Portfolio Simon Anckaert

of 42 /42
PRTFL* PRTFL* Portfolio

Embed Size (px)

description

Portfolio van Simon Anckaert

Transcript of Portfolio Simon Anckaert

Page 1: Portfolio Simon Anckaert

PRTFL*PRTFL*Portfolio

Page 2: Portfolio Simon Anckaert

Naam: Simon AnckaertAdres: Visserij 145 9000 GentTel: +32474/530896E-mail: simo[email protected]: BelgGeboortedatum: 17/06/1984

1990-1996: Lager Onderwijs Stedelijke basisschool Desselgem1996-2003: Middelbaar Onderwijs, Economie-Wiskunde , Heilig Hart-College Waregem2003-2007: Bachelor in de architectuur, Sint-Lucas Hogeschool voor wetenschap en kunst Gent2007-2009: Master in de architectuur (eAD), Sint-Lucas Hogeschool voor wetenschap en kunst Gent

Sport: 8 Jaar speler bij voetbalclub WS DesselgemChiro (Jeugdbeweging): - 6 jaar leider waarvan 2 als hoofdleider (www.Chiro.be/www.chirodesselgem.be) - 2 jaar gewestleider - 2 jaar verbondsmedewerker (www.chirowvl.be)Muziek: Afgestudeerd met grote onderscheiding als percussionist 3 jaar Jazz & Lichte muziek (Drums) 15 jaar lid van KMV De Leiezonen Desselgem (www.kmvdeleiezonen.be) Belgisch kampioen Wereldkampioen WMC Kerkrade (http://results.wmc.nl/cwhafa.php#F3)DJ el N triek (DJ duo met Isaïe Bloch)

Vakantiejob: - Confectie Anckaert - Belspeed - PralibelInterimjob: - Universiteit Gent - BelgocateringWerkervaring: - 2009 - 2010: NU-Architectuuratelier (www.nu-web.be) - 2010 - 2012: B5 architecten; beëindiging stage (www.b5architecten.be)

Werkervaring/////Werkerervaring/////

Interesses/////Interesses/////

Opleiding/////Opleiding/////

Personalia/////Personalia/////

Page 3: Portfolio Simon Anckaert

CVCVCurriculum vitae

Moedertaal: Nederlandsgoede kennis Frans

Zeer goede kennis EngelsBasiskennis Duits

Goede kennis Microsoft Office

Zeer goede kennis AutocadZeer goede kennis 3D Studio Max

Zeer goede kennis PhotoshopBasiskennis Flash

Goede kennis illustratorGoede kennis In-Design

http://www.architectuur.sintlucas.wenk.be/index.php?id=1366

Zeer goede kennis Google Sketch-up

Kennis/////Kennis/////

Page 4: Portfolio Simon Anckaert

Concept/////Concept/////

Opdracht/////Opdracht/////Minimal Surface/////Minimal Surface/////

Onze interesse ging vooral uit naar de schoolmoeheid van de meeste jongeren in deze opleidingen. Jongeren die liever met hun vrienden rondhangen in de stad, op pleintjes,in straten.Ons doel was om de straat in de school te krijgen. De stad en school in elkaar verweven om zo een interactie van beide zijden op elkaar te verkrijgen.Door onderzoek naar steden door de tijd heen werd ons standpunt versterkt. De belangrijkste plaatsen in steden zijn: pleinen, markten en fora. Plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten.De school wordt een ontmoetingsplaats voor jongeren en andere groepen.Een school en Forum verweven in elkaar. Een systeem om dit te doen vind je terug in het wedstrijdontwerp van het Muziekforum te Gent door Toyo Ito & Andrea Branzi.

Deze opdracht bestond er in een nieuw schoolge-bouw te ontwerpen voor het KTA 1 te Oostende. Het betreft een school met opleidingen in de zogenaamde ‘harde sector’, zowel technisch als beroeps secundair onderwijs. Daarnaast is er ook nog een centrum deeltijds onderwijs dat on-der de bevoegdheid van dezelfde directie valt.

*Montessori College Amsterdam (Herman Hertzberger)

Is het ideale systeem om twee zaken met elkaar te verweven. Wij hebben gekozen voor Sherck’s Minimal Surface, omdat dit best aan onze eisen voldoet.

Door deze Minimal Surface te kopiëren en achter, voor, boven en onder elkaar te plak-ken ontstaat er een ruimtelijk systeem. Dit Systeem kan tot in de oneindigheid uitbreiden en creëert ruimtelijke relaties tussen verschillende niveau’s en ruimtes.

Page 5: Portfolio Simon Anckaert

MSF+MSF+Minimal Schoolface

*Sherck’s Mnimal Surface)

1Ma ism Jo Chielens

Dit systeem hebben we abstract gemaakt waardoor ons model bestond uit een stapeling van ‘tubes’. In bovenaanzicht ontstaat er een dambordpatroon van vide’s en vloeren.

Naargelang de functie die plaats heeft in de ver-schillende regio’s van de ‘tube’ kan deze plaats verschaald worden in alle richtingen.

Uitgaande van een raster van 10*10 m² kwamen we uit bij een basisconfiguratie van 50 bij 70 meter. Vanuit deze situatie hebben we de tubes aangepast naar de noden van de activiteiten die daar zullen plaatshebben.

Door deze Minimal Surface te kopiëren en achter, voor, boven en onder elkaar te plak-ken ontstaat er een ruimtelijk systeem. Dit Systeem kan tot in de oneindigheid uitbreiden en creëert ruimtelijke relaties tussen verschillende niveau’s en ruimtes.

Page 6: Portfolio Simon Anckaert

Na enig puzzelwerk pastte het programma in het systeem. Je kan de school en forumzone via elke zijde betreden. Het is een open geheel!

Centraal gelegen in het project bevindt zich het theater. Het theater behoort tot de forumzone, want het is de bedoeling dat dit theater naast de richting podiumtechnieken ook gebruikt kan wor-den voor niet-schoolse activiteiten en bereikbaar is voor het grote publiek.De verscheidene ateliers zijn om praktische rede-nen allemaal op de begane grond gesitueerd.

Programma/////Programma/////

TheaterTribuneBarPolyvalente zaal

2 lokalenPV electriciteit

PV Decorlln onthaal

EHBOCLB

CopieArchief

PV LichttPV Klank

2 loka

len

2 loka

len

2 wetenschapLokalen

AtelierHout

BurelenVergaderzaal

Burelen

Theater

AtelierBasis-mechanica

AtelierAuto

AtelierLassen

Atelier(Brom)fiets

AtelierHout

AtelierHout

AtelierDT Onderwijs

AtelierDT Onderwijs

Loska

de

Op

slag

Page 7: Portfolio Simon Anckaert

MSF+MSF+Minimal Schoolface

3 ASPV-Lo

kale

n + A

nim

ato

rloka

len

3 lokalen

2 PAV

PAV PAV Buitenruimte

PAV Buitenruimte

PV MechanicaPV Decor

PV LichtTU GeluidTU Licht

TheaterTribuneBarPolyvalente zaal

2 lokalenPV electriciteit

PV Decorlln onthaal

EHBOCLB

CopieArchief

PV LichttPV Klank

2 loka

len

2 loka

len

2 wetenschapLokalen

AtelierHout

BurelenVergaderzaal

Burelen

Schoolzone Forumzone

Page 8: Portfolio Simon Anckaert

AtelierBasismechanica

Opslag

AtelierAuto

AtelierHout

Winkelruimte

AtelierHout

AtelierAuto Atelier

Lassen

Loge/SanitairTheater

Loge/SanitairTheater

Opslag

Loskade

Haartooi

Klee

dka

me

rsD

oc

he

s

Ate

lier

(Brom

)fiets

Klee

dka

me

rsD

oc

he

s

Klee

dka

me

rsD

oc

he

s

Leszo

ne

Op

slag

/San

itair

Sch

oo

nh

eid

szorg

San

itair

Vaklo

kale

nSanitair

Sommige wanden zijn ook ontdubbeld en functioneren als gang en sommige vides zijn overdekt transparant gemaakt om de geur, het stof en het lawaai van de verschillende ateliers tegen te houden.

In de grote vides vind je ook veel cirulatie terug wat uitmondt in een overlapping van trappen en hellende vlakken. Dit zorgt ervoor dat verscheidene ruimtes in contact staan met elkaaren er nieuwe relaties ontstaan tussen de verscheidene rumtes van de school. Zowel van het forum als van de eigenlijke school.

vb. plannan/////vb. Plannen////

Page 9: Portfolio Simon Anckaert

MSF+MSF+Minimal Schoolface

Lokaal Lokaal

Lokaal

Lokaal

PV Decor

PV LichtPV Klank

TheaterPolyvalentezaal

Wetenschaps-Lokaal

EHBOOnthaal

AdministratieCLBLWCSXA

Sommige wanden zijn ook ontdubbeld en functioneren als gang en sommige vides zijn overdekt transparant gemaakt om de geur, het stof en het lawaai van de verschillende ateliers tegen te houden.

In de grote vides vind je ook veel cirulatie terug wat uitmondt in een overlapping van trappen en hellende vlakken. Dit zorgt ervoor dat verscheidene ruimtes in contact staan met elkaaren er nieuwe relaties ontstaan tussen de verscheidene rumtes van de school. Zowel van het forum als van de eigenlijke school.

vb. plannan/////vb. Plannen////

Page 10: Portfolio Simon Anckaert

Deze snedes maken de openheid van de school duidelijk. Hierop zie je ook de verbindingen en relaties tussen de verscheidene ruimtes.

vb. Snedes/////vb. Snedes////

Page 11: Portfolio Simon Anckaert

MSF+MSF+Minimal Schoolface

Page 12: Portfolio Simon Anckaert

Ontwerp een Visitor center voor Volvo Trucks Gent

Trucks staan vandaag meer en meer ter discussie, ze ver-vuilen onze omgeving en wurgen de wegen. Daarenboven stijgen de prijzen voor olie en energie op zo’n manier dat ze transporteurs de das om doen. Hierdoor zijn we gaan kijken naar de problemen inzake truckvervoer. Uit verschillende studies die vooruitblikken op het transportbeleid in Europa en de duurzame omgang met energie zijn we gekomen tot een aangepast fictief scenario. Van daaruit hebben we onze toekomstvisie op Volvo gedistilleerd.

Opdracht/////Opdracht////

Concept/////Concept////

Page 13: Portfolio Simon Anckaert

WVCS+WVCS+Welcome to Volvo Central Station

2Ma ism Jo Chielens, Sven Augusteyn, Corneel Baert

Trucks staan vandaag meer en meer ter discussie, ze ver-vuilen onze omgeving en wurgen de wegen. Daarenboven stijgen de prijzen voor olie en energie op zo’n manier dat ze transporteurs de das om doen. Hierdoor zijn we gaan kijken naar de problemen inzake truckvervoer. Uit verschillende studies die vooruitblikken op het transportbeleid in Europa en de duurzame omgang met energie zijn we gekomen tot een aangepast fictief scenario. Van daaruit hebben we onze toekomstvisie op Volvo gedistilleerd.

We onderzoeken hoe Volvo zich kan aanpassen aan de volgens ons opkomende transportmiddelen, we geloven dat de trein in zijn huidige en toekomstige vormen een groot deel van die toekomst zal beheersen. We willen deze veranderingen dan ook positief aangrijpen om andere problemen op de volvo site kritisch te bekijken, zo-als personenvervoer op de site, optimalisatie van het ruimte gebruik door inbreiding, intern goederentransport, visibiliteit en communicatie met de omgeving.

Om het imago van Volvo terdege uit te stralen geloven wij dat het visitorcenter nuttig moet zijn voor de gehele fabriek. Daarom zal het visitorcenter een logisch gevolg zijn van de inbreiding, waardoor ze zal overlappen met hergelocaliseerde functies.

Page 14: Portfolio Simon Anckaert

Het volledige project vind je terug op onderstaande link.

- In deze animaties wordt het project tot in detail uitgelegd.

http://www.youtube.com/watch?v=avplIOouLnc- In deze publicatie is ons project in detail toegelicht.

http://issuu.com/sanckaert/docs/wvcs

Page 15: Portfolio Simon Anckaert

WVCS+WVCS+Welcome to Volvo Central Station

Page 16: Portfolio Simon Anckaert

Ontwerp een Moskee voor 3000 gelovigen in Marseille

Marseille is een smeltkroes van rassen, culturen en godsdiensten.Om de interculturaliteit in deze grote stad in de hand te werken, werd de instantie ‘Marseille Espérence’ opgericht. Deze instantie bevordert de samenwerking tussen de verschillende culturen en godsdiensten door verschillende evenementen te sponsoren of zelf te organiseren.

Op het gegeven van deze interculturaliteit heb ik verder gewerkt.

Via ontmoetingen kan je de interculturaliteit best in de hand werken. Ontmoetingen vinden meestal plaats op publieke plaatsen. Je kan deze ontmoetingen dus bevorderen door pleinen, markten cultuurcentra, ... te ontwerpen. De beste plaatsen in Marseille waar verschillende culturen, rassen en gelo-vigen elkaar ontmoeten zijn markten.

Ook in de Islamcultuur (het ontwerp is tenslotte een moskee) neemt de markt een belangrijke plaats in. De Islam is namelijk ontstaan vanuit een handelscultuur.Bij nader onderzoek van de Islamsteden is dit duidelijk te merken.

Opdracht/////Opdracht////

Onderzoek/////Onderzoek////

Page 17: Portfolio Simon Anckaert

ITE+ITE+Ici Termine l’ Europe

2Ma Masterproef

Page 18: Portfolio Simon Anckaert

*Cordoba *Tunis

*Marseille*Damascus

Page 19: Portfolio Simon Anckaert

ITE+ITE+Ici Termine l’ Europe

De Souks of Bazars zijn een wederkerend patroon in Islamsteden.Daar de Islam geen stedenbouwkundige

regels voorschreef is de Islamstad een kluwen en chaos van kleine huisjes, overdekte marktstraatjes en

winkeltjes. Dit is zichtbaar in luchtfoto’s van Islamsteden, ook van Europese steden die overgenomen of gesticht

zijn door de Islam.

De moskee daarentegen staat daar in schril contrast tegenover. De symmetrie en ritmering van de structuur van de moskee zorgt voor rust tussen de chaos van de

stad. De moskee heeft ook een vrij grondplan, zie de moskee in Cordoba.

Islamsteden/////Islamsteden////

Page 20: Portfolio Simon Anckaert

Deze chaos van de stad en de ritmering en structuur van de moskee die daartegenover staat wou ik gebruiken in het ontwerp van mijn moskee.Het voronoi-systeem is hiervoor het ideale systeem. Met hetzelfde principe kan je zowel de chaos als de orde creëren.

Voronoi is een systeem om een wel-bepaalde ruimte in de delen via een puntensysteem. Voronoi is een bepaald soort diagram. Het is opgebouwd uit punten en lijnen. De lijnen vormen gebieden die bij één bepaald punt horen. Het speciale van Voronoi-diagrammen is dat de lijnen steeds precies tussen twee punten in lopen. De gebieden die ze daarmee van elkaar afscheiden zijn dus gebieden waarvan vanaf alle plaatsen binnen dat gebied, het dichtstbijzijnde punt het punt is waarbij het gebied hoort.

Het 3D voronoisysteem heeft hetzelfde principe, maar dan in 3D. Dit is het sys-teem waar ikzelf gebruik van maak.

Voronoi/////Voronoi////

Het Voronoisysteem is een puntensysteem dat je op verschillende manieren kan beïnvloeden om de chaos of de ritmering die je nastreeft te bereiken. Dit kan onder andere via magnetisme of het mooi ordenen van de punten.Je kan de punten ook zodanig plaatsen ten opzichte van elkaar dat je horizontale of verticale vlakken verkrijgt.

Page 21: Portfolio Simon Anckaert

ITE+ITE+Ici Termine l’ Europe

Page 22: Portfolio Simon Anckaert

*Markt

*Horizontale vlakken

*Moskee

Ontwerp/////Ontwerp////

*Afstotend veld

Door invloeden uit de omgeving van de site worden de punten bepaald. Via de rpincipes van magnetisme, de ordening en de methode om hori-zontale vlakken te creëren.De markt die rondom de moskee gelegen zal zijn, wordt opgevat als een grote overdekte marktstraat zoals je er vele vindt in de Islamsteden.

Page 23: Portfolio Simon Anckaert

ITE+ITE+Ici Termine l’ Europe

*Structuur

*Binnenwanden

*Horizontale vlakken

De ribben van de voronoicellen die onstaan, worden gebruikt als de struc-tuur van het ontwerp. De gehele opbouw bestaat uit lichte elementen waardoor het op een plaatfundering geplaatst kan worden.

Page 24: Portfolio Simon Anckaert

Metro Technishe ruimte 295m² Technishe ruimte

Wassing 230m²Technische ruimte 88m²Technische ruimte 72m²*Grondplan

Moskee 3800m²

125m

70m

Plannen/////Plannen////

Page 25: Portfolio Simon Anckaert

ITE+ITE+Ici Termine l’ Europe

15m

125m

Moskee PleinKeuken MarktTerras Cafetaria

Technische ruimte

Page 26: Portfolio Simon Anckaert
Page 27: Portfolio Simon Anckaert

ITE+ITE+Ici Termine l’ Europe

Page 28: Portfolio Simon Anckaert
Page 29: Portfolio Simon Anckaert

ITE+ITE+Ici Termine l’ Europe

Page 30: Portfolio Simon Anckaert
Page 31: Portfolio Simon Anckaert

ITE+ITE+Ici Termine l’ Europe

Page 32: Portfolio Simon Anckaert
Page 33: Portfolio Simon Anckaert

OP+OP+Other Projects

Page 34: Portfolio Simon Anckaert

Ontwerpen van vier of vijf woningen aan betaalbaar tariefOpdracht/////Opdracht////

Ontwerp/////Ontwerp//// Het ontwerp bestaat uit 4 woningen met hun eigen tuintje en boom. De woningen zijn zo ingepland dat ze zich perfect in het straatbeeld integreren. kleine steegjes en een doorkijk op groen is het typische beeld dat je krijgt als je door de omgangsstraat te Mariekerke rijdt.

Page 35: Portfolio Simon Anckaert

B5+B5+Wedstrijd VLABO Mariekerke Bornem

10.00

9.92 9.92

9.92

9.96

9.96

9.85

9.87

9.85

9.88

9.80

9.919.919.95 9.88 9.92

9.94 9.99 9.98

9.949.929.919.889.86

9.869.87

9.909.91

10.41

9.82

9.90

9.83

9.969.86

9.969.96

10.04

9.94

9.87

10.009.83

10.08

9.81

9.61

9.82

9.599.80

9.639.89

9.51

9.83

9.85

10.30

10.17

10.17

9.959.79

9.82

9.83

9.94

9.96

9.93

9.92

9.979.989.989.929.91

9.97

9.84

Huisnr. 73

335/s 337/c

337/02

335/08

Sint-Jansveldloop

342/h

OMGANGSTRAATGemeenteweg, alle nutsvoorzieningen aanwezig

Oppervlakte=559.00m²

Huisnr. 85

As van de weg

Zadeldak

Zadeldak

Plat dak

OMGANGSTRAAT- Gemeenteweg- Verharding weg: betonklinkers- Verharding Voetpad: betontegels- Berijdbare breedte +/- 4.80m- Nutsvoorzieningen voor water, riolering, gas, tel,distributie aanwezig

Te vellen bomen: geenErfdienstbaarheden: geenTe slopen gebouwen: geenTerreinprofilering: +/- vlak (peilen zie inplantingsplan)

KADASTRAAL NUMMERAfdeling 4, Sectie A, 335S, 337/02 & 337C

PERCELEN- Opp perceel woning 1: 181.50 m²- Opp perceel woning 2: 133.00 m²- Opp perceel woning 3: 118.00 m²- Opp perceel woning 4: 126.50 m²

Berging

Berging

Berging

Berging

Private tuin Private tuin

Private tuin

Private tuin

Private tuin

Private tuin

Private tuin

Private tuin

Private tuin

Private tuin

Berging

Berging

WoningWoning 4Woning 3Woning 2Woning 1Woning

TERR

EINP

ROFI

EL

Haag

Haag

Haag

Haag

Haag

Haag

Haag

Haag

Omganstraat-0.16

Maaiveld-0.10 Haag

As van de weg

Voetpad-0.10

Vloerpas0.00

Profiel nr 85

Profiel nr 73

TERREINPROFIEL

LEGENDEOntwerpBebouwingHaagVerhardingBestaande niveau'sStandpunt foto

Berging met houten bekleding

9.90

239

192

1512

6

3912

2004

985

489

351

518

401

359

888

900

69211046090012066258875305

655

75

1325300

1019

313

200

870

624

472

212

232

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F6

335/n

341/r

OMGANGSTRAAT Gemeenteweg

DRO

OG

VELD

STRA

ATG

emee

ntew

eg

PAARDENSTRAAT Gemeenteweg

K. V

AN D

OO

RSLA

ERLA

AN Ge

mee

ntew

eg

OM

GAN

GST

RAAT

Gem

eent

eweg

770 492

450

450

450

515

140

75

730

5513

5

400

2m lijn

2m lijn

400

830

90 105 90 830

400

105

104

6013

015

021

024

0

1m lijn

1m lijn

2m lijn

2m lijn

40 370 295 370 250 115 250 85 370 80

663 663 120 900300

40 901 40 763 40 820 40

35110460

179

24037

255 100 110 100 45 240 50 100 250 97 100 65 100 331 100 108305 75

100

100

700

900

120

380 588 663 120 900 570

15 86 15 90 15 3

769

100

370

178

153

27

98

692

3515

35 35

35

1515

35 400 15 35

3535

60 130 150 15 210 15 240

191

2790

100

161

1525

115

207

35

35

627

565

615

100

380

380

1019

380

380

380

462

250

250

15

15 105

450

450

450

179

24037

100 100 215 50 315 200 80 50 215 41 100 140 100 320 100 100

663 120 900

610 240 400 40 98 124 570 566 100 2675

588 663 120 900 570 692

350

100

450

900

655

75

730

627

334

200

295

150

41

1019

290 15 70 125 20 90 35 290 15 70 125 20 90 35

35 230 10 230 10 350 35

15 90 18560 10

26035 280 15 70 146

35 360 15 235 360 15 235 350 15 200

9815

9015

400

35

3552

015

295

35

400

1541

5

3553

515

282

35

9133

915

429

Snede AA

78362 567 78 240

13

663663 663

450

450

13

100

932

356

900

75 78 240

663588

350

13

185

100

450

13

900

9720

710

97

1019

320

0

178

15

90

100

Snede BB Snede CC

Snede AA Snede BB Snede CC

Snede AA Snede BB Snede CC

15 90 90 15 90

364

100

150

100

305

1019

1313

35 350 15 146 15 90 18

7628

710

287

96

205

108

1523

2

1365

513

1373

013

35 405 10 195 35 405 10 195 35

100 330 100 109

36

120 900 570 692

Snede AA Snede BB Snede CC

Spoelbak

Vaatwas

Handwasbakje

WC

WC

Handwasbakje

Vaatwas Vaatwas

SpoelbakSpoelbak

WC

Handwasbakje

Pomp regenwater

WC WC

RWA

RWA RWA

RWA RWA

RWA RWA

RWA

RWA

RWA RWA

RWA

RWA

RWA RWA

RWA

WC WCWC WC

WC Badkamer WC Badkamer

dubbele schepput metsyphonaansluitput voor DWAklinkerdekselbelastingsklasse B

aansluitput voor RWAklinkerdekselbelastingsklasse B

terugslagklep

Overloop boiler

Wasmachine

Pomp regenwater

Overloop boiler

Wasmachine

Vaatwas

WC

WCBadkamer

Pomp regenwater

Overloop boiler

Wasmachine

Vaatwas

Pomp regenwater

WCBadkamer

Overloop boiler

Wasmachine

Overloop boiler

Overloop boiler+ badkamer

WC

Vaatwas

Pomp regenwater

Overloop boiler+ badkamer

WC

Pomp regenwater

Wasmachine

RWA RWA

RWA

RWA RWA

RWA

RWA RWA

RWA

RWA RWA

RWA

Pomp regenwater

RWA

RWA RWA

RWA

RWA RWA

RWA

RWA RWA

RWA

RWA RWA

Overloop boiler

WC

WC

Overloop boiler+ badkamer

Overloop boiler+ badkamerOverloop boiler

+ badkamer

WCWC

Vaatwas

Wasmachine

WC

Vaatwas

Pomp regenwater

Wasmachine

WC

Handwasbakje

terugslagklep

aansluitput voor RWAklinkerdekselbelastingsklasse B

dubbele schepput metsyphonaansluitput voor DWAklinkerdekselbelastingsklasse B

terugslagklep

aansluitput voor RWAklinkerdekselbelastingsklasse B

terugslagklep

dubbele schepput metsyphonaansluitput voor DWAklinkerdekselbelastingsklasse B

40

40

471

40

40

380

438

Diam. ND 125

Diam. ND 110

Diam

. ND

110

Diam

. ND

110

Diam

. ND

125

Diam

. ND

110

Diam

. ND

125

Diam

. ND

125

Diam

. ND

125

Diam. ND 110

Diam. ND 110Diam. ND 125

Diam. ND 110

Diam. ND 110

Diam

. ND

110

Diam

. ND

125

Diam

. ND

125

Diam

. ND

125

Aanzuigleidingregenwater Aanzuigleiding

regenwater

Aanzuigleidingregenwater

Aanzuigleidingregenwater

Diam

. ND

110

Diam

. ND

125

Diam

. ND

125

Diam

. ND

125

Diam

. ND

110

Diam

. ND

125

Diam

. ND

110

Diam. ND 125

Diam. ND 125

Diam. ND 110

Diam. ND 110

Diam. ND 110

Diam. ND 110

Diam

. ND

125

Diam

. ND

125

200

100

200

75

200

236

140 140

200

Diam. ND 110

Diam. ND 110

Diam. ND 110

Diam. ND 110Diam. ND 110

Diam. ND 110

Diam. ND 110

Diam

. ND

110

Diam

. ND

110

Diam

. ND

125

Diam

. ND

125

Diam

. ND

125

Diam

. ND

125

Diam

. ND

125

Diam

. ND

125

Diam

. ND

125

Diam

. ND

125

Diam

. ND

110

Diam

. ND

160

Diam

. ND

160

Diam

. ND

160

Diam

. ND

160

Diam

. ND

160

Diam

. ND

160

Diam. ND 125

Diam

. ND

125

Diam

. ND

125

Spoelbak

Diam

. ND

110

Diam

. ND

160

Diam

. ND

160

rm

binn

enbr

enge

nnu

tsle

idei

ngen

conf

orm

voo

rsch

rifte

nnu

tsbe

drie

f

binn

enbr

enge

nnu

tsle

idei

ngen

conf

orm

voo

rsch

rifte

nnu

tsbe

drie

f

binn

enbr

enge

nnu

tsle

idei

ngen

conf

orm

voo

rsch

rifte

nnu

tsbe

drie

f

binn

enbr

enge

nnu

tsle

idei

ngen

conf

orm

voo

rsch

rifte

nnu

tsbe

drie

f

GELIJKVLOERSRIOLERING /FUNDERING

NIVEAU +1 NIVEAU +2

WONING 1 WONING 2 WONING 3

WONING 4

WONING 1 WONING 2 WONING 3

WONING 4

WONING 1 WONING 2 WONING 3

WONING 4

rm

rm

rm

rm rm

rm

rm

rmrm

rm

rm rm

rm

GEVELMETSELWERK / DAKPANNEN

OPGAAND METSELWERK

ISOLATIE

HAAG

ROOKMELDERrm

LEGENDE

MATERIALENa. GEVEL: handvorm gevelsteen; rood-bruinb. GEVEL: betonsteen zichtmetselwerk; begroeid met klimopc. GEVELBEKLEDING: houten planchetten; vergrijsdd. DAKBEDEKKING: vlakke dakpan; rood-bruine. BUITENSCHRIJNWERK: aluminium

omkasting: RAL 9010vaste delen: RAL 9005opengaande delen:RAL 9010

f. HANGGOOT: aluminium RAL 9010g. DORPELS: architectonisch zichtbeton; grijsh. DAKRAND: aluminium RAL 9005i. PLINT: beton; natuurkleur, grijsj. VERHARDING KLINKERS:baksteenklinker; rood-bruin

Handvorm gevelsteen, vlakke dakpan en baksteenklinker dienen een maximaleovereenkomst te hebben op vlak van formaat, kleur en textuur.

CODE1. INKOM2. TOILET3. ZITRUIMTE4. EETRUIMTE5. KEUKEN6. BERGING7. GANG8. BUREAU9. SLAAPKAMER10. BADKAMER11. ZOLDER12. VIDE13. TUINBERGING

Funderen op voldoende draagkrachtige, ongeroerde, draagkrachtigebouwbodem, op vorstvrije diepte; zie studie stabiliteit en grondonderzoek.

De opdrachtgever verbindt er zich toe zich in orde te stellen met degeldende wetgeving inzake veiligheid op tijdelijke en mobiele bouwplaatsendoor de aanstelling van een veiligheidscoördinator belast met develigheidscoördinatie voor "ontwerp" en "verwezelijking".

De opdrachtgever verbindt er zich toe de werken conform deenergieprestatie regelgeving te laten uitvoeren.

Alle maten zijn alvorens met uitvoering te starten te controleren door deuitvoerende aannemer.

Alle constructie-elementen (o.a. funderingen, balken en kolommen in beton,staal, enz ...) zijn te berekenen (stabiliteitsplan, lastenboek en meetstaat)en tijdens de uitvoering te controleren door een bouwkundig ingenieur,aangesteld door de opdrachtgever.

De in het gebouw geïntegreerde regenwaterafleiders moeten geïsoleerdworden.

Afpalingen percelen, inplanting de gebouwen, uitzetten passen is uit tevoeren door een beëdigd landmeter.

NIV. 0.00 NIV. 0.00 NIV. 0.00 NIV. 0.00

NIV. 2.75 NIV. 2.75

NIV. 2.75

NIV. 2.75

NIV. 5.50

NIV. 5.50NIV. 5.50

BETON

1.

2.3.

4. 5.

6.

1.

2.3.

4. 5.

6.

1.

2.

3. 4.

5.6.

2.

6.

4.

3.

5.

12.

13.

13.

13.

9.

9.

7.

2.

6.

9.

9.

7.

2.

6.

9.

9.

7.

10.

zolderluik metschuiftrap

zolderluik metschuiftrap

11.

9. 10.

8.12.

9. 10.

8.12.

9. 9. 9.

10.7.

12.

9. 10.

8.

Snede DD

Snede DD

Snede DD

Snede DD

- betonsteen gevelmetselwerk- spouw- opgaand metselwerk

GEVEL RECHTS & LINKS TUINBERGING

- houten roostering- houten beplanking

- roofing- OSB-plaat- hellingsspieën- houten roostering

193

265

15 520

619

funderingsplaat

522

05

230

i.

Snede

b. h.

Snede

i. c. h.

haag haag

RWA berging

RWA berging

RWA berging

RWA berging

RWA berging

VOORGEVEL TUINBERGING

SNEDE TUINBERGING

GRONDPLAN TUINBERGINGFUNDERINGS- / RIOLERINGSPLANTUINBERGING

520

614

5

Dolomietverharding j.

Regenwatertankinhoud: 3500 litermet voorfilterdeksel in gietijzer

Regenwatertankinhoud: 3500 litermet voorfilterdeksel in gietijzer

Regenwatertankinhoud: 3500 litermet voorfilterdeksel in gietijzer

Regenwatertankinhoud: 3500 litermet voorfilterdeksel in gietijzer

dubbele schepput metsyphonaansluitput voor DWAklinkerdekselbelastingsklasse B

PLANNR. 1/2

opdrachtgever

datum

datum

datum

architecten:

aannemer

opdrachtgever:

PROVINCIE

ONTWERPGEMEENTE

LIGGINGSPLANOMGEVINGSPLANINPLANTINGSPLANTERREINPROFIELPLAN FUNDERING en RIOLERINGPLAN GELIJKVLOERSPLAN NIVEAU +1PLAN NIVEAU +2PLANNEN TUINBERGING

Schaal: 111111111

250007502502505050505050

architecten

ANTWERPEN

4 WONINGEN2880 BORNEM

OMGANGSTRAAT 73-85AFDELING 4; SECTIE A; 335S, 337/02 & 337C

LIGGINGkad. gekend:

B5 architecten TVBeukenlaan 229051 Sint-Denijs-Westrem / Genttel.: 09/385 53 59

Voor B5architecten t.v.Architect Lies Van der Straeten BVBA

Architectenbureau Dieter Van Everbroeck BVBA

project VLABO vzw

LIGGINGSPLAN schaal: 1/25000

nv Groep HuyzentruytWagenaarstraat 338791 Beveren- Leie (Waregem)

OMGEVINGSPLAN schaal: 1/750

INPLANTINGSPLAN / TERREINPROFIEL schaal: 1/250

Page 36: Portfolio Simon Anckaert

1. K |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

15. BOOM | ARBRE : Catalpa bignonioides

16. BOOM | ARBRE : Betula utilis ssp. jacquemontii

050

100250

1616

16

16

16

16

16

161616161616

16

16

16

500 cm

BOTANISCHE TUINJEAN MASSART

JARDIN BOTANIQUEJEAN MASSART

DE VOLLEDIGE STUDIEOPDRACHT VOOR DECONSTRUCTIE VAN EEN GEBOUW VOOR HETTERREINPERSONEEL OP DE SITE VAN DEBOTANISCHE TUIN JEAN MASSART TEOUDERGEM

ETUDE COMPLETE DE LA CONSTRUCTIOND'UN BATIMENT POUR LE PERSONNEL DETERRAIN SUR LE SITE DU JARDINBOTANIQUE JEAN MASSART A AUDERGHEM

Leefmilieu Brussel, BIMBruxelles Environnement, IBGEGulledelle 100 | 1200 Brussel

B5 architecten TVBeukenlaan 22 | 9051 Sint- Denijs- WestremT 09 385 53 59www.B5architecten.be

CODE

SCHAAL | ECHELLE 1/100

GG

HH

SNEDE CC

SNEDE BB

SNEDE AA

FF

EE

DD

CC

BB

AA

0.00

1.06 1.21

-0.97-0.96-1.07

0.22

1.06 1.21

-0.96-1.07

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

II JJ

HH

II JJ

14

9 + 10

15

HD: 2

13

HT: 1

81

HT: 1

81

7 10

6 6 6 66

8

PLAN

c. c.b. i.l. n. a. l.d. e. h.

d. e. h.m.

n. a.

n. a.

o.

j. k.

5 4 3 1 12

2

11

12

13

13

0.00

-0.96-1.07

1.06 1.21

-1.49-1.17

0.00 0.000.22

0.00

1.06

0.00

-1.99

SNEDE DD

SNEDE EE

SNEDE GG

SNEDE HH SNEDE II

SNEDE JJ

MATERIALEN

o.

METSELWERK

ISOLATIE

PLAATMATERIAAL

BETON

HOUTEN PLANCHETTEN AANZICHT

METSELWERK AANZICHT

CODE

a. GEVEL NIEUW PAVILJOEN: HOUTEN PLANCHETTEN zwarte houtteer

METAAL MET HOUTEN GLASLAT

n. a. j. k.

l.d. e.h. e.d.m.a.j.k. h. e.d.m.

0.00

SNEDE FF

- Groendak 11 cm- Isolatie PUR 24 cm- Dakbeschot 2.2 cm- Hellingspieën- Houten liggers 23 cm

zie studie stabiliteit- Leidingspouw 2.2 cm- Afwerking

- Vloerafwerking- Chape 11 cm- Isolatie PUR 19 cm- Betonnen draagvloer 15 cm

zie studie stabiliteit- Aanvulling

zie studie stabiliteit

- Gevelbekleding 1.8 cmHouten planchetten; zwarte houtteer

- Regelwerk- Celit 3D plaat 2.2 cm- Houtskelet 30 cm

Opgevuld met isolatie; zie studie stabiliteit- OSB- Leidingenspouw- Afwerking

0.00

-1.90

270

705

51

0.00

a. n.k. j.

o.

0.00

-2.50

-1.20

-0.20

-1.60

DRAFT

PLANNR. 1/2

opdrachtgever

datum

datum

datum

architecten:

aannemer

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST1160 OUDERGEM

opdrachtgever:

PROVINCIE

ONTWERPGEMEENTE

Leefmilieu Brussel, BIMBruxelles Environnement, IBGE

Gulledelle 100 | 1200 Brussel

PLANSNEDE AASNEDE BBSNEDE CCSNEDE DDSNEDE EESNEDE FFSNEDE GGSNEDE HHSNEDE IISNEDE JJ

Schaal: 11111111111

100100100100100100100100100100100

architecten

WAVERSESTEENWEG 18502de afdeling, sectie C, nr(s) 19w

LIGGINGkad. gekend:

B5 architecten TVBeukenlaan 229051 Sint-Denijs-Westrem / Gentmob.: 0476 / 41 44 41

Architect Lies Van der Straeten BVBA

Architectenbureau Dieter Van Everbroeck BVBA

DE VOLLEDIGE STUDIEOPDRACHT VOOR DE CONSTRUCTIE VAN EEN GEBOUW VOORHET TERREINPERSONEEL EN RENOVATIE PAVILJOENEN OP DE SITE VAN DEBOTANISCHE TUIN JEAN MASSART TE OUDERGEM

Gebouw voor het terreinpersoneel op de site van de botanische tuin Jean Massart te Oudergem

Opdracht/////Opdracht////

Ontwerp/////Ontwerp////Bij dit ontwerp behouden en reno-veren we het overgrote deel van de bestaande paviljoenen. Deze zijn ontworpen door Robert en Pierre Puttemans. Beiden speelden een belangrijke rol op de Belgi-sche architectuur scène.Daarnaast plaatsen we nog een nieuw energiezuinig paviljoen. Door de inplanting van dit pavil-joen onstaat er een binnenruimte tussen de oude en het nieuwe paviljoen. Het is een transit- en ont-moetingsplek.

- Gevelbekleding 1.8 cmHouten planchetten; zwarte houtteer

- OSB 2.2 cm- Regelwerk 12.5 cm

gevuld met vlasisolatie- OSB 2 cm

wit geschilderd

Deur te sluiten

HD: 2

13

HT: 1

81

HT: 1

81

- Groendak 11 cm- Isolatie PUR 24 cm- Dakbeschot 2.2 cm- Hellingspieën- Houten liggers 23 cm

zie studie stabiliteit- Leidingspouw 2.2 cm- Afwerking

- Vloerafwerking- Chape 11 cm- Isolatie PUR 19 cm- Betonnen draagvloer 15 cm

zie studie stabiliteit- Aanvulling

zie studie stabiliteit

- Gevelbekleding 1.8 cmHouten planchetten; zwarte houtteer

- Regelwerk- Celit 3D plaat 2.2 cm- Houtskelet 30 cm

Opgevuld met isolatie; zie studie stabiliteit- OSB- Leidingenspouw- Afwerking

- Stalen kolom 12 X 20 cmzie studie stabiliteitRegenafvoer ingewerkt in kolom

- Stalen liggers 10 X 20 cmzie studie stabiliteit

- Houten kepers 5 X 15 cmzie studie stabiliteit

- Houten latwerk 5 X 5 cm- Gevelbekleding 1.8 cm

Houten planchetten; zwarte houtteer

-1.07BORDES -14 tov vloerpas

- Afwerking lino 2.5mm- OSB 2 cm- Isolatie PUR 8 cm- OSB 2 cm- Bestaande draagstructuur

- Afwerking lino 2.5mm- OSB 2 cm- Bestaande draagstructuur

- OSB 2 cm- Houten roostering onder bestaande

draagstructuur / vlasisolatie 15 cm- Leidingenspouw 3.2 cm- Afwerking

1. K |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

15. BOOM | ARBRE : Catalpa bignonioides

16. BOOM | ARBRE : Betula utilis ssp. jacquemontii

CODE

6 6 6 66

8

7 10

METSELWERK

ISOLATIE

PLAATMATERIAAL

BETON

HOUTEN PLANCHETTEN AANZICHT

METSELWERK AANZICHT

CODE

a. GEVEL NIEUW PAVILJOEN: HOUTEN PLANCHETTEN zwarte houtteer

METAAL MET HOUTEN GLASLAT

MATERIALEN

II

HH

IIHH

NIEUW PAVILJOENAANZICHT GEVEL TUIN

NIEUW PAVILJOENAANZICHT GEVEL HORTUS CONCLUSUS

NIEUW PAVILJOENPLAN GELIJKVLOERS

NIEUW PAVILJOENAANZICHT TUIN

NIEUW PAVILJOENSNEDE HH

NIEUW PAVILJOENSNEDE II

NIEUW PAVILJOENAANZICHT GEVEL VIJVER

PAVILJOEN F3PLAN GELIJKVLOERS

PAVILJOEN F3LANGSE SNEDE

PAVILJOEN F3DWARSE SNEDE

PAVILJOEN F2PLAN GELIJKVLOERS

PAVILJOEN F2LANGSE SNEDE

PAVILJOEN F2DWARSE SNEDE

a. n.k. j.

o.

o.

a.n. k.j.

n. j. a. k.

Niv. -0.97m

Niv. -1.07m

Niv. -1.07m

-0.97

- OSB 2 cm- Houten roostering onder bestaande

draagstructuur / vlasisolatie 15 cm- Leidingenspouw 3.2 cm- Afwerking

- Afwerking lino 2.5mm- OSB 2 cm- Isolatie PUR 8 cm- OSB 2 cm- Bestaande draagstructuur

- Afwerking lino 2.5mm- OSB 2 cm- Bestaande draagstructuur

-1.07 -0.97

Niv. 0.32m Niv. 0.22m

- Afwerking lino 2.5mm- OSB 2 cm- Isolatie PUR 8 cm- OSB 2 cm- Bestaande draagstructuur

- OSB 2 cm- Houten roostering onder bestaande

draagstructuur / vlasisolatie 15 cm- Leidingenspouw 3.2 cm- Afwerking

- Afwerking lino 2.5mm- OSB 2 cm- Isolatie PUR 8 cm- OSB 2 cm- Bestaande draagstructuur

- OSB 2 cm- Houten roostering onder bestaande

draagstructuur / vlasisolatie 15 cm- Leidingenspouw 3.2 cm- Afwerking

0.32 0.22 0.22 0.32- Gevelbekleding 1.8 cm

Houten planchetten; zwarte houtteer- OSB 2.2 cm- Regelwerk 12.5 cm

gevuld met vlasisolatie- OSB 2 cm

wit geschilderd

0.00

-1.90

0.00 0.00 0.00

-2.70

0.00

-1.90

0.00

-1.60

0.00

-2.00

-1.20

-0.20

5 4 3 1 12

2

11

12

13

13

8020

020

300

2093

200

3710

359

39

110 40 111 40 111 40 110 4040

100

290

6015

2

150 290 60

270

705

51

44231511 2412

495 14 555 14 210 14 210 14 290 14 520 41

620

4790

1424

814

100

6047

345

270

326155

12 885 220 47

514

80

1221

1412

138

1213

812

138

1213

812

138

1213

812

138

1213

812

14

912

1012 138 12 138 12 138 138 12 138 12 138 12

10

62367 12 90 11 90 11 90 11 100 141

150

940

115

120 150

1716

517

724

19

17 590 17

1897

165

8115

377

1126

022

8116

550

39

296

986

1897

165

8115

2836

1

1126

022

16528 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8

624

1313

8 230

0

20

48

2037

8

1145

12

20 500

500

-2.50

75

I J

I J

F4 F3 F2 F1

IIJJ

02.5

512.5 25

m

DRAFT

PLANNR. 2/2

opdrachtgever

datum

datum

datum

architecten:

aannemer

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST1160 OUDERGEM

opdrachtgever:

PROVINCIE

ONTWERPGEMEENTE

Leefmilieu Brussel, BIMBruxelles Environnement, IBGE

Gulledelle 100 | 1200 Brussel

LIGGINGINPLANTINGTERREINPROFIELNIEUW PAVILJOEN PLANNIEUW PAVILJOEN SNEDE'SNIEUW PAVILJOEN PLAN AANZICHTENPAVILJOEN F3 PLANPAVILJOEN F3 SNEDE'SPAVILJOEN F2 PLANPAVILJOEN F2 SNEDE'S

Schaal: 1111111111

10 0002500250050505050505050

architecten

WAVERSESTEENWEG 18502de afdeling, sectie C, nr(s) 19w

LIGGINGkad. gekend:

B5 architecten TVBeukenlaan 229051 Sint-Denijs-Westrem / Gentmob.: 0476 / 41 44 41

Architect Lies Van der Straeten BVBA

Architectenbureau Dieter Van Everbroeck BVBA

DE VOLLEDIGE STUDIEOPDRACHT VOOR DE CONSTRUCTIE VAN EEN GEBOUW VOORHET TERREINPERSONEEL EN RENOVATIE PAVILJOENEN OP DE SITE VAN DEBOTANISCHE TUIN JEAN MASSART TE OUDERGEM

Page 37: Portfolio Simon Anckaert

B5+B5+Wedstrijd BIM Botanische tuin Jean Massart

- Gevelbekleding 1.8 cmHouten planchetten; zwarte houtteer

- OSB 2.2 cm- Regelwerk 12.5 cm

gevuld met vlasisolatie- OSB 2 cm

wit geschilderd

Deur te sluiten

HD: 2

13

HT: 1

81

HT: 1

81

- Groendak 11 cm- Isolatie PUR 24 cm- Dakbeschot 2.2 cm- Hellingspieën- Houten liggers 23 cm

zie studie stabiliteit- Leidingspouw 2.2 cm- Afwerking

- Vloerafwerking- Chape 11 cm- Isolatie PUR 19 cm- Betonnen draagvloer 15 cm

zie studie stabiliteit- Aanvulling

zie studie stabiliteit

- Gevelbekleding 1.8 cmHouten planchetten; zwarte houtteer

- Regelwerk- Celit 3D plaat 2.2 cm- Houtskelet 30 cm

Opgevuld met isolatie; zie studie stabiliteit- OSB- Leidingenspouw- Afwerking

- Stalen kolom 12 X 20 cmzie studie stabiliteitRegenafvoer ingewerkt in kolom

- Stalen liggers 10 X 20 cmzie studie stabiliteit

- Houten kepers 5 X 15 cmzie studie stabiliteit

- Houten latwerk 5 X 5 cm- Gevelbekleding 1.8 cm

Houten planchetten; zwarte houtteer

-1.07BORDES -14 tov vloerpas

- Afwerking lino 2.5mm- OSB 2 cm- Isolatie PUR 8 cm- OSB 2 cm- Bestaande draagstructuur

- Afwerking lino 2.5mm- OSB 2 cm- Bestaande draagstructuur

- OSB 2 cm- Houten roostering onder bestaande

draagstructuur / vlasisolatie 15 cm- Leidingenspouw 3.2 cm- Afwerking

1. K |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

15. BOOM | ARBRE : Catalpa bignonioides

16. BOOM | ARBRE : Betula utilis ssp. jacquemontii

CODE

6 6 6 66

8

7 10

METSELWERK

ISOLATIE

PLAATMATERIAAL

BETON

HOUTEN PLANCHETTEN AANZICHT

METSELWERK AANZICHT

CODE

a. GEVEL NIEUW PAVILJOEN: HOUTEN PLANCHETTEN zwarte houtteer

METAAL MET HOUTEN GLASLAT

MATERIALEN

II

HH

IIHH

NIEUW PAVILJOENAANZICHT GEVEL TUIN

NIEUW PAVILJOENAANZICHT GEVEL HORTUS CONCLUSUS

NIEUW PAVILJOENPLAN GELIJKVLOERS

NIEUW PAVILJOENAANZICHT TUIN

NIEUW PAVILJOENSNEDE HH

NIEUW PAVILJOENSNEDE II

NIEUW PAVILJOENAANZICHT GEVEL VIJVER

PAVILJOEN F3PLAN GELIJKVLOERS

PAVILJOEN F3LANGSE SNEDE

PAVILJOEN F3DWARSE SNEDE

PAVILJOEN F2PLAN GELIJKVLOERS

PAVILJOEN F2LANGSE SNEDE

PAVILJOEN F2DWARSE SNEDE

a. n.k. j.

o.

o.

a.n. k.j.

n. j. a. k.

Niv. -0.97m

Niv. -1.07m

Niv. -1.07m

-0.97

- OSB 2 cm- Houten roostering onder bestaande

draagstructuur / vlasisolatie 15 cm- Leidingenspouw 3.2 cm- Afwerking

- Afwerking lino 2.5mm- OSB 2 cm- Isolatie PUR 8 cm- OSB 2 cm- Bestaande draagstructuur

- Afwerking lino 2.5mm- OSB 2 cm- Bestaande draagstructuur

-1.07 -0.97

Niv. 0.32m Niv. 0.22m

- Afwerking lino 2.5mm- OSB 2 cm- Isolatie PUR 8 cm- OSB 2 cm- Bestaande draagstructuur

- OSB 2 cm- Houten roostering onder bestaande

draagstructuur / vlasisolatie 15 cm- Leidingenspouw 3.2 cm- Afwerking

- Afwerking lino 2.5mm- OSB 2 cm- Isolatie PUR 8 cm- OSB 2 cm- Bestaande draagstructuur

- OSB 2 cm- Houten roostering onder bestaande

draagstructuur / vlasisolatie 15 cm- Leidingenspouw 3.2 cm- Afwerking

0.32 0.22 0.22 0.32- Gevelbekleding 1.8 cm

Houten planchetten; zwarte houtteer- OSB 2.2 cm- Regelwerk 12.5 cm

gevuld met vlasisolatie- OSB 2 cm

wit geschilderd

0.00

-1.90

0.00 0.00 0.00

-2.70

0.00

-1.90

0.00

-1.60

0.00

-2.00

-1.20

-0.20

5 4 3 1 12

2

11

12

13

13

8020

020

300

2093

200

3710

359

39

110 40 111 40 111 40 110 4040

100

290

6015

2

150 290 60

270

705

51

44231511 2412

495 14 555 14 210 14 210 14 290 14 520 41

620

4790

1424

814

100

6047

345

270

326155

12 885 220 47

514

80

1221

1412

138

1213

812

138

1213

812

138

1213

812

138

1213

812

14

912

1012 138 12 138 12 138 138 12 138 12 138 12

10

62367 12 90 11 90 11 90 11 100 141

150

940

115

120 150

1716

517

724

19

17 590 17

1897

165

8115

377

1126

022

8116

550

39

296

986

1897

165

8115

2836

1

1126

022

16528 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8 142 8

624

1313

8 230

0

20

48

2037

8

1145

12

20 500

500

-2.50

75

I J

I J

F4 F3 F2 F1

IIJJ

02.5

512.5 25

m

DRAFT

PLANNR. 2/2

opdrachtgever

datum

datum

datum

architecten:

aannemer

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST1160 OUDERGEM

opdrachtgever:

PROVINCIE

ONTWERPGEMEENTE

Leefmilieu Brussel, BIMBruxelles Environnement, IBGE

Gulledelle 100 | 1200 Brussel

LIGGINGINPLANTINGTERREINPROFIELNIEUW PAVILJOEN PLANNIEUW PAVILJOEN SNEDE'SNIEUW PAVILJOEN PLAN AANZICHTENPAVILJOEN F3 PLANPAVILJOEN F3 SNEDE'SPAVILJOEN F2 PLANPAVILJOEN F2 SNEDE'S

Schaal: 1111111111

10 0002500250050505050505050

architecten

WAVERSESTEENWEG 18502de afdeling, sectie C, nr(s) 19w

LIGGINGkad. gekend:

B5 architecten TVBeukenlaan 229051 Sint-Denijs-Westrem / Gentmob.: 0476 / 41 44 41

Architect Lies Van der Straeten BVBA

Architectenbureau Dieter Van Everbroeck BVBA

DE VOLLEDIGE STUDIEOPDRACHT VOOR DE CONSTRUCTIE VAN EEN GEBOUW VOORHET TERREINPERSONEEL EN RENOVATIE PAVILJOENEN OP DE SITE VAN DEBOTANISCHE TUIN JEAN MASSART TE OUDERGEM

Page 38: Portfolio Simon Anckaert

B5+B5+Wedstrijd Bonnevie Sint-Jans Molenbeek

NIVEAU 0 050

100250 500 cm

Page 39: Portfolio Simon Anckaert

B5+B5+

GELIJKVLOERS

WCBadkamer

Keuken

Keuken

RWA

Keuken

Badkamer

WC

RWARWA

BadkamerWC

RWA

RWA

A

B A

Keuken

App. 2

App. 1

2.

9.9.7.

5.8.6.

4.

11.

8. 9.

10.

3.

6.

5.

4.

7.

RWA

5. 3.10.

9.

6.

7. 8.

4.

475 363 175 100 182 100 110 885 30

2420

100

153

100

446

5020

8

100

417

1677

250

219

250

253

1072

103

100

394

527

728

101

388 40 400 248

1076

1458

329

150

3542

510

280

1519

010

208

35

142331015015

15 253 10 340 32 473 15 414 14

3534

510

9015

208

3212

510

9032

232 10 393 10 90 10 120 10 270 10 150 32 15 15 168 130 10 135

4017

010

483

3218

290

1027

8

103 1018

329

22

100

2010

467

599436

152109010239 32

739310398

3519

820

326

8

101

100

296 35 372 264

RWARWAWC

RWA

C C

11.

170

165

15

140 647

1560

rm

15

465 47 100 275

10.0010.15

7.45

13.00

15.85

10.15

7.45

13.00

15.85

13.30

6.45

100

3023

040

250

3525

035

250

225

115

65

330

250

40

SNEDE CC

- Vloerafwerking- Gewapende cementchape- Akoestische isolatie- Egalisatiemortel- Thermisch isolerende uitvulling PUR 12 cm

Ter plaatse gespoten + vlakgeschuurd- Dragende betonvloer cfr. studie stabiliteit

- Vloerafwerking- Gewapende cementchape- Akoestische isolatie- Egalisatiemortel- Thermisch isolerende uitvulling PUR 7 cm

Ter plaatse gespoten + vlakgeschuurd- Dragende betonvloer cfr. studie stabiliteit- Plafondafwerking

- Gevelsteen- Geventileerde spouw- Isolatie: PUR 10 cm- Opgaand metselwerk: snelbouwsteen- Wandafwerking

- Terrasvloer op kunststof terrasdragers- Dubbellaagse bitumineuse dakdichting- Isolatie: PUR 15 cm- Dampscherm- Isolerende hellingschape- Dragende betonvloer cfr. studie stabiliteit- Plafondafwerking

- Vloerafwerking- Gewapende cementchape- PE-folie- Gespoten PUR 10cm- Betonnen draagvloer cfr. studie stabiliteit- PE-folie- Onderfundering cfr. studie stabiliteit

- Geprepatinaarde zink: staande naad- Houten bebording- Geventileerde spouw- Dampopen onderdakfolie- Onderdak: Celit 4D-platen- Houten dakconstructie

Gevuld met isofloc-isolatie 23 cm- Dampremmend membraan- Leidingenspouw- Afwerking: gipsplaat

- Gevelsteen- Geventileerde spouw- Isolatie: PUR 10 cm- Opgaand metselwerk: snelbouwsteen- Wandafwerking

296 80 60

wcBadk. Keuken

App. 3

10. 3.

1816

7

KELDER FUNDERING RIOLERING

32

35

165

15rm

Ø155

398 15 245 10 245 10 245 10 245

totale dakoppervlakte = 463.26 m2

de regenwaterputten hebben samen een inhoud van 22.500 Lvolgens de norm is een regenwaterput met dergelijke inhoudgeschikt voor een dakoppervlak tot 500 m2

verharding toegangspad:- niet waterdoorlatende verharding = oppervlakte: 78.40 m2

REGENWATER

voorfilter wordt voorzienrecuperatie regenwater voor gemeenschappelijke delen gebouw:

verharding oprit:- waterdoorlatende verharding type cementgebonden dolomiet

aansluitingen nutsvoorzieningenconform de voorschriften van denutsmaatschappijen

regenwaterpomp

rm

rm

- 2 buitenkranen en 2 binnenkranen

of gelijkwaardig

Het rioleringsplan is een louter indicatieve weergave.Het concept en de dimensionering is te bepalen door de ingenieur technieken.

Riolering volgens het principe van de gescheiden riolering (RWA en DWA)

De aansluiting van de private riolering op de openbare riolering moet gebeurenconform de gemeentelijke voorschriften en de bouwvergunning.

RIOLERING

De fundering en kelder zijn slechts indicatief weergegeven.Concept bepalen en dimensionering dient te gebeuren door de ingenieur stabiliteit.

FUNDERING

kelder in waterdicht beton

liftput in waterdicht beton, dimensies conformvoorschriften liftfabrikant

afmetingen liftschacht enput, positie en afmetingenfront, conform voorschriftenfabrikant lift

2.

2.

2.

3. 3. 3. 3.

3. 3. 3.

12.

2.

B

Keuken

RWA

Keuken

Badkamer

WC

RWARWA

Badkamer

WC

RWA

RWA

Keuken

5.

RWA

RWARWAWC

wcBadk. Keuken

terugslagklep

aansluitput voor DWAprefab betonrandgietijzeren putdekselsbelastingsklasse B

aansluitput voor RWAprefab betonrandgietijzeren putdekselsbelastingsklasse B

doorvoeren van nutsleidingen volgens devoorschriften van de plaatselijke nuts- verdelingsmaatschappijen

terugslagklep

dubbele schepput met syphonprefab betonrandgietijzeren putdekselsbelastingsklasse B

controleput PVCalu dekselprefab betonrand

controleput PVCalu dekselprefab betonrand

controleput PVCalu dekselprefab betonrand

controleput PVCalu dekselprefab betonrand

controleput PVCalu dekselprefab betonrand

controleput PVCalu dekselprefab betonrand

septische putinhoud: 18 bewoners equivalentte onluchten conformplaatsingsvoorschriftengeurdicht deksel gietijzer

septische putinhoud: 6 bewoners equivalentte onluchten conformplaatsingsvoorschriftengeurdicht deksel gietijzer

voorfilter regenwaterdeksel in gietijzer

inhoud minstens 11.250 literdeksel in gietijzer

regenwatertankinhoud minstens 11.250 literdeksel in gietijzer

regenwatertank

aansluitingen nutsvoorzieningenconform de voorschriften van denutsmaatschappijen

regenwaterpomp

aanzuigleidingregenwater

aanzuigleidingregenwater

aanzuigleidingregenwater

regenwater afkomstigvan de carports

afmetingen liftschacht enput, positie en afmetingenfront, conform voorschriftenfabrikant lift

A

B A

C C

B

3.

460 583

277 15 90 15 327 15 168 15 380

208

1512

010

315

35

35

225

PERCEELSGRENS

PERCEELSGRENS

21

PERCEELSGRENS

Haag H: 2m

Haag H: 2m

Bekleed met leien

10 14 4

Carport

10.0

09.

859.

9110

.00

10.1

510

.15

2462

300228125060

TerreinprofielTerreinprofiel

F2

F10

F11F3 F4

F1

F5

F9

F8

F6F7

F8

164

120

220

600

96

2078

Woning

Woning

Sectie Bnrs 46/G en 47/COpp. kadaster:10a60ca

Woning

Appartementsgebouw

private tuin

private tuin

gemeenschappelijkgroenoverrijdbaarvoor nooddiensten

400

640

1247

1839

914

1787

1390

857

VerlichtingRioolputGroenFotoBestaande niveaus

F8

F12

containerssorteeringvuilnis Fietsenberging

Woning

1677

1072

1065

2420

1458

600

400

gemeenschappelijkgroenvoor de eigenaars

572

953

754

487

609

Haag h: 2m

Haag h: 2mHaag H: 2m200

Best

aand

terre

inpr

ofie

l blijf

t ong

ewijz

igd

CODE

1. Fietsberging2. Gemeenschappelijke gang3. Berging4. Inkom5. Toilet6. Keuken7. Eetruimte8. Zitruimte9. Slaapkamer10. Badkamer11. Terras12. Technisch lokaal

rm

STABILITEIT:Alle constructie-elementen (o.a. funderingen, balken en kolommen in beton, staal, de kelder,enz...) zijn te berekenen (stabiliteitsplan, lastenboek en meetstaat) en tijdens de uitvoering tecontroleren door een bouwkundig ingenieur, aangesteld door de opdrachtgever.

TECHNIEKEN:De technische installatie en de riolering zijn te concipiëren en te dimensioneren door eeningenieur technieken, aangesteld door de opdrachtgever.

ENERGIEPRESTATIE:De opdrachtgever verbindt er zich toe de werken conform de energieprestatie regelgeving telaten uitvoeren. Hiertoe wordt door de opdrachtgever een energieverslaggever aangesteld.

AKOESTIEK:Het gebouw dient te voldoen aan de norm NBN S 01-400-1 : Akoestische criteria voorwoongebouwen.

TOEGANKELIJKHEID:Het gebouw moet voldoen aan de Stedenbouwkundige Verordening Toegankelijkheid en delaatste wijzigingen van kracht vanaf 31 maart 2011.

VEILIGHEID TIJDELIJKE EN MOBIELE BOUWPLAATSEN:De opdrachtgever verbindt er zich toe zich in orde te stellen met de geldende wetgeving inzakede veiligheid op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen door de aanstelling van eenveiligheidscoördinator belast met de veiligheidscoördinatie voor 'ontwerp' en 'verwezelijking'.

BRANDVEILIGHEID:Het gebouw moet inzake brandveiligheid voldoen aan de meest recente normering en wetgevingterzake. Ministerieel Besluit van 06 juni 2006 en het Koninklijk Besluit van 13 juni 2007 totwijzigingvan het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventievan brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.Het advies van de plaatselijke brandweer is integraal te volgen.

LANDMETERAfpalingen percelen, inplanting der gebouwen, uitzetten passen is uit te voeren door eenbeëdigd landmeter, aangesteld door de opdrachtgever.

MATERIALEN

A. Gevel: Handvorm gevelsteen: donkerkleurigB. Dakbedekking: Zink staande naad: donkerkleurigC. Gevelbekleding: Plaatmateriaal: RGB#9FFF00D. Buitenschrijnwerk: Aluminium

vaste delen: RAL 9005opengaande delen: RAL 9010

E. Raamtablet: Aluminium: RAL 9005F. Dorpel: Zichtbeton: licht grijsG. Gevel buur: Handvorm gevelsteen: rood - bruinH. Dakbedekking buur: Leien donkerkleurig antraciet

LEGENDE

RookmelderOpgaand metselwerkGevelmetselwerkBetonIsolerende steenIsolatieHout

PLANNR. 1/3

opdrachtgever

datum

datum

datum

architecten:

aannemer

opdrachtgever:

PROVINCIE

ONTWERPGEMEENTE

LIGGINGSPLANOMGEVINGSPLANINPLANTINGSPLANTERREINSNEDEPLAN NIVEAU -1 / RIOLERINGSPLANPLAN NIVEAU 0SNEDE CC

Schaal: 1111111

250002500250250505050

architecten

ANTWERPEN

APPARTEMENTSGEBOUW2870 PUURS

SINT - KATHARINASTRAATAFDELING 2; SECTIE B; NR 46/G en 47/C

LIGGINGkad. gekend:

B5 architecten TVBeukenlaan 229051 Sint-Denijs-Westrem / Genttel.: 09/385 53 59

Architect Lies Van der Straeten BVBA

Architectenbureau Dieter Van Everbroeck BVBA

MET 8 APPARTEMENTEN

LIGGINGSPLAN schaal: 1/-

OMGEVINGSPLANPLAN schaal: 1/2500

BVBA bouwbedrijf Weckx-Van PellicomReedonk 132880 Bornem

Marc Weckx, Gedelegeerd bestuurder

Bart Van Pellicom, Gedelegeerd bestuurder

INPLANTINGSPLANPLAN / TERREINSNEDE schaal: 1/250

Wedstrijd VLABO Katharinastraat Ruisbroek

Page 40: Portfolio Simon Anckaert

Uitbreiding van een woning te Melle

Opdracht/////Opdracht//// Ontwerp/////Ontwerp////Met een beperkt budget wordt in dit ontwerp een uitbreiding van een woning verwezenlijkt.Het ontwerp zit gekneld tussen 2 scheidingsmuren. Dit wordt benadrukt door een grote glas-partij tussen de 2 muren te plaatsen. Hierdoor krijg je het gevoel dat de leefruimte deel uit-maakt van de langgerekte tuin.De glaspartij is 3m hoog waardoor de ruimte ook nog eens baadt in het licht.

Page 41: Portfolio Simon Anckaert

B5+B5+Uitbreiding woning Leper; Melle

4935

158

162104173

370

376

432

302

99

23

638

219

165 176

9688

216

159039310289439

135

738

8720

83

22

1390

439

115

9110

216

116373528434

20

294

112

2331

435 31

368

33036375

124

915

301

9790

114

201

895

720

920

372

11

115

368

28

267

178

90

5879

131

6713120218

1195

219

130

316

1796

925

156

12040215

12424

18545

84182182042336173114169 260

175

131

32

603

470

837

240

2421

6

1759290

458

2510

010

135

7434

198

100

3064

3

89

90

190

33

308

240

473

22205

4285

22240

22

38

controle put

inkom

WC

bureau

rad.rad.

tellerkastelektriciteit

ht=82hr=147

rolluik

hb=289

lichtstraat

hb=300

hr=190ht=91,5

hr=109ht=138

rad.

hpoort=304

hpoort = 275

ventilatiekelder

rw-put

hd=206hd=206

hd=202

hd=202

hd=206

hd=202

hr=196ht=89,5

gang

hm=250

gang

leefruimte leefruimte

hm=251

keuken

koer

achterhuis

stookgas

hd=217

hr=148ht=73

ht=30

hd=220

hp=243

296

2428

196

7632

3

167

7324

299

215

beto

npla

ten

draa

dafs

luitin

g

45°

289

242

670

272

437

143

295

287

140

+/- 40°

+/- 4

1820

1252

252

280

300

188

6

280

300

289

296

670

30835

4

+/-7

0231

638

6

316

1714

8

130

113

8424

2

1936

7

2425

2

265

109

128

45° 45°45° 45°

217

266

2428

9

hpl = 188

h=179

hd=181

tellers gas en water afvoer wc + badkamer

hr=80ht=108

diam. buis = 160h bovenzijde buis tot vloer = 102

h = ±150 tov

keldervloer

kelder

kolengat

164

100

8510

019

764

6

1511

017

313

911

049

298

1129

7

1368613054

24

36351111059520

363904

18295180456

710

594

204

904

8390

317

5

9720

1

5411 200

16795181

416

286

328

515

422

183

416

180

50

284

88

7790

17

24

87239560

780

1183

180

529

56

79

42

24

443

23

95

3411

nok

zolder

schouw:h vloer -> schouw = 272

612

28

95 6618166

303

630

2

100

29

294

211

h = 252

h = 235

h = 252

114

118

68

velux 114x118

velux 78x98

velux 114x118

hoogte: 302

hoogte: 316 hoogte: 314,5

hoogte: 300 hoogte: 296

hoogte: 242

hoogte: 289 hoogte: 251

hpl=282

hpl=230

velux 114x118

leefruimte

perc

eelsg

rens

perc

eelsg

rens

keukenkoer

achterbouw tuinkeukenleefruimteleefruimtebureau

kelder

slaapkamer slaapkamer

zolder

zolder boven achterbouw

18 x

618 x 6

18 x 6

18 x 6

18 x

6

18 x 618 x 6

18 x 6 18 x

6

18 x 6

18 x 6 18 x 6

18 x 6

18 x 6

-2.14

0.00

3.33

6.31

0.00

6.59

11.07

6.43

3.25

3.87

2.73

7.02

-0.100.045

0.32

rad.

h tablet = 124

rad.

rad.

nachthal

slaapkamer

slaapkamer

badkamer

slaapkamer

rad.

hoogte: 280

hoogte: 280

hoogte: 280

h tablet = 123

hr=183ht=80

hr=183ht=80

hd=205hd=205

hd=205

hd=205

hd=205hd=205

hr=147ht=81

hr=197ht=35

velux 114x118

-0.100.00

3.60

3.86

2.76

7.02

3.86

-0.10 vloerpasachterhuis

0.32

SNEDE AA

KELDERwordt niet gewijzigd

GELIJKVLOERS

VERDIEPINGwordt niet gewijzigd

ZOLDERwordt niet gewijzigd

AANZICHT ACHTERGEVEL WONING AANZICHT VOORGEVEL WONINGwordt niet gewijzigd

AANZICHT VOORGEVEL ACHTERHUIS AANZICHT ACHTERGEVEL ACHTERHUIS

SNEDE AA

BESTAANDE TOESTAND

0.00-0.14

215

perc

eelsg

rens

perc

eelsg

rens

358

358

+/-6

43+/

-463

perc

eelsg

rens

perc

eelsg

rens

45

177

0.00-0.12

perc

eelsg

rens

perc

eelsg

rens

hpl = 188

kelder

hpl = 184kelder

hd=184

SNEDE AA

SNEDE AA

SNEDE AA

NIV.0.00

NIV.-0.12

NIV.0.00

hd=231

NIV.-0.14

hd=202

hd=202NIV.0.00

NIV.-0.14

NIV.-0.10 NIV.+0.045

koer

NIV.3.33

NIV.3.33

NIV.3.33

NIV.3.33

plat dak

404 10 246

209

2036

5

363 10 137 20 89

176

gording

gording

gording

gording

NIV.-2.14 NIV.-2.14

NIV.-2.10

+/-2

0

- vloeropbouw niet gekend - vloeropbouw niet gekend- vloeropbouw niet gekend

- vloeropbouw niet gekend

- houten roostering - houten roostering

- houten roostering - houten roostering- houten roostering

- houten roostering

-0.14

- betonplaat

PROVINCIEWEG

GEMEENTEWEG

GEMEENTEWEG

GEMEENTEWEG

WONINGnr 7

WONING

ACHTERHUIS

ACHTERHUISWONINGnr 5

WONINGnr 9

120C9

120C10

120N10

KOER

KOER

PRIVATE TUIN

PRIVATE TUIN

PRIVATE TUIN

120Z12

120A13ACHTERHUIS

GARAGES1524

26

3760

629638

4043

24

1306

1203 121 540 875 2655

299

328

629

WEZENSTRAAT- Gemeenteweg- Verharding weg: Gebakken straatklinkers, betonklinkers- Verharding Voetpad: betondallen- Berijdbare breedte +/- 6.92m- Nutsvoorzieningen voor water, riolering, gas, tel, distributie aanwezig

TERREINTe vellen bomen: geenErfdienstbaarheden: geenTe slopen gebouwen: zie inplantingsplanTerreinprofilering: +/- vlak, behalve een plotse verhoging t.h.v. de tuin

KADASTRAAL NUMMERAfdeling 4, Sectie A, 335S, 337/02 & 337C

TERREINPROFIEL

As van de weg

Vloerpas0.00 -0.10-0.14

0.32Boordsteen

WONINGnr 7

ACHTERHUISWONINGnr 5 KOER

1524

26

638

24

1306

1203

629

As van de weg

184

6921040

WEZENSTRAAT

Gem

eenteweg, alle nutsvoorzieningen aanwezig

TERREINPROFIEL

Vloerpas0.00

-0.14-0.140.32

129590

627

629

TERREINPROFIEL BESTAANDE TOESTAND

INPLANTING BESTAANDE TOESTAND

TERREINPROFIEL NIEUWE TOESTAND

INPLANTING NIEUWE TOESTAND LEGENDEBestaande, te behouden bebouwing

Te slopen bebouwing

Ontwerp

Omgeving

Bestaande niveau's

Standpunt foto

9.90F6

Scheidingsmuurlinkerbuur

612

120C9

120C10

120N10

PRIVATE TUIN

PRIVATE TUIN

PRIVATE TUIN120Z12

120A13ACHTERHUIS

GARAGES3760

629

4043

2655816

3.233.80

7.02

11.07

3.45

4.103.80

627

346164

100

As van de weg

184

6921040

WEZENSTRAAT

Gem

eenteweg, alle nutsvoorzieningen aanwezig

346164

100

As van de weg Boordsteen

Betondallen

Betonklinkers

Gebakken

straatklinkers

Betondallen

Boordsteen

Boordsteen

Betondallen

Betonklinkers

Gebakken

straatklinkers

Betondallen

Boordsteen

Boordsteen

F1

F2

F5

F3

F7

Francois SchiettecatteJean-Marie Schiettecatte

Maarten CasierNele Vermandere

WONINGnr 9

Francois SchiettecatteJean-Marie Schiettecatte

Maarten CasierNele Vermandere

3.05

2.10

F4

F6

F8

Vloerpas0.00

nieuw profielscheidingsmuurmet rechterbuur

scheidingsmuurvan linkerbuurongewijzigdeigen profiel terhoogteterreinprofiel

scheidingsmuur van linkerbuur wordttuinmuur na afbraak achterbouw metongewijzigd profiel

scheidingsmuur met rechterbuur wordttuinmuur na afbraak achterbouw metgewijzigd profiel

niv. -0.14 niv. +0.32

11.07

niv. +0.32

niv. -0.14

398

99

216

20

2331

435

36

372

11

36

38

rad.

tellerkastelektriciteit

hoogte balk = 289hoogte balk = 300

keldertrap

437

+/- 40° +/- 4

1820

1

280

300

188

6

280

300

289

164

100

8510

019

764

6

hoogte: 302

hoogte: 300

hoogte: 300

leefruimtebureau

kelder

slaapkamer slaapkamer

zolder

18 x

618 x 6

18 x 6

18 x 6

18 x

6

18 x 618 x 6

18 x 6 18 x

6

18 x 6

18 x 6 18 x 6

18 x 6

18 x 6

-0.14

-2.14

0.00

3.33

6.31

0.00

6.59

11.07

6.43

rad.rad.

rad.

rad.

hoogte: 280

hoogte: 280

hoogte: 280

SNEDE AA

SNEDE AA

GELIJKVLOERS

VERDIEPING

SNEDE BB SNEDE DDSNEDE CC

Oorspronkelijk niveauscheidingsmuur

Oorspronkelijk niveauscheidingsmuur

Oorspronkelijk niveauscheidingsmuur

profiel scheidingsmuur metrechterbuur scheidingsmuur van

linkerbuur

AANZICHT ACHTERGEVEL

SNEDE AA

SNEDE AA

FUNDERING / RIOLERING

SNED

E CC

SNED

E BB

SNED

E DD

hd=184hd=181

tellers gas en water afvoer wc + badkamer

hr=80ht=108

diam. buis = 16h bovenzijde buis tot vloer = 102

kolengat

gootsteenAfwasmachine

WC

Aansluiten aan bestaanderioleringsnetwerk

Aansluiten aan bestaanderioleringsnetwerk

Ventilatie kelder Ventilatie kelder

RWA

RWA

RWA

RWA

Pomp regenwater

Aanzuigleidingregenwater

Syphon voorzien inbestaande buis

Bestaande riolering

controleput PVCalu dekselprefab betonrand

3.40

4.10

3.80

295

267

19

1430

595

400

352

- Gepolierde chape- PE-folie- Isolerende uitvulling (PU-schuim ter plaatse gespoten/afgevlakt)- Betonnen draagvloer (zie studie stabiliteit)- PE-folie- Onderfundering (zie studie stabiliteit)

- EPDM- OSB- Roostering + isolatie- Dampscherm- Leidingenspouw- Gipsvezelplaat

- Gepolierde chape- PE-folie- Isolerende uitvulling (PU-schuim ter plaatse gespoten)- Betonnen draagvloer (zie studie stabiliteit)- PE-folie- Onderfundering (zie studie stabiliteit)

- EPDM- OSB- Roostering + isolatie- Dampscherm- Leidingenspouw- Gipsvezelplaat

- Bestaande wand- Celit 3D- Keperwand + Isolatie- Dampscherm- OSB- Leidingenspouw- Gipsvezelplaat

- Bestaande wand- Celit 3D- Keperwand + Isolatie- Dampscherm- OSB- Leidingenspouw- Gipsvezelplaat

- Gepolierde chape- PE-folie- Isolerende uitvulling (PU-schuim ter plaatse gespoten)- Betonnen draagvloer (zie studie stabiliteit)- PE-folie- Onderfundering (zie studie stabiliteit)

- Bestaande wand- Celit 3D- Keperwand + Isolatie- Dampscherm- OSB- Leidingenspouw- Gipsvezelplaat

- Bestaande wand- Celit 3D- Keperwand + Isolatie- Dampscherm- OSB- Leidingenspouw- Gipsvezelplaat

- Bestaande wand- Celit 3D- Keperwand + Isolatie- Dampscherm- OSB- Leidingenspouw- Gipsvezelplaat

- Bestaande wand- Celit 3D- Keperwand + Isolatie- Dampscherm- OSB- Leidingenspouw- Gipsvezelplaat

- Gepolierde chape- PE-folie- Isolerende uitvulling (PU-schuim ter plaatse gespoten)- Betonnen draagvloer (zie studie stabiliteit)- PE-folie- Onderfundering (zie studie stabiliteit)

37

Plint in architectonisch beton

45

295

45

340

319

281

352

400

26728

0

380

323

410

410

216

410

0.00

4.00

-0.14

0.32

0.00 0.00 0.00

11.07

6.43

11.07

6.43

11.07

6.43

0.00

11.07

6.43

193

150

523

546

235

2018

728

20

94595

17

577

17

24

25

361 41

Platdakvenster

Platdakvenster

BETON

ISOLATIE

LEGENDE MATERIALENa. DAKBEDEKKING: EPDMb. BUITENSCHRIJNWERK: Aluminium

vaste elementen; RAL 9005 (wit)c. opendraaiende elementen; houtd. DAKRAND: Aluminium; RAL 9005 (zwart)e. BEKLEDING Aluminium; RAL 9005 (zwart)f. GEVEL: Handvorm gevelsteen; wit gekaleid

(bestaande bebouwing)g. TUINMUREN Vrijgekomen muur; te kaleienh. DAKBEDEKKING: Dakpan; zwart

(bestaande bebouwing)

CODE1. INKOM2. TOILET3. GANG4. ZITRUIMTE5. EETRUIMTE6. KEUKEN7. BUREAU8. BERGING9. KELDER10. SLAAPKAMER11. BADKAMER12. NACHTHAL13. TERRAS

Funderen op voldoende draagkrachtige, ongeroerde bouwbodem, opvorstvrije diepte; uitvoering volgens studie stabiliteit en grondonderzoek.

De opdrachtgever verbindt er zich toe zich in orde te stellen met degeldende wetgeving inzake veiligheid op tijdelijke en mobiele bouwplaatsendoor de aanstelling van een veiligheidscoördinator belast met develigheidscoördinatie voor "ontwerp" en "verwezelijking".

De opdrachtgever verbindt er zich toe de werken conform deenergieprestatie regelgeving te laten uitvoeren.

Alle maten zijn alvorens met uitvoering te starten te controleren door deuitvoerende aannemer.

Alle constructie-elementen (o.a. funderingen, balken en kolommen in beton,staal, enz ...) zijn te berekenen (stabiliteitsplan, lastenboek en meetstaat)en tijdens de uitvoering te controleren door een bouwkundig ingenieur,aangesteld door de opdrachtgever.Fundering en constructie van de bestaande toestand is ongekend. Dit dientgecontroleerd te worden door de ingenieur stabiliteit.

De in het gebouw geïntegreerde regenwaterafleiders moeten geïsoleerdworden.Gezien de beperkte wijzigingen ter hoogte van de riolering wordt deaansluiting met de straatriolering niet gewijzigd.

Afpalingen percelen, inplanting van de gebouwen, uitzetten passen is uit tevoeren door een beëdigd landmeter.De aangegeven perceelsgrenzen en aanduiding van scheidingsmure zijnindicatief en afgeleid uit de bestaande afdekstenen/pannen. De effectieveeigendomstitel van de scheidingsmuren maakt deel uit van de afpaling dooreen beëdigd landmeter.

ROOKMELDERrm

rm

9.9.

9. 9.

7.

1. 3.

4. 5.

6.

13.

2.

8.

10.

11.

10.

10.

12. 13.

847

Diam. ND 110

Diam. ND 200

Diam. ND 125

Diam. ND 200

Diam. ND 125

Diam. ND 110

Diam. ND 110

Diam. ND 125

Diam. ND 110

SNED

E CC

SNED

E BB

SNED

E DD

SNED

E CC

SNED

E BB

SNED

E DD

h.

f.

RegenwaterputPoly-ethyleeninhoud: 5000l

554

22

13

546

ISOLEREND BOUWBLOK

15 90

1766

6176

6120

675

3.05

2.10

METSELWERK bijgebouwd

6

32134

0

300

45

hoogte: 316 hoogte: 300

201

105

Isolerende blokken metaangepaste druksterkte

Isolerende blokken metaangepaste druksterkte

Isolerende blokken metaangepaste druksterkte

Isolerende blokken metaangepaste druksterkte

Isolerende blokken metaangepaste druksterkte

Isolerende blokken metaangepaste druksterkte

Isolerende blokken metaangepaste druksterkte

a.

b.e.

d.3.05

-0.14

86

287

612

95

400

14

210

267

87

28

Diam. ND 110

340

h=179

hpl = 184NIV.-2.10

hpl = 188NIV.-2.14

hpl = 188NIV.-2.14

30

533

2530

30 568

358 302

inspectiepunt

ventilatie kelder

ventilatie kelder

bestaandefundering

bestaandefundering

Onderfundering& vorstranden (zie studie stabiliteit)

683

173 104 162 20 95 11 169 114 173 36 394 294170

20

AFBRAAK

90 90 231

nieuwe profielscheidingsmuur met rechterbuur

scheidingsmuur van linkerbuurongewijzigd

eigen profiel thv linkerbuur

eigen profiel ter hoogte van de aansluitingmet de linkerbuur thv de verbouwing

eigen profiel thv rechterbuur

- verankering vloerplaat (zie studie stabiliteit)

terras / buitenaanleg inwaterdoorlatende materialen

- houten roostering - houten roostering

- houten roostering - houten roostering

- betonplaat

- vloeropbouw niet gekend

- verankering vloerplaat (zie studie stabiliteit)

- Gepolierde chape- PE-folie- Isolerende uitvulling (PU-schuim ter plaatse gespoten/afgevlakt)- Betonnen draagvloer (zie studie stabiliteit)- PE-folie- Onderfundering (zie studie stabiliteit)

scheidingsmuur van linkerbuur wordt tuinmuur naafbraak achterbouw met ongewijzigd profiel

scheidingsmuur met rechterbuurwordt tuinmuur na afbraakachterbouw met gewijzigd profiel

nieuw profiel scheidingsmuurmet rechterbuur

ongewijzigd

ongewijzigd ongewijzigd

tuin + beplantingen

- EPDM- OSB- Roostering + isolatie- Dampscherm- Leidingenspouw- Gipsvezelplaat

- EPDM- OSB- Roostering + isolatie- Dampscherm- Leidingenspouw- Gipsvezelplaat

364

364

364

c.

h.

ongewijzigd

h.

f.

h.

f.

h.

f.

NIV.3.33

NIV.3.33

NIV.3.33

NIV.-0.12 NIV.0.00NIV.3.33

NIV.0.00 NIV.0.00NIV.0.00

NIV.-0.14 NIV.0.32

NIV.-0.14

PLANNR. 1/1

opdrachtgever

datum

architecten:

buur links

OOST-VLAANDEREN9090 MELLE

opdrachtgever:

PROVINCIE

ONTWERPGEMEENTE

Hendrik & Tine Leper - Van der HeydenWezenstraat 79090 Melle

LIGGINGSPLANOMGEVINGSPLANINPLANTINGSPLAN / TERREINPROFIEL

BESTAANDE TOESTAND

NIEUWE TOESTANDPLAN FUNDERING / RIOLERINGPLAN GELIJKVLOERSPLAN VERDIEPINGSNEDENGEVELS

Schaal:111

1

1

-1250250

100

50

architecten

VERBOUWING VAN EEN WONING

WEZENSTRAAT 7AFDELING 1; SECTIE C; nr 120c9

LIGGINGkad. gekend:

B5 architecten TVBeukenlaan 229051 Sint-Denijs-Westrem / Gentmob.: 0476 / 41 44 41

Voor B5architecten t.v.

Architect Lies Van der Straeten BVBA

Architectenbureau Dieter Van Everbroeck BVBA

LIGGINGSPLAN schaal: 1/-

OMGEVINGSPLAN schaal: 1/1250

INPLANTINGSPLAN schaal: 1/250

Voor akkoord met profiel ter hoogte van perceelsgrens

François Schiettecatte Jean-Marie Schiettecatte

Voor akkoord met profiel ter hoogte van perceelsgrens

Maarten Casier Nele Vermandere

buur rechts

Hendrik Leper Tine Van der Heyden

datum

datum

datum

Page 42: Portfolio Simon Anckaert

PRTFL* PRTFL*Portfolio