Poprawa sprawdzianu „Działania na potęgach”

14
Myślę, więc jestem. René Descartes

description

Poprawa sprawdzianu „Działania na potęgach”. Myślę, więc jestem. René Descartes. Gr. A 1300000 km 2 = 1,3*10 6 km 2 = 1,3*10 6 *10 6 m 2 =1,3*10 12 m 2. Gr B 8980 km 2 = 8,98*10 3 km 2 =8,98*10 3 *10 6 m 2 =8,98 *10 9 m 2. Gr A (-7)* (-7)* (-7)* (-7)= (-7) 4 Odp C. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Poprawa sprawdzianu „Działania na potęgach”

Myślę, więc jestem. René Descartes  

Gr. A 1300000 km2 = 1,3*106km2 = 1,3*106*106 m2 =1,3*1012 m2

Gr B 8980 km2 = 8,98*103km2 =8,98*103*106 m2 =8,98 *109 m2

Gr A (-7)* (-7)* (-7)* (-7)= (-7)4 Odp C

Gr B (-5)* (-5)* (-5)* (-5)= (-5)4 Odp D

2

2611

2

2*2:2 22

2

2

2:22

3

2

811

Gr A

Gr B

2

3511

14

14*14:1414

14

14

14

14:142

3

2

811

079,5

4. Gr A 4. Gr B

3

5

11

-(-5)4

(0,9)3

=1

15

63

= -625 < 1

<1

Największa B

(7,9)0

(-0,2)4

4

3

12

2

8

71

< 0

= 1< 1

> 1

Największa D

Zad 5 Gr A

423

239

11*1111

11:11*11 23

1

3

89

63

249

1111

11

11

11*11

11*11

11*11

Zad 5 Gr B

325

328

5*5*5

5:5*5 55

5

5*5

5*5

5*5 10

98

55

338

ZAD 7 Gr A

ZAD 7 Gr B

(-0,25)12 *412

=

-(-0,25)12 *(-4)12 =

14*4

1 1212

Odp. B

14*4

1 1212

Odp.

C

Zad 8. Gr. A

Zad 8. Gr. B

5-9 jest liczbą większą 5-9 :5-12 =53 = 125 razy

3-7 jest liczbą większą 3-7 :3-10 =33 = 27 razy

Zad 9 Gr. A

816

24

35

46

*b

b

b

bb

b

Zad 9 Gr. B

713

20

26

45

*a

a

a

aa

a ODP. C

ODP. A

Zad 10 Gr. A

Zad 10 Gr. B

09,03,0

3,0

3,0

3,0

3,0*

3,0*3,0

3,0 212

14

7

13

23

Odp. C

16,04,04,0

4,0

4,0*4,0

4,0*

4,0

4,0 212

14

237

13

Odp. A

Zad 11 Gr. A

Zad 11 Gr. B

0,479 mm= 0,479*10-3 m =4,79*10-4

0,858 dm = 0,858 *10-4 = 8,58*105 km

Zad 12 Gr. B

Zad 12 Gr. A

93

3

3

3:3

3*3

3*3:3

3:3*3 24

2

84

35

624

125

1

5

5

5:5

5*5

5:5*5

5:5*52

2

57

53

534

143

Zad 13 Gr. B

Zad 13 Gr. A

8

27

2

33

Odp. C

81

16

3

24

Odp. B

Zad 14 Gr. B

Zad 14 Gr. A

11333

64

611

64

125

125

64

5

4

4

5

4

11

Odp. B

512

27

8

3

3

51

3

8

3

22

3333

Odp. B