Poliya - Main Katalog (Ana Katalog)

download Poliya - Main Katalog (Ana Katalog)

of 68

 • date post

  07-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  731
 • download

  34

Embed Size (px)

Transcript of Poliya - Main Katalog (Ana Katalog)

 • 7/21/2019 Poliya - Main Katalog (Ana Katalog)

  1/68

  Poliya Ana Katalog

  Firuzky Bulv., No. 46 Avclar 34320 Istanbul TurkeyT212-5093190pbx F 212-5093194 E-Mail poliya@poliya.com.trCopyright 1983-2006, Poliya-Istanbul. All rights reserved.

  Poliya main catalog and product portfolio

  TMhayatn heralannda... kullanlan rnlerTMthe products for in every partof life...

 • 7/21/2019 Poliya - Main Katalog (Ana Katalog)

  2/68

  2

  PoliyaKompozitReineleri

  PoliyaComposite

  Resins

  Poliyais a customer focused, leading supplier of specialitycomposite resins, principally engaged in the research, design,

  development, manufacture and integration of advanced resinsystems. Poliya operates in the same context as its customersand is deeply involved in solving the problems and meeting thedemands and expectations of its customers. Moreover, it leadsthe way in showing customers new systems-based possibilitiesand opportunities.

  We offer our customers a complete range of products focusingon polyester and composite industry, assistance in developinginnovative product concepts, production systems andcomprehensive chemical and technical know-how.

  Poliyas core business areas are composite applications fortransport industry, sanitary applications, marine market-sea

  vehicles boats, electronics, aeronautics, chemical pipe/tankindustries, defense - military applications and building market.

  Poliyas Visionis to be the one of the regions best andwidespread composite resin, material supplier and solutionprovider for manufacturers and end users in every compositesfield. Keeping and developing Poliya as a world brand.

  Poliyas Missionis to bring innovative, continual, superiorsolutions and provide the best value to our customers againsttheir competitors, providing technological opportunities to endusers with knowing and protecting our ethical values and ourtechnologic identity.

  Poliyas team of scientists, engineers andsupport personnel are committed to furtheringour knowledge of polymers and beyond.

  Poliyamteri odakl, zel amal/ yksek teknolojipoliester reineleri konusunda lider tedarikidir. Temel noktamzkompozit sektrne ynelik gelimi reine sistemleriniaratrmak, tasarlamak, gelitirmek ve entegre etmektir. Poliyabu balamda mterilerinin sorunlarn zmek, istek vebeklentilerini geree dntrmek iin kendisini mterisininyerine koyarak sadece rn deil, zmler salayarakmterilerine olanak ve frsatlar kazandrmaktadr.

  Kullanclarmza poliester ve kompozit endstrisine ynelikgeni bir yelpazede rn, rn konsepti, retim sistemi ve okgeni kimyasal ve teknik know-how salamaktayz.

  Poliyann asl alma alan otomotiv endstrisi, saniteruygulamalar, deniz tatlar, elektronik, havaclk, kimyasalboru/tank endstrileri, savunma - askeri uygulamalar ve yapendstrileri iin kompozit uygulamalardr.

  Poliyann Vizyonukompozit sektrnn aktif olduu heralanda, reticiler ve son kullanclar iin teknik, kapasite, rnkalitesi ve servis asndan, blgenin en iyi ve en yaygnkompozit reine, malzeme tedarikisi ve zm orta olmak;Poliya'nn varln bir dnya markas olarak ykseltereksrdrmektir.

  Poliyann Misyonuetik deerlerini ve teknolojik kimliinikoruyarak; blgesinde, yeniliki, zm yaratc ve yol gstericiolmak, mterilerimize rakipleri ile kalite asndan farkyaratacak rn ve teknolojileri sunmak, daima mterisininyannda, evresine ve alanlarna duyarl bir firma kimliimizidevam ettirmektir.

  Poliyann tm mhendisleri, bilim adamlar ve destek personelikendilerini bilinen tm polimer bilgilerinin nne geecek yenibilgiler ortaya karmaya adamlardr.

  doymam

 • 7/21/2019 Poliya - Main Katalog (Ana Katalog)

  3/68

  indekilerContents

  Poliya FelsefesiPoliyas Philosophy

  Kurucunun MesajWords from our Founder

  Firma ProfiliCompany Profile

  Aratrma ve Gelitirme

  Research and Development

  60

  62

  Jelkotlar ve TopkotlarGelcoats and Topcoats

  Poliester ReineleriPolipol Polyester Resins

  Pigment PastalarColor Pastes

  Tanecikler

  Solid Surface Chips

  Kalp Ayrc ve VakslarRelease Agents and Waxes

  Yardmc MaddelerAuxiliary Materials and Allied Chemicals

  Yardm ve Destek MerkeziHelp and Support Center

  Poliyann Kilometre talarPoliyas Milestones

  SorumlulukResponsibility

  SG&KHSE&Q

  16

  52

  Vinilester ReineleriPolivesVinylester Resins

  Reine Uygulama YntemleriResin Process Systems

  Vakum ve nfzyon EkipmanlarVacuum and Infusion Equipments

  Saertex zel Takviye ve Kor MalzemeleriSaertex Special Reinforce and Core Materials

  Zyvax Semi Permanent Kalp Ayrc SistemleriZyvax Semi Permanent Release Systems

  4568

  1012SalkHealth 13

  rnler ve HizmetlerProducts and Services

  16

  Polijel

  Polipigment

  Polivaks

  Poligranul

  26

  54

  GvenlikSecurity 14

  28

  56

  evreEnvironment 13

  32

  57

  38

  50

  KaliteQuality 15

  52

 • 7/21/2019 Poliya - Main Katalog (Ana Katalog)

  4/68

  Kurucunun MesajWords From Our Founder

  Poliya, 1983 ylnda kk birimalathanede retimine balad.Kurulduu gnden beri anahedefimizi srekli koruyoruz.

  Yeni rnler yaratmalyzretimde en kaliteliye ulamalyzTeknik destein en iyisiniverebilmeliyiz

  Bu hedefleri koruyabilmek iin engelimi ve modern Aratrma veGelitirme laboratuarna sahipolunmas gereini ilk gnden beri

  smet AKARKurucu/Founder

  Poliya has started production in 1983 in asmall workshop under very hardconditions. In the beginning, we had threeprinciples.

  We must invent new productsWe must reach the highest quality productionWe must be able to give the best technicalsupport

  And we knew that, we had to have amodern Research and Developmentdepartment to accomplish our goals. Wehad spent much time and money on R&Das we do today. We have developed oneof the best polyester R&D departmentin Europe.

  We are supporting the demands of manyelite companies in region as corporatesupplier. And we knew that we can supply

  demands of many more companiesaround the world. The reason of this is werely on our products. As you know, ...theproduct acts the epilogue.

  We are manufacturing a wide range ofproducts in Poliya Avcilar and Cerkezkoyplants as you will see on the followingpages in this catalogue. Our range isexpanding everyday and improvementson existing materials are carried out withthe same enthusiasm as on the first day inour R&D departments.

  May be researches in progress is aboutyour business dont you want to learn?

  Kurucunun Mesaj/Words From Our Founder

  biliyorduk. Bunun iin Ar-Ge aktivitelerine,ilk gnden beri, srekli gerekli tm yatrmyaptk ve yapmaya devam etmekteyiz.Bugn geldiimiz noktada, blgenin veAvrupann en gelimi Ar-Ge olanaklarnasahip firmalarndan biriyiz.

  lkemizin ve pek ok lkenin sekinkurulularna, kurumsal tedariki olarakhizmet vermekteyiz. Poliya rnlerineduyulan hakl gven yayldka bu lke vefirmalarn says artmaktadr. nk Poliya,rnlerine gvenmektedir ve bilindii gibiSon sz rn syler.

  Bu katalogda greceiniz gibi Poliya bugnAvclar ve erkezky tesislerinde pek okrn eidi retiyor. rn eitliliimiz hergn artarken, mevcut rnleri iyiletirmealmalarmz da Poliya Ar-Ge

  laboratuarlarnda ilk gn heyecan iindedevam ediyor.

  Poliya laboratuarlarndaki aratrmalarbelki de sizin i alannzla ilgilidir;bilmek istemez miydiniz?

  4

 • 7/21/2019 Poliya - Main Katalog (Ana Katalog)

  5/68

  Poliya FelsefesiPoliya Philosophy

  Poliya Felsefesi/ Philosophy

  Felsefemizretilmemii RETMEK, retileni ise Dahada iyi RETMEK,

  Kalitesizi kullanmama, kalitesizi retmeme,kalitesizi sevk etmeme prensibine uymak,1983ten bugne hayatn her alannda varolmay srdrmek,

  Dolayl ihracat ile yurt dna satlan kompozit/

  poliester son rnlerde varolan Poliya katksnarttrmak, dorudan ihracat an ise tmdnyaya yaymak,

  Mterilerimizin grleri dorultusunda,onlara uygun zelliklerde eit ve fiyatalternatifli, kullanm alan geni ve kalitelirnler sunmak.

  Yeniliki ve aratrmac ruhu, niteliklielemanlar ve teknik donanm sayesindeAR- GE almalarnda liderliini srdrmek

  Sat ncesi ve sonras mterilerimize

  verdiimiz teknik destek ve hizmet ile herzaman yanlarnda olduumuz gereinidevam ettirmek,

  Kaynaklarnn byk bir ksmn teknolojiye,eitime, mevcut kalite sistemini gelitirmeyeharcamak

  Poliyann ayrcalkl bir firma olduunupersoneline hissettirmek,

  Doay ve doal dengeyi gerektii gibikorumak iin aba sarf etmek, bu konudazerine deni yapmaya devam etmek insana

  ve evreye saygl bir alma anlayna sahipolmaktr.

  nk biz Poliyayz, hayatn heralanndayz...

  Our aim has been to RESEARCH NEW productsthat have not been previously available andDEVELOP the existing ones,

  Obeying our principles about quality; not to usepoor quality, not to manufacture poor quality,not to ship poor quality.Existing in every part of life with its productssince 1983,

  Maximizing the Poliya contribution to indirectexports. Expanding our direct sales range toworldwide,

  Manufacturing high quality TAILOR MADEproducts suiting required specifications, types andprice alternatives by focusing on our customers,

  Carrying on leadership in Research andDevelopment activities in innovative perspectiveby qualified professional team and high-techhardware equipment,

  Satisfying our customers technical supportneeds at pre and after sales period,

  Assigning major funds to technology, educationand developing current quality system,

  Making its personnel to feel Poliya privilege,

  Keeping the nature, natural balance andenvironmental safety as much as possible. Tocarry on manufacturing in the perspective ofrespect to human and environment.

  Because we are Poliya, we are in every part

  of life...

  Our Philosophy