politikai szakismeretek

download politikai szakismeretek

of 111

 • date post

  07-Aug-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of politikai szakismeretek

 • 8/20/2019 politikai szakismeretek

  1/283

 • 8/20/2019 politikai szakismeretek

  2/283

   

  2

     F   o   g  y

    a    t   é    k   o   s   s   á   g  -  p   o    l   i    t   i    k   a    i   s   z   a    k   i   s  m   e   r   e    t  e    k

     T   a   r   t  a    l  o   m  

  Tartalom

  Horváth Péter: A társadalom fogyatékosságügyi (köz)gondolkodása alakulásának és alakításának néhány aspektusa 3

  Könczei György: A hátrányos helyzetű csoportok védelme az Európai Unióban 36

  A fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének alapvető  szabályai 63

  ResAP(2001)1 Határozat az egyetemes tervezés alapelveinek az építettkörnyezet alakításával foglalkozó valamennyi szakma képzési tervébe történő bevezetéséről („Tomari Határozat”) 94

  Az Európai Unió alapjogi chartája 118

  Madridi Nyilatkozat – a befogadó társadalom alapja a diszkrimináció- mentességgel párosuló pozitív cselekvés 136

  A fogyatékossággal élők helyzete az Európai Unióban: a 2008–2009-es európai cselekvési terv 149

  Fogyatékos emberek esélyegyenlősége: Európai Cselekvési Terv 163

  A fogyatékossággal élők helyzete a kibővült Európai Unióban: az Európai Akcióterv 2006–2007 196

  1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 210

  10/2006. (II. 16.) OGY-határozat az új Országos Fogyatékosságügyi Programról 247

  A fogyatékkal élők életminőségének javítása: a teljes körű részvételre irányuló és annak révén működő politika erősítése (Malaga, Spanyolország, 2003. május 7-8.) 274

 • 8/20/2019 politikai szakismeretek

  3/283

   

  3

     F   o   g  y

    a    t   é    k   o   s   s   á   g  -  p   o    l   i    t   i    k   a    i   s   z   a    k   i   s  m   e   r   e    t  e    k

     H   o   r  v    á    t   h    P    é    t  e   r  :    A    t   á   r   s  a    d   a    l  o   m     f

    o   g  y   a    t   é    k   o   s  s    á   g    ü   g   y    i    (   k    ö   z    )  g   o   n    d   o    l   k  o

     d    á   s  a   a    l  a    k   u    l   á   s   á   n   a    k    é   s   a    l  a    k    í   t   á   s    á   n   a    k   n    é    h    á   n   y   a   s  p   e    k    t  u   s   a

   

  Horváth Péter:

  A társadalomfogyatékosságügyi (köz)gondolkodása alakulásának és alakításának

  néhány aspektusa1 

  ELTE GYK, Budapest, 2009

  1 A szöveg első megjelenése: Sándor István (szerk.): Az értelmi fogyatékossággal élők helyzetének jogiaspektusa és az új polgári törvénykönyv tervezete. ÉFOÉSZ – MTA Jogtudományi Intézete – Magyar  Jogász Egylet Polgári Tagozata, Budapest, 2008.

 • 8/20/2019 politikai szakismeretek

  4/283

   

  4

     F   o   g  y

    a    t   é    k   o   s   s   á   g  -  p   o    l   i    t   i    k   a    i   s   z   a    k   i   s  m   e   r   e    t  e    k

     H   o   r  v    á    t   h    P    é    t  e   r  :    A    t   á   r   s  a    d   a    l  o   m     f

    o   g  y   a    t   é    k   o   s  s    á   g    ü   g   y    i    (   k    ö   z    )  g   o   n    d   o    l   k  o

     d    á   s  a   a    l  a    k   u    l   á   s   á   n   a    k    é   s   a    l  a    k    í   t   á   s    á   n   a    k   n    é    h    á   n   y   a   s  p   e    k    t  u   s   a

  Tartalom

  Bevezető  6

  1. történet 6

  2. történet 6

  3. történet 7

  4. történet 8

  5. történet 8

  Mire jók a történetek? 8

  Változik-e a közgondolkodás? 11

  Eurobarometer 54.2. 11

  Az emberi jogi és esélyegyenlőségi megközelítés nemzetközi dokumentumokban 14

  A „játék” szabályairól 14 Általában az emberjogi és esélyegyenlőségi megközelítésről 15

  A dokumentumok rendszere 16

  Az Egyesület Nemzetek Szövetsége dokumentumai 18

  A fogyatékos emberek esélyegyenlőségének alapvető szabályai (ENSZ, 1993) 18

  Átfogó és integrált nemzetközi egyezménytervezet a fogyatékos személyek

  jogainak és méltóságának védelmér ő

  l és támogatásáról (ENSZ, 2004) 21 A gyermek jogairól szóló, New Yorkban 1989. november 20-án kelt egyezmény (ENSZ, 1989) 22

  Salamancai tézisek (ENSZ UNESCO, 1994) 23

  A funkcióképesség, fogyatékosság és egésszég nemzetközi osztályozása (ENSZ WHO 2001) 24

  A foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő  hátrányos megkülönböztetésről szóló 111. számú egyezmény (ENSZ ILO, 1958) 24

 • 8/20/2019 politikai szakismeretek

  5/283

 • 8/20/2019 politikai szakismeretek

  6/283

   

  6

     F   o   g  y

    a    t   é    k   o   s   s   á   g  -  p   o    l   i    t   i    k   a    i   s   z   a    k   i   s  m   e   r   e    t  e    k

     H   o   r  v    á    t   h    P    é    t  e   r  :    A    t   á   r   s  a    d   a    l  o   m     f

    o   g  y   a    t   é    k   o   s  s    á   g    ü   g   y    i    (   k    ö   z    )  g   o   n    d   o    l   k  o

     d    á   s  a   a    l  a    k   u    l   á   s   á   n   a    k    é   s   a    l  a    k    í   t   á   s    á   n   a    k   n    é    h    á   n   y   a   s  p   e    k    t  u   s   a

  Bevezető  

  1. történet

  Az 1990-es évek legelején történt. Kb. 50 ember gyűlt össze a budapesti Éltes Mátyás Általános Iskola és Diákotthon Mosonyi utcai épületében, a díszterem- ben. Koncz Dezső volt a frissen kinevezett igazgató. Ha jól emlékszem, az in- tézmény éppen az ő idejében vette fel az első hazai „kisegítő” iskola megterem- tőjének, Éltes Mátyásnak a nevét. A díszterem, ahol összegyűltünk talán Ranschburg Pálról kapta a nevét. Ő volt az egyike azoknak, akik az épületben hozzákezdtek a pszichológiai (gyógypedagógiai) laboratórium kiépítéséhez, és

  ahol az első  gyógypedagógiai természetű  gyermekvizsgálatok történtek. Az igazgató úr a vitanapok megjelölésére is valamelyik híres gyógypedagógia- történeti személyiség nevét választotta. Miközben tisztelgett az elődök nagysá- ga előtt, a gyógypedagógiai szakma legújabb törekvései biztosították a beszél- getések témáit. Ilyen volt az akkor még „állami gondozott”-nak nevezett fogya- tékos gyermekek ellátásának helyzete vagy éppen a fogyatékos és a nem fogya- tékos tanulók együttoktatásának lehetősége. Ez utóbbiról igen éles, néha sze- mélyes indulatoktól sem mentes vita alakult ki. Több mint 10 évvel későbbről visszagondolva, ez így volt természetes. Akkor kevesen érveltek az „integráció” mellett. Többségben voltak a különnevelés hívei. A fogyatékos gyermekek vé-

  delme volt az egyik legfontosabb érvük. Meg kell őket védeni a többségi társa-dalom tagjainak előítéleteitől. Az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek általá- nos iskolája szakembereket (értsd alatta: gyógypedagógusok) biztosít, a tanterv alacsonyabb követelményeket szab, a tanulás üteme lassabb, a csoport létszá- ma kisebb. Ezek voltak az elkülönítés mellett szóló érvek. Ebben az időben az oktatásról szóló1985. évi I. törvény szerint szerveződtek az iskolák. Az együtt- nevelésre nem volt törvényes lehetőség.

  2. történet

  A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző  Főiskola hallgatójaként több diáktársammal és oktatómmal (Gaál Éva, Szabó Ákosné, Sándor Éva, Apostol Éva) fontosnak tartottuk, hogy közvetlen tapasztalatokat szerezzünk a fogyaté- kos gyermekekről. Nyaranta vándortáborokat szerveztünk. Az egyik ilyen tá- borban, Sopronban történt az eset. A családjuktól (akkor még) gyámhatósági határozattal elszakított és enyhén értelmi fogyatékos, többségében lányokkal kora este diszkóba indultunk. Sokan közülük roma családból származtak. Fon- tos alapelvünk volt, hogy négy „fiatalra” jusson két felnőtt. A diszkó pultosa kapott 5000 Ft-ot és arra kértük, hogy szolgálja ki a lányokat. Természetesen alkoholt nem ihattak. Hihetetlen este volt. Mindannyian élveztük a szabadsá- got, táncoltunk, jól éreztük magunkat. Diszkó után – mert városi közlekedés

  már nem volt – taxival