pogledi evropske unije na učno uspešnost mladostnikov

of 13/13
POGLEDI EVROPSKE UNIJE NA UČNO USPEŠNOST MLADOSTNIKOV dr. Urška Štremfel Pedagoški inštitut [email protected]
 • date post

  16-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of pogledi evropske unije na učno uspešnost mladostnikov

 • POGLEDI EVROPSKE UNIJE NA UNO USPENOST MLADOSTNIKOV

  dr. Urka tremfel Pedagoki intitut

  [email protected]

  mailto:[email protected]

 • Odprta metoda koordinacije

  Oblikovanje skupnih usmeritev ter rokov za doseganje kratkoronih, srednjeronih in dolgoronih ciljev EU

  Vzpostavitev kakovostnih in koliinskih kazalnikov ter ciljnih vrednosti Prenos evropskih usmeritev v nacionalne in regionalne politike (upotevanje razlik) Periodino spremljanje, vrednotenje in izmenjava izkuenj, organizirana kot

  medsebojni uni proces ter pomen na podatkih temeljeega odloanja in dobrega vladanja pri tem

 • Evropski izobraevalni prostor 2000 2010 - 2020

  2000

  Lizbonska strategija Delovni program I & U 2010

  2010

  Strategija EU 2020 Delovni program I & U 2020

  2020 POKLICNO

  IZOBRAEVANJE

  CELOTEN SPEKTER VSEIVLJENJSKEGA

  UENJA

  VZAJEMNO UENJE VZAJEMNI PREGLED

  PRIPOROILA DRAVI LANICI

  POROILA O NAPREDKU

 • Metode in tehnike in raziskovanja

 • Teoretski pristopi in koncepti

  PRAKSE

  POLITIKE

  ZNANJA

  PROBLEMOV

  PRIMERJAV

  DOSEKOV

  JAVNOPOLITINO

  EVROPSKI IZOBRAEVALNI PROSTOR

  NACIONALNI IZOBRAEVALNI PROSTOR

  OD

  PR

  TA M

  ETO

  DA

  KO

  OR

  DIN

  AC

  IJE

  KO

  T N

  OV

  A O

  BLI

  KA

  VLA

  DA

  VIN

  E

  NA

  PO

  DA

  TKIH

  TEM

  ELJE

  E

  OB

  LIK

  OV

  AN

  JE P

  OLI

  TIK

  DRUBENO

  POLITINO

  JAV

  NO

  PO

  LITI

  N

  O

  U

  ENJE

  Javnopolitini akterji in instrumenti

  Javnopolitini akterji in instrumenti

 • Evropski okvir spodbujanja une uspenosti 2000 2010

  - Dele uencev, ki ne dosegajo temeljne ravni bralne pismenosti v raziskavi PISA se bo do leta 2010 zmanjal za 20 %

  0,00%

  10,00%

  20,00%

  30,00%

  40,00%

  50,00%

  60,00%

  2000 2003 2006 2009

  Ciljna vrednost

  Slovenija

  EU

  Finska

  Bolgarija

 • Znailnosti skupnega evropskega sodelovanja v okviru I & U 2010

  Pomanjkanje kljunih podatkov o definiciji na znanju temeljee drube / na znanju temeljeega gospodarstva in kljunih kompetenc VU pri njunem doseganju

  Prevlada ekonomskih ciljev nad socialnimi

  Kljune znanstveno utemeljene definicije zamenjuje diskurz Vkljuevanje ekspertov v zelo irokem smislu ter njihova

  nepovezanost s irim nacionalnim okoljem

  Izbor zgolj doloenih ekspertnih podatkov s strani Evropske komisije

 • Dejavniki sprejemanja evropskih agend v I & U 2010

  (Ne)merjenost ciljne vrednosti EU z mednarodno raziskavo znanja

  Podpovpreni doseki drave lanice v mednarodni primerjalni lestvici dosekov

  Odstopanje dejanskih od priakovanih dosekov drave lanice

  Pomembnost in politina vidnost merjenega podroja Visoka stopnja negotovosti reevanja zaznanega javnopolitinega

  problema na nacionalni ravni

 • Evropski okvir spodbujanja une uspenosti 2010 - 2020

  Oblikovanje skupnih usmeritev ter rokov za doseganje kratkoronih, srednjeronih in dolgoronih ciljev EU

  - Zmanjanje delea uencev, ki ne dosegajo temeljne ravni

  bralne, matematine in naravoslovne pismenosti v raziskavi PISA

  Vzpostavitev kakovostnih in koliinskih kazalnikov ter ciljnih vrednosti

  - Dele uencev, ki ne dosegajo temeljne ravni bralne, matematine in naravoslovne pismenosti bo do leta 2020 manj kot 15 %.

 • Ciljne vrednosti I & U 2020

 • Evropska komisija Slovenija 2000 - 2010

  Evropska komisija v okviru I & U 2010:

  z vzpostavljanjem najracionalnejih (javnopolitino uenje),

  najprimernejih reitev (drubeno uenje)

  nadzira in usmerja drave lanice k doseganju stratekih (ideolokih, in ne znanstveno utemeljenih) ciljev EU (politino uenje).

  Slovenija je dobra uenka

 • Evropska komisija Slovenija 2010 - 2020

  Projekt Pribliajmo prilonosti vseivljenjskega uenja vsem v okviru I & U 2020:

  upotevanje izvornih opredelitev OMK s poudarkom na nacionalni pristojnosti doseganja skupnih evropskih ciljev

  poznavanje OMK ne le v smislu izkorianja njenih potencialov, ampak tudi izogibanje njenim pastem

  doseganje evropskih ciljnih vrednosti v skladu s kritino ekspertno presojo in vkljuevanjem irokega kroga akterjev pri oblikovanju nacionalnih pristopov k doseganju teh ciljev

  Slovenija je svojstvena uenka