pOETsTEchNOlOgIE de la techNoloGIe de brossaGe ... Koop een elektrische tandenborstel van Oral-B* in

pOETsTEchNOlOgIE de la techNoloGIe de brossaGe ... Koop een elektrische tandenborstel van Oral-B* in
pOETsTEchNOlOgIE de la techNoloGIe de brossaGe ... Koop een elektrische tandenborstel van Oral-B* in
download pOETsTEchNOlOgIE de la techNoloGIe de brossaGe ... Koop een elektrische tandenborstel van Oral-B* in

of 2

 • date post

  22-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of pOETsTEchNOlOgIE de la techNoloGIe de brossaGe ... Koop een elektrische tandenborstel van Oral-B* in

 • NIEUW Nouveau TOT / Jusqu’à

  50 € TErUgbETaald / remboursés**

  ** TErUgbETalINg Op EEN NIEUWE ElEkTrIschE TaNdENbOrsTEl vaN Oral-b ** remboursemeNt à l’achat d’uNe Nouvelle brosse à deNts d’oral-b

  dE NIEUWE TrIUMph MET sMarTgUIdE la Nouvelle trIumPh avec smartGuIde

  * Uit het Oral-B gamma / De la gamme Oral-B

  *

  pOETsTEchNOlOgIE de la techNoloGIe de brossaGe

  Nr.

  vaN/ d’

  D10 Kids Mickey

  D12 Kids Cars/ Princesses

  D12 Vitality

  D12 Vitality Dual Clean

  D12 Vitality ProWhite

  D12 Vitality Precision Clean

  D20 Professional Care 2000

  D20 Professional Care 3000 of/ou Bonus Handle

  D27 of/ou D29 Triumph 4000

  D32 of/ou D34 Triumph 5000

  D16 Professional Care 500

  D16 Professional Care 550 of/ou Bonus Handle

  D16 Professional Care Precision Clean

  D16 Professional Care Floss Action

  ORAL-B D10 Kids Mickey 10 €

  ORAL-B D12 Kids Cars/ Princesses 10 €

  ORAL-B D12 Vitality 10 €

  ORAL-B D12 Vitality Dual Clean 10 €

  ORAL-B D12 Vitality ProWhite 10 €

  ORAL-B D12 Vitality Precision Clean 10 €

  ORAL-B D16 Professional Care 500 Precision Clean

  of/ou Bright color edition of/ou Floss Action 15 €

  ORAL-B D16 Professional Care 550 of/ou Bonus Handle 15 €

  ORAL-B D16 Professional Care Precision Clean 15 €

  ORAL-B D16 Professional Care Floss Action 15 €

  ORAL-B D20 Professional Care 2000 20 €

  ORAL-B D20 Professional Care 3000 of/ou Bonus Handle 35 €

  ORAL-B D27 of/ou D29 Triumph 4000 50 €

  ORAL-B D32 of/ou D34 Triumph 5000 50 €

  Kruis hieronder het (de) gekochte product(en) aan: Cochez ci-dessous le(s) produit(s) acheté(s):

  Kleef hier uw streepjescode Collez ici votre code-barres

  10 €

  15 €

  20 €

  10 €

  15 €

  35 €

  10 €

  15 €

  50 €

  10 €

  15 €

  50 €

  10 €

  10 €

 • Tot 50 € terugbetaald bij aankoop van een elektrische tandenborstel van Oral-B.

  Hoe verzilvert u deze waardebon? Koop een elektrische tandenborstel van Oral-B* in de winkel (tussen 1/11/2011 en 31/12/2011). Vul deze geprinte waardebon in en stuur deze samen vóór 31/01/2012 met een kopie van uw kasticket** en de originele uitgeknipte streepjescode van de verpakking, in een gesloten en voldoende gefrankeerde envelop naar:

  Oral-B Poetstechnologie - Services 2 Actions - P.B. 1 - 5310 Eghezée

  OF … Wenst u een snellere behandeling? Registreer uw deelneming online op het adres http://oralb.web2actions.com en volg de richtlijnen op het scherm. * Aanbod niet cumuleerbaar met andere promoties.

  ** Wij raden u aan het originele aankoopbewijs te bewaren. Het kortingsbedrag wordt volgens de actievoorwaarden overgemaakt op uw bank- of postrekening.

  Jusqu'à 50 € remboursés à l’achat d’une brosse à dents Oral-B.

  Comment faire valoir le présent coupon? Achetez une brosse à dents Oral-B* (entre le 1/11/2011 et le 31/12/2011). Renvoyez avant le 31/01/2012 ce coupon imprimé dûment complété, accompagné d’une copie du ticket de caisse** et du code-barres original découpé sur l’emballage, dans une enveloppe fermée suffisamment affranchie, à l’adresse suivante :

  Oral-B La Technologie de brossage - Services 2 Actions - B.P. 1 - 5310 Eghezée

  OU … Vous voulez être servi(e) plus vite? Enregistrez votre participation en ligne à l’adresse http://oralb.web2actions.com et suivez simplement les instructions à l’écran. * Offre non cumulable avec d’autres promotions. ** Nous vous conseillons de conserver l’original de votre preuve d’achat. Conformément aux conditions de l’action, le montant de la ristourne sera versé sur votre compte bancaire ou C.C.P.

  Naam / Nom :

  Adres / Adresse :

  Postcode / Code postal : Plaats / Localité :

  Bank-/Postrekeningnummer*/ N° compte bancaire/C.C.P* :

  SWIFT / BIC : IBAN-nr/N° IBAN :

  Telefoonnummer / Numéro de téléphone :

  E-mail :

  * Gelieve voor buitenlandse rekeningen de SWIFT/BIC- en IBAN-nummers te noteren. (Deze kan u bij uw bank bekomen.) * Pour les numéros de comptes étrangers, veuillez noter les codes SWIFT/BIC et IBAN. (Vous pouvez les obtenir via votre banque.)

  Actievoorwaarden: Alleen geldig op deelnemende producten aangekocht in de winkel (niet voor aankopen via internet of in webshops) tussen 1/11/2011 en 31/12/2011 in België of in het Groothertogdom Luxemburg • U kunt uiterlijk insturen tot 31/01/2012 • U mag maximaal één waardebon per deelnemend product en per persoon insturen • Onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is Procter & Gamble DCE b.v.b.a. (Belgium Distribution Division), Temselaan 100 te 1853 Strombeek-Bever die deze gegevens zal bewaren om u allerlei promotionele informatie voor u en uw gezin toe te sturen. U hebt het recht op inzage, rechtzetting en ook verzet tegen deze verwerking. Deze gegevens kunnen voor gelijkaardige doelstellingen wereldwijd worden doorgegeven aan Procter & Gamble-filialen. Voor aanvullende inlichtingen kunt u de zgn. Privacy-commissie raadplegen, of de beheerder van de verwerking: WDM Belgium NV., Researchdreef 65, 1070 Brussel.

  ❑ Kruis dit vakje aan als u in de toekomst geen info wil ontvangen over Procter & Gamble. Consumentenlijn actie-info / Ligne info action pour consommateurs : 081/234.426

  Conditions de l’action : Offre valable uniquement sur les achats effectués en magasin (pas via internet ou webshops) entre le 1/11/2011 et le 31/12/2011 en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg • Vos envois doivent nous parvenir pour le 31/01/2012 au plus tard • Un seul coupon sera accepté par produit participant et par personne • Les envois incomplets ne seront pas acceptés. Le responsable du traitement de vos données personnelles est la société Procter & Gamble DCE sprl. (Belgium Distribution Division), Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever, qui gardera ces données pour pouvoir vous faire parvenir diverses informations promotionnelles pour vous et votre famille. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition au traitement de vos données. Vos données pourront être transmises aux filiales de Procter & Gamble dans le monde à des fins similaires. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à la Commission de la Protection de la Vie Privée ou au gestionnaire du traitement : WDM Belgium S.A., allée de la Recherche 65, 1070 Bruxelles. ❑ Cochez cette case si vous ne désirez pas recevoir d’informations de Procter & Gamble à l’avenir. Consumentenlijn productinfo / Ligne info produits pour consommateurs : 0800/14.592

  V.U. / E.R. : M. Luc Suykens s.p.r.l. Procter & Gamble DCE b.v.b.a. Ministerieel registratienummer / N° d’immatriculation ministérielle A/0012