PO‰EMINIAI IN‰INERINIAI TINKLAI

Click here to load reader

 • date post

  08-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of PO‰EMINIAI IN‰INERINIAI TINKLAI

 • VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

  Algirdas Neseckas

  TINKLAI

  Mokomoji knyga

  Vilnius 2005

 • 2

  UDK 624.1(075.8) Ak47

  kas, Algirdas Neseckas.

  Mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2005. 130 p.

  Mokomoji knyga skirta studentams, kurie mokosi pagal ! plinkos ! " #$%&'()* $ + , ,- ,, ,#skyrius ir 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 priedus A. Neseckas.

  ./01 !komitetas. Recenzavo: Geodezijos ir kadastro katedros doc. dr. B. Kriktaponis, 2/

  VGTU leidyklos Technika 777 knyga ISBN 9986-05-871-6 .+ #--& A. Neseckas, 2005 VGTU leidykla Technika, 2005

 • 3

  TURINYS

  ......................................6

  !.............................6 " ..................................8 3. NUOTAKYNAI.............................................................................22

  #$%!& '%..........................................22 3.2. $( ................................................................23 3.3.$!)&*.........................................26

  4. ..................................................................................31 5. CENTRALIZUOTO ILUMOS TIEKIMO TINKLAI.................33

  5.1. +$$& ! .................33 5.2. +$,%'- ...................34

  6. DUJOTIEKIO TINKLAI...............................................................42 6.1. *.!!/&$%'- .......42 6.2. $%!)&,* ..............46 6.3. &$%($*$rozijos..................48

  7. ELEKTROS TINKLAI ..................................................................50 7.1. %($!% (......53 7.2. Miesto elektros tiekimo sistemos............................................54 7.3. 0% .................................55

  8. 1+ ..........................................................................58 9. KOLEKTORIAI.............................................................................63 2+1 PRINCIPAI ...................................................................................66 33 LAUKO DARBAI. .......................................................................67

  *&)$$...............68 4)%( nuotrauka....................................................................68 11.1.2. Ver%($$ ..72

  "($$ ....................74

 • 4

  ,#3456766746758676067271308 123 KAMERINIAI DARBAI ..............................................................75 6058 08 ....................................................................................82 ,8659 .......................83 2 PRIEDAS. Profiliai..........................................................................91 3 PRIEDAS.DIGICAT ..........96 4 PRIEDAS. decimetrus ......................................................................99 5 PRIEDAS. P .........................................................................101 6 PRIEDAS. ................................113 (8659 ............115 8 PRIEDAS. 6 ......................124

 • 5

  VADAS

  naujas teritorijas bei rekonstruojant esamus kvartalus reikalinga mos ! planai, profiliai bei kita informacija.

  Mokomoji knyga " # !

 • 6

  1.

  KLASIFIKAVIMAS

  1) vamzdynus, 2) kabelinius tinklus, 3) tunelius (kanalus).

  Vamzdynai 1) pagal atliekamas funkcijas, 2)

  magistralinius, paskirstomuosius, kvartalini

  1) vandentiekio tinklus; 2) nuotakynus (kanalizacijos): a) lietaus nuotakynus, b) buitinius nuotakynus. 3) ; 4) dujotiekio tinklus; 5) iluminius tinklus.

  !

  a) vamzdynai naftos produktams (n mazutui, tepalams) transportuoti;

 • 7

  armams ir kt.) transportuoti;

  acetilenui) transportuoti; d) vamzdynai biriosioms me

  pjuvenoms) transportuoti.

  Kabeliniai tinklai ! 1)

  "#$

  %&$ 2) Sil'

  kabeliai bei signalizacijos kabeliai. Tuneliai!

  1) praeinamus; 2) pusiau praeinamus; 3) nepraeinamus.

  ' tinklai. (!

  a)

  vadinami bendraisiais tuneliais (bendraisiais kolektoriais);

  b)

 • 8

  2. TIEKIO TINKLAI

  keliami nevienodi reikalavimai. Pagal tai vandentiekiu tiekiamas

  Buitiniu vandeniu vadinamas vanduo, vartojamas palaikyti hig pramonei, aplinkai tvarkyti. iems poreikiams skirtam vandeniui pirmiausia keliami sanitarijos ir higienos reikalavimai (vanduo turi

  !

  4) vieosios vietos. Gamybinis vanduo

  " #iniams

  $

  %&

  '

  "' #

  " Gaisrams gesinti skirto vandens reikia tiek gyvenamiesiems,

  (

  )*

  "

  gaisrai gesinami vandeniu ne i vandentiekio, o i tam tikslui

  elementai. Imtuvu 1 vanduo imamas i vandenvietes ir siurbliais,

  % +'

  vandentakiais ) &" ,

 • 9

  Teritorijoje juos ga!

  siurblius galima statyti atskiruose pastatuose arba viename pastate. !

  " #

  siurbl

  2.1 pav. Pavirinio vandens vandentiekio schema

  !

  $%

  $ &

  konstrukcija, bet ir viso vandentiekio schema. I to, kaip gamtinio ##

  ##'

  gerinti nereikia, vandentiekis gerokai paprastesnis. Nereikalingi ne # #

  (# $

  #)

  !

  *

  +

  #,

  ( -

  ' # #

  $

 • 10

  teritorijos. Tada siurbliai nereikalingi: vanduo tiekiamas savitaka.

  !

  "

  # "

  !

  $

  $

  lengvai alinamomis priemaiomis, jis skaidrinamas sodintuvuose.

 • 11

  2.3 pav. Apytakinio vandentiekio schema

  1) komunalinius, 2) pramoninius, 3)

  Komunaliniais vandentiekiais tiekiamas tik geriamasis vanduo !" # " gamyklas).

  Pagal tai, kaip vanduo naudojamas, vandentiekiai yra: 1) $ 2) kartotinio naudojimo, 3) apytakiniai.

 • 12

  vandentiekiai rengiami tada, kai viename objekte panaudotas vanduo tinka (toks, koks yra, arba pagerintas) kitiems naudotojams ikalams). Apytakiniame vandentiekyje

  Tokie yra kai kurie pramoniniai vandentiekiai.

  1) vietinius, 2) grupinius, 3) zoninius.

  Vietiniais vandentiekiais aptarnaujamas vienas objektas !

  "

  #

  teritorijai (itisame ekonominiame rajone ar jo dalyje)

  " $

  a%

  " &

  "

  $

  " '"

  () * "

  +)1 000 mm, ilgis 210 m. Tarpas tarp '

  "(,,300 mm skersmens, 36 m ilgio.

 • 13

  atlaiko iki 2,5 asta sujungti,

  61 600 mm, ilgis 4 ! "#di s$di iorinis s sieneles storis%

  &"

  %

  poveikio padeda plonas (3'(

  ")

  ) nuo $*+,

  ( -

  ei jis neprijungtas prie $

  "

  . ' / %

  vidinis skersmuo 100500 mm, ilgis 2,95/ 0,(.*$

  $ &

  0*#"

  laidumas, atsparumas korozij,123) ! "

  "" )$

  .

  ,( , (

  5002 400 mm skersmens, 5 m ilgio, o betoniniai 1001 000 mm

  3

  vamz $ 0,5 MPa % %

 • 14

  naudoja

  . Jie labai lengvi, glotnaus paviriaus,

  !

  "

  # $ %&'

  %(%)*%+ &% o,skersmuo 75560 mm, ilgis 4*& gaminami 5*& )*'% 0,25, 0,6 ir 1,0 MPa.

  -.

  ai

  %'

  */&

  %%%* - 0

  !

  "$ ! 1

  ileistuvai)$!1 ir vandens ileistuvai).

  '%%2 000 m, (%%600 m, o skirstomajame tinkle *%%!&("

 • 15

  2.4 - a su rankiniu valdymu, b su elektrine pavara

  a)

  b)

 • 16

  Ventiliai

  vandentiekio vamzdyno (2.5 pav.).

  2.5 pav. Ventilis

  Vandens ileistuvas

  !"

 • 17

  2.6 pav. Vandens ileistuvas

  Gaisriniai ir laistymo hidrantai montuojami magistraliniuose

  ir skirstomuosiuose vamzdynuose (2.7 pav.).

  2.7 pav. Gaisriniai hidrantai

  1 dangtis, 2 pagrindas, 5 gaisrinis hidrantas

  abdo vandens

 • 18

  2.8

  visus atbulinius

 • 19

  mo vandens

  iniai

  !"# $#

  % & & ' " !'# $# %

  skers (

  )"*""'*"+*" +*"'

  &' !

  %

  konstrukcijos"&

 • 20

  2.10

 • 21

  Atramos ir kompensatoriai

  b !"# $

  % $ ir $%

  &11 mm tarpeliai, kuriais kompensuojamos %'

  % $

  kai: 1)

  $

  ( 2) Sankirtos. Klojant vandentiekio tinklus, tenka kirsti gamtines

  $ $

  )

  $

  * $ keliais vandentiekio +

  $

  $, $

  -""

  $ $

 • 22

  rengiami uliniai.

  2.11 pav. ! 1 " apsauginis vamzdis; 3 plieninis vandentiekio

  vamzdis; 4 uliniai; 5 vandens ileistuvas; 6 atramos #

  #

  3. NUOTAKYNAI

  Nuotakynai (k$%ir valymo sistema

  &! 1) '

  visuomeniniuose ir pramoniniuose pastatuose);

 • 23

  2) os gamybos technologiniuose procesuose);

  3) lietaus (atmosferines) nuotekos