Podni_sistemi murexin

Click here to load reader

download Podni_sistemi murexin

of 24

 • date post

  04-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  30
 • download

  9

Embed Size (px)

description

Murexin prospekt

Transcript of Podni_sistemi murexin

 • Prebacite se na najbolje podne sustave!

  Murexinovi sustavi podnih obloga garantiraju osim visoke mehanike i kemijske otpornosti i veliku mogunost individualnog kreativnog oblikovanja.

 • 2

  Prebacite se na najbolje podne sustave.

  Murexin AG ima viegodinje iskustvo na tritu u podruju epoksidnih podova. Stoga vam elimo dati kratak pregled raznovrsnih mogunosti primjene i oblikovanja takvih podova.

  Die Murexin Produktpalette deckt den gesamten Bereich der Betoninstandsetzung ab. Das Sortiment reicht von Passivierung der Bewhrungen bis hin zu CO2-Sperren von fertigen Oberflchen.

  > Wiederherstellungderursprnglichen OberflchedurchAufftternderFehlstellen> SchutzgegenFrost-undTausalzbeanspruchung> VerstrkungvonBauteilen> OptimalerSchutzvorKorrosionbei Stahlbetonbauteilen

  Murexinovi premazi>Predpremazi,izravnavanje,mortovi

  >Premazizaindustriju - Impregnacija, premazivanje, strukturno posipavanje i posipavanje

  kvarcnim pijeskom - Vienamjenski premaz Epoksidni i poliuretanski premaz sa i bez zavrnog premaza - Samoliv i premaz za nanoenje valjkom

  >Premazizaspecijalnuprimjenu - Antistatiki sustav - Posebni nosivi slojevi (asfalt) - Parodifuzni sustavi

  >Oblikovanjebojamaidekorativnisustavi - Velik izbor boja za podne sustave - Tepih od prirodnog kamena

  Murexin nudi visokovrijedne proizvode za ekstremna optereenja, bilo da se radi o proizvodnim halama, kod kojih se trai visoka otpornost, kemijskih pogona, koji moraju imati podove otporne na kiseline, ili u operacijskim salama, koje se moraju lako istiti.

  U kreativnom smislu gotovo da nisu postavljene granice. Posipavanjem PVC ipsa u razliitim tonovima boje mogu se oblikovati raznovrsni uzorci, tako da Murexinove epoksidne podove neete nai samo u industrijskim halama, ve i u privatnim kuama te umjetnikim i kulturnim institucijama.

  Murexinov katalog boja dat e vam praktian pregled kompletne palete.

  Zbog razliitih zahtjeva na raspolaganju nisu samo sustavi s glatkom ve i s hrapavom povrinom. Time je osigurana apsolutna protukliznost sustava.

  Ovisno o zahtjevima postoje razliite vrste ugradnje tako da svakom naem kupcu moemo isporuiti proizvod koji je primjeren svrsi koju trai. Ova broura nudi kratak pregled asortimana Murexinovih podnih obloga.

  Vie informacija moete nai na web stranici www.murexin.com, a pitanja moete postaviti i naim strunim suradnicima.

 • 3

  prvenstveno koriste osobe, preporuamo da se ugrade komforni toplinski podni sustavi sa zvunom izolacijom, koji nee prenositi buku koraka i koji istodobno nude visoku estetiku.

  Neutralnost mirisa

  Alergijske reakcije kod onih koji postavljaju podove te korisnika izazivaju veinom intenzivne organske supstance bez mirisa u oblogama od umjetne smole.Stoga se uvijek preporua upotreba proizvoda neutralnog mirisa bez organskih sastavnih dijelova (VOC).

  Toplinska vodljivost

  Toplinska vodljivost svojstvo je graevinskog materijala da vodi toplinu. Ona ovisi o temperaturi, vlanosti i kod pojedinih izolacijskih materijala i o starenju. to je manja toplinska vodljivost to je bolja toplinska izolacija!

  Raznovrsnost boja

  Svaka boja kod promatraa izaziva odreeni podraaj koji je karakteristian za tu boju. Znanje oko utjecaja boja mora se uzeti u obzir kod oblikovanja podnih obloga. Nae podne obloge od umjetne smole moete nai u RAL i NCS tonovima boje.

  ienje i njega

  Jednostavno ienje podrazumijeva da se neistoa moe ukloniti normalnim suhim ili mokrim ienjem. Da bi Murexinove podne obloge to due zadrale lijep izgled, trebaju se koristiti Murexinovi proizvodi za ienje i njegu.

  Kemijska postojanost

  U industrijskom pogonu pod mora biti otporan na svaku kemikaliju. Osim toga moraju biti poznate posljedice svih moguih kemijskih reakcija. Takoer se moraju uzeti u obzir temperaturni odnosi u svim moguim podrujima gdje moe doi do kontakta s kemikalijama.

  Murexinovi podni sustavi dorasli su svim zahtjevima.Osim to su neutralnog mirisa, u raznim bojama te to su higijenski, svojstva kao to su visoka otpornost na udarce, mehanika optereenja, toplinska vodljivost bitan su faktor pri odluivanju kod postavljanja epoksidnih podova.

  Protukliznost

  Ovisno o tome je li pod preteito suh ili mokar, pod u pjeakoj zoni ne smije se klizati. Svojstvo poda i ienje su usklaeni: to je povrina poda grublja, manje se klie.

  Mehaniko optereenje

  Kod industrijskih podova veliki su zahtjevi to se tie otpornosti na udarce i habanje. Podruja koja se vie koriste, trebaju razliitu obradu od onih koja se manje koriste.

  Higijena

  Higijenski standardi su u industrijskim pogonima, u farmaceutskoj, prehrambenoj te kemijskoj industriji vrlo visoki. Ti pogoni trebaju podove koji ispunjavaju individualne higijenske uvjete kao to su primjerice vea kemijska i mehanika postojanost te otpornost na ogrebotine i prainu.

  Otpornost na udarce

  U industrijskim prostorima podne obloge moraju biti otporne na habanje, kako bi mogle izdrati specifina optereenja. Punktualna tlana optereenja nastaju primjerice kod prenoenja teke robe viliarom. Osim toga vrstoa poda mora izdrati udarce, poput primjerice pada tereta.

  Zatita od poara

  Postojei propisi zatite od poara, poput primjerice izlaza za nudu, moraju se potivati. Ako se podovi na tom podruju premazuju razliitim oblogama kao to su podne obloge od umjetne smole za zatitu od tekuih kemikalija ili mehanikih optereenja, one moraju udovoljavati propisima zatite od poara.

  Zvuna izolacija buke koraka

  Zahtjevi koji se odnose na podove u industrijskim podrujima razlikuju se od onih u ulaznim halama, izlobenim i prodajnim prostorima. Budui da ih

 • 4

  Vrijemeekanjakodsmolakojasadreotapalaprilikomnanoenjanaknadnihpremaza: > Najmanje 24 sata, kako bi se osiguralo isparavanje otapala.

  Sigurnosne mjere i upute

  Kod obrade trebaju se koristiti rukavice. Bitno je da koa ne doe u direktan kontakt s proizvodom. Proizvodi sadre reaktivne sirovine i u nestvrdnutom stanju tetne su za zdravlje. Openito se tehniki podaci trebaju pomno proitati prije obrade. Prianjanje se odnosi iskljuivo na kvalitetu proizvoda. Murexin preporuuje obradu i koliinu materijala uskladiti prema potrebi u odreenom prostoru te po potrebi izvoenje probne povrine kako bi se provjerila pogodnost proizvoda.

  Zahtjevi za podlogu

  Cementne povrine moraju biti suhe, vrste, nosive, bez neistoa, praine i slobodnih dijelova. Isto tako ne smiju na sebi imati ostatke ulja, masnoe i sl... Da bi se osiguralo trajno prianjanje epoksidnih premaza na podlogu, podloga mora udovoljavati sljedeim zahtjevima:

  > vrstoa na prionljivost: najmanje 1,5 N/mm2

  > Tlana vrstoa: najmanje 22,5 N/mm2

  > Zaostala vlaga: maksimalno 3,5%

  Priprema

  > Uklonite slojeve slabije nosivosti kao to je cementna skramica.> Usisajte prainu. Time e materijal koji dolazi na podlogu bolje

  prianjati.> Popunite pukotine.> Ietkajte i izbrusite anhidritne estrihe.> Upotrijebite predpremaz odgovarajueg sustava.

  Obrada Gustitekuimaterijaliisamorazljevajuimortnanose se gumenim gleterom, lopaticom, ravnim ili nazubljenim gleterom. Ukoliko se sloj materijala ne posipava, mora se razvui valjkom kako bi se olakalo odzraivanje materijala. U principu treba se voditi rauna da se temeljni i naknadni premazi nanose kod niih temperatura podloge kako bi se izbjeglo stvaranje mjehuria. Relativna vlanost zraka kod ugradnje materijala ne smije prijei 75% kod 10 oC, odnosno 85% kod 23 oC. Nakon nanoenja slojevi se moraju tititi 24 sata. Nakon nanoenja svjeeg temeljnog premaza, odnosno pojedinih slojeva treba se paziti da zbog utjecaja vlage (kia) ne doe do smanjene mogunosti prianjanja materijala na podlogu.

  Gustetekuereakcijskesmole, kao to su primjerice impregnacije i premazi nanose se lopaticom, etkom, valjkom ili prskanjem. Na vodoravnim povrinama materijal se najbolje nanosi gumenim gleterom ili lopaticom.

  Vrijemeekanjakodsmolabezotapalaprilikomnanoenjanaknadnihslojeva: > Do 12 sati suho na dodir > 12 do 48 sati ako se materijal ne posipa > Neogranieno vrijeme ekanja ukoliko se prethodno materijal

  posipao. Moe se dogoditi da je kod dueg vremena ekanja potrebno jo jedno ienje podloge. Ako se vrijeme ekanja premai ili ako se stariji slojevi moraju doraditi, stari se sloj oisti bruenjem ili samarenjem.

  Pravilna obrada reakcijskih smola.

  Pouzdajte se kod obrade na Murexin: nae tehniko osoblje usuglasit e s vama nain obrade i koliinu materijala ovisno o zahtjevima, odnosno na licu mjesta mogu se napraviti probne povrine.

 • 5

  > samorazlijevajui

  > otporninakemikalije

  > otporninahabanje

  > bezotapala

  > u130razliitihboja

  > lakizaienje

  >postojanekvalitete

  >moguerazliitooblikovanjepovrina

  >mogunostpunjenjakvarcnimpijeskom

  Koja je zatita povrine ispravna, ovisi o zahtjevima koji se trae od poda. Posebno se treba paziti na kasnija kemijska i mehanika optereenja. Takoer bi se trebalo voditi rauna o eljenoj sigurnosti pri hodanju i hrapavosti povrine. U principu razlikuje se etiri vrste obrade povrine - od impregnacije preko premazaisamoliva do mortova.

  Kapilarne pore su djelomino zatvorene

  Povrinski film nije u potpunosti zatvoren

  Podloga: ista povrina estriha

  Impregnacijad Betonski podovi i estrisi bez naknadne obrade povrine u industriji i pogonima nedorasli optereenjima.

  > Otpornost na kemikalije i posebna otpornost na mehaniko optereenje.

  > Sigurnosni elementi (sigurnost pri radu, zatita okolia).

  > Specifini zahtjevi za pojedinu primjenu materijala (vodljivost, nekodljiv za ivene namirnice).

  Kapilarne pore su veinom zatvorene

  Povrinski film je zat