Pobierz Zestaw Zrób to Sam (plik .pdf)

of 14 /14
ZESTAW ZRÓB TO SAM http://www.wedrowycz.com Wyłączny dystrybutor

Embed Size (px)

Transcript of Pobierz Zestaw Zrób to Sam (plik .pdf)

 • ZESTAWZRB TO SAM

  http://www.wedrowycz.com

  Wyczny dystrybutor

 • INSTRUKCJA OBSUGI ZESTAWU

  1. Wydrukuj

  2. Wytnij

  3. Graj

  Wemisz przenon pras drukarsk lub pdziesz z flaszk bimbru do drukarza z wioski i wydrukujesz Zestaw Zrb to Sam. Nie powikszysz ani nie zmniejszysz zestawu, to bedzie w sam raz pasowa do koszulek na karciochy. Jeli chcesz oszczdzi na flaszk piwa - wydrukujesz tylko strony z karciochami i instrukcj, jeli na dwie flaszki - podarujesz se instrukcj.

  Wemisz zaostrzony bagnet lub zakosisz swojej babie / chopu noyczki krawieckie i ciachniesz karciochy wzdu linii. Jeli jeszcze nie pi i apy Ci si trzs walniesz se piwo lub przyoysz sztachet z potu Bardaka do linii i ciachniesz wzdu niej. Jeli nie chcesz zafajda karcioch piwem woysz je do koszulek, ktre se kupisz w jakim sklepie we wiosce.

  Przeczytosz instrukcj do gry, wemisz zrobione karciochy w apska i zagrasz se sam dla prby, i jeszcze raz, i jeszcze raz, a si nie znudzisz. Jak si znudzisz znajdziesz se jednego lub kilku egzorcystw, ktrzy te se zrobi Zestaw Zrb to Sam i dasz im niele popali. Tylko nie graj zbyt gono bo Ci baba / chop z domu wyrzuci.

 • Wstp.

  W Twe spracowane rce trafia Fabularyzowana Kolekcjonerska Gra Karciana Jakub Wdrowycz oparta na motywach z bestsellerowych ksiek Andrzeja Pilipiuka. Kady z graczy biorcych udzia w zabawie wciela si w rol gwnego bohatera opowiada Wielkiego Grafomana, by odwiedzajc rne Miejsca wykonywa kolejne Fuchy i eksterminowa napotkanych Wrogw. Zasady opracowane s tak, e trudno jest przegra rozgrywk. Tak naprawd, zazwyczaj wszyscy uczestnicy j wygrywaj. Najlepszy wynik osiga ten z graczy, ktry uzbiera najwicej punktw Sawy, czyli po prostu zostanie najpopularniejszym w okolicy Egzorcyst amatorem, Hien cmentarn bd... Pasoytem spoecznym.

  Warto doda, e mechanika gry pozwala na zabaw jednoosobow, co jest nowatorskim rozwizaniem w Kolekcjonerskich Grach Karcianych. Dziki temu mona bawi si samotnie w domowym zaciszu, testujc jednoczenie swoj tali tak, by w pojedynku z innymi graczami bya po prostu najlepsza.

  Oczywicie najprzyjemniej zmierzy si z dwoma, trzema, a nawet wicej graczami. Ostateczna liczba uczest-nikw nie jest z gry ustalona, ale gdy bdzie ich wicej ni czterech, to gra moe by po prostu za duga i za trudna. eby tego byo mao, uczestnicy zabawy wcale nie musz ze sob rywalizowa. Mog przed gr umwi si, e bd dziaa wsplnie. Wtedy po zakoczonej grze po prostu sumuj zdobyte przez siebie punkty Sawy. W ten sposb poznaj czn skal swego wsplnego zwycistwa.

  Wane jest to, e talie w Zestawach Startowych zazwyczaj bardzo rni si od siebie skadem kart i praktycz-nie niemoliwe jest to, e kupujc dwa lub trzy pudeka zdobdziesz wszystkie dostpne wzory. Dziki temu gracze musz polowa na poszukiwane karty, wymienia si nimi midzy sob, oraz bra udzia w turniejach, by zdoby wyjtkowo cenne kartoniki. Prawdziwi fani bd mieli okazj uzbiera ca tali kart, ktr bd mogli uywa w standardowych grach karcianych takich jak Poker, Wojna, czy Koniec plecw biskupa. Przy otwieraniu kolejnych Zestaww Startowych, czy Zestaww Dodatkowych bd wtedy czuli dreszcz emocji liczc, e uda im si trafi na poszukiwan przez siebie kart.

  Pamitaj, e Jakub Wdrowycz to tylko gra! Nie oszukuj w niej i nie prbuj wygra za wszelk cen! To ma by tylko zabawa! Jeli Tobie i Twoim znajomym nie odpowiadaj jakie zasady w instrukcji, to miao je zmieniajcie tak, by Wam jak najbardziej pasoway.

  ycz wietnej zabawy! Artur ARTUT Machlowski

  Cel gry.

  Podstawowym celem gry jest po prostu dobra zabawa i mie spdzenie czasu. Dodatkowo naley osign jak najwyszy poziom Sawy.

  Jak zacz?

  Znajd wygodne, w miar czyste i paskie miejsce (np. podog lub st). Graj tam, gdzie nikomu nie bdziesz przeszkadza, ani nie narazisz si na problemy z organami wadzy. Szkolna klasa, w ktrej trwa lekcja mate-matyki, cmentarz o pnocy, czy szpitalne prosektorium to zasadniczo nienajlepsze lokalizacje na zabaw.

  Kady z graczy musi posiada swoj Tali. Talia to po prostu przynajmniej jeden Zestaw Startowy. Musi ona zawiera minimum 60 kart: tylko 1 kart Herosa, przynajmniej 6 kart Miejsc, przynajmniej 6 kart Wrogw i co najmniej 47 innych kart (w tym dowolna ilo: Gratw, Efektw i Fuch).

  Dodatkowo powinnicie dysponowa przynajmniej jedn kostk szeciocienn (oznaczan skrtem k6). Kupicie j w kadym sklepie z zabawkami i artykuami hobbystycznymi. Znajdziecie j take w wielu popular-nych grach planszowych. Oczywicie najlepiej, jeli kady z graczy bdzie dysponowa swoj kostk.

  eby byo zabawniej, gracze mog przebra si w elementy kostiumw pasujcych do klimatu Jakuba Wdrowycza. Moecie take rozoy na stole stare gazety i nastawi jak prostack muzyk rodem z wojsawickiej gospody. Nie polecam jednak picia alkoholu w trakcie gry! Jeli jestecie niepenoletni to pope-niacie przestpstwo, a na dodatek alkohol to czyste zo, jest niezdrowy i trzs si od niego rce. W dodatku mona sobie pochlapa nim karty, a ogromna wikszo z nich jest zbyt cenna by je uszkodzi.

  Na szczcie mdrzy ludzie wymylili specjalne foliowe koszulki na karty, chronice przed ich zamoczeniem i ubrudze-niem. Bezwzgldnie warto je zakupi choby dlatego, e pozwalaj odrni karty nalece do poszczeglnych graczy, a w czasie wyjtkowo burzliwej rozgrywki przez nieuwag Talie mog si pomiesza.

  Elementy kart i nazewnictwo.

  Kada karta skada si z kilku elementw. Oto one:

  Nomina karty: Tak, jak w popularnych grach karcianych Nomina karty ma swoj warto. Oznacza on, e im warto jest wysza, tym karta jest rzadsza i trudniej dostpna na rynku, a jednoczenie jest bardziej przydatna w grze. Czasem mocne karty maj do niskie Nominay. To oznacza, e statystycznie atwo na nie natrafi kupujc kolejny Zestaw Startowy, bd Zestaw Dodatkowy. Nominay pomagaj kolekcjonerom zorientowa si, jak du warto rynkow ma dana karta. Najwyszy dostpny Nomina to As Pik. Nominay dzielimy wedug Kolorw malejco od Pikw przez Kiery, Karo, a do najniszych Trefli. Figury malejco dzielimy na A, K, Q, J, a blotki dalej od 10 poprzez 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 a do najniszej 2. Przykad: Krl Kier jest wyszy ni Krl Karo. 10 Trefl jest wysza ni 9 Pik.

  Nazwa karty: To nic innego, jak imi postaci, nazwa lokacji lub przedmiotu, czy te sowne okrelenie na dane wydarzenie.

  Ilustracja: Autorem wszystkich ilustracji w grze jest niezrwnany Andrzej aski. Grafiki opracowa Micha eXscythe Kmie.

  Rodzaj / Kategoria / Podkategoria: Wszystkie karty dziel si na Rodzaje: Heros, Miejsce, Wrg, Fucha, Grat i Efekt. Dodatkowo niektre karty przynale do jednej lub wicej Kategorii. Czasem przytrafia si tak, e dana karta oprcz swego Rodzaju i Kategorii ma take Podkategori. Przykad: Kufajka naley do Rodzaju Graty, Kategorii Odzienie i Podkategorii Korpus.

  Cytat: Wszystkie cytaty pochodz z ksiek Andrzeja Pilipiuka o przygodach Jakuba Wdrowycza, ktrych wydawc jest Fabryka Sw.

  Regua i opis: Okrela sposb dziaania karty, ewentualne dodatkowe zasady i modyfikatory. Czsto mona znale tam take rne artobliwe dopiski i inne bzdury.

  Cechy / Wspczynniki:

  SIA okrela wpraw w walce wrcz lub dodatkowy modyfikator do tej Cechy,

  MOC okrela wpraw w posugiwaniu si moc magiczn lub dodatkowy modyfikator do tej Cechy,

  OCHRONA okrela dodatkowy modyfikator do SIY w trakcie obrony,

  SAWA okrela osignity sukces, bd porak w Zwadzie.

  UWAGA!!! Jeli tekst na karcie jest sprzeczny z reguami w instrukcji to naley uzna zasady z karty za wice i je stosowa!

  Rozpoczynamy gr!

  Aby rozpocz gr musisz posiada Tali skadajc si z minimum 60 kart (tylko 1 Herosa, przynajmniej 6 kart Miejsc, przynajmniej 6 kart Wrogw i minimum 47 innych kart (Efektw, Fuch i Gratw). W talii moesz posiada maksymalnie po trzy karty o takiej samej Nazwie.

  Zanim rozpoczniesz gr, wybierz ze swojej kolekcji jedn kart Herosa, w ktrego rol si wcielisz. Oczywicie najlepiej wybra najmocniejszego, czyli takiego o najwyszym Nominale karty. Moesz go take wylosowa, jeli masz na to ochot. Jeli tekst karty Herosa mwi, e rozpoczynasz przygod posiadajc jak kart, to od razu j wycignij ze swojej Talii. Jeli nie masz takiej karty w swej kolekcji, to masz problem. Musisz j jako zdoby w przyszoci (np. wymieniajc si ze znajomymi bd dokupujc Zestawy Startowe lub Dodatkowe).

  Przed gr ca Tali podziel na trzy osobne Kupki. W pierwszej zbierz karty Miejsc. W drugiej u Wrogw. Trzecia Kupka powinna zawiera: Efekty, Graty i Fuchy (cznie musi by ich minimum 47 kart). Obr kad Kupk ilustracjami do dou i potasuj dokadnie karty.

  Po prawej stronie u odpowiednio Kupk Wrogw i Kupk Miejsc, a pod nimi u wie Kupk, czyli potasowane pozostae karty (Efekty, Fuchy i Graty). Oczywicie, jeli jeste leworczny, albo po prostu masz taki kaprys to Kupki moesz pooy jak chcesz. Warunek jest tylko taki, by nie widzie jakie karty s w poszczeglnych Kupkach.

  Na rodku po kart Herosa, a obok niego ewentualne karty, z ktrymi rozpoczyna przygod(np. Bro lub Odzienie), ktre s podane na karcie Herosa.

  Naley jeszcze tylko zdecydowa si na rodzaj gry, od ktrej zaley dugo rozgrywki. O rodzaju gry decy-duje liczba kart Miejsc w talii kadego z graczy (ta ilo musi by dla wszystkich jednakowa). Im mniej kart Miejsc, tym gra szybciej si skoczy. Oczywicie posiadajc tylko jeden Zestaw Startowy bdziesz mg zagra wycznie Ma Przygod. Ale gdy Twoja kolekcja kart si zwikszy bdziesz mg wybra si na wiksz wypraw. I tak:

  Maa przygoda: 6 kart Miejsc

  Dua przygoda: 12 kart Miejsc

  Wielka przygoda: 18 kart Miejsc

  Epicka przygoda: 24 karty Miejsc

  Jeli nie moecie si dogada w jaki rodzaj przygody bdziecie gra, to po prostu pobijcie si i zdecyduje ten, kto wygra (czyli zazwyczaj najsilniejszy z Was). Ostatecznie wszyscy moecie rzuci kostkami i decyzj podejmie ten, kto wyrzuci na kostce najwikszy wynik.

  Teraz kady z graczy rzuca kostk. Gracz z najwyszym wynikiem jest Polewajcym, czyli rozpoczyna gr. Nastpny w kolejnoci jest gracz siedzcy po jego lewej stronie (zgodnie z ruchem wskazwek zegara). Gdy wszyscy gracze skocz swoj Kolejk, nastpn Flaszk rozpoczyna (czyli Polewa) gracz, ktry by w poprzedniej Kolejce drugi (idzie do niego Flaszka). I tak w kko.

  Na koniec, kiedy znana jest ju kolejno graczy, pierwszy (Polewajcy) wrcza swoje karty Miejsc i Wrogw nastpnemu w kolejnoci graczowi, ktry bdzie si musia z nimi zmierzy. Gracz drugi daje graczowi trze-ciemu, trzeci czwartemu i tak dalej. W ten sposb kady z graczy zmierzy si z kartami Wrogw i Miejsc fizycznie nalecymi do innego gracza. Przed gr nie powinnicie przeglda Talii przeciwnikw, by nie zepsu sobie zabawy!

  Zaczynamy!

  Przebieg gry (Flaszki, Kolejki i Banie)

  Jedna runda gry, czyli sytuacja, w ktrej kady z graczy odwiedzi jedno Miejsce i zwadzi si tam z Wrogiem (lub Wrogami) jest nazywana Flaszk. Zatem grajc np. Du Przygod obala si cznie 12 Flaszek. Kada tura, w ktrej jeden gracz odwiedzi jedno Miejsce i zwadzi si tam z Wrogiem (lub Wrogami) jest nazywana Kolejk. Kada Kolejka dzieli si na kilka Ba:

  UWAGA! Jeli Twoi ssiedzi s wrednymi konfidentami i mog podsuchiwa przez cian, a pniej donie Twoim rodzicom, onie, mowi lub przeoonemu, e rozpijasz kilka flaszek, na kilka kolejek, robic przy tym w sumie kilkanacie ba, a nie chcesz mie przez to nieprzyjemnoci, to uywaj po prostu okrele Runda, Tura i Etap.

  Pierwsza Bania - Dociganie kart: Za pierwszym razem docignij pi kart ze wieej Kupki. Docigaj po jednej karcie i we je do rki. U sobie z nich wachlarzyk (moesz nim odgania natrtne muchy) tak, by inni gracze nie widzieli co Ci si trafio. Pniej, jeli z poprzedniej Kolejki zostay Ci w rku jakie karty, to docignij tyle nowych, by mie w sumie pi kart w rce. Jeli przez pomyk lub prb oszustwa doci-gniesz wicej, to od nadmiarowe karty do wieej Kupki i j przetasuj. W grze wieloosobowej nastpny gracz (zgodnie z ruchem wskazwek zegara) powinien Ci za kar przyoy i w formie dodatkowej kary wylo-sowa Ci z rki nadmiarowe karty. Wrzu je wtedy do Twojej wieej Kupki, przetasuj j, a gdy to zrobisz, przeciwnik jeszcze raz Ci powinien przyoy, eby zapamita, e w grze si nie oszukuje!

  UWAGA! Przy Pierwszej Bani polewajcego wszyscy gracze docigaj na rk karty rwnoczenie, natomiast karty Wrogw i Miejsc kady dociga dopiero przy swojej Kolejce!

  Druga Bania - Nadciga wrg: Odso jedn kart Miejsca i jedn kart Wroga i po je obok odpowiedniej Kupki. Teraz ju wiesz gdzie i z kim przyjdzie Ci si zmierzy w tej Kolejce.

  Trzecia Bania - Do broni: Teraz czas si uzbroi i napi. Na pocztek zagraj karty Gratw, w ktre chcesz zaopatrzy swojego Herosa i po je na stole w odpowiednich miejscach. Twj Heros moe posiada tylko dwie karty Broni (jedn w lewej, drug w prawej rce). Moe si zdarzy, e to bd takie same karty (np. dwa Posrebrzane bagnety). Niektre karty (np. Odzienia) pozwalaj na posiadanie dodatkowej Broni. Naley wtedy te karty Broni pooy obok odpowiednich Gratw. Przy tej Bani, mona dowolnie przekada sobie Bro midzy danymi lokacjami (np. chowa do Gumofilca, przekada midzy rkami, czy zasadzi za Milicyjny pas). Moesz take odrzuci na Star Kupk dowoln ilo posiadanych kart Gratw. W czwartej Bani ju jed-nak nie bdziesz mg tego robi. Pamitaj, e Bro, ktra ma dziaanie jednorazowe, jeli zostanie uyta w konkretnej Zwadzie, to musi zosta na jej zakoczenie odrzucona (po walce z konkretnym Wrogiem przeciwko ktremu zostaa uyta). Oczywicie, jeli Heros ma w rce Bro o dziaaniu jednorazowym, a Ty nie zdecydowae by zostaa uyta w Zwadzie, to zostaje ona na stole na nastpn Kolejk, a do czasu gdy bdziesz chcia j wykorzysta.

 • Teraz moesz jeszcze doda swojemu Herosowi inne Graty (np. Trunki). Moe ich mie dowoln ilo, chyba, e Tekst karty mwi inaczej. Pamitaj tylko o nadrzdnej zasadzie, e w Talii mona mie maksymalnie trzy egzemplarze karty o danej Nazwie.

  Gdy ju rozdzielisz Graty, moesz zagra karty Fuch. Doczasz je do swojego Herosa po prawej stronie od niego. Moesz mie przydzielone maksymalnie trzy Fuchy. Moe zdarzy si, e wszystkie bd takie same (wszak w caej talii moesz mie maksymalnie trzy identyczne karty o takiej samej Nazwie). Jeli masz ju na stole doczone trzy Fuchy, a chcesz zagra now, to po prostu odrzu na Star Kupk t kart Fuchy, ktr uwaasz za zbdn. W grze wieloosobowej wolno Ci na tych samych zasadach zagrywa Fuchy take na innych graczy. Jeli inny gracz ma ju na stole trzy Fuchy, a Ty zagrywasz mu kolejn, to Ty decydujesz, ktr z zagranych kart musi odrzuci.

  Na koniec pozostaje Ci doczenie kart Efektw, ktre maj dziaanie stae. Moesz ich doczy do swojego lub cudzego Herosa (a take do dowolnego Wroga) dowoln ilo.

  Kolejno dziaa przy tej Bani nie ma duego znaczenia i moesz dowolnie j zmienia. W midzyczasie moesz zagrywa karty Efektw (mog to rwnie robi inni Gracze). Jest tylko jedna zasada. Karty na st kadzie si pojedynczo i pierwszestwo wejcia w gr ma ta karta, ktra jako pierwsza zalega na stole.

  Przykad uoenia kart na stole.

  Czwarta Bania - Do ataku: Kiedy ju Trzecia Bania bdzie za Tob, to moesz rozpocz Zwad z Twym Wrogiem. Na pocztek sumujesz warto jego cechy SIA. Aby j obliczy dodajesz do liczby zapisanej na jego karcie modyfikator zapisany na karcie Miejsca. Oczywicie robisz to tylko wtedy, jeli modyfikator zaznaczony na karcie Miejsca dla danej Kategorii Wrogw odpowiada Kategorii, do ktrej przynaley tene Wrg.

  Nastpnie sumujesz warto swojej cechy SIA. Do wartoci na karcie Herosa dodajesz wszelkie mody-fikatory wynikajce z przydzielonych kart Gratw, Efektw itp. Jeli uwaasz, e czna warto SIY jest za maa, to moesz teraz jeszcze zdecydowa si na uycie Gratw o dziaaniu jednorazowym (np. Trunkw, Broni itp.). Ponadto moesz teraz zagra take wszelkiego rodzaju Efekty jednorazowe, ktre mog Ci pomc, zarwno jeli zagrasz je na swojego Herosa, ale take np. na Wroga czy Herosa nalecego do innego gracza. Jeli bdziesz gotowy do walki to moesz j rozpocz. W przypadku gry wieloosobo-wej, naley owiadczy innym graczom swoj gotowo odpowiedni komend lub sygnaem dwikowym (mwic gono DO, POLEJ lub wydajc z siebie przecige eeeee... lub bleee). Wtedy nastpny gracz (wedug ruchu wskazwek zegara) moe uy kart z rki do uzbrojenia Wroga, z ktrym przyjdzie Ci walczy, czy zagra karty Efektw. Gdy skoczy, daje sygna dwikowy i czas na kolejnego gracza, i tak w kko, a do momentu, gdy wszyscy gracze po kolei dadz sygna dwikowy nie zagrywajc adnej karty. Zanim si to stanie, na kadego z graczy moe przyj jego kolej nawet kilkakrotnie. Ostatecznie przyj-dzie w kocu czas na walk.

  Na pocztek gracz siedzcy obok Ciebie (zgodnie z ruchem wskazwek zegara) rzuca kostk za Wroga z ktrym walczysz i dodaje wynik do cznej wartoci jego SIY (razem z modyfikatorami za Miejsce, Graty i Efekty). Nastpnie Ty rzucasz kostk za swojego Herosa dodajc do wyniku warto jego SIY i wszystkich modyfikatorw. Jeli ktokolwiek wyrzuci na kostce wynik 6, to naley rzuci ni jeszcze raz i doda do siebie wyniki. Jeli wypadnie kolejna 6, to dodaje si take t warto i rzuca dalej, a wypadnie mniejsza liczba oczek. Ostatecznie mog nastpi trzy rozwizania:

  Wygrae Zwad: Jeli czna suma, ktr osigne jest wysza od sumy Twego Wroga, to Ty jeste zwy-cizc. Naley wtedy odrzuci na Star Kupk wszelkie karty Efektw jednorazowych, ktre uyte zostay w tej Zwadzie oraz ewentualne Graty, ktrymi dysponowa Wrg. Kart Wroga od do Mogiy. To jest Twoje trofeum. Za t Zwad zyskae tyle punktw Sawy, ile jest zaznaczonych na karcie pokonanego Wroga. Dodatkowo, jeli zwycistwo zrealizowao kart Fuchy doczonej do Twojego Herosa, to j take odrzu na Mogi doliczajc zdobyte punkty Sawy.

  Zremisowae: Jeli czny wynik Twj i Twojego Wroga s rwne, to nastpuje remis. W takiej sytuacji Wrg zostaje na stole i w nastpnej Twojej Kolejce losujesz nowe Miejsce, w ktrym bdziesz musia z nim walczy (Wrg Ci goni) oraz losujesz jeszcze jednego Wroga, z ktrym bdziesz musia walczy, gdy poko-nasz poprzedniego. Maksymalnie w danym Miejscu moesz mie do czynienia z trzema Wrogami.

  Przegrae Zwad: Jeli czna suma Wroga jest wysza ni Twoja, to przegrae t Zwad. W takiej sytuacji musisz obrci kart swojego Herosa na bok (zaznaczy go) oraz odrzuci wszelkie doczone do niego karty Gratw (Heros dosta ostro wciry, tak e wypado mu wszystko z rk i pogubi ciuchy). Odrzucone karty lduj na Starej Kupce. Wrg zostaje na stole i w nastpnej Kolejce losujesz tylko nowe Miejsce (Wrg Ci goni). Nie losujesz jednak kolejnego Wroga (tak jak to by robi w przypadku remisu).

  Jeli przegrae Zwad, a Twj Heros jest ju zaznaczony, to dodatkowo musisz odrzuci ze swojej Mogiy trofea kart Wrogw o cznej wartoci rwnej DWUKROTNEJ wartoci Sawy Wroga z ktrym przegrae. Wartoci s zawsze zaokrglane w gr tj. jeli powiniene odrzuci np. 8 punktw Sawy, a masz w Mogile np. trzech Wrogw (Sawa 4, Sawa 2 i Sawa 3) to wszystkie te karty musisz odrzuci. Nie mona mie poowy albo innej czci pokonanego Wroga. No bo po co byby Ci taki trup bez nogi, czy gowy?

  Po odrzuceniu odpowiedniej iloci trofew, zwyciski Wrg odchodzi z dum. Wsad go do Kupki Wrogw na sam jej d.

  Jeli nie masz wcale trofew (czyli pokonanych Wrogw w Mogile), albo gdy brakuje Ci punktw Sawy, by rozliczy si za przegran Zwad, to przegrae! Zostae przez danego Wroga omieszony na mier. To koniec Twej kariery. Moesz si zwija.

  Niektrzy Wrogowie oprcz cechy SIA maj take cech MOC. W takim przypadku, jeli wygrasz z nimi

  walk wrcz (Cecha: SIA), to rozgrywa si take pojedynek na MOC. Wtedy po rozliczeniu walki siowej, zamiast wrzuca Wroga do Mogiy, naley go zaznaczy (obrci na bok) i wygra z nim jeszcze pojedynek na MOC. Rozgrywa si go analogicznie do walki na SI tyle, e liczone s cechy MOC i wszelkie do niej modyfikatory. Dolicza si w niej rwnie modyfikatory z kart o dziaaniu jednorazowym, ktre byy uyte w walce wrcz (np. dziaanie Trunkw).

  Wynik Zwady na MOC jest rozliczany analogicznie do walki wrcz. Jedyny wyjtek jest taki, e w przypadku remisu bd przegranej z Wrogiem jego karta pozostaje zaznaczona (bo zostaa wczeniej zaznaczona po jego przegranej w walce wrcz) i w nastpnej kolejce nie trzeba z nim ponownie walczy na SI, a tylko na MOC.

  Moe si zdarzy tak, e niektrzy Wrogowie nie maj wspczynnika SIA (np. niektre Duchy). Wtedy walczy si z nimi wycznie uywajc cechy MOC.

  W sytuacji, gdy Heros jest zaznaczony (przegra Zwad), w nastpnej kolejce jeszcze przed walk mona go wyleczy. W tym celu naley wypi tyle Trunkw, by suma ich modyfikatorw do SIY i MOCY wynosia tyle samo lub wicej, co SAWA Herosa zapisana na jego karcie. Oczywicie modyfikatory za wypite Trunki dziaaj w Zwadzie w tej Kolejce.

  Gdy masz ju za sob ostatni Bani, moesz odrzuci z rki do Starej Kupki jedn kart, ktra moe wyda-wa Ci si niepotrzebna. Teraz kolej na nastpnego gracza. On rozpoczyna swoj Kolejk od Pierwszej Bani.

  Kombosy.

  W trakcie gry, w dowolnym momencie mona uy tzw. kombosw. To nic innego, jak ukady Nomina-w kart znane z gry w Pokera. Kady z takich ukadw daje odpowiednie moliwoci w grze. Oczywicie moe si przytrafi, e bdziesz mia na rku karty o takim samym Nominale (np. dwie 10 pik albo nawet trzy 2 karo), ktre w normalnej grze w Pokera by si nie przytrafiy. Nie przejmuj si tym jednak. Wane s tylko ponisze ukady:

  By uy kombosw wystarczy rzuci na st w dowolnym momencie odpowiedni ukad kart. Odkadasz wtedy te karty na Star Kupk. Oczywicie ktry z przeciwnikw moe Ci jednak pokrzyowa plany, jeli rzuci na st wyszy ukad kart (moe by ten sam, ale z wyszymi Nominaami). Wtedy Twoje karty spadaj na Star Kupk nie dajc odpowiedniego efektu, za realizowany jest kombos przeciwnika.

  Zakoczenie gry.

  Gra koczy si w momencie, gdy kady z graczy zwadzi si z Wrogami w 6-ciu Miejscach, jeli gralicie w Ma przygod i odpowiednio w 12-tu, 18-tu i 24-ech dla duszych przygd.

  Teraz kady z graczy sumuje swoje punkty Sawy, ktre uzyska dziki wykonanym Fuchom i pokonanym Wrogom (ktrych trzyma w Mogile). Wygrywa ten z graczy, ktry osign najwyszy wynik. Pamitaj, e do cznej sumy NIE NALEY dodawa punktw Sawy umieszczonych na karcie Herosa. Jest moliwe, e dwch lub wicej graczy osignie remis. Mog sobie wtedy pogratulowa, e grali rwnie dobrze (lub rwnie le, bo zaley to od punktu widzenia).

  Gra jednoosobowa

  Zasady gry jednoosobowej zasadniczo niewiele rni si od rozgrywki wieloosobowej. Po prostu uywasz wasnych kart Miejsc oraz Wrogw. Nikt Ci wtedy nie przeszkadza w grze zagrywajc karty, ktre mog Ci zaszkodzi. Gra si po prostu nieco atwiej i szybciej.

  Fabularyzowanie

  Najwicej radoci sprawi Tobie i pozostaym graczom fabularyzowanie rozgrywki. To nic innego, jak opowia-danie, co w danej chwili robi Wasz Heros, dogadywanie przeciwnikom i komentowanie zagrywanych kart. Pamitaj, jeli Twoi ssiedzi nie pukaj si w gow na Twj widok, jeli z Twojego pokoju nie dochodz dziwne dwiki, a Twoja rodzina czy znajomi nie proponuj Ci wizyty u psychologa, to znaczy, e grasz niewystarcza-jco dobrze! Acha... i nie traktuj tego co przeczytae w tej instrukcji zbyt serio...

  Autor gry: Artur ARTUT MachlowskiAutor ilustracji: Andrzej askiOpracowanie graficzne: Micha eXscythe KmieWydawca: VALKIRIA.NET (http://www.valkiria.net)Licencja: Wydawnictwo Fabryka Sw (http://www.fabrykaslow.com.pl)

  Oficjalna strona i forum dyskusyjne gry: http://www.wedrowycz.comFacebook: http://www.facebook.com/JakubWedrowyczOficjalna strona Andrzeja Pilipiuka: http://pilipiuk.valkiria.net

  Fabularyzowana Kolekcjonerska Gra Karciana Jakub Wdrowycz jest oparta o motywy z bestsellerowych opowiada Andrzeja Pilipiuka wydanych nakadem Fabryki Sw.

  Testerzy: Micha eXscythe Kmie, Damian Konieczny, Dawid Tuziak, Tomasz Suder, Micha Stanisawczyk, Jakub Bojanowski, Piotr Machlowski. aden tester nie ucierpia (za bardzo) w trakcie prac nad gr.

  Serdeczne podzikowania: Andrzejowi Pilipiukowi za posta Jakuba Wdrowycza; Kasi Pilipiuk za wyrozumiao; Robertowi akucie

  i Erykowi Grskiemu za wydanie opowiada o Jakubie; Marcie Kucharz i Tomkowi Staweckiemu oraz caej ekipie z Fabryki Sw

  za wietn robot; Andrzejowi askiemu za przepikne ilustracje; Zbigniewowi Niechwiejowi za to, e jeszcze nie ma do;

  Marcinowi Sharnowi Byrskiemu za to, e nauczy mnie jak by prawdziwym ulem i pasoytem; Jackowi Komudzie,

  Michaowi Mochockiemu i Mateuszowi Inkwizytorowi Budziakowskiemu za wszystkie te lata krucjaty antyalkoholowej; dziel-

  nej ekipie Agencji Valkiria za inspiracje; caemu Zespoowi Pieni i Taca Uniwersytetu Jagielloskiego za wieczory folklorystyczne

  i przany, sowiaski dowcip; caej masie znajomych i nieznajomych, ktrych nie mog wspomnie ze wzgldu na brak miejsca,

  a take na koniec Pani Krysi ze skupu butelek za wyrozumiao.

  EFEK

  T

  EFEK

  T

  EFEK

  T

  EFEK

  T

  WR

  G

  WRG

  HER

  OS

  GR

  AT

  YB

  RO

  GR

  AT

  YT

  RU

  NEK

  GR

  AT

  YT

  RU

  NEK

  GR

  AT

  YT

  RU

  NEK

  GR

  AT

  YO

  DZIE

  NIE

  GR

  AT

  YO

  DZIE

  NIE

  GR

  AT

  YO

  DZIE

  NIE

  GR

  AT

  YB

  RO

  MIE

  JSCE

  FU

  CH

  A

  FU

  CH

  A

  FU

  CH

  A

  FU

  CH

  A

  GR

  AT

  YB

  RO

  FUCHY HEROS Z GRATAMI KARTY MIEJSC

  MOGIA KARTY NA RCE

  STARA KUPKA WIEA KUPKATRUNKI

  EFEKTY STAE KARTY WROGW

  A K Q J 10 J 710 9 8 9 9 39 9

  366 6 3 2 J 7 Q9 67 35 4

  88 728 Q Q 6 A6 2 J5K K

  Poker krlewski

  Trjka

  Ful

  Poker

  Dwie pary

  Kolor

  Kareta

  Para

  Strit

  Od karty do wieej Kupki, wybierz z niej siedem kart, we je na rk, a wie Kupk przetasuj.

  Odrzu Trjk i wylecz (odznacz) Herosa lub Wroga.

  Jeli wygrae Zwad i zdobye punkty Sawy to odrzu Fula na Star Kupk. Za t Zwad dostajesz dwa razy wicej Sawy.

  Nie odrzucaj Pokera na Star Kupk. Docignij ze wieej Kupki pi kart, we je na rk i wybierz pi kart, ktre odrzu na Star Kupk.

  Odrzu dwie pary i docignij dwie nowe karty ze wieej Kupki.

  Odrzu Kolor i automatycznie niszczysz Wroga w tej Zwadzie, ale nie zdobywasz za niego punktw Sawy.

  Odrzu Karet na Star Kupk i wybierz ze wieej Kupki dowoln kart, a Tali przetasuj.

  Odrzu Par i docignij jedn now kart ze wieej Kupki.

  Odrzu Strita i od teraz w tej Kolejce nikt nie moe zagrywa kart Efektw.

  T instrukcj, poradnik oraz FAQ znajdziesz na: http://www.wedrowycz.com

 • Wydrukowae, wycie, zagrae. Co dalej?Na nastpnych stronach dowiesz si:

  > jak wyglda i gdzie kupi gr gdzie znale kompanw do gry jak zabawnie jest na turniejach

 • Aktualn list znajdziesz na: http://sklepy.wedrowycz.com

  Wyczny dystrybutor Zamwienia hurtowe:[email protected]

  Valkiria Networkhttp://sklep.valkiria.net(sklep wysykowy i stacjonarny w Krakowie)

  Wargamerhttp://wargamer.pl/(sklep wysykowy i stacjonarny w Kielcach i Warszawie)

  Rebelhttp://www.rebel.pl(sklep wysykowy i stacjonarny w Gdasku)

  Morionhttp://www.morion.waw.pl(sklep wysykowy i stacjonarny w Warszawie)

  Bardhttp://www.bard.pl(sklep wysykowy i stacjonarny w Czstochowie, Krakowie, Katowicach, Wrocawiu i Poznaniu)

  Replikatorhttp://replikator.pl(sklep wysykowy z odbiorem osobistym)

  FeniksCentrum Gier Feniks(sklep stacjonarny w Toruniu)

  Magic Tradershttp://www.magictraders.pl(sklep wysykowy i stacjonarny w Krakowie)

  Planszomaniahttp://www.planszomania.pl(sklep wysykowy i stacjonarny w Warszawie)

  Strategia Centrum Gierhttp://strategiacg.pl(sklep wysykowy i stacjonarny w odzi)

  Centrum Gier PEGAZhttp://www.pegaz-gry.pl(sklep wysykowy i stacjonarny w Bydgoszczy)

  Krzyhttp://www.krzys.lublin.pl(sklep wysykowy i stacjonarny w Lublinie)

  Amazonkahttp://amazonka.pl(sklep wysykowy)

  Merlinhttp://merlin.pl(sklep wysykowy)

  Fabryka.plhttp://fabryka.pl(sklep wysykowy)

  GameLordhttp://gamelord.pl(sklep stacjonarny w odzi)

  Planeswalkerhttp:// planeswalker.pl(sklep wysykowy i stacjonarny w Warszawie)

  Jak wyglda i gdzie kupi gr?Jakub Wdrowycz Fabularyzowana Kolekcjonerska Gra Karciana jest

  wydawana jak sama nazwa wskazuje jako gra kolekcjonerska. Oznacza to, e kady Zestaw Startowy czy Dodatkowy zawiera inne, losowe karty. Aby zacz wystarczy kupi jeden Zestaw Startowy, jednak aby urozmaici rozgrywk i zwikszy swoj szans na wygran warto kupi kilka Zestaww Dodatkowych. Prezentujemy Wam jak wygldaj poszczeglne produkty z serii oraz list sklepw, w ktrych mona je naby.

 • Gdzie znale kompanw do gry?

  Jak zabawnie jest na turniejach?

  W Jakuba Wdrowycza mona gra samemu w domu, jednak gra dostarcza wicej emocji gdy potyczki prowadzi si z innymi osobami. Czy to bdzie brat, siostra, mama, ssiad czy sprztaczka lub wony ze szkoy, nie ma znaczenia - egzorcystw mona znale wszdzie. Mimo usilnych stara w niektrych rodowiskach wydaje si, e ludzie s zbyt powani i ciko jest wyszuka przeciwnika do gry. W takim wypadku warto zajrze na forum gry na oficjalnej stronie (http://www.wedrowycz.com) lub na fejsbukow stron (http://www.facebook.com/JakubWedrowycz) i tam spyta czy kto jest chtny na partyjk. Znajdzie si na pewno.

  Jednym sowem: BARDZO! Nie ma takich sw, ktre w peni opisayby atmosfer panujc na turniejach. Wyobracie sobie najlepsz imprez, na ktrej bylicie i pomncie to przez sze, dodajcie do tego wspzawodnictwo z najlepszych zawodw i bdziecie mieli jako takie pojcie jak to wyglda. Jedno jest jednak pewne - nowi gracze witani s bardzo serdecznie (czsto za darmo dostaj karty od starych wyjadaczy) i po turnieju wracaj do domw z wypiekami na twarzy.

  W wikszych miastach turnieje rozgrywane s cyklicznie w ramach Wielkiej Ligi Egzorcystw. Jeden sezon ligi trwa 3 miesice. Na koniec tego okresu Egzorcyci z najwiksz liczb punktw zdobywaj cenne nagrody i zaszczytne miejsce w historii rozgrywek. Raz na czas organizowane s te turnieje specjalne

  Autorka zdj: Kinga Porucznik (http://www.PinkPot.pl)

 • (Turniej o Zoty Sierp, Turniej o Zote Gumofilce), w ktrych udzia moe wzi kady chtny, a nagrody i emocje s wyjtkowe. Czasami zdarza si nawet wizyta gocia specjalnego jak Andrzej Pilipiuk czy Andrzej aski i mona porozmawia z mistrzami i zdoby autograf.

  W mniejszych miastach i miejscowociach ludzie organizuj si sami i graj turnieje nieligowe - dla przyjemnoci. Zabawa jest przednia. Organizatorzy Wielkiej Ligii Egzorcystw s otwarci na nowe lokalizacje i jeli w danym miecie uzbiera si 6-ciu graczy to turnieje takie - przy spenieniu odpowiednich wymaga regulaminu - mog zosta wczone do ligi.

  Po wicej informacji, FAQ, dyskusje, relacje, zdjcia i recenzje zapraszamy na oficjaln stron gry:

  http://www.wedrowycz.com