pobierz agendę jako plik pdf

of 20/20
1 Health Challenges Congress (HCC 2016, 18-20 lutego 2016 r. Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe) 18 LUTEGO 2016 R. Gość specjalny Health Challenges Congress: Vytenis Andriukaitis – Komisarz ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, Komisja Europejska 18 lutego 2016 r. | godz. 9.00-11.30 | Sala audytoryjna Sesja inauguracyjna Zdefiniowanie i omówienie priorytetowych wyzwań zdrowotnych w perspektywie lat 2016-2036. Główne zagrożenia dla zdrowia społeczeństw w XXI wieku – przegląd wybranych wskaźników epidemiologicznych Choroby cywilizacyjne i przewlekłe – czy potrafimy z nimi skutecznie walczyć? Czynniki demograficzne i starzejące się społeczeństwo a kształtowanie polityki zdrowotnej Znaczenie profilaktyki, edukacji prozdrowotnej i medycyny zapobiegawczej Najważniejsze wyzwania systemowe, organizacyjne i finansowe stojące przed politykami, środowiskiem medycznym, a także przemysłem – w jaki sposób poprawić dostęp do szybkiej diagnostyki i leczenia? Wystąpienia członków Rady Naukowej HCC – zapowiedź głównych zagadnień, które zostaną poruszone podczas wybranych sesji HCC Otwarcie, powitanie Gości: Wojciech Kuśpik – Prezes Zarządu, PTWP SA Marcin Krupa – Prezydent Katowic Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego Wystąpienie: Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia RP Udział w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej): Paulina Miśkiewicz Dyrektor, Biuro WHO w Polsce Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia RP Bolesław Samoliński Przewodniczący, Rada ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Mirosław J. Wysocki – Dyrektor, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Zdrowia Publicznego Marian Zembala Poseł RP, Dyrektor, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Minister Zdrowia w 2015 r. Moderator: Wojciech Kuta – Redaktor Naczelny, Rynek Zdrowia Wystąpienia: Członkowie Rady Naukowej HCC Jan Duława – Prorektor ds. Nauki, Śląski Uniwersytet Medyczny Paweł Buszman – Prezes Zarządu, American Heart of Poland Bogdan Koczy Dyrektor, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Janusz Meder – Prezes Zarządu Głównego, Polska Unia Onkologii, Kierownik, Oddział Zachowawczy, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Piotr Bednarski – Dyrektor, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher Członkowie Komitetu Organizacyjnego: Krzysztof Łanda – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia RP Anna Rulkiewicz – Prezes Zarządu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Prezes Zarządu, Grupa LUX MED Paweł Sztwiertnia – Dyrektor Generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA Andrzej Mądrala – Wiceprezydent, Pracodawcy RP
 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  234
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of pobierz agendę jako plik pdf

 • 1

  Health Challenges Congress

  (HCC 2016, 18-20 lutego 2016 r. Katowice, Midzynarodowe Centrum Kongresowe)

  18 LUTEGO 2016 R. Go specjalny Health Challenges Congress: Vytenis Andriukaitis Komisarz ds. Zdrowia i Bezpieczestwa ywnoci, Komisja Europejska 18 lutego 2016 r. | godz. 9.00-11.30 | Sala audytoryjna Sesja inauguracyjna Zdefiniowanie i omwienie priorytetowych wyzwa zdrowotnych w perspektywie lat 2016-2036. Gwne zagroenia dla zdrowia spoeczestw w XXI wieku przegld wybranych wskanikw epidemiologicznych Choroby cywilizacyjne i przewleke czy potrafimy z nimi skutecznie walczy? Czynniki demograficzne i starzejce si spoeczestwo a ksztatowanie polityki zdrowotnej Znaczenie profilaktyki, edukacji prozdrowotnej i medycyny zapobiegawczej Najwaniejsze wyzwania systemowe, organizacyjne i finansowe stojce przed politykami, rodowiskiem

  medycznym, a take przemysem w jaki sposb poprawi dostp do szybkiej diagnostyki i leczenia? Wystpienia czonkw Rady Naukowej HCC zapowied gwnych zagadnie, ktre zostan poruszone podczas

  wybranych sesji HCC Otwarcie, powitanie Goci: Wojciech Kupik Prezes Zarzdu, PTWP SA Marcin Krupa Prezydent Katowic Wojciech Sauga Marszaek Wojewdztwa lskiego Wystpienie: Konstanty Radziwi Minister Zdrowia RP Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Paulina Mikiewicz Dyrektor, Biuro WHO w Polsce Konstanty Radziwi Minister Zdrowia RP Bolesaw Samoliski Przewodniczcy, Rada ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Mirosaw J. Wysocki Dyrektor, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Pastwowy Zakad Higieny, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Zdrowia Publicznego Marian Zembala Pose RP, Dyrektor, lskie Centrum Chorb Serca w Zabrzu, Minister Zdrowia w 2015 r. Moderator: Wojciech Kuta Redaktor Naczelny, Rynek Zdrowia Wystpienia: Czonkowie Rady Naukowej HCC Jan Duawa Prorektor ds. Nauki, lski Uniwersytet Medyczny Pawe Buszman Prezes Zarzdu, American Heart of Poland Bogdan Koczy Dyrektor, Wojewdzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach lskich, Konsultant Wojewdzki w Dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Janusz Meder Prezes Zarzdu Gwnego, Polska Unia Onkologii, Kierownik, Oddzia Zachowawczy, Klinika Nowotworw Ukadu Chonnego, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skodowskiej-Curie w Warszawie Piotr Bednarski Dyrektor, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher Czonkowie Komitetu Organizacyjnego: Krzysztof anda Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia RP Anna Rulkiewicz Prezes Zarzdu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Prezes Zarzdu, Grupa LUX MED Pawe Sztwiertnia Dyrektor Generalny, Zwizek Pracodawcw Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA Andrzej Mdrala Wiceprezydent, Pracodawcy RP

 • 2

  18 lutego 2016 r. | godz. 12.00-13.30 | Sala bankietowa B System ochrony zdrowia w Polsce bilans otwarcia i planowane zmiany w latach 2016-2019 Najwaniejsze kierunki polityki zdrowotnej pastwa po wyborach parlamentarnych w 2015 r. Odejcie od dotychczasowej skadki gwne zaoenia budetowego finansowania ochrony zdrowia; co zamiast

  NFZ? Co zrobi, aby droga polskiego pacjenta do leczenia staa si krtsza? Czy powstanie sie szpitali? Polityka lekowa jakie zmiany i cele do osignicia? Sektor prywatny jakie miejsce w systemie ochrony zdrowa? Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Micha Czarnuch Adwokat, Senior Associate w Praktyce Life Sciences, Kancelaria Domaski Zakrzewski Palinka sp. k. Zbigniew Czy Wspzaoyciel, American Heart of Poland SA, Przewodniczcy Rady Nadzorczej, Przedsibiorstwo Uzdrowiskowe Ustro SA Andrzej Jacyna Zastpca Prezesa ds. Medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia Jacek Krajewski Prezes, Federacja Zwizkw Pracodawcw Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogrskie Beata Maecka-Libera Pose RP, Zastpca Przewodniczcego, Sejmowa Komisja Zdrowia, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w roku 2015 Pawe Sztwiertnia Dyrektor Generalny, Zwizek Pracodawcw Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA Marian Zembala Pose RP, Dyrektor, lskie Centrum Chorb Serca w Zabrzu, Minister Zdrowia w 2015 r. Moderator: Piotr Wrbel Zastpca Redaktora Naczelnego, Rynek Zdrowia 18 lutego 2016 r. | godz. 14.00-14.20 | Sala bankietowa B Wystpienie: Vytenis Andriukaitis Komisarz ds. Zdrowia i Bezpieczestwa ywnoci, Komisja Europejska Wyzwania dla systemw opieki zdrowotnej w UE 18 lutego 2016 r. | godz. 14.20-15.30 | Sala bankietowa B Miejsce szpitali w systemie ochrony zdrowia dzi i jutro Szpital jako miejsce udzielania wiadcze. Spoeczna odpowiedzialno a realia prawne, ekonomiczne i rynkowe w

  Polsce Powrt do dyskusji o sieci szpitali zasady i kryteria kwalifikowania szpitali do ich regionalnych sieci szpitali jeli

  takie powstan Koordynacja czy konkurencja czy w kadym powiecie musi by szpital? W jaki sposb odciy szpitale problem nadmiernej liczby nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji Jednostki uniwersyteckie i instytuty jak powinny funkcjonowa? Miejsce szpitali prywatnych w strukturze lecznictwa stacjonarnego Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Marek Balicki Minister Zdrowia w latach 2003 oraz 2004-2005, Czonek, Narodowa Rada Rozwoju, Kierownik, Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego, Szpital Wolski w Warszawie Krzysztof Bederski Zastpca Dyrektora ds. Lecznictwa, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawa II w Krakowie, Przewodniczcy Rady, Naczelna Polska Federacja Szpitali Barbara Bulanowska Dyrektor, Szpital Uniwersytecki w Krakowie Krzysztof Chlebus I Katedra i Klinika Kardiologii, Gdaski Uniwersytet Medyczny Grzegorz Gielerak Dyrektor, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie Klaudia Rogowska Dyrektor, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 w Katowicach, Grnolskie Centrum Medyczne Grzegorz Stachacz Ekspert, Fundacja im. Lesawa A. Pagi Moderator: Ryszard Rotaub Dziennikarz, Rynek Zdrowia 18 lutego 2016 r. | godz. 16.00-17.30 | Sala bankietowa B Zarzdzanie szpitalami kilka powanych wyzwa Barometr finansw polskich szpitali problem ich zaduenia wci czeka na rozwizanie Warunki i przykady udanych restrukturyzacji szpitali Rozwizania optymalizujce koszty w placwkach medycznych Plany samorzdw i innych organw prowadzcych szpitale przeksztacenia i konsolidacje Koca koniecznych inwestycji nie wida przegld rde ich finansowania Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Piotr Ciepa Wiceprezes Zarzdu, Przedsibiorstwo Uzdrowiskowe Ustro SA Maciej Kowalczyk Dyrektor Naczelny, Uniwersytecki Szpital Dziecicy w Krakowie

 • 3

  Magorzata Majer Prezes, Stowarzyszenie Menederw Opieki Zdrowotnej STOMOZ, Prezes Zarzdu, Powiatowe Centrum Zdrowia Specjalistycznego Szpitala w Brzezinach Marcin Michalski Dyrektor, Departament Klientw Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego Grzegorz Stachacz Ekspert, Fundacja im. Lesawa A. Pagi Marek Wjcik Wiceminister Administracji i Cyfryzacji w latach 2014-2015, Zwizek Powiatw Polskich Moderator: Ryszard Rotaub Dziennikarz, Rynek Zdrowia 18 lutego 2016 r. | godz. 12.00-13.30 cz. I | Sala bankietowa C e-zdrowie: rozwizania telemedyczne i technologie informacyjne wspierajce funkcjonowanie placwek suby zdrowia Projekty realizowane przez Centrum Systemw Informacyjnych Ochrony Zdrowia Technologie teleinformatyczne w jednostkach ochrony zdrowia czy wykorzystujemy w Polsce ten potencja? Telemedycyna jako cz procesu terapeutycznego to znacznie wicej ni tylko sposb komunikacji i transmisji

  wynikw bada Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Mariusz Gsior Kierownik, III Katedra i Oddzia Kliniczny Kardiologii UM w Katowicach, lskie Centrum Chorb Serca w Zabrzu Zygmunt Kamiski Prezes Zarzdu, Kamsoft SA Krystyna Ksiopolska-Orowska Kierownik, Klinika Rehabilitacji Reumatologicznej, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher Lech Poloski III Katedra i Oddzia Kliniczny Kardiologii lskiego Uniwersytetu Medycznego, lskie Centrum Chorb Serca w Zabrzu Marcin Wgrzyniak Dyrektor, Centrum Systemw Informacyjnych Ochrony Zdrowia Moderator: Wojciech Kuta Redaktor Naczelny, Rynek Zdrowia 18 lutego 2016 r. | godz. 14.00-15.30 cz. II | Sala bankietowa C e-zdrowie: rozwizania telemedyczne i technologie informacyjne wspierajce funkcjonowanie placwek suby zdrowia Zastosowanie rozwiza telemedycznych w opiece nad pacjentami m.in. w kardiologii, onkologii Telemedycyna w chirurgii i ortopedii; operacje teleasystowane Telemonitoring chorych Technologie mobilne w medycynie Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Tomasz Berdyga Kierownik Projektw Innowacyjnych, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiclecia Stefana Kardynaa Wyszyskiego w Warszawie Mariusz Gsior Kierownik, III Katedra i Oddzia Kliniczny Kardiologii UM w Katowicach, lskie Centrum Chorb Serca w Zabrzu Zygmunt Kamiski Prezes Zarzdu, Kamsoft SA Krzysztof Kurek Czonek Zarzdu ds. Medycznych, LUX MED Sp. z o.o. Lech Poloski III Katedra i Oddzia Kliniczny Kardiologii lskiego Uniwersytetu Medycznego, lskie Centrum Chorb Serca w Zabrzu Wojciech Wawrzynek Kierownik, Zakad Diagnostyki Obrazowej, Samodzielny Publiczny Wojewdzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach lskich Marcin Wgrzyniak Dyrektor, Centrum Systemw Informacyjnych Ochrony Zdrowia Prezentacja: Marek Mandera Kierownik, Klinika Neurochirurgii Dziecicej, lski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Oddzia Neurochirurgii Dziecicej, Grnolskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, Czonek Rady Honorowej, Fundacja Iskierka Konrad Wojciechowski Dziekan, Wydzia Zamiejscowy Informatyki w Bytomiu, Polsko-Japoska Akademia Technik Komputerowych Moderator: Jacek Janik Dziennikarz, Rynek Zdrowia 18 lutego 2016 r. | godz. 16.00-17.30 | Sala konferencyjna 24 Moliwoci leczenia niewydolnoci serca to moe dotyczy kadego Mechaniczne wspomaganie serca problemy medyczne, finansowe i etyczne Moliwoci leczenia niewydolnoci serca za pomoc wspomagania mechanicznego zarwno urzdze

  wszczepialnych, jak i zewntrzustrojowych Liczba wszczepianych urzdze wzrasta na wiecie bardzo szybko. W Polsce wci gwn barier jest cena Problem etyczny czy jest granica wieku, w jakim naley takie wspomaganie stosowa? Modele opieki ambulatoryjnej i szpitalnej nad pacjentami z niewydolnoci serca Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej):

 • 4

  Mariusz Gsior Kierownik, III Katedra i Oddzia Kliniczny Kardiologii UM w Katowicach, lskie Centrum Chorb Serca w Zabrzu Roman Kustosz Kierownik, Pracownia Sztucznego Serca, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi Janusz Skalski Kierownik, Klinika Kardiochirurgii Dziecicej Karol Wierzbicki Klinika Chirurgii Serca, Naczy i Transplantologii, UJ CM w Krakowie Micha Zakliczyski Katedra i Oddzia Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii SUM, lskie Centrum Chorb Serca w Zabrzu Moderator: Marian Zembala Dyrektor, lskie Centrum Chorb Serca w Zabrzu, Minister Zdrowia w 2015 r. 18 lutego 2016 r. | godz. 12.00-13.30 | Sala konferencyjna 6 Terapeutyczne wyzwania i przyszo reumatologii Czy i kiedy medycyna personalizowana zostanie wprowadzona do leczenia chorych na choroby reumatyczne? Znaczenie wczesnej diagnostyki w zapalnych chorobach reumatycznych Nowe kierunki leczenia w zapalnych chorobach reumatycznych i chorobie zwyrodnieniowej Ocena skutecznoci aktualnie stosowanych lekw w reumatoidalnym zapaleniu staww i spondyloartropatiach Ocena skutecznoci aktualnie stosowanych lekw w toczniu rumieniowatym ukadowym, zespole Sjgrena i

  twardzinie ukadowej Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Piotr Guszko Kierownik, Klinika i Poliklinika Reumatologii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher Maria Majdan Kierownik, Katedra i Klinika Reumatologii i Ukadowych Chorb Tkanki cznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Konsultant Wojewdzki w Dziedzinie Reumatologii Witold Tustochowicz Kierownik, Klinika Chorb Wewntrznych i Reumatologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Reumatologii Moderator: Brygida Kwiatkowska p.o. Zastpcy Dyrektora ds. Klinicznych, Kierownik, Klinika Wczesnego Zapalenia Staww, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher 18 lutego 2016 r. | godz. 14.00-15.30 | Sala konferencyjna 6 Leczenie chorb reumatycznych aspekty finansowe i organizacyjne Znaczenie kosztw porednich w ocenie koszt-efektywno technologii medycznych w reumatologii. Metodologia

  liczenia kosztw porednich Wpyw choroby na inne aspekty ycia chorego, w tym przede wszystkim na ryzyko utraty pracy Wycena wiadcze jako narzdzie ksztatowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce na przykadzie reumatologii Potrzeba rozwiza systemowych w zapobieganiu i leczeniu choroby zwyrodnieniowej propozycja zmian Reumatologia nie jest nauk o lecznictwie sanatoryjnym i chorobach starszych ludzi, ktrych ami stawy przy

  zmianie pogody... Konieczno zmiany mylenia i wiadomoci spoecznej dotyczcej reumatologii zarwno wrd chorych, jak i wrd lekarzy oraz decydentw

  Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Magorzata Gazka-Sobotka Dyrektor, Instytut Zarzdzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia azarskiego, Zastpca Przewodniczcego Rady, Narodowy Fundusz Zdrowia Maria Libura Ekspert Ochrony Zdrowia, Wiceprezydent ds. Strategii, Dyrektor, Instytut Studiw Interdyscyplinarnych nad Chorobami Rzadkimi, Uczelnia azarskiego Filip Raciborski Kierownik, Zakad Gerontologii i Zdrowia Publicznego, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher Ewa Stanisawska-Biernat Zastpca Kierownika, Klinika i Poliklinika Reumatologii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher Moderator: Brygida Kwiatkowska p.o. Zastpcy Dyrektora ds. Klinicznych, Kierownik, Klinika Wczesnego Zapalenia Staww, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher 18 lutego 2016 r. | godz. 16.00-17.30 | Sala konferencyjna 1 Polipragmazja i jatrogenia narastajcy problem nie tylko medycyny Punkt widzenia farmakologa klinicznego wprowadzenie, definicje

  Bogusaw Okopie Konsultant Krajowy w Dziedzinie Farmakologii Klinicznej Punkt widzenia geriatry

  Jan Szewieczek Kierownik, Klinika Geriatrii, lski Uniwersytet Medyczny Punkt widzenia internisty

  Jan Duawa Prorektor ds. Nauki, lski Uniwersytet Medyczny Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Jarosaw Derejczyk Konsultant Wojewdzki w Dziedzinie Geriatrii, Dyrektor, Szpital Geriatryczny w Katowicach Jacek Imiela Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chorb Wewntrznych, Ordynator, Oddzia I Wewntrzny,

 • 5

  Midzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie Tomasz Kostka Konsultant Krajowy w Dziedzinie Geriatrii, Kierownik, Klinika Geriatrii, Uniwersytet Medyczny w odzi Iwona Sudo Szopiska Kierownik, Zakad Radiologii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher Moderator: Jan Duawa Prorektor ds. Nauki, lski Uniwersytet Medyczny 18 lutego 2016 r. | godz. 12.00-13.30 | Sala konferencyjna 25 Skoordynowana opieka medyczna Jak zapewni skoordynowan i kompleksow opiek medyczn w dobie postpujcej specjalizacji. Czy medycyna

  holistyczna bdzie jeszcze moliwa? Opieka koordynowana jako moliwe (najlepsze?) rozwizanie problemw polskiej suby zdrowia za i przeciw Wyzwania w obszarze koordynacji procesu leczniczego w szpitalu Struktura lecznictwa rola, miejsce w systemie i wzajemne relacje: lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki

  specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Jarosaw Derejczyk Konsultant Wojewdzki w Dziedzinie Geriatrii, Dyrektor, Konsultant Medyczny Szpitala, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawa II w Katowicach Beata Drzazga Prezes Zarzdu, BetaMed SA Jarosaw J. Fedorowski Prezes, Polska Federacja Szpitali, Gubernator, Europejska Federacja Szpitali HOPE Jacek Imiela Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chorb Wewntrznych, Ordynator, Oddzia I Wewntrzny, Midzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie Piotr Jankowski I Klinika Kardiologii i Nadcinienia Ttniczego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloskiego Tomasz Kostka Konsultant Krajowy w Dziedzinie Geriatrii, Kierownik, Klinika Geriatrii, Uniwersytet Medyczny w odzi Wojciech Matusewicz Prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Anna Rulkiewicz Prezes Zarzdu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Prezes Zarzdu, Grupa LUX MED Andrzej Sonierz Pose RP, Zastpca Przewodniczcego, Sejmowa Komisja Zdrowia, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2006-2007 Adam Windak Kierownik, Zakad Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Jagielloski Collegium Medicum Wojciech Zawalski Dyrektor, Departament wiadcze Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia Moderator: Katarzyna Lisowska Dziennikarz, Rynek Zdrowia 18 lutego 2016 r. | godz. 14.00-15.30 | Sala konferencyjna 24 Kto nas bdzie leczy? Przyszo kadr medycznych w Polsce i na wiecie Przegld tzw. specjalizacji deficytowych jakich lekarzy najbardziej nam brakuje? Systemy ksztacenia lekarzy w wybranych krajach Nowe metody ksztacenia lekarzy czy techniki wirtualne i symulacyjne pomog zapeni luki pokoleniowe w

  wybranych dziedzinach medycyny? Czy w Polsce naley przywrci lekarski sta podyplomowy? Uczelnie niemedyczne w systemie ksztacenia lekarzy za i przeciw Referencyjno i sie szpitali akademickich oraz instytutw medycznych Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Jan Duawa Prorektor ds. Nauki, lski Uniwersytet Medyczny Maciej Hamankiewicz Prezes, Naczelna Rada Lekarska Filip Gokowski Penomocnik Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ds. Wydziau Lekarskiego Jacek Imiela Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chorb Wewntrznych, Ordynator, Oddzia I Wewntrzny, Midzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie Janusz Mory Rektor, Gdaski Uniwersytet Medyczny, Przewodniczcy, Konferencja Rektorw Akademickich Uczelni Medycznych Marian Zembala Pose RP, Dyrektor, lskie Centrum Chorb Serca w Zabrzu, Minister Zdrowia w 2015 r. Moderator: Piotr Wrbel Zastpca Redaktora Naczelnego, Rynek Zdrowia 18 lutego 2016 r. | godz. 16.00-17.30 | Sala konferencyjna 6 Edukacja pacjentw dotyczca przestrzegania zalece lekarskich i zasad profilaktyki Kto i w jaki sposb powinien ksztatowa prozdrowotne zachowania spoeczestwa rola m.in. rodowiska

  lekarskiego, administracji publicznej, samorzdw, organizacji pozarzdowych Compliance przed nami duga droga, czyli jak Polska wypada pod wzgldem przestrzegania zalece lekarskich

  przez pacjentw?

 • 6

  Czy polscy pacjenci ufaj lekarzom? Bez udziau chorego w procesie terapeutycznym trudno o dobre wyniki leczenia

  W gabinecie lekarskim aby rozmowa z pacjentem przyniosa oczekiwane efekty Komunikacja lekarza z pacjentem czy tego mona si nauczy na studiach medycznych w Polsce? Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Jacek Krajewski Prezes, Federacja Zwizkw Pracodawcw Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogrskie Brygida Kwiatkowska p.o. Zastpcy Dyrektora ds. Klinicznych, Kierownik, Klinika Wczesnego Zapalenia Staww, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher Pawe Lewek Adiunkt Dydaktyczny, Zakad Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w odzi Beata Maecka-Libera Pose RP, Zastpca Przewodniczcego, Sejmowa Komisja Zdrowia, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w roku 2015 Magorzata Perlak Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, lski Uniwersytet Medyczny Moderator: Jacek Janik Dziennikarz, Rynek Zdrowia 18 lutego 2016 r. | godz. 12.00-13.30 | Sala konferencyjna 23 12.00-12.45 Leczenie blu interdyscyplinarna dziedzina medycyny

  Artur Pakosz Prezes Zarzdu, Stowarzyszenie Przyjaci Chorych "Hospicjum" w Gliwicach, Dyrektor, NZOZ Hospicjum Miosierdzia Boego w Gliwicach

  12.45-13.30 Badania kliniczne w Polsce obecna sytuacja i perspektywy na przyszo Prezentacja raportu PwC przygotowanego na zlecenie INFARMY, GCPpl i POLCRO Mariusz Ignatowicz Partner, Lider Zespou ds. Ochrony Zdrowia i Sektora Farmaceutycznego, PwC

  18 lutego 2016 r. | godz. 14.00-15.30 | Sala konferencyjna 23 Onkologia w Polsce wybrane zagadnienia organizacyjne i finansowe Rzetelna definicja zakresu wiadcze gwarantowanych w kontekcie leczenia onkologicznego Moliwoci zbilansowania/urealnienia koszyka wiadcze gwarantowanych Fundusz Walki z Rakiem, jako jeden z przykadw rozwiza dla polskiej onkologii Programy walki z nowotworami dowiadczenia innych krajw europejskich Rozwj dodatkowych ubezpiecze zdrowotnych czy skrci drog pacjentw onkologicznych od rozpoznania

  choroby do podjcia terapii? Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Jacek Fijuth Przewodniczcy Zarzdu, Polskie Towarzystwo Onkologiczne Andrzej Kawecki Kierownik, Klinika Nowotworw Gowy i Szyi, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skodowskiej-Curie w Warszawie, Wiceprezes, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej Aleksander Zajusz Zastpca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Diagnostyki, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skodowskiej-Curie w Warszawie, Oddzia w Gliwicach Moderatorzy: Iwona Bczek Dziennikarz, Rynek Zdrowia; Janusz Meder Prezes Zarzdu Gwnego, Polska Unia Onkologii, Kierownik, Oddzia Zachowawczy, Klinika Nowotworw Ukadu Chonnego, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skodowskiej-Curie w Warszawie 18 lutego 2016 r. | godz. 16.00-17.30 | Sala konferencyjna 23 Wyzwania stojce przez hematologi onkologiczn w Polsce Czy system opieki zdrowotnej jest gotowy na podjcie wyzwa zwizanych z hematoonkologi osb starszych? Czy skuteczne innowacyjne technologie lekowe mog by jednym z priorytetowych elementw nowoczesnego i

  sprawnego systemu opieki hematoonkologicznej? Zalecenia i standardy postpowania w leczeniu nowotworw hematologicznych u osb po 65. roku ycia Czy moliwe jest zbudowanie efektywnego modelu w hematoonkologii i na czym on powinien polega? Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Alicja Chybicka Pose RP, Kierownik, Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecicej, Uniwersytet Medyczny im. Piastw lskich we Wrocawiu Dominik Dytfeld Katedra i Klinika Hematologii i Chorb Rozrostowych Ukadu Krwiotwrczego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Magorzata Gazka-Sobotka Dyrektor, Instytut Zarzdzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia azarskiego, Zastpca Przewodniczcego Rady, Narodowy Fundusz Zdrowia Krzysztof Giannopoulos Kierownik, Zakad Hematoonkologii Dowiadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Lekarz Kierujcy, Oddzia Hematologiczny, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. w. Jana z Dukli; Czonek Zarzdu, Polskie Towarzystwa Hematologw i Transfuzjologw, Polska Grupa Szpiczakowa, Polskie Konsorcjum Szpiczakowe; Redaktor Naczelny, Acta Haematologica Polonica Wojciech J. Matusewicz Prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Tomasz Szczepaski Ordynator, Oddzia Hematologii i Onkologii Dziecicej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisawa Szyszko, lski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 • 7

  Moderator: Iwona Bczek Dziennikarz, Rynek Zdrowia 18 lutego 2016 r. | godz. 12.00-13.30 | Sala konferencyjna 24 Interwencje przezskrne czy klasyczna kardiochirurgia w poszukiwaniu rwnowagi midzy postpem technicznym a dobrem pacjenta Wypieranie zabiegw kardiochirurgicznych przez interwencje przezskrne (PCI, TAVI, TEVAR, w przyszoci

  zastawki mitralne) Rozwj tych zabiegw:

  a) stanowi o spadku inwazyjnoci i poprawie bezpieczestwa pacjentw b) jest mocno stymulowany przez przemys c) jest elementem marketingu i nie zawsze przekada si na udowodnion korzy dla pacjenta d) wie si czsto z kosztami przewyszajcymi rozwizania klasyczne, a uwzgldnia naley rwnie koszt

  leczenia pacjenta w perspektywie wielu lat Poszukiwanie rwnowagi w tej dziedzinie jest powanym wyzwaniem dla polityki zdrowotnej Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Dariusz Dudek Kierownik, II Oddzia Kliniczny Kardiologii i Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie Marek Jasiski Oddzia Kardiochirurgii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 SUM, Grnolskie Centrum Medyczne w Katowicach Kazimierz Widenka Klinika Kardiochirurgii, Kliniczny Szpital Wojewdzki nr 2 w Rzeszowie Adam Witkowski Kierownik, Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Instytut Kardiologii w Warszawie Micha Zembala Katedra i Oddzia Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej, lski Uniwersytet Medyczny Moderator: Marek Deja Kierownik, Oddzia Kardiochirurgii, Grnolskie Centrum Medyczne w Katowicach, Kierownik, Katedra i Klinika Kardiochirurgii, lski Uniwersytet Medyczny 18 lutego 2016 r. | godz. 14.00-15.30 | Sala konferencyjna 25 Przemys medyczny w Polsce Przemys farmaceutyczny w Polsce miejsce na rodzimym rynku lekw i rola w zapewnieniu bezpieczestw

  lekowego kraju Krajowi producenci wyrobw medycznych, m.in. aparatury, wyposaenia, materiaw i narzdzi stosowanych w

  podmiotach leczniczych udzia w rynku, potencja i kierunki rozwoju Przykady praktycznych wdroe innowacyjnych rozwiza i wynalazkw polskich producentw w sektorze

  medycznym Wkad wytwrcw produktw leczniczych i wyrobw medycznych w gospodark kraju inwestycje, miejsca pracy,

  udzia w polski PKB Obecno polskich producentw lekw i wyrobw medycznych na rynkach zagranicznych Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Maciej Bogucki Ekspert Zespou ds. Konkurencyjnoci Brany Farmaceutycznej przy Ministerstwie Rozwoju Tadeusz Olszewski Prezes Zarzdu, Dyrektor Zarzdzajcy, Alvo Sp. z o.o. Sp. k. Pawe Przewilikowski Prezes Zarzdu, Selvita SA Sebastian Szymanek Dyrektor Generalny Polska, Polpharma SA Pawe Sztwiertnia Dyrektor Generalny, Zwizek Pracodawcw Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA Moderator: Jakub Szulc Dyrektor, Ekspert Ochrony Zdrowia, EY 18 lutego 2016 r. | godz. 16.00-16.45 | Sala bankietowa C Debata poprzedzajca sesj Innowacje w medycynie Rozwj innowacji w medycynie znaczenie dla pacjentw, przemysu i systemu ochrony zdrowia Badania nad nowymi technologiami medycznymi czynniki stymulujce i bariery Dostp pacjentw do lekw innowacyjnych Modele oceny/agencji technologii medycznych (HTA) w Europie wybrane zagadnienia Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Vytenis Andriukaitis Komisarz ds. Zdrowia i Bezpieczestwa ywnoci, Komisja Europejska Jerzy Buzek Pose do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczcy Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrw w latach 1997-2001 Krzysztof anda Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia RP Moderator: ukasz Zalicki Partner, EY 18 lutego 2016 r. | godz. 16.45-17.30 | Sala bankietowa C Innowacje w medycynie

 • 8

  Finansowanie i organizacja bada nad nowymi technologiami medycznymi wybrane zagadnienia Aby z wynalazkw mogli korzysta pacjenci od pomysu do wdroenia, czyli jak zbudowa medyczny start-up W jaki sposb zachci przedsibiorcw do inwestowania w badania nad nowymi technologiami w medycynie? Przykady praktycznych wdroe innowacyjnych rozwiza w wybranych dziedzinach medycyny Cyfryzacja, digitalizacja, sztuczna inteligencja w subie zdrowia i medycynie Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Jolanta Czernicka-Siwecka Prezes, Fundacja ISKIERKA Pawe Sztwiertnia Dyrektor Generalny, Zwizek Pracodawcw Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA Wojciech Wawrzynek Kierownik, Zakad Diagnostyki Obrazowej, Samodzielny Publiczny Wojewdzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach lskich Magdalena Wadysiuk Ekspert Oceny Technologii Medycznych, HTA Consulting, Prezes Zarzdu, MedInvest Scanner Sp. z o.o., Prezes Zarzdu, Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care Moderator: ukasz Zalicki Partner, EY 18 lutego 2016 r. | godz. 12.00-13.30 | Sala konferencyjna 1 Biznes i medycyna Razem czy osobno? Rnice midzy medycyn i biznesem. Wykady w konwencji pro i contra:

  Medycyna jest biznesem Medycyna nie jest biznesem

  Ile biznesu w medycynie i/lub medycyny w biznesie dyskusja przedstawicieli menederw ochrony zdrowia, lekarzy i inwestorw lokujcych kapita w sektorze ochrony zdrowia

  Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Marek Balicki Minister Zdrowia w latach 2003 oraz 2004-2005, Czonek, Narodowa Rada Rozwoju, Kierownik, Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego, Szpital Wolski w Warszawie Jan Duawa Prorektor ds. Nauki, lski Uniwersytet Medyczny Dominika Krupa Ekspert, Fundacja im. Lesawa A. Pagi Krzysztof Kurek Czonek Zarzdu ds. Medycznych, LUX MED Sp. z o.o. Adam H. Pustelnik Prezes Zarzdu, AhProfit Sp. z o.o. Sp. k, Ekspert ds. Rynku Ubezpieczeniowego Bartosz Sadowski Prezes Zarzdu, Przedsibiorstwo Uzdrowiskowe Ustro SA Mariusz Stasioek Sekretarz Naukowy, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w odzi Moderator: Magorzata Gazka-Sobotka Dyrektor, Instytut Zarzdzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia azarskiego, Zastpca Przewodniczcego Rady, Narodowy Fundusz Zdrowia 18 lutego 2016 r. | godz. 14.00-15.30 | Sala konferencyjna 1 Media i medycyna. Komunikacja w ochronie zdrowia Rola dziennikarzy w edukacji zdrowotnej spoeczestwa, take dotyczcej zasad funkcjonowania systemu ochrony

  zdrowia Znaczenie dobrego zarzdzania informacj m.in. przygotowania informacyjnego poprzedzajcego zmiany w

  organizacji leczenia (np. przeksztacenia lub czenie szpitali) Dlaczego placwki medyczne powinny budowa wasn mark? Dzwoni dziennikarz do szpitala, czyli jak przygotowa si do kryzysu wizerunkowego? Czy komunikacja to tylko media relations? Budowanie dobrych relacji z pacjentami Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Beata Aszkielaniec Rzecznik, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w odzi Wojciech Dokowski Prezes Zarzdu, MedTube Sp. z o.o. Marzena Kowalska Dyrektor Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej, Grupa LUX MED Ewelina Nazarko-Ludwiczak Ekspert PR Ochrony Zdrowia Jarosaw Rybak Specjalista ds. Komunikacji Spoecznej, Biuro Dyrektora, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie Marcin Szaek Wiceprezes Zarzdu, ZnanyLekarz.pl Grzegorz Zaspa Zastpca Redaktora Naczelnego, Super Express Maria Zawaa Dziennikarz, Dziennik Zachodni Moderatorzy: Wojciech Kuta Redaktor Naczelny, Rynek Zdrowia; Krzysztof Suszek Przewodniczcy Rady, Fundacja Misja Medyczna 18 lutego 2016 r. | godz. 16.00-17.30 | Sala konferencyjna 25 Zrby nowoczesnej i kosztowo efektywnej opieki nad chorym ze schorzeniem sercowo-naczyniowym i osob w wieku podeszym

 • 9

  Koszty spoeczne leczenia chorb sercowo-naczyniowych: Polska i inne kraje Unii Europejskiej. Koszty i wskaniki kosztowo-efektywne procedur sercowo-naczyniowych w krajach UE

  Profilaktyka: abonament sercowo-naczyniowy (cardiovascular concierge) Nowoczesne leczenie i kosztowne procedury sercowo-naczyniowe: dostp do dodatkowych ubezpiecze

  prywatnych i systemy zachty do ich wykupu Chory przewleky wysokiego ryzyka i chory w wieku podeszym: kompleksowa opieka telemedyczna. Interdyscyplinarne podejcie do leczenia chorych kardiologicznych w podeszym wieku. Problemy

  socjoekonomiczne, organizacyjne, dowody medyczne Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Pawe Buszman Prezes Zarzdu, American Heart of Poland Grzegorz Gielerak Dyrektor, Wojskowy Instytut Medyczny Tomasz Grodzicki Dziekan, Wydzia Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloskiego Artur Jdrzejczak Dyrektor Ekonomiczny, BetaMed SA Lech Poloski III Katedra i Oddzia Kliniczny Kardiologii lskiego Uniwersytetu Medycznego, lskie Centrum Chorb Serca w Zabrzu Moderator: Marzena Sygut Dziennikarz, Rynek Zdrowia 18 lutego 2016 r. | godz. 12.00-13.30 | Sala konferencyjna 8 Wyzwania w ortopedii i traumatologii narzdu ruchu Wzrost liczby zama osteoporotycznych oraz zmian zwyrodnieniowo-znieksztacajcych stawy jedno z wyzwa

  zwizanych ze starzejcym si spoeczestwem Nowoczesne techniki leczenia zama, szczeglnie u starszych osb z osteoporoz oraz endoprotezoplastyki

  wszystkich staww Resurfacing jako najnowsza metoda zaopatrzenia choroby zwyrodnieniowej staww Aktualne trendy i kierunki rozwoju biotechnologii i biomateriaw w ortopedii Nowoczesne strategie oraz ekonomiczne aspekty wczesnej diagnostyki i leczenia osteoporozy w ortopedii Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Tomasz Bielecki Kierownik, Kliniczny Oddzia Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, Wojewdzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. w. Barbary w Sosnowcu Jerzy Gryglewicz Ekspert, Instytut Zarzdzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia azarskiego Jacek Kaczmarczyk Kierownik, Klinika Ortopedii i Traumatologii, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Marek Synder Kierownik, Klinika Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Uniwersytetu Medycznego w odzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Centralny Szpital Weteranw Moderator: Bogdan Koczy Dyrektor, Wojewdzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach lskich, Konsultant Wojewdzki w Dziedzinie Ortopedii i Traumatologii 18 lutego 2016 r. | godz. 14.00-15.30 | Sala konferencyjna 8 Angiologia problemy i wyzwania No more amputations

  Agata Stanek Wojewdzki Konsultant w Dziedzinie Angiologii, Oddzia Kliniczny Chorb Wewntrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

  Od obrzku limfatycznego do soniowacizny Andrzej Szuba Kierownik, Klinika Chorb Wewntrznych, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny, Czonek Zarzdu, Polskie Towarzystwo Angiologiczne

  Wspczesne moliwoci leczenia angiologicznego Rafa Niankowski Wojewdzki Konsultant w Dziedzinie Angiologii w woj. maopolskim, Kierownik, Klinika Angiologii, II Katedra Chorb Wewntrznych im. prof. Andrzeja Szczeklika, Uniwersytet Jagielloski Collegium Medicum

  Dyskusja Rafa Niankowski Wojewdzki Konsultant w Dziedzinie Angiologii w woj. maopolskim, Kierownik, Klinika Angiologii, II Katedra Chorb Wewntrznych im. prof. Andrzeja Szczeklika, Uniwersytet Jagielloski Collegium Medicum Agata Stanek Wojewdzki Konsultant w Dziedzinie Angiologii, Oddzia Kliniczny Chorb Wewntrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu Krzysztof Ziaja Ordynator, Oddzia Chirurgii Oglnej, Naczy, Angiologii i Flebologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7, lski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Grnolskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Moderator: Andrzej Szuba Kierownik, Klinika Chorb Wewntrznych, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny, Czonek Zarzdu, Polskie Towarzystwo Angiologiczne

 • 10

  18 lutego 2016 r. | godz. 19.30 Bankiet

  19 LUTEGO 2016 R.

  19 lutego 2016 r. | godz. 9.30-11.00 cz. I | Sala bankietowa B Szpital XXI wieku. Jako wiadcze, bezpieczestwo pacjenta, stabilno finansowa wybrane zagadnienia Wyniki terapii modele ich mierzenia, oceny i porwnywania midzy rnymi placwkami ochrony zdrowia Systemy akredytacji i certyfikacji podmiotw leczniczych; zarzdzanie jakoci w szpitalach W jaki sposb premiowa efekty terapii? Procedury minimalizujce ryzyko zdarze niepodanych, m.in. zakae wewntrzszpitalnych Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Agnieszka Gilga Kierownik Centralnej Sterylizatorni, Penomocnik ds. Jakoci, Wojewdzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzbiu-Zdroju Pawe Grzesiowski Prezes Zarzdu, Fundator, Fundacja Instytut Profilaktyki Zakae, Przewodniczcy, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa Magorzata Majer Prezes, Stowarzyszenie Menederw Opieki Zdrowotnej STOMOZ, Prezes Zarzdu, Powiatowe Centrum Zdrowia Specjalistycznego Szpitala w Brzezinach Robert Modach Doradca Prezydenta Pracodawcw RP ds. Ochrony Zdrowia Pracodawcy RP, Dyrektor Zarzdzajcy, Pracodawcy Medycyny Prywatnej Gabriela Sujkowska Dyrektor, Wydzia Taryfikacji, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agnieszka Turek-Zieliska Prezes, CU CitoNet Krakw TZMO SA Moderator: Katarzyna Lisowska Dziennikarz, Rynek Zdrowia 19 lutego 2016 r. | godz. 11.30-13.00 cz. II | Sala bankietowa B Szpital XXI wieku. Jako wiadcze, bezpieczestwo pacjenta, stabilno finansowa wybrane zagadnienia Efektywno kosztowa wybranych rozwiza organizacyjnych w szpitalach Outsourcing skala i potencja stosowania w poszczeglnych obszarach dziaalnoci szpitala; czy obowizujce Prawo sprzyja wybieraniu optymalnej oferty outsourcingowej dla szpitala? Inwestycje w szpitalu: odtworzenie czy wiadomy rozwj? Modele finansowania Inwestycji. Czy szpital pozostaje sam z problemem pozyskania finansowania Inwestycji? Wybrane przykady Inwestycji w szpitalu (rozbudowa, modernizacja). Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Remigiusz Cichocki Dyrektor Handlowy, Formed Sp. z o.o. Sp. k. Jan Krakowiak Prezes Zarzdu, Poddbickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Agnieszka kowska Zastpca Dyrektora Sprzeday i Usug Szpitalnych, CitoNet TZMO SA Marek Nowak Dyrektor, Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wadysawa Biegaskiego w Grudzidzu Zbyszko Przybylski Prezes Zarzdu, Szpital Powiatowy we Wrzeni Sp. z o.o. Dawid Rezler Doradca Dyrektora, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w odzi Grzegorz Stachacz Ekspert, Fundacja im. Lesawa A. Pagi Moderator: Jacek Janik Dziennikarz, Rynek Zdrowia 19 lutego 2016 r. | godz. 13.30-15.00 | Sala konferencyjna 23 System compliance w szpitalu moda czy konieczno? Zamwienia publiczne dobre praktyki i wzorcowe dokumenty (regulaminy, umowy), jako narzdzia uatwiajce

  wspprac zamawiajcych z wykonawcami System compliance w szpitalu moda czy faktyczna potrzeba? Rola systemu compliance w dziaalnoci szpitala Pierwsze wdroenie systemu compliance w szpitalu w Zakopanem Prawne i etyczne aspekty wsppracy przedstawicieli ochrony zdrowia z przedstawicielami przemysu medycznego

  na co naley zwrci uwag? Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Dariusz Bk Wykadowca Akademicki, Akademia Leona Komiskiego, Ekspert ds. etyki biznesu, Ekspert, Projekt MedKompas Karolina Libront Prawnik, Komisja ds. zamwie publicznych, Izba POLMED Wojciech Szefke Prawnik, Ekspert ds. ochrony rynku zdrowia, Ekspert, Projekt MedKompas Krystyna Walendowicz Dyrektor, Wojewdzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasiskiego w Zakopanem Moderator: Witold Wodarczyk Dyrektor Generalny, Oglnopolska Izba Gospodarcza Wyrobw Medycznych POLMED

 • 11

  Panel, ktrego organizatorem jest : Oglnopolska Izba Gospodarcza Wyrobw Medycznych POLMED i zesp projektu MedKompas 19 lutego 2016 r. | godz. 9.30-11.00 | Sala konferencyjna 24 Biece problemy kardiologii w Polsce Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorb sercowo-naczyniowych: Polska i wiat Wydatki na procedury sercowo-naczyniowe: kardiologia, kardiochirurgia, chirurgia naczyniowa. Polska na tle UE Idealny model opieki sercowo-naczyniowej:

  wsppraca specjalistw (cardiovascular team) kompleksowa i kompletna diagnostyka oraz leczenie ostrych zespow wiecowych (pakiet kardiologiczny)

  Nowoczesna profilaktyka pierwotna i wtrna: wpyw na epidemiologi i wyniki odlege po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych

  Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Pawe Buszman Prezes Zarzdu, American Heart of Poland SA Mariusz Gsior Kierownik, III Katedra i Oddzia Kliniczny Kardiologii UM w Katowicach, lskie Centrum Chorb Serca w Zabrzu Tomasz Grodzicki Dziekan, Wydzia Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloskiego Jarosaw Kamierczak Konsultant Krajowy w Dziedzinie Kardiologii, Kierownik, Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Wojciech J. Matusewicz Prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Tomasz Moszura Kierownik Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki w Klinice Kardiologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w odzi Jerzy Sadowski Klinika Chirurgii Serca, Naczy i Transplantologii, Instytut Kardiologii, CM Uniwersytetu Jagielloskiego Krystian Wita Zastpca Dyrektora ds. Lecznictwa, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 w Katowicach, Grnolskie Centrum Medyczne Marian Zembala Pose RP, Dyrektor, lskie Centrum Chorb Serca w Zabrzu, Minister Zdrowia w 2015 r. Moderator: Wojciech Kuta Redaktor Naczelny, Rynek Zdrowia 19 lutego 2016 r. | godz. 11.30-13.00 | Sala konferencyjna 24 Rozwizania telemedyczne w kardiologii Modele telekonsultacji stosowane w kardiologii (np. pacjent lekarz POZ specjalista) Telemonitoring chorych z niewydolnoci serca ze wszczepionymi ukadami resynchronizujcymi Telemetryczne diagnozowanie zaburze rytmu serca Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Marcin Grabowski I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny Ryszard Piotrowicz Kierownik, Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiclecia Stefana Kardynaa Wyszyskiego w Warszawie Radosaw Sierpiski Klinika Zaburze Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie Klinika Zaburze Rytmu Serca, Instytut Kardiologii w Warszawie Mateusz Tajstra III Katedra i Oddzia Kliniczny Kardiologii SUM, lskie Centrum Chorb Serca w Zabrzu Krystian Wita Zastpca Dyrektora ds. Lecznictwa, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 w Katowicach, Grnolskie Centrum Medyczne Moderatorzy: Wojciech Kuta Redaktor Naczelny, Rynek Zdrowia 19 lutego 2016 r. | godz. 13.30-15.30 | Sala konferencyjna 24 Spojrzenie w przyszo: innowacje i medycyna translacyjna w kardiologii Od innowacyjnej technologii do nowoczesnej organizacji usug sercowo-naczyniowych 10 najwaniejszych innowacji w medycynie sercowo-naczyniowej Polskie osignicia technologiczne i wdroenia w medycynie sercowo-naczyniowej Od pomysu do wdroenia: jak zbudowa medyczny start-up kardiologiczny oraz pozyska finansowanie na jego

  rozwj? Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Piotr Buszman Wicedyrektor ds. Bada Przedklinicznych, Centrum Badawczo-Rozwojowe American Heart of Poland Piotr Jankowski I Klinika Kardiologii i Nadcinienia Ttniczego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloskiego Tomasz Moszura Kierownik Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki w Klinice Kardiologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w odzi Moderator: Krzysztof Milewski Dyrektor Generalny, Centrum Badawczo-Rozwojowe American Heart of Poland

 • 12

  19 lutego 2016 r. | godz. 9.30-11.00 | Sala konferencyjna 1 Choroby puc kilka problemw do rozwizania Przewleka Obturacyjna Choroba Puc (POChP) szybkie starzenie si puc w starzejcym si spoeczestwie. Co

  z tego wynika? Konieczno wdroenia nowych, skuteczniejszych terapii farmakologicznych i niefarmakologicznych w POChP Obturacyjny bezdech senny (OBS) jako modyfikowalny czynnik ryzyka chorb ukadu krenia. Jak poprawi w tym

  kontekcie efektywno prewencyjn protezy powietrznej? Zapobieganie wypadkom komunikacyjnym poprzez wczesne wykrywanie i skuteczne leczenie zaburze oddychania

  podczas snu u zawodowych kierowcw. Samoistne wknienie puc (IPF) miertelna choroba puc. Jak zwikszy efektywno jej leczenia? Grulica wspczesne zagroenia Mukowiscydoza nowe potrzeby lecznicze Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Adam Barczyk Kierownik, Katedra i Klinika Pneumonologii Wydziau Lekarskiego w Katowicach, lski Uniwersytet Medyczny Halina Batura-Gabryel Kierownik, Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny Przemienienia Paskiego, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chorb Puc Ryszarda Chazan Katedra i Klinika Chorb Wewntrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny Magorzata Czajkowska-Malinowska Koordynator, Oddzia Chorb Puc i Niewydolnoci Oddychania, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Jerzy Kozielski Katedra i Klinika Chorb Puc i Grulicy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisawa Szyszko lskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Dorota Sands Prezes Zarzdu, Polskie Towarzystwa Mukowiscydozy, Kierownik, Zakad Mukowiscydozy, Instytut Matki i Dziecka Maciej Tabirek Adiunkt, Katedra i Klinika Pneumonologii Wydziau Lekarskiego w Katowicach, lski Uniwersytet Medyczny Moderator: Wadysaw Pierzchaa Zastpca Dyrektora ds. Medycznych, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibiskiego lskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Prezes Zarzdu Gwnego, Polskie Towarzystwo Chorb Puc 19 lutego 2016 r. | godz. 11.30-13.00 | Sala konferencyjna 1 POChP rzeczywisto i wyzwania Wykady: POCHP problem zdrowotny i potrzeby terapeutyczne

  Robert Dewor Meneder Dziau Medycznego, GSK Jako ycia osb chorujcych na POChP Raport z badania zrealizowanego na zlecenie GSK

  Rafa Treichel Kierownik Dziau Bada Jakociowych, PBS Prezentacja Przedstawiciela Organizacji Pacjenckiej The European Federation of Allergy and Airways

  Diseases Patients Associations (EFA) Giuseppe de Carlo

  Dostpno terapii dla pacjenta perspektywa patnika w Polsce i w wybranych Krajach Robert Plisko Prezes, HTA Consulting

  Moderator: Katarzyna Lisowska Dziennikarz, Rynek Zdrowia Organizator: GSK 19 lutego 2016 r. | godz. 13.30-15.30 | Sala konferencyjna 1 Mukowiscydoza organizacja leczenia i dostp do wiadcze Projekt nowego kompleksowego wiadczenia dla pacjentw z mukowiscydoz Problem dorosych pacjentw z CF brak fachowej opieki i orodkw. Problemy w dostpie do specjalistycznych lekw na przykadzie stosowania tobramycyny wziewnej w programie

  lekowym Transplantacje w mukowiscydozie metoda w terapii najtrudniejszych pacjentw Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Halina Batura-Gabryel Kierownik, Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny Przemienienia Paskiego, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chorb Puc Dorota Hedwig Prezes Zarzdu Gwnego, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydoz Jerzy Kozielski Katedra i Klinika Chorb Puc i Grulicy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisawa Szyszko lskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 • 13

  Dorota Sands Prezes Zarzdu, Polskie Towarzystwa Mukowiscydozy, Kierownik, Zakad Mukowiscydozy, Instytut Matki i Dziecka Pawe Wjtowicz Prezes Zarzdu, Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydoz Matio Moderator: Marzena Sygut Dziennikarz, Rynek Zdrowia 19 lutego 2016 r. | godz. 9.30-11.00 cz. I | Sala konferencyjna 25 19 lutego 2016 r. | godz. 11.30-13.00 cz. II | Sala konferencyjna 25 Neurologia potrzeby opieki kompleksowej Epidemiologia chorb zwyrodnieniowych mzgu Organizacja lecznictwa neurologicznego w kontekcie trendw demograficznych w Polsce Optymalny zakres wsparcia chorych na chorob Alzheimera i chorob Parkinsona Program ksztacenia opiekunw osb starszych Stwardnienie rozsiane (SM) zakres i skala problemu w Polsce Kompleksowe postpowanie medyczne u chorych na SM w relacji do zaawansowania choroby Udary mzgu potrzeba opieki kompleksowej Dostp do nowoczesnych terapii przyczynowych w udarze mzgu Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Maria Barcikowska-Kotowicz Kierownik, Klinika Neurologii, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie Jarosaw Derejczyk Konsultant Wojewdzki w Dziedzinie Geriatrii, Dyrektor, Konsultant Medyczny Szpitala, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawa II w Katowicach Agnieszka Gorzkowska Katedra i Klinika Neurologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibiskiego lskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Grzegorz Opala Minister Zdrowia w latach 2000-2001, byy Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii lskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Konrad Rejdak Kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Danuta Ryglewicz Dyrektor, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Neurologii Krzysztof Selmaj Kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w odzi Agnieszka Sowik Kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Collegium Medicum UJ, Szpital Uniwersytecki w Krakowie Moderatorzy: Krystyna Pierzchaa Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny nr 1 lskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, Konsultant Wojewdzki w Dziedzinie Neurologii; Marzena Sygut Dziennikarz, Rynek Zdrowia 19 lutego 2016 r. | godz. 13.30-15.30 | Sala konferencyjna 25 Pracodawcy w systemie ochrony zdrowia Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami Medycyna pracy w systemie zdrowia publicznego Koncepcja pracowniczych ubezpiecze zdrowotnych uzupenienie publicznego finansowania ochrony zdrowia Czy w przedsibiorstwach jest miejsca dla penomocnikw ds. zdrowia? Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Tadeusz Donocik Prezes, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Wiceprezes, Krajowa Izba Gospodarcza Andrzej Mdrala Wiceprezydent, Pracodawcy RP, Prezes Zarzdu, Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o. Monika Roznerska Dyrektor Personalny, ArcelorMittal Poland Anna Rulkiewicz Prezes Zarzdu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Prezes Zarzdu, Grupa LUX MED Ryszard Szozda Przewodniczcy, Zesp ds. Orzekania i Opiniowania Sdowo-Lekarskiego, lska Izba Lekarska, Przewodniczcy, Oddzia lski, Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Pawe Wdwik Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyny Pracy, Kierownik, Oddzia w Radomiu, Mazowiecki Wojewdzki Orodek Medycyny Pracy Anna Wyczesany Szef Biura Rozwoju Pracownikw i Projektw HR, ArcelorMittal Poland Moderator: Daniel Kuropa Dziennikarz, Rynek Zdrowia 19 lutego 2016 r. | godz. 9.30-11.00 | Sala konferencyjna 23 Od podejrzenia choroby do rozpoczcia terapii przeciwnowotworowej Czas oczekiwania do wybranych wiadcze onkologicznych w Polsce krtkie podsumowanie Dostp do innowacyjnych technologii lekowych w Polsce na wybranych przykadach, m.in.: rak prostaty, rak puca,

  rak piersi, czerniak i inne nowotwory skry Hematoonkologia w jaki sposb poprawi dostp do nowoczesnego leczenia polskich pacjentw z

  nowotworami krwi i ukadu krwiotwrczego (w tym z chorobami rzadkimi) Radykalne leczenie nowotworw obecne moliwoci i wyzwania Uoglniony proces nowotworowy jako choroba przewleka Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej):

 • 14

  Agnieszka Jagieo-Gruszfeld Klinika Nowotworw Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skodowskiej-Curie w Warszawie Piotr Rutkowski Kierownik, Klinika Nowotworw Tkanek Mikkich, Koci i Czerniakw, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skodowskiej-Curie w Warszawie Tomasz Sacha Oddzia Kliniczny Hematologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie Roman Sosnowski Klinika Nowotworw Ukadu Moczowego, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skodowskiej-Curie w Warszawie Moderatorzy: Iwona Bczek Dziennikarz, Rynek Zdrowia; Janusz Meder Prezes Zarzdu Gwnego, Polska Unia Onkologii, Kierownik, Oddzia Zachowawczy, Klinika Nowotworw Ukadu Chonnego, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skodowskiej-Curie w Warszawie 19 lutego 2016 r. | godz. 11.30-13.00 | Sala konferencyjna 23 Odnawialne rda finansowania ich rola we wzrocie innowacyjnoci gospodarki Rola pastwa w dofinansowaniu innowacji w Polsce Zakres dziaa instytucji pastwowych w ksztatowaniu innowacji w Polsce Potencjalne kierunki rozwoju wsparcia nowych innowacji Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Tadeusz Baczko Instytut Nauk Ekonomicznych, Polska Akademia Nauk Piotr Fiedor Dyrektor, Narodowy Instytut Lekw Krzysztof anda Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia RP Moderator: Magdalena Wadysiuk Ekspert Oceny Technologii Medycznych, HTA Consulting, Prezes Zarzdu, MedInvest Scanner Sp. z o.o., Prezes Zarzdu, Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care 19 lutego 2016 r. | godz. 13.30-15.30 | Sala konferencyjna 6 Konsultacje w medycynie trudna sztuka dialogu decydentw ze stron spoeczn Jak unikn niekoczcych si nowelizacji przepisw systemy efektywnego konsultowania uchwalanych aktw

  prawnych w Polsce i innych krajach Rola ekspertw, towarzystw naukowych i organizacji zrzeszajcych pacjentw w procesie legislacyjnym Udzia ekspertw i organizacji pozarzdowych w podejmowaniu decyzji refundacyjnych rozwizania przyjte w

  wybranych krajach i polskie dowiadczenia Jawno i transparentno tworzenia regulacji w ochronie zdrowia ocena funkcjonowania ustawy o dziaalnoci

  lobbingowej w procesie stanowienia prawa w Polsce Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Marzanna Biekowska Dyrektor, Wydzia Interwencyjno-Poradniczy, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Ewa Borek Prezes, Fundacja MY Pacjenci Szymon Chrostowski Inicjator, Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii, Prezes, Fundacja Wygrajmy Zdrowie, Prezes, Polska Koalicja Pacjentw Onkologicznych Jolanta Czernicka-Siwecka Prezes, Fundacja ISKIERKA Stanisaw Makowiak Prezes, Federacja Pacjentw Polskich Marcin Pieklak Adwokat, Praktyka Life Sciences, Domaski Zakrzewski Palinka sp. k. Pawe Sztwiertnia Dyrektor Generalny, Zwizek Pracodawcw Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA Moderator: Luiza Jakubiak Dziennikarz, Rynek Zdrowia 19 lutego 2016 r. | godz. 9.30-11.00 | Sala konferencyjna 7 Perinatologia; ginekologia i poonictwo wybrane zagadnienia Polityka prourodzeniowa czy mamy taki program? System opieki perinatalnej w Polsce stan obecny i postulowane rozwizania Standardy opieki okooporodowej wybrana tematyka, m.in.: znieczulenie przy porodzie; pord naturalny czy

  cesarskie cicie; standardy opieki nad kobiet w ciy z powikaniami. Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Dagmara Korbasiska Dyrektor, Departament Matki i Dziecka, Ministerstwo Zdrowia RP Oskar Luty Ekspert Prawny Rynku Medycznego Hanna Misioek Kierownik, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, lski Uniwersytet Medyczny Krzysztof Nowosielski Dyrektor Medyczny, lski Instytut Matki i Dziecka w Chorzowie Anita Olejek Konsultant Wojewdzki w Dziedzinie Ginekologii i Poonictwa, Kierownik, Katedra i Oddzia Kliniczny Ginekologii, Poonictwa i Ginekologii Onkologicznej, lski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Stanisaw Radowicki Konsultant Krajowy w Dziedzinie Ginekologii i Poonictwa Wojciech Rokita Konsultant Wojewdzki w Dziedzinie Ginekologii i Poonictwa, Prezes, Oddzia witokrzyski, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

 • 15

  Jerzy Sikora Zakad Profilaktyki Chorb Kobiecych i Seksuologii, Katedra Zdrowia Kobiety, lski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Krzysztof Szaflik Konsultant Wojewdzki w Dziedzinie Perinatologii, Kierownik, Klinika Ginekologii, Rozrodczoci i Terapii Podu, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w odzi Wojciech Zawalski Dyrektor, Departament wiadcze Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia Moderator: Krzysztof Sodowski Ginekolog-Poonik, lski Uniwersytet Medyczny 19 lutego 2016 r. | godz. 11.30-13.00 | Sala konferencyjna 8 Finansowanie ochrony zdrowia wybrane zagadnienia Modele finansowanie wiadcze zdrowotnych czy skorzystamy z dowiadcze innych krajw? W jaki sposb zwikszy publiczne nakady na opiek zdrowotn? Na co sta pastwo i obywateli, czyli co oprcz budetu? Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne moliwoci i ograniczenia Jaki koszyk wiadcze gwarantowanych kierunki ewolucji Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Anna Banaszewska Prezes Zarzdu, Fundacja Centrum Inicjatyw. Gospodarka i Zdrowie, Dyrektor Zarzdzajcy, Polska Federacja Szpitali Andrzej Jacyna Zastpca Prezesa ds. Medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia Robert Modach Doradca Prezydenta Pracodawcw RP ds. Ochrony Zdrowia Pracodawcy RP, Dyrektor Zarzdzajcy, Pracodawcy Medycyny Prywatnej Andrzej Sonierz Pose RP, Zastpca Przewodniczcego, Sejmowa Komisja Zdrowia, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2006-2007 Janusz Szafraniec Prezes Zarzdu, Oglnopolska Izba Gospodarcza Wyrobw Medycznych POLMED Pawe Sztwiertnia Dyrektor Generalny, Zwizek Pracodawcw Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA Moderator: Daniel Kuropa Dziennikarz, Rynek Zdrowia 19 lutego 2016 r. | godz. 13.30-15.30 | Sala bankietowa B Telemedycyna wybrane zagadnienia prawne i finansowe Obecne i postulowane regulacje prawne niezbdne dla rozwoju wiadcze z zastosowaniem telemedycyny oraz

  objcia ich finansowaniem ze rodkw publicznych Przykady rozwiza prawnych dotyczcych wiadcze telemedycznych w wybranych krajach UE Skala oszczdnoci wynikajcych ze stosowania telemedycyny Rynek rozwiza telemedycznych w Polsce i wybranych krajach Finansowanie rozwoju nowych technologii telemedycznych Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Agnieszka Kister Dyrektor, Departament Infrastruktury i e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia RP Krzysztof Kurek Czonek Zarzdu ds. Medycznych, LUX MED Sp. z o.o. Piotr Lubiejewski Dyrektor Programu e-Zdrowie, Orange Wojciech J. Matusewicz Prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Ryszard Piotrowicz Kierownik, Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiclecia Stefana Kardynaa Wyszyskiego w Warszawie Henryk Skaryski Dyrektor, Instytut Fizjologii i Patologii Suchu Wojciech Zawalski Dyrektor, Departament wiadcze Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia Moderator: Micha Czarnuch Adwokat, Senior Associate w Praktyki Life Sciences, Kancelaria Domaski Zakrzewski Palinka sp. k. 19 lutego 2016 r. | godz. 9.30-11.00 cz. I | Sala konferencyjna 6 19 lutego 2016 r. | godz. 11.30-13.00 cz. II | Sala konferencyjna 6 Leczenie cukrzycy w Polsce Cukrzyca jako problem spoeczny Epidemiologia cukrzycy w Polsce Koszty leczenia cukrzycy Organizacja opieki diabetologicznej w Polsce Prewencja cukrzycy i jej powika Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Krzysztof Chlebus I Katedra i Klinika Kardiologii, Gdaski Uniwersytet Medyczny Maciej Maecki Kierownik, Katedra i Klinika Chorb Metabolicznych Uniwersytetu Jagielloskiego, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Prezes, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne Krzysztof Strojek Kierownik, Oddzia Kliniczny Chorb Wewntrznych i Diabetologii, III Katedra i Oddzia Kliniczny Kardiologii lskiego Uniwersytetu Medycznego, lskie Centrum Chorb Serca, Konsultant Krajowy

 • 16

  w Dziedzinie Diabetologii Roman Topr-Mdry Zakad Epidemiologii i Bada Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloski Collegium Medicum Wojciech Zawalski Dyrektor, Departament wiadcze Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia Moderator cz. I: Adam Kozierkiewicz Ekspert ds. Ochrony Zdrowia Moderator cz. II: Piotr Wrbel Zastpca Redaktora Naczelnego, Rynek Zdrowia 19 lutego 2016 r. | godz. 13.30-15.30 | Sala konferencyjna 7 Aktualne wyzwania i problemy w okulistyce Powikania okulistyczne cukrzycy jako narastajcy problem populacji polskiej Rehabilitacja szans na lepsze funkcjonowanie osb niewidomych i sabowidzcych Finansowanie leczenia okulistycznego w wojewdztwie lskim Zwyrodnienie plamki zwizane z wiekiem chorob spoeczn. Przyczyny i rodki zaradcze Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Magorzata Pacholec Sekretarz Generalny Zarzdu Gwnego, Polski Zwizek Niewidomych Wanda Romaniuk Konsultant Krajowy w Dziedzinie Okulistyki Krystyna Semenowicz-Siuda p.o. Dyrektora, lski Oddzia Wojewdzki, Narodowy Fundusz Zdrowia Moderator: Katarzyna Michalska-Maecka Konsultant Wojewdzki w Dziedzinie Okulistyki 19 lutego, godz. 13.30-14.30 | Sala konferencyjna 8 Projektowanie architektoniczne obiektw szpitalnych Wykady: Projektowanie strefy spoecznej w szpitalach dziecicych

  Magdalena Jamrozik-Szatanek Wydzia Architektury, Politechnika lska Wpyw technologii medycznej na projektowanie szpitali

  Elbieta Niezabitowska Emerytowany Profesor, Politechnika lska Projektowanie architektoniczne obiektw szpitalnych z uwzgldnieniem potrzeb pacjentw w podeszym wieku

  Anna Szewczenko Wydzia Architektury, Politechnika lska Dyskusja: Magdalena Jamrozik-Szatanek Wydzia Architektury, Politechnika lska Anna Szewczenko Wydzia Architektury, Politechnika lska Moderator: Elbieta Niezabitowska Emerytowany profesor Politechniki lskiej WYDARZENIA TOWARZYSZCE: INVESTING IN MEDICAL INNOVATIONS CONGRESS & FAIR (IMICF) | Sala bankietowa A (18-19 lutego 2016 r. Katowice, Midzynarodowe Centrum Kongresowe) Organizator: MedInvest Scanner (M.I.S.) 18 lutego 2016 r. | godz. 12.00-12.30 | Sala bankietowa A Uroczyste otwarcie: Magdalena Wadysiuk Ekspert Oceny Technologii Medycznych, HTA Consulting, Prezes Zarzdu, MedInvest Scanner Sp. z o.o., Prezes Zarzdu, Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care 18 lutego 2016 r. | godz. 12.30-13.30 | Sala bankietowa A Odnawialne rda finansowania ich rola we wzrocie innowacyjnoci gospodarki Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Tadeusz Baczko Instytut Nauk Ekonomicznych, Polska Akademia Nauk; Piotr Fiedor Dyrektor, Narodowy Instytut Lekw; Krzysztof anda Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia RP Moderator: Magdalena Wadysiuk Ekspert Oceny Technologii Medycznych, HTA Consulting, Prezes Zarzdu, MedInvest Scanner Sp. z o.o., Prezes Zarzdu, Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care 18 lutego 2016 r. | godz. 14.00-16.00 | Sala bankietowa A Od pomysu do komercjalizacji Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Magorzata Chynowska Product Manager, TV NORD Polska Sp. z o.o; Andrzej Kacperski Rzecznik Patentowy, Europejski Rzecznik Patentowy, Kancelaria Prawno-Patentowa w Krakowie; Marcin ata Dyrektor,

 • 17

  Departament Konkurencyjnoci i Innowacyjnoci, Ministerstwo Rozwoju RP; Kornel Lukaszczyk Kierownik Jednostki Notyfikowanej, Auditor MDD, TV NORD Polska Sp. z o.o.; Grzegorz Mczyski ScienceShip; Robert Murzynowski ScienceShip; Tomasz Poniski Prezes, Orenore Polska Sp. z o.o.; Micha Turczyk Dyrektor, Zesp R&D and Government Incentives, Deloitte Moderator: Bogusawa Cimoszko-Skowroska Prezes, Capital Solutions ProAlfa 18 lutego 2016 r. | godz. 16.15-18.30 | Sala bankietowa A Innowacyjne technologie stosowane w medycynie pitch presentations 10-minutowe pitch presentations: Marcin Balcerzak Dyrektor Krajowy, FARENTA Polska Andrzej Czyewski Kierownik Katedry Systemw Multimedialnych, Politechnika Gdaska Zbigniew Dobkowski VIO MEDICAL COMPANY Shalom Goldberg VIO MEDICAL COMPANY Peter Gram Dyrektor Zarzdzajcy, Sandman Microdentistry Edyta Kocyk Wspzaoycielka, SiDLY Maciej Maka I Liceum Oglnoksztacce im. J. Sowackiego, Chorzw Mariusz Olejniczak Monitor CR Martyna Przewonik Prezes Zarzdu, Monitor CR Wojciech Sokoowski RevoApp Arkadiusz Stelmaszewski Medtronic Polska Lucia Treppiccione Doktorantka, National Research Council (CNR) in Avellino Bartomiej Wielogrski Prezes Zarzdu, Prodromus Moderator: Jerzy Wysocki 19 lutego 2016 r. | godz. 9.30-11.15 | Sala bankietowa A Rola HTA w procesie inwestycyjnym Prezentacje: Ron Akehurst Dyrektor strategiczny, BresMed Health Solutions Ltd., Czonek, NICE Diagnostics Advisory

  Committee oraz NICE Highly Specialised Technologies Committee, Czonek, Rare Diseases Advisory Committee of the Department of Health, Emerytowany Wykadowca Ekonomiki Zdrowia, The University of Sheffield

  Alicia Granados Navarrette Sanofi Genzyme Dan Greenberg Wykadowca, Department of Health Systems Management at the Faculty of Health

  Sciences, Guilford-Glazer Faculty of Business and Management at Ben-Gurion University of the Negev in Israel

  Chris Henshall Przewodniczcy, HTAi Policy Forum, Asia HTA Policy Forum, Dyrektor Zarzdu, Alberta Innovates Health Solutions, Wykadowca, Health Economics Research Group at Brunel University

  Magdalena Wadysiuk Ekspert Oceny Technologii Medycznych, HTA Consulting, Prezes Zarzdu, MedInvest Scanner Sp. z o.o., Prezes Zarzdu, Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care

  Moderator: Mitchell Sugarman Wiceprezes, Global Health Economics, Policy and Payment, Medtronic 19 lutego 2016 r. | godz. 11.30-13.00 | Sala bankietowa A Rne obszary i rodzaje innowacyjnoci w ochronie zdrowia Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Magorzata Gazka-Sobotka Dyrektor, Instytut Zarzdzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia azarskiego, Zastpca Przewodniczcego Rady, Narodowy Fundusz Zdrowia; Stanisawa Golinowska Kierownik, Zakad Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Spoecznego, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloski Collegium Medicum; Radosaw Kamierski Kierownik, Klinika Neurologii i Chorb Naczyniowych Ukadu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego; Andrzej Kropiwnicki Partner, Alfa Communications Sp. z o.o.; Maciej Niewada Katedra i Zakad Farmakologii Dowiadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Jakub Turek Wojewdzki Szpital Specjalistyczny we Wrocawiu Moderator: Anna Janczewska-Radwan 19 lutego 2016 r. | godz. 13.30-15.00 | Sala bankietowa A Rne rodzaje wsparcia innowacji w Polsce Kazik Anhal Waciciel, Gateopen Anna Kaczmarek Wiceprezes, PIKMED POLINNOVATION Sp. z o.o. Pawe Kurzyski Narodowe Centrum Bada i Rozwoju (NCBiR) Tomasz Leniak Prezes, PIKMED POLINNOVATION Sp. z o.o.

 • 18

  Ryszard Olszanowski Prezes, Izba Gospodarcza Medycyna Polska Tomasz Szelgowski Wiceprezes Zarzdu Klastra, Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED Moderator: Anna Janczewska-Radwan

  19 lutego 2016 r. | godz. 15.15-16.45 | Sala bankietowa A Innowacje z obszaru kardiologii Inwestowanie w technologie medyczne z perspektywy globalnej Prezentacje: Piotr Buszman Wicedyrektor ds. Bada Przedklinicznych, Centrum Badawczo-Rozwojowe American Heart

  of Poland (AHP) Marcin Grabowski Klinika Kardiologii, WUM Mieczysaw Pasowicz Prezes, Instytut Medycyny Innowacyjnej Krzysztof Milewski Dyrektor Generalny, Centrum Badawczo-Rozwojowe American Heart of Poland (AHP) 10-minutowe pitch presentations: Andrei Karol Kierownik Projektu, Cardiolyse LTD Cezary Kozanecki Prezes Zarzdu, SYNEKTIK SA Patrycja Wiziska-Socha Prezes Zarzdu, Nestmedic Moderator: Mitchell Sugarman Wiceprezes Global Health Economics, Policy and Payment, Medtronic CardioVascular Division 19 lutego 2016 r. | godz. 17.00-17.55 Innowacyjne technologie stosowane w medycynie pitch presentations Prezentacja: Ryszard Olszanowski Izba Gospodarcza Medycyna Polska 10-minutowe pitch presentations: Przemysaw Barszcz Medspire Mateusz Kierepka MedApp Pawe Markowski Seventica Marzena Wojciechowska R-JATK Urszula Wjtowicz Force Feminite Moderator: Jerzy Wysocki

  | Sala konferencyjna 11KONFERENCJA HOSPITAL BUILD & MODERNIZATION POLAND 2016 (18 lutego 2016 r. Katowice, Midzynarodowe Centrum Kongresowe) Organizator: ALVO 18 lutego 2016 r. | godz. 12.00-13.30 | Sala konferencyjna 11 sesja 1 Uroczyste otwarcie: Nie projektujcie szpitali, ktrych nie da si wybudowa. Nie budujcie szpitali, ktrymi nie da si zarzdza ile w tym prawdy? Marek Midowicz Dyrektor Projektu Sale Operacyjne Export, Alvo Sp. z o.o. Sp. k. Zarzdzanie inwestycyjnym projektem w medycynie rne perspektywy

  Artur Ostrowski Assesio Wyzwania architektoniczne w zakresie szpitalnego IT i systemw monitorowania pacjenta

  Dominik Meller Drger Polska Projektowanie hybrydowych sal operacyjnych i pracowni obrazowych

  Piotr Wiatr Siemens Healthcare sesja 2 18 lutego 2016 r. | godz. 14.00-15.30 | Sala konferencyjna 11 Centra symulacji medycznych. Planowanie, budowa

  Tomasz Czech Uniwersytet Medyczny w Lublinie Zintegrowane prosektorium : studium przypadku, Uniwersytet w Leiden

  Tomasz Stryczyski ALVO Medical

 • 19

  sesja 3 18 lutego 2016 r. | godz. 16.00-17.00 | Sala konferencyjna 11 Recent achievements in clinical imaging

  Johan Stockmann Barco Healthcare Podsumowanie: Wyzwania architektoniczne z perspektywy rnych rynkw

  Marek Midowicz Dyrektor Projektu Sale Operacyjne Export, Alvo Sp. z o.o. Sp. k. Moderator: Marek Midowicz Dyrektor Projektu Sale Operacyjne Export, Alvo Sp. z o.o. Sp. k. ZMIANY W POLITYCE LEKOWEJ CO OZNACZAJ DLA PACJENTW, MINISTERSTWA ZDROWIA ORAZ GRACZY NA RYNKU FARMACEUTYCZNYM? SKRZYDA ZDROWEGO BIZNESU oraz RANKING ZDROWIA

  Sala konferencyjna 7POLSKI | (18 lutego 2016 r., godz.14.00-15.30, Katowice, Midzynarodowe Centrum Kongresowe) Rozstrzygnicie rankingu Skrzyda Zdrowego Biznesu Debata: Zmiany w polityce lekowej co oznaczaj dla pacjentw, Ministerstwa Zdrowia oraz graczy na rynku farmaceutycznym? | 18 lutego 2016 r., godz.14.00-15.30 | Sala konferencyjna 7 Planowane zmiany w ustawie refundacyjnej Wykorzystanie instrumentw podziau ryzyka nowe podejcie do negocjacji z firmami farmaceutycznymi System refundacji lekw co dalej po zapowiadanej likwidacji NFZ? Rola rynku w kreowaniu cen lekw Wprowadzenie wyszych cen urzdowych lekw. Czy to sposb na walk z nielegalnym wywozem lekw za

  granic? Finansowanie najdroszych farmakoterapii wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia Stefan Bogusawski Prezes Zarzdu, Sequence HC Partners Micha Czarnuch Adwokat, Senior Associate w Praktyki Life Sciences, Kancelaria Domaski Zakrzewski Palinka sp. k. Agnieszka-Kujawska-Misig Dyrektor, Wojewdzki Szpital Zakany w Warszawie Krzysztof anda Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia RP Wojciech J. Matusewicz Prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Moderacja: Dominika Sikora-Malicka Zastpca Redaktor Naczelnej, Dziennik Gazeta Prawna, Klara Klinger-Kosmala Rozstrzygnicie: Ranking Zdrowia Polski Skrzyda Zdrowego Biznesu oraz Ranking zdrowia Polski Dziennika Gazety Prawnej wrczenie wyrnie PERSPEKTYWY ROZWOJU GERIATRII I TECHNOLOGII WSPIERAJCYCH LECZENIE I OPIEK W POLSCE | Sala bankietowa C (19 lutego 2016 r. Katowice, Midzynarodowe Centrum Kongresowe) Organizator: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii I Rehabilitacji 19 lutego 2016 r. | godz. 9.30-11.00 | Sala bankietowa C Zmiany demograficzne a system opieki zdrowotnej w Polsce najwiksze wyzwania Zmiany demograficzne XXI wieku jak przygotowa Polsk do zmian Priorytety w polityce senioralnej pastwa Kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej wobec starzenia si spoeczestwa. Czy obecny model systemu opieki

  zdrowotnej speni nasze oczekiwania w przyszoci czy musimy stworzy alternatywne formy opieki? Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami w wieku podeszym Opieka koordynowana dla osb w wieku podeszym Dostosowanie polityki lekowej pastwa do wyzwa demograficznych Dostosowanie przestrzeni yciowej do potrzeb osb w wieku podeszym Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Piotr Bednarski Dyrektor, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher Piotr Bdowski Dyrektor, Instytut Gospodarstwa Spoecznego, Szkoa Gwna Handlowa w Warszawie Beata Drzazga Prezes Zarzdu, BetaMed SA Andrzej M. Fal Kierownik, Zakad Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Pastwowy Zakad Higieny

 • 20

  Bolesaw Samoliski Dziekan Centrum Ksztacenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Andrzej Wicek Kierownik, Katedra i Klinika Nefrologii, lski Uniwersytet Medyczny Katowicach Magorzata Zwiercan Przewodniczca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Moderator: Jakub Szulc Dyrektor, Ekspert Ochrony Zdrowia, EY 19 lutego 2016 r. | godz. 11.30-13.00 | Sala bankietowa C Perspektywy rozwoju geriatrii w Polsce Szanse i bariery dla rozwoju geriatrii w Polsce Modele organizacji opieki geriatrycznej Rola przychodni POZ w rozwoju geriatrii Rozwj geriatrii a ksztacenie kadry: lekarzy, pielgniarek, opiekunw medycznych Perspektywy finansowania rozwoju geriatrii w Polsce ze rodkw UE Perspektywy finansowania geriatrii przez NFZ Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Piotr Bednarski Dyrektor, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher Jacek Bigda Szef Projektu Centrum Geriatrii, Gdaski Uniwersytet Medyczny Maciej Hamankiewicz Prezes, Naczelna Rada Lekarska Joanna Jdrzejczak Dyrektor, Centrum Medyczne Ksztacenia Podyplomowego Tomasz Kostka Konsultant Krajowy w Dziedzinie Geriatrii, Kierownik, Klinika Geriatrii, Uniwersytet Medyczny w odzi Jacek Krajewski Prezes, Federacja Zwizkw Pracodawcw Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogrskie Jarosaw Pinkas Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia RP Moderator: Micha Majewski Ekspert Ochrony Zdrowia, Dzia Doradztwa Biznesowego, EY 19 lutego 2016 r. | godz. 13.30-15.30 | Sala bankietowa C Systemy do telemedycyny i teleopieki w geriatrii, reumatologii i rehabilitacji Zastosowanie rozwiza innowacyjnych w opiece nad pacjentami w wieku podeszym jako alternatywne

  uzupenienie dotychczasowego modelu opieki zdrowotnej Innowacyjna rehabilitacja nowe technologie wspierajce rehabilitacj pacjentw Zastosowanie telemedycyny w reumatologii Przykady wdroenia innowacji w medycynie w Polsce i na wiecie ocena korzyci

  i ogranicze Perspektywy wsparcia finansowego w rozwoju nowoczesnych technologii w medycynie Udzia w dyskusji zapowiedzieli (wykaz osb w kolejnoci alfabetycznej): Jarosaw Buka Wiceprezes Zarzdu Silvermedia Micha Gawry Healthcare Sector Account Manager, IBM Brygida Kwiatkowska Zastpca Dyrektora ds. Klinicznych, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher Krystyna Ksiopolska-Orowska Kierownik, Kierownik, Klinika Rehabilitacji Reumatologicznej, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher Micha Mikulski CEO, EgzoTech Sp. z o. o. Kajetan Wojsyk Zastpca Dyrektora ds. Europejskich, Centrum Systemw Informacyjnych Ochrony Zdrowia Moderator: Artur Pruszko Ekspert, Dzia Doradztwa Biznesowego, EY Dzie Otwarty HCC Medycyna jest dla ludzi 20 lutego 2015 r., Midzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach 20 lutego 2016 r. zaplanowano Dzie Otwarty HCC, pod hasem Medycyna jest dla ludzi. Chcielibymy umoliwi w ten sposb mieszkacom grnolskiej aglomeracji bezporedni kontakt z Gomi Kongresu specjalistami wybranych dziedzin medycyny. Tematyka takich otwartych spotka dotyczy bdzie szeroko rozumianej promocji zdrowego stylu ycia, edukacji zdrowotnej, a take znaczenia waciwie prowadzonej profilaktyki.