PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921...

132
1 Zal. nr 3 do ZW 33/2012 Zalącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAL: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTALCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjonarna / niestacjonarna* PROFIL: ogólnoakademicki / praktyczny * SPECJALNOŚĆ: Konstrukcje Budowlane, Budowlano-Technologiczna, Budownictwo Hydrotechniczne i Specjalne, Budownictwo Podziemne i Inżynieria Miejska, Budowa Dróg i Lotnisk, Infrastruktura Transportu Szynowego, Inżynieria Mostowa, Teoria Konstrukcji JĘZYK STUDIÓW: polski SPECJALNOŚĆ: Civil Engineering JĘZYK STUDIÓW: angielski Uchwala Rady Wydzialu nr 120/8/2012-2016 z dnia 27.03.2013 r. Obowiązuje od 1.10.2013 r.

Transcript of PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921...

Page 1: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

1

Zał. nr 3 do ZW 33/2012Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW

WYDZIAŁ: Budownictwa L ądowego i Wodnego

KIERUNEK: budownictwo

POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

FORMA STUDIÓW: stacjonarna / niestacjonarna*

PROFIL: ogólnoakademicki / praktyczny *

SPECJALNOŚĆ: Konstrukcje Budowlane, Budowlano-Technologiczna, Budownictwo Hydrotechniczne i Specjalne, Budownictwo Podziemne i Inżynieria Miejska, Budowa Dróg i Lotnisk, Infrastrukt ura Transportu Szynowego,

Inżynieria Mostowa, Teoria Konstrukcji

JĘZYK STUDIÓW: polski

SPECJALNOŚĆ: Civil Engineering

JĘZYK STUDIÓW: angielskiUchwała Rady Wydziału nr 120/8/2012-2016 z dnia 27.03.2013 r.

Obowiązuje od 1.10.2013 r.

Page 2: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

2

Struktura planu studiów 1) w układzie punktowymSpecjalność: Konstrukcje Budowlane Specjalność: Budowlano-Technologiczna

ECTS ECTS

30 30

29 29

28 28

27 27

26 26

25 25

24 24

23 23

22 22

21 21

20 20

19 19

18 18

17 17

16 16

15 15

14 14

13 13

12 12

11 11

10 10

9 9

8 8

7 7

6 6

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

IBB002622 Organizacja robót budowlanych 2

ILB000121 Teoria sprężystoći i plastyczności

Moduł z bloku wybieralnego 2

ILB007421 Mechanika budowli

IBB009823 Seminarium dyplomowe

ILB007322 Metody komputerowe

BDB000121 Matematyka-wybrane zagadnieniaIBB009823 Seminarium

dyplomowe

ILB007222 Dynamika budowli

Moduł z bloku wybieralnego 2Moduł z bloku wybieralnego

1

Moduł wybieralny z bloku A

Moduł wybieralny z bloku C Moduł wybieralny z bloku C

IBB009923 Praca dyplomowa magisterska

IBB 005322 Utrzymanie i diagnostyka obiektów

budowlanych

IBB001821 Organizacja robót budowlanych 1

IBB005422 Technologia konstrukcji drewnianych

Moduł z bloku wybieralnego 1

IBB002522 Metody realizacji obiektów budowlanych 2

IBB001721 Metody realizacji obiektów budowlanych 1

IBB001322 Konstrukcje zespolone

Moduł wybieralny z bloku B

IBB001222 Betonowe konstrukcje sprężone

IBB000822 Budownictwo mieszkaniowe IBB004822 Konstrukcje

betonowe – obiekty

ILB007421 Mechanika budowli

IBB001022 Technologia robót budowlanych IBB006022 Przemysłowa

produkcja elementówprefabrykowanych

IBB001122 Konstrukcje drewniane

Moduł wybieralny z bloku A

Moduł z bloku wybieralnego 3

Moduł wybieralny z bloku B

IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne

IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty

IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne

IBB001422 Niezawodność i stany graniczne konstrukcji

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3

GHB003321Fundamentowanie-wybrane zagadnienia

IBB009923 Praca dyplomowa magisterska

FZP007161 Fizyka nowoczesnych materiałów

ILB007222 Dynamika budowli

ILB000121 Teoria sprężystoći i plastyczności

IBB000921 Zaawansowane komputerowe wspomaganie

projektowania

IBB000723 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

IBB003623 Zarządzanie przedsięwzięciami

budowlanymi – dodatkowe seminarium

Sem. 2Sem. 1 Sem. 3

ILB007322 Metody komputerowe GHB003321Fundamentowani

e-wybrane zagadnienia

IBB000723 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

FZP007161 Fizyka nowoczesnych materiałów

BDB000121 Matematyka-wybrane zagadnienia

Page 3: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

3

IBB001923 Awarie i naprawy konstrukcji betonowych

IBB002023 Awarie i naprawy konstrukcji

metalowych IBB002123 Awarie i naprawy

obiektów budownictwa ogólnego

FLH020121 Etyka inżynierska

FLH020221 Etyka w biznesie

JZL…...BK Język obcy – poziom A1/A2

Moduł z bloku wybieralnego 3: JZL…...BK Język obcy – poziom B2+

Moduł wybieralny z bloku C:

JZL…...BK Język obcy – poziom A1/A2

Moduł wybieralny z bloku B:

JZL…...BK Język obcy – poziom B2+

Moduł wybieralny z bloku C:

IBB005522 Systemy elewacyjne obiektów

budowlanychIBB005622 Gospodarka

nieruchomościami

FLH020121 Etyka inżynierska

FLH020221 Etyka w biznesie

IBB001522 Wysokie konstrukcje betonowe IBB001622 Wysokie konstrukcje metalowe

IBB004623 Cienkościenne konstrukcje metalowe IBB004723 Reologia

konstrukcji betonowych

IBB005923 Budownictwo zrównoważone

IBB005823 Technologia robót betonowych

IBB002723 Wycena nieruchomości

Moduł z bloku wybieralnego 2:Moduł wybieralny z bloku A: Moduł z bloku wybieralnego 1: Moduł wybieralny z bloku A: Moduł z bloku wybieralnego 2: Moduł z bloku wybieralnego 1:

Moduł wybieralny z bloku B:

Page 4: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

4

ECTS ECTS

30 30

29 29

28 28

27 27

26 26

25 25

24 24

23 23

22 22

21 21

20 20

19 19

18 18

17 17

16 16

15 15

14 14

13 13

12 12

11 11

10 10

9 9

8 8

7 7

6 6

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

Moduł z bloku wybieralnego 3

Moduł z bloku wybieralnego 1

ILB001122 Inżynieria miejska –

infrastruktura sieciowa

Moduł z bloku wybieralnego 3

Moduł z bloku wybieralnego 1

ILB007622 Mosty – wybrane zagadnienia

GHB001122 Systemy informacji przestrzennej

Moduł wybieralny z bloku C

ILB001223 Inżynieria miejska – tunele miejskie

GHB000421 Specjalne konstrukcje geoinżynierskie

ILB001021 Inżynieria miejska – kubaturowe obiekty

podziemne Inżynieria miejska – kubaturowe obiekty

ILB007722 Koleje – wybrane zagadnienia

Moduł z bloku wybieralnego 2

ILB007722 Koleje – wybrane zagadnienia

Moduł z bloku wybieralnego 2

ILB007522 Drogi – wybrane zagadnienia

GHB000822 Budowle hydrotechniczne

IBB005221 Konstrukcje metalowe –obiekty

IBB005221 Konstrukcje metalowe –obiekty

GHB002522 Specjalne budownictwo komunalneGHB003921 Hydraulika i

hydrologiaGHB001921 Mechanika

górotworu

ILB007522 Drogi – wybrane zagadnienia

GHB001223 Regulacja rzek i drogi wodne

Moduł wybieralny z bloku A GHB001022 Komputerowe wspomaganie hydrotechniki

Moduł wybieralny z bloku A

Moduł wybieralny z bloku B

IBB005121 Konstrukcje betonowe – obiekty IBB003122 Specjalne

budownictwo betonowe

IBB005121 Konstrukcje betonowe – obiekty

IBB000723 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

BDB000121 Matematyka-wybrane zagadnieniaGHB009823 Seminarium

dyplomowe

GHB009823

Seminarium dyplomoweILB007322 Metody komputeroweGHB003321Fundamentowani

e-wybrane zagadnienia

GHB009923 Praca dyplomowa magisterska

GHB009923/ILB009923

Praca dyplomowa magisterska

Moduł wybieralny z bloku C

FZP007161 Fizyka nowoczesnych materiałów

BDB000121 Matematyka-wybrane zagadnienia

Specjalność: Budownictwo Hydrotechniczne i Specjalne Specjalność: Budownictwo Podziemne i Inżynieria Miejska

ILB007222 Dynamika budowli

ILB007322 Metody komputerowe

FZP007161 Fizyka nowoczesnych materiałów

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3

ILB000121 Teoria sprężystoći i plastyczności

Moduł wybieralny z bloku B

ILB007421 Mechanika budowli

IBB000723 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymiILB007222 Dynamika

budowli

GHB003822 Stalowe konstrukcje hydrotechniczne

GHB003321Fundamentowanie-wybrane zagadnienia

Sem. 3Sem. 1 Sem. 2

GHB002022 Roboty i budownictwo ziemne

GHB002122 Budownictwo podziemne – tunele głębokie

ILB007421 Mechanika budowli

ILB000121 Teoria sprężystoći i plastyczności

Page 5: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

5

GHB000521 Geologia inżynierska

GHB000621 Hydrogeologia

Moduł z bloku wybieralnego 1: Moduł z bloku wybieralnego 3:Moduł z bloku wybieralnego 3:

GHB001623 Renowacja budowli hydrotechnicznych GHB003823 Eksploatacja

dróg wodnych GHB001823 Odwodnienia

stałe i tymczasowe

Moduł wybieralny z bloku B: Moduł wybieralny z bloku B: Moduł wybieralny z bloku C: Moduł wybieralny z bloku C:

Moduł wybieralny z bloku A: Moduł z bloku wybieralnego 2: Moduł wybieralny z bloku A:

GHB003523 Fundamenty specjalne

GHB003623 Fundamentowanie na terenach specjalnych

GHB003723 Fundamenty w infrastrukturze transportu

Moduł z bloku wybieralnego 1:

GHB000521 Geologia inżynierska

GHB000621 Hydrogeologia GHB000721 Modelowanie

przepływu wód podziemnych

JZL…...BK Język obcy – poziom A1/A2

GHB001323 Siłownie wodne GHB001423 Tunele

hydrotechniczne GHB003423 Sieci wodno-

kanalizacyjne

FLH020121 Etyka inżynierska

FLH020221 Etyka w biznesie

ILB005023 Zbiorniki podziemne

ILB005123 Utrzymanie budowli podziemnych

JZL…...BK Język obcy – poziom B2+

JZL…...BK Język obcy – poziom A1/A2

Moduł z bloku wybieralnego 2:

JZL…...BK Język obcy – poziom B2+

FLH020121 Etyka inżynierska

FLH020221 Etyka w biznesie

Page 6: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

6

ECTS ECTS

30 30

29 29

28 28

27 27

26 26

25 25

24 24

23 23

22 22

21 21

20 20

19 19

18 18

17 17

16 16

15 15

14 14

13 13

12 12

11 11

10 10

9 9

8 8

7 7

6 6

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

FZP007161 Fizyka nowoczesnych materiałów

Moduł z bloku wybieralnego 1

ILB007821 Drogi szybkiego ruchu ILB008122 Drogi szynowe –

kolejowe i tramwajowe

IBB005221 Konstrukcje metalowe –obiekty

ILB001822 Lotniska

ILB001421 Inżynieria ruchu Przedmiot z bloku wybieralnego 1

ILB007922 Mosty drogowe

Przedmiot z bloku wybieralnego 3

Przedmiot z bloku wybieralnego 2

ILB008023 Inżynieria miejska – obiekty podziemne

GHB002422 Odwodnienia budowli komunikacyjnych

Moduł z bloku wybieralnego 3

ILB003021 Metody komputerowe w drogach

kolejowych

ILB002822 Teoria nawierzchni szynowych

ILB008922 Koleje miejskie

ILB007421 Mechanika budowli

ILB008023 Inżynieria miejska – obiekty podziemne

ILB002621 Drogi kolejoweILB008522 Mosty kolejowe

Moduł z bloku wybieralnego 2

Moduł wybieralny z bloku A

GHB002422 Odwodnienia budowli komunikacyjnych

ILB008822 Technologia robót kolejowych

IBB005221 Konstrukcje metalowe –obiekty

Moduł wybieralny z bloku B

Moduł wybieralny z bloku C Moduł wybieralny z bloku C

IBB005121 Konstrukcje betonowe – obiekty

IBB005121 Konstrukcje betonowe – obiekty

ILB009022 Teoria wymiarowania nawierzchni

drogowych

Moduł wybieralny z bloku BILB001722 Komputerowe

wspomaganie projektowania dróg

ILB009923 Praca dyplomowa magisterska

ILB001522

Materiały i nawierzchnie drogowe

Moduł wybieralny z bloku A

GHB003321Fundamentowanie-wybrane zagadnienia

ILB007322 Metody komputerowe

ILB007421 Mechanika budowli

BDB000121 Matematyka-wybrane zagadnienia

ILB000121 Teoria sprężystoći i plastyczności

ILB009923 Praca dyplomowa magisterska

ILB007322 Metody komputeroweGHB003321Fundamentowani

e-wybrane zagadnienia

ILB008422 Drogi i ulice

ILB002722 Stacje kolejowe

ILB009823 Seminarium dyplomowe

ILB000121 Teoria sprężystoći i plastyczności

Specjalność: Infrastruktura Transportu Szynowego

IBB000723 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

BDB000121 Matematyka-wybrane zagadnienia ILB009823 Seminarium

dyplomowe

ILB007222 Dynamika budowli

Sem. 2 Sem. 3

FZP007161 Fizyka nowoczesnych materiałów

ILB007222 Dynamika budowli

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3

Specjalność: Budowa Dróg i Lotnisk

IBB000723 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

Sem. 1

Page 7: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

7

ILB002323 Drogi technologiczne

ILB002423 Infrastruktura drogowa na terenach

zurbanizowanych

FLH020121 Etyka inżynierska

FLH020221 Etyka w biznesie

ILB003122 Koleje przemysłowe

ILB006022 Koleje użytku niepublicznego

Moduł wybieralny z bloku B: Moduł wybieralny z bloku C:

FLH020121 Etyka inżynierska

FLH020221 Etyka w biznesie

ILB001922 Komunikacje miejskie

ILB002022 Systemy transportowe

Moduł wybieralny z bloku A: Moduł z bloku wybieralnego 1: Moduł z bloku wybieralnego 2:

Moduł wybieralny z bloku B: Moduł wybieralny z bloku C:

JZL…...BK Język obcy – poziom B2+

JZL…...BK Język obcy – poziom A1/A2

Moduł z bloku wybieralnego 3:

ILB008222 Systemy utrzymania dróg

ILB008322 Badania nawierzchni drogowych

JZL…...BK Język obcy – poziom B2+

JZL…...BK Język obcy – poziom A1/A2

Moduł z bloku wybieralnego 3:

ILB006923 Diagnostyka dróg szynowych

ILB007023 Trwałość i niezawodność dróg

szynowych

Moduł z bloku wybieralnego 2:Moduł z bloku wybieralnego 1:Moduł wybieralny z bloku A:

ILB006223 Sterowanie ruchem kolejowym

ILB006323 Eksploatacja kolei

Page 8: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

8

ECTS ECTS

30 30

29 29

28 28

27 27

26 26

25 25

24 24

23 23

22 22

21 21

20 20

19 19

18 18

17 17

16 16

15 15

14 14

13 13

12 12

11 11

10 10

9 9

8 8

7 7

6 6

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

Moduł wybieralny z bloku B

ILB000121 Teoria sprężystoći i plastyczności

Moduł wybieralny z bloku A

GHB002622 Reologia

IBB001422 Niezawodność i stany graniczne konstrukcji

Moduł wybieralny z bloku B

ILB004022 Mosty betonowe 2IBB005121 Konstrukcje

betonowe – obiekty

ILB008022 Inżynieria miejska – obiekty podziemne

ILB008422 Drogi i uliceModuł wybieralny z bloku A

Specjalność: Teoria Konstrukcji

ILB009823 Seminarium dyplomowe

ILB000121 Teoria sprężystoći i plastyczności

ILB004223 Komputerowe wspomaganie projektowania

mostów

ILB008623 Drogi kolejowe – wybrane zagadnienia

Pozostałe moduły studenci wybierają w ramach

Indywidualnego Programu i Planu Studiów, ustalanego z opiekunem specjalności tak,

aby uzyskać w 2 semestrze co najmniej 30 pkt.

ILB004222 Komputerowe wspomaganie projektowania

mostów

ILB003821 Mosty metalowe 1

Moduł z bloku wybieralnego 2

ILB008721 Symboliczno-numeryczna

mechanikakomputerowaModuł z bloku wybieralnego 1

Moduł z bloku wybieralnego 3

IBB004821 Konstrukcje metalowe –obiekty

IBB005221 Konstrukcje metalowe –obiekty ILB004122 Mosty metalowe

2

ILB003721 Mosty betonowe 1

IBB004821 Konstrukcje betonowe – obiekty

ILB005823 Dynamika układów ciągłychILB004322 Badanie mostów

IBB000723 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

FZP007161 Fizyka nowoczesnych materiałów

Specjalność: In żynieria Mostowa

BDB000121 Matematyka-wybrane zagadnienia

ILB009122 Teoria konstrukcji mostowych

ILB005422 Metody matematyczne w mechanice

Moduł wybieralny z bloku C

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3

ILB007421 Mechanika budowli

ILB007421 Mechanika budowli

ILB007222 Dynamika budowliBDB000121 Matematyka-

wybrane zagadnienia

Sem. 3Sem. 1 Sem. 2

IBB000723 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

FZP007161 Fizyka nowoczesnych materiałów

ILB007322 Metody komputerowe

ILB007322 Metody komputerowe

Moduł wybieralny z bloku C

ILB006822 Teoria dźwigarów powierzchniowych

ILB007222 Dynamika budowli

ILB009923lub IBB009923lub GHB009923

Seminarium dyplomoweGHB003321Fundamentowani

e-wybrane zagadnieniaGHB003321Fundamentowani

e-wybrane zagadnienia

ILB009923 Praca dyplomowa magisterska

ILB009923lub IBB009923lub GHB009923

Praca dyplomowa magisterska

Page 9: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

9

Moduł wybieralny z bloku C:

JZL…...BK Język obcy – poziom B2+

JZL…...BK Język obcy – poziom A1/A2

Moduł z bloku wybieralnego 3:

ILB004822 Komputerowe systemy wspomagania gospodarki mostowej

ILB009222 Obiekty mostowe typu „znacznik krajobrazu”

Moduł wybieralny z bloku B: Moduł wybieralny z bloku B: Moduł wybieralny z bloku C:

JZL…...BK Język obcy – poziom B2+

JZL…...BK Język obcy – poziom A1/A2

Moduł wybieralny z bloku A: Moduł z bloku wybieralnego 1: Moduł z bloku wybieralnego 2: Moduł wybieralny z bloku A:

FLH020121 Etyka inżynierska

FLH020221 Etyka w biznesie

ILB004422 Rehabilitacja mostów

ILB004522 Mosty drewniane

ILB004623 Wykonawstwo obiektów mostowych

ILB004723 Konstrukcje gruntowo-powłokowe

FLH020121 Etyka inżynierska

FLH020221 Etyka w biznesie

Page 10: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

10

ECTS ECTS

30 30

29 29

28 28

27 27

26 26

25 25

24 24

23 23

22 22

21 21

20 20

19 19

18 18

17 17

16 16

15 15

14 14

13 13

12 12

11 11

10 10

9 9

8 8

7 7

6 6

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

CEB007761 Advanced computer aided engineering

CEB008062 BridgesOptional 1

CEB007861 Hydraulics in civil engineering

Optional 2Optional AOptional C

Optional B

CEB007661 Metal structures - objects

CEB004162 Roads, streets and airports

Sem. 3

CEB008163 Construction project management

CEB009863 Master thesis seminar

CEB007361 Selected topics in geo-engineering -

foundations

CEB009963 Master thesis

CEB005262 Constructions techniques and processes

Sem. 2

FZP007163 Physics of modern materials

CEB005161 Theory of elasticity and plasticity

CEB004462 Apartment building

CEB007461 Selected topics in structural mechanics CEB003962 Underground

structures - urban infrastructure

CEB007561 Concrete structures - objects CEB004062 Railways

Moduł z bloku wybieralnego1

CEB007861 Hydraulika w budownictwie

Moduł z bloku wybieralnego2Moduł wybieralny z bloku AModuł wybieralny z bloku C

CEB007761 Zaawansowane komputerowe wspomaganie

projektowaniaCEB008062 Mosty

Moduł wybieralny z bloku B

Specjalność: Civil Engineering

FZP007163 Fizyka nowoczesnych materiałów

CEB007962 Dynamika budowli

CEB008163 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

CEB007261 Matematyka-wybrane zagadnienia CEB009863 Seminarium

dyplomowe

Sem. 1 Sem. 2

CEB005362 Metody komputeroweCEB007361

Fundamentowanie-wybrane zagadnienia

CEB007661 Konstrukcje metalowe –obiekty

CEB005262 Technologia robót budowlanychCEB005161 Teoria

sprężystoći i plastyczności

CEB004162 Drogi, ulice i lotniska

CEB004462 Budownictwo mieszkaniowe

CEB007461 Statyka budowli – wybrane zagadnienia CEB003962 Budownictwo

podziemne – infrastruktura miejska

CEB007561 Konstrukcje betonowe – obiekty CEB004062 Koleje

Sem. 3

Speciality: Civil Engineering

Sem. 1

CEB009963 Praca dyplomowa magisterska

CEB007962 DynamicsCEB007261 Mathematics -

selected topics

CEB005362 Computational mechanics

Page 11: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

11

Optional 1:

FLH020161 Ethics in engineering

FLH020261 Ethics in business

Optional 2:

CEB006563 Pre-stressed concrete structures

CEB006663 Timber dtructures CEB006763 Conservation and strengthening of monumental

heritage structures CEB006963 Methods o applied

statistics (geo-statistics) CEB008263 Sustainable housing

CEB00606 Artificial intelligence in civil engineering

CEB006163 Modern testing methods for non-destructive

inspection of building structures CEB006263 Building physics CEB006363 Hydrology for

building engineers CEB006863 Effective properties of composites - introduction to micro-

mechanics

Optional B: Optional C:

JZL….BK Foreign language B2+

JZL…...BK Foreign language - level A1/A2

Optional A: Moduł z bloku wybieralnego 1:

FLH020161 Ethics in engineering

FLH020261 Ethics in business

CEB00606 Sztuczna inteligencja w budownictwie

CEB006163 Nowoczesne metody badań nieniszczących konstrukcji budowlanych CEB006263

Fizyka budowli CEB006363 Hydrologia dla

inżynierów budowlanych CEB006863 Właściwości efektywne kompozytów –

wprowadzenie do mikromodelowania

Moduł wybieralny z bloku B: Moduł wybieralny z bloku C:

JZL…...BK Język obcy – poziom B2+

JZL…...BK Język obcy – poziom A1/A2

Moduł wybieralny z bloku A:

Moduł z bloku wybieralnego 2:

CEB006563 Betonowe konstrukcje sprężone CEB006663

Konstrukcje drewniane CEB006763 Konserwacja i wzmacnianie konstrukcji

zabytkowych CEB006963 Metody statystyki

stosowanej (geostatystyka) CEB008263 Budownictwo

zrównoważone

Page 12: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

12

2) w układzie godzinowym

Godziny Godziny

30 30

29 29

28 28

27 27

26 26

25 25

24 24

23 23

22 22

21 21

20 20

19 19

18 18

17 17

16 16

15 15

14 14

13 13

12 12

11 11

10 10

9 9

8 8

7 7

6 6

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

Sem. 3

IBB001821 Organizacja robót budowlanych 1

IBB009823 Seminarium dyplomowe

IBB003623 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi –

dodatkowe seminarium

IBB000723 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

IBB 005322 Utrzymanie i diagnostyka obiektów

budowlanych

IBB005422 Technologia konstrukcji drewnianych

IBB002622 Organizacja robót budowlanych 2

IBB002522 Metody realizacji obiektów budowlanych 2

Moduł z bloku wybieralnego 2

Moduł wybieralny z bloku C

Sem. 2

ILB007322 Metody komputerowe

IBB001022 Technologia robót budowlanych

Moduł wybieralny z bloku B

Moduł wybieralny z bloku A

Moduł wybieralny z bloku B

IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty

IBB004822 Konstrukcje betonowe – obiekty

Specjalność: Budowlano-Technologiczna

ILB007222 Dynamika budowli

Moduł wybieralny z bloku A

ILB000121 Teoria sprężystoći i plastyczności

IBB006022 Przemysłowa produkcja elementów

prefabrykowanych

IBB000921 Zaawansowane komputerowe wspomaganie

projektowania

Moduł z bloku wybieralnego 1

Moduł z bloku wybieralnego 1

ILB007421 Mechanika budowli

IBB001122 Konstrukcje drewniane

BDB000121 Matematyka-wybrane zagadnienia

Sem. 1

BDB000121 Matematyka-wybrane zagadnienia

FZP007161 Fizyka nowoczesnych materiałów

GHB003321Fundamentowanie-wybrane zagadnienia

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3

ILB007222 Dynamika budowli

GHB003321Fundamentowanie-wybrane zagadnienia

Struktura planu studiówSpecjalność: Konstrukcje Budowlane

IBB001721 Metody realizacji obiektów budowlanych 1

IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne

ILB000121 Teoria sprężystoći i plastyczności

IBB000822 Budownictwo mieszkaniowe

Moduł wybieralny z bloku C

FZP007161 Fizyka nowoczesnych materiałów

ILB007322 Metody komputerowe

IBB001422 Niezawodność i stany graniczne konstrukcji

IBB001322 Konstrukcje zespolone

IBB001222 Betonowe konstrukcje sprężone

IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne

ILB007421 Mechanika budowli

IBB000723 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

Moduł z bloku wybieralnego 2

Moduł z bloku wybieralnego 3

IBB009823 Seminarium dyplomowe

Page 13: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

13

Moduł z bloku wybieralnego 2:

JZL…...BK Język obcy – poziom A1/A2

IBB005923 Budownictwo zrównoważone

IBB005823 Technologia robót betonowych

IBB002723 Wycena nieruchomości

Moduł wybieralny z bloku B:

FLH020121 Etyka inżynierska

FLH020221 Etyka w biznesie

IBB001522 Wysokie konstrukcje betonowe IBB001622 Wysokie konstrukcje metalowe

IBB005522 Systemy elewacyjne obiektów

budowlanychIBB005622 Gospodarka

nieruchomościami

FLH020121 Etyka inżynierska

FLH020221 Etyka w biznesie

Moduł wybieralny z bloku A:

JZL…...BK Język obcy – poziom B2+

Moduł z bloku wybieralnego 1:

Moduł wybieralny z bloku B: Moduł wybieralny z bloku C:

Moduł z bloku wybieralnego 3:

Moduł wybieralny z bloku A:

JZL…...BK Język obcy – poziom B2+

IBB001923 Awarie i naprawy konstrukcji betonowych

IBB002023 Awarie i naprawy konstrukcji

metalowych IBB002123 Awarie i naprawy

obiektów budownictwa ogólnego

IBB004623 Cienkościenne konstrukcje metalowe IBB004723 Reologia

konstrukcji betonowych

Moduł z bloku wybieralnego 2:

Moduł wybieralny z bloku C:

Moduł z bloku wybieralnego 1:

JZL…...BK Język obcy – poziom A1/A2

Page 14: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

14

Godziny Godziny

30 30

29 29

28 28

27 27

26 26

25 25

24 24

23 23

22 22

21 21

20 20

19 19

18 18

17 17

16 16

15 15

14 14

13 13

12 12

11 11

10 10

9 9

8 8

7 7

6 6

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

ILB001223 Inżynieria miejska – tunele miejskie

GHB009823 Seminarium dyplomowe

IBB000723 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

Moduł z bloku wybieralnego 2

Moduł z bloku wybieralnego 3

GHB002122 Budownictwo podziemne – tunele głębokie

Moduł z bloku wybieralnego 3

Moduł z bloku wybieralnego 1

IBB005221 Konstrukcje metalowe –obiekty

ILB007421 Mechanika budowli

Moduł wybieralny z bloku B

BDB000121 Matematyka-wybrane zagadnienia

Moduł wybieralny z bloku C

Moduł wybieralny z bloku A

Sem. 3

ILB007322 Metody komputerowe

IBB005121 Konstrukcje betonowe – obiekty

GHB003321Fundamentowanie-wybrane zagadnienia

ILB007222 Dynamika budowliFZP007161 Fizyka nowoczesnych materiałów

Sem. 1 Sem. 2

Specjalność: Budownictwo Hydrotechniczne i Specjalne Specjalność: Budownictwo Podziemne i Inżynieria Miejska

ILB007222 Dynamika budowli

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3

ILB000121 Teoria sprężystoći i plastyczności

GHB003321Fundamentowanie-wybrane zagadnienia

BDB000121 Matematyka-wybrane zagadnienia

FZP007161 Fizyka nowoczesnych materiałów

ILB007322 Metody komputerowe

Moduł wybieralny z bloku C

IBB005221 Konstrukcje metalowe –obiekty

IBB005121 Konstrukcje betonowe – obiekty

IBB000723 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

GHB009823 Seminarium dyplomowe

ILB007622 Mosty – wybrane zagadnienia

ILB007722 Koleje – wybrane zagadnienia

ILB001122 Inżynieria miejska –

infrastruktura sieciowa

Moduł z bloku wybieralnego 2

GHB001223 Regulacja rzek i drogi wodne

GHB000822 Budowle hydrotechniczne

ILB000121 Teoria sprężystoći i plastyczności GHB002022 Roboty i

budownictwo ziemne

ILB007522 Drogi – wybrane zagadnienia

ILB007421 Mechanika budowli

Moduł wybieralny z bloku A

ILB007522 Drogi – wybrane zagadnienia

GHB003822 Stalowe konstrukcje hydrotechniczne

ILB001021 Inżynieria miejska – kubaturowe obiekty

podziemne Inżynieria miejska – kubaturowe obiekty

GHB001921 Mechanika górotworu

ILB007722 Koleje – wybrane zagadnienia

Moduł wybieralny z bloku B

GHB002522 Specjalne budownictwo komunalne

IBB003122 Specjalne budownictwo betonowe

GHB003921 Hydraulika i hydrologia

GHB001022 Komputerowe wspomaganie hydrotechniki

Moduł z bloku wybieralnego 1

GHB000421 Specjalne konstrukcje geoinżynierskie

GHB001122 Systemy informacji przestrzennej

Page 15: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

15

ILB005023 Zbiorniki podziemne

ILB005123 Utrzymanie budowli podziemnych

Moduł z bloku wybieralnego 2:

Moduł z bloku wybieralnego 3:

GHB003523 Fundamenty specjalne

GHB003623 Fundamentowanie na terenach specjalnych

GHB003723 Fundamenty w infrastrukturze transportu

Moduł wybieralny z bloku A: Moduł z bloku wybieralnego 2: Moduł wybieralny z bloku A:

FLH020121 Etyka inżynierska

FLH020221 Etyka w biznesie

GHB001323 Siłownie wodne GHB001423 Tunele

hydrotechniczne GHB003423 Sieci wodno-

kanalizacyjne

JZL…...BK Język obcy – poziom A1/A2

Moduł wybieralny z bloku C:

JZL…...BK Język obcy – poziom A1/A2

Moduł wybieralny z bloku C:

Moduł z bloku wybieralnego 3:

GHB000521 Geologia inżynierska

GHB000621 Hydrogeologia

Moduł z bloku wybieralnego 1:

JZL…...BK Język obcy – poziom B2+

FLH020121 Etyka inżynierska

FLH020221 Etyka w biznesie

Moduł wybieralny z bloku B:

GHB001623 Renowacja budowli hydrotechnicznych GHB003823 Eksploatacja

dróg wodnych GHB001823 Odwodnienia

stałe i tymczasowe

GHB000521 Geologia inżynierska

GHB000621 Hydrogeologia GHB000721 Modelowanie

przepływu wód podziemnych

Moduł wybieralny z bloku B:

Moduł z bloku wybieralnego 1:

JZL…...BK Język obcy – poziom B2+

Page 16: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

16

Godziny Godziny

30 30

29 29

28 28

27 27

26 26

25 25

24 24

23 23

22 22

21 21

20 20

19 19

18 18

17 17

16 16

15 15

14 14

13 13

12 12

11 11

10 10

9 9

8 8

7 7

6 6

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

Moduł z bloku wybieralnego 1

ILB002621 Drogi kolejowe

Moduł z bloku wybieralnego 3

Moduł z bloku wybieralnego 2

ILB008023 Inżynieria miejska – obiekty podziemne

ILB009823 Seminarium dyplomowe

ILB008822 Technologia robót kolejowych

ILB002822 Teoria nawierzchni szynowych

ILB008522 Mosty kolejowe

IBB000723 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

Sem. 3

GHB002422 Odwodnienia budowli komunikacyjnych

ILB008922 Koleje miejskie

GHB003321Fundamentowanie-wybrane zagadnienia

Sem. 2

ILB007222 Dynamika budowli

ILB008422 Drogi i ulice

ILB007421 Mechanika budowli

ILB007322 Metody komputerowe

Specjalność: Infrastruktura Transportu Szynowego

FZP007161 Fizyka nowoczesnych materiałów

ILB002722 Stacje kolejowe

Moduł wybieralny z bloku C

Sem. 1

Przedmiot z bloku wybieralnego 3

Przedmiot z bloku wybieralnego 2

ILB008023 Inżynieria miejska – obiekty podziemne

ILB009823 Seminarium dyplomowe

IBB005221 Konstrukcje metalowe –obiekty

IBB005121 Konstrukcje betonowe – obiekty

ILB007922 Mosty drogowe

ILB008122 Drogi szynowe – kolejowe i tramwajowe

ILB001822 LotniskaILB003021 Metody

komputerowe w drogach kolejowych

Moduł wybieralny z bloku B

Moduł wybieralny z bloku A

ILB001722 Komputerowe wspomaganie projektowania

dróg

IBB000723 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

ILB009022 Teoria wymiarowania nawierzchni

drogowych

Specjalność: Budowa Dróg i Lotnisk

ILB001522 Materiały i nawierzchnie drogowe

ILB000121 Teoria sprężystoći i plastyczności

GHB003321Fundamentowanie-wybrane zagadnienia

GHB002422 Odwodnienia budowli komunikacyjnych

ILB000121 Teoria sprężystoći i plastyczności

BDB000121 Matematyka-wybrane zagadnieniaBDB000121 Matematyka-

wybrane zagadnienia

ILB007222 Dynamika budowli

Sem. 2 Sem. 3Sem. 1

Moduł wybieralny z bloku C

ILB007322 Metody komputerowe

Moduł wybieralny z bloku B

Moduł wybieralny z bloku A

IBB005221 Konstrukcje metalowe –obiekty

IBB005121 Konstrukcje betonowe – obiekty

ILB001421 Inżynieria ruchu

ILB007821 Drogi szybkiego ruchu

Przedmiot z bloku wybieralnego 1

FZP007161 Fizyka nowoczesnych materiałów

ILB007421 Mechanika budowli

Page 17: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

17

JZL…...BK Język obcy – poziom B2+

JZL…...BK Język obcy – poziom A1/A2

ILB003122 Koleje przemysłowe

ILB006022 Koleje użytku niepublicznego

Moduł wybieralny z bloku B:

Moduł wybieralny z bloku A:

Moduł wybieralny z bloku C:

ILB008222 Systemy utrzymania dróg

ILB008322 Badania nawierzchni drogowych

ILB002323 Drogi technologiczne

ILB002423 Infrastruktura drogowa na terenach

zurbanizowanych

ILB006923 Diagnostyka dróg szynowych

ILB007023 Trwałość i niezawodność dróg

szynowych

JZL…...BK Język obcy – poziom A1/A2

Moduł wybieralny z bloku A: Moduł z bloku wybieralnego 1: Moduł z bloku wybieralnego 2:

Moduł z bloku wybieralnego 3:

Moduł wybieralny z bloku B: Moduł wybieralny z bloku C:

FLH020121 Etyka inżynierska

FLH020221 Etyka w biznesie

FLH020121 Etyka inżynierska

FLH020221 Etyka w biznesie

Moduł z bloku wybieralnego 1:

ILB006223 Sterowanie ruchem kolejowym

ILB006323 Eksploatacja kolei

Moduł z bloku wybieralnego 3:JZL…...BK Język obcy – poziom B2+

Moduł z bloku wybieralnego 2:

ILB001922 Komunikacje miejskie

ILB002022 Systemy transportowe

Page 18: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

18

Godziny Godziny

30 30

29 29

28 28

27 27

26 26

25 25

24 24

23 23

22 22

21 21

20 20

19 19

18 18

17 17

16 16

15 15

14 14

13 13

12 12

11 11

10 10

9 9

8 8

7 7

6 6

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

Specjalność: In żynieria Mostowa

ILB003721 Mosty betonowe 1

ILB004022 Mosty betonowe 2

IBB005221 Konstrukcje metalowe –obiekty

Sem. 1 Sem. 2

ILB005422 Metody matematyczne w mechaniceILB000121 Teoria sprężystoći

i plastyczności

BDB000121 Matematyka-wybrane zagadnienia

FZP007161 Fizyka nowoczesnych materiałów

Sem. 2

ILB007421 Mechanika budowli

Specjalność: Teoria Konstrukcji

Moduł wybieralny z bloku C

ILB007322 Metody komputerowe

ILB007222 Dynamika budowli

Pozostałe moduły studenci wybierają w ramach

Indywidualnego Programu i Planu Studiów, ustalanego z opiekunem specjalności tak,

aby uzyskać w 2 semestrze co najmniej 30 pkt.

Sem. 3

IBB004821 Konstrukcje betonowe – obiekty

IBB001422 Niezawodność i stany graniczne konstrukcji

ILB009923lub IBB009923lub GHB009923

Seminarium dyplomowe

Sem. 1

GHB002622 Reologia

ILB006822 Teoria dźwigarów powierzchniowych

Moduł wybieralny z bloku B

Moduł wybieralny z bloku A

GHB003321Fundamentowanie-wybrane zagadnienia

Sem. 3

ILB003821 Mosty metalowe 1

Moduł wybieralny z bloku A

FZP007161 Fizyka nowoczesnych materiałów

IBB000723 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

GHB003321Fundamentowanie-wybrane zagadnienia

ILB000121 Teoria sprężystoći i plastyczności

BDB000121 Matematyka-wybrane zagadnienia

ILB007222 Dynamika budowli

ILB007322 Metody komputerowe

Moduł wybieralny z bloku C

Moduł z bloku wybieralnego 3

Moduł z bloku wybieralnego 2

ILB008623 Drogi kolejowe – wybrane zagadnienia

ILB004322 Badanie mostów

ILB004222 Komputerowe wspomaganie projektowania

mostów

ILB009122 Teoria konstrukcji mostowych

ILB008022 Inżynieria miejska – obiekty podziemne

ILB008422 Drogi i ulice

Moduł wybieralny z bloku B

ILB007421 Mechanika budowli

IBB005121 Konstrukcje betonowe – obiekty

IBB000723 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

ILB004223 Komputerowe wspomaganie projektowania

mostów

ILB005823 Dynamika układów ciągłych

ILB008721 Symboliczno-numeryczna

mechanikakomputerowa

IBB004821 Konstrukcje metalowe –obiekty

ILB004122 Mosty metalowe 2

ILB009823 Seminarium dyplomowe

Moduł z bloku wybieralnego 1

Page 19: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

19

Moduł wybieralny z bloku A: Moduł z bloku wybieralnego 1:

JZL…...BK Język obcy – poziom B2+

JZL…...BK Język obcy – poziom A1/A2

Moduł wybieralny z bloku B:

Moduł z bloku wybieralnego 2: Moduł wybieralny z bloku A:

Moduł wybieralny z bloku B: Moduł wybieralny z bloku C:

JZL…...BK Język obcy – poziom B2+

ILB004422 Rehabilitacja mostów

ILB004522 Mosty drewniane

ILB004623 Wykonawstwo obiektów mostowych

ILB004723 Konstrukcje gruntowo-powłokowe

FLH020121 Etyka inżynierska

FLH020221 Etyka w biznesie

JZL…...BK Język obcy – poziom A1/A2

Moduł wybieralny z bloku C:

Moduł z bloku wybieralnego 3:

ILB004822 Komputerowe systemy wspomagania gospodarki mostowej

ILB009222 Obiekty mostowe typu „znacznik krajobrazu”

FLH020121 Etyka inżynierska

FLH020221 Etyka w biznesie

Page 20: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

20

Godziny Hours

30 30

29 29

28 28

27 27

26 26

25 25

24 24

23 23

22 22

21 21

20 20

19 19

18 18

17 17

16 16

15 15

14 14

13 13

12 12

11 11

10 10

9 9

8 8

7 7

6 6

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

Sem. 1 Sem. 2

CEB007261 Matematyka-wybrane zagadnienia

CEB007861 Hydraulika w budownictwie

CEB007361 Fundamentowanie-wybrane

zagadnienia

Moduł wybieralny z bloku B

Moduł wybieralny z bloku A

CEB007361 Selected topics in geo-engineering -

foundations

Moduł z bloku wybieralnego2

CEB005262 Technologia robót budowlanych

CEB004462 Budownictwo mieszkaniowe

CEB003962 Budownictwo podziemne –infrastruktura

miejska

CEB004062 Koleje

Moduł wybieralny z bloku C

CEB007761 Zaawansowane komputerowe wspomaganie

projektowania

CEB007761 Advanced computer aided engineering

Sem. 1

Moduł z bloku wybieralnego1

Sem. 3

CEB007962 Dynamika budowli

CEB005362 Metody komputerowe

CEB008163 Construction project management

CEB008062 Bridges

CEB007461 Selected topics in structural mechanics

CEB003962 Underground structures - urban

infrastructure

CEB009863 Master thesis seminar

Optional 1

Optional COptional AOptional 2

Optional B

CEB007861 Hydraulics in civil engineering

CEB007561 Concrete structures - objects

CEB004162 Roads, streets and airportsCEB007661 Metal structures -

objects

CEB004462 Apartment buildingCEB005161 Theory of

elasticity and plasticity

CEB004062 Railways

CEB005362 Computational mechanics

FZP007163 Physics of modern materials

CEB007261 Mathematics - selected topics

CEB005262 Constructions techniques and processes

Sem. 2 Sem. 3

CEB007962 Dynamics

Speciality: Civil EngineeringSpecjalność: Civil Engineering

CEB009863 Seminarium dyplomowe

CEB004162 Drogi, ulice i lotniska

CEB007461 Statyka budowli – wybrane zagadnienia

CEB005161 Teoria sprężystoći i plastyczności

FZP007163 Fizyka nowoczesnych materiałów

CEB008163 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

CEB008062 Mosty

CEB007661 Konstrukcje metalowe – obiekty

CEB007561 Konstrukcje betonowe – obiekty

Page 21: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

21

Moduł wybieralny z bloku A:

JZL…...BK Język obcy – poziom B2+

JZL…...BK Język obcy – poziom A1/A2

Moduł wybieralny z bloku B: Moduł wybieralny z bloku C:

FLH020161 Ethics in engineering

FLH020261 Ethics in business

Optional A:

FLH020161 Ethics in engineering

FLH020261 Ethics in business

CEB00606 Sztuczna inteligencja w budownictwie

CEB006163 Nowoczesne metody badań nieniszczących konstrukcji budowlanych CEB006263

Fizyka budowli CEB006363 Hydrologia dla

inżynierów budowlanych CEB006863 Właściwości efektywne kompozytów

–wprowadzenie do mikromodelowania

Moduł z bloku wybieralnego 1:

CEB006563 Pre-stressed concrete structures

CEB006663 Timber dtructures CEB006763 Conservation and strengthening of monumental

heritage structures CEB006963 Methods o applied

statistics (geo-statistics) CEB008263 Sustainable housing

Optional B: Optional C:

JZL….BK Foreign language B2+

JZL…...BK Foreign language - level A1/A2

Optional 2:

CEB00606 Artificial intelligence in civil engineering

CEB006163 Modern testing methods for non-destructive

inspection of building structures CEB006263 Building physics CEB006363 Hydrology for

building engineers CEB006863 Effective properties of composites - introduction to micro-

mechanics

Moduł z bloku wybieralnego 2:

CEB006563 Betonowe konstrukcje sprężone CEB006663

Konstrukcje drewniane CEB006763 Konserwacja i wzmacnianie konstrukcji

zabytkowych CEB006963 Metody statystyki

stosowanej (geostatystyka) CEB008263 Budownictwo

zrównoważone

Optional 1

Page 22: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

22

Page 23: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

23

1. Zestaw kursów i grup kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym

Oznaczenia:

1BK – liczba punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów2Tradycyjna – T, zdalna – Z3Egzamin – E, zaliczenie na ocenę – Z. W grupie kursów po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, p, s)4Kurs / grupa kursów Ogólnouczelniany – O 5Kurs / grupa kursów Praktyczny – P. W grupie kursów wpisać liczbę punktów ECTS dla kursów o charakterze praktycznym6 KO - kształcenia ogólnego, PD – podstawowy, K – kierunkowy, S – specjalnościowy7 W – wybieralny, Ob – obowiązkowy

CNPS - calkowity nakład pracy studenta; ZZU - zajęcia zorganizowane; 1 ECTS = 30 h NPS

Zestaw kursów obowiązkowych dla wszystkich specjalności (Moduły wspólne):

Semestr 1Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 16

1 FZP007161 Fizyka nowoczesnych materiałów. Physics of modern materials

1 K2_W01, K2_W02, K2_W04

15 30 1 0,5 T Z O PD Ob.

2 BDB000121 Matematyka - wybrane zagadnienia. Mathematics - selected topics

1 15 60 2 0,6 T E PD Ob.

1 15 30 1 0,6 T Z 0,9 PD Ob.

K2_W01, K2_U08, K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K06

szajęć

BK1l p

Tygodniowa

liczba godzin

ZZUć

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

Sym

bo

l kie

run

kow

eg

o

efe

ktu

ksz

tałc

en

ia

Liczba godzin pkt. ECTS

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y ku

rsó

w

Liczba

rod

zaj6

CNPS łączna

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Nazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK)

Kurs/grupa kursów

w

L.p.

typ7

Page 24: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

24

3 GHB003321 Fundamentowanie - wybrane zagadnienia. Foundation engineering - selected topics

1 15 30 1 0,5 T Z K Ob.

2 30 60 2 1,2 T Z 2,0 K Ob.

4 ILB000121 Teoria sprężystości i plastyczności. Theory of elasticity and plasticity

2 30 60 2 1,2 T Z K Ob.

1 15 60 2 0,6 T Z 0,7 K Ob.

5 ILB007421 Mechanika budowli. Structural mechanics 2 30 90 3 1,2 T E K Ob.1 15 30 1 0,6 T Z 1,0 K Ob.

1 15 30 1 0,6 T Z 1,0 K Ob.

Razem 7 3 1 2 0 195 480 16 7,6 5,6

K2_W01, K2_W06,

K2_W08, K2_U05, K2_U09, K2_U10, K2_U16, K2_U17, K2_K03, K2_K06

K2_W01, K2_W02,

K2_W04, K2_U04, K2_U08, K2_K01

K2_W03, K2_W04, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U16, K2_U17, K2_K01,

K2_K03

Page 25: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

25

Kursy wybieralne liczba punktów ECTS 2

1 Moduł wybieralny z bloku A 1 15 30 1 0,5 T Z O KO WFLH020121 Etyka inżynierska. Ethics in engineering

FLH020221 Etyka w biznesie. Ethics in business2 Moduł wybieralny z bloku B 1 15 30 1 0,5 T Z O 1,0 KO W JZL…...BK Język obcy - poziom B2+. Foreign language - level

B2+ K1_U01, K1_U02,

K1_K01, K1_K05, K1_K07, K1_K08

Razem 1 1 0 0 0 30 60 2 1,0 1,0

Razem w semestrze (Moduły wspólne):

w ć l p s

8 4 1 2 0 225

Łączna liczba

punktów ECTS

Liczba punktów

ECTS zajęć P

6,618 8,6

L.p.Kod kursu / grupy

kursówNazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)

Łączna liczba godzin

l p s

Łączna liczba godzin

ZZU

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia

liczba godzin Liczba godzin

typ7

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Tygodniowa

og

óln

o-u

cze

lnia

ny4

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

rod

zaj6

ZZU

Kurs/grupa kursów Liczba

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

CNPS

Łączna liczba godzin

CNPS

540

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

pkt. ECTS

w ćzajęć

BK1łączna

K2_W13, K2_W14,

K2_W15, K2_U01, K2_K01, K2_K02, K2_K04, K2_K06

Page 26: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

26

Semestr 2Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 6

1 ILB007222 Dynamika budowli. Dynamics of structures 2 K2_W04, K2_W05, K2_U03, K2_U05, K2_U06, K2_K01, K2_K02

30 90 3 1,2 T E 0,8 K Ob.

2 ILB007322 Metody komputerowe. Computational mechanics 1 15 30 1 0,6 T Z K Ob.

1 15 60 2 0,7 T Z 2,0 K Ob.

Razem 3 0 1 0 0 60 180 6 2,5 2,8

Kursy wybieralne liczba punktów ECTS 2

1 Moduł wybieralny z bloku C 3 45 60 2 1,5 T Z O 2,0 KO W JZL…...BK Język obcy - inny niż na I st., dowolny poziom.

Foreign language (second) K1_U01, K1_U02,

K1_K01, K1_K05, K1_K07, K1_K08

Sp

osó

b3 za

licze

niapkt. ECTS

ZZU CNPS łącznazajęć

BK1

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

Liczba godzin

Liczba

w ć l p

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

rod

zaj6

typ7

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W05,

K2_W09, K2_U04, K2_U06, K2_U08, K2_U09, K2_U12, K2_K01, K2_K04

typ7

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Kurs/grupa kursów

og

óln

o-u

cze

lnia

ny4

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

Liczba godzin

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia CNPS

Kurs/grupa kursów

rod

zaj6

ZZU

L.p.

p sw ć

liczba godzin

l

Tygodniowa

s

Nazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK)

Tygodniowa

Kod kursu / grupy kursów

liczba godzin

Kod kursu / grupy kursów

Nazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK)

L.p.

Liczba

Fo

rma2 ku

rsu

/gru

py

kurs

ów

łącznazajęć

BK1

pkt. ECTS

Page 27: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

27

Razem 0 3 0 0 0 45 60 2 1,5 2,0

Razem w semestrze (Moduły wspólne):

w ć l p s

3 3 1 0 0 105

Łączna liczba

punktów ECTS

8

Liczba punktów

ECTS zajęć P

4,8

Łączna liczba godzin

ZZU

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

4,0

Łączna liczba godzin

CNPS

240

Łączna liczba godzin

Page 28: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

28

Semestr 3Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 2

1 IBB000723 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi. Construction project management

2 K2_W11, K2_W12, K2_W13, K2_W14, K2_W15,

K2S_KBU_W20, K2S_BTO_W20, K2S_BTO_W21, K2S_BHS_W21,

K2_U01, K2_U13, K2_U14,

K2S_BTO_U23, K2S_BTO_U19, K2S_BTO_U20, K2S_BTO_U22,

K2_K01, K2_K02, K2_K05

30 60 2 1,2 T Z KO Ob.

Razem 2 0 0 0 0 30 60 2 1,2 0

Razem w semestrze (Moduły wspólne):

w ć l p s

2 0 0 0 0 30

Łączna liczba godzin

ZZU

Fo

rma2 ku

rsu

/gru

py

kurs

ów

ZZU

Liczba godzin

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

rod

zaj6

Kurs/grupa kursów

łączna

Liczba

Sp

osó

b3 za

licze

nia

pkt. ECTS

typ7

og

óln

o-u

cze

lnia

ny4

01,2

Liczba punktów

ECTS zajęć P

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

2

Łączna liczba

punktów ECTS

zajęć

BK1

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia CNPS

Kod kursu / grupy kursów

Nazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK)

l

L.p.

Tygodniowa

w ć

Łączna liczba godzin

s

liczba godzin

p

Łączna liczba godzin

CNPS

60

Page 29: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

29

Moduły dla wybieralnej specjalności: Konstrukcje Budowlane KBU [1]Specialization: Building Structures Opiekun: prof. dr hab. inż. Bronisław GOSOWSKI

Semestr 1Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 30

1 Moduły wspólne 8 4 1 2 0 225 540 18 8,6 6,62 IBB004421 Konstrukcje betonowe - specjalne. Special concrete

structures 2 30 60 2 1,2 T E S Ob.

1 15 30 1 0,7 T Z 1,0 S Ob. 2 30 60 2 1,2 T Z 2,0 S Ob.

Liczba godzin pkt. ECTS

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia ZZU CNPS

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Kurs/grupa kursów

rod

zaj6

og

óln

o-u

cze

lnia

ny4

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

typ7

Fo

rma2 ku

rsu

/gru

py

kurs

ów

K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10,

K2S_KBU_W16, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U11, K2_U12, K2_U15, K2_U16,

K2_U17, K2S_KBU_U19, K2S_KBU_U18,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

łączna

L.p.Kod kursu / grupy

kursówNazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)

Tygodniowa

liczba godzin

w plć s

Liczba

zajęć

BK1

Page 30: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

30

3 IBB004521 Konstrukcje metalowe - specjalne. Special metal structures

2 30 60 2 0,7 T E S Ob.

1 15 30 1 0,6 T Z 1,0 S Ob. 2 30 60 2 1,1 T Z 2,0 S Ob.

4 IBB000921 Zaawansowane komputerowe wspomaganie projektowania. Advanced computer aided engineering

2 K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09,

K2S_KBU_W16, K2S_KBU_W17, K2S_KBU_W18, K2S_KBU_W19,

K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U11, K2_U12, K2S_KBU_U18, K2S_KBU_19,

K2S_KBU_U20, K2S_KBU_U23,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

30 60 2 1,2 T Z 2,0 S Ob.

Razem 12 4 5 6 0 405 900 30 15,3 14,6

Razem w semestrze:

w ć l p s

12 4 5 6 0 405 30

Łączna liczba godzin

900

Łączna liczba godzin

ZZU

Łączna liczba godzin

CNPS

14,6

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

Łączna liczba

punktów ECTS

Liczba punktów

ECTS zajęć P

15,3

K2_W06, K2S_KBU_W16,

K2_U06, K2_U11, K2S_KBU_U18, K2S_KBU_U19, K2S_KBU_U20, K2_K01, K2_K02

Page 31: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

31

Semestr 2Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 27

1 Moduły wspólne 3 3 1 0 0 105 240 8 4 4,82 IBB000822 Budownictwo mieszkaniowe. Apartment building 2 30 60 2 1,1 T Z S Ob.

1 15 30 1 0,6 T Z 1,0 S Ob.

3 IBB001022 Technologia robót budowlanych. Construction methods and technology

2 30 60 2 1,2 T Z S Ob.

1 15 30 1 0,7 T Z 1,0 S Ob.

4 IBB001122 Konstrukcje drewniane. Timber structures 1 15 30 1 0,6 T E S Ob.

2 30 60 2 1,1 T Z 2,0 S Ob.

K2_W10, K2S_KBU_W19,

K2_U12, K2S_KBU_U22, K2_K01, K2_K02

K2_W10, K2_W11,

K2S_KBU_W20, K2S_KBU_W21,

K2_U01, K2_U13, K2_U14, K2_U16, K2S_KBU_U21, K2S_KBU_U24,

K2_K01, K2_K02, K2_K04

K2S_KBU_W18, K2S_KBU_U21, K2S_KBU_U23, K2S_KBU_U25,

K2_K01, K2_K03, K2_K06

Sym

bo

l kie

run

kow

eg

o

efe

ktu

ksz

tałc

en

ia

Nazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK)

L.p.

w p sć

liczba godzin

l CNPSZZU

Liczba godzin

typ7

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

rod

zaj6

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Kurs/grupa kursów

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y ku

rsó

w

Tygodniowa Liczba

łącznazajęć

BK1

pkt. ECTS

Page 32: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

32

5 IBB001222 Betonowe konstrukcje sprężone. Pre-stressed concrete structures

2 30 60 2 1,2 T Z S Ob.

1 15 30 1 0,6 T Z 1,0 S Ob.

6 IBB001322 Konstrukcje zespolone. Composite structures 2 30 60 2 1,1 T Z S Ob.1 15 30 1 0,6 T Z 1,0 S Ob.

7 IBB001422 Niezawodność i stany graniczne konstrukcji. Reliability and limit states of structures

2 30 60 2 1,1 T E S Ob.

2 30 60 2 1,1 T Z 1,7 S Ob.

Razem 14 5 2 5 0 390 810 27 15 12,5

K2_W06, K2_W07, K2_W10,

K2S_KBU_W17, K2_U04, K2_U05, K2_U11, K2_U12, K2S_KBU_U20,

K2_K01, K2_K03, K2_K04

K2_W06, K2_W07, K2_W11, K2_W15,

K2S_KBU_W16, K2S_KBU_W17,

K2_U08, K2_U11, K2S_KBU_U18, K2S_KBU_U20, K2S_KBU_U23,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

K2_W01, K2_W03, K2_W04,

K2S_KBU_W16, K2_U06, K2_U07,

K2_U08, K2S_KBU_U18, K2S_KBU_U23,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

Page 33: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

33

Grupy kursów wybieralnych liczba punktów ECTS 3

1 Moduł wybieralny z bloku 1 2 30 90 3 1,1 T Z S W1 15 0,6 T 1,0 S W

IBB001522 Wysokie konstrukcje betonowe. Concrete high structures (GK)

K2_U11, K2_U09, K2S_KBU_W16,

K2_U12, K2S_KBU_U18, K2S_KBU_U23,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

IBB001622 Wysokie konstrukcje metalowe. Metal high structures (GK)

K2_W07, K2_W13,

K2S_KBU_W16, K2_U11, K2_U14, K2S_KBU_U18, K2S_KBU_U20, K2S_KBU_U23,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

Razem 2 0 0 1 0 45 90 3 1,7 1,0

zajęć

BK1p s CNPSZZU

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia

Tygodniowaliczba godzin

w ć l

typ7

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Kurs/grupa kursów

og

óln

o-u

cze

lnia

ny4

rod

zaj6

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

pkt. ECTS

Nazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK)

L.p.Kod kursu / grupy

kursów

Liczba godzin

Liczba

łączna

Page 34: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

34

Razem w semestrze:

w ć l p s

16 5 2 6 0 435

Razem narastająco:

w ć l p s

28 9 7 12 0 840

Łączna liczba godzinŁączna

liczba godzin ZZU

Łączna liczba godzin

CNPS

1800

16,7

32 28,1

Liczba punktów

ECTS zajęć P

Łączna liczba

punktów ECTS

30

60

Łączna liczba

punktów ECTS

Liczba punktów

ECTS zajęć P

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

13,5

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

900

Łączna liczba godzin

CNPS

Łączna liczba godzinŁączna

liczba godzin ZZU

Page 35: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

35

Semestr 3Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 24

1 Moduł wspólny 2 0 0 0 0 30 60 2 1,2 02 IBB009823 Seminarium dyplomowe. Master (MSc) thesis

tutorial2 K2_W15,

K2S_KBU_W16-K2S_KBU_W21,

K2_U01, K2_U02, K2_U15, K2_U16,

K2_U17, K2S_KBU_U18-K2S_KBU_U25,

K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K06

30 90 3 1,1 T Z 2,7 S Ob.

3 IBB009923 Praca dyplomowa magisterska. Master (MSc) thesis K2_W02-K2_W05, K2_W07, K2_W09,

K2S_KBU_W16- K2S_KBU_W21,

K2_U01, K2_U06-K2_U09, K2_U15, K2_U16, K2_U17, K2S_KBU_U18-K2S_KBU_U25,

K2_K01, K2_K02, K2_K04

570 19 0,3 T Z 19,0 S Ob.

Razem 2 0 0 0 2 60 720 24 2,6 21,7

typ7

rod

zaj6

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y ku

rsó

w

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

liczba godzin Liczba godzin

ZZU

Sym

bo

l kie

run

kow

eg

o

efe

ktu

ksz

tałc

en

ia

łączna

pkt. ECTS

Liczba

zajęć

BK1

og

óln

o-u

cze

lnia

ny4

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Kurs/grupa kursów

sć CNPSl p

Tygodniowa

L.p.Nazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)w

Page 36: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

36

Grupy kursów wybieralnych liczba punktów ECTS 6

1 Moduł z bloku wybieralnego 2 2 30 120 4 1,2 T Z S W1 15 0,7 T 1,0 S W

IBB004623 Cienkościenne konstrukcje metalowe. Thin-walled metal structures (GK)

K2_W02, K2_W07,

K2S_KBU_W16, K2S_KBU_W17,

K2_U04, K2_U06, K2_U08,

K2S_KBU_U18, K2S_KBU_U20,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

IBB004723 Reologia konstrukcji betonowych. Rheology of concrete structures (GK)

K2_W01, K2_W02, K2_W04, K2_W05, K2_W07, K2_W09,

K2S_KBU_W16, K2_U06, K2_U07, K2_U09, K2_U11,

K2_U17, K2S_KBU_U18, K2S_KBU_U20, K2S_KBU_U23,

K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K06

typ7

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

Sp

osó

b3 za

licze

nia

łącznal

Liczba godzin

Tygodniowa

CNPSZZUp

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia

og

óln

o-u

cze

lnia

ny4

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

rod

zaj6

Kurs/grupa kursów

L.p.Kod kursu / grupy

kursówNazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)

Liczba

w ć

pkt. ECTS

zajęć

BK1s

liczba godzin

Page 37: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

37

2 Moduł z bloku wybieralnego 3 1 15 60 2 0,6 T Z S W1 15 0,6 T 0,7 S W

IBB001923 Awarie i naprawy konstrukcji betonowych. Failure and repair of concrete structures (GK)

K2_W07, K2_W10, K2_W13, K2_W14,

K2S_KBU_W16, K2S_KBU_W21,

K2_U04, K2_U05, K2_U11,

K2S_KBU_U18, K2S_KBU_U24, K2_K01, K2_K03

IBB002023 Awarie i naprawy konstrukcji metalowych. Failure and repair of metal structures (GK)

K2_W07, K2_W10, K2_W13, K2_W14,

K2S_KBU_W16, K2S_KBU_W21,

K2_U04, K2_U05, K2_U11, K2_U14, K2S_KBU_U18, K2S_KBU_U24, K2_K01, K2_K02

IBB002123 Awarie i naprawy obiektów budownictwa ogólnego. Failure and repair of public building (GK)

K2_W02, K2_W06, K2_W07, K2_W10, K2_W11,

K2S_KBU_W18, K2S_KBU_W21,

K2_U04, K2_U05, K2_U12, K2_U14, K2S_KBU_U24,

K2_K01, K2_K02, K2_K06

Razem 3 0 0 0 2 75 180 6 3,1 1,7

Page 38: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

38

Razem w semestrze:

w ć l p s

5 0 0 0 4 135Razem narastająco:

w ć l p s

33 9 7 12 4 975

Razem godzin ZZU: 975

Godziny - wykłady: 50,8%

Godziny - pozostałe zajęcia: 49,2%

ECTS - BK: 41,9%

ECTS - P: 57,2%

Łączna liczba

punktów ECTS

23,4

Łączna liczba godzin

CNPS

Łączna liczba godzin

CNPS

900

Łączna liczba godzinŁączna

liczba godzin ZZU

Łączna liczba godzin

ZZU

Łączna liczba godzinLiczba

punktów ECTS zajęć P

Łączna liczba

punktów ECTS

51,5

Liczba punktów

ECTS zajęć P

2700 37,7

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

30

90

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

5,7

Page 39: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

39

Moduły dla wybieralnej specjalności: Budowlano-Technologicznej BTO [2]Specialization: Building Technology Opiekun: dr hab. inż. Bożena HOŁA, prof. nadzw. PWr

Semestr 1Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 30

1 Moduły wspólne 8 4 1 2 0 225 540 18 8,6 6,62 IBB004921 Konstrukcje metalowe - obiekty. Metal structures -

objects2 30 60 2 1,1 T E S Ob.

2 30 60 2 1,3 T Z 2,0 S Ob.

3 IBB001721 Metody realizacji obiektów budowlanych 1. Methods of realizing of building structures 1

2 30 60 2 1,0 T Z S Ob.

2 30 60 2 1,2 T Z 2,0 S Ob.

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

og

óln

o-u

cze

lnia

ny4

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Liczba godzin

ZZU CNPS

K2_W06, K2_W07,

K2S_BTO_W16, K2_U06, K2_U07,

K2_U11, K2S_BTO_U18, K2S_BTO_U19,

K2_K01, K2_K03

w ć

rod

zaj6

typ7

Fo

rma2 ku

rsu

/gru

py

kurs

ów

Kurs/grupa kursów pkt. ECTS

łącznazajęć

BK1

Liczba

L.p.Kod kursu / grupy

kursówNazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)

Tygodniowa

liczba godzin

l p s

K2_W10, K2_W11,

K2S_BTO_W20, K2S_BTO_W21,

K2_U01, K2_U13, K2_U14, K2_U16, K2S_BTO_U21, K2S_BTO_U24,

K2_K01, K2_K02, K2_K04

Page 40: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

40

4 IBB001821 Organizacja robót budowlanych 1. Organization of construction works 1

2 30 60 2 1,1 T Z S Ob.

2 30 60 2 1,1 T Z 2,0 S Ob.

Razem 14 4 1 8 0 405 900 30 15,4 12,6

Razem w semestrze:

w ć l p s

14 4 1 8 0 405

K2_W10, K2_W11, K2_W13, K2_W14, K2_W12,

K2S_BTO_W18, K2S_BTO_W20, K2S_BTO_W21,

K2_U13, K2_U14, K2_U15, K2_U16,

K2_U17, K2S_BTO_U19, K2S_BTO_U20, K2S_BTO_U22, K2S_BTO_U23, K2S_BTO_U24,

K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K05

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

Łączna liczba godzin

ZZU

Łączna liczba godzin

CNPS

Liczba punktów

ECTS zajęć P

900 30 15,4 12,6

Łączna liczba

punktów ECTS

Łączna liczba godzin

Page 41: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

41

Semestr 2Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 26

1 Moduły wspólne 3 3 1 0 0 105 240 8 4 4,82 IBB004822 Konstrukcje betonowe - obiekty. Concrete

structures - objects2 30 60 2 1,2 T E S Ob.

2 30 60 2 1,2 T Z 2,0 S Ob.

3 IBB006022 Przemysłowa produkcja elementów prefabrykowanych. Industrial production of construction products

2 30 60 2 1,1 T Z S Ob.

2 30 60 2 1,2 T Z 2,0 S Ob.

4 IBB 005322 Utrzymanie i diagnostyka obiektów budowlanych. Maintenance and diagnostics of building objects

2 30 60 2 1,2 T Z S Ob.

2 30 60 2 1,2 T Z 1,8 S Ob.

5 IBB002522 Metody realizacji obiektów budowlanych 2. Methods of realizing of building structures 2

1 15 30 1 0,6 T E S Ob.

K2_W10, K2_W11,

K2S_BTO_W20, K2S_BTO_W21,

K2_U15, K2S_BTO_U22, K2S_BTO_U23,

K2_K01, K2_K03

K2_W06, K_W07, K2_W10,

K2S_BTO_W16, K2_U04, K2_U05,

K2_U16, K2S_BTO_U18, K2S_BTO_U20,

K2_K01

K2_W05, K2_W06, K2_W10,

K2S_BTO_W18, K2S_BTO_W19, K2S_BTO_U21,

K2_K01, K2_K02

K2_W10, K2_W11,

K2S_BTO_W20,

typ7

Kurs/grupa kursów

og

óln

o-u

cze

lnia

ny4

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

rod

zaj6

CNPS

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Liczba godzin

Liczba

łącznaZZU

pkt. ECTS

Sym

bo

l kie

run

kow

eg

o

efe

ktu

ksz

tałc

en

ia

zajęć

BK1

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y ku

rsó

w

ć l

L.p.Nazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)spw

liczba godzin

Tygodniowa

Page 42: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

42

2 30 60 2 1,1 T Z 1,9 S Ob.

6 IBB002622 Organizacja robót budowlanych 2. Organization of construction works 2

1 15 30 1 0,6 T E S Ob.

2 30 60 2 1,1 T Z 1,9 S Ob.

Razem 11 3 3 8 0 375 780 26 14,5 14,4

K2_W11, K2_W12, K2_W13,

K2S_BTO_W18, K2S_BTO_W21,

K2_U14, K2_U13, K2_U16,

K2S_BTO_U20, K2S_BTO_U24,

K2_K02, K2_K05

K2S_BTO_W21, K2_U01, K2_U13, K2_U14, K2_U16, K2S_BTO_U21, K2S_BTO_U24,

K2_K01, K2_K02, K2_K04

Page 43: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

43

Grupy kursów obowiązkowych liczba punktów ECTS 2

1IBB005422 Technologia konstrukcji drewnianych. Technology

of timber structures (GK)1 15 60 2 0,6 T Z S Ob.

1 15 0,6 T 1,0 S Ob.

Razem 1 0 0 1 0 30 60 2 1,2 1,0

Grupy kursów wybieralnych liczba punktów ECTS 2

1 Moduł wybieralny z bloku 1 1 15 60 2 0,6 T Z S W1 15 0,6 T 0,5 S W

IBB005522 Systemy elewacyjne obiektów budowlanych. Elevation systems of building constructions (GK)

K2_W13, K2_W14,

K2S_BTO_W16, K2S_BTO_W17, K2S_BTO_U18, K2S_BTO_U21, K2S_BTO_U22,

K2_K02, K2_K06

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia

Liczba

Tygodniowa

p

L.p.Kod kursu / grupy

kursówNazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)

L.p.Kod kursu / grupy

kursówNazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)

liczba godzin pkt. ECTS

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia CNPS łącznazajęć

BK1w sć l

Kurs/grupa kursów

og

óln

o-u

cze

lnia

ny4

typ7

rod

zaj6

Liczba godzin

Liczba

typ7

ZZU

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

zajęć

BK1

ZZU

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

Sp

osó

b3 za

licze

nia

K2_W10, K2_W13,

K2S_BTO_W17, K2S_BTO_W19,

K2_U12, K2S_BTO_U21,

K2_K01, K2_K02

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Kurs/grupa kursów

og

óln

o-u

cze

lnia

ny4

rod

zaj6

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

pkt. ECTS

w ć l p

Liczba godzin

s

Tygodniowa

CNPS łączna

liczba godzin

Page 44: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

44

IBB005622 Gospodarka nieruchomościami. Management of real estates (GK)

K2_W11, K2_W12, K2_W13, K2_W14, K2_W15,

K2S_BTO_W20, K2S_BTO_W21,

K2_U01, K2S_BTO_U22, K2S_BTO_U23, K2S_BTO_U24,

K2_K01, K2_K02, K2_K04

Razem 1 0 0 0 1 30 60 2 1,2 0,5

Razem w semestrze:

w ć l p s

13 3 3 9 1 435Razem narastająco:

w ć l p s

27 7 4 17 1 840

Łączna liczba godzin

ZZU

Łączna liczba

punktów ECTS

601800 28,5

Liczba punktów

ECTS zajęć P

Łączna liczba godzin

CNPS

900

Łączna liczba godzinŁączna

liczba godzin ZZU

15,9

Łączna liczba

punktów ECTS

Łączna liczba godzinŁączna

liczba godzin CNPS

32,3

30 16,9

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

Liczba punktów

ECTS zajęć P

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

Page 45: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

45

Semestr 3Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 27

1 Moduły wspólne 2 0 0 0 0 30 60 2 1,2 02 IBB003623 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi -

dodatkowe seminarium. Construction project management - seminar

2 K2_W10, K2_W11, K2_W12, K2_W13, K2_W14, K2_W15,

K2S_BTO_W17, K2S_BTO_W18, K2S_BTO_W21,

K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U13, K_U14,

K2_U16, K2S_BTO_U19, K2S_BTO_U20, K2S_BTO_U22, K2S_BTO_U23, K2S_BTO_U24,

K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06

30 90 3 1,3 T Z 2,1 S Ob.

typ7

w ć l pzajęć

BK1

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y ku

rsó

w

ZZU

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

s

Sym

bo

l kie

run

kow

eg

o

efe

ktu

ksz

tałc

en

ia

L.p.Nazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)

Tygodniowa

liczba godzin

Sp

osó

b3 za

licze

nia

pkt. ECTS

łączna

rod

zaj6

Kurs/grupa kursów

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

Liczba godzin

Liczba

Page 46: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

46

3 IBB009823 Seminarium dyplomowe. Master (MSc) thesis tutorial

2 K2_W15, K2S_BTO_W16-K2S_BTO_W21,

K2_U01, K2_U02, K2_U15, K2_U16,

K2_U17, K2S_BTO_U18-K2S_ BTO_U24,

K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K06

30 90 3 1,1 T Z 2,7 S Ob.

4 IBB009923 Praca dyplomowa magisterska. Master (MSc) thesis K2_W02-K2_W05, K2_W07, K2_W09,

K2S_BTO_W16-K2S_BTO_W21, K2_U06-K2_U09, K2_U15, K2_U16,

K2_U17, K2S_BTO_U18-K2S_BTO_U24,

K2_K01, K2_K02, K2_K04

570 19 0,3 T Z 19,0 S Ob.

Razem 2 0 0 0 4 90 810 27 3,9 23,8

Page 47: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

47

Grupy kursów wybieralnych liczba punktów ECTS 3

1 Moduł z bloku wybieralnego 2 1 15 90 3 0,6 T Z S W2 30 1,1 T 2,0 S W

IBB0005923 Budownictwo zrównoważone. Sustainable housing (GK)

K2_W06, K2_W13,

K2S_BTO_W20, K2_U01, K2_U08, K2S_BTO_U22,

K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K06

IBB005823 Technologia robót betonowych. Technology of concrete structures (GK)

K2_W11, K2_W13, K2_W14,

K2S_BTO_W17, K2S_BTO_W18,

K2_U13, K2_U14, K2_U16,

K2S_BTO_U19, K2S_BTO_U20,

K2_K03

typ7

Nazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK)

Tygodniowa

s

Liczba godzin

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

iaw CNPS

L.p.Kod kursu / grupy

kursówZZUć l p

liczba godzin pkt. ECTS

łącznazajęć

BK1

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

Liczba Kurs/grupa kursów

rod

zaj6

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

og

óln

o-u

cze

lnia

ny4

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Page 48: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

48

IBB002723 Wycena nieruchomości. Real estate appraisal (GK) K2_W06, K2_W07, K2_W11, K2_W12, K2_W15,

K2S_BTO_W16, K2S_BTO_W17, K2S_BTO_W20, K2S_BTO_W21,

K2_U01, K2_U04, K2_U14,

K2S_BTO_U22, K2S_BTO_U23, K2S_BTO_U24,

K2_K01, K2_K02, K2_K04, K2_K06

Razem 1 0 0 2 0 45 90 3 1,7 2,0

Razem w semestrze:

w ć l p s

3 0 0 2 4 135Razem narastająco:

w ć l p s

30 7 4 19 5 975

Razem godzin ZZU: 975

Godziny - wykłady: 46,2%

Godziny - pozostałe zajęcia: 53,8%

ECTS - BK: 42,1%

ECTS - P: 60,3%

37,9

30

54,3

Łączna liczba godzin

CNPS

Łączna liczba

punktów ECTS

2700

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

900

Liczba punktów

ECTS zajęć P

Łączna liczba

punktów ECTS

Łączna liczba godzinŁączna

liczba godzin ZZU

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

Łączna liczba godzin

CNPS

Liczba punktów

ECTS zajęć P

25,8

90

5,6

Łączna liczba godzinŁączna

liczba godzin ZZU

Page 49: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

49

Moduły dla wybieralnej specjalności: Budownictwo Hydrotechniczne i Specjalne BHS [3]Specialization: Special and Hydro-engineering Structures Opiekun: prof. dr hab. inż. Tomasz STRZELECKI

Semestr 1Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 28

1 Moduły wspólne 8 4 1 2 0 225 540 18 8,6 6,62 IBB005121 Konstrukcje betonowe - obiekty. Concrete

structures - objects1 15 30 1 0,6 T Z S Ob.

1 15 30 1 0,6 T Z 1,0 S Ob.

3 IBB005221 Konstrukcje metalowe - obiekty. Metal structures - objects

1 15 30 1 0,6 T Z S Ob.

1 15 30 1 0,7 T Z 1,0 S Ob.

4 GHB003921 Hydraulika i hydrologia. Hydraulics and hydrology 2 30 60 2 1,1 T E S Ob.K2_W01, K2_W03, K2_W06,

K2_W06, K2_W07,

K2S_BHS_W16, K2_U11, K2_U16, K2S_BHS_U18,

K2_K01

pkt. ECTS

typ7

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

og

óln

o-u

cze

lnia

ny4

ZZU

Kurs/grupa kursów

rod

zaj6

Liczba godzin

Liczba

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y ku

rsó

w

Sp

osó

b3 za

licze

nia

p

liczba godzin

w CNPS

L.p.Kod kursu / grupy

kursówć l

Sym

bo

l kie

run

kow

eg

o

efe

ktu

ksz

tałc

en

ia

Nazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK)

Tygodniowa

s łącznazajęć

BK1

K2_W06, K2_W07,

K2S_BHS_W16, K2_U06, K2_U11, K2S_BHS_U18,

K2_K01, K2_K03

Page 50: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

50

1 15 30 1 0,6 T Z 1,0 S Ob.

5 GHB000421 Specjalne konstrukcje geoinżynierskie. Special geo-engineering constructions

1 15 30 1 0,7 T E S Ob.

2 30 60 2 1,2 T Z 2,0 S Ob.

Razem 13 4 1 7 0 375 840 28 14,7 11,6

K2_W06, K2_W09, K2_W10,

K2_W13, K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U05, K2_U07, K2_U08, K2_U15, K2S_BHS_U16, K2S_BHS_U20, K2S_BHS_U19,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

K2_W05, K2_W06, K2_W11,

K2S_BHS_W17, K2S_BHS_W20,

K2_U04, K2_U05, K2_U07, K2_U10,

K2_U13, K2S_BHS_U20, K2S_BHS_U23,

K2_K01, K2_K09

Page 51: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

51

Grupy kursów wybieralnych liczba punktów ECTS 2

1 Moduł wybieralny z bloku 1 1 15 60 2 0,5 T Z S W1 15 0,6 T 1,0 S W

GHB000521 Geologia inżynierska. Engineering geology (GK) K2S_BHS_W17, K2S_BHS_W21, K2_U3, K2_U16, K2S_BHS_U20, K2S_BHS_U22,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

GHB000621 Hydrogeologia. Hydrogeology (GK) K2_W06, K2_W13,

K2S_BHS_W17, K2S_BHS_W21,

K2_U14, K2_U15, K2_U16, K2_U17, K2S_BHS_U20, K2S_BHS_U21, K2S_BHS_U22, K2S_BHS_U24,

K2_K01, K2_K02, K2_K06

łączna

Liczba

Liczba godzin pkt. ECTSliczba godzin

p

Nazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK)

sć l

Tygodniowa

L.p.Kod kursu / grupy

kursóww

Kurs/grupa kursów

og

óln

o-u

cze

lnia

ny4

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

typ7

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

zajęć

BK1

Sp

osó

b3 za

licze

nia

rod

zaj6

ZZU CNPS

Page 52: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

52

GHB000721 Modelowanie przepływu wód podziemnych. Modelling of groundwater flow (GK)

K2_W01, K2_W03, K2_W05, K2_W13,

K2S_BHS_W16, K2S_BHS_W17, K2S_BHS_W19,

K2_U01, K2U_03, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U12, K2S_BHS_U19, K2S_BHS_U20, K2S_BHS_U21,

K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K06

Razem 1 0 1 0 0 30 60 2 1,1 1,0

Razem w semestrze:

w ć l p s

14 4 2 7 0 405

Liczba punktów

ECTS zajęć P

Łączna liczba godzin Liczba punktów

ECTS zajęć BK

Łączna liczba godzin

ZZU

Łączna liczba

punktów ECTS

15,8 12,6

Łączna liczba godzin

CNPS

900 30

Page 53: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

53

Semestr 2Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 21

1 Moduły wspólne 3 3 1 0 0 105 240 8 4 4,82 GHB000822 Budowle hydrotechniczne. Hydro-engineering

structures2 30 90 3 1,2 T E S Ob.

2 30 60 2 1,1 T Z 2,0 S Ob.

3 GHB003822 Stalowe konstrukcje hydrotechniczne. Steel hydro-engineering constructions

1 15 30 1 0,7 T Z S Ob.

2 30 60 2 1,1 T Z 2,0 S Ob.

4 IBB003122 Specjalne budownictwo betonowe. Special concrete structures

1 15 30 1 0,6 T Z S Ob.

Sp

osó

b3 za

licze

nia

ZZU

L.p.Kod kursu / grupy

kursówNazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)

Tygodniowa

liczba godzin

s łączna

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

w ć l p

rod

zaj6

pkt. ECTSKurs/grupa kursów

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

typ7

zajęć

BK1

Sym

bo

l kie

run

kow

eg

o

efe

ktu

ksz

tałc

en

ia

K2_W06, K2_W09, K2_W13,

K2S_BHS_W16, K2S_BHS_W17, K2S_BHS_W18, K2S_BHS_W21,

K2_U04, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U12, K2_U19, K2S_BHS_U20, K2S_BHS_U22,

K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04

K2_W03, K2_W04,

K2S_BHS_W16, K2S_ BHS_W18, K2S_BHS_W21,

K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U12, K2S_BHS_U18, K2S_BHS_U19, K2S_BHS_U21, K2S_BHS_U22,

K2_K01, K2_K03

K2_W05, K2_W06, K2_W07,

Liczba

Liczba godzin

CNPS

Page 54: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

54

1 15 30 1 0,6 T Z 1,0 S Ob.

5 GHB002522 Specjalne budownictwo komunalne. Special municipal constructions

1 15 30 1 0,7 T E S Ob.

2 30 60 2 1,1 T Z 1,8 S Ob.

Razem 8 3 1 7 0 285 630 21 11,1 11,6

K2_W09, K2_W13,

K2S_BHS_W16, K2S_BHS_W17, K2S_BHS_W18, K2S_BHS_W20, K2S_BHS_W21,

K2_U01, K2_U04, K2_U05, K2_U08, K2_U12, K2_U14, K2S_BHS_U20, K2S_BHS_U22,

K2_K01, K2_K04, K2_K06

K2_W07, K2S_BHS_W16, K2S_BHS_W18, K2S_BHS_W19,

K2_U07, K2_U09, K2_U11, K2_U12, K2S_BHS_U18, K2S_BHS_U19, K2S_BHS_U21,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

Page 55: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

55

Grupy kursów obowiązkowych liczba punktów ECTS 9

1 GHB001022 Komputerowe wspomaganie hydrotechniki. Computer aided design in hydro-engineering (GK)

1 15 90 3 0,6 T Z S Ob.

2 30 1,2 T 2,0 S Ob.

2 ILB007522 Drogi - wybrane zagadnienia. Roads - selected topics (GK)

1 15 60 2 0,6 T Z S Ob.

1 15 0,6 T 1,0 S Ob.

3 ILB007722 Koleje - wybrane zagadnienia. Railways - selected topics (GK)

1 15 60 2 0,6 T Z S Ob.

1 15 0,6 T 1,0 S Ob.

4 GHB001122 Systemy informacji przestrzennej. Spatial information systems (GK)

1 15 60 2 0,7 T Z S Ob.

Liczba pkt. ECTS

CNPS

Liczba godzin

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

ZZU

typ7

og

óln

o-u

cze

lnia

ny4

Kurs/grupa kursów liczba godzin

s łączna

rod

zaj6

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

K2_W05, K2_W06, K2_W10,

K2S_BHS_W20, K2_U12, K2_U15, K2S_BHS_U23,

K2_K03

w l p

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia

ć

Kod kursu / grupy kursów

Nazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK)

Tygodniowa

L.p.zajęć

BK1

K2_W01, K2_W09,

K2S_BHS_W17,

K2S_BHS_W20, K2S_BHS_U23,

K2_K03, K2_K06

K2_W01, K2_W03, K2_W09, K2_W13,

K2S_BHS_W17, K2S_BHS_W19,

K2_U01, K2_U03, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U12,

K2_U16, K2S_BHS_U20, K2S_BHS_U21,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

Page 56: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

56

1 15 0,7 T 1,0 S Ob.

Razem 4 0 3 2 0 135 270 9 5,6 5,0

Razem w semestrze:

w ć l p s

12 3 4 9 0 420

Razem narastająco:

w ć l p s

26 7 6 16 0 825

Łączna liczba

punktów ECTS

Łączna liczba godzin

Łączna liczba godzin

Liczba punktów

ECTS zajęć P

29,2

16,6

Liczba punktów

ECTS zajęć P

16,7

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

Łączna liczba godzin

CNPS

900

Łączna liczba godzin

CNPS

60

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

32,5

Łączna liczba

punktów ECTS

1800

30

Łączna liczba godzin

ZZU

Łączna liczba godzin

ZZU

K2S_BHS_W17, K2S_BHS_W19, K2S_BHS_U21,

K2_U01, K2_U03, K2_U04, K2_U08, K2S_BHS_U21,

K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K06

Page 57: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

57

Semestr 3Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 26

1 Moduły wspólne 2 0 0 0 0 30 60 2 1,2 02 GHB009823 Seminarium dyplomowe. Master (MSc) thesis

tutorial2 K2_W15,

K2S_BHS_W16-K2S_BHS_W21,

K2_U01, K2_U02, K2_U15, K2_U16,

K2_U17, K2S_BHS_U18-K2S_BHS_U24,

K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K06

30 90 3 1,1 T Z 2,7 S Ob.

3 GHB009923 Praca dyplomowa magisterska. Master (MSc) thesis K2_W02-K2_W05, K2_W07, K2_W09,

K2S_BHS_W16- K2S_BHS_W21,

K2_U01, K2_U06-K2_U09, K2_U15, K2_U16, K2_U17, K2S_BHS_U18-K2S_BHS_U24,

K2_K01, K2_K02, K2_K04

570 19 0,3 T Z 19,0 S Ob.

liczba godzin

Kod kursu / grupy kursów

Nazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK)

typ7

Sym

bo

l kie

run

kow

eg

o

efe

ktu

ksz

tałc

en

ia

ZZU łączna

Liczba

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

Liczba godzin pkt. ECTS

w l p

Tygodniowa

L.p.

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

Sp

osó

b3 za

licze

nia

ć s

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

rod

zaj6

Kurs/grupa kursów

zajęć

BK1CNPS

Page 58: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

58

4 GHB001223 Regulacja rzek i drogi wodne. River training and water ways

1 15 30 1 0,7 T Z S Ob.

1 15 30 1 0,6 T Z 1,0

Razem 3 0 0 1 2 90 780 26 3,9 22,7

K2_W06, K2_W13,

K2S_BHS_W17, K2S_BHS_W20, K2S_BHS_W21,

K2_U04, K2_U08, K2_U09, K2_U12, K2S_BHS_U20, K2S_BHS_U21,

K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04

Page 59: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

59

Grupy kursów wybieralnych liczba punktów ECTS 4

1 Moduł z bloku wybieralnego 2 1 15 60 2 0,7 T Z S W1 15 0,5 T 1,0 S W

GHB001323 Siłownie wodne. Hydro-plants (GK) K2_W13, K2S_BHS_W17, K2S_BHS_W21, K2S_BHS_U20, K2S_BHS_U24,

K2_K01, K2_K03, K2_K06

GHB001423 Tunele hydrotechniczne. Hydro-engineering tunnels (GK)

K2_W02, K2S_BHS_W17, K2S_BHS_W18, K2S_BHS_W19,

K2_U05, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2S_BHS_U19, K2S_BHS_U21,

K2_K03

GHB003423 Sieci wodno-kanalizacyjne. Water-supply and savage system (GK)

K2_W09, K2_W13,

K2S_BHS_W16, K2S_BHS_W17, K2S_BHS_W18, K2S_BHS_W20, K2S_BHS_W21,

K2_U01, K2_U04, K2_U05, K2_U08, K2_U12, K2_U16, K2S_BHS_U20, K2S_BHS_U22,

K2_K01, K2_K04, K2_K06

rod

zaj6

Kurs/grupa kursów Liczba godzin

typ7

Sp

osó

b3 za

licze

nia

pkt. ECTS

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia

L.p.Kod kursu / grupy

kursówNazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)p

Tygodniowa Liczba

ZZU

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

sw ć l

liczba godzin

og

óln

o-u

cze

lnia

ny4

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

łącznazajęć

BK1CNPS

Page 60: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

60

2 Moduł z bloku wybieralnego 3 1 15 60 2 0,6 T Z S W1 15 0,6 T 0,8 S W

GHB001623 Renowacja budowli hydrotechnicznych. Renovation of hydro engineering structures (GK)

K2_W13, K2S_BHS_W17, K2S_BHS_W21, K2S_BHS_U20, K2S_BHS_U24,

K2_K01, K2_K03, K2_K06

GHB003823 Eksploatacja dróg wodnych. Waterways maintenance (GK)

K2_W06, K2_W10, K2_W13,

K2S_BHS_W21, K2S_BHS_U22, K2S_BHS_U24,

K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04

GHB001823 Odwodnienia stałe i tymczasowe. Permanent and temporary dewatering (GK)

K2_W01, K2_W09, K2_W13,

K2S_BHS_W17, K2S_BHS_W17, K2S_BHS_W19, K2S_BHS_U20, K2S_BHS_U21,

K2_U01, K2_U03, K2_U08, K2_U16, K2S_BHS_U20, K2S_BHS_U21, K2S_BHS_U17, K2S_BHS_U20, K2S_BHS_U21,

K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K06

Razem 2 0 0 1 1 60 120 4 2,4 1,8

Page 61: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

61

Razem w semestrze:

w ć l p s

5 0 0 2 3 150Razem narastająco:

w ć l p s

31 7 6 18 3 975

Razem godzin ZZU: 975

Godziny - wykłady: 47,7%

Godziny - pozostałe zajęcia: 52,3%

ECTS - BK: 43,1%

ECTS - P: 59,7%

2700

Łączna liczba godzinŁączna

liczba godzin ZZU

90 53,7

Liczba punktów

ECTS zajęć P

Łączna liczba

punktów ECTS

38,8

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

Łączna liczba godzin

CNPS

30 6,3 24,5

Łączna liczba

punktów ECTS

Łączna liczba godzinŁączna

liczba godzin ZZU

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

Liczba punktów

ECTS zajęć P

900

Łączna liczba godzin

CNPS

Page 62: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

62

Moduły dla wybieralnej specjalności: Budownictwo Podziemne i Inżynieria Miejska BPI [4]Specialization: Underground Infrastructure and Municipal Engineering Opiekun: dr hab. inż. Dariusz ŁYDŻBA, prof. nadzw. PWr

Semestr 1Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 28

1 Moduły wspólne 8 4 1 2 0 225 540 18 8,6 6,62 IBB005121 Konstrukcje betonowe - obiekty. Concrete

structures - objects1 15 30 1 0,6 T Z S Ob.

1 15 30 1 0,6 T Z 1,0 S Ob.

3 IBB005221 Konstrukcje metalowe - obiekty. Metal structures - objects

1 15 30 1 0,6 T Z S Ob.

1 15 30 1 0,7 T Z 1,0 S Ob.

4 GHB001921 Mechanika górotworu. Rock mechanics 1 15 30 1 0,6 T E S Ob.2 30 60 2 1,1 T Z 2,0 S Ob.

5 ILB001021 Inżynieria miejska - kubaturowe obiekty podziemne. Municipal engineering - underground building structures

1 15 30 1 0,7 T E S Ob.

K2_W06, K2_W07,

K2S_BPI_W16, K2_U11, K2_U16,

K2S_BPI_U18, K2S_BPI_U20,

K2_K01

K2_W06, K2_W07,

K2S_BPI_W16, K2_U06, K2_U11,

K2S_BPI_U18, K2_K01, K2_K03

K2_W02, K2S_BPI_W17, K2S_BPI_W18,

K2_U05, K2_U07, K2_U08, K2_U09,

K2S_BPI_U19, K2S_BP_U21,

K2_K03

K2_W06, K2_W05, K2_W10, K2_W11, K2_W13,

K2S_BPI_W18, K2_U05, K2_U11,

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

Kurs/grupa kursów

typ7

rod

zaj6

Sp

osó

b3 za

licze

nia

w

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

zajęć

BK1łącznaCNPSl

Sym

bo

l kie

run

kow

eg

o

efe

ktu

ksz

tałc

en

ia

pkt. ECTSLiczba godzin

Liczba

sp

Kod kursu / grupy kursów

L.p.Nazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)

liczba godzin

Tygodniowa

ć ZZU

Page 63: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

63

2 30 60 2 1,2 T Z 1,8 S Ob.

Razem 12 4 3 6 0 375 840 28 14,7 12,4

K2_U08, K2S_BPI_U20,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

Page 64: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

64

Grupy kursów wybieralnych liczba punktów ECTS 2

1 Moduł wybieralny z bloku 1 1 15 60 2 0,5 T Z S W1 15 0,6 T 1,0 S W

GHB000521 Geologia inżynierska. Engineering geology (GK) K2S_BPI_W17, K2S_BPI_W19,

K2_U03, K2_U16, K2S_BPI_U21, K2S_BPI_U22,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

GHB000621 Hydrogeologia. Hydrogeology (GK) K2_W06, K2_W13,

K2S_BPI_W17, K2S_BPI_W19,

K2_U14, K2_U15, K2_U16, K2_U17,

K2S_BPI_U21, K2S_BPI_U22,

K2_K01, K2_K02, K2_K06

Razem 1 0 1 0 0 30 60 2 1,1 1

Razem w semestrze:

w ć l p s

13 4 4 6 0 405

Kurs/grupa kursów

13,4

Liczba punktów

ECTS zajęć P

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

rod

zaj6

900

Łączna liczba godzin

CNPS

L.p.

s CNPSZZU

Łączna liczba godzin

ć

Łączna liczba godzin

ZZU

Liczba godzin

15,830

Łączna liczba

punktów ECTS

łączna

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

pkt. ECTS

Sp

osó

b3 za

licze

nia

liczba godzinLiczba Tygodniowa

typ7

l pzajęć

BK1

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

og

óln

o-u

cze

lnia

ny4

Nazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK)

w

Kod kursu / grupy kursów

Page 65: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

65

Semestr 2Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 24

1 Moduły wspólne 3 3 1 0 0 105 240 8 4 4,82 GHB002022 Roboty i budownictwo ziemne. Earthworks and

earth engineering2 30 90 3 1,1 T Z S Ob.

2 30 60 2 1,1 T Z 2,0 S Ob.

3 GHB002122 Budownictwo podziemne - tunele głębokie. Underground structures - deep tunnels

2 30 60 2 1,2 T E S Ob.

2 30 60 2 1,2 T Z 2,0 S Ob.2 30 60 2 1,2 T Z 2,0 S Ob.

K2_W05, K2_W09,

K2S_BPI_W17, K2S_BPI_W18, K2S_BPI_W21,

K2_U07, K2_U08, K2_U09,

K2S_BPI_U19, K2S_BPI_U20,

K2_K01, K2_K03

K2_W02, K2_W07, K2_W11,

K2S_BPI_W17, K2S_BPI_W19,

K2_U04, K2_U13, K2_U15, K2_U16,

K2_U23, K2S_BPI_U21,

K2_K01, K2_K03

l

Kurs/grupa kursów Liczba Tygodniowa

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

Kod kursu / grupy kursów

Nazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK)

ZZU

Sym

bo

l kie

run

kow

eg

o

efe

ktu

ksz

tałc

en

ia

typ7

rod

zaj6

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

Sp

osó

b3 za

licze

nia

łączna

pkt. ECTSLiczba godzinliczba godzin

zajęć

BK1CNPSw p sć

L.p.

Page 66: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

66

4 ILB001122 Inżynieria miejska - infrastruktura sieciowa. Municipal engineering - linear infrastructure

2 30 60 2 1,2 T E S Ob.

2 30 60 2 1,1 T Z 1,8 S Ob.1 15 30 1 0,6 T Z 1,0 S Ob.

Razem 9 3 7 3 0 330 720 24 12,7 13,6

K2_W06, K2_W05, K2_W10, K2_W11, K2_W13,

K2S_BPI_W16, K2S_BPI_W18,

K2_U05, K2_U06, K2_U08, K2_U11,

K2S_BPI_W18, K2S_BPI_U20, K2S_BPI_U24, K2S_BPI_U25,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

Page 67: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

67

Grupy kursów obowiązkowych liczba punktów ECTS 6

1 ILB007522 Drogi - wybrane zagadnienia. Roads - selected topics (GK)

1 15 60 2 0,6 T Z S Ob.

1 15 0,6 T 1,0 S Ob.

2 ILB007622 Mosty - wybrane zagadnienia. Bridges - selected topics (GK)

1 15 60 2 0,6 T Z S Ob.

1 15 0,6 T 1,0 S Ob.

3 ILB007722 Koleje - wybrane zagadnienia. Railways - selected topics (GK)

1 15 60 2 0,6 T Z S Ob.

1 15 0,6 T 1,0 S Ob.

Razem 3 0 0 3 0 90 180 6 3,6 3,0

K2S_BPI_W21, K2S_BPI_U23,

K2_K03, K2_K06

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ialć p

K2_W05, K2_W10, K2_W06,

K2S_BPI_W19, K2S_BPI_W21,

K2_U12, K2_U15, K2S_BPI_U23,

K2_K03

K2_W01, K2_W02,

K2S_BPI_W21, K2_U01, K2_U02,

K2_U03, K2S_BPI_U23,

K2_K01, K2_K02

CNPSZZU

typ7

rod

zaj6

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

og

óln

o-u

cze

lnia

ny4

Sp

osó

b3 za

licze

nia

L.p.

s

Nazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK)

Kod kursu / grupy kursów

Kurs/grupa kursów pkt. ECTSLiczba godzinliczba godzin

Liczba Tygodniowa

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

zajęć

BK1łącznaw

Page 68: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

68

Razem w semestrze:

w ć l p s

12 3 7 6 0 420

Razem narastająco:

w ć l p s

25 7 11 12 0 825 3032,11800 60

30900

Łączna liczba godzin

16,616,3

Łączna liczba godzin

ZZU

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

Liczba punktów

ECTS zajęć P

Liczba punktów

ECTS zajęć P

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

Łączna liczba godzin

CNPS

Łączna liczba godzin Łączna liczba

punktów ECTS

Łączna liczba

punktów ECTS

Łączna liczba godzin

CNPS

Łączna liczba godzin

ZZU

Page 69: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

69

Semestr 3Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 26

1 Moduły wspólne 2 0 0 0 0 30 60 2 1,2 02 GHB009823 Seminarium dyplomowe. Master (MSc) thesis

tutorial2 K2_W15,

K2S_BPI_W16-K2S_BPI_W21,

K2_U01, K2_U02, K2_U15, K2_U16,

K2_U17, K2S_BPI_U18-K2S_BPI_U25,

K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K06

30 90 3 1,1 T Z 2,7 S Ob.

3 GHB009923/ Praca dyplomowa magisterska. Master (MSc) thesis 570 19 0,3 T Z 19,0 S Ob.

ILB009923

Sym

bo

l kie

run

kow

eg

o

efe

ktu

ksz

tałc

en

ia

CNPSZZU łącznaw

K2_W02-K2_W05, K2_W07, K2_W09,

K2S_BPI_W16- K2S_BPI_W21,

K2_U01, K2_U06-K2_U09, K2_U15, K2_U16, K2_U17,

K2S_BPI_U18-K2S_BPI_U25,

K2_K01, K2_K02, K2_K04

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

typ7

L.p.

Kod kursu / grupy kursów

Nazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK)

sp

Kurs/grupa kursów pkt. ECTSLiczba godzinliczba godzin

Liczba Tygodniowa

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y ku

rsó

w

zajęć

BK1

rod

zaj6

Page 70: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

70

4 ILB001223 Inżynieria miejska - tunele miejskie. Municipal engineering - municipal tunnels

1 15 30 1 0,6 T Z S Ob.

1 15 30 1 0,6 T Z 1,0 S Ob.

Razem 3 0 0 1 2 90 780 26 3,8 22,7

Grupy kursów wybieralnych liczba punktów ECTS 4

1 Moduł z bloku wybieralnego 2 1 15 60 2 0,6 T Z S W1 15 0,6 T 1,0 S W

ILB005023 Zbiorniki podziemne. Underground reservoirs (GK) K2S_BPI_W18, K2S_BPI_U20,

K2_K01, K2_K02, K2_K06

ILB005123 Utrzymanie budowli podziemnych. Maintenance of underground structures (GK)

K2S_BPI_W18, K2S_BPI_U24, K2S_BPI_U25,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

liczba godzin

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia

K2_W06, K2_W05, K2_W10, K2_W11, K2_W13,

K2S_BPI_W16, K2S_BPI_W18,

K2_U05, K2_U06, K2_U08, K2_U11,

K2S_BPI_U19, K2S_BPI_U23, K2S_BPI_U22,

K2_K01, K2_K03

pw

L.p.

s CNPSZZUl

Liczba

og

óln

o-u

cze

lnia

ny4

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

łączna

pkt. ECTS

zajęć

BK1

typ7

Nazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK)

ć

rod

zaj6

TygodniowaKurs/grupa kursów

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Liczba godzin

Kod kursu / grupy kursów

Page 71: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

71

2 Moduł z bloku wybieralnego 3 1 15 60 2 0,5 T Z S W1 15 0,6 T 0,8 S W

GHB003523 Fundamenty specjalne. Special foundation structures (GK)

K2_W01, K2_W04, K2_W09, K2_W06, K2_W08,

K2S_BPI_W17, K2S_BPI_W20,

K2_U05, K2_U09, K2_U10, K2_U12,

K2S_BPI_U22, K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K06

GHB003623 Fundamentowanie na terenach specjalnych. Foundation engineering on special areas (GK)

K2_W06, K2_W08,

K2S_BPI_W17, K2S_BPI_W20,

K2_U05, K2_U08, K2_U09, K2_U10,

K2S_BPI_U22, K2_K03, K2_K06

GHB003723 Fundamenty w infrastrukturze transportu. Foundation engineering in transportation infrastructure (GK)

K2_W01, K2_W06, K2_W08,

K2S_BPI_W20, K2S_BPI_W17, K2S_BPI_W18,

K2_U01, K2_U04, K2_U05, K2_U08, K2_U09, K2_U10,

K2S_BPI_U22, K2_K03, K2_K06

Razem 2 0 0 1 1 60 120 4 2,3 1,8

Page 72: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

72

Razem w semestrze:

w ć l p s

5 0 0 2 3 150

Razem narastająco:

w ć l p s

30 7 11 14 3 975

Razem godzin ZZU: 975

Godziny - wykłady: 46,2%

Godziny - pozostałe zajęcia: 53,8%

ECTS - BK: 42,4%

ECTS - P: 60,6%

38,2 54,5

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

Liczba punktów

ECTS zajęć P

2700 90

Łączna liczba godzin

CNPS

Łączna liczba godzin

CNPS

Łączna liczba godzin

Łączna liczba

punktów ECTS

900

Łączna liczba godzinŁączna

liczba godzin ZZU

Liczba punktów

ECTS zajęć P

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

Łączna liczba

punktów ECTS

24,56,130

Łączna liczba godzin

ZZU

Page 73: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

73

Moduły dla wybieralnej specjalności: Budowa Dróg i Lotnisk DIL [5]Specialization: Roads and Airports Opiekun: prof. dr hab. inż. Antoni SZYDŁO

Semestr 1Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 30

1 Moduły wspólne 8 4 1 2 0 225 540 18 8,6 6,62 IBB005121 Konstrukcje betonowe - obiekty. Concrete

structures - objects1 15 30 1 0,6 T Z S Ob.

1 15 30 1 0,6 T Z 1,0 S Ob.

3 IBB005221 Konstrukcje metalowe - obiekty. Metal structures - objects

1 15 30 1 0,6 T Z S Ob.

1 15 30 1 0,7 T Z 1,0 S Ob.

4 ILB007821 Drogi szybkiego ruchu. Highways 2 30 90 3 1,7 T E S Ob. 2 30 60 2 1,2 T Z 2,0 S Ob.

Liczba

CNPSs ZZU

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia

Liczba godzin

K2_W06, K2_W07,

K2S_DIL_W16, K2_U16, K2_U17,

K2S_DIL_U18, K2_K01

K2_W06, K2_W07,

K2S_DIL_W16, K2_U06, K2_U11,

K2S_DIL_U18, K2_K01, K2_K03

L.p.Kod kursu / grupy

kursówNazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)

Tygodniowa

liczba godzin

w łączna

Fo

rma2 ku

rsu

/gru

py

kurs

ów

pkt. ECTS

zajęć

BK1ć l p

typ7

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Kurs/grupa kursów

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

rod

zaj6

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

K2_W06, K2_W09, K2_W14,

K2S_DIL_W20, K2_U01, K2_U03,

K2_U12, K2S_DIL_U19,

K2_K02, K2_K03

Page 74: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

74

5 ILB001421 Inżynieria ruchu. Traffic engineering 2 30 60 2 1,3 T E S Ob.1 15 30 1 0,7 T Z 1,0 S Ob.

Razem 14 4 1 7 0 390 900 30 16 11,6

Razem w semestrze:

w ć l p s

14 4 1 7 0 390

K2_W01, K2_W06, K2_W09,

K2S_DIL_W17, K2S_DIL_W19,

K2_U01, K2_U03, K2_U08, K2_U12, K2_U16, K2_U17,

K2S_DIL_U19, K2S_DIL_U23,

K2_K02, K2_K03, K2_K05

11,616900 30

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

Łączna liczba godzin

CNPS

Łączna liczba godzinLiczba

punktów ECTS zajęć P

Łączna liczba

punktów ECTS

Łączna liczba godzin

ZZU

Page 75: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

75

Semestr 2Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 22

1 Moduły wspólne 3 3 1 0 0 105 240 8 4 4,82 ILB001522 Materiały i nawierzchnie drogowe. Road materials

and pavements2 30 60 2 1,1 T E S Ob.

2 30 60 2 1,1 T Z 2,0 S Ob.

3 ILB009022 Teoria wymiarowania nawierzchni drogowych. Theory of pavement design

1 15 30 1 0,7 T Z S Ob.

2 30 60 2 1,2 T Z 2,0 S Ob.

4 ILB001722 Komputerowe wspomaganie projektowania dróg. Computer aided design of roads

3 K2_W06, K2_W09,

K2S_DIL_W17, K2_U01, K2_U12,

K2S_DIL_U19, K2_K02, K2_K03

45 90 3 1,8 T Z 3,0 S Ob.

5 ILB001822 Lotniska. Airports 2 30 60 2 1,0 T E S Ob.

Sym

bo

l kie

run

kow

eg

o

efe

ktu

ksz

tałc

en

ia

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

pkt. ECTS

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

ć sp

L.p.Kod kursu / grupy

kursówNazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)l

Tygodniowa

liczba godzin

w

typ7

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Kurs/grupa kursów Liczba godzin

ZZU łącznazajęć

BK1

rod

zaj6

CNPS

Liczba

K2_W06, K2_W10,

K2S_DIL_W17, K2S_DIL_W18,

K2_U15, K2_U16, K2_U17,

K2S_DIL_U20, K2S_DIL_U21,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

K2_W05, K2_W06, K2_W09, K2_W14,

K2S_DIL_W18, K2_U01, K2_U03, K2_U08, K2_U09,

K2S_DIL_U18, K2_K02, K2_K03

K2_W06, K2_W13,

Page 76: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

76

2 30 60 2 1,1 T Z 2,0 S Ob.

Razem 8 3 6 4 0 315 660 22 12 13,8

K2_W13, K2S_DIL_W17,

K2_U01, K2_U08, K2_U12,

K2S_DIL_U19, K2_K03

Page 77: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

77

Grupy kursów obowiązkowych liczba punktów ECTS 6

1 GHB002422 Odwodnienia budowli komunikacyjnych. Dewatering of communications structures (GK)

1

15 60 2 0,7 T Z S Ob.

1

15

0,7

T

1,0

S Ob.

2 ILB008122 Drogi szynowe - kolejowe i tramwajowe. Railroads - railways and tramways (GK)

1 15 60 2 0,5 T Z S Ob.

1 15 0,6 T 1,1 S Ob.

3 ILB007922 Mosty drogowe. Road bridges (GK) 1 15 60 2 0,5 T Z S Ob.1 15 0,7 T 1,2 S Ob.

Razem 3 0 0 3 0 90 180 6 3,7 3,3

K2S_DIL_W21, K2S_DIL_U24,

K2_K03, K2_K06

Liczba godzin

ZZU CNPSp s

L.p.Kod kursu / grupy

kursówlw łączna

pkt. ECTSLiczba

Nazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK)

rod

zaj6

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

liczba godzin

ćzajęć

BK1

Tygodniowa

typ7

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Kurs/grupa kursów

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

K2_W01, K2_W02,

K2S_DIL_W21, K2_U01,

K2S_DIL_U24, K2_K01, K2_K02

K2_W09, K2_W13,

K2S_DIL_W17, K2S_DIL_W20, K2S_DIL_W22,

K2_U01, K2_U04, K2_U05, K2_U08,

K2S_DIL_U20, K2S_DIL_U22,

K2_K01, K2_K04, K2_K06

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia

Page 78: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

78

Grupy kursów wybieralnych liczba punktów ECTS 2

1 Moduł wybieralny z bloku 1 1 15 60 2 0,6 T Z S W1 15 0,6 T 1,0 S W

ILB001922 Komunikacje miejskie. Urban transport (GK) K2_W06, K2S_DIL_W17, K2S_DIL_W19,

K2_U01, K2_U12, K2S_DIL_U19, K2S_DIL_U23,

K2_K03

ILB002022 Systemy transportowe. Transport systems (GK) K2_W06, K2_W13, K2S_

DIL _W17, K2S_DIL_W19,

K2_U01, K2_U03, K2_U12, K2_U16,

K2_U17, K2S_DIL_U23,

K2_K02, K2_K03, K2_K04

Razem 1 0 0 1 0 30 60 2 1,2 1,0

rod

zaj6

pkt. ECTS

sp

typ7

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Kurs/grupa kursów

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

łącznazajęć

BK1

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia

CNPSw ć

Liczba

Nazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK)

liczba godzin Liczba godzin

l ZZU

L.p.Kod kursu / grupy

kursów

Tygodniowa

Page 79: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

79

Razem w semestrze:

w ć l p s

12 3 6 8 0 435Razem narastająco:

w ć l p s

26 7 7 15 0 825

Semestr 3Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 24

1 Moduły wspólne 2 0 0 0 0 30 60 2 1,2 02 ILB009823 Seminarium dyplomowe. Master (MSc) thesis

tutorial2 K2_W15,

K2S_DIL_W16-K2S_DIL_W22,

K2_U01, K2_U02, K2_U15, K2_U16,

K2_U17, K2S_DIL_U18-K2S_DIL_U24,

K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K06

30 90 3 1,1 T Z 2,7 S Ob.

Sym

bo

l kie

run

kow

eg

o

efe

ktu

ksz

tałc

en

ia

typ7

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y ku

rsó

w

Sp

osó

b3 za

licze

nia

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

29,7

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

Liczba punktów

ECTS zajęć P

Kurs/grupa kursów

og

óln

o-u

cze

lnia

ny4

rod

zaj6

16,9 18,1

Liczba punktów

ECTS zajęć P

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

łącznaZZU

pkt. ECTS

Łączna liczba godzin Łączna liczba godzin

ZZU

Łączna liczba godzin

CNPS

Łączna liczba

punktów ECTS

w ć

1800 60

900 30

CNPSzajęć

BK1

Liczba

Liczba godzin

Łączna liczba

punktów ECTS

32,9

L.p.Kod kursu / grupy

kursówNazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)

Tygodniowa

l

liczba godzin

p s

Łączna liczba godzin Łączna liczba godzin

ZZU

Łączna liczba godzin

CNPS

Page 80: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

80

3 ILB009923 Praca dyplomowa magisterska. Master (MSc) thesis K2_W02-K2_W05, K2_W07, K2_W09,

K2S_DIL_W16- K2S_DIL_W22,

K2_U01, K2_U06-K2_U09, K2_U15, K2_U16, K2_U17,

K2S_DIL_U18-K2_DIL_U24,

K2_K01, K2_K02, K2_K04

570 19 0,3 T Z 19,0 S Ob.

Razem 2 0 0 0 2 60 720 24 2,6 21,7

Page 81: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

81

Grupy kursów obowiązkowych liczba punktów ECTS 2

1 ILB008023 Inżynieria miejska - obiekty podziemne. Municipal engineering - underground objects

1 15 60 2 0,6 T Z S Ob.

1 15 0,6 T 1,0 S Ob.

Razem 1 0 0 1 0 30 60 2 1,2 1,0

Grupy kursów wybieralnych liczba punktów ECTS 4

1 Moduł z bloku wybieralnego 2 1 15 60 2 0,6 T Z S W1 15 0,7 T 1,2 S W

ILB002323 Drogi technologiczne. Technology roads (GK) K2_W06, K2_W09, K2_W14,

K2S_DIL_W20, K2_U01, K2_U03,

K2_U12, K2S_DIL_U19, K2S_DIL_U20, K2S_DIL_U22, K2S_DIL_U23,

K2_K02, K2_K03S

ymb

ol k

ieru

nk.

efe

ktu

ks

zta

łce

nia

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

Kurs/grupa kursów

o c

ha

rakt

erze

pra

ktyc

znym

P5

typ7

Liczba godzin

CNPSs

pkt. ECTS

zajęć

BK1łączna

Tygodniowa Liczba

Fo

rma2 ku

rsu

/ gru

py

kurs

ów

łączna

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y ku

rsó

w

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

og

óln

o-u

cze

lnia

ny4

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Kurs/grupa kursów

rod

zaj6

L.p.

liczba godzin

ć l pw

rod

zaj6

pkt. ECTS

zajęć

BK1

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Liczba

Kod kursu / grupy kursów

Nazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK)

ZZU

typ7

Liczba godzin

Kod kursu / grupy kursów

Tygodniowa

Nazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK)

w p CNPSZZUslL.p.

ć

liczba godzin

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia

K2S_BPI_W18, K2S_BPI_W19, K2S_BPI_U19, K2S_BPI_U20,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

Page 82: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

82

ILB002423 Infrastruktura drogowa na terenach zurbanizowanych. Roads infrastructure in urban area (GK)

K2_W06, K2_W09, K2_W14,

K2S_DIL_W19, K2S_DIL_W20,

K2_U01, K2_U03, K2_U12,

K2S_DIL_U19, K2S_DIL_U20, K2S_DIL_U22,

K2_K02, K2_K03

2 Moduł z bloku wybieralnego 3 1 15 60 2 0,6 T Z S W1 15 0,7 T 1,2 S W

ILB008223 Systemy utrzymania dróg. Maintenance of road systems (GK)

K2_W06, K2_W10, K2_W11,

K2S_DIL_W17, K2S_DIL_W18, K2S_DIL_W22,

K2_U04, K2_U08, K2_U16,

K2S_DIL_U19, K2S_DIL_U20, K2S_DIL_U21,

K2_K01, K2_K03

ILB008323 Badania nawierzchni drogowych. Examination of pavements (GK)

K2_W06, K2_W10,

K2S_DIL_W18, K2_U08, K2_U15,

K2_U16, K2S_DIL_U21,

K2_K01, K2_K03

Razem 2 0 1 1 0 60 120 4 2,6 2,4

Page 83: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

83

Razem w semestrze:

w ć l p s

5 0 1 2 2 150Razem narastająco:

w ć l p s

31 7 8 17 2 975

Razem godzin ZZU: 975

Godziny - wykłady: 47,7%

Godziny - pozostałe zajęcia: 52,3%

ECTS - BK: 43,7%

ECTS - P: 60,9%

Łączna liczba godzin

ZZU

Łączna liczba godzin

2700 90 39,3 54,8

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

900 30 6,4 25,1

Liczba punktów

ECTS zajęć P

Łączna liczba godzin

CNPS

Łączna liczba

punktów ECTS

Łączna liczba

punktów ECTS

Łączna liczba godzin

CNPS

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

Liczba punktów

ECTS zajęć P

Łączna liczba godzin

ZZU

Łączna liczba godzin

Page 84: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

84

Moduły dla wybieralnej specjalności: Infrastruktura Transportu Szynowego ITS [6]Specialization: Rail Transportation Infrastructure Opiekun: dr hab. inż. Danuta BRYJA, prof. nadzw. PWr

Semestr 1Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 30

1 Moduły wspólne 8 4 1 2 0 225 540 18 8,6 6,62 IBB005121 Konstrukcje betonowe - obiekty. Concrete

structures - objects1 15 30 1 0,6 T Z S Ob.

1 15 30 1 0,6 Z 1,0 S Ob.

3 IBB005221 Konstrukcje metalowe - obiekty. Metal structures - objects

1 15 30 1 0,6 T Z S Ob.

1 15 30 1 0,7 T Z 1,0 S Ob.

4 ILB003021 Metody komputerowe w drogach kolejowych. Computer methods for railways

1 15 30 1 0,6 T E S Ob.

2 30 60 2 1,1 T Z 2,0 S Ob.

5 ILB002621 Drogi kolejowe. Railway tracks 2 30 60 2 1,1 T E S Ob.2 30 60 2 1,1 T Z 2,0 S Ob.

1 15 30 1 0,6 T Z 0,4 S Ob.

Razem 13 4 3 6 1 405 900 30 15,6 13

L.p.Kod kursu / grupy

kursówNazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)

Tygodniowa

l pw ć s

liczba godzin

typ7

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Kurs/grupa kursów

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

rod

zaj6

Fo

rma2 ku

rsu

/gru

py

kurs

ów

łącznazajęć

BK1

pkt. ECTS

CNPSZZU

Liczba godzin

Liczba

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia

K2_W06, K2_W07,

K2S_ITS_W16, K2_U11, K2_U16,

K2S_ITS_U18, K2_K01

K2_W06, K2_W07,

K2S_ITS_W16, K2_U06, K2_U11,

K2S_ITS_U18, K2_K01, K2_K03

K2_W09, K2S_ITS_W17,

K2_U09, K2S_ITS_U19, K2S_ITS_U20,

K2_K03

K2S_ITS_W17, K2S_ITS_U19,

K2_K01, K2_K03

Page 85: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

85

Razem w semestrze:

w ć l p s

13 4 3 6 1 405

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

Liczba punktów

ECTS zajęć P

30 15,6 13

Łączna liczba

punktów ECTS

900

Łączna liczba godzinŁączna

liczba godzin ZZU

Łączna liczba godzin

CNPS

Page 86: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

86

Semestr 2Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 22

1 Moduły wspólne 3 3 1 0 0 105 240 8 4 4,82 ILB002722 Stacje kolejowe. Railway stations 2 30 90 3 1,1 T E S Ob.

2 30 60 2 1,1 T Z 2,0 S Ob.

3 ILB002822 Teoria nawierzchni szynowych. Mechanics of track structure

2 30 60 2 1,1 T E S Ob.

1 15 30 1 0,6 T Z 1,0 S Ob.

4 ILB008822 Technologia robót kolejowych. Track maintenance technology

1 15 30 1 0,6 T Z S Ob.

1 15 30 1 0,6 T Z 1,0 S Ob.1 15 30 1 0,6 T Z 0,8 S Ob.

5 ILB008922 Koleje miejskie. Urban railways 1 15 30 1 0,6 T Z S Ob. 1 15 30 1 0,6 T Z 1,0 S Ob.

1 15 30 1 0,5 T Z 0,5 S Ob.

Razem 9 3 2 4 2 300 660 22 11,4 11,1

łącznazajęć

BK1

pkt. ECTS

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

Kod kursu / grupy kursów

Nazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK)

Tygodniowa

l sw

typ7

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Kurs/grupa kursów

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

rod

zaj6

L.p.

Liczba godzin

ZZU

Sym

bo

l kie

run

kow

eg

o

efe

ktu

ksz

tałc

en

ia

CNPSć

liczba godzin

p

Liczba

K2_W13, K2S_ITS_W17, K2S_ITS_W19,

K2_U04, K2S_ITS_U19, K2S_ITS_U23,

K2_K01, K2_K03

K2_W01, K2_W03,

K2S_ITS_W20, K2_U05, K2_U06,

K2_U15, K2S_ITS_U23,

K2_K01, K2_K03

K2_W10, K2_W11, K2_W13,

K2S_ITS_W20, K2S_ITS_W21,

K2_U05, K2_U13, K2S_ITS_U23, K2S_ITS_U25,

K2_K03, K2_K06

K2_W06, K2S_ITS_W17,

K2_U08, K2S_ITS_U19, K2S_ITS_U20,

K2_K03

Page 87: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

87

Grupy kursów obowiązkowych liczba punktów ECTS 6

1 ILB008422 Drogi i ulice. Roads and streets (GK) 1 15 60 2 0,6 T Z S Ob.

1

15

0,6

T Z

1,0 S Ob.

2 GHB002422 Odwodnienia budowli komunikacyjnych. Dewatering of communications structures (GK)

1 15 60 2 0,7 T Z S Ob.

1 15 0,7 T Z 1,0 S Ob.

3 ILB008522 Mosty kolejowe. Railway bridges (GK) 1 15 60 2 0,6 T Z S Ob.1 15 0,6 T Z 1,0 S Ob.

Razem 3 0 0 3 0 90 180 6 3,8 3,0

ć

rod

zaj6

Liczba

CNPS

liczba godzin pkt. ECTS

w

Tygodniowa

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia

Liczba godzin

L.p.Kod kursu / grupy

kursówNazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)

typ7

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Kurs/grupa kursów

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

zajęć

BK1p s łącznaZZUl

K2_W06, K2S_ITS_W22,

K2_U04, K2_U08, K2_U15,

KS2_ITS_U24, K2_K03

K2_W09, K2_W13,

K2S_ITS_W20, K2S_ITS_W22,

K2_U04, K2_U05, K2_U08, K2_U16,

K2S_ITS_U20, K2S_ITS_U24,

K2_K01, K2_K04, K2_K06

K2_W02, K2_W06, K2_W07, K2_W10,

K2S_ITS_W16, K2S_ITS_W22,

K2_U06, K2_U11, K2S_ITS_U18, K2S_ITS_U24,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

Page 88: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

88

Grupy kursów wybieralnych liczba punktów ECTS 2

1 Moduł wybieralny z bloku 1 1 15 60 2 0,6 T Z1 15 0,6 1,0

ILB003122 Koleje przemysłowe. Industrial railways (GK) K2_W06, K2S_ITS_W18, K2S_ITS_U21, K2S_ITS_U23,

K2_K03, K2_K06

S W

ILB006022 Koleje użytku niepublicznego. Non public utility railways (GK)

K2_W06, K2S_ITS_W18, K2S_ITS_U21, K2S_ITS_U23,

K2_K03, K2_K06

S W

Razem 1 0 0 1 0 30 60 2 1,2 1,0

Razem w semestrze:

w ć l p s

13 3 2 8 2 420Razem narastająco:

w ć l p s

26 7 5 14 3 825 1800 28,1

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

Liczba punktów

ECTS zajęć P

60 32

Łączna liczba

punktów ECTS

Łączna liczba godzin

CNPS

typ7

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Kurs/grupa kursów

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

rod

zaj6

pkt. ECTSLiczba

liczba godzin Liczba godzin

30

łącznazajęć

BK1

Łączna liczba

punktów ECTS

Liczba punktów

ECTS zajęć P

16,4 15,1

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

L.p.Kod kursu / grupy

kursówNazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)w ć

Łączna liczba godzin

CNPS

Łączna liczba godzin

ZZU

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia

Tygodniowa

p sl ZZU CNPS

Łączna liczba godzin

ZZU

900

Łączna liczba godzin

Łączna liczba godzin

Page 89: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

89

Semestr 3Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 24

1 Moduły wspólne 2 0 0 0 0 30 60 2 1,2 0,02 ILB009823 Seminarium dyplomowe. Master (MSc) thesis

tutorial2 K2_W15,

K2S_ITS_W16-K2S_ITS_W22,

K2_U01, K2_U02, K2_U15, K2_U16,

K2_U17, K2S_ITS_U18-K2S_ITS_U25,

K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K06

30 90 3 1,1 T Z 2,7 S Ob.

3 ILB009923 Praca dyplomowa magisterska. Master (MSc) thesis K2_W02-K2_W05, K2_W07, K2_W09,

K2S_ITS_W16- K2S_ITS_W22,

K2_U01, K2_U06-K2_U09, K2_U15, K2_U16, K2_U17,

K2S_ITS_U18-K2S_ITS_U25,

K2_K01, K2_K02, K2_K04

570 19 0,3 T Z 19,0 S Ob.

Razem 2 0 0 0 2 60 720 24 2,6 21,7

Sp

osó

b3 za

licze

nia

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

Kurs/grupa kursów

typ7

ZZU

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

łączna

pkt. ECTS

Liczba

CNPS

Liczba godzin

L.p.Kod kursu / grupy

kursówNazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)

Tygodniowa

p

Sym

bo

l kie

run

kow

eg

o

efe

ktu

ksz

tałc

en

ia

rod

zaj6

sl

liczba godzin

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4zajęć

BK1w ć

Page 90: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

90

Grupy kursów obowiązkowych liczba punktów ECTS 2

1 ILB008023 Inżynieria miejska - obiekty podziemne. Municipal engineering - underground objects (GK)

1 15 60 2 0,6 T Z S Ob.

1 15 0,6 T 1,0

Razem 1 0 0 0 1 30 60 2 1,2 1,0

liczba godzin

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia

Tygodniowa

Liczba godzin pkt. ECTS

Liczba

zajęć

BK1

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Kurs/grupa kursów

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

typ7

rod

zaj6

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

łącznaCNPSZZUp sw ć l

L.p.Kod kursu / grupy

kursówNazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)

K2_W06, K2_W10, K2_W11, K2_W13,

K2S_ITS_W22, K2_U04, K2_U08, K2_U09, K2_U14,

K2S_ITS_U22, K2S_ITS_U24,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

Page 91: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

91

Grupy kursów wybieralnych liczba punktów ECTS 4

1 Moduł z bloku wybieralnego 2 1 15 60 2 0,6 T Z S W1 15 0,6 T 1,0 S W

ILB006223 Sterowanie ruchem kolejowym. Train operations (GK)

K2_W06, K2S_ITS_W17, K2S_ITS_W19,

K2_U12, K2S_ITS_U20,

K2_K01, K2_K03

ILB006323 Eksploatacja kolei. Railways exploitation (GK) K2S_ITS_W17, K2S_ITS_W19, K2S_ITS_U19, K2S_ITS_U20,

K2_K03, K2_K06

2 Moduł z bloku wybieralnego 3 1 15 60 2 0,6 T Z S W1 15 0,5 T 1,0 S W

ILB006923 Diagnostyka dróg szynowych. Examination of track structure (GK)

K2S_ITS_W17, K2S_ILB_U19, K2S_ILB_U20,

K2_K03

ILB007023 Trwałość i niezawodność dróg szynowych. Durability and reliability of track structure (GK)

K2S_ITS_W20, K2_U08, K2_U15,

K2S_ITS_U25, K2_K01, K2_K03

Razem 2 0 1 1 0 60 120 4 2,3 2,0

Liczba godzinliczba godzin

L.p.Kod kursu / grupy

kursówNazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)

Liczba

łączna

rod

zaj6

p

pkt. ECTS

zajęć

BK1CNPSs

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia

Tygodniowa

typ7

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y ku

rsó

w

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Kurs/grupa kursów

og

óln

o-u

cze

lnia

ny4

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

ć l ZZUw

Page 92: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

92

Razem w semestrze:

w ć l p s

5 0 1 1 3 150Razem narastająco:

w ć l p s

31 7 6 15 6 975

Razem godzin ZZU: 975

Godziny - wykłady: 47,7%

Godziny - pozostałe zajęcia: 52,3%

ECTS - BK: 42,3%

ECTS - P: 58,7%

Łączna liczba

punktów ECTS

2700 52,890 38,1

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

Łączna liczba godzin

CNPS

Łączna liczba godzin

900

Łączna liczba godzin

ZZU

Łączna liczba godzinŁączna

liczba godzin ZZU

6,1

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

Liczba punktów

ECTS zajęć P

Łączna liczba godzin

CNPS

Łączna liczba

punktów ECTS

30

Liczba punktów

ECTS zajęć P

24,7

Page 93: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

93

Moduły dla wybieralnej specjalności: In żynieria Mostowa IMO [7]Specialization: Bridges Opiekun: prof. dr hab. inż. Jan BILISZCZUK

Semestr 1Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 30

1 Moduły wspólne 8 4 1 2 0 225 540 18 8,6 6,62 IBB005121 Konstrukcje betonowe - obiekty. Concrete

structures - objects1 15 30 1 0,6 T Z S Ob.

1 15 30 1 0,6 T Z 1,0 S Ob.

3 IBB005221 Konstrukcje metalowe - obiekty. Metal structures - objects

1 15 30 1 0,6 T Z S Ob.

1 15 30 1 0,7 T Z 1,0 S Ob.

4 ILB003721 Mosty betonowe 1. Concrete bridges 1 2 30 60 2 1,2 T E S Ob.2 30 60 2 1,2 T Z 2,0 S Ob.

Fo

rma2 ku

rsu

/gru

py

kurs

ów

ZZU

Liczba godzin pkt. ECTS

w

liczba godzin

łącznaCNPS

K2_W06, K2_W07,

K2S_IMO_W16, K2_U11, K2_U16, K2S_IMO_U18,

K2_K01

K2_W06, K2_W07,

K2S_IMO_W16, K2_U06, K2_U11, K2S_IMO_U18,

K2_K01, K2_K03

pzajęć

BK1

Liczba

L.p.Kod kursu / grupy

kursówNazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)ć l

Tygodniowa

s

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia

typ7

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Kurs/grupa kursów

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

rod

zaj6

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

K2_W02, K2_W06, K2_W07, K2_W08, K2_W10,

K2S_IMO_W20, K2S_IMO_W21,

K2_U06, K2_U11, K2S_IMO_U19, K2S_IMO_U21,

K2_K01, K2_K03

Page 94: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

94

5 ILB003821 Mosty metalowe 1. Metal bridges 1 2 30 60 2 1,2 T E S Ob.2 30 60 2 1,2 T Z 2,0 S Ob.

Razem 14 4 1 8 0 405 900 30 15,9 12,6

Razem w semestrze:

w ć l p s

14 4 1 8 0 405

Łączna liczba godzinŁączna liczba

punktów ECTS

K2_W02, K2_W06, K2_W07, K2_W10,

K2S_IMO_W16, K2S_IMO_W18,

K2_U06, K2_U11, K2S_IMO_U18, K2S_IMO_U20,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

Łączna liczba godzin

ZZU

Liczba punktów

ECTS zajęć P

900 30 15,9 12,6

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

Łączna liczba godzin

CNPS

Page 95: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

95

Semestr 2Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 22

1 Moduły wspólne 3 3 1 0 0 105 240 8 4 4,82 ILB009122 Teoria konstrukcji mostowych. Theory of bridges 2 30 90 3 1,3 T E S Ob.

2 30 60 2 1,3 T Z 2,0 S Ob.

3 ILB004022 Mosty betonowe 2. Concrete bridges 2 1 15 30 1 0,6 T E S Ob.2 30 60 2 1,1 T Z 1,9 S Ob.

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

Nazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK)

w ć

pkt. ECTS

Sym

bo

l kie

run

kow

eg

o

efe

ktu

ksz

tałc

en

ia

zajęć

BK1

Liczba godzin

rod

zaj6

p

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

s

typ7

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Kurs/grupa kursów

L.p.Kod kursu / grupy

kursów

Liczba

CNPS łączna

Tygodniowa

liczba godzin

l ZZU

K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W10,

K2S_IMO_W17, K2S_IMO_W20,

K2_U06, K2_U07, K2_U08,

K2S_IMO_U19, K2S_IMO_U20, K2S_IMO_U21,

K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K05

K2_W02, K2_W06, K2_W07, K2_W08, K2_W10,

K2S_IMO_W17, K2S_IMO_W20,

K2_U06, K2_U11, K2S_IMO_U20, K2S_IMO_U21,

K2_K04

Page 96: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

96

4 ILB004122 Mosty metalowe 2. Metal bridges 2 1 15 30 1 0,6 T E S Ob.

2 30 60 2 1,2 T Z 1,9 S Ob.

5 ILB004322 Badanie mostów. Examination of bridges 1 15 30 1 0,6 T Z S Ob.

2 30 60 2 1,1 T Z 1,9 S Ob.

Razem 8 3 3 6 0 300 660 22 11,8 12,5

Grupy kursów obowiązkowych liczba punktów ECTS 6

1 ILB008022 Inżynieria miejska - obiekty podziemne. Municipal engineering - underground objects (GK)

1 15 60 2 0,6 T Z S Ob.

1 15 0,7 T 1,1 S Ob.

2 ILB008422 Drogi i ulice. Roads and streets (GK) 1 15 60 2 0,6 T Z S Ob.1 15 0,6 T 1,0 S Ob.

Liczba pkt. ECTS

CNPS łączna

L.p.Kod kursu / grupy

kursówNazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)

K2_W02, K2_W06, K2_W07, K2_W10,

K2S_IMO_W16, K2S_IMO_W18,

K2_U06, K2_U11, K2S_IMO_U18, K2S_IMO_U20,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

p s ZZU

liczba godzin

w l

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia

rod

zaj6

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

Liczba godzin

zajęć

BK1ć

Tygodniowa

typ7

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Kurs/grupa kursów

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

K2_W06, K2_W11,

K2S_IMO_W22, K2_U04, K2_U08, K2_U09, K2_U14, K2S_IMO_U24,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

K2S_IMO_W19, K2S_IMO_W20, K2S_IMO_U22,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

K2_W06, K2S_IMO_W22,

K2_U04, K2_U08, K2_U15,

K2S_IMO_U24, K2_K03

Page 97: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

97

3 ILB004222 Komputerowe wspomaganie projektowania mostów. Computer aided design of bridges (GK)

1 15 60 2 0,6 T Z S Ob.

1 15 0,6 T 1,0 S Ob.

Razem 3 0 1 2 0 90 180 6 3,7 3,1

Grupy kursów wybieralnych liczba punktów ECTS 2

1 Moduł wybieralny z bloku 1 1 15 60 2 0,5 T Z S W1 15 0,7 T 1,2 S W

ILB004422 Rehabilitacja mostów. Bridge rehabilitation (GK) K2_W01, K2_W02,

K2S_IMO_W18, K2_U01, K2_U02,

K2_U03, K2S_IMO_U20,

K2_K01, K2_K02

CNPS łączna

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia

Liczba

ZZU

liczba godzin

p sć lzajęć

BK1

Tygodniowapkt. ECTS

w

typ7

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Kurs/grupa kursów

rod

zaj6

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

og

óln

o-u

cze

lnia

ny4

L.p.Kod kursu / grupy

kursówNazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)

Liczba godzin

K2_W01, K2_W02, K2_W04, K2_W05, K2_W09,

K2S_IMO_W17, K2S_IMO_W18,

K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U11, K2S_IMO_U19, K2S_IMO_U20, K2S_IMO_U21,

K2_K01, K2_K03, K2_K05

Page 98: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

98

ILB004522 Mosty drewniane. Timber bridges (GK) K2_W09, K2_W14,

K2S_IMO_W17, K2S_IMO_W19,

K2_U03, K2_U04, K2S_IMO_U21,

K2_K02, K2_K03

Razem 1 0 0 1 0 30 60 2 1,2 1,2

Razem w semestrze:

w ć l p s

12 3 4 9 0 420

Razem narastająco:

w ć l p s

26 7 5 17 0 825

Liczba punktów

ECTS zajęć P

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

60 32,6

Łączna liczba

punktów ECTS

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

30

Łączna liczba godzin

ZZU

Łączna liczba godzin

CNPS

Łączna liczba

punktów ECTS

Liczba punktów

ECTS zajęć P

16,7

29,4

16,8

Łączna liczba godzin

ZZU

Łączna liczba godzin

Łączna liczba godzin

Łączna liczba godzin

CNPS

900

1800

Page 99: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

99

Semestr 3Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 24

1 Moduły wspólne 2 0 0 0 0 30 60 2 1,2 02 ILB009823 Seminarium dyplomowe. Master (MSc) thesis

tutorial2 K2_W15,

K2S_IMO_W16-K2S_IMO_W22,

K2_U01, K2_U02, K2_U15, K2_U16,

K2_U17, K2S_IMO_U18-K2S_IMO_U24,

K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K06

30 90 3 1,1 T Z 2,7 S Ob.

3 ILB009923 Praca dyplomowa magisterska. Master (MSc) thesis K2_W02-K2_W05, K2_W07, K2_W09,

K2S_IMO_W16- K2S_IMO_W22,

K2_U01, K2_U06-K2_U09, K2_U15, K2_U16, K2_U17, K2S_ IMO_U18-K2S_ IMO_U24,

K2_K01, K2_K02, K2_K04

570 19 0,3 T Z 19,0 S Ob.

Razem 2 0 0 0 2 60 720 24 2,6 21,7

Grupy kursów obowiązkowych liczba punktów ECTS 2

typ7

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Kurs/grupa kursów

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

rod

zaj6

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

p s

liczba godzin

L.p.Kod kursu / grupy

kursówNazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)w

Tygodniowa

Tygodniowa

ć l

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

CNPS

liczba godzin

Liczba godzin

pkt. ECTS

Liczba

zajęć

BK1ZZU

pkt. ECTS

Liczba

Liczba godzin

za

licze

nia

Kurs/grupa kursów

łączna

kurs

u/

gru

py

Sym

bo

l kie

run

kow

eg

o

efe

ktu

ksz

tałc

en

ia

Page 100: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

100

1 ILB008623 Drogi kolejowe - wybrane zagadnienia. Railway tracks - special topics (GK)

1 15 60 2 0,5 T Z S Ob.

1 15 0,6 T 1,1

Razem 1 0 0 1 0 30 60 2 1,1 1,1

L.p.Kod kursu / grupy

kursówNazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)p sw l

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia

ZZUć

Sp

osó

b3 za

licze

nia

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

rod

zaj6

łączna

typ7

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

CNPSzajęć

BK1

K2S_IMO_W22, K2S_IMO_U24,

K2_K03, K2_K06

Page 101: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

101

Grupy kursów wybieralnych liczba punktów ECTS 4

1 Moduł z bloku wybieralnego 2 1 15 60 2 0,5 T Z S W1 15 0,7 T 0,9 S W

ILB004623 Wykonawstwo obiektów mostowych. Construction methods of bridge structures (GK)

K2_W10, K2_W11,

K2S_IMO_W20, K2_U13, K2_U14, K2S_IMO_U23,

K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04

ILB004723 Konstrukcje gruntowo-powłokowe. Soil-layer constructions (GK)

K2_W05, K2_W07, K2_W08,

K2_W09, K_W14, K_W15,

K2S_IMO_W17, K2S_IMO_W16, K2S_IMO_W17, K2S_IMO_W18,

K2_U04, K2_U08, K_U10, K2_K01, K2_K02, K2_K03,

K2_K04

łącznać

Tygodniowa

L.p.Kod kursu / grupy

kursówNazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

typ7

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

rod

zaj6

CNPS

Liczba

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Kurs/grupa kursów

zajęć

BK1

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia

ZZU

pkt. ECTSliczba godzin

w l p s

Liczba godzin

Page 102: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

102

2 Moduł z bloku wybieralnego 3 60 2 S WILB004823 Komputerowe systemy wspomagania. gospodarki

mostowej. Computer systems of bridge maintenance (GK)

1 15 0,6 T Z

1 15 0,6 T 1,0

ILB009223 Obiekty mostowe typu "znacznik krajobrazu". Bridge structures as landmarks (GK)

1 15 0,6 T Z

1 15 0,6 T 1,0

Razem - W2 2 0 1 0 1 60 120 4 2,4 1,9Razem - W3 2 0 0 0 2 60 120 4 2,4 1,9

Razem w semestrze:

w ć l p s

Razem - W2 5 0 1 1 3 150Razem - W3 5 0 0 1 4 150

Razem narastająco:

w ć l p s

Liczba punktów

ECTS zajęć P

6,1 24,7

Liczba punktów

ECTS zajęć P

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

K2_W11, K2_W12, K2_W13,

K2S_IMO_W19, K2S_IMO_W20, K2S_IMO_W21, K2S_IMO_W22,

K2_U04, K2_U07, K2_U08, K2_U09,

K2_U12, K2S_IMO_U19, K2S_IMO_U20, K2S_IMO_U21,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

K2_W06, K2_W13,

K2S_IMO_W17, K2S_IMO_W18, K2S_IMO_U19, K2S_IMO_U21, K2S_IMO_U23,

K2_K02, K2_K03

Łączna liczba godzinŁączna

liczba godzin ZZU

Łączna liczba godzin

900

Łączna liczba

punktów ECTS

Łączna liczba godzin

CNPS

Łączna liczba

punktów ECTS

30

Łączna liczba godzin

ZZU

24,7900

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

6,130

Łączna liczba godzin

CNPS

Page 103: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

103

Razem - W2 31 7 6 18 3 975Razem - W3 31 7 5 18 4 975

Razem godzin ZZU: 975

Godziny - wykłady: 47,7%

Godziny - pozostałe zajęcia: 52,3%

ECTS - BK: 43,0%

ECTS - P: 60,1%

27002700 38,790

90 38,7 54,154,1

Page 104: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

104

Moduły dla wybieralnej specjalności:Teoria Konstrukcji TKO [8]Specialization: Theory of Structures Opiekun: dr hab. inż. Kazimierz MYŚLECKI, prof. nadzw. PWr

Semestr 1Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 30

1 Moduły wspólne 8 4 1 2 0 225 540 18 8,6 6,62 IBB004821 Konstrukcje betonowe - obiekty. Concrete

structures - objects2 30 60 2 1,2 T E S Ob.

2 30 60 2 1,2 T Z 2,0 S Ob.

K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09,

K2S_TKO_W16, K2S_TKO_W17, K2S_TKO_W18, K2S_TKO_W19,

K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09,

K2_U11, K2S_TKO_U18, K2S_TKO_U19, K2S_TKO_U20, K2S_TKO_U21, K2S_TKO_U23, K2_K01, K2_K02

Fo

rma2 ku

rsu

/gru

py

kurs

ów

zajęć

BK1

Liczba

łącznaZZU

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia

Liczba godzin

L.p.Kod kursu / grupy

kursówNazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)

Tygodniowa

liczba godzin

w p s

typ7

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Kurs/grupa kursów

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

rod

zaj6

pkt. ECTS

CNPS

Page 105: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

105

3 IBB004921 Konstrukcje metalowe - obiekty. Metal structures - objects

2 30 60 2 1,1 T E S Ob.

2 30 60 2 1,3 T Z 2,0 S Ob.

4 ILB008721 Symboliczno-numeryczna mechanika komputerowa. Symbolic and numerical calculus in mechanics

1 15 60 2 0,6 T Z S Ob.

2 30 60 2 1,1 T Z 2,0 S Ob.

Razem 13 4 3 6 0 390 900 30 15,1 12,6

Razem w semestrze:

w ć l p s

13 4 3 6 0 390

K2_W06, K2_W07,

K2S_TKO_W16, K2_U06, K2_U07,

K2_U11, K2S_TKO_U18, K2S_TKO_U19, K2_K01, K2_K03

K2S_TKO_W17, K2S_TKO_W18,

K2_U09, K2_U16, K2_U17,

K2S_TKO_U19, K2S_TKO_U20,

K2_K01, K2_K03, K2_K04

Łączna liczba godzinLiczba

punktów ECTS zajęć P

900 30 15,1 12,6

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

Łączna liczba

punktów ECTS

Łączna liczba godzin

CNPS

Łączna liczba godzin

ZZU

Page 106: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

106

Semestr 2Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 23

1 Moduły wspólne 3 3 1 0 0 105 240 8 4 4,82 ILB005422 Metody matematyczne w mechanice. Mathematics

methods in mechanics1 15 30 1 0,6 T Z

2 30 60 2 1,1 T Z 0,5

3 ILB006822 Teoria dźwigarów powierzchniowych. Theory of spatial structures

2 30 60 2 1,1 T Z

1 15 60 2 0,7 T Z 0,81 15 30 1 0,7 T Z 1,0

4 GHB002622 Reologia. Rheology 2 30 30 1 1,0 T Z1 15 60 2 0,7 T Z 0,7

5 IBB001422 Niezawodność i stany graniczne konstrukcji. Reliability and limit states of structures

2 30 60 2 1,1 T E

2 30 60 2 1,1 T Z 1,7

K2_W01, K2_W03, K2_W04,

K2S_KBU_W16, K2_U06, K2_U07,

K2_U08, K2S_KBU_U18, K2S_KBU_U23,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04,

K2S_TKO_W18, K2S_TKO_W19,

K2_U06, K2_U08, K2S_TKO_U19-K2S_TKO_U23, K2_K01, K2_K04

Fo

rma2 ku

rsu

/gru

py

kurs

ów

K2_W01, K2S_TKO_W18,

K2_U08, K2S_TKO_U20,

K_K01

l

liczba godzin

p ZZUsw

Sp

osó

b3 za

licze

nia

zajęć

BK1

Liczba

łączna

Kurs/grupa kursów

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

typ7

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

rod

zaj6

CNPS

L.p.Kod kursu / grupy

kursówNazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)ć

Tygodniowa

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia

K2_W02, K2_W05,

K2S_TKO_W18, K2S_TKO_W19, K2S_TKO_U20, K2S_TKO_U21, K2S_TKO_U23,

K2_K04, K2_K06

pkt. ECTSLiczba godzin

Page 107: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

107

6 Pozostałe moduły studenci wybierają w ramach Indywidualnego Programu i Planu Studiów, ustalanego z opiekunem specjalności tak, aby uzyskać w 2 semestrze co najmniej 30 pkt. - wybór z listy przedmiotów jak poniżej.

Razem 10 9 2 0 0 315 690 23 12,1 9,5

Page 108: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

108

Razem w semestrze:

w ć l p s

10 9 2 0 0 315Razem narastająco:

w ć l p s

23 13 5 6 0 705

Semestr 3Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 28

1 Moduły wspólne 2 0 0 0 0 30 60 2 1,2 02 ILB009823 / Seminarium dyplomowe. Master (MSc) thesis

tutorial 2 30 90 3 1,1 T Z 2,7 S Ob.

IBB009823 /

GHB009823

27,2

K2_W15, K2S_TKO_W16-K2S_TKO_W21,

K2_U01, K2_U02, K2_U15, K2_U16,

K2_U17, K2S_TKO_U18-K2S_TKO_U23,

K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K06

Łączna liczba godzin

ZZU

Liczba godzin

łączna

Łączna liczba godzin

CNPS

Łączna liczba

punktów ECTS

53

CNPS

Łączna liczba godzin

ZZU

Łączna liczba godzin

l p sw

Łączna liczba godzinLiczba

punktów ECTS zajęć

BK

22,1

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

12,1

L.p.

liczba godzin

Nazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK)

Tygodniowa

ć

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

9,5

Liczba

23

typ7

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Kurs/grupa kursów

Liczba punktów

ECTS zajęć P

Liczba punktów

ECTS zajęć P

rod

zaj6

690

1590

ZZUzajęć

BK1

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

Łączna liczba godzin

CNPS

pkt. ECTS

Łączna liczba

punktów ECTS

Sym

bo

l kie

run

kow

eg

o

efe

ktu

ksz

tałc

en

ia

Page 109: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

109

3 ILB009923 / Praca dyplomowa magisterska. Master (MSc) thesis 570 19 0,3 T Z 19,0 S Ob.

IBB009923 /

GHB009923

4 ILB005823 Dynamika układów ciągłych. Dynamics of continuous systems

2 30 60 2 1,1 T Z

1 15 60 2 0,6 T Z 1,2

Razem 4 1 0 0 2 105 840 28 4,3 22,9

K2_W02-K2_W05, K2_W07, K2_W09,

K2S_TKO_W16- K2S_TKO_W21,

K2_U01, K2_U06-K2_U09, K2_U15, K2_U16, K2_U17, K2S_TKO_U18-K2S_TKO_U23,

K2_K01, K2_K02, K2_K04

K2_W01, K2_W04, K2_W05,

K2S_TKO_W17, K2S_TKO_W18, K2S_TKO_W19,

K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U16, K2_U17, K2S_TKO_U20, K2S_TKO_U21, K2S_TKO_U23, K2_K01, K2_K02

Page 110: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

110

Grupy kursów obowiązkowych liczba punktów ECTS 2

1 ILB004223 Komputerowe wspomaganie projektowania mostów. Computer aided design of bridges (GK)

1 15 60 2 0,6 T Z S Ob.

1 15 0,6 1,0 S Ob.

Razem 1 0 1 0 0 30 60 2 1,2 1,0

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

iap

Nazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK)

sl

Tygodniowa

w

L.p.Kod kursu / grupy

kursów

typ7

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Kurs/grupa kursów

ć

og

óln

o-u

cze

lnia

ny4

Liczba

ZZU

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

liczba godzin

rod

zaj6

łącznaCNPS

pkt. ECTS

zajęć

BK1

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

K2_W01, K2_W02, K2_W04, K2_W05, K2_W09,

K2S_TKO_W20, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U11, K2S_TKO_U19,

K2_K01, K2_K03, K2_K05

Liczba godzin

Page 111: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

111

Razem w semestrze:

w ć l p s

5 1 1 0 2 135

Razem narastająco:

w ć l p s

28 14 6 6 2 840

Pozostałe moduły wybieralne z sem. 2: min. 135975

Razem godzin ZZU: 975

Godziny - wykłady: 43,1%

Godziny - pozostałe zajęcia: 43,1%

ECTS - BK: 39,4%

ECTS - P: 55,4%

Łączna liczba

punktów ECTS

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

Liczba punktów

ECTS zajęć P

83 32,7 46

Łączna liczba godzinŁączna

liczba godzin ZZU

2490

5,5

Łączna liczba godzin

ZZU

Łączna liczba godzin

CNPS

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

721090

30

Łączna liczba

punktów ECTS

2700

900

Łączna liczba godzin

Liczba punktów

ECTS zajęć P

23,9

Łączna liczba godzin

CNPS

Page 112: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

112

Moduły dla wybieralnej specjalności: Civil engineering CEB [9]Specjalność: Budownictwo (w języku angielskim)Opiekun: prof. dr hab. inż. Jan BIEŃ

Semestr 1Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 29

1 FZP007163 Physics of modern materiale. Fizyka nowoczesnych materiałów

1 K2_W01, K2_W02,

K2_W04, K2_U03, K2_U08, K2_K01, K2_K02, K2_K06

15 30 1 0,5 T Z O PD Ob.

2 CEB007261 Selected topics in mathematics. Matematyka - wybrane zagadnienia

1 15 60 2 0,6 T E PD Ob.

1 15 30 1 0,6 T Z 0,9 PD Ob.

3 CEB007361 Selected topics in geo-engineering - foundation. Fundamentowanie - wybrane zagadnienia

1 15 30 1 0,5 T Z K Ob.

2 30 60 2 1,2 T Z 2,0 K Ob.

K2_W01, K2_W06, K2_W08,

K2S_CEB_W16, K2S_CEB_W19, K2S_CEB_W20,

K2_U04, K2_U05, K2_U09, K2_U10, K2_U16, K2_U17, K2S_CEB_U20, K2S_CEB_U22, K2S_CEB_U23,

K2_K03, K2_K06

K2_W01, K2_U08, K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K06

pkt. ECTS

Liczba

Sp

osó

b3 za

licze

nia

pw

Sym

bo

l kie

run

kow

eg

o

efe

ktu

ksz

tałc

en

ialiczba godzin

Tygodniowa

l

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

L.p.Kod kursu / grupy

kursówNazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)sć

Liczba godzin

CNPS łącznazajęć

BK1ZZU

Kurs/grupa kursów

rod

zaj6

typ7

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

Page 113: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

113

4 CEB005161 Theory of elasticity and plasticity. Teoria sprężystości i plastyczności

2 30 60 2 1,1 T Z K Ob.

1 15 60 2 0,6 T Z 1,0 K Ob.

5 CEB007461 Selected topics in structural mechanics. Statyka budowli - wybrane zagadnienia

2 30 90 3 1,1 T E K Ob.

1 15 30 1 0,7 T Z 0,5 K Ob.1 15 30 1 0,7 T Z 1,0 K Ob.

6 CEB007561 Concrete structures - objects. Konstrukcje betonowe - obiekty

2 30 60 2 1,1 T E S Ob.

2 30 60 2 1,1 T Z 2,0 S Ob.

K2_W01, K2_W02, K2_W04,

K2S_CEB_W16, K2_U02, K2_U04,

K2_U08, K2S_CEB_U19, K2S_CEB_U23,

K2_K01

K2_W03, K2_W04, K2_W05,

K2S_CEB_W16, K2_U06, K2_U07,

K2_U09, K2S_CEB_U19,

K2_K01, K2_K03

K2_W04, K2_W06, K2_W07, K2_W08,

K2S_CEB_W16, K2S_CEB_W18,

K2_U09, K2_U11, K2_U12,

K2S_CEB_U18, K2S_CEB_U19,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

Page 114: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

114

7 CEB007661 Metal structures - objects. Konstrukcje metalowe - obiekty

2 30 60 2 1,1 T E S Ob.

2 30 60 2 1,1 T Z 2,0 S Ob.

8 CEB007761 Advanced computer aided engineering. Zaawansowane komputerowe spomaganie projektowania

2 K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09,

K2S_CEB_W16, K2S_CEB_W22,

K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U11, K2_U12, K2S_CEB_U18, K2S_CEB_U19, K2S_CEB_U23,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

30 60 2 1,2 T Z 2,0 S Ob.

K2_W01, K2_W02, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09,

K2S_CEB_W16, K2_U01, K2_U02, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U11, K2_U12, K2S_CEB_U18, K2S_CEB_U19,

K2_K01, K2_K02, K_K03

Page 115: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

115

9 CEB007861 Hydraulics in civil engineering. Hydraulika w budownictwie

1 15 30 1 0,6 T Z S Ob.

1 15 30 1 0,6 T Z 1,0 S Ob.

10 JZL…...BK Foreign language - level B2+. Język obcy - poziom B2+

1 K1_U01, K1_U02, K1_K01, K1_K05, K1_K07, K1_K08

15 30 1 0,5 T Z O 1,0 KO W

Razem 12 4 3 7 0 390 870 29 14,9 13,4

Grupy kursów wybieralnych liczba punktów ECTS 1

1 Moduł wybieralny z bloku 1 15 30 1 0,5 T Z O KO WFLH020161 Ethics in engineering. Etyka inżynierskaFLH020261 Ethics in business. Etyka w biznesie

Razem 1 0 0 0 0 15 30 1 0,5 0

pkt. ECTS

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

liczba godzinTygodniowa

L.p.Kod kursu / grupy

kursówNazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)

K2_W01, K2_W02, K2_W06, K2_W14,

K2S_CEB_W17, K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U06, K2_U17, K2_U19,

K2_U20, K2S_CEB_U20,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

w plć

Liczba godzin

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

zajęć

BK1ZZU CNPS

rod

zaj6

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

Kurs/grupa kursów

typ7

K2_W13, K2_W14,

K2_W15, K2_U01, K2_K01, K2_K02, K2_K04, K2_K06

s

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Liczba

łączna

Sym

bo

l kie

run

k.

efe

ktu

ksz

tałc

en

ia

Page 116: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

116

Razem w semestrze:

w ć l p s

13 4 3 7 0 405 30 15,4900

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

Łączna liczba

punktów ECTS

Liczba punktów

ECTS zajęć P

13,4

Łączna liczba godzin

ZZU

Łączna liczba godzin

CNPS

Łączna liczba godzin

Page 117: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

117

Semestr 2Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 30

1 CEB007962 Dynamics. Dynamika budowli 1 15 60 2 0,7 T E K Ob.1 15 30 1 0,6 T Z 1,0 K Ob.

2 CEB005362 Computational mechanics. Metody komputerowe 1 15 30 1 0,5 T Z K Ob.2 30 60 2 1,1 T Z 2,0 K Ob.

CNPS

K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W05,

K2S_CEB_W22, K2_U03, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U09, K2_U16, K2S_CEB_U19,

K2_K01, K2_K02

łączna

Fo

rma2 ku

rsu

/gru

py

kurs

ów

pkt. ECTS

Liczba

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W09,

K2S_CEB_W16, K2_U02, K2_U06, K2_U08, K2_U09,

K2_U16, K2S_CEB_U19,

K2_K01, K2_K04

zajęć

BK1

rod

zaj6

typ7

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Kurs/grupa kursów

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

L.p.

ZZU

Sym

bo

l kie

run

k. e

fekt

u

kszt

ałc

en

ia

Liczba godzinliczba godzin

w l p

Tygodniowa

Kod kursu / grupy kursów

Nazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK)

ć s

Page 118: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

118

3 CEB005262 Construction techniques and processes. Technologia robót budowlanych

1 15 60 2 0,7 T E S Ob.

2 30 60 2 1,2 T Z 2,0 S Ob.

4 CEB004462 Apartment building. Budownictwo mieszkaniowe 2 30 60 2 1,1 T Z S Ob. 1 15 30 1 0,6 T Z 1,0 S Ob.

5 CEB003962 Underground structures - urban infrastructure. Budownictwo podziemne - infrastruktura miejska

2 30 60 2 1,0 T E S Ob.

2 30 60 2 1,2 T Z 2,0 S Ob.

K2_W04, K2_W06, K2_W07, K2_W14,

K2S_CEB_W16, K2S_CEB_W18,

K2_U02, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2S_CEB_U18,

K2_U11, K2_K01, K2_K03, K2_K05,

K2_K06

K2_W05, K2_W06, K2_W11, K2_W13,

K2S_CEB_W20, K2S_CEB_W21,

K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U09, K2_U12, K2S_CEB_U19, K2S_CEB_U22,

K2_K01, K2_K03

K2_W10, K2_W11, K2_W13, K2_W14,

K2S_CEB_W21, K2_U01, K2_U13, K2_U14, K2_U16, K2S_CEB_U23,

K2_K01, K2_K02, K2_K04

Page 119: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

119

6 CEB004062 Railways. Koleje 2 30 30 1 1,0 T Z S Ob.2 30 60 2 1,1 T Z 1,8 S Ob.

7 CEB004162 Roads, streets and airports. Drogi, ulice i lotniska 2 30 60 2 1,3 T Z S Ob.2 30 60 2 1,3 T Z 2,0 S Ob.

8 CEB008062 Bridges. Mosty 2 30 60 2 1,3 T E S Ob.2 30 60 2 1,3 T Z 2,0 S Ob.

9 JZL…...BK Foreign language - level A1/A2. Język obcy - poziom A1/A (dla studentów anglojęzycznych przewiduje się język polski)

3 K1_U01, K1_U02, K1_K01, K1_K05, K1_K07, K1_K08

45 60 2 1,5 T Z O 2,0 KO W

K2_W06, K2_W07,

K2S_CEB_W19, K2S_CEB_W21,

K2_U04, K2_U05, K2_U12,

K2S_CEB_W19, K2S_CEB_W21,

K2_K01, K2_K03, K2_K06

K2_W01, K2_W06, K2_W09,

K2S_CEB_W19, K2S_CEB_W20,

K2_U01, K2_U08, K2_U12, K2_U16, K2S_CEB_U22,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W10,

K2S_CEB_W19, K2S_CEB_W21,

K2_U02, K2_U04, K2_U05, K2_U07, K2_U08, K2_U11,

K2_U12, K2S_CEB_U19, K2S_CEB_U22,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

Page 120: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

120

Razem 13 3 3 11 0 450 900 30 17,5 15,8

Page 121: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

121

Razem w semestrze:

w ć l p s

13 3 3 11 0 450Razem narastająco:

w ć l p s

26 7 6 18 0 855

Semestr 3Kursy obowiązkowe liczba punktów ECTS 24

1 CEB008163 Construction project management. Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

2 K2_W11, K2_W12, K2_W13, K2_W14, K2_W15,

K2S_CEB_W21, K2_U01, K2_U08, K2_U13, K2_U14, K2S_CEB_U23,

K2_K01, K2_K02, K2_K05

30 60 2 1,2 T Z KO Ob.

Liczba godzin

Łączna liczba godzin

ZZU

Łączna liczba godzinŁączna

liczba godzin ZZU

60

900

32,9

Łączna liczba

punktów ECTS

30

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

Łączna liczba godzin

CNPS

Łączna liczba

punktów ECTS

Łączna liczba godzin

CNPS

Liczba punktów

ECTS zajęć P

17,5

1800

typ7

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Kurs/grupa kursów

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

29,2

15,8

Liczba punktów

ECTS zajęć P

rod

zaj6

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y ku

rsó

w

Łączna liczba godzin

pkt. ECTS

w

Sym

bo

l kie

run

kow

eg

o

efe

ktu

ksz

tałc

en

ia

zajęć

BK1s ZZU CNPS

Liczba

łączna

liczba godzin

Kod kursu / grupy kursów

Nazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK)

Tygodniowa

l

L.p.

Page 122: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

122

2 CEB009863 Master thesis seminar. Seminarium dyplomowe 2 K2_W15, K2S_CEB_W16-K2S_CEB_W21,

K2_U01, K2_U02, K2_U15, K2_U16,

K2_U17, K2S_CEB_U18-K2S_CEB_U23,

K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K06

30 90 3 1,1 T Z 2,7 S Ob.

3 CEB009963 Master thesis (MSc). Praca dyplomowa magisterska K2_W02-K2_W05, K2_W07, K2_W09,

K2S_CEB_W16-K2S_CEB_W22,

K2_U01, K2_U06-K2_U09, K2_U15, K2_U16, K2_U17, K2S_CEB_U18-K2S_CEB_U23,

K2_K01, K2_K02, K2_K04

570 19 0,3 T Z 19,0 S Ob.

Razem 2 0 0 0 2 60 720 24 2,6 21,7

Page 123: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

123

Kursy wybieralne liczba punktów ECTS 6

1 Moduł z bloku wybieralnego 1 1 15 30 1 0,6 T Z S W1 15 60 2 0,6 T Z 2,0 S W

CEB006063 Artificial intelligence in civil engineering. Sztuczna inteligencja w budownictwie

K2_W11, K2_W12,

K2S_CEB_W22, K2_U16, K2_U17, K2S_CEB_U23,

K2_K01, K2_K03

CEB006163 Modern testing methods for non- destructive inspection of building structures. Nowoczesne metody badań nieniszczących konstrukcji budowlanych

K2_W06, K2_W10,

KS_CEB_W22, K2_U04, K2_U15, K2_U16, K2_U17, K2S_CEB_U21, K2S_CEB_U23,

K2_K01, K2_K03, K2_K05, K2_K06

CEB006263 Building physics. Fizyka budowli K2_W06, K2_W13,

KS_CEB_W22, K2_U01, K2_U04,

K2_U08, K2S_CEB_U23,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

zajęć

BK1

Fo

rma2 ku

rsu

/ g

rup

y

kurs

ów

Liczba godzin

ZZU CNPS

L.p.Kod kursu / grupy

kursówNazwa kursu / grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem

GK)l p s

Tygodniowa

typ7

Sp

osó

b3 za

licze

nia

Kurs/grupa kursów

o c

ha

rakt

erz

e

pra

ktyc

znym

P5

rod

zaj6

og

óln

o-

ucz

eln

ian

y4

ć

Liczba pkt. ECTS

łączna

Sym

bo

l kie

run

k.

efe

ktu

ksz

tałc

en

ialiczba godzin

w

Page 124: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

124

CEB006363 Hydrology for building engineers. Hydrologia dla inżynierów budowlanych

K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W09,

K2_CEB_W22, K2_U07, K2_U08,

K2_CEB_U23, K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05, K2_K06

Page 125: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

125

CEB006863 Effective properties of composites - introduction to micro-mechanics. Właściwości efektywne kompozytów - wprowadzenie do mikromodelowania

K2_W02, K2_W05,

K2S_CEB_W22, K2_U16,

K2S_CEB_U23, K2_K01, K2_K03

2 Moduł z bloku wybieralnego 2 1 15 30 1 0,6 T Z S W1 15 60 2 0,6 T Z 2,0 S W

CEB006563 Pre-stressed concrete structures. Betonowe konstrukcje sprężone

K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2_W10,

K2S_CEB_W16, K2S_CEB_W22,

K2_U01, K2_U04, K2_U05, K2_U11, K2_U12, K2_U17, K2S_CEB_U18, K2S_CEB_U23,

K2_K01, K2_K03

CEB006663 Timber structures. Konstrukcje drewniane K2_W05, K2_W06, K2_W10,

K2S_CEB_W22, K2_U04, K2_U05, K2_U07, K2_U12, K2S_CEB_U23,

K2_K01, K2_K02

CEB006763 Conservation and strengthening of monumental heritage structures. Konserwacja i wzmacnianie konstrukcji zabytkowych

K2_W02, K2_W06, K2_W09, K2_W10,

K2S_CEB_W22, K2_U04, K2_U05,

K2_U12, K2S_CEB_U21, K2S_CEB_U23,

K2_K01, K2_K02, K2_K06

Page 126: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

126

CEB006963 Methods of applied statistics (geo-statistics). Metody statystyki stosowanej (geostatystyka)

K2_W01, K2_W09,

K2S_CEB_W22, K2_U01, K2_U03, K2_U08, K2_U16,

K2_U17, K2S_CEB_U19, K2S_CEB_U23,

K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K06

CEB008263 Sustainable housing. Budownictwo zrównoważone K2_W06, K2_W13,

KS_CEB_W22, K2_U01, K2_U04,

K2_U08, K2S_CEB_U23,

K2_K01, K2_K02, K2_K03

Razem 2 0 1 1 0 60 180 6 2,4 4,0

Page 127: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

127

Razem w semestrze:

w ć l p s

4 0 1 1 2 120

Razem narastająco:

w ć l p s

30 7 7 19 2 975

Razem godzin ZZU: 975

Godziny - wykłady: 46,2%

Godziny - pozostałe zajęcia: 53,8%

ECTS - BK: 42,1%

ECTS - P: 61,0%

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

Łączna liczba

punktów ECTS

Liczba punktów

ECTS zajęć P

Łączna liczba godzin Łączna liczba godzin

ZZU

Łączna liczba godzin

CNPS

Liczba punktów

ECTS zajęć P

25,7900

Liczba punktów

ECTS zajęć BK

54,92700 90 37,9

Łączna liczba godzinŁączna

liczba godzin ZZU

Łączna liczba godzin

CNPS

30 5,0

Łączna liczba

punktów ECTS

Page 128: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

128

2. Zestaw egzaminów w układzie semestralnym

Lp. Kod kursu Nazwa kursów kończących się egzaminemKonstrukcje Budowlane

1 BDB000121 Matematyka - wybrane zagadnienia. Mathematics - selected topics

2 ILB007421 Mechanika budowli. Structural mechanics3 IBB004421 Konstrukcje betonowe - specjalne. Special concrete

structures 4 IBB004521 Konstrukcje metalowe - specjalne. Special metal

structures 5 ILB007222 Dynamika budowli. Dynamics of structures6 IBB001122 Konstrukcje drewniane. Timber structures7 IBB001422 Niezawodność i stany graniczne konstrukcji.

Reliability and limit states of structuresBudowlano-Technologiczna

1 BDB000121 Matematyka - wybrane zagadnienia. Mathematics - selected topics

2 ILB007421 Mechanika budowli. Structural mechanics3 IBB004921 Konstrukcje metalowe - obiekty. Metal structures -

objects4 ILB007222 Dynamika budowli. Dynamics of structures5 IBB004822 Konstrukcje betonowe - obiekty. Concrete structures -

objects6 IBB002522 Metody realizacji obiektów budowlanych 2. Methods

of realizing of building structures 2 7 IBB002622 Organizacja robót budowlanych 2. Organization of

construction works 2Budownictwo Hydrotechniczne i Specjalne

1 BDB000121 Matematyka - wybrane zagadnienia. Mathematics - selected topics

2 ILB007421 Mechanika budowli. Structural mechanics3 GHB003921 Hydraulika i hydrologia. Hydraulics and hydrology

4 GHB000421 Specjalne konstrukcje geoinżynierskie. Special geo-engineering constructions

5 ILB007222 Dynamika budowli. Dynamics of structures6 GHB000822 Budowle hydrotechniczne. Hydro-engineering

structures

2

2

1

2

11

2

2

1

1

2

1

2

2

Semestr

11

1

1

1

2

Page 129: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

129

7 GHB002522 Specjalne budownictwo komunalne. Special municipal constructions

Budownictwo Podziemne i Miejskie1 BDB000121 Matematyka - wybrane zagadnienia. Mathematics -

selected topics2 ILB007421 Mechanika budowli. Structural mechanics3 GHB001921 Mechanika górotworu. Rock mechanics4 ILB001021 Inżynieria miejska - kubaturowe obiekty podziemne.

Municipal engineering - underground building structures

5 ILB007222 Dynamika budowli. Dynamics of structures6 GHB002122 Budownictwo podziemne - tunele głębokie.

Underground structures - deep tunnels7 ILB001122 Inżynieria miejska - infrastruktura sieciowa.

Municipal engineering - linear infrastructureBudowa Dróg i Lotnisk

1 BDB000121 Matematyka - wybrane zagadnienia. Mathematics - selected topics

2 ILB007421 Mechanika budowli. Structural mechanics3 ILB007821 Drogi szybkiego ruchu. Highways4 ILB001421 Inżynieria ruchu. Traffics engineering5 ILB007222 Dynamika budowli. Dynamics of structures6 ILB001522 Materiały i nawierzchnie drogowe. Road materials

and pavements7 ILB001822 Lotniska. Airports

Infrastruktura Transportu Szynowego1 BDB000121 Matematyka - wybrane zagadnienia. Mathematics -

selected topics2 ILB007421 Mechanika budowli. Structural mechanics3 ILB003021 Metody komputerowe w drogach kolejowych.

Computer methods for railways4 ILB002621 Drogi kolejowe. Railway tracks 5 ILB007222 Dynamika budowli. Dynamics of structures6 ILB002722 Stacje kolejowe. Railway stations7 ILB002822 Teoria nawierzchni szynowych. Mechanics of track

structureInżynieria Mostowa

1 BDB000121 Matematyka - wybrane zagadnienia. Mathematics - selected topics

2 ILB007421 Mechanika budowli. Structural mechanics

1

1

21

1

2

1

1

1

2

2

2

111

11

1

2

2

2

22

1

Page 130: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

130

3 ILB003721 Mosty betonowe 1. Concrete bridges 14 ILB003821 Mosty metalowe 1. Metal bridges 15 ILB007222 Dynamika budowli. Dynamics of structures6 ILB009122 Teoria konstrukcji mostowych7 ILB004022 Mosty betonowe 2. Concrete bridges 28 ILB004122 Mosty metalowe 2. Metal bridges 2

Teoria Konstrukcji1 BDB000121 Matematyka - wybrane zagadnienia. Mathematics -

selected topics2 ILB007421 Mechanika budowli. Structural mechanics3 IBB004821 Konstrukcje betonowe - obiekty. Concrete structures -

objects4 IBB004921 Konstrukcje metalowe - obiekty. Metal structures -

objects5 ILB007222 Dynamika budowli. Dynamics of structures6 ILB006822 Teoria dźwigarów powierzchniowych. Theory of

spatial structures7 IBB001422 Niezawodność i stany graniczne konstrukcji.

Reliability and limit states of structuresCivil Engineering

1 CEB007261 Selected topics in mathematics. Matematyka - wybrane zagadnienia

2 CEB007461 Selected topics in structural mechanics. Statyka budowli - wybrane zagadnienia

3 CEB007561 Concrete structures - objects. Konstrukcje betonowe - obiekty

4 CEB007661 Metal structures - objects. Konstrukcje metalowe - obiekty

5 CEB007962 Dynamics. Dynamika budowli6 CEB005262 Construction techniques and processes. Technologia

robót budowlanych7 CEB003962 Underground structures - urban infrastructure.

Budownictwo podziemne - infrastruktura miejska8 CEB008062 Bridges. Mosty

1

2

2

2

2

12

22

1

1

1

1

11

1

1

2

2

2

2

Page 131: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

131

3. Liczby dopuszczalnnego deficytu punktów ECTS po poszczególnych semestrach

SemestrDopuszczalny deficyt punktów ECTS po semestrze

1 152 13

4. Moduły blokowane

Moduł

Semestr 2Specjlaność Budowlano-TechnologicznaORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 2 Organizacja robót budowlanych 1 W i PMETODY REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 2 W i P

Semestr 2Specjlaność Inżynieria MostowaMOSTY BETONOWE 2 Mosty betonowe 1 WE i PMOSTY METALOWE 2 Mosty metalowe 1 WE i P

Metody realizacji obiektów budowlanych 1

47

Wymagana suma punktów do wpisu na

15

Warunkiem wpisu na moduł z kol. 1 jest

Page 132: PLAN STUDIÓW - wbliw.pwr.edu.pl · IBB004421 Konstrukcje betonowe – specjalne IBB004921 Konstrukcje metalowe – obiekty IBB004521 Konstrukcje metalowe – specjalne IBB001422

132

Uchwała Rady Wydziału nr 120/8/2012-2016 z dnia 27.03.2013 r.

Obowiązuje od 1.10.2013 r.

Opinia wydziałowego organu uchwałodawczego samorządowego studenckiego:

27.03.2013Data Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów

27.03.2013Data Podpis Dziekana