PJESME MOJE DUŠE - · PDF file2 Pjesme moje duše nastale su iz unutarnjeg glasa...

Click here to load reader

 • date post

  06-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of PJESME MOJE DUŠE - · PDF file2 Pjesme moje duše nastale su iz unutarnjeg glasa...

 • PJESME MOJE DUE

 • 2

  Pjesme moje due nastale su iz unutarnjeg glasa mojega srca. Bog je nekako znao kako da to prenese na papir i da objavi univerzalne rijei koje e dotai svakoga. Pjesme nisu napisane za nekoga, nego za svakoga. One su univerzalne, kako sam i napisao. Svatko se moe prepoznati u njima. Dugo sam elio neto napisati, ali mi nije polazilo za rukom, jer to god sam poeo pisati nije bilo autentino. Meutim, nita nije moglo biti autentinije, od ovih pjesama jer je dragi Bog upotrijebio moje srce iz kojeg su dolazile rijei. Bio je to Njegov glas mome, a i vaem srcu.

  Gospodine, hvala ti na nadahnuu i na svim milostima koje si mi dao za vrijeme dok sam ovo pisao. Molim te, upotrebljavaj moje srce i dalje. Jedino u to se mogu pouzdati si ti, Gospodine. Sve je zapisano. Moje, a i vae srce treba biti isto, u punini Boje ljubavi.

  U prvoj pjesmi Nebeski cvijet objavljuje nam koliko voli djecu ista srca, svoju djecu koja ive, ve sada, u istoi ovoga ivota.

  A u ostalim pjesmama nam objavljuje svoju neogranienu ljubav. I pokazuje nam kako otac svoju djecu nikada ne ostavlja, nikada. Vjera, ufanje i ljubav to - si nam pokazao.

  Ljubav tvoja je jedina koja oslobaa, koja lijei i koja nas vodi k tebi, Oe nebeski. Gospodine moj, hvala Ti to postojim, hvala ti na svemu to si mi dao, od ega si me oslobodio, hvala na mojim roditeljima. Hvala Ti na mojoj eni i djeci, hvala Ti na dobroiniteljima, hvala na prijateljima, a i na neprijateljima. Hvala ti na mom ujaku i roaku koji su molili za mene za moje obraenje. Jer bez obraenja Gospodine ne bi danas bio sa tobom. Gospodine, uzdam se u tebe. Jer ti si sve znao to e se dogoditi, sve si providio i upotrijebio svoju djecu da jedni druge vode k tebi. Gospodine upotrijebi me onako kako ti a ne ja. Upotrijebi me. Prosvjetljuj me. I usmjeravaj na ovome putu k tebi.

  Ljubav se zove imenom Tvojim.

  Ljubav nikad ne prestaje. Prorokovanja? Uminut e.

  Jezici? Umuknut e. Spoznanje? Uminut e.

  A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav to troje

  ali najvea je meu njima ljubav.1

  Dragi itatelju uivaj u itanju ovih pjesama, ako krene suza-neka tee. To znai da je Gospodin s Vama i da Vas ljubi. Dopustite Ocu nebeskom da Vas zagrli, jer On svoju djecu voli ba onakvu kakva jesu. Teite za savrenstvom, teite za istim srcem. Molite milost da Vas Otac proisti u ljubavi svojoj.

  isto srce stvori mi Boe i Duh postojan obnovi u meni. 2

  BVB,

  Mario Blaevi

  1 1 Kor 13,8 I 1 Kor 13,13.

  2 Ps 51,12.

 • 3

  1. NEUBRANI CVIJET

  Neubrani cvijete koliko te volim.

  Neubrani cvijete elim da se bori.

  Neubrani cvijete koliko me veseli.

  Da sva moja srea i ljubav sada pripadaju tebi.

  Neubrani cvijete elim ti rei hvala to tvoja ljubav je ona iskrena i prava.

  Sada te moj cvijete molim povjeruj meni.

  Primi moju ruku i kreni mojim stazama prema meni.

  Da vodim te cvijete vodim put visina da ti pokaem prelijepa prostranstva svoga

  nebeskoga Sina.

  Nebeski cvijete ti si moja ljubav prava.

  Da svatko tko te vidi da u njegovo srce uskoi ona ljubav prava.

  Nebeski cvijete ti si radost sa nebesa u tebi mi sva milina ovoga svijeta.

  Nebeski cvijete hvala ti na svemu.

  to razdaje svoje latice ljubavi moje prema ovome svijetu.

  Hvala ti, hvala cvijete na tvojoj ljepoti.

  Ljubi i cvjetaj cvijete u svojoj dobroti.

  Tvoja dobrota i ljubav ne svia se svima.

  Razdaj se cvijete razdaj iz prostranstva moga nebeskoga Sina.

  Kada za njih kucne as cvjetaj cvijete, cvjetaj za njihov spas.

 • 4

  2.DUO MOJA

  Duo moja na put sada kreni.

  Ne okrei se nego k meni kreni.

  ekam te duo moja ekam k meni doi.

  Da prome te ljubav moja na tom putu k meni doi.

  Duo moja toliko si mi vana.

  Da cijelo nebo moli i usmjerava te kad nad te nadvije se tama.

  Duo moja ne boj se i na put ovaj kreni.

  Sada ti osvjetljujem put duo na put k meni kreni.

  Ako pogled skrene brzo digni glavu.

  Da otac poalje onu ljubav pravu.

  Ta ljubav prava sve rastjera tmine da duo moja moe ui u moje rajske visine.

  Visine moje otvaraju rajska vrata.

  Ui duo ui.

  ekam te iza svojih vrata.

 • 5

  3. SINE MOJ

  Gledam te gledam sine sa visina.

  Tvoju ljubav sine svak rad bi imao.

  Ljubav tvoja ko sunce svijetli svima.

  Svijetli sine svijetli razdaj moju ljubav iz nebeskih visina.

  Tvoja ljubav sine svake brane rui nek iz tvog srca poteknu potoci ljubavi moje

  prema dui.

  Tvoja dua sine zlatom je obasjana.

  Kao Duh Sveti koji svijetli svijetlou Oca i Sina prema vama.

  Svijetli sine svijetli sa zrakama iz visina da upoznaju ljubav mog nebeskoga Sina.

  Kada braa i sestre vide ljubav pravu.

  Otvori svoje srce da izau zrake ljubavi moje i razrui njihovu branu.

  Sine moj ako misli da to to pie je san ili java.

  Ja ti sada kaem sine.

  To je ljubav Oca i Sina ona prava.

 • 6

  4. SREA

  Podigni glavu keri kad te shrva tama.

  Ja ti keri kaem ozdravljam te sada.

  Ne dopusti keri da ti srcu teko bude.

  Primi me za ruku keri i kreni prema srei.

  Na tom putu sve prepreke prijei.

  Ne boj se i kreni kmeni ekam te u srei.

  Moja srea je toliko vea ako preda mi se sada.

  Cijelo nebo ti kae sada hvala na tvoj pristanak sada sa nama.

  Cijelo nebo sada plee i klike naoj srei.

  Primi me za ruku keri.

  Kreni prema srei.

 • 7

  5. SVJETLO MOJE

  Nebeski cvijete sjaju svjetla moga.

  Sva radost si moga nebeskoga svoda.

  Ti u mome vrtu ve sada obitava.

  U ljubavi i ljepoti svojoj svima pute obasjava.

  Cvijete moj nebeski razdaj ljubav i svjetlost moju.

  Da izgubljeno vrati sada Ocu svomu.

  Nebeski cvijete sa nebeskih ti visina hvala.

  to tvoja ljubav je ona iskrena i prava.

  U ljepoti svojoj svijetli sada svima.

  Uzmi svjetlost moju iz prostranstva iz visina.

  Nebeski cvijete budi svjetlost svijeta.

  Svijetli cvijete svijetli sa svjetlou iz aneoskih sfera.

  Kada se iz rajskog vrta spustI svjetlost prava.

  Spoznat e u uenju to je to ljubav prava.

  Tada e Otac djecu objeruke primiti sebi.

  Da djeco moja doite.

  Doite u rajski vrt ka meni.

 • 8

  6. POLJUBAC S VISINA

  aljem ti sine poljubac s visina i radost svog nebeskoga Sina.

  Ti sine moj cijelo nebo sad veseli.

  to tvoje isto srce i dua sada pripadaju meni.

  Sine moj ne boj se i povjeruj Ocu svome.

  Da sada sva tvoja bol i tuga pripadaju srcu mome.

  Ja ti sada dajem radost i mir s nebesa.

  Raduj se sine Raduj, jer ti si svjetlost mojih aneoskih sfera.

  Sada cijelo nebo plee i klike tebi.

  to tvoje srce predalo se meni.

  Ti sine sada si sva srea i radost moja.

  Dijete moje ljubljeno.

  Vraa se.

  U nebesku kuu Oca svoga.

 • 9

  7. PTICA S VISINA

  Ptico moja rajskih krila.

  Leti leti put visina.

  Leti leti put visina da upozna moga Sina.

  Ptico moja savij krila u nebesko gnijezdo moga Sina.

  Sada ptico odmori krila i pogledaj ljepotu iz rajskih visina.

  Kreni ptico iz rajskih visina.

  I ponesi sretnu vijest moga nebeskoga Sina.

  Ta sretna vijest neka svako srce lijei.

  Leti ptico leti kui.

  I donesi sretnu vijest u srei.

 • 10

  8. MAJKO MOJA

  Majko moja nebeska Majice mila.

  Primi svog izgubljenog sina.

  Primi me za ruku i odvedi Ocu svome.

  Da Otac primi sina.

  Sina u punini milosti i ljubavi svoje.

  Otac sada plae od sree u radosti svojoj to mu sin se vratio kui.

  Vratio domu svome.

  Djeco moja moj dom ima puno soba.

  Primite Majicu za ruku i doite.

  Doite djeco moja.

  U kuu Oca svoga.

 • 11

  9. RAJSKA VRATA

  Otvorih svoja rajska vrata.

  Da sine za tebe.

  Jer ljubim te sine njeno kao majka svoje dijete.

  U utrobi majke tvoje imenom te zazvah.

  Da spozna to to ljubav bijae Oca i Sina za tebe.

  Aneoskim imenom ja te nazvah.

  Jer ljubim te sine njeno kao majka svoje dijete.

  Kreni sada pravim putem prema meni kreni.

  Da sine moj ljubljeni.

  Ti si apostol moje ljubavi.

  Ti si moje ljubljeno dijete.

 • 12

  10. SUNCE

  Kada sunce izae.

  Evo Oca do tebe.

  Sa zrakama ljubavi da ti srce otvorim.

  Otvori dijete vrata svoja.

  Da spozna to je ljubav moja.

  Moja ljubav sve kule rui.

  Otvori svoja vrata da ti lake bude na dui.

  Tvoja dua vapi i ezne za ljubavi mojom.

  Otvori vrata srca svoga otvori u ljubavi dijete mojoj.

  Ta ljubav moja otvorit e tvoja vrata.

  I tada e nastati ona ljubav prava.

  Ta ljubav moja svijetli u tvom srcu.

  Gdje posadio sam sjeme svoje.

  I uzrast e rua moja u tvom srcu.

  Ta rua moja neka mirie svima.

  Da sve to je izgubljeno neka ih miris moj vrati.

  U rajski vrt k nama.

  Ti si moja rajska rua mala.

  Razdaj miris svoj i latice iz aneoskih prostranstava.

  Otac eli da se sva djeca vrate kui.

  Pourimo svi.

  Sputa se no.

  Vratimo se kui.

 • 13

  11. GOLUBICA

  Ti si moja golubica mala.

  Koja svagdje odlutati je znala.

  Letjela si i svagdje si bila.

  Da li si upoznala ljubav mog nebeskoga Sina.

  Ne budi tuna golubice mala.

  to jo nisi ljubiti znala.

  Neka Otac spusti onu ljubav pravu.

  Da nahrani svoju pticu malu.

  Sada leti ptico i razdaj ljubav