Piotr Bratke kl 1al

Click here to load reader

 • date post

  18-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  50
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Piotr Bratke kl 1al. Witam chciałbym przedstawić w swojej prezentacji najważniejsze osobistości naszego pięknego miasta Gdańska. Menu. Lech Wałęsa. Gabriel Daniel Fahrenheit. Daniel Mikołaj Chodowiecki. Gunter Grass. Jan Heweliusz. Arend Dickman. Dalej. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Piotr Bratke kl 1al

 • Witam chciabym przedstawi w swojej prezentacji najwaniejsze osobistoci naszego piknego miasta Gdaska.

  Piotr Bratke kl 1al

 • Kliknij na obrazek, aby zobaczy inforamcje

  Lech Wasa

  Arend Dickman

  Gunter Grass

  Jan Heweliusz

  Gabriel Daniel Fahrenheit

  Daniel Mikoaj Chodowiecki

  Dalej

  Menu

 • Henryk Sucharski

  Dariusz Michalczewski

  Keckermann Bartomiej

  KONIEC

  Kliknij na obrazek, aby zobaczy inforamcje

  Powrt

  Menu

 • Wasa Lech (ur. 1943), dziaacz zwizkowy, polityk, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1995, laureat pokojowej Nagrody Nobla1983. W latach 1961-1963 i 1965-1967 elektrotechnik w Pastwowych Orodkach Maszynowych w ochocinie, nastpnie w Leniach. Od 1967 elektryk w Stoczni Gdaskiej imienia W.I. Lenina.

  W grudniu 1970 czonek stoczniowego Komitetu Strajkowego, zwolniony za krytyk dziaalnoci zwizkw zawodowych w kwietniu 1976. W latach 1976-1978 pracowa w Zakadach Remontowo-Budowlanych, a nastpnie w gdaskim Elektromontau (1979).

  W 1978 wspzaoyciel Wolnych Zwizkw Zawodowych Wybrzea.

  W styczniu 1980 zorganizowa w zakadach Elektromontau Komisj Robotnicz, w sierpniu 1980 stan na czele strajku w Stoczni Gdaskiej. Nastpnie przewodniczcy Midzyzakadowego Komitetu Strajkowego (MKS), w ktrego imieniu podpisa porozumienia z komisj rzdow, tzw. porozumienia sierpniowe. W latach 1980-1981 przewodniczcy Midzyzakadowego Komitetu Zaoycielskiego i Krajowej Komisji Porozumiewawczej Niezalenego Samorzdowego Zwizku Zawodowego Solidarno.

  Na I Krajowym Zjedzie Delegatw NSZZ "Solidarno" (5 wrzenia-7 padziernika 1981) wybrany na przewodniczceg Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno".

  W latach 1980-1981 pracowa w Stoczni Gdaskiej. Od 13 grudnia 1981 do 11 listopada 1982 internowany w Aramowie. Po zwolnieniu powrci do pracy w Stoczni, kontynuujc konspiracyjn dziaalno zwizkow. W 1986 utworzy Tymczasow rad NSZZ "Solidarno", od 1987 kierowa Krajow Komisj wykonawcz NSZZ "Solidarno". W maju i sierpniu 1988 inspirowa strajki robotnicze w Stoczni Gdaskiej.

  W grudniu 1988 powoa Komitet Obywatelski przy przewodniczcym NSZZ "Solidarno". Od 1988 bra udzia w negocjacjach z wadzami komunistycznymi, zakoczonych porozumieniami Okrgego Stou.

  W Sejmie X kadencji (1989-1991) doprowadzi do koalicji Obywatelskiego Klubu Parlamentalnego, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego oraz powoania rzdu T. Mazowieckiego (12 wrzenia 1989). W 1990 na II Zjedzie NSZZ "Solidarno" wybrany na przewodniczcego zwizku.

  Od grudnia 1990 do grudnia 1995 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Wspiera przebudow gospodarcz i ustrojow Polski (zwolennik systemu prezydencko-parlamentarnego).

  Zainicjowa powstanie bezpratyjnego bloku wspierania reform, Instytutu im. Lecha Wasy (1995) i Chrzecijaskiej Demokracji III Rzeczypospolitej Polskiej (3 padziernika 1997). Wspiera dziaalno przedwyborcz Akcji Wyborczej Solidarno.

  W 1983 uhonorowany pokojow Nagrod Nobla. Oficer francuskiej Legii Honorowej. Doktor honoris causa kilkunastu uniwersytetw, m.in. Uniwersytetu Columbia (1981), Uniwersytetu Katolickiego w Leuven (1982), Uniwersytetu Harvarda (1983), Uniwersytetu Gdaskiego (1990).

  Powrt

  Lech Wasa

 • Powrt

  Urodzi si w bogatej rodzinie kupieckiej. Po mierci rodzicw w 1701 r. zosta wysany na praktyk kupieck do Holandii. Po kilku latach porzuci kupiectwo i powici si zawsze go interesujcym badaniom naukowym. Stworzy dokadny termometr rtciowy i ustali skal (od 0 do 212 stopni) "Fahrenheita" stosowan jeszcze obecnie w krajach anglosaskich. W Gdasku przebywa jeszcze w latach 1710 i 1712-1714

  Gabriel Daniel Fahrenheit

 • Arend Dickmann - admira i gwnodowodzcy okrtami i marynarzami floty polskiej w bitwie pod Oliw. Urodzony w Holandii, w 1608 roku osiad w Gdasku, trudnic si eglarstwem jako kapitan i waciciel statku handlowego. By czonkiem Zwizku Kapitanw Morskich. W 1626 roku przeszed na sub Zygmunta III. W bitwie pod Oliw dowodzi z pokadu okrtu "wity Jerzy", zgin w ostatnich minutach bitwy, trafiony kul armatni w obie nogi. W katedrze Najwitszej Marii Panny w Gdasku widnieje tablica upamitniajca mier naszego admiraa, ale gdzie jest jego grb - nie wiadomo

  Powrt

  Arend Dickmann

 • Powrt

  Urodzi si w Gdasku w rodzinie o korzeniach niemiecko-kaszubskich. Po wojnie zosta wraz z ca ludnoci niemieck zmuszony do opuszczenia rodzinnego miasta. Studiowa rzeb w Duesseldorfie i Berlinie Zachodnim. W 1959 r. wyda sw najsynniejsz powie, Blaszany bbenek. Jej akcja, podobnie jak m.in. opowiadania Kot i Mysz i, czciowo, Psich lat toczy si w przedwojennym i wojennym Gdasku. Grass jest rzecznikiem pojednania polsko-niemieckiego, czsto bywa w Gdasku. W 1993 r. otrzyma honorowe obywatelstwo Gdaska, a take doktorat honoris causa Uniwersytetu Gdaskiego. Inne znane dziea Guentera Grassa: powieci - Torbut, Szczurzyca, Z dziennika limaka, Wrby kumaka, tom wierszy Listopadia.

  Guenter Grass

 • Powrt

  Daniel Mikoaj Chodowiecki

  Daniel Mikoaj Chodowiecki (1726 r. - 1801 r.) malarz, rytownik, grafik Urodzi si przy ul. w. Ducha (nieodbudowana kamienica w przymotawskiej czci pierzei poudniowej). Po mieczu pochodzi ze szlachty wielkopolskiej osiadej w Gdasku. Jego ojciec handlowa zboem. Matka wywodzia si z rodziny hugenockiej. Zosta wysany do Berlina na nauk kupiectwa, jednak bardziej interesowaa go sztuka. Sta si wzitym malarzem, rysownikiem i ilustratorem (m.in. dzie Goethego, Woltera, Szekspira, Krasickiego). Zreformowa berlisk Akademi Sztuk Piknych - w 1797 r. zosta jej dyrektorem. Do jego najwaniejszych dzie naley bogato ilustrowany Dziennik podry do Gdaska (1773 r.).

 • Powrt

  Jan Heweliusz(1611 r. - 1687 r.) astronom Urodzi si w Gdasku w rodzinie piwowarw. Studiowa w Lejdzie. Na dachach swych trzech kamienic na ul. Korzennej skonstruowa jedno z najznakomitszych obserwatoriw astronomiczych wczesnej Europy. Odkry 12 gwiazdozbiorw, stworzy najobszerniejszy owczenie katalog pozycji gwiazd staych. Prowadzi badania ksiyca. Jeden z pierwszych zagranicznych czonkw Krlewskiego Towarzystwa Nauk w Londynie. Jego gwne dziea to: Machinae coelestis i Selenographiae

  Jan Heweliusz

 • Powrt

  Major Henryk Sucharski urodzi si w 1898 roku w Grboszowie jako jeden z dziewiciorga dzieci Stanisawa i Agnieszki Sucharskich. Do wojska trafi w 1917 roku podczas poboru do armii austriackiej. Bra udzia w wojnie polsko-sowieckiej, za ktr otrzyma order Virtuti Militari i dwukrotnie Krzy Walecznych. Zosta zawodowym onierzem. W 1928 roku awansowany na kapitana. Suy w 35. Puku Piechoty w Brzeciu nad Bugiem, skd pod koniec 1938 roku zosta przeniesiony do Wojskowej Stranicy Tranzytowej na Westerplatte jako dowdca. We wrzeniu 1939 r. po siedmiu dniach obrony Westerplatte skapitulowao i Sucharski dosta si do niewoli niemieckiej. W 1945 roku odzyska wolno, gdy alianci wyzwolili obz pod Lubek, w ktrym przebywa. Zosta dowdc 6. Batalionu Strzelcw w 2. Korpusie Polskim we Woszech. Zmar 30 sierpnia 1946 w Neapolu. Pomiertnie odznaczony zosta Virtuti Militari

  Henryk Sucharski

 • Powrt

  Ma 33 lata i ju zdy wspi si na szczyt. W boksie osign praktycznie wszystko, Co moliwe. . 20 - krotnie broni tytuu Mistrza wiata, niepokonany od 1991 roku do 2003r :P. Zosta potrjnym mistrzem wiata w ramach trzech organizacji boksu zawodowego WBO, WBA oraz IBF. Jest pierwszym sportowcem, ktremu to si udao. Dziki trzem mistrzowskim tytuom zapewni sobie trwae miejsce w annaach historii boksu. Dalszym etapem w karierze Michalczewskiego bdzie najprawdopodobniej marzenie kadego boksera - Ameryka.

  Darek Michalczewski pochodzi z Gdaska. Uprawianie piciarstwa ma w jego rodzinie dug tradycj. Boksem zajmowa si jego dziadek, ojciec wujkowie. Ojciec Darka byt zawodnikiem wagi redniej Gedanii, stoczy ponad 100 walk. Kiedy Darek mia 12 lat jego ojciec zmar, a nie zawsze grzecznego chopca jeden ze stryjw zaprowadzi do gdaskiego Stoczniowca. Tu pod okiem trenera Ryszarda Bronisia postawi swoje pierwsze kroki na ringu. Pniejszy Tygrys nie od razu zdecydowa, e jego yciow pasj sportow bdzie boks. Przez wiele lat trenowa z rwnym zapaem boks jak i pik non. W pewnym momencie uzna, e bliszy jego naturze jest boks, w ktrym decydujce znaczenie ma twardo charakteru i indywidualizm. Wybr okaza si suszny. W piknym stylu osign kolejne sukcesy na ringu: zdoby medale na Spartakiadzie Modziey, Mistrzostwach Europy Juniorw, w 1987 roku zosta mistrzem Polski Seniorw.

  W roku nastpnym podj, wsplnie z on Dorot, decyzj rozpoczcia kariery na zachodzie. Wyjecha do Niemiec. Jak podkrela, decyzja ta nie wynikaa z niezadowolenia z wasnej sytuacji w Polsce. Jego najwikszym pragnieniem byo wspi si na szczyt, a w tamtym czasie "szanse na to byy tam, nie tutaj". Pocztki nie byy atwe, nie mieli pienidzy, nie znali jzyka. Michalczewski, eby utrzyma on i syna, podejmowa rne dorywcze prace - kopa rowy, nosi skrzynki. Popoudniami intensywnie trenowa, co szybko zaowocowao pierwszymi zwycistwami. Za pierwsze walki w Niemczech dostawa ok. 500 DM, teraz jego stawka za walk nie schodzi poniej miliona marek. W 1991 r., zdoby tytu amatorskiego mistrza Europy w wadze pcikiej. W 1994 r., po zwycistwie w walce z Amerykaninem Leeonzera Barbera, zdoby tytu mistrza wiata w wadze pcikiej federacji WBO. W Niemczech jednak cay czas by w Cieniu Henry'ego Maske (idol niemieckiego boksu, mistrz wiata federacji IBF).

  Dariusz Michalczewski obecnie mieszka w Gdasku, w jednej z bardziej ekskluzywnych dzielnic, jedzi mercedesem. Oprcz boksu jego dochody zasilaj kontrakty reklamowe. Tygrys podejmuje wiele dziaa majcych na celu szeroko rozumian pomoc modym ludziom. W Hamburgu tworzy miejsca uprawiania sportu, ktre s alternatywnym sposobem spdzania czasu dla modych osb, czsto balansujcych na granicy przestpczoci. Jego zaangaowanie w akcj "Sport prz