Phapmatblog Can Chi Thong Luan

Click here to load reader

 • date post

  19-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  118
 • download

  12

Embed Size (px)

Transcript of Phapmatblog Can Chi Thong Luan

 • CAN CHI THNG LUNMC LCLUN BN V CAN CHI V NG HNH D TRC MNH VNQUAN H SINH KHC NG HNH M DNG V THIN CAN A CHIBN NP M 60 GIP T V CCH LY CAN CHI THEO THNG NGY GINGY CH V THP THNI TIU VN V LU NINLUN V CT THN V HUNG ST THNLUN V TIU NH QUAN ST V KHNG VONGLUN V CC CCH CHNH V NGOI CCHLUN V NGY CH THAI NGUYN THAI TCLUN V DNG THNLUN 12 CUNG V SAO THN STLUN NG HNH SINH, KHC HI HP HNH XUNG PH HI CA THIN CAN A CHILUN THP THN TRONG T TRLUN T TRLUN NM HN CN THN V TNG BC TNHLUN V NP M 60 HOA GIPLUN V NG HNH M DNG I VI C TH V D TRC BNH TTLUN V VN HN V CCH THAY I VN HNLUN V TNH TNH, HNH DNG, TNG MOLUN V HC TP THI C S NGHIP, PHNG HNG MU SC CH S BN MA C LI CHO BN THNLUN ON MNH TT XULUN V PH QU, VN TI, QUAN CHCLUN V LC THNLUN V MNH NLUN V NHN DUYN NAM N HP MNH