Phân tích thực trạng tài chính của công ty giao nhận kho...

Click here to load reader

 • date post

  05-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  63
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Phân tích thực trạng tài chính của công ty giao nhận kho vận ngoại thương Vietrans. LỜI MỞ ĐẦU Thị trường giao nhận là một trong những thị trường sôi động nhất ngày nay. Trên thế giới thì thị trường này đã ra đời rất sớm, nhất là khi ngoại thương phát triển mạnh, để phục vụ cho nhu cầu buôn bán ngày càng lớn trên thị trường. Vietrans là một trong những công ty giao nhận đầu tiên được thành lập tại Việt Nam. Tuy đã trải qua hơn 30 năm hoạt động với nhiều thành công đạt được, nhưng bên canh đó là cũng không ít gian nan mà Vietrans đã vượt qua. Kể từ khi nước ta chuyền sang nền kinh tế thị trường cho đến nay thì thị trường này vẫn còn là thị trường non trẻ ở Việt Nam. Do đó, đối với các doanh nghiệp Việt Nam tham gia thị trường này vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn, nhất là khi kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải đòi hỏi phải có vốn lớn, trang thiết bị hiện đại và giá thành dịch vụ thường cao, việc mở rộng thị trường còn hạn chế, thường xuyên bị ảnh hưởng của tính thời vụ, tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn, việc nắm bắt các điều luật quốc tế về giao nhận vận tải vẫn còn yếu... do đó hiệu quả kinh doanh bị hạn chế. Đây là một thách thức không chỉ đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia thị trường này mà còn là sự quan tâm của các cấp các ngành để làm sao cho thị trường tiềm năng này phát triển có hiệu quả. Để có thể tìm hiểu những nét thăng trầm trong quá trình hoạt động của công ty, em đã chọn đề tài: Phân tích thực trạng tài chính của công ty giao nhận kho vận ngoại thương Vietrans.

Transcript of Phân tích thực trạng tài chính của công ty giao nhận kho...

 • 1. Chuyn thc tp tt nghip Li m u Th trng giao nhn l mt trong nhng th trng si ng nht ngy nay. Trn th gii th th trng ny ra i rt sm, nht l khi ngoi thng pht trin mnh, phc v cho nhu cu bun bn ngy cng ln trn th trng. Vietrans l mt trong nhng cng ty giao nhn u tin c thnh lp ti Vit Nam. Tuy tri qua hn 30 nm hot ng vi nhiu thnh cng t c, nhng bn canh l cng khng t gian nan m Vietrans vt qua. K t khi nc ta chuyn sang nn kinh t th trng cho n nay th th trng ny vn cn l th trng non tr Vit Nam. Do , i vi cc doanh nghip Vit Nam tham gia th trng ny vn cn gp phi nhiu kh khn, nht l khi kinh doanh dch v giao nhn vn ti i hi phi c vn ln, trang thit b hin i v gi thnh dch v thng cao, vic m rng th trng cn hn ch, thng xuyn b nh hng ca tnh thi v, tnh hnh ti chnh gp nhiu kh khn, vic nm bt cc iu lut quc t v giao nhn vn ti vn cn yu... do hiu qu kinh doanh b hn ch. y l mt thch thc khng ch i vi cc doanh nghip Vit Nam khi tham gia th trng ny m cn l s quan tm ca cc cp cc ngnh lm sao cho th trng tim nng ny pht trin c hiu qu. c th tm hiu nhng nt thng trm trong qu trnh hot ng ca cng ty, em chn ti: Phn tch thc trng ti chnh ca cng ty giao nhn kho vn ngoi thng Vietrans. Kt cu ca chuyn bao gm Li m u Chng I: Nhng vn c bn v phn tch ti chnh doanh nghip. Trn vn Ton Ti chnh cng 43A 1

2. Chuyn thc tp tt nghip Chng II: Phn tch thc trng ti chnh ca Cng ty Giao nhn kho vn Ngoi thng. Chng III: Mt s bin php ci thin tnh hnh ti chnh ti cng ty Vietrans. Trong thi gian nghin cu, tm hiu thc t ti Cng ty Giao nhn kho vn Ngoi thng, vi s gip n cn ca cc c ch trong cng ty Vietrans kt hp vi nhng kin thc hc ti trng v c bit l s gip tn tnh ca Thy gio m Vn Hu gip em hon thnh chuyn ny V thi gian c hn v vi kin thc cn hn ch, nn chuyn khng trnh khi nhng hn ch v thiu st. Vy knh mong c s gip , ng gp kin ca thy, c gio chuyn tt nghip ca em c hon thin hn. Em xin chn thnh cm n! Trn vn Ton Ti chnh cng 43A 2 3. Chuyn thc tp tt nghip Chng I Nhng vn c bn v phn tch ti chnh doanh nghip 1.1. Khi nim, ngha v phng php phn tch tnh hnh ti chnh doanh nghip. 1.1.1. Khi nim ti chnh doanh nghip v phn tch ti chnh doanh nghip. 1.1.1.1. Khi nim ti chnh doanh nghip. Ti chnh doanh nghip l h thng cc quan h kinh t c lin quan n vic hnh thnh v s dng ti sn trong doanh nghip. Ti chnh c biu hin di hnh thc tin t v c lin quan trc tip ti hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip. C rt nhiu khi nim khc nhau v ti chnh doanh nghip, cc nh kinh t tm kim khi nim ti chnh trn cc vn c tnh cht nguyn l khc nhau ca h m thng tp trung vo 5 nguyn tc sau: + Ngun hnh thnh nn ti sn ca doanh nghip Trn vn Ton Ti chnh cng 43A 3 4. Chuyn thc tp tt nghip + S bo m c li ch cho nhng ngi b vn di cc hnh thc khc nhau. + Kha cnh thi hn ca cc loi vn. + S din gii cc khi nim v vn nh l tng gi tr ca cc loi ti sn di hai dng vn tru tng v vn c th. + Ch ra qu trnh thay i ca vn trong cc trng hp tng gim v thay i cu trc ca n. 1.1.1.2. Khi nim v phn tch ti chnh doanh nghip. Phn tch ti chnh l phn tch cc bo co ti chnh ca doanh nghip. Vic phn tch cc bo co ti chnh l qu trnh tm hiu cc kt qu ca s qun l v iu hnh ti chnh doanh nghip m c phn nh trn cc bo co ti chnh . Phn tch cc bo co ti chnh l nh gi nhng g lm c, d kin nhng g s v c th xy ra, trn c s kin ngh cc bin php khai thc trit cc im mnh, khc phc v hn ch cc im yu. Tm li, phn tch cc bo co ti chnh l cn phi lm sao m thng qua cc con s bit ni trn bo co c th gip ngi s dng chng hiu r tnh hnh ti chnh ca doanh nghip v cc mc tiu, cc phng php hnh ng ca nhng nh qun l doanh nghip . 1.1.2. Mc tiu, nhim v ca phn tch ti chnh ca doanh nghip. 1.1.2.1 Mc tiu ca phn tch tnh hnh ti chnh doanh nghip. Hot ng ti chnh trong cc doanh nghip bao gm nhng ni dung c bn sau: xc nh nhu cu v vn ca doanh nghip, tm kim v huy ng ngun vn p ng tt nhu cu v s dng vn hp l, t hiu qu cao nht. Hot ng ti chnh ng vai tr quan trng trong hot ng sn xut kinh doanh ca mi doanh nghip v c ngha quyt nh trong vic hnh thnh, tn ti v pht trin ca Trn vn Ton Ti chnh cng 43A 4 5. Chuyn thc tp tt nghip doanh nghip. Vai tr th hin ngay t khi thnh lp doanh nghip, trong vic thit lp cc d n u t ban u, d kin hot ng, gi vn u t. c th tin hnh sn xut kinh doanh, th cc doanh nghip cn phi c mt lng vn nht nh, bao gm: vn c nh, vn lu ng v cc vn chuyn dng khc. Ngoi ra doanh nghip cn phi c nhng gii php hu hiu t chc huy ng v s dng vn sao cho c hiu qu nht trn c s tn trng cc nguyn tc ti chnh, tn dng v chp hnh lut php. Vic tin hnh phn tch tnh hnh ti chnh s gip cho cc nh qun l doanh nghip v cc c quan ch qun cp trn thy r thc trng ca hot ng ti chnh, xc nh y v ng n cc nguyn nhn, mc nh hng ca tng nhn t n tnh hnh ti chnh ca doanh nghip. T , c nhng gii php hu hiu nhm n nh v nng cao tnh hnh ti chnh ca doanh nghip. Trong nn kinh t vn ng theo c ch th trng c s qun l ca nh nc nc ta hin nay, cc doanh nghip u c quyn bnh ng trc php lut trong kinh doanh th ngi ta ch quan tm n tnh hnh ti chnh ca doanh nghip trn cc kha cnh khc nhau nh: cc nh u t, nh cho vay, nh cung cp, khch hng...Nhng vn m ngi ta quan tm nhiu nht l kh nng to ra cc dng tin mt, kh nng sinh li, kh nng thanh ton v mc li nhun ti a ca doanh nghip. Bi vy, trong phn tch tnh hnh ti chnh ca doanh nghip th cn phi t c cc mc tiu ch yu sau y: + Mt l: Phn tch tnh hnh ti chnh phi cung cp y , kp thi, trung thc h thng nhng thng tin hu ch, cn thit phc v cho ch doanh nghip v cc i tng quan tm khc nh: cc nh u t, hi ng qun tr doanh nghip, ngi cho vay, cc c quan qun Trn vn Ton Ti chnh cng 43A 5 6. Chuyn thc tp tt nghip l cp trn v nhng ngi s dng thng tin ti chnh khc, gip h c quyt nh ng n khi ra quyt nh u t, quyt nh cho vay. + Hai l: Phn tch tnh hnh ti chnh phi cung cp y nhng thng tin quan trng nht cho cc ch doanh nghip, cc nh u t, nh cho vay v nhng ngi s dng thng tin ti chnh khc trong vic nh gi kh nng v tnh chc chn ca cc dng tin vo, ra v tnh hnh s dng vn kinh doanh, tnh hnh v kh nng thanh ton ca doanh nghip. + Ba l: Phn tch tnh hnh ti chnh phi cung cp y nhng thng tin v ngun vn ch s hu, cc khon n, kt qu ca qu trnh, s kin, cc tnh hung lm bin i cc ngun vn v cc khon n ca doanh nghip. 1.1.2.2. Nhim v phn tch tnh hnh ti chnh ca doanh nghip: Nhim v ca phn tch cc bo co ti chnh doanh nghip l cn c trn nhng nguyn tc v ti chnh doanh nghip phn tch nh gi tnh hnh thc trng v trin vng ca hot ng ti chnh, ch ra c nhng mt tch cc v hn ch ca vic thu chi tin t, xc nh nguyn nhn v mc nh hng ca cc yu t. Trn c s ra cc bin php hu hiu nhm nng cao hn na hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip. t c cc mc tiu ch yu , nhim v c bn ca phn tch tnh hnh ti chnh ca doanh nghip l: + Phn tch khi qut tnh hnh ti chnh ca doanh nghip. + Phn tch din bin s dng ti sn v ngun hnh thnh ti sn. + Phn tch tnh hnh v kh nng thanh ton ca doanh nghip. + Phn tch tnh hnh d tr TSL. Trn vn Ton Ti chnh cng 43A 6 7. Chuyn thc tp tt nghip + Phn tch hiu qu s dng ti sn ca doanh nghip. + Phn tch cc ch s hot ng. + Phn tch cc h s sinh li. 1.1.3. Cc phng php s dng trong phn tch ti chnh doanh nghip. 1.1.3.1 Phng php so snh. Phng php so snh l phng php c s dng ph bin trong phn tch hot ng kinh doanh. C ba nguyn tc c bn khi s dng phng php ny, l: * La chn tiu chun so snh. Tiu chun so snh l ch tiu ca mt k c la chn lm cn c so snh, tiu chun c th l: Ti liu ca nm trc (k trc), nhm nh gi xu hng pht trin ca cc ch tiu. Cc mc tiu d kin (k hoch, d ton, nh mc), nhm nh gi tnh hnh thc hin so vi k hoch, d ton, nh mc. Cc ch tiu ca k c so snh vi k gc c gi l ch tiu k thc hin v l kt qu m doanh nghip t c. * iu kin so snh c. php so snh c ngha th iu kin tin quyt l cc ch tiu c s dng phi ng nht. Trong thc t, thng iu kin c th so snh c gia cc ch tiu kinh t cn c quan tm hn c l v thi gian v khng gian. + V mt thi gian: l cc ch tiu c tnh trong cng mt khong thi gian hch ton phi thng nht trn ba mt sau: - Phi cng phn nh ni dung kinh t. Trn vn Ton Ti chnh cng 43A 7 8. Chuyn thc tp tt nghip - Phi cng mt phng php phn tch. - Phi cng mt n v o lng + V mt khng gian: cc ch tiu cn phi c quy i v cng quy m v iu kin kinh doanh tng t nhau. Tuy nhin, thc t t c cc ch tiu ng nht c vi nhau. m bo tnh thng nht ngi ta cn phi quan tm ti phng din c xem xt mc ng nht c th chp nhn c, chnh xc cn phi c, thi gian phn tch c cho php. * K thut so snh. Cc k thut so snh c bn l: + So snh bng s tuyt i: l hiu s gia tr s ca k phn tch so vi k gc ca cc ch tiu kinh t, kt qu so snh biu hin khi lng quy m tng gim ca cc hin tng kinh t. + So snh bng s tng i: l thng s gia tr s ca k phn tch so vi k gc ca cc ch tiu kinh t, kt qu so snh biu hin kt cu, mi quan h, tc pht trin, mc ph bin ca cc hin t- ng kinh t. + So snh bng s bnh qun: s bnh qun l dng c bit ca s tuyt i, biu hin tnh cht c trng chung v mt s lng, nhm phn nh c im chung ca mt n v, mt b phn hay mt tng th chung, c cng mt tnh cht. + So snh mc bin ng tng i iu chnh theo hng quy m c iu chnh theo h s ca ch tiu c lin quan theo hng quyt nh quy m chung. Cng thc xc nh : Mc bin ng t- ng i = Ch s k phn tch - Ch tiu k gc x H s iu ch Trn vn Ton Ti chnh cng 43A 8 9. Chuyn thc tp tt nghip nh Tu theo mc ch, yu cu ca phn tch, tnh cht v ni dung phn tch ca cc ch tiu kinh t m ngi ta s dng k thut so snh thch hp. Qu trnh phn tch theo k thut ca phng php so snh c th thc hin theo ba hnh thc: - So snh theo chiu dc: l qu trnh so snh nhm xc nh t l quan h tng quan gia cc ch tiu tng k ca cc bo co k ton- ti chnh, n cn gi l phn tch theo chiu dc (cng ct ca bo co). - So snh chiu ngang: l qu trnh so snh nhm xc nh t l v chiu hng bin ng cc k trn bo co k ton ti chnh, n cn gi l phn tch theo chiu ngang (cng hng trn bo co). - So snh xc nh xu hng v tnh lin h ca cc ch tiu: cc ch tiu ring bit hay cc ch tiu tng cng trn bo co c xem trn mi quan h vi cc ch tiu phn nh quy m chung v chng c th - c xem xt nhiu k (t 3 n 5 nm hoc lu hn) cho ta thy r xu hng pht trin ca cc hin tng nghin cu. Cc hnh thc s dng k thut so snh trn thng c phn tch trong cc phn tch bo co ti chnh- k ton, nht l bn bo co kt qu hot ng kinh doanh, bng cn i k ton v bng lu chuyn tin t l cc bo co ti chnh nh k ca doanh nghip. 1.1.3.2. Phng php chi tit. Mi kt qu kinh doanh u cn thit v c th chi tit theo nhng hng khc nhau. Thng thng trong phn tch, phng php c