Perifeeria seadmed USART

19
Perifeeria seadmed USART Alvo Aabloo

description

Perifeeria seadmed USART. Alvo Aabloo. Ülevaade. USART – Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter 3 re žii mi Ass ünkroone, full duplex, andmevahetus PC-dega, terminalidega Sünkroonne, halfduplex, andmevahetus serial EEPROM Master Slave TX/CK ja RX/DT pin. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Perifeeria seadmed USART

Page 1: Perifeeria seadmed USART

Perifeeria seadmedUSART

Alvo Aabloo

Page 2: Perifeeria seadmed USART

Ülevaade

• USART – Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter

• 3 režiimi– Assünkroone, full duplex, andmevahetus PC-dega,

terminalidega– Sünkroonne, halfduplex, andmevahetus serial

EEPROM• Master• Slave

• TX/CK ja RX/DT pin

Page 3: Perifeeria seadmed USART

Baud Rate Generator BRG

• 8 bitine andmevahetuskiiruse määraja nii assünkroonses kui sünkroonses režiimis

• SPREG register, Fosc, BRGH bit

Page 4: Perifeeria seadmed USART

BRG näide

Page 5: Perifeeria seadmed USART

Assünkroonne režiim

• Nonreturn-to-zero ( NRZ) – start bit, 8-9 andmebitti, 1 stopp bit. Tavaline on 8 andmebitti.

• Saatja ja vastuvõtja funktsionaalselt sõltumatu, kuid sama andmeformaat ja kiirus

• Paarsuskontroll vaid tarkvaraline

Page 6: Perifeeria seadmed USART

TXSTA

Page 7: Perifeeria seadmed USART

RXSTA

Page 8: Perifeeria seadmed USART

Assünkronne saatja

Page 9: Perifeeria seadmed USART

Assünkroonne saatja ajadiagramm

Page 10: Perifeeria seadmed USART

Assünkroonne vastuvõtja

Page 11: Perifeeria seadmed USART

Assünkroonne vastvõtja ajadiagramm

Page 12: Perifeeria seadmed USART

Sünkroonne Master

•Half duplex•SYNC (TXSTA <4>); SPEN (RCSTA<7>)

–TX->CK

–RX->DT

•Master mode -> CSRC (TXSTA<7>)

Page 13: Perifeeria seadmed USART

Sünkroonne master saatmine

Page 14: Perifeeria seadmed USART

Sünkroonne master saatmine ajadiagramm

Page 15: Perifeeria seadmed USART

Sünkroonne master vastuvõtmine

Page 16: Perifeeria seadmed USART

Sünkroonne master vastuvõtmine ajadiagramm

Page 17: Perifeeria seadmed USART

Sünkroonne Slave

•Väline kell TX/CK; ka sleep modes•Slave mode -> CSRC (TXSTA<7>)

Page 18: Perifeeria seadmed USART

Sünkroonne slave saatmine

Page 19: Perifeeria seadmed USART

Sünkroonne slave vastuvõtmine