PENYEDIAAN INSTRUMEN UJIAN BERTULIS PT3 TAKLIMAT... · PDF filePT3 2015 • Setiausaha...

Click here to load reader

 • date post

  11-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  246
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PENYEDIAAN INSTRUMEN UJIAN BERTULIS PT3 TAKLIMAT... · PDF filePT3 2015 • Setiausaha...

 • PENYEDIAAN INSTRUMEN

  UJIAN BERTULIS PT3 2015

 • BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN

  1Penyediaan Instrumen Ujian Bertulis

  PT3 2015

  Setiausaha Peperiksaan (SUP)

  memuat turun Item Ujian Bertulis

  dari Aplikasi PT3 di alamat

  http://pt3.moe.gov.my

  Ketua Panitia Mata Pelajaran

  (KPMp) memasang instrumen

  pentaksiran dan membuat verifikasi

  instrumen

  Sekolah yang mempunyai Calon

  Berkeperluan Khas (CBK)

  1 hingga 4

  September

  6 hingga 10

  September

  6 hingga 15

  September

  Sekolah

  Sekolah

  Sekolah

 • TAKLIMAT PENGOPERASIAN

  DAN PENJAMINAN KUALITI

  UJIAN BERTULIS PT3 2015

 • BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN

  1 Mesyuarat Pengoperasian dan

  Penjaminan Kualiti Peringkat

  Kebangsaan kepada Ketua

  Pentaksir Kebangsaan (KPK),

  Ketua Pentaksir Negeri (KPN).

  Taklimat Pengoperasian dan

  Penjaminan Kualiti Peringkat

  Negeri kepada Ketua Pentaksir

  Kawasan (KPKw) dan Pentaksir

  Kawasan (PKw).

  Taklimat Pengoperasian dan

  Penjaminan Kualiti Peringkat

  Daerah kepada KPMp dan 2 orang

  Guru Mata Pelajaran (GMp).

  1 2

  September

  9 11

  September

  11 15

  September

  LP, JPN,

  KPK dan

  KPN

  PPD,

  KPKw,

  PKw, KPMp

  JPN, PPD,

  KPN, KPKw

  dan PKw

 • PENJAMINAN KUALITI

  -VERIFIKASI INSTRUMEN

  UJIAN BERTULIS PT3 2015

 • BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN

  1 KPKw dan PKw membuat

  verifikasi instrumen.

  Pengetua membuat pengesahan

  instrumen.

  7 15

  September

  16 17

  September

  KPKw dan

  PKw

  Sekolah

 • PERCETAKAN INSTRUMEN

  UJIAN BERTULIS PT3 2015

  Guru yang dilantik oleh Pengetua akan mencetak

  instrumen pentaksiran dan menyerahkan instrumen

  yang siap dicetak kepada Penolong Kanan

  Pentadbiran untuk disimpan mengikut prosedur

  keselamatan.

  28 September 8 Oktober 2015

 • PENTADBIRAN

  UJIAN BERTULIS PT3 2015

  12, 13 & 15 OKTOBER 2015

 • 1

  2

  3

  Taklimat Pengawasan Ujian Bertulis

  PT3

  Pentadbiran Ujian Bertulis.

  Bahasa Melayu & Science

  Bahasa Inggeris & Matematik

  Pendidikan Islam, Kemahiran Hidup,

  Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa

  Arab, Bahasa Iban, Bahasa

  KadazanDusun, Bahasa Punjabi

  5 7

  Oktober

  12, 13 dan

  15 Oktober

  12 Oktober

  13 Oktober

  15 Oktober

  Sekolah

 • PENSKORAN

  UJIAN BERTULIS PT3 2015

  SUP memuat turun Panduan Penskoran dari

  Aplikasi PT3 satu (1) hari selepas tamat Ujian

  Bertulis bagi setiap mata pelajaran.

  13 - 16 OKTOBER 2015

 • PEMERIKSAAN

  UJIAN BERTULIS PT3 2015

  28 OKTOBER 2015

  11 NOVEMBER 2015

 • BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN

  1 KPK dan KPN membuat penyelarasan

  panduan penskoran peringkat kebangsaan

  15 19

  Oktober

  LP, KPK dan

  KPN

  2 KPN, KPKw dan PKw membuat

  penyelarasan panduan penskoran peringkat

  negeri

  19 23

  Oktober

  JPN, KPN,

  KPKw dan

  PKw

  3 KPKw, PKw, KPMp dan BMp membuat

  penyelarasan panduan penskoran peringkat

  daerah

  21 27

  Oktober

  JPN, PPD,

  KPKw, PKw

  dan Sekolah

  4 KPMp membuat penyelarasan panduan

  penskoran bersama GMp.

  28 Oktober 11

  November

  Sekolah

  5 GMp menjalankan pemeriksaan.

  Catatan:

  Pemeriksaan dijalankan oleh Personel

  Pentaksir sekiranya ketiadaan Guru

  matapelajaran atas sebab yang munasabah.

  28 Oktober 11

  November

  Sekolah

 • MODERASI

  UJIAN BERTULIS PT3 2015

 • BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN

  1 Moderasi Pertama oleh KPMp. 28 Oktober

  11 November

  Sekolah

  2 Moderasi Kedua oleh PKw atau KPKW

  atau KPN.

  Catatan:

  Sekolah yang telah selesai membuat

  pemeriksaan sebelum 11 November

  boleh menghubungi Pentaksir Kawasan

  untuk menjalankan moderasi

  pemeriksaan lebih awal.

  11 16

  November

  PKw, KPKw

  dan KPN

  3 Moderasi Ketiga untuk KES-KES KHAS.

  Catatan:

  Jika ada keperluan.

  17 19

  November

  PKw, KPKw

  dan KPN

 • PEREKODAN SKOR

  UJIAN BERTULIS PT3 2015

 • BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN

  1 GMp membuat semakan teknikal

  bersama calon selepas moderasi dan

  verifikasi skor oleh PKw.

  17 19

  November

  Sekolah

  2 GMp/KPMp merekod skor calon pada

  Aplikasi PT3 di alamat

  http://pt3.moe.gov.my dan mencetak

  Borang Skor Calon mengikut kelas dan

  mata pelajaran bagi membolehkan

  semakan teknikal dibuat.

  11 27

  November

  JPN dan

  Sekolah

  3 SUP/JPN mencetak Borang Rumusan

  Keseluruhan Skor Calon mengikut

  kelas.

  12 27

  November

  JPN dan

  Sekolah

 • VERIFIKASI SKOR

  UJIAN BERTULIS PT3 2015

 • BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN

  1 Jawatankuasa Verifikasi Skor

  (JVS) membuat verifikasi skor

  berdasarkan Borang Rumusan

  Keseluruhan Skor Calon.

  12 27

  November

  JPN dan

  Sekolah

 • PENGHANTARAN SKOR

  UJIAN BERTULIS PT3 2015

 • BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN

  1 SUP/JPN memuktamadkan skor calon

  bagi setiap mata pelajaran seperti

  yang disahkan oleh JVS dengan

  menekan butang HANTAR pada

  Aplikasi PT3.

  27

  November

  LP, JPN

  dan PPD

  2 Pengurusan Pemantauan Kemasukan

  dan Penghantaran Markah Ujian

  Bertulis PT3.

  11 27

  November

  Sekolah

 • PERCETAKAN PELAPORAN

  UJIAN BERTULIS PT3 2015

 • BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN

  1 Pengurusan Pemantauan Kemasukan

  dan Penghantaran Markah Ujian

  Bertulis PT3.

  11 27

  November

  LP, JPN

  dan PPD

  2 SUP mencetak pelaporan PT3 dari

  Aplikasi PT3.

  8 10

  Disember

  Sekolah

  3 Pelaporan PT3 diserahkan kepada

  calon.

  14 Disember Sekolah

 • Sektor Pengendalian Peperiksaan Menengah Rendah Dan RendahLembaga Peperiksaan