Pengoperasian pbs 20 april2011 1

download Pengoperasian pbs 20 april2011 1

If you can't read please download the document

 • date post

  28-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  135
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Pengoperasian pbs 20 april2011 1

1. 1 2. 2 TUJUAN TAKLIMAT 3. 3 SKOP PEMBENTANGAN 4. 4 SKOP PEMBENTANGAN 5. 5 AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550)AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550) Dasar Pelaksanaan PBS 6. PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKANPERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN 1997, BAHAGIAN II, PERKARA 3:1997, BAHAGIAN II, PERKARA 3: Memberi nasihat , memantau & membuat analisis tentang PBS Untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut peraturan- peraturan garis panduan & arahan tentang peperiksaan Untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut peraturan- peraturan garis panduan & arahan tentang peperiksaan Untuk mengadakan peperiksaan, untuk mengendalikan pemantauan peperiksaan & menguatkuasakan peraturan- peraturan garis panduan & arahan tentang peperiksaan Untuk mengadakan peperiksaan, untuk mengendalikan pemantauan peperiksaan & menguatkuasakan peraturan- peraturan garis panduan & arahan tentang peperiksaan 7. 7 SURAT PEKELILING IKHTISAS &SURAT PEKELILING IKHTISAS & SURAT ARAHAN PELAKSANAAN PBSSURAT ARAHAN PELAKSANAAN PBS Surat Pekeliling Peperiksaan Bil.1/ 2011 Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan bagi UPSR mulai Tahun 2011 8. 8 9. 9 SKOP PEMBENTANGAN 10. 10 PENUBUHAN JK PBS 1 2 3 11. 11 Pengerusi : Pengarah Pelajaran Negeri Naib Pengerusi : Timb Pengarah Pelajaran Negeri Setiausaha : Ketua Sektor SPP, JPN Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Sektor : Pengarah Institusi Pendidikan Guru Malaysia : Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (Negeri) : Ketua Penolong Pengarah BTPN / JK PBS PERINGKAT NEGERI 12. 12 Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Penolong Pengarah Sektor : Semua Pegawai Pelajaran Daerah : Yang Dipertua Majlis Pengetua : Yang Dipertua Majlis Guru Besar : Yang Dipertua Majlis Guru Cemerlang JK PBS PERINGKAT NEGERI 13. PERANAN JK PBS PERINGKAT NEGERIPERANAN JK PBS PERINGKAT NEGERI MENGADAKAN MESYUARAT JK PERINGKAT NEGERI MENGADAKAN MESYUARAT PENATARAN PERINGKAT NEGERI MENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN PERINGKAT NEGERI UNTUK DIHANTAR KEPADA LEMBAGA PEPERIKSAAN MEMASTIKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI PENGENDALIAN PBS DILAKSANAKAN 14. 14 JK PBS PERINGKAT DAERAH Pengerusi : Pegawai Pelajaran Daerah Naib Pengerusi : Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah Setiausaha : Penolong PPD (Peperiksaan) Ahli Jawatankuasa : Semua Pengetua : Semua Guru Besar : Semua Penolong PPD : Penyelaras Pusat Kegiatan Guru 15. TUGAS JK PBS PERINGKAT DAERAHTUGAS JK PBS PERINGKAT DAERAH MENGADAKAN MESYUARAT JK PERINGKAT DAERAH MENGADAKAN MESYUARAT PENATARAN PERINGKAT DAERAH MENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN PERINGKAT DAERAH UNTUK DIHANTAR KEPADA JPN MEMASTIKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI PENGENDALIAN PBS DILAKSANAKAN 16. 16 JK PBS PERINGKAT SEKOLAH Pengerusi : Guru Besar Naib Pengerusi : Semua Guru Penolong Kanan Setiausaha : Setiausaha Peperiksaan Ahli Jawatankuasa : Ketua Panitia Yang Dilantik (Latihan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Penyelarasan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pementoran) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pemantauan) / 17. 17 JK PBS PERINGKAT SEKOLAH Ahli Jawatankuasa : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pentaksiran Sekolah dan Pentaksiran Pusat) : Guru Cemerlang : Guru Bimbingan Dan Kaunseling (Pentaksiran Psikometrik) : Guru Penolong Yang Dilantik (Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan Dan Kokurikulum) *Lantikan jawatankuasa PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah masing-masing 18. PERANAN JK PBS SEKOLAHPERANAN JK PBS SEKOLAH MEMBERI FOKUS YANG LEBIH KEPADA PELAKSANAAN SISTEM PENTAKSIRAN YANG BARU MESTI MENGADAKAN 4 KALI MESYUARAT SETAHUN: Mesyuarat Kali Pertama menetapkan hala tuju, matlamat, penjadualan aktiviti dsb.. Mesyuarat Kali Kedua Kajian Suku Tahun Pertama Mesyuarat Kali Ketiga Kajian Suku Tahun Kedua Mesyuarat Kali Keempat Post Mortem Pelaksanaan MELANTIK AJK YANG BERSESUAIAN DENGAN PERUBAHAN SISTEM PENTAKSIRAN MELANTIK AJK YANG BERSESUAIAN DENGAN PERUBAHAN SISTEM PENTAKSIRAN 19. 19 BIL PERKARA TEMPOH TINDAKAN 1 Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke JPN Disember LP 2 Mengedarkan Surat Pekeliling dan Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke PPD dan sekolah Disember JPN 3 Mesyuarat Jawatankuasa PBS Januari, April, Ogos dan Disember JPN/PPD/ Sekolah 4 Pendaftaran SPPBS Januari FebruarI Sekolah 5 Tempoh pelaksanaan PBS Sepanjang sesi persekolahan Sekolah 6 Aktiviti Penjaminan Kualiti: Pementoran, Pemantauan, Penyelarasan dan Pengesanan Sepanjang tahun Sekolah/PPD/ JPN/LP/ Bahagian KPM 7 Pengumpulan skor murid dalam SPPBS Sepanjang tahun Sekolah 8 Pelaporan skor murid Mengikut keperluan Sekolah Jadual Pengoperasian PBS Jadual Pengoperasian PBS di bawah ini hendaklah dipatuhi oleh semua pihak. 20. 20 AKTIVITI JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC MESYUARAT PBS X X X X KURSUS PBS SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUAN FORMATIF SEPANJANG PROSES PENGAJARAN & PEMBELAJARAN SUMATIF DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH PELAPORAN PBS MENGIKUT KEPERLUAN PEMENTORAN BILA-BILA MASA IKUT KEPERLUAN PEMANTAUAN SEPANJANG PROSES PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PENYELARASAN DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH PENGESANAN DITENTUKAN OLEH LP/JPN/PPD 21. 21 SKOP PEMBENTANGAN 22. 3 2 1 PEMENTORAN PENYELARASAN PEMANTAUAN INTERGRITI 4 3PENGESANAN 23. Pementoran merupakan satu proses membantu, memudah cara dan membimbing guru untuk melaksanakan PBS mengikut prinsip dan prosedur yang ditetapkan. PEMENTORAN 24. MENTOR DALAMAN MENTOR LUARAN Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD SIAPA KETUA PANITIA JUP GURU CEMERLANG (mp berkenaan) 25. KEKERAPAN BILA Bila-bila masa ikut keperluan 26. SEBELUM PEMENTORAN Mengadakan sesi perbincangan dengan Mentee SEMASA PEMENTORAN Melaksanakan khidmat bantu, khidmat nasihat, mudah cara dan coaching Memberi nasihat, teguran dan cadangan kepada Mentee SELEPAS PEMENTORAN Melaksanakan tindakan susulan BAGAIMANA 27. 3 2 1 PEMENTORAN. PENYELARASAN PEMANTAUAN INTERGRITI 4 3PENGESANAN 28. Penyelarasan merupakan satu proses memastikan pentaksiran yang dilaksanakan oleh guru mempunyai kesahan, kebolehpercayaan supaya keputusan pentaksiran adalah adil dan maklumbalas boleh digunakan untuk penambahbaikan. PENYELARASAN 29. PENYELARAS DALAMAN PENYELARAS LUARAN Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD SIAPA KETUA BIDANG KETUA PANITIA JUP GURU CEMERLANG (mp berkenaan) 30. KEKERAPAN BILA Ditentukan oleh JK PBS sekolah 31. SEBELUM PENYELARASAN Kefahaman tugasan Kesesuaian sampel Kefahaman penskoran SEMASA PENYELARASAN Merawak sampel mengikut pencapaian SELEPAS PENYELARASAN Melaksanakan tindakan penambahanbaikan pengajaran dan pembelajaran BAGAIMANA 32. 3 2 1 PEMENTORAN. PENYELARASAN PEMANTAUAN INTERGRITI 4 3PENGESANAN 33. Pemantauan merupakan satu proses memastikan kaedah pelaksanaan PBS mengikut prosedur atau garis panduan yang ditetapkan. mempunyai kesahihan dan amanah bagi mengelakkan penyelewengan dan ketidakakuran. PEMANTAUAN 34. PEMANTAU DALAMAN PEMANTAU LUARAN Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD Pegawai Bahagian KPM SIAPA PENTADBIR SEKOLAH KETUA PANITIA JUP GURU CEMERLANG (mp berkenaan) 35. KEKERAPAN BILA Sepanjang tempoh Pengajaran dan Pembelajaran 36. SEBELUM PEMANTAUAN Perancangan aktiviti pemantauan Penyediaan instrumen pemantauan Pemakluman kepada guru mata pelajaran SEMASA PEMANTAUAN Semak pelaksanaan mengikut garis panduan dan jadual yang ditetapkan Contoh Minit mesyuarat JK PBS sekolah Eviden Pelaporan pencapaian SELEPAS PEMANTAUAN Penyediaan pelaporan pemantauan Cadangan penambahbaikan BAGAIMANA 37. 3 2 1 PEMENTORAN. PENYELARASAN PEMANTAUAN INTERGRITI 4 3PENGESANAN 38. Pengesanan merupakan satu proses untuk memastikan kekuatan dan keberkesanan PBS dari segi pencapaian objektif, kekuatan dan kelemahan instrumen serta impaknya untuk tujuan penambahbaikan. PENGESANAN 39. PEGAWAI SIAPA Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD 40. 41 SKOP PEMBENTANGAN 41. DOKUMEN RUJUKAN a. Dokumen Khusus Pentaksiran Berasaskan Sekolah - Pentaksiran Pusat (PP) - Pentaksiran Sekolah (PS) - Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) - Pentaksiran Psikometrik (Psi) - Penjaminan Kualiti b. Dokumen Standard Prestasi Buku Peraturan dan Panduan PBS 42. TADBIR URUS PENYIMPANAN - tempat yang selamat - bersistematik - tempoh tertentu - diserahkan pd murid slps selesai aktiviti penjaminan kualiti PELUPUSAN - ditentukan oleh JK PBS Sekolah - kembalikan kepada murid Evidens 43. PENYIMPANAN Ada 2 fail cadangan: 1.Fail Perkembangan Murid (FPM) - Seorang murid 1 fail utk semua MP. - Evidens terbaik disimpan dlm FPM sehingga tempoh ditetapkan - Evidens lain diserahkan pada murid setelah direkodkan dlm SPPBS 2.Fail Showcase - benchmark utk evidens terbaik dan terpilih - 1 aliran 1 fail @ 1 kelas 1 fail Evidens DITENTUKAN OLEH JK PBS MENGIKUT KEUPAYAAN 44. Perlukah evidens murid disimpan dalam fail? Evidens murid diperoleh dalam banyak bentuk: pemerhatian, lisan, perbincangan, temu bual, penulisan dan sebagainya. Bagi murid yang menunjukkan pencapaian yang konsisten hanya evidens terbaik diperlukan dan disimpan. Bagi murid yang pencapaiannya tidak konsisten, evidens murid yang sesuai perlu disimpan sebagai bukti sehingga tempoh setahun @ ditetapkan. Evidens 45. PELUPUSAN Simpan evidens terbaik sahaja Evidens DITENTUKAN OLEH JK PBS MENGIKUT KEUPAYAAN 46. LAKSANAKAN JK PBS Sekolah boleh adakan @ tidak ikut keperluan dan tujuan tertentu Sesuaikan items digunakan mengikut band, diskriptor dan evidens dlm dokumen SP UJIAN PKSR, UJIAN PENGGAL SATU DARIPADA INSTRUMEN PENTAKSIRAN 47. 48