Pembelajaran Koperatif Dalam Pendidikan Moral

Click here to load reader

 • date post

  07-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Pembelajaran Koperatif Dalam Pendidikan Moral

 • 8/4/2019 Pembelajaran Koperatif Dalam Pendidikan Moral

  1/14

  PEMBELAJARAN KOPERATIFDALAMPENDIDIKAN MORAL KSSR2011VISHALACHE BALAKRISHNAN, [email protected]

  (DI SAMPAIKAN OLEHPKPSKSK(JUPENDIDIKANMORAL 2011)

  VishaJUKSSRPM2011

 • 8/4/2019 Pembelajaran Koperatif Dalam Pendidikan Moral

  2/14

  ISI KANDUNGAN

  Urutan daripada Pembelajaran Aktif (PA)

  Kata Mukadimah

  Sejarah Pembelajaran Koperatif (PKop.)

  Mengapa Pembelajaran Koperatif? Ciri-ciri Pembelajaran Koperatif

  Peranan Guru dalam Pembelajaran Koperatif

  Cara mengendalikan PKop. dalam kelas PMoral

  Jom Berbengkel!

  Refleksi.

  VishaJUKSSRPM2011

 • 8/4/2019 Pembelajaran Koperatif Dalam Pendidikan Moral

  3/14

  URUTANDARIPADA PEMBELAJARANAKTIF (PA)

  PA ialah aktiviti yang dilakukan dalam bilikdarjah selain daripada mendengar secarapasif apa yang disampaikan oleh guru

  PMoral.PA boleh dilakukan secara individu ataupun

  berkumpulan.

  Pembelajaran Koperatif (PKop) adalahsubset kepada PA.

  VishaJUKSSRPM2011

  PA PKop.

 • 8/4/2019 Pembelajaran Koperatif Dalam Pendidikan Moral

  4/14

  KATAMUKADIMAH

  What the child can do in

  co-operationtoday he cando

  alonetomorrow.

  (Vygotsky, 1986, p.188)

  VishaJUKSSRPM2011

 • 8/4/2019 Pembelajaran Koperatif Dalam Pendidikan Moral

  5/14

  SEJARAH PKOP.1875-1880: Colonel Francis Parker, seorang penyelia

  sekolah telah memperkenalkan PKop. di AmerikaSyarikat.

  Maller (1929) telah mengkaji perbezaan di antarapembelajaran koperatif dan pembelajaran kompetetif di

  Amerika Syarikat. Vygotsky (1978), seorang saintis dan pendidik Rusia

  telah memperkenalkan konsep zone of proximaldevelopment (ZPD). ZPD bererti apa yang kanak-kanak

  boleh laksanakan dengan bantuan pihak lain membantumereka meningkatkan tahap perkembangan danpembelajaran jika dibandingkan dengan melakukansesuatu seorang diri.

  VishaJUKSSRPM2011

 • 8/4/2019 Pembelajaran Koperatif Dalam Pendidikan Moral

  6/14

  SEJARAH PKOP. (SAMBUNGAN) Dewey (1963) telah menekankan kepentingan aspek

  sosial dalam pembelajaran. Deutsch (1949) telah mengkategorikan pembelajaran

  kepada koperatif, kompetitif dan individualistik.VishaJUKSSRPM2011

  Koperatif Kompetitif Individualistik

  -Bekerjasama untukmatlamat bersama.-Hasil kerjasamamemanfaatkan diri sendiridan ahli kumpulan lain.

  -Kepelbagaian sebagaisumber dan aset.

  -Hanya memikirkankemenangan.-Kemenangan lebihpenting daripadakecemerlangan.

  -Semangat menentangdan mensabotaj.

  -Kepentingan diri.-Kejayaan diri.-Egoism.-Kepelbagaian dianggapsebagai menggangu

  perkembangan diri.

 • 8/4/2019 Pembelajaran Koperatif Dalam Pendidikan Moral

  7/14

  MENGAPA PKOP.? Membekalkan pembelajaran yang lebih bermakna.

  Murid bekerjasama dan mempunyai peranan berbezadalam kumpulan untuk menyiapkan sesuatu tugasan.

  Melalui kerjasama dan interaksi, murid memahami,menghayati dan mengamalkan nilai yang diajar denganlebih mendalam dan menyeronokkan.

  Lebih banyak peluang diberikan kepada murid untukmelibatkan diri dalam sesuatu aktiviti, lebih tinggiperingkat penglibatan murid (Knight & Bohlmeyer, 1990).

  Murid bekerjasama dengan murid lain dan bukan setakatmenyiapkan kerja sendiri.

  VishaJUKSSRPM2011

 • 8/4/2019 Pembelajaran Koperatif Dalam Pendidikan Moral

  8/14

  CIRI-CIRI PKOP. Pergantungan positif sesama ahli kumpulan- sink or

  swim together. Interaksi positif antara ahli kumpulan-tugasdilaksanakan

  bersama-sama dengan adanya perbincangan dankritikan.

  Akauntabiliti individu dan kumpulan- semua ahlimenyumbang dan kejayaan kumpulan menjadi matlamatbersama.

  Perkembangan kemahiran sosial- diajar dan mengajar,modeled, berlatih, mengkritik.

  Proses kumpulan- menetapkan matlamat, peranan, kritikperkembangan, menyelesaikan masalah, refleksi.

  (Ruj: Johnson, Johnson & Holubec, 1994)

  VishaJUKSSRPM2011

 • 8/4/2019 Pembelajaran Koperatif Dalam Pendidikan Moral

  9/14

  CARAMENGENDALIKAN PKOP. DALAMKELASPMORAL

  Guru menetapkan standard pembelajaran (SP) yangperlu dicapai.

  Murid bersedia untuk belajar secara koperatif.

  Arahan menyiapkan aktiviti perlu jelas dan lengkap.

  Pelbagai kaedah boleh diguna pakai; bergantung kepadakreativiti guru.

  Peluang untuk menyiapkan aktiviti dalam tempoh masayang sesuai.

  Penghargaan dan peneguhan untuk kejayaan koperatifkumpulan.

  Refleksi (debriefing) selepas aktiviti.

  VishaJUKSSRPM2011

 • 8/4/2019 Pembelajaran Koperatif Dalam Pendidikan Moral

  10/14

  PERANAN GURUDALAM P.KOP.

  Pembimbing

  Pencabar

  Pendengar

  Pemberi motivasi

  Pelajar

  Penilai

  The role of the teacher is to teach students toteach each other. (Moffett, 1983)

  VishaJUKS

  SRPM2011

 • 8/4/2019 Pembelajaran Koperatif Dalam Pendidikan Moral

  11/14

  JOM

  BERBENGKEL!

  VishaJUKS

  SRPM2011

 • 8/4/2019 Pembelajaran Koperatif Dalam Pendidikan Moral

  12/14

  REFLEKSI

  Bukan semua aktiviti boleh menggunakan PKop.

  Guru perlu sensitif terhadap kepelbagaian budaya dalamkalangan murid.

  Guru perlu ada budaya mengadakan workingagreement dengan murid untuk melancarkan prosesPKop.

  VishaJUKS

  SRPM2011

 • 8/4/2019 Pembelajaran Koperatif Dalam Pendidikan Moral

  13/14

  What students can learn

  with others will lead them

  to become critical

  thinkers and problem

  solvers of the future

  VishaJUKS

  SRPM2011

 • 8/4/2019 Pembelajaran Koperatif Dalam Pendidikan Moral

  14/14

  Sekian,

  terima kasih.

  VishaJUKS

  SRPM2011