Pembelajaran Koperatif

Click here to load reader

 • date post

  13-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  40
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Pembelajaran Koperatif. Definisi Pembelajaran Koperatif. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Pembelajaran Koperatif

 • Pembelajaran Koperatif

 • Definisi Pembelajaran KoperatifPembelajaran koperatif didefinisikan sebagai mana-mana situasi belajar dalam bilik darjah, di mana pelajar daripada pelbagai aras pencapaian bekerja bersama-sama dalam kumpulan yang berstruktur untuk mencapai matlamat yang dikongsi bersama.

  Pembelajaran koperatif ialah pengajaran yang menggunakan kumpulan kecil di mana pelajar bekerja bersama-sama untuk memaksimumkan pembelajaran masing-masing dan pembelajaran sesama mereka.

  Pembelajaran koperatif memerlukan pelajar bekerja bersama-sama mencapai matlamat yang tidak boleh dicapai secara individu.

 • Dalam 10 tahun kebelakangan ini, PK merupakan pendekatan utama dalam pengajaran di bilik darjah.

  Kajian yang luas & menyeluruh menunjukkan pelajar dalam kump. koperatif mencapai skor tinggi dlm. ujian, mempunyai estim kendiri yang tinggi, berkemahiran sosial yang positif, kurang berpandangan stereotype terhadap bangsa dan etnik lain, dan lebih memahami isi kandungan serta kemahiran yang mereka pelajari. (Johnson, Johnson & Houlbec, 1993; Slavin, 1991; Stahl & VanSickel, 1992)

 • Kerja berkumpulan & Pembelajaran koperatifBekerja dalam kumpulan tidak semestinya belajar secara koperatif.Pembelajaran koperatif menekankan kepentingan mencapai kejayaan bagi setiap ahli kumpulan dalam pembelajaran akademik.Kumpulan pembelajaran koperatif mempunyai beberapa elemen yang mesti dipenuhi sebelum boleh dipanggil kumpulan koperatif.

 • Elemen dalam Pemb. Kop.Objektif jelas dan spesifik. Kenyataan tentang hasil pembelajaran mestilah jelas supaya pelajar boleh buat sendiri, walaupun selepas kerja berkumpulan itu selesai.

  Pelajar anggap objektif sebagai objektif mereka sendiri. Mereka faham dan setuju setiap ahli mestilah dapat menguasai maklumat atau kemahiran yang telah ditentukan oleh guru.

 • Elemen dalam Pemb. Kop.Arahan jelas. Sebelum memulakan kerja, guru hendaklah memberi arahan yang jelas dan tepat, tentang apakah pelajar perlu buat; dengan apa pelajar membuatnya; cara mana menunjukkan penguasaannya terhadap isi pelajaran atau kemahiran.

  Kumpulan heterogenous. Guru menentukan ahli kumpulan yang bercampur-campur dari segi kebolehan akademik, etnik; bangsa; dan jantina. Pelajar tidak dibenarkan memilih ahli berasaskan persahabatan dll.

 • Elemen dalam Pemb. Kop.Peluang sama untuk berjaya. Setiap pelajar mendapat peluang yang sama banyak untuk belajar dengan baik walaupun ditempatkan dalam mana-mana kumpulan lain.

  Saling kebergantungan positif. Pembelajaran distruktur supaya pelajar percaya mereka memerlukan antara satu sama lain kejayaan atau kegagalan dialami bersama.

  Interaksi bersemuka. Pelajar disusun supaya dapat memandang muka rakan kumpulan dan boleh berbincang menggunakan suara 12 inci.

 • Elemen dalam Pemb. Kop.Tingkah laku & sikap sosial yang positif. Pelajar belajar menggunakan kemahiran sosial seperti kebolehan memimpin, dirinya boleh dipercayai, boleh mengurus konflik, boleh memberi dan menerima kritikan membina, memberi galakkan, bertolak ansur dll.

  Akses kepada maklumat penting. Guru hendaklah menstruktur tugasan supaya pelajar diberi akses kepada maklumat tertentu dan memahami maklumat tersebut (yang selaras dengan kenyataan objektif pembelajaran).

 • Elemen dalam Pemb. Kop.Peluang melengkapkan tugas memproses maklumat. Untuk berjaya, setiap pelajar mestilah diberi peluang untuk melengkapkan beberapa pemprosesan maklumat dalaman yang selaras dengan objektif seperti memahami, menterjemah, mengaitkan, memberi makna, mengkategori dan menilai kesesuaian maklumat yang dibaca.

  Cukup masa diberi untuk belajar. Setiap pelajar hendaklah diberi masa uang cukup untuk mempelajari maklumat atau kemahiran yang diharapkan. Tanpa masa yang memadai, manfaat PK hanya minimum.

 • Elemen dalam Pemb. Kop.Akauntabiliti individu. Setiap pelajar bertanggungjawab kepada dirinya untuk berjaya dalam pembelajaran akademik. Setiap orang diuji secara individu untuk menentukan penguasaan mereka bagi isi pelajaran dan kemahiran yang ditetapkan.

  Penghargaan dan ganjaran bagi kejayaan kumpulan. Hanya ahli kumpulan yang memenuhi atau melebihi aras pencapaian akademik yang ditetapkan menerima penghargaan atau ganjaran. Penghargaan atau ganjaran adalah sesuatu yang dihargai pelajar.

 • Elemen dalam Pemb. Kop.Refleksi selepas tugasan kumpulan atau proses kumpulan. Setelah selesai tugasan kumpulan, pelajar buat refleksi secara sistematik tentang: (1) Sebaik manakah matlamat kumpulan tercapai?. (2) Bagaimanakah mereka membantu satu sama lain memahami kandungan pelajaran, sumber dan prosedur tugasan? (3) Bagaimanakah mereka guna tingkah laku dan sikap positif untuk membolehkan setiap individu berjaya sebagai ahli kumpulan? (4) Apakah yang boleh dibuat supaya kumpulan lebih berjaya pada masa akan datang?

 • Peranan guru dalam pembelajaran koperatifReka bentuk tugasan yang bermakna yang memerlukan penglibatan aktif pelajar.Bentuk kumpulan heterogenous yang memerlukan pelajar bekerjasama mencapai matlamat bersama.Pada awal pelajaran, agihkan tugasan kepada kumpulan.Selepas itu, bertindak sebagai fasilitator atau jurulatih yang bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan sambil memantau proses pembelajaran.Beri maklum balas dan penilaian yang berterusan.

 • Peranan pelajar dalam pembelajaran koperatifFasilitator memastikan rakan kumpulan tumpu perhatian kepada tugasan; ahli kumpulan bertingkah laku sesuai; mulakan perbincangan dll.Pencatat buat catatan tentang idea drpd perbincangan; tulis laporan tentang projek; buat rumusan untuk pembentangan dll.Pelapor sedia & hantar laporan projek/kerja akhir.Penyemak membantu fasilitator; mengingatkan ahli kumpulan tentang peranan masing-masing dan tugas sebagai pemikir, penyokong dan penyoal.

 • Tingkah laku dalam kumpulanBercakap dengan suara rendah hanya yang terdekat boleh dengar.Tekun dengan kerja / tugas masing-masing.Meminta bantuan rakan jika memerlukan.Sentiasa memberi sokongan.Meminta diberikan sebab-sebab.Mengkritik idea bukan mengkritik orangnya.Mengaitkan pembelajaran semasa dengan pembelajaran lampau.Menjalankan peranan yang ditugaskan.

 • Kaedah pembelajaran koperatifSTAD Bhgn. Pencapaian Pelajar BerpasukanKumpulan PenyiasatanJigsaw II

 • Bhgn. Pencapaian Pelajar BerpasukanMengandungi 5 komponen utama:

  Pembentangan / kuliah;Pasukan;Kuiz atau ujian;Skor individu; danPenghargaan kepada kumpulan

 • Bhgn. Pencapaian Pelajar BerpasukanPengajaran bermula dengan kuliah.Selepas itu, pelajar dipecahkan kepada kumpulan heterogenous. 4 atau 5 sekumpulan. Pelajar belajar bahan yang disampaikan guru sebagai persediaan kepada ujian.Kuiz / ujian dijalankan.Dua gred/skor diberi individu & kumpulan.Skor individu untuk individu.Sumbangan ahli kepada skor kumpulan dikira perbezaan skor terkini dengan skor purata dalam ujian terdahulu.Skor kumpulan menentukan kumpulan mana menerima ganjaran seperti sijil, pengiktirafan dsb.

 • Kumpulan PenyiasatanLangkah 1 Kenalpasti topik penyiasatan dan bentukkumpulan koperatif.

  Langkah 2 Pelajar rancang bersama kumpulan apayang hendak disiasat; bagaimana menyiasat; siapabuat apa; tujuan penyiasatan dll.

  Langkah 3 Menjalankan penyiasatan. Pelajar carimaklumat; analisis data; buat rumusan. Pelajarbincang, jelaskan dan rumus idea.

 • Kumpulan PenyiasatanLangkah 4 Buat persediaan untuk hasilkan laporan. Pelajarrancang apa yang hendak dilapor dan bagaimanamelaporkannya.

  Langkah 5 membentang laporan dalam kelas. Kumpulan lainbuat penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

  Langkah 6 Penilaian. Pelajar beri maklum balas tentang topiklaporan dan pengalaman yang mereka lalui. Guru dan murid lainmenilai pembelajaran kumpulan pembentang dari segi pemikiran aras tinggi.

 • Jigsaw IIBentuk kumpulan koperatif yang heterogenous.

  Setiap ahli kumpulan diberikan bahagian maklumat yang berlainan tetapi diperlukan untuk membuat tugasan bersama.

  Kejayaan kumpulan bergantung kepada semua ahli membantu satu sama lain mempelajari / menguasai maklumat.

 • Jigsaw IIAktiviti seterusnya ialah:Membaca bahanPerbincangan dalam kumpulan pakar.Laporan pasukan.Ujian.Penghargaan kumpulan.

 • Faedah Pembelajaran KoperatifPencapaian:

  Lebih peluang untuk penglibatan pelajar setiap ahli kumpulan dapat bercakap penglibatan serentak.Lebih ramai beri bantuan bukan guru sahaja rakan menolong rakan lain.Motivasi pencapaian lebih tinggi pencapaian untuk kumpulan.

 • Faedah Pembelajaran KoperatifStrategi belajar boleh mencontohi rakan dalam kumpulan.

  Kebimbangan berkurang tidak terpencil.

  Setiap pelajar ada tanggungjawab.

  Kejayaan menggalakkan kejayaan lain.

 • Faedah Pembelajaran KoperatifEstim kendiri:

  Pencapaian tinggi menaikkan rasa harga diri.Pujian, penghargaan rakan sebaya dalam kumpulan.Hubungan interpersonal lebih baik.

 • Faedah Pembelajaran KoperatifMenyukai sekolah:

  Manusia lebih sukakan tempat yang membawa kejayaan dan kegembiraan.Suasana bekerjasama dalam BD seronok belajar.Perasaan kekitaan.

 • Faedah Pembelajaran KoperatifHubungan antara kumpulan:

  Lebih peluang berinteraksi antara kumpulan.Mempunyai matlamat yang sama.Memberi sumbangan secara kumpulan.Mendapat galakkan daripada guru kerana bekerjasama.

 • Faedah Pembelajaran KoperatifPemikiran aras tinggi:

  Interaksi membolehkan pelajar menyusun semula pemikiran mereka meringkas, menjelaskan, memberi contoh pemikiran asas tinggi.Menerima pandangan yang bertentangan / berlainan menyusun semula kognitif.Berkongsi strategi pemikiran orang lain.

 • Faedah Pembelajaran KoperatifLatihan bertukar-tukar fikiran mengurangk