PEILING NEDERLANDS BASISONDERWIJS 2018 · PDF file 2019. 9. 16. · PEILING...

Click here to load reader

 • date post

  27-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PEILING NEDERLANDS BASISONDERWIJS 2018 · PDF file 2019. 9. 16. · PEILING...

 • PEILING NEDERLANDS BASISONDERWIJS 2018

  STUDIE- EN ONTMOETINGSDAG

  28 MEI 2019

  KOEN AESAERT

 • OVERZICHT

  Peiling Nederlands basisonderwijs 2018

  Resultaten schriftelijke toetsen

  Resultaten praktische proef schrijven

  Besluit

 • PEILING NEDERLANDS

 • WAAROM EEN PEILING NEDERLANDS?

 • PEILING NEDERLANDS= IN KAART BRENGEN VAN…

  - het onderwijsaanbod/-situatie Nederlands

  - de beheersing eindtermen Nederlands door de leerlingen

  - de systematische verschillen in die beheersing

  - de evolutie in die beheersing tussen 2013 en 2018

  - gerelateerde leerling-, gezins-, leraar- en schoolkenmerken

 • WAT WERD ER GEPEILD?

 • LEESVAARDIGHEID (SCHRIFTELIJKE TOETS)

  ET Teksttype

  3.1 instructies

  3.2 schema's/tabellen

  3.4 school-/studieteksten/instructies bij schoolopdrachten

  3.5 verhalen/dialogen/kinderromans/ gedichten/

  kindertijdschriften/jeugdencyclopedieën

  3.6 brieven/uitnodigingen

  3.7 reclameteksten

  Verwerkingsniveau: beschrijvend, structurend, beoordelend

 • LUISTERVAARDIGHEID (SCHRIFTELIJKE TOETS)

  ET Teksttype

  1.1 mededeling school-/klasgebeuren

  1.3 uiteenzetting/instructie voor leerkracht

  1.5 uiteenzetting/instructie van leerkracht

  1.6 instructie voor buitenschoolse situatie

  1.7 informatieve tv-uitzending

  1.8 discussie

  1.10 oproep

  Verwerkingsniveau: beschrijvend, structurend, beoordelend

 • ET Teksttype

  ET 4.1 overzichten, aantekeningen, mededelingen

  ET 4.2 oproep, uitnodiging, instructie aan

  leeftijdsgenoten

  ET 4.3 brief

  ET 4.4 een verslag van een verhaal, een gebeurtenis,

  een informatieve tekst voor een gekend persoon

  SCHRIJFVAARDIGHEID (PRAKTISCHE PROEF)

 • WAARMEE WERD ER GEPEILD?

 • SCHRIFTELIJKE TOETS LEZEN - Per leerling: 5 teksten (22-26 items)

  - Meerkeuzevragen en open vragen

  Als je ‘Het moeilijk-gaat-ook-duel’ speelt, beleef je een leuke tijd met

  vrienden en vriendinnen.

  De bedenker had ook nog een andere reden waarom hij dit spel bedacht.

  Waarom bedacht hij dit spel nog?

   Om te lachen met mensen met een handicap.

   Om te tonen dat mensen met een handicap graag spelletjes spelen.

   Om zelf te voelen hoe moeilijk sommige dingen worden als je een

  handicap hebt.

   Om te tonen dat je een handicap eenvoudig kan wegspelen.

 • SCHRIFTELIJKE TOETS LUISTEREN - Per leerling: 6 teksten (29-31 items)

  - Meerkeuzevragen en open vragen

  Wat moet Sammy doen als Emily bewusteloos is?

   blaffen en naar een volwassene lopen

   blaffen en bij Emily blijven

   janken en naar een volwassene lopen

   janken en bij Emily blijven

 • WIE NAM DEEL AAN DE PEILING?

 • STEEKPROEF

  3119 leerlingen

  119 scholen

  130 vestigingsplaatsen

  184 klassen

  31 mei 2018

 • STEEKPROEF: REPRESENTATIVITEIT Steekproef (N=119) Alle Vlaamse scholen (N=2230)

  Aantal %/M Aantal %/M

  Schoolgrootte

  Groot 103 86.55 1918 86.01

  Klein 16 13.45 312 13.99

  Net

  GO! 20 16.81 387 17.35

  Officieel gesubsidieerd onderwijs 30 25.21 501 22.47

  Vrij gesubsidieerd onderwijs 69 57.98 1342 60.18

  Provincie

  Antwerpen 32 26.89 579 25.96

  Limburg 16 13.45 287 12.87

  Oost-Vlaanderen 23 19.33 492 22.06

  Vlaams-Brabant 22 18.49 458 20.54

  West-Vlaanderen 26 21.85 414 18.57

  Verstedelijkingsgraad

  Platteland 83 69.75 1448 64.93

  Stad 36 30.25 782 35.07

  Gemiddeld percentage GOK-leerlingen 33.14 35.09

 • GESLACHT

  49% 51%

  jongen meisje

  50%50% 2013

 • SCHOOLSE ACHTERSTAND

  2%

  81%

  15% 2%

  2013

  2%

  88%

  9% 1%

  voor op leeftijd

  op leeftijd

  1 jaar achter

  meer dan 1 jaar

  achter

 • THUISTAAL

  74%

  15%

  11%

  Nederlands

  Nederlands + ander

  Ander

  78%

  17%

  5%

  2013

 • LEERPROBLEMEN

  8%

  4%

  4%

  2%

  7%

  0% 5% 10%

  Dyslexie

  Dyscalculie

  AD(H)D

  ASS

  Andere

  8%

  4%

  2%

  0%

  10%

  0% 5% 10%

  Dyslexie

  Dyscalculie

  AD(H)D

  ASS

  Andere

  2013

 • HOE VERLIEP DE AFNAME?

 • AFNAME

  31 mei voormiddag

  - deel 1: schriftelijke toetsen lezen en luisteren

  door leraar

  - pauze

  - deel 2: praktische proef schrijven + leerlingvragenlijst

  door leraar/toetsassistent

 • RESULTATEN LEZEN

  LUISTEREN

 • PEILING NEDERLANDS= IN KAART BRENGEN VAN…

  - het onderwijsaanbod/-situatie Nederlands

  - de beheersing eindtermen Nederlands door de leerlingen

  - de systematische verschillen in de beheersing

  - de evolutie in die beheersing tussen 2013 en 2018

  - gerelateerde leerling-, gezins-, leraar- en schoolkenmerken

 • HET BELANG VAN DE VERSCHILLENDE DOMEINEN?

 • BELANG GEHECHT AAN DOMEINEN

  96%

  97%

  97%

  99%

  99%

  99%

  100%

  100%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  Technisch lezen

  Schrijfopdrachten maken

  Taalbeschouwing

  Luisteren

  Begrijpend lezen

  Woordenschat

  Spreken

  Spelling

 • BELANG EVALUATIE DOMEINEN

  95%

  88%

  79%

  62%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Begrijpend lezen

  Spreken

  Luisteren

  Schrijven

 • BELANG LEESBEVORDERENDE ACTIVITEITEN

  85%

  91%

  98%

  99%

  75% 80% 85% 90% 95% 100% 105%

  Luidop lezen

  Voorlezen

  Vrij lezen

  Studerend lezen

 • BEHANDELEN EINDTERMEN

  Van de 25 eindtermen voor Nederlands werden er 23 in ruim 90% van de deelnemende klassen al behandeld.

  Uitzonderingen: ET 1.7 en ET 1.10

 • WAT GEBEURT ER TIJDENS DE LESSEN NEDERLANDS?

 • FREQUENTIE DEELVAARDIGHEDEN (LEERKRACHTVRAGENLIJST)

  23%

  35%

  39%

  51%

  66%

  65%

  76%

  97%

  0 20 40 60 80 100

  Schrijfopdrachten

  Technisch lezen

  Luisteren

  Spreken

  Begrijpend lezen

  Woordenschat

  Taalbeschouwing

  Spelling

  Minstens één keer per week

 • GEBRUIK STRATEGIEËN BEGRIJPEND LEZEN VOORAF

  60%

  70%

  76%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Doelen vooropstellen

  Voorspellen

  Voorkennis activeren

 • GEBRUIK STRATEGIEËN BEGRIJPEND LEZEN TIJDENS

  23%

  36%

  45%

  53%

  56%

  65%

  68%

  69%

  79%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Mentale voorstellingen

  Grafische schema's/visuele voorstellingen

  Expliciete controle strategieën

  De tekststructuur

  Parafraseren

  Samenvatten

  Vragen stellen

  Verbanden leggen

  Onderlijnen van belangrijke informatie

 • GEBRUIK STRATEGIEËN BEGRIJPEND LEZEN NADIEN

  72%

  31%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Samenvatten

  Memoriseren

 • HOEVEEL LEERLINGEN BEHEERSEN DE EINDTERMEN VOOR LEZEN EN

  LUISTEREN?

  IS ER EEN EVOLUTIE?

 • HOEVEEL LEERLINGEN BEHEERSEN DE EINDTERMEN NEDERLANDS?

  84%

  82%

  92%

  87%

  89%

  87%

  89%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Lezen

  Luisteren

  2018

  2013

  2007

  2002

  *

  *** *

 • HOEVEEL LEERLINGEN BEHEERSEN DE EINDTERMEN NEDERLANDS?

  84%

  82%

  92%

  87%

  89%

  87%

  89%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Lezen

  Luisteren

  2018

  2013

  2007

  2002

  *

  ***

  * significant

 • WELKE GROEPEN VAN LEERLINGEN DOEN HET BETER/MINDER GOED

  VOOR LEZEN EN LUISTEREN?

 • 89 82

  87 81

  94

  86 87 83

  LEZEN 2013 LEZEN 2018 LUISTEREN 2013 LUISTEREN 2018

  Jongens Meisjes

  *** ** *

  WELKE LEERLINGEN DOEN HET BETER/MINDER GOED: GESLACHT?

  * significant

 • 89 82

  87 81

  94

  86 87 83

  LEZEN 2013 LEZEN 2018 LUISTEREN 2013 LUISTEREN 2018

  Jongens Meisjes

  *** ** *

  -1% +3%

  Evolutie

  Meisjes- jongens

  Evolutie

  Meisjes-

  jongens

  WELKE LEERLINGEN DOEN HET BETER/MINDER GOED: GESLACHT?

  * significant

 • 98 96 97 9594 86 91 84

  77 70 66 65

  84

  43 43 33

  LEZEN

  2013

  LEZEN

  2018

  LUISTEREN

  2013

  LUISTEREN

  2018

  Voor op leeftijd Op leeftijd 1 jaar achter meer dan 1 jaar achter

  ***