Pedagogika Marii Montessori - PBW · PDF filePedagogika Marii Montessori zestawienie...

Click here to load reader

 • date post

  01-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Pedagogika Marii Montessori - PBW · PDF filePedagogika Marii Montessori zestawienie...

Pedagogika Marii Montessori zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybr i oprac. 2015 r. Marta Boszczyk, Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka w Kielcach Wydawnictwa zwarte 1. Adamek, Irena : Podstawy edukacji wczesnoszkolnej / Irena Adamek. - Krakw : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000. - 192 s. ; 21 cm. (Metodycy Nauczycielom) Sygn. 229178 Wypoyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewdzkiej w Kielcach 2. Badura-Strzelczyk, Gabriela : Pom mi zrobi to samemu : jak wykorzysta idee Marii Montessori we wspczesnoci / Gabriela, Badura-Strzelczyk. - Krakw: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1998. - 140 s. : il. ; 24 cm. (Idee-Metody-Inspiracje) . - Bibliogr.s.138-139 Sygn. 225142 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewdzkiej w Kielcach Sygn. 225143 Wypoyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewdzkiej w Kielcach 3. Badura-Strzelczyk, Gabriela : Prby wykorzystania elementw pedagogiki Marii Montessori w praktyce nauczania pocztkowego // W: Pedagogika alternatywna : dylematy praktyki / red. nauk. Krystyna Baranowicz. - Krakw : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000. - S. 137-140. - (Idee-Metody-Inspiracje) Sygn. 229604 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewdzkiej w Kielcach Sygn. 229748 Wypoyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewdzkiej w Kielcach Sygn. 229749 Wypoyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewdzkiej w Kielcach 4. Bednarczuk, Beata : Atmosfera uczenia si w wiadomoci absolwentw klas prowadzonych na podstawie zaoe pedagogiki Marii Montessori // W: Wychowawcza rola szkoy / pod red. Janusza Kirenko, Teresy Zubrzyckiej-Macig, Danuty Wosik-Kawali. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej, 2012. - S. 99-119 Uwagi: Na podstawie bada wasnych. Sygn. 251623 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewdzkiej w Kielcach 5. Bednarczuk, Beata : Dowiadczenie uczenia si w relacjach absolwentw klas Montessori : (przed)wstpne rozpoznanie // W: Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusaw liwerski. - Pozna : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - S. 481-494 Wojewdzka Biblioteka Publiczna w Kielcach 6. Bednarczuk, Beata : Dziecko w grupie Montessori // W: Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 1 / pod red. Jzefa Kumy i Janusza Morbitzera. - Krakw : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. - S. 103-110 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Czytelnia Pedagogiczna Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Magazyn parter Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Wolny dostp zwarte

7. Bednarczuk, Beata : Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne / Beata Bednarczuk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej, 2007. - 124 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 117-124 Sygn. 245841 Wypoyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewdzkiej w Kielcach 8. Bednarczuk, Beata : Modele przystosowania szkolnego uczniw z klas konwencjonalnych i grup Montessori // W: Integracja w edukacji : dylematy teorii i praktyki / pod red. Jana Jakbowskiego, Anny Jakubowicz-Bryx. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej, 2002. - S. 292-303 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Czytelnia Pedagogiczna Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Magazyn parter 9. Berg, Horst Klaus : Maria Montessori - poszukiwanie ycia razem z dziemi : odpowiedzi na aktualne pytania pedagogiczne / Horst Klaus Berg ; t. Katarzyna Zimmerer. - Kielce : Jedno, cop. 2007. - 222 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 203-216 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Czytelnia Pedagogiczna 10. Bobrowski, Tomasz : Jak pomc dziecku niepenosprawnemu intelektualnie [Dokument elektroniczny] : poradnik dla rodzicw i terapeutw / Tomasz Bobrowski. S. 125-129 : Metoda Marii Montessori. Tryb dostpu: http://libra.ibuk.pl/book/109896 Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka w Kielcach Czytelnia IBUK 11. Centner-Guz, Magorzata : Stymulujca rola otoczenia w systemie Montessori // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Burya, Renata Stawinoga. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej, 2009. - S. 272-281 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Czytelnia Pedagogiczna 12. Czelakowska, Danuta : Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Danuta Czelakowska. - Krakw : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - 329 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 317-324 Zawiera m.in.: Metoda wczesnej nauki czytania i pisania w systemie pedagogicznym Marii Montessori. Sygn. 246291 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewdzkiej w Kielcach Sygn. 246292 Wypoyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewdzkiej w Kielcach 13. Dybel, Dorota : Klasa szkolna jako rdo dowiadcze komunikacyjnych dziecka : na przykadzie szkoy tradycyjnej i szkoy Montessori // W: Problemy edukacji lingwistycznej : teoria i praktyka edukacyjna w zmieniajcej si Europie. T. 2 : Rne aspekty edukacji lingwistycznej dziecka / pod red. Marii Teresy Michalewskiej i Mirosawa Kisiela. - Krakw : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002. - S. 253-263 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Czytelnia Pedagogiczna

14. Dziecko i dorosy w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Surmy. - d : Wydawnictwo Palatum ; Krakw : Wydawnictwo Wyszej Szkoy Filozoficzno-Teologicznej Ignatianum, 2009. - 167 s., [10] s. tabl. ; 24 cm. (Biblioteka Montessori). - Bibliogr. przy art. Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Czytelnia Pedagogiczna 15. Eisele, Ursula, Pechstien, Johannes : Uwarunkowania i szanse integracji w modelu specjalistycznego przedszkola Montessori // W: Uczymy si y razem : niepenosprawne dzieci w przedszkolu : praca zbiorowa / pod red. Giseli Hundertmarck ; t. [z niem.] Anna Florek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. S. 44-55 Sygn. 213639 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewdzkiej w Kielcach Sygn. 213640, 213641 Wypoyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewdzkiej w Kielcach 16. Epstein, Paul : Z notatek pedagoga Montessori : poradnik / Paul Epstein ; z jz. ang. prze. Magdalena Madej. - Krakw : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. - 182 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 177-181. Bibliogr. pol. przek. s. 182. Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Czytelnia Pedagogiczna 17. Godzik, Ewa : Idee i zaoenia pedagogiki Marii Montessori w odniesieniu do zreformowanego systemu owiaty w Polsce // W: Ksztatowanie umiejtnoci wychowawczych / pod red. Teresy Sokoowskiej-Dzioby. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skodowskiej, 2002. - S. 123-128 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Czytelnia Pedagogiczna 18. Guli, Magorzata : Wspomaganie rozwoju dziecka z uszkodzonym suchem w wieku przedszkolnym i szkolnym metod Marii Montessori // W: Ku wsplnocie komunikacyjnej niesyszcych i syszcych / red. Kazimiera Krakowiak, Amelia Dziurda-Multan. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011. - (Nie Gos, ale Sowo... ; 2). - S. 123-132 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Czytelnia Pedagogiczna 19. Guz, Sabina : Edukacja w systemie Montessori : podrcznik dla nauczycieli i studentw. T. 1 / Sabina Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej, 1998. - 167, [3]s.,[134] s. tabl.(w tym kolor.) : fot.,rys.; 24 cm Sygn. 230482 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewdzkiej w Kielcach Sygn. 230810 Wypoyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewdzkiej w Kielcach 20. Guz, Sabina : Edukacja w systemie Montessori : podrcznik dla nauczycieli i studentw. T. 2 / Sabina Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej, 1998. - 104, [4] s., [115] s. tabl.(w tym kolor.) : fot.,rys.; 24 cm Sygn. 230483 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewdzkiej w Kielcach Sygn. 230811 Wypoyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewdzkiej w Kielcach

21. Guz, Sabina : Metoda Montessori a przygotowanie do nauki czytania i pisania // W: Dysleksja : problem znany czy nieznany? / red. Magorzata Kostka-Szymaska, Grayna Krasowicz-Kupis. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej, 2007. - S. 167-186 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Czytelnia Pedagogiczna Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Wolny dostp zwarte 22. Guz, Sabina : Metoda Montessori w przedszkolu i szkole : ksztacenie i osignicia dzieci / Sabina Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej, 2006. - 314 s., [38] s. tabl. : il. (niektre kolor) ; 24 cm. - Bibliogr. s. 263-278 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Czytelnia Pedagogiczna Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Magazyn parter 23. Guz, Sabina : Nauczanie - uczenie si w oddziaach Montessori w wietle obserwacji zachowa dzieci // W: Edukacja poprogresywistyczna : tom ofiarowany Profesorowi Wadysawowi Puleckiemu / pod red. Ewy Smak, Stanisawy Woch ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004. - S. 91-98 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Czytelnia Pedagogiczna 24. Guz, Sabina : Przygotowanie do nauki czytania i pisania w systemie Montessori // W: Wczesna edukacja dziecka : stan obecny - perspektywy - potrzeby / pod red. Jzefy Baachowicz i Anny Kowalskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Wyszej Szkoy Pedagogicznej TWP, 2006. - S. 25-43 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Czytelnia Pedagogiczna Biblioteka Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Wolny dostp zwarte 25. Guz, Sabina : Wyzwalanie aktywnoci poznawczej dzieci w edukacji Montessori // W: Aktywno dzieci i modziey / red. Sabina Guz, Teresa Sokoowska-Dzioba, Andrzej Pielecki. - Warszawa : Wydawnictwo Wyszej Szkoy Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008. - S. 77-86 Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Czytelnia Pedagogiczna 26. Guz, Sabina : Znaczenie metody Marii Montessori dla rozwoju integracji sensoryczno-motorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym // W: Edukacja przedszkolna na przeomie tysicleci : wybrane zagadnienia / pod red. Sabiny Guz. - Warszawa : Wydawnictwo Wyszej Szkoy Pedagogicznej TWP, 2001. - S. 137-150