Patologia AP. Respirator

download Patologia AP. Respirator

of 50

 • date post

  07-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  73
 • download

  0

Embed Size (px)

description

pedi gomoiu

Transcript of Patologia AP. Respirator

 • 21912015

  PATOLOGIA APARATULUIRESPIRATOR

  DATH GENEHALH

  Jeremy Hull, P aed i atric Respi rato ry M ed icine, 201 o, 1 51 -1 70

 • 21912015

  DATE GENHRALE

  Jeremy Hull, Paediatric Hespiratory Medicine, z}fi, 1 51 -1 70

  lnfectiile de tract respirator suoerior(lRS) sunt definite in'termeni generatica oiice boala infectioasa lo6alizatala nivelul tractului respirator superior

  IRS: raceala, rinita acutarinofaringita acutarinosinuzita acutaatita acuta medief ar i n g italam i g d at ita acutalaringita acuta

  NICE clinical guideline 2oo8; National tnstitute for Healh and Clini@l Ex@llen@, 2O1g Developd by the Centre for ClinicalPracf@ at NICE

  2

 • 21912015

  RINOFARINGITA ACUTA

  Date generale

  . Cea mai obignuitd infeclie a copilului

  . Proces infeclios de origine viralS, localizatprimitiv la mucoasa nasofaringiand

  . Proces inflamator mult mai extensiv la copil,comparativ cu adultul, interesAnd frecventsinusurile paranazale gi urechea medie.

  . Etiologie virali: RHINOVIRUSUL

  . Apare frecvent in sezoanele reci

  . Copiii dezvoltd Tntre 3-6 episoade/an; rrecven[avariazddirect proporlional cu numdrul expunerilor

  . Poate apare suprainfeclie bacterinS: strepto.srupA,Streptococus pneumoniae, Haemopttilus influenzae, Stafilacococcus

  . Susceptibilitatea la boali ca gi incidenla complicatiilorbacteriene sunt crescute la cei cu MPC

  3

 • 21912A15

  FIZIOPATOLOGIE

  Infectia virallI

  ledem gi vasodilatatie in submuc

  Itlnfiltrat cu celule mononucleare,

  apoi PMN(dupn {2 zilelI

  tGel u lele epitel iate su penficiale se descuameazd

  ItEliberare crescut5 de rnucus

  TABLOU CLINIC. perioadi de incuatie: ore-1 -2zile

  . debut: brusc cu : febrd (39-40"C), iritabititate, agitalie, strdnut

  apoi: rinoree cu obstruclie nazald

  la Sugar: vdrsdturi, diaree, uneori semne de tRA moderatd

  la copilul mare: uscdcinea apoi iritarea mucoasei

  strdnut

  rinoree apoasd cu tuse, cefalee, mialgii,

  anarexie, febrd moderatd

  . la 2-3 zile secrelii consistente purulente

  . durata bolii 3-5 zile

 • 21912A15

  DIAG NOSTIC Dl FERENTIAL

  . rinofaringita din debutul unor boli infecto-contagioase(rujeold, variceld, rubeold, etc.)

  . acutizarea unor boli cronice ale aparatului respirator(ad e noid ite, ri n ite c roni ce, al ergi c e)

  . rinoree persistentii lcano coexisti cu secrelii sanghinolente'. corpistrdinll

  . rinita alergici: nu prezintd febrd,

  ri noree aPoasa, transqarenta

  apare Prurit nazal 9i ocular

  mucoasa nazald este Palidd

  coMPLlcATll

  Suprainfeclii bacteriene care apar mai ales la sugari:

  - otita medie (precoce, tardiv)

  - adenita supurafi

  - laringitd

  - traheobrongitdt

  - sinuzitd (la copitul mai mare)

  ,t::,

  5

 • -$f,
 • 21912015

  - Dupd infecliile cailor respiratorii superioare,OTITA MEDIE este cea mai frecventdafecliune pentru care se solicitd astlsfenldmedicald Fhitip Fierman, 2oos);

  - Cea mai frecventd infectie bacteriand lasugargi la copilul mic;

  - Consumataare de timp, resurse materiale(3lmil.vizite medicale fn SUA);

  - Costurile pentru ingriiirea copiilor cu OM : 1miliard $ ingrijire de specialitate gichirurgicald,500 mil$ costuri indirecte

  DEFTNITIE

  Proces inflamator acut sau cronic, cu saufdri acumulare de lichid, localizat la nivelulurechii medii.

  7

 • 21912015

  HNTTTATT CHNTCH

  OM congestivd

  OM acuti (supuratd)

  OM seroasi

  OM recurentaEustachian Tube

  1. Otita acuta medieAAP 2OO8

  Elementele definitorii pentru OMA sunturmatoarele:

  1 . Debut acut, care asociaza semne/simptome de inflamatie aurechii medii si acumulare seroasa la acest nivel

  2. Prezenta OM seroase ilustrata prin unuldin urmatoarele:

  a.Tumefactiamembraneitimpanale lb. Absenta sau limitarea mobilitatii membraneitimpanalec. Nivel de aer-lichid in spatele membraneitimpanaled. Otoree

  3. $emne si simptome ale inflamatiei urechii medii indicateprin:

  a. Eritem evident al membraneitimpanale sau

  b. Otalgie

  B

 • 21912015

  2. Otita medle seroa$aGhiduril,2 Marea Britanie

  lnflamatia urechii medii, acompaniata de acumulareade fluid in cavitatea urechii mediifara seme sisimptome de inflamatie.

  F r e cv e nt as i m pto m ati ca ;' otal g i a e ste re I ativ ra ra

  1.Sign Guidelines http://M.sign.ac.uVguidelines,ifulftexvo6/section; 2.html; 2.BMJ 2008

  3. Otita medie recurenta

  . Afecteaza 10-20o/o din copii pana la varsta de 12luni I ;

  . > 3 episoade de OMA in 6 luni cu evidenta devindecare intre episoadel sau > 4 episoade deOMA in 12 lunil

  . Pana la implinirea varstei de 7 ani aproximativ40% dintre copii au I 6 episoade de OMAI

  1 . Cripps et al. Vaccine 2OO5:23:23o4-231o

  I

 • A e una f,rn cete ma

  copilariei ,,,,_3,

  1 . Klein. Clin lnfec.t Dis 1994;19:823-33; .2. Amerin Academy of Family Physicians OME guidelinehtlo:irv*3q.33lo.qlo1orifne,/en./hpmei'clinicaielinicalrscsl+tiiisfiedia.htm!;3. Decision Seruices, lnc. MR 2000, 4. l\4edscape 2009

  21912015

  Factori de risc pentru otita medie

  Frati (mai mari)l,3

  Cresa1,3

  Absentaalaptariil,2'3

  Utilizarea

  tetinei2

  Flora normala,

  ex. q Strep este protectirflmaturitate imunallmunitate scazutal

  Alergiel

  Farintilumatorir,z,3

  Anotimpu14

  Predispozitiagenetical

  Varstal,s

  Sexul masculinl,3

  Etnial

  Utilizareaanterioara deantibiotices

  Disfunctia trompei luiEustachianl

  Malformatii anatomicel

  ln rosu = cei mai imporlanti tactori de risclmagineadaptatadupa: 1. Bluestone Pediarlnfect DisJ'1996;'15:281-291;2. Uhari et al. Clin Infect Dis 1996i22:1079-1083;3. Teele et al. J lnrect Dis 1 989; 1 60:83-4; 4. Cripps et al. Vamine 2005; 23: 2304- 1 0; 5. Williamson et al Br J Gen Prac2006:56:170-75;6. Roos et al BMJ 2001i322:21O-12

  10

 • 21912015

  Factori favorizanti ai OMA la copil

  . Susceptibilitatea crescutd la ITR 2 ;

  . ParticularitSlile anatomice ale trompei lui Eustachio Ia sugargi la copilul mic lscurra, orizontalizatd, larga, tonus muscular redus,elemente care predispun ta obstructie)z ;

  . Utilizarea suzetei 3 ;

  . Fumatul pasiv 3 ;

  . Frecventarea colactivititii 3 ;

  . lmaturitate imun? (sinteza redusa de Ac)

  1 - Age@ ftunei* de wite snitar'e de prcduits de snte,oct 2005.Rov@delasociete depattotogieinfactie$edelanguef@@i@vo1.C5,il.12i@2005'p566-5V2.EastonJ. Et al.Andi;ilin /ctaiutanb acid-a review of its u* in the marugement of paediatic patients with AOM.Drugs 2003 ;69(3) :311340S.Congeni B. L.Ac&e Otitis Media-cuftert Troahent Options in lnfectious Disees 2003,5:151 '1 57

  Fiziopatologie: nazofaringe, trompa lui

  Hustachian si urechea medieAgentul patogen adera la epiteliulnazofaringeluilUn eveniment anteriof (de obi@i inrectiaviralaa milor respiratoriisuperioare) detefminacongestia mucoasei din tromPalui Eustachian producandObStfUCtie2 cu stagnare de aer

  Clearance-ul fluidului din urecheamedie este impiedicat si ca atarese acumuleaza Iichid 2

  Se realizeaza o presiunenegativa la nivelul urechii internecare genereaza aparitia uneisecretii seroase si migrareagermenilor patogeni dinnazofaringe2Patogenii microbieni se inmultescrapid in urechea medie 2

  '1. Visual adapted lrom Lim et al. Vaccine. 2001 ; 1 I SupPl 1:S17-25;2. Bluestone. Pediatr lnlect DisJ 1996;15:281-291

  11

 • 21912015

  ffirfiffir-0cril (r).Streptococcus pneumoniae (357o)

  30-40% rezistenld. Haemophilus influentza e (15-2}o/o)

  > 25-45 "/o dintre tulpini produc beta -lactamaze

  . Moraxella catarrhalis (4-13%)> 70 pAnd 100% produc beta-lactamaze -

  'Streptocccocus grup A (3-10%)

  . Stafilococus aureu s (2o/o)

  1 .Agen@ fril@ise de securite sanitarie de produits de sante,oct 2005.Revue de la S@iete de pathologie infectieBe de langre fran@ise w1.35,nr.1 2dec 2oOS,p.56-5772.E6ton J. Et al.Amoxiciilin /clavulanb acid-a rev'Ew of its use in the managemant of paediatrb patients with AOM.Drugs2OO3:63(3) :311-34os.Otolaryngology-had and N*k Surgery,Jan zoo4,vol l30,nr1,pg 104. Bichard Thr#her : Middle ear, otitis media with ffusion, Madesape2oog

  ETrSr-SGrffi {fr}

  AIte etiologii posibile:. Sphylococcus epidemidis. Pseudomonas aeruginosa. Bacterii enterice. Mycoplasmapneumoniae. Bacilii gram negativi (E.coli;Klebsiella)

  30% culturi in care nu au fost identificati germeni

  12

 • 21912015

  Streptococcu$ pneu moniae(pneumococul):

  Germene prezent in mod normal innazofaringel

  Diplococ Gram-pozitiv incapsulatl

  Capsula polizaharidica este un importantfactor de virulenta (impiedicaopsonizarea prin fagocite)1

  91 serotipuri diferentiate pe bazapolizaharidelor capsulare2

  Cele maifrecvente serotipuri izolate dinfluiduldin urechea medie la copiisunt:1gF, 23F, 68, 6A, 19A,14, 9V3, 3

  1 . Todor K. Streptococcus pneumoniae. ln:Todor's online textbook of bacteriology.http://textbookofbacteriology.neVS.pneumoniae.html; 2. Hausdorff et al. Lancet lnfect Dis 2005; 5:83-93; 3. Hausdorff et al PIDJ2002:21:1oo8-16

  1. Foxwell et al. Micobiol Mol Biol Rev 1998: 62:294-3081 259-73; Peerbooms et al., J Clin Micro 2002;40(A):2A32-6.t 4

  Haemophilus influenzae

  iiTipabil Hi (incapsulat)

  (Hi)

  tSerotipuria - t (Hib)

  Garcia-Rodriguez et al. J Antimicrobial Chem 2002; 50 (Suppl 52)Cripps et al. Vaccine 2005;23: 2304-2310;5. CDC

  l'laemoph i I us i nfl uenzae: caracteristiciCocobacil aerobic Gram-negativlParte a florei normale comensalela copii sanatosi2'3

  Doua formel:- lncapsula