Parfumul Patrick Suskind

of 23 /23
1/23 S.C. NBG LEASING IFN S.A. CAIET DE SARCINI PENTRU DESFASURAREA PROCEDURII DE LICITATIE PUBLICA DESCHISA organizata in vederea vanzarii de bunuri aflate in proprietatea S.C. NBG LEASING IFN S.A. Bucuresti - 28-03-2013 -

Embed Size (px)

Transcript of Parfumul Patrick Suskind

Page 1: Parfumul Patrick Suskind

1/23

S.C. NBG LEASING IFN S.A.

CAIET DE SARCINI PENTRU DESFASURAREA PROCEDURII

DE LICITATIE PUBLICA DESCHISA

organizata in vederea vanzarii de bunuri

aflate in proprietatea S.C. NBG LEASING IFN S.A.

Bucuresti

- 28-03-2013 -

Page 2: Parfumul Patrick Suskind

2/23

INFORMATII GENERALE

1. Date de identificare ale organizatorului procedurii de licitatie S.C. NBG LEASING IFN S.A. CIF: RO 15301087 Nr. Registrul Comertului: J40/14247/2007 Adresa: Str. George Constantinescu, nr.3, UpGround Business Center, Intrarea A, etaj 3, Sector 2, Bucuresti

2. Obiectul procedurii de licitatie publica deschisa Obiectul procedurii il constituie valorificarea prin vanzare a unor bunuri aflate in prezent in proprietatea NBG LEASING IFN S.A., bunuri ce vor fi descrise ulterior in Anexa 1, parte integranta a prezentului caiet de sarcini. Locul de depozitare / vizionare al bunurilor este mentionat in prezentul caiet de sarcini pentru fiecare bun in parte. Bunurile din cadrul prezentei licitatii sunt bunuri recuperate din contracte de leasing neonorate.

3. Descrierea bunurilor - Dreptul de proprietate; situatia juridica Obiectele supuse vanzarii se afla in proprietatea NBG LEASING IFN S.A. Participantul la procedura de licitatie are posibilitatea de a inspecta/examina bunurile ce fac obiectul licitatiei. Bunurile sunt second hand si se afla in diverse stadii de utilizare si exploatare. Obligatiile pe care vanzatorul bunurilor si le asuma sunt detaliate in prezentul caiet de sarcini.

4. Pretul de pornire al licitatiei si pretul final de vanzare Pretul de pornire al licitatiei, precum si salturile pretului de licitatie sunt detaliate pentru fiecare bun in parte in Anexa 1 din prezentul caiet de sarcini, urmand ca pretul final de vanzare sa fie stabilit in urma sedintei de licitatie publica deschisa.

Toate preturile reprezentand valoarea de pornire a licitatiei, precum si salturile de licitatie sunt exprimate in Euro si nu includ TVA.

Castigatorul licitatiei publice deschise va incheia un contract de vanzare - cumparare cu NBG LEASING IFN S.A., conform modelului existent in prezentul caiet de sarcini. Contractul de vanzare – cumparare se va intocmi, semna si stampila in ziua de desfasurare a licitatiei, imediat dupa ce bunul respectiv a fost adjudecat de catre un participant prin procedura de licitatie.

Plata bunurilor adjudecate de catre persoanele juridice/fizice se va face dupa cum urmeaza:

Persoanele juridice - trebuie sa achite in numerar in ziua licitatiei (in cazul in care au adjudecat unul sau mai multe bunuri) si doar in limita plafonului de casa stabilit prin prevederile legale in vigoare, diferenta pana la 5000 lei (4000 lei plus taxa de participare 1000 lei). Diferenta pana la 100% din valoarea bunului/bunurilor adjudecat/e se va achita pana la data 08-04-2013 catre NBG Leasing IFN SA in contul RO54BRMA 0500 0757 0400 0000 deschis la BANCA ROMANEASCA - Sucursala Barbu Vacarescu. In cazul in care persoana juridica adjudeca la licitatie mai multe bunuri, suma de 5000 lei va fi dedusa integral din pretul ultimului bun achitat.

In cazul in care pana in data de 08-04-2013 nu se achita diferenta pana la 100% din valoarea tuturor bunurilor adjudecate, suma de 5000 lei va fi retinuta de NBG Leasing cu titlu de penalitate/daune interese.

Persoanele fizice – vor achita in ziua licitatiei diferenta pana la suma de 5000 lei, in cazul in care valoarea totala adjudecata depaseste limita plafonului de casa stabilit prin prevederile legale. Suma se poate achita direct reprezentantului NBG Leasing prezent la licitatie.

In cazul in care pana la data de 08-04-2013 diferenta pana la 100% din valoarea bunului nu va fi achitata, suma de 5000 lei va fi retinuta de NBG Leasing cu titlu de penalitate/daune interese. Obligatiile de plata se considera indeplinite in momentul creditarii contului NBG Leasing cu suma corespunzatoare pretului total mentionat in contractul de vanzare-cumparare pana in data de 08-04-2013.

Page 3: Parfumul Patrick Suskind

3/23

Dupa achitarea integrala a bunurilor si creditarea contului bancar al NBG LEASING IFN S.A., dar nu mai devreme de data de 01-04-2013, cumparatorii vor putea intra in posesia si proprietatea bunurilor achizitionate prin contractul de vanzare – cumparare, pe baza unui proces verbal de predare – primire, al carui model se gaseste in anexele prezentului caiet de sarcini, respectiv Anexa 5.

5. Conditii de participare si calificare la procedura de licitatie; Desfasurarea licitatiei

Participantii la licitatie vor achita o taxa de participare in valoare de 1000 RON. Aceasta poate fi achitata in avans, prin ordin de plata, in contul - NBG LEASING IFN SA – RO54BRMA 0500 0757 0400 0000 deschis la BANCA ROMANEASCA - Sucursala Barbu Vacarescu sau prin depunere numerar la sediul NBG LEASING IFN SA pana cel tarziu in data de 27-03-2013. De asemenea, taxa de participare se poate achita in numerar in ziua licitatiei, la locul de desfasurare al licitatiei, respectiv AXM Eurogrup S.R.L. – Calea Giulesti nr.6-8, sector 6, Bucuresti. Taxa de participare in valoare de 1000 RON va fi perceputa, respectiv returnata in urmatoarele situatii: A. In cazul in care participantul la licitatie adjudeca unul sau mai multe bunuri in urma sesiunii de licitare, taxa de participare va fi dedusa din pretul total al bunurilor adjudecate cu conditia ca tranzactia sa se incheie pana la finele zilei de licitatie in sensul incheierii contractului de vanzare-cumparare si indeplinirii termenelor si conditiilor mentionate in acesta. B. In cazul in care, participantul la licitatie nu va adjudeca niciun bun in urma sesiunii de licitare, taxa de participare de 1000 ron se returneaza fie la sfarsitul zilei licitatiei sau ulterior prin transfer bancar in urma unei cereri scrise. Pentru participantii care au achitat taxa de participare in avans prin transfer bancar, aceasta se va returna ulterior licitatiei tot prin transfer bancar, in urma unei cereri. C. In cazul in care participantul la licitatie adjudeca unul sau mai multe bunuri in urma sesiunii de licitare insa nu s-a finalizat tranzactia pana la finele zilei din culpa participantului, in sensul neincheierii contractului de vanzare-cumparare si neindeplinirii termenilor si conditiilor mentionate in acesta, achizitionarii bunului, taxa de participare in valoare de 1000 ron va fi retinuta de catre NBG Leasing IFN SA cu titlu de penalitate/daune interese. Plata bunurilor adjudecate de catre persoanele juridice/fizice se va face conform contractului de vanzare-cumparare asa cum este detaliat ulterior in prezentul caiet de sarcini. Participarea la procedura de licitatie publica deschisa este permisa persoanelor fizice sau juridice romane sau straine legal constituite. Participarea la procedura de licitatie publica deschisa este permisa numai persoanelor fizice sau juridice care au achitat taxa de participare. Sunt considerati ofertanti calificati, ofertantii care indeplinesc urmatoarele conditii:

- nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt administrate de un judecator-sindic, activitatile comerciale nu sunt suspendate si nu sunt intr -o situatie similara cu cele anterioare;

- ofertantul, persoana juridica, nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la aliniatul precedent.

- au achitat taxa de participare.

Licitatia publica deschisa se organizeaza la locul si la ora stabilite de catre organizator si se desfasoara intr-o singura sedinta, la care poate participa un numar nelimitat de participanti (clienti, ofertanti) care au intrat in posesia prezentului Caiet de sarcini. Participantii au obligatia ca, la termenul limita mentionat in anuntul publicitar de vanzare, sa depuna documentele de participare la procedura de licitatie publica deschisa. Nu se accepta participarea la licitatie a ofertantilor care nu au depus documentatia completa pentru participarea la procedura, au furnizat informatii false in documentele prezentate, au depus documentele de participare dupa data limita comunicata in prezentul caiet de sarcini sau nu au depus taxa de participare.

Comisia de Licitatie verifica si analizeaza documentatia participantilor si afiseaza lista ofertantilor acceptati.

Page 4: Parfumul Patrick Suskind

4/23

Sedinta de licitatie se desfasoara la data, locul si ora comunicate in anuntul publicitar si este deschisa de catre Presedintele Comisiei de Licitatie. La sedinta de licitatie trebuie sa fie prezenti membrii comisiei de licitatie si cel putin 2 (doi) ofertanti acceptati. Ofertantilor admisi li se inmaneaza taloane cu numere de identificare. Presedintele Comisiei de Licitatie face prezenta participantilor si constata daca sunt indeplinite conditiile din caietul de sarcini. Licitatia publica cu strigare se desfasoara pe parcursul unei singure sedinte, dupa regula licitatiei competitive. Presedintele Comisiei de Licitatie va creste pretul de pornire cu cate un pas de licitare, pana cand unul dintre ofertanti accepta valoarea astfel majorata si nimeni nu accepta una mai mare. Daca la a treia strigare a ultimei oferte de pret, nu se striga o suma mai mare, presedintele Comisiei de Licitatie anunta adjudecarea in favoarea participantului care a oferit suma cea mai mare. In cursul sedintei de licitatie, ofertantii vor prezenta oferta de pret prin strigari succesive, concomitent cu ridicarea talonului cu numarul de participare, respectandu-se in tot acest timp valoarea salturilor de supralicitare stabilite de comisie. In situatia in care, la licitatia pentru un bun, se prezinta doar un singur participant, Comisia de Licitatie negociaza pretul de vanzare, iar bunul se adjudeca numai daca se ofera un pret mai mare sau cel putin egal cu pretul de pornire al licitatiei. Procedura de licitatie se declara inchisa, dupa anuntarea verbala a castigatorilor de catre presedintele Comisiei de Licitatie si dupa intocmirea procesului verbal al licitatiei. Participantii la licitatie pot formula contestatii motivate, in cazul in care considera ca nu s-au respectat dispozitiile legale referitoare la organizarea si desfasurarea licitatiei. Contestatiile se depun la sediul NBG LEASING IFN S.A., in termen de 24 ore de la incheierea sedintei de licitatie. Contestatiile depuse vor fi analizate de catre Comisia de Licitatie si vor fi solutionate in maximum 3 (trei) zile calendaristice de la data depunerii, urmand ca rezultatul sa fie comunicat in scris la adresa mentionata de participant. In cazul in care se va admite o contestatie, contractul de vanzare - cumparare nu va mai produce efecte. Participantilor le este interzis sa stabileasca intelegeri in timpul procedurii de licitatie sau inainte de inceperea acesteia, in scopul eludarii principiului liberei concurente privind pretul de adjudecare al bunurilor, sa ofere lucruri de valoare sau sume de bani in scopul influentarii activitatii persoanelor implicate in procesul de organizare si desfasurare a procedurii de licitatie sau sa adjudece bunuri in numele altor persoane fizice sau juridice care nu ar indeplini calitatea de ofertant calificat. Pe parcursul desfasurarii licitatiei, participantii pot fi exclusi daca se consulta sau incearca sa negocieze pretul de adjudecare cu alti ofertanti in scopul de a stabili un anume castigator prin diferite metode. Totodata, in timpul sedintei de licitatie paticipantii trebuie sa respecte cu strictete urmatoarele reguli:

- trebuie sa ocupe locurile conform numarului de identificare pe care-l primesc de la organizator si care este mentionat in tabelul cu participantii admisi la procedura de licitatie;

- preturile de vanzare se anunta de catre presedintele comisiei, in conformitate cu salturile de supralicitare inscrise in tabele, iar confirmarea acestora se face de catre participant prin ridicarea cartonului pe care este inscris numarul de identificare;

- adjudecarea in favoarea castigatorului se face dupa 3 (trei) strigari si in cazul in care, la a treia strigare, nu se ofera un pret mai mare decat ultimul anuntat, presedintele comisiei anunta adjudecarea bunului in favoarea participantului care a oferit ultima suma;

- la sfarsitul licitatiei participantii semneaza tabelele cu bunurile pe care le-au adjudecat in favoarea lor si predau secretarului comisiei cartonul cu numarul de participare.

Nerespectarea regulilor si a prevederilor Caietului de sarcini se sanctioneaza cu excluderea de la procedura in cauza a celor care le-au incalcat, fara ca aceasta sa creeze organizatorului vreo obligatie fata de participantii respectivi.

6. Acte necesare pentru participarea la procedura de licitatie Documentele pentru participarea la licitatie:

A - Cod Unic de Inregistrare (CUI) / Cod de Inregistrare Fiscala (CIF) – copie;

Page 5: Parfumul Patrick Suskind

5/23

B - BI/CI/Pasaport pentru persoane fizice participante sau imputerniciti persoane juridice - copie;

C - Anexa 2 – Declaratie de participare; D - Anexa 3 – Fisa participantului; E - Anexa 6 (in cazul in care participantul este persoana juridica) – Imputernicire - Persoane Juridice; F – Anexa 7A sau 7B privind examinarea bunurilor G – Anexa 8 privind returnarea taxa de participarei de participare

Declaratia de participare – Anexa 2 Ofertantul trebuie sa prezinte declaratia de participare in conformitate cu modelul prevazut in Anexa 2 de la prezentul caiet de sarcini. Depunerea declaratiei de participare reprezinta manifestarea vointei ofertantului de a achizitiona unul sau mai multe bunuri din lista prevazuta in Anexa 1, in conditiile prevazute in caietul de sarcini si de a semna contractul de vanzare - cumparare pentru bunurile respective.

Fisa participantului – Anexa 3 In fisa participantului, acesta va prezenta datele sale de identificare conform modelului prevazut in Anexa 3 a prezentului caiet de sarcini.

Imputernicirea - Persoane Juridice – Anexa 6 In cazul in care ofertantul este persoana juridica, participantul la licitatie trebuie sa aiba asupra sa o imputernicire scrisa, prin care reprezentantul legal il deleaga pe acesta sa participe la prezenta procedura de licitatie, autorizandu-l sa liciteze si sa semneze actele incheiate cu aceasta ocazie. La sedinta de licitatie, in cazul persoanelor fizice, acestea trebuie sa aiba asupra lor un document (CI/ BI/Pasaport) prin care sa isi poata atesta identitatea.

Documentele de participare la licitatie descrise anterior la Capitolul 6 (A - G) pot fi depuse direct la sediul NBG LEASING IFN S.A., din Str. George Constantinescu nr.3, UpGround Business Center, Intarea A, etaj 3, sector 2, Bucuresti (pe plic se va mentiona denumirea persoanei fizice sau juridice si mentiunea ”Pentru participare la licitatia publica deschisa din data de 28 Martie 2013“, prin fax la numarul +4 021 404 39 99, scanate pe email la adresa [email protected] sau aduse direct in ziua licitatiei la locul de desfasurare al licitatiei. La data licitatiei, documentele in original vor putea fi solicitate pentru conformitate. In cazul in care participantul este un imputernicit al unei persoane juridice trebuie sa aiba asupra lui la data licitatiei stampila societatii.

Termenul limita pentru depunerea documentatiei pentru licitatie este 28 Martie 2013 ora 10:30. Neprezentarea la termen a tuturor documentelor solicitate pentru participarea la procedura de licitatie poate atrage descalificarea participantului respectiv.

Procedura de licitatie publica deschisa se va desfasura in data de 28 Martie 2013 incepand

cu ora 10:30, la AXM EUROGRUP SRL, Calea Giulesti nr. 6-8, sector 6, Bucuresti. 7. Contractul de vanzare - cumparare pentru bunurile adjudecate, in cadrul procedurii de licitatie publica deschisa Imediat dupa adjudecarea unui bun de catre unul din participantii la licitatie, intre acesta si NBG LEASING IFN S.A., se incheie un contract de vanzare - cumparare al carui pret este cel stabilit in cadrul sedintei de licitatie. Modelul acestui contract de vanzare - cumparare incheiat in urma licitatiei se gaseste in Anexa 4 din prezentul caiet de sarcini. Vanzatorul are dreptul sa rezilieze unilateral contractul in cazul in care cumparatorul nu respecta clauzele contractuale din motive imputabile exclusiv acestuia, cu suportarea de catre cumparator a consecintelor prevazute in caietul de sarcini si contractul de vanzare - cumparare. Cumparatorul are obligatia sa achite contravaloarea bunurilor adjudecate in termenele si conditiile stabilite in prezentul caiet de sarcini si in contractul de vanzare – cumparare Cumparatorul are obligatia sa semneze contractul de vanzare - cumparare, imediat dupa incheierea licitatiei, pentru bunul al carui castigator a fost desemnat. Vanzatorul are obligatia sa puna la dispozitia cumparatorului bunurile libere de orice sarcini.

Page 6: Parfumul Patrick Suskind

6/23

8. Solutionarea litigiilor Eventualele solicitari de modificare a clauzelor contractului de vanzare – cumparare se vor solutiona pe cale amiabila si vor face obiectul onor acte aditionale la contract. Litigiile de orice fel, care decurg din executarea contractului de vanzare – cumparare, se vor solutiona pe cale amiabila in termen de 15 zile de la producerea incidentului care determina aparitia litigiului, de catre reprezentantii desemnati ai vanzatorului si cumparatorului. In cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi transmis spre solutionare instantelor judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

9. Dispozitii finale Organizatorul procedurii de licitatie va permite ofertantilor examinarea/inspectarea bunurilor supuse procedurii de licitatie, in perioada 13 Martie – 27 Martie 2013, in intervalul orar 09.00 – 17:00 de Luni pana Vineri. Examinarea/inspectarea bunurilor se poate efectua doar la locul de depozitare/prezentare al acestora, respectiv la:

AXM EUROGRUP SRL - Calea Giulesti nr. 6-8, sector 6, Bucuresti;

GLINA - Auto Utilaje Ocazii – Strada Abatorului nr.9 – Glina;

In ziua de desfasurare a sedintei de licitatie bunurile ce fac obiectul procedurii vor ramane in aceeasi locatie unde au fost depozitate si nu mai pot fi inspectate. Participantii la procedura de licitatie au obligatia sa studieze toata documentatia referitoare la aceasta, iar in cazul in care au nelamuriri la diferite aspecte au dreptul de a solicita clarificari suplimentare. In cazul in care de la emiterea caietului de sarcini si pana la momentul licitatiei se descopera vicii de forma sau alte erori ale unor documente ale licitatiei, modificarile vor fi aduse la cunostinta participantilor la inceperea sedintei de licitatie pe baza unui document oficial. Cumparatorul va putea inregistra dreptul de proprietate asupra bunurilor numai dupa achitarea in intregime a contravalorii prevazute in contractul de vanzare - cumparare.

Preluarea bunurilor adjudecate si achitate integral se face in maximum 10 (zece) zile calendaristice de la data platii integrale a acestora. In cazul in care bunurile adjudecate nu au fost ridicate in termenul stabilit, cumparatorul va achita o taxa de parcare de 25 lei/zi + TVA, catre NBG LEASING IFN S.A. Bunurile se preiau de catre cumparator in starea in care au fost la momentul licitatiei, prin grija si pe cheltuiala cumparatorului. NBG LEASING IFN S.A. preda cumparatorului toate randurile de chei aflate in posesia sa si este exonerata de orice raspundere cu privire la eventualitatea producerii unui eveniment care ar putea cauza pierderi de orice fel cumparatorului.

Informatii suplimentare cu privire la licitatia publica organizata de NBG LEASING IFN S.A., in data de 28-03-2013, se pot obtine:

la sediul NBG LEASING IFN S.A., Str. George Constantinescu nr.3, UpGround Business Center, Intrarea A, etaj 3, sector 2, Bucuresti

la locatiile de depozitare/vizionare a bunurilor participante la licitatie; la numerele de telefon pentru informatii licitatie: +40745 040142, +40728 147110,

+40731 033001, +40732 440077 la adresa de e-mail: [email protected]

Page 7: Parfumul Patrick Suskind

7/23

Anexa 1 BUNURI OFERITE SPRE VANZARE

PRIN PROCEDURA DE LICITATIE PUBLICA DESCHISA

Nr ordine licitatie

Nr SH Observatii Locatie Denumire obiect Numar

inmatriculare

Pret vanzare

vechi

Pret nou licitatie

Pas licitatie

1 SH3074 GLINA SEGWAY N/A 1,191 € 730 € 100 €

2 SH1011 AXM PEUGEOT BOXER 2.2 HDI B-47-AEA 2,404 € 1,500 € 100 €

3 SH936 GLINA ATV LINHAI 300 2x4 B-87-DXG 265 € 150 € 50 €

4 SH938 GLINA ATV LINHAI 300 2x4 B-87-DXO 93 € 70 € 50 €

5 SH2663 se vinde impreuna cu SH981

AXM SKI JET SEA DOO RXP - RXT215 N/A 6,720 € 4,400 € 100 €

5 SH981 AXM PERIDOC UMBRA RIMORCHI B-86-FOF

6 SH1714 AXM DACIA LOGAN 1.4 B-62-BLO 1,196 € 700 € 100 €

7 SH3048 AXM PEUGEOT 307 1.6 HDI B-61-UXM 1,298 € 900 € 100 €

8 SH1778 AXM PEUGEOT BOXER 2.2 HDI B-42-JGS 2,956 € 1,800 € 100 €

9 SH1821 AXM PEUGEOT BOXER 2.2 HDI B-53-HLA 2,800 € 1,900 € 100 €

10 SH1853 AXM PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI B-47-DDW 1,670 € 1,100 € 100 €

11 SH1861 AXM PEUGEOT BOXER 2.2 HDI B-53-CUH 2,504 € 1,600 € 100 €

12 SH1897 AXM PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI B-50-CHU 1,298 € 800 € 100 €

13 SH1932 AXM PEUGEOT BOXER 2.8 HDI B-49-YWA 3,450 € 2,000 € 100 €

14 SH1929 AXM PEUGEOT BOXER 2.2 HDI B-43-NGJ 3,525 € 2,000 € 100 €

15 SH1930 AXM PEUGEOT BOXER 2.2 HDI B-57-DSN 4,915 € 2,800 € 100 €

16 SH1970 AXM PEUGEOT BOXER 2.8 HDI B-48-HAJ 2,800 € 2,000 € 100 €

17 SH1992 AXM PEUGEOT 206 1.4 E B-50-XKF 1,484 € 900 € 100 €

18 SH2003 AXM TOYOTA COROLLA 1.4 D4-D B-51-GDL 1,948 € 1,100 € 100 €

19 SH2010 AXM PEUGEOT 307 1.6 E B-52-DWM 1,855 € 1,100 € 100 €

20 SH2020 AXM PEUGEOT BOXER 2.2 HDI B-82-VYB 3,988 € 2,800 € 100 €

21 SH2025 AXM PEUGEOT BOXER 2.2 HDI B-62-ULT 3,988 € 2,500 € 100 €

22 SH2021 AXM PEUGEOT 206 1.4 E B-62-UHM 2,040 € 1,300 € 100 €

23 SH2083 AXM PEUGEOT 206 1.4 E B-91-LVB 557 € 320 € 100 €

24 SH2081 AXM PEUGEOT 407 1.8 E B-50-XKJ 2,782 € 1,700 € 100 €

25 SH2137 AXM SKODA OCTAVIA COMBI TOUR 1.9

TDI B-73-RXY 4,915 € 3,200 € 100 €

Page 8: Parfumul Patrick Suskind

8/23

26 SH2143 AXM PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI B-53-GTO 2,690 € 1,800 € 100 €

27 SH2147 AXM KIA CEE'D 1.6 DSL B-36-TXB 2,968 € 1,700 € 100 €

28 SH3046 AXM AUDI Q7 4.2 TDI B-118-NBG 23,920 € 14,600 € 200 €

29 SH2164 AXM FIAT DUCATO 2,2 MJET B-31-ENT 9,200 € 5,200 € 200 €

30 SH2176 AXM PEUGEOT 207 1.4 HDI B-91-LWT 2,956 € 1,700 € 100 €

31 SH2217 AXM PEUGEOT 4007 2.2 HDI B-84-VZU 6,000 € 3,900 € 100 €

32 SH2237 AXM VOLVO XC90 B-11-KME 12,000 € 7,800 € 200 €

33 SH2238 AXM PEUGEOT BOXER 2.2 HDI B-60-GRC 6,000 € 3,900 € 100 €

34 SH2239 AXM PEUGEOT BOXER 2.2 HDI B-96-VOA 5,600 € 4,000 € 100 €

35 SH2312 AXM FORD FIESTA 1.6TI B-04-EUZ 6,153 € 3,900 € 100 €

36 SH2309 AXM OPEL ASTRA CLASSIC II B-76-TZS 1,360 € 1,000 € 100 €

37 SH1387 AXM CADILLAC ESCALADE B-600-XOX 15,767 € 9,000 € 200 €

38 SH2510 AXM OPEL ASTRA CLASSIC II B-83-TWA 1,360 € 1,000 € 100 €

39 SH2518 AXM PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI B-58-BKN 2,400 € 1,600 € 100 €

40 SH2531

se vinde impreuna

cu SH2529

GLINA PEUGEOT BOXER 440 L4H3 22HDI B-64-PBM 9,258 € 6,000 € 200 €

40 SH2529 GLINA ANSAMBLU AGREGAT FRIGORIFIC B-64-PBM

41 SH2708 AXM SAAB 9-5 B-93-MYO 8,131 € 4,600 € 100 €

42 SH2355 AXM FORD MONDEO B-116-NBG 6,492 € 3,700 € 100 €

43 SH1460 AXM AUDI A6 B-123-NBG 13,915 € 9,100 € 200 €

44 SH2776 AXM PEUGEOT BOXER 2.2 HDI B-57-BHV 2,080 € 1,600 € 100 €

45 SH2802 AXM SAAB 9-7 B-154540-

11/11 7,912 € 4,900 € 100 €

46 SH2828 AXM PEUGEOT 206 1.4 E B-53-XTX 2,530 € 1,700 € 100 €

47 SH2837 AXM PEUGEOT 206 1.4 HDI B-58-JOZ 1,955 € 1,300 € 100 €

48 SH2839 AXM PEUGEOT 206 1.4 HDI B-58-JOR 1,955 € 1,300 € 100 €

49 SH2842 AXM PEUGEOT 206 1.4 HDI B-56-JKX 1,955 € 1,300 € 100 €

50 SH2843 AXM PEUGEOT 206 1.4 HDI B-58-LZH 1,955 € 1,300 € 100 €

51 SH1195 AXM AUDI A6 B-115-XOX 5,152 € 3,200 € 100 €

52 SH2868 AXM PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI B-59-WTN 3,623 € 2,400 € 100 €

53 SH2864 AXM PEUGEOT 206 1.4 HDI B-53-JXU 1,955 € 1,300 € 100 €

54 SH2865 AXM PEUGEOT 206 1.4 HDI B-53-JUV 1,955 € 1,300 € 100 €

55 SH2867 AXM PEUGEOT 207 B-58-JNT 2,588 € 1,700 € 100 €

56 SH2871 AXM PEUGEOT 207 B-53-ZZL 2,381 € 1,600 € 100 €

Page 9: Parfumul Patrick Suskind

9/23

57 SH2872 AXM PEUGEOT 206 1.4 HDI B-58-JOM 1,863 € 1,300 € 100 €

58 SH2873 AXM PEUGEOT 206 1.4 HDI B-53-JVT 1,955 € 1,300 € 100 €

59 SH2874 AXM PEUGEOT 206 1.4 HDI B-53-JVR 1,955 € 1,300 € 100 €

60 SH2861 AXM PEUGEOT PARTNER B-64-TPC 3,105 € 2,300 € 100 €

61 SH2870 AXM PEUGEOT 207 B-58-JOF 2,381 € 1,600 € 100 €

62 SH2881 AXM PEUGEOT 307 B-47-YNF 3,105 € 2,100 € 100 €

63 SH2879 AXM PEUGEOT 207 B-58-JOD 2,381 € 1,600 € 100 €

64 SH2884 AXM PEUGEOT BOXER B-89-KSG 2,381 € 1,600 € 100 €

65 SH2877 AXM PEUGEOT 206 1.4 HDI B-51-VSO 2,070 € 1,400 € 100 €

66 SH2878 AXM PEUGEOT 206 1.4 HDI B-55-VNR 1,863 € 1,300 € 100 €

67 SH2880 AXM PEUGEOT 207 B-58-JOV 1,656 € 1,100 € 100 €

68 SH2892 AXM Peugeot 307 B-68-GOP 4,140 € 3,300 € 100 €

69 SH2898 AXM PEUGEOT 407 1.8 E B-72-MJE 3,910 € 2,600 € 100 €

70 SH2924 AXM PEUGEOT BOXER B-50-PAN 6,164 € 3,500 € 100 €

71 SH2925 AXM PEUGEOT BOXER B-82-FGT 5,750 € 3,500 € 100 €

72 SH2926 AXM PEUGEOT BOXER B-93-TVN 5,750 € 3,300 € 100 €

73 SH2932 AXM VOLKSWAGEN GOLF B-09-TZB 7,820 € 4,500 € 100 €

74 SH2930 GLINA IVECO DAILY B-96-BTC 6,095 € 3,500 € 100 €

75 SH2934 AXM PEUGEOT BOXER B-85-DHY 9,200 € 5,200 € 200 €

76 SH2941 AXM BMW 530d B-96-YAP 9,660 € 5,000 € 200 €

77 SH2933 AXM PEUGEOT 206 1.4 E B-87-PGT 2,392 € 1,400 € 100 €

78 SH2950 AXM INFINITY FX35 B-24-EUR 12,880 € 7,300 € 200 €

79 SH2949 AXM PEUGEOT BOXER B-67-FLZ 5,520 € 3,200 € 100 €

80 SH2953 AXM DACIA LOGAN B-40-GFM 2,576 € 1,900 € 100 €

81 SH2535 AXM PEUGEOT BOXER B-02-GTM 3,680 € 2,000 € 100 €

82 SH2574 AXM DAEWOO MATIZ B-65-CJF 1,564 € 900 € 100 €

83 SH2956 AXM BENTLEY GTC B-96-SLC 18,170 € 9,500 € 200 €

84 SH2957 AXM MERCEDES-BENZ E B-86-GJP 9,200 € 4,400 € 100 €

85 SH2958 AXM PEUGEOT 308 B-92-AJD 4,600 € 2,600 € 100 €

86 SH2963 AXM SMART FORTWO B-59-JPY 2,668 € 1,300 € 100 €

87 SH2968 AXM PEUGEOT BOXER 2.2 HDI B-45-DLF 6,440 € 3,700 € 100 €

88 SH2971 AXM PEUGEOT BOXER 2.2 HDI B-41-WTK 8,280 € 4,900 € 100 €

89 SH2966 AXM PEUGEOT 308 B-94-EEV 3,519 € 3,100 € 100 €

90 SH2986 AXM PEUGEOT 206 B-03-JMC 3,450 € 2,000 € 100 €

91 SH3016 AXM PEUGEOT BOXER 2.2 HDI B-83-MEL 6,440 € 3,400 € 100 €

92 SH2976 AXM CITROEN XSARA PICASSO B-92-YGX 2,289 € 1,500 € 100 €

Page 10: Parfumul Patrick Suskind

10/23

93 SH3042 AXM PEUGEOT 206 B-84-HYJ 2,300 € 1,400 € 100 €

94 SH3054 AXM DACIA LOGAN B-64-NJJ 2,116 € 1,300 € 100 €

95 SH3075 AXM DACIA LOGAN B-17-KNK 2,800 € 1,900 € 100 €

96 SH3081 AXM PEUGEOT BOXER 2.2 HDI B-49-SWY 3,400 € 2,400 € 100 €

97 SH3069 AXM SAAB 9-3 B-65-JSM 6,900 € 4,200 € 100 €

98 SH3088 AXM PEUGEOT 407 B-63-AWD 5,600 € 3,700 € 100 €

99 SH3091 AXM PEUGEOT PARTNER B-93-ZUK 3,600 € 2,400 € 100 €

100 SH3090 AXM GAZELLE B-57-CEU 2,200 € 1,500 € 100 €

101 SH3093 AXM PEUGEOT 307 B-61-ZPB 4,140 € 2,600 € 100 €

102 SH3095 AXM Fiat Ducato B-66-XBL 6,400 € 4,200 € 100 €

103 SH3096 AXM GAZELLE B-61-YHJ 2,200 € 1,500 € 100 €

104 SH3113 AXM DUCATI MONSTER B-65-EEK 3,105 € 1,900 € 100 €

105 SH3111 AXM FIAT DUCATO B-66-UTS 3,450 € 2,300 € 100 €

106 SH3112 AXM FIAT DUCATO B-66-XBA 5,750 € 3,800 € 100 €

107 SH3124 AXM PEUGEOT 407 B-55-PJT 5,980 € 3,900 € 100 €

108 SH3170 AXM DACIA LOGAN B-89-FUP 2,875 € 2,000 € 100 €

109 SH3174 AXM PEUGEOT PARTNER B-73-VUY 3,312 € 2,200 € 100 €

110 SH3303 AXM PEUGEOT 207 B-05-WZH 3,335 € 2,400 € 100 €

111 SH3183 AXM SAAB 9-3 B-22-POX 4,635 € 3,300 € 100 €

112 SH3191 AXM MITSUBISHI LANCER B-72-HAC 8,510 € 6,100 € 200 €

113 SH3195 AXM HONDA ACCORD B-65-BZZ 6,866 € 5,100 € 200 €

114 SH3193 AXM TOYOTA LAND CRUSIER B-46-PDV 26,519 € 19,600 € 300 €

115 SH3192 AXM PEUGEOT 206 1.4 HDI B-93-ZNB 2,990 € 2,100 € 100 €

116 SH3202 AXM PEUGEOT EXPERT B-58-THP 3,910 € 2,800 € 100 €

117 SH3207 AXM PEUGEOT 206 B-54-PFU 2,323 € 1,700 € 100 €

118 SH3261 AXM SKODA SUPERB ELEGANCE B-03-YGI 21,505 € 13,100 € 200 €

119 SH3255 AXM FIAT N.DUCATO MAXI FURGONE

2.3 MJET B-27-WAN 6,213 € 3,600 € 100 €

120 SH3256 AXM GAZELLE B-83-CUU 2,968 € 1,500 € 100 €

121 SH3269 AXM PEUGEOT PARTNER B-59-EHG 2,875 € 1,700 € 100 €

122 SH3285 AXM RENAULT MEGANE B-58-SIX 2,040 € 1,200 € 100 €

123 SH3292 AXM DACIA LOGAN AMBIENT 1,5 70CP 7

LOCURI B-02-KVI 2,207 € 1,300 € 100 €

124 SH3353 AXM PEUGEOT 407 B-777-LOW 920 € 600 € 100 €

125 SH3352 AXM PEUGEOT EXPERT B-111-LOW 1,012 € 700 € 100 €

126 SH3289 AXM IVECO DAILY B-08-VRF 5,175 € 4,100 € 100 €

Page 11: Parfumul Patrick Suskind

11/23

127 SH3468 AXM PEUGEOT BOXER B-54-KUV 2,875 € 2,000 € 100 €

128 SH3476 AXM DACIA LOGAN BREAK B-04-KVI 4,370 € 3,300 € 100 €

129 SH3475 AXM PEUGEOT BOXER B-69-SIH 5,290 € 4,200 € 100 €

130 SH3480 AXM PEUGEOT 307 B-59-WUB 2,266 € 1,900 € 100 €

131 SH3487 AXM FORD FOCUS B-17-ZXI 7,360 € 6,100 € 200 €

132 SH3327 AXM BMW X5 B-54-TSP 14,743 € 10,300 € 200 €

133 SH3344 AXM VOLKSWAGEN TOUAREG B-81-ASN 16,100 € 11,200 € 200 €

134 SH3346 AXM RENAULT KANGOO B-95-KNK 2,645 € 1,900 € 100 €

135 SH3348 AXM HONDA CBR 1000 RR B-03-BKK 6,900 € 3,900 € 100 €

136 SH3359 AXM FORD MONDEO B-124-WTX 4,796 € 3,400 € 100 €

137 SH3361 AXM PEUGEOT 107 1.0 E B-98-VNO 3,105 € 2,300 € 100 €

138 SH3367 AXM MERCEDES BENZ SPRINTER 315

CDI B-82-JJP 12,880 € 9,600 € 200 €

139 SH3368 AXM SUZUKI GSXR1000K7 B-03-HAY 805 € 500 € 100 €

140 SH3369 AXM DACIA LOGAN LAUREATE 1.5 B-67-JVM 2,300 € 1,600 € 100 €

141 SH3365 AXM Peugeot 407 PREMIUM 2.0 HDI FAP B-69-TPX 6,900 € 4,800 € 100 €

142 SH3370 AXM PEUGEOT BOXER B-88-LDO 8,740 € 6,100 € 200 €

143 SH3364 AXM DACIA LOGAN VAN PACK CONF.

1.5 / 01-Jan-2012 B-94-YAW 2,415 € 1,700 € 100 €

144 SH3363 AXM DACIA LOGAN KISS / 01-Jan-2012 B-90-VKR 2,875 € 2,000 € 100 €

145 SH3383 AXM PEUGEOT BOXER 335 L3H2 2.2 HDI

120CP B-69-XNE 5,980 € 4,200 € 100 €

146 SH3376 AXM PEUGEOT PARTNER XR 1.6HDI

75CP B-66-CVX 3,105 € 2,200 € 100 €

147 SH3381 AXM PEUGEOT PARTNER XR 1.6HDI

75CP B-66-CWO 3,105 € 2,200 € 100 €

148 SH3378 AXM PEUGEOT PARTNER XR 1.6HDI

75CP B-66-ETE 2,760 € 2,000 € 100 €

149 SH3379 AXM PEUGEOT PARTNER XR 1.6HDI

75CP B-66-CVV 2,760 € 2,000 € 100 €

150 SH3373 AXM PEUGEOT PARTNER 190C 1.6HDI

75CP B-66-ZOK 2,990 € 2,100 € 100 €

151 SH3374 AXM PEUGEOT PARTNER 190C 1.6HDI

75CP B-66-ZNR 2,990 € 2,100 € 100 €

152 SH3375 AXM PEUGEOT PARTNER XR 1.6HDI

75CP B-66-CWG 2,990 € 2,100 € 100 €

Page 12: Parfumul Patrick Suskind

12/23

153 SH3377 AXM PEUGEOT PARTNER XR 1.6HDI

75CP B-66-EYK 2,990 € 2,100 € 100 €

154 SH3380 AXM PEUGEOT PARTNER XR 1.6HDI

75CP B-66-FWB 2,990 € 2,100 € 100 €

155 SH3387 AXM PEUGEOT PARTNER B-84-ZCA 2,990 € 2,200 € 100 €

156 SH3384 AXM PEUGEOT 407 PREMIUM 2.2HDI B-70-JYK 4,715 € 3,300 € 100 €

157 SH3382 AXM PEUGEOT BOXER 335 L3H2 2.2 HDI

120CP B-69-XOJ 6,670 € 4,400 € 100 €

158 SH3372 AXM PEUGEOT PARTNER 190C 1.6HDI

75CP B-66-ZOS 2,875 € 2,000 € 100 €

159 SH3371 AXM PEUGEOT PARTNER 190C 1.6HDI

75CP B-66-ZPK 3,335 € 2,300 € 100 €

160 SH3389 AXM PEUGEOT 207 5USI SPORT B-62-AFJ 2,622 € 1,900 € 100 €

161 SH3403 AXM SEAT LEON B-61-FAH 5,980 € 4,200 € 100 €

162 SH3405 AXM HYUNDAI TUCSON B-95-TRP 6,440 € 4,800 € 100 €

163 SH3409 AXM SKODA OCTAVIA B-78-RVX 4,370 € 3,300 € 100 €

164 SH3419 AXM SUZUKI GRAND VITARA B-18-XKH 7,705 € 6,100 € 200 €

165 SH3414 AXM SUZUKI SWIFT B-18-XKE 4,255 € 3,400 € 100 €

166 SH3418 AXM SUZUKI GRAND VITARA B-18-XKV 8,280 € 6,500 € 200 €

167 SH3422 AXM MITSUBISHI L 200 B-80-KFJ 8,280 € 6,100 € 200 €

168 SH3416 AXM SUZUKI SWIFT B-18-XKO 2,990 € 2,100 € 100 €

169 SH3415 AXM SUZUKI SWIFT B-18-XKP 4,416 € 3,500 € 100 €

170 SH3417 AXM SUZUKI SWIFT B-18-XKJ 4,416 € 3,500 € 100 €

171 SH3420 AXM SUZUKI SWIFT B-18-XKK 4,416 € 3,500 € 100 €

172 SH3423 AXM MITSUBISHI L 200 B-06-MET 8,050 € 6,000 € 200 €

173 SH3426 AXM PEUGEOT BOXER PTC 350 L 2.2

HDI B-51-GDE 4,968 € 3,300 € 100 €

174 SH3427 AXM KIA SORENTO 2.5 CRDI B-75-UXZ 6,302 € 4,700 € 100 €

175 SH3425 AXM SAAB 9-3 AERO B-32-GDU 8,395 € 5,500 € 200 €

176 SH3440 AXM OPEL VECTRA B-03-COB 5,681 € 4,200 € 100 €

177 SH3441 AXM BMW X6 B-89-EDF 26,910 € 22,300 € 300 €

178 SH3442 AXM PEUGEOT BOXER B-74-DLF 4,370 € 3,300 € 100 €

179 SH3445 AXM PEUGEOT 207 B-54-EDR 3,335 € 2,500 € 100 €

180 SH3444 AXM PEUGEOT PARTNER B-52-WJM 3,565 € 2,500 € 100 €

181 SH3451 AXM MERCEDES-BENZ ML 500 B-107-DRW 23,460 € 17,400 € 300 €

182 SH3491 AXM HYUNDAI TUCSON B-88-XFT 8,280 € 6,200 € 200 €

Page 13: Parfumul Patrick Suskind

13/23

183 SH3496 AXM TOYOTA RAV 4 B-24-PKF 13,455 € 10,700 € 200 €

184 SH3495 AXM AUDI A4 B-90-VZR 15,525 € 12,200 € 200 €

Page 14: Parfumul Patrick Suskind

14/23

Anexa 2

DECLARATIE DE PARTICIPARE PENTRU LICITATIA PUBLICA DESCHISA ORGANIZATA IN VEDEREA VANZARII DE BUNURI

AFLATE IN PROPRIETATEA S.C. NBG LEASING IFN S.A. Catre: S.C. NBG LEASING IFN S.A. Prin prezenta, Participant __________________________________________________________________ Sediul Social/Adresa din cartea de identitate ________________________________________________________________________ CUI/CNP ___________________ Nr. Registrul Comertului _______/_________/_______ Telefon/Fax _______________________________/___________________________________ E-mail _______________________________________________________________________ ne manifestam intentia ferma de participare la licitatia publica deschisa pentru achizitionarea unor bunuri supuse procedurii de licitatie publica deschisa, organizata de NBG LEASING IFN S.A., din data de 28-03-2013. Am luat cunostinta de conditiile de participare la licitatie si in consecinta de locul, data si ora indicate de dumneavoastra pentru sedinta de licitatie, din partea noastra va participa o persoana autorizata care sa ne reprezinte si sa semneze actele incheiate cu aceasta ocazie. Am luat cunostinta de conditiile de participare la licitatie, de posibilitatea pierderii taxa de participarei la licitatie si ne asumam responsabilitatea pierderii acesteia in conditiile stabilite prin caietul de sarcini. Semnatura/Stampila __________________________________ Data ________________________

Page 15: Parfumul Patrick Suskind

15/23

Anexa 3

FISA PARTICIPANTULUI PENTRU LICITATIA PUBLICA DESCHISA ORGANIZATA IN VEDEREA VANZARII DE BUNURI

AFLATE IN PROPRIETATEA S.C. NBG LEASING IFN S.A. PARTICIPANT __________________________________________________________ SEDIUL SOCIETATII SAU ADRESA DIN CARTEA DE IDENTITATE ______________________________________________________________________ COD UNIC DE INREGISTRARE ______________________________________________________________________ NR. REGISTRUL COMERTULUI ______________________________________________________________________ BANCA SI SUCURSALA ______________________________________________________________________ IBAN ______________________________________________________________________ TELEFON FIX / MOBIL __________________________________________________ REPREZENTANT LEGAL / FUNCTIA ______________________________________________________________________ DATE DE IDENTIFICARE IMPUTERNICIT ______________________________________________________________________ Semnatura/Stampila ________________________________ Data ________________________

Page 16: Parfumul Patrick Suskind

16/23

Anexa 4

CONTRACT DE VANZARE – CUMPARARE PENTRU BUNURILE VANDUTE LA LICITATIA PUBLICA DESCHISA ORGANIZATA IN DATA DE 28-03-2013.

INTRE Subscrisa S.C.NBG LEASING IFN S.A., cu sediul social in Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, et. 3, Cladirea BoC, sector 2, avand codul unic de inregistrare 15301087¸ atributul fiscal RO, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.: J40/14247/26.07.2007, e-mail: [email protected], telefon: 021 409 10 00/01/02/03, Fax: 021 404 39 99, Cod IBAN: RO54BRMA0500075704000000 la Banca Romaneasca - Sucursala Barbu Vacarescu, numar in Registrul General RG-PJR-41-080211/11.02.2009, numar in Registrul Special RS-PJR- 41-080037/11.02.2009, operator de date cu caracter personal nr. 8633, legal reprezentata de ____________________________________, denumită în continuare Proprietar, si _____________________________, in calitate de Cumparator, avand CUI/CNP____________________ cu sediul/domiciliul in ___________________________________________,

s-a incheiat prezentul contract de vanzare - cumparare dupa cum urmeaza: I – OBIECTUL CONTRACTULUI Prezentul contract are ca obiect stabilirea drepturilor si obligatiilor ce revin partilor, privind vanzarea autovehiculului, conform caietului de sarcini, care a fost adjudecat la licitatia publica deschisa cu strigare din data de 28-03-2013 organizata de S.C. NBG LEASING IFN S.A., dupa cum urmeaza:

Obiect: ________________ Serie sasiu: ____________________ Nr inmatriculare: ________________

II – PRETUL, VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATILE DE PLATA Valoarea totala a contractului de vanzare – cumparare este de _____________ Euro inclusiv TVA (respectiv _____________ Euro fara TVA), si urmeaza sa fie achitata pana cel tarziu in data de 08-04-2013. Toate platile se vor efectua la cursul BNR+1% din ziua efectuarii platii. Plata bunurilor adjudecate de catre cumparator se va face dupa cum urmeaza: Cumparatorul va achita in ziua licitatiei diferenta pana la suma de 5000 lei, in cazul in care valoarea totala adjudecata depaseste aceasta suma. Suma se poate achita direct reprezentantului NBG Leasing prezent la licitatie. In cazul in care pana la data de 08-04-2013 diferenta pana la 100% din valoarea bunului nu va fi achitata, suma de 5000 lei va fi retinuta de NBG Leasing cu titlu de penalitate/daune interese.

Page 17: Parfumul Patrick Suskind

17/23

Obligatiile de plata se considera indeplinite in momentul creditarii contului NBG Leasing cu suma corespunzatoare conform contractului de vanzare-cumparare pana in data de 08-04-2013. Sumele vor fi achitate in favoarea S.C. NBG LEASING IFN S.A. in contul: RO54BRMA 0500 0757 0400 0000 deschis la BANCA ROMANEASCA - Sucursala Barbu Vacarescu. III – TERMENE SI LOCURI DE LIVRARE – PRELUARE Vanzatorul are obligatia sa puna la dispozitia cumparatorului bunurile adjudecate, numai dupa achitarea integrala a contravalorii acestora de catre cumparator. Locul de livrare este reprezentat de locatia bunurilor asa cum este prevazut in caietul de sarcini. Vanzatorul nu inspecteaza tehnic bunurile oferite spre vanzare si nu isi asuma nicio responsabilitate in cazul in care se dovedeste ca bunul este avariat sau prezinta defectiuni tehnice. Cumparatorului i s-a oferit ocazia de a inspecta tehnic bunurile conform Anexei 7A/B din cadrul caietului de sarcini. Cumparatorul are obligatia de a prelua bunurile adjudecate in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data platii integrale a bunurilor, iar in cazul in care va depasi acest termen va achita o suma de 25 lei + TVA pentru fiecare zi de intarziere. IV - RASPUNDEREA CONTRACTUALA Pentru bunurile nepreluate in termenul de 5 (cinci) zile calendaristice de la data platii integrale a bunurilor raspunderea pentru paza juridica revine in exclusivitate cumparatorului. In situatia in care, din vina cumparatorului, bunurile adjudecate si achitate nu sunt preluate de acesta in termenul convenit prin prezentul contract, cumparatorul va fi obligat sa plateasca penalitati in cuantum de 25 lei/zi + TVA, dar nu mai mult de 30 zile calendaristice, dupa care contractul de vanzare - cumparare se desfiinteaza de drept, fara a mai fi necesara o notificare prealabila sau interventia unei instante judecatoresti. In cazul in care cumparatorul va avea de achitat penalitati, ca urmare a nerespectarii termenului de preluare mai sus mentionat, preluarea bunurilor se va putea realiza numai dupa plata penalitatilor calculate pentru perioada de intarziere. In situatia in care cumparatorul nu isi executa obligatia de preluare a bunurilor adjudecate, dupa expirarea termenului de 30 zile calendaristice, contractul de vanzare - cumparare se desfiinteaza de drept, fara a mai fi necesara o notificare prealabila sau interventia unei instante judecatoresti, iar cumparatorului i se vor retine din contravaloarea bunurilor achitate daune compensatorii in valoare de 20% din pretul de adjudecare a bunurilor, inclusiv TVA. Partile sunt de acord ca, daunele compensatorii stabilite vor acoperi cheltuielile efectuate cu paza, intretinerea si mutarea bunurilor, daunele provocate bunurilor, precum si orice alte daune pricinuite de neexecutarea obligatiei de preluare, care au intervenit in perioada scursa intre data incheierii contractului si data desfiintarii acestuia, precum si cheltuielile efectuate cu revanzarea bunului la o noua licitatie. Avand in vedere ca partile au evaluat cuantumul acestor daune pe cale conventionala la momentul incheierii contractului, vanzatorul nu va avea obligatia de a face dovada acestor cheltuieli in situatia desfiintarii contractului din vina cumparatorului. De asemenea, vanzatorul are dreptul de a se adresa instantelor judecatoresti in vederea obligarii cumparatorului la preluarea bunurilor adjudecate si obligarea acestuia la plata daunelor interese aplicabile in baza prezentului contract. Cumparatorul raspunde de incarcarea si transportul bunurilor de la locul unde sunt amplasate. Bunurile vor fi insotite pe timpul transportului de procesul verbal de predare-primire.

Page 18: Parfumul Patrick Suskind

18/23

Vanzatorul nu are nicio obligatie de garantie asupra bunului, fiind verificat si acceptat in prealabil de catre cumparator, acesta declarandu-se de acord cu starea tehnica si optica a bunului. Cumparatorul declara in mod expres ca a convenit să cumpere bunul, obiect al prezentului Contract, indicat în starea în care se află, cunoscând, testand si acceptand starea tehnica fără a avea de făcut obiecţiuni privitoare la vicii ascunse ori aparente/avarii/defectiuni ori lipsuri, exonerand pe Vanzator pentru orice pretentie prezenta ori viitoare. V - FORTA MAJORA Partea care invoca evenimentul de forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti evenimentul de forta majora in termen de 3 (trei) zile calendaristice de la inceperea acestuia, prezentand in cel mai scurt timp posibil documentele de constatare legale emise de catre autoritatile competente. Partile vor hotari prin act aditional la prezentul contract, actiunile ce trebuie intreprinse pentru a limita efectele negative, continuarea sau rezilierea contractului. VI – DISPOZITII FINALE Partile semnatare inteleg sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul contract cu buna credinta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si se obliga sa pastreze confidentalitatea asupra continutului contractului si anexelor acestuia. Prezentul contract inceteaza de drept fara a mai fi nevoie de interventia unei instante judecatoresti in cazul in care una din parti:

- nu isi executa una din obligatiile esentiale prevazute in contract, respectiv obligatiile de plata a pretului, de predare a bunului sau de ridicare a acestuia;

- este declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de lichidare inainte de inceperea executarii prezentului contract;

- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti.

Litigiile de orice fel, care decurg din executarea contractului de vanzare – cumparare, se vor solutiona pe cale amiabila in termen de 15 zile de la producerea incidentului care determina aparitia litigiului, de catre reprezentantii desemnati ai vanzatorului si cumparatorului. In cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi transmis spre solutionare instantelor judecatoresti competente. Prezentul contract s-a incheiat astazi, ____________, in 2 (doua) exemplare originale, cu aceeasi forta probanta, unul pentru vanzator si unul pentru cumparator. NBG Leasing IFN SA _____________ Cumparator ____________________

Page 19: Parfumul Patrick Suskind

19/23

Anexa 5

PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE Cumparator __________________________________________________________ Sediul Social __________________________________________________________ CUI/CNP _________________ Nr. Registrul Comertului _______/__________/_______ Telefon/Fax ___________________________/_________________________________ E-mail ________________________________________________________________ Vanzator: NBG LEASING IFN S.A. Sediul Social: Str. George Constantinescu, nr.3, UpGround Business Center, Intrarea A, Etaj 3, Sector 2, Bucuresti CIF: RO 15301087 Nr. Registrul Comertului: J40/14247/2007 Telefon: + 4 021 409 10 00 - 03 Fax: + 4 021 404 39 99 E-mail: [email protected] Denumire Bun ________________________________________________________ Serie sasiu ____________________________________________________________ Numar Inmatriculare ____________________________________________________ Certificam prin prezentul proces verbal ca incepand de azi __________________ bunul descris mai sus a fost predat de catre vanzator cumparatorului, fiind acceptat de acesta. Confirmam primirea de la Vanzator a __________ randuri de chei. Prezentul proces verbal se va completa in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte. Vanzator_______________________ Cumparator____________________ Data __________________________

Page 20: Parfumul Patrick Suskind

20/23

Anexa 6

IMPUTERNICIRE – PERSOANE JURIDICE Prin prezenta, societatea comerciala avand datele de identificare de mai jos: Denumire _____________________________________________________________ Sediul Social ______________________________________________________ CUI/CNP ___________________ Nr. Registrul Comertului _____/__________/_______ Telefon/Fax ______________________________/______________________________ E-mail ________________________________________________________________ Imputerniceste pe D-nul/D-na ___________________________________________ identificat(a) cu CI/BI/Pasaport, seria ______ numarul _____________________, avand domiciliul ______________________________________________________________ in calitate de (functia in cadrul societatii)____________________________________ sa reprezinte societatea __________________________________________________ la licitatia organizata de NBG LEASING IFN S.A. in data de 28-03-2013. D-nul/D-na este imputernicit(a) sa liciteze in numele si pentru societatea noastra, pentru oricare din bunurile prezentate in caietul de sarcini si sa semneze contractele de vanzare - cumparare aferente bunurilor adjudecate in urma licitatiei publice deschise. Nume Prenume __________________________ Functia _________________________________ Semnatura/Stampila _______________________ Data ____________________________________

Page 21: Parfumul Patrick Suskind

21/23

Anexa 7A

DECLARATIE PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE A EXAMINA BUNURILE SI FISELE TEHNICE

Subsemnatul __________________________________________________________ posesor al CI/BI/Pasaport seria ______ numarul ____________domiciliat in _____________________________________________________________________ in calitate de persoana fizica/imputernicit(a) al/a S.C. ___________________________ CUI ________________ Nr. Registrul Comertului _______/____________/__________ cu sediul in _____________________________________________________________ cu imputernicirea nr. ___________ din data ___________________________________ participant la licitatia publica deschisa din data de 28-03-2013 organizata de NBG LEASING IFN S.A., declar pe propria raspundere ca mi-am exercitat dreptul de a examina bunurile si fisele tehnice ale acestora si sunt de acord ca in situatia in care voi adjudeca unele bunuri, sa achit contravaloarea acestora si sa le preiau in starea in care se afla la momentul predarii-primirii acestora si in termenele stabilite. Semnatura/Stampila _______________________________ Data ________________________

Page 22: Parfumul Patrick Suskind

22/23

Anexa 7B

DECLARATIE PRIVIND RENUNTAREA LA EXERCITAREA DREPTULUI DE A EXAMINA BUNURILE SI FISELE TEHNICE

Subsemnatul __________________________________________________________ posesor al CI/BI/Pasaport seria ______ numarul ____________domiciliat in _____________________________________________________________________ in calitate de persoana fizica/imputernicit(a) al/a S.C. ___________________________ CUI _______________ Nr. Registrul Comertului _______/____________/__________ cu sediul in ____________________________________________________________ cu imputernicirea nr. ___________ din data ________________________________ participant la licitatia publica deschisa din data de 28-03-2013 organizata de NBG LEASING IFN S.A., declar pe propria raspundere ca nu mi-am exercitat dreptul de a examina bunurile si fisele tehnice ale acestora, dar sunt de acord si ma oblig ca, in situatia in care voi adjudeca unele bunuri, sa achit contravaloarea acestora si sa le preiau in starea in care se afla la momentul predarii-primirii acestora si in termenele stabilite. Semnatura/Stampila _______________________________ Data ________________________

Page 23: Parfumul Patrick Suskind

23/23

Anexa 8

DECLARATIE PRIVIND RETURNAREA SUMEI DEPUSA DREPT TAXA DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA

DESCHISA ORGANIZATA DE NBG LEASING IFN SA IN DATA DE 28-03-2013

Subsemnatul _______________________________________________________ posesor al CI/BI/Pasaport seria ________ numarul ______________ domiciliat in _____________________________________________________________________ in calitate de persoana fizica/imputernicit(a) al/a S.C. ____________________________ CUI __________________, Nr. Registul Comertului _______/__________/_________, cu sediul in ___________________________________________________________, cu imputernicirea nr. _____________ din data _________________________________ participant la licitatia publica deschisa organizata de NBG LEASING IFN S.A., va solicit a-mi returna suma de _____________ Lei, depusa drept taxa de participare pentru participarea la sedinta de licitatie publica deschisa din data de _________________. Suma mentionata mai sus va fi returnata in contul bancar cu urmatoarele caracteristici: Beneficiar _________________________________________________________ IBAN-UL _______________________________________________________ Banca _________________________________________________________ Sucursala ______________________________________________________ Solicit rambursarea taxa de participarei intrucat nu am castigat licitatia pentru bunul/bunurile pentru care am licitat. Semnatura/Stampila _______________________________ Data _______________________