Parent Evening VNE

download Parent Evening VNE

of 19

Embed Size (px)

Transcript of Parent Evening VNE

 • Cho mng qu ph huynh

  MS KIRSTINEMr James

  *

 • Ton & Ting AnhGio trnh hc da theo gio trnh ca Anh.Tp trung vo kh nng: nghe, ni, vit vn v ng php. Thc hnh hc sinh c nhiu c hi tri nghim thc t.S dng cng ngh thng tin: my nh, my tnh xch tay, quay phim v blog. Gio trnh lin kt vi nhiu b mn khc IPC ( Lch s, M thut, a l )

 • Big WritingVCOP- s dng t ng phong ph trong bi vitTalk homework rt quan trng. Ph huynh nn dnh thi gian tho lun vi hc sinh v ch bi c gi v nh.. Big Write da vo bi Talk H/WCi thin bi vit hc sinh t chnh sa v ci thin bi hoc chnh sa bi cng bn trong lp. V d:

 • the alien went to the spaceship (cu vit ban u ca hc sinh.)The alien went to the spaceship. (vit hoa u cu v thm du cu) The big blubbery alien went to the spaceship. (thm tnh t)The big blubbery alien, who landed last night, went to the gigantic spaceship, in the deep woods. (thm tnh t, nhiu chi tit din t hnh ng v hnh dng ca nhn vt)

  The big blubbery alien, who landed last night, lazily lumbered to the gigantic spaceship, in the deep woods. (s dng ng t sinh ng)

 • Spelling/Chnh tBi tp vit chnh t/t vng c pht ra ngy th Su. Spellings t cu (tm hiu ngha ca t) Hc sinh phi hiu ngha ca t v ghi nh cch nh vn. Bi kim tra chnh t vo ngy th T. Hc sinh nn c t in v t in t ng ngha nh ( c th s dng t in trn mng)

 • Reading Books/ c schc mi ngy v tm tt ni dung truyn c, ghi li t vng hay, sng kin hayHc sinh cn c hi c mt mnh v c cng ngi ln. Hc sinh cn tho lun vi ngi ln v bi c trau di k nng c hiu- c th tho lun bng ting Vit.Hc sinh c th mn v i sch th vin trong gi th vin ca lp hoc trong gi ngh tra.

 • IPCInternational Primary Curriculum/ Gio trnh tiu hc quc t.Ch da trn gio trnh ging dyTp trung pht trin nhiu vo k nngEntry / Exit Points mt trong nhng c hi ph huynh c th tham gia cng cc hc sinh. Cui hc k ny s l c hi u tin ph huynh tham gia cng cc em. Chi tit s c thng bo sau.

 • IPC UnitsBrainwave Cu to ca no, phng thc hc tp tch cc.

  The Physical World Tm hiu, nghin cu, xy dng m hnh v cch thc qung co/tip th v m hnh .What Price Progress? Pht trin ton cu v tc ng s pht trin n mi trng ni ring v n Tri t ni chung. Nghin cu da trn ch , ln kt n chuyn i Malaysia. Growing Up pht trin v th cht v tinh thn tui mi ln

 • HomeworkBi tp v nh s c pht v mi ngy. S lng bi tp s nhiu hn sau Tt, nhm gip hc sinh chun b vo lp 7. Th Hai & T: Ton v c

  Th Ba & Nm: Khoa hc/ IPC, Ting Anh v c. Th Su: Chnh t, hon thnh bi tp trong tunBi tp v nh phi np cho thy c ng thi hn a ra v hon thnh mt cch t m v tt nht.i khi s c thm bi tp v nh: chun b bi, hon thnh bi Hc sinh t lm bi tp v nh. Ph huynh theo di v h tr nhm m bo bi tp c lm theo yu cu. Hc sinh khng c nh ph huynh hay gia s lm bi gip.

 • Homework DiaryS lin lc: s dng trao i thng tin gia gia nh v nh trng. Ph huynh kim tra s lin lc mi ngy v k tn mi tun. Ph huynh cng c th trao i qua mail vi gio vin ch nhim.

  jameshornby@bisvietnam.com kirstineporter@bisvietnam.com

 • P.E. / Clubs Hc sinh cn mang theo th thao th T hng tun.Nu hc sinh tham gia nhng mn th thao ngoi gi hc, cn trang b th thao. bi cn c mang theo mi th Ba (6X) v th Su (6T).Nu hc sinh khng bi, cn c giy bc s.

 • Attendance/ im danhVui lng thng bo cho vn phng trng nu hc sinh vng mt trong ngy.

  Hc sinh cn c mt trng trc 7:55

  Hc sinh i tr cn vo vn phng trnh din trc khi ln lp.

 • Behaviour/ Tc phongHc sinh cn bit t lp v t gic: t eo cp, son sch v, t gic lm v nh. House points/smiley faces and golden timeKhng eo n trang Giy da enTc phi c ct gn gng.Tc phong nghim tc Khuyn khch hc sinh khng ni leo, ngt li ngi ln.

 • Responsibilities/ Trch nhim

  House Captains - i trng ca Si Gn, H Ni, Lt, HuYellow ribbons- c php di chuyn v dng cc phng trong gi ngh MP3 Responsibilities- gip quanh trng, trong cc lp hc khcStudent Council- Hi ng hc sinhEco-warriors- bo v mi trngYounger pupils / visitors- gip nhng em nh

 • Year 6 transition to Y7Chuyn cp ln lp 7 Hc sinh cn tp tnh t lpS lin lc gn ging vi s lin lc cp 2. Hc sinh s c c hi tham quan v lm quen vi AP2 trong nm hc.Ph huynh khuyn khch v h tr hc sinh t gic trong hc tp v sinh hot.Cc chuyn i d ngoi l mt phn bt buc ca chng trnh hc.

 • Hc sinh s c c hi lm quen vi cc bn bn AP1 trc khi vo lp 7. Hc sinh bt buc tham gia chuyn i Malaysia May 2016 (23rd 27th May)Passport (c gi tr t nht 7 thng).Chi ph khi u l 19,000,000 VND (ph huynh s c hon mt s tin sau chuyn i nu tin d phng khng c s dng trong trng cp.)

  Chi ph ca chuyn i nm hc 2015-16 c th tng ng (vn cn ang xem xt)

 • Mt bui hp chi tit v chuyn i Malaysia s c t chc trong hc k 1.

 • Lu Ph huynh c th ln lch hn trc tip vi gio vin bng s lin lc hoc lin lc qua vn phng.

  Kim tra s lin lc mi ngy.

  Ph huynh c th lin lc vi gio vin qua email

  Other communication: Blogs, Email,

  Newsletters

  *