PARATIROID EMBIRIOLOGI,HISTOLOGI

download PARATIROID EMBIRIOLOGI,HISTOLOGI

of 13

 • date post

  26-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PARATIROID EMBIRIOLOGI,HISTOLOGI

 • 7/25/2019 PARATIROID EMBIRIOLOGI,HISTOLOGI

  1/13

  KELENJAR PARATIROID

  EMBRIOLOGI,

  HISTOLOGI

 • 7/25/2019 PARATIROID EMBIRIOLOGI,HISTOLOGI

  2/13

  EMBR

  IOL

  OGI

 • 7/25/2019 PARATIROID EMBIRIOLOGI,HISTOLOGI

  3/13

  EMBRIOLOGI

  Kelenjar paratyroid era!al dari"ant#n$ %arin$ di$a' "e()dan *

  Kantung Faring

  M#di$a' &an#!ia &e&p#nyai +

  pa!an$ "ant#n$ %arin$, di&anatiap(tiap %arin$ a"an&e&ent#" !#at# Or$an

 • 7/25/2019 PARATIROID EMBIRIOLOGI,HISTOLOGI

  4/13

  KANTNG -ARING )

  Tanda "'a! . Adanya !ayap dor!al dan !ayap /entralpada #j#n$ di!talnya0

  Dala& &in$$# "e(+, epitel !ayap dor!al

  erdi%eren!ia!i &enjadi glandula parathyroidinferior, !edan$"an !ayap /entralnya &e&ent#"Timus

  Timus er&i$ra!i di te&pat a!alnya "e ron$$a dada,Sa&il &enari" $land#la parat'yroid in%erior

  Jarin$an Parat'yroid dari "ant#n$ "eti$a padaa"'irnya terleta" dipe"aan dor!al "elenjar tyroid

  dan &e&ent#" glandula parathyroid inferior.

 • 7/25/2019 PARATIROID EMBIRIOLOGI,HISTOLOGI

  5/13

 • 7/25/2019 PARATIROID EMBIRIOLOGI,HISTOLOGI

  6/13

  Kant#n$ -arin$ "e 1 *

  Epitel Sayap dor!al "e(* ini&e&ent#" gladula paratyroidsuperior

  Keti"a paratyroid tida" &ene&pelpada dindin$ %arin$ la$i, "elenjar ini&ene&pel"an diri "e "elenjar tiroid

  yan$ er&in$ra!i "e "a#dal, dana"'irnya terleta" pada per"aaandor!al dan &e&ent#" Gland#la

  parat'yroid !#perior

 • 7/25/2019 PARATIROID EMBIRIOLOGI,HISTOLOGI

  7/13

  KANTNG -ARING KE(+

  Kant#n$ %arin$ "e(+ adala' "ant#n$%arin$ tera"'ir yan$ er"e&an$ dania!anya dian$$ap a$ian "ant#n$

  %arin$ yan$ "e(*0 Kant#n$ ini&en$'a!il"an 2orp#! #lti&oran3'iale,yan$ "ela" &enyat# "e dala&$land#la tyroidea0

  Pada oren$ de4a!a orpusultimo!ran"hiale &en$'a!il"anselparafoli#ular ata#sel dari $land#latyroid, !el(!el ini &en$'a!il"an 'or&on#alsitonin

 • 7/25/2019 PARATIROID EMBIRIOLOGI,HISTOLOGI

  8/13

 • 7/25/2019 PARATIROID EMBIRIOLOGI,HISTOLOGI

  9/13

  $I%TOLO

  GI

 • 7/25/2019 PARATIROID EMBIRIOLOGI,HISTOLOGI

  10/13

  KELENJAR PARATH5ROID

  TERSSN ATAS SEL(SELENDOKRIN TAMA 6

  70 SEL PRINSIPAL 80 SEL(SEL OKSI-IL

 • 7/25/2019 PARATIROID EMBIRIOLOGI,HISTOLOGI

  11/13

  Sel prin!ipal 93'ie%t 3ell:

  !el poli$onal "e3il den$an inti/e!i"#ler dan !itopla!&a

  p#3at , terli'at $ran#l yan$tida" terat#r, #"#ran 8;;(*;;n& 9pen$'a!il H0 parat'yroid:

 • 7/25/2019 PARATIROID EMBIRIOLOGI,HISTOLOGI

  12/13

 • 7/25/2019 PARATIROID EMBIRIOLOGI,HISTOLOGI

  13/13

  Sel(!el o"!i