Paleogenetika člověka

Click here to load reader

 • date post

  27-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Paleogenetika člověka

 • Paleogenetika Paleogenetika lovlov kaka

 • Paleogenetika Paleogenetika lovlov kaka

  Kdo jsme a odkud pochzme?

  Budeme se snait najt odpov na mon nejstar otzku lovka:

  m se budeme zabvat?

 • Paleogenetika Paleogenetika lovlov kaka

  Kdo jsme a odkud pochzme?

  Budeme se snait najt odpov na mon nejstar otzku lovka:

  m se budeme zabvat?

  kad z ns zn sv rodi e, vtina zn i sv prarodi e, mnoz sv praprarodi e amon nkte i sv prapraprarodi e

  kdo vak byli ti dal p edci tady u zan temn a tajemn e zvan historie , v n bloudme a tpeme, vedeni

  pouhmi nznaky

  Kdo je n pedek?

  Kdo byli ti lid, kte li p ed nmi?

 • Paleogenetika Paleogenetika lovlov kaka

  Kdo byl n p edek?

  Kde il?

  Kdy il?

  Jak jsme osidlovali sv t.

  m se budeme zabvat?

  Kdo jsme a odkud pochzme?

  Budeme se snait najt odpov na mon nejstar otzku lovka:

 • m se budeme zabvat? Paleogenetika Paleogenetika lovlov kaka

  Dobrodrun cesta modernho lovka

  Genetick detektivka ptrn po p vodu modernho lovka

  Po stopch DNA modernho lovka

  Budeme se zabvat evoluc modernho lovka, zejmna v poslednch 200 000 letech.

 • Paleogenetika Paleogenetika lovlov kakam se budeme zabvat?

  1) Genetika a antropologie, paleogenetika

  co zkoum paleogenetika a jak kronika naeho druhu podle antropologie charakteristika model pvodu modernho lovka Ockhamova bitva a recept na polvku

  Pln ptrn po p vodu modernho lovka

 • Paleogenetika Paleogenetika lovlov kakam se budeme zabvat?

  2) Metody studia historie populac

  genetick podobnost a rozmanitost , metody studia mechanizmy evoluce (mutace, prodn vbr, genetick drift, genov tok) studium evoluce lovka na rovni DNA

  historie irsk populace odtpen lovka od lidoop rozen zemdlstv do Evropy

  Pln ptrn po p vodu modernho lovka

 • Paleogenetika Paleogenetika lovlov kakam se budeme zabvat?

  3) Evoluce lovka a jej modely podle genetiky

  model nahrazen (Out of Africa), vvoj kladogenez, genetick dsledky multiregionln model, vvoj anagenez, genetick dsledky

  Pln ptrn po p vodu modernho lovka

  Budeme se zabvat evoluc modernho lovka, zejmna v poslednch 200 000 letech.

 • Paleogenetika Paleogenetika lovlov kakam se budeme zabvat?

  4) Hledn naeho spole nho p edka

  vsledky analz mtDNA (mitochondriln Eva) kde a kdy se objevuje modern lovk podle mtDNA vsledky analz chromozomu Y (Adam) poznatky na zklad jadern DNA jak jsme osdlili svt podle mtDNA a chromozomuY typy mtDNA a chromozomu Y v R

  Pln ptrn po p vodu modernho lovka

 • Paleogenetika Paleogenetika lovlov kakam se budeme zabvat?

  5) Analzy archaick DNA (aDNA)

  analza prvnch neandrtlskch DNA (Nmecko Feldhofer, Kavkaz Mezmaiskaya)

  variabilita neandrtlsk populace byli neandrtlci odlinm druhem nebo naim poddruhem kili jsme se s Neandrtlci zhadn Dnisovan (aneb co doke DNA)

  Pln ptrn po p vodu modernho lovka

 • Paleogenetika Paleogenetika lovlov kakam se budeme zabvat?

  6) Genetick rozmanitost uvnit populac

  nstroj zkoumn historie populac men genetick rozmanitosti v populacch jej geografick distribuce co nm k rozmanitost africk populace o naem pvodu

  Pln ptrn po p vodu modernho lovka

 • Paleogenetika Paleogenetika lovlov kakam se budeme zabvat?

  7) Genetick rozmanitost mezi lidskmi populacemi

  genetick vzdlenost (pbuznost) a evoluce interpretace v evoluci modernho lovka hledn pvodu (nejen) souasnch

  populac = dvn migrace

  Pln ptrn po p vodu modernho lovka

 • Paleogenetika Paleogenetika lovlov kakam se budeme zabvat?

  8) Kolik jsme m li p edk?

  postupy stanoven velikosti populace velikost populace p edk pleistocnn popula n exploze vymraj populace nebo jsou nahrazovny

  Pln ptrn po p vodu modernho lovka

 • Paleogenetika Paleogenetika lovlov kakam se budeme zabvat?

  9) Hledn p vodu modernho lovka - shrnut, aneb co z toho vyplv?"Out of Africa" vs. Multiregionln model, nov model "Mostly out of Africa"

  Pln ptrn po p vodu modernho lovka

 • Paleogenetika Paleogenetika lovlov kakam se budeme zabvat?

  Studijn materily:

  John H. Relethford: Genetics and the Search for Modern Human Origins

  Populrn-vdeck knihy o studiu variability mtDNA a chromozomu Y

 • Paleogenetika Paleogenetika lovlov kakam se budeme zabvat?

  Studijn materily:

  John H. Relethford: Genetics and the Search for Modern Human Origins

  Interaktivn osnova prezentace a dal materily

 • Paleogenetika Paleogenetika lovlov kakam se budeme zabvat?

  Studijn materily:

  Elektronick skripta Paleogenetika lovka

 • Paleogenetika Paleogenetika lovlov kakam se budeme zabvat?

  Studijn materily:

  Webov strnka s aktulnmi zajmavostmi z Paleogene tiky

  https://sites.google.com/site/lizalpal/home/zaujalo -me

 • Paleogenetika Paleogenetika lovlov kakam se budeme zabvat?

  Ukonen pedmtu:

  stn zkouka rozprava na vylosovan tma na zklad informac z pednek

  okruhy otzek budou vyveny na ISu

  lze si p inst vypsny veker seln daje (napklad jednotliv rozsahy let, kdy il n pedek apod.)

 • Klasick antropologie kosti a dal nlezy

  Modern antropologie DNAmolekulrn antropologie, paleogenetika

  Z eho budeme vychzet a co k tomu pouijeme?

  Paleogenetika Paleogenetika lovlov kakam se budeme zabvat?

 • m se budeme zabvat? Paleogenetika Paleogenetika lovlov kaka

  Studium evoluce lovka je interdisciplinrn

  klasick antropologiezkoum pozstatky

  geologie

  paleontologie

  etologie ivoich

  kulturn antropologie

  anatomiestatistika

  v ternu v laborato i

  in silico

  paleoantropologiepvod a evoluce lovka, kosti

  molekulrn antropologiebiologick rozmanitost a evoluce,podobnosti a rozdly v souasn DNA

  paleogenetikastudium aDNA

 • m se budeme zabvat? Paleogenetika Paleogenetika lovlov kaka

  Evoluci modernho lovka budeme sledovat na zklad rozdl :

  uvnit populac

  mezi populacemi

  - hromadn zmn, ktermi se li jednotliv populace v rmci druhu- sledujeme historii njak populace

  - nahromadn zmn spolu s dalmi faktory vedlo k postupnmu odlien- sledujeme vznik novho druhu, speciaci, meme stopovat spolen pedky

  Jak znaky budeme sledovat?

  Podobn j populace jsou si pbuznj a naopak.

  Odlin j populace jsou star a naopak.

 • m se budeme zabvat? Paleogenetika Paleogenetika lovlov kaka

  paleoantropologiepvod a evoluce lovka, kosti

  molekulrn antropologiebiologick rozmanitost a evoluce,podobnosti a rozdly v souasn DNA

  paleogenetikastudium aDNA

  Jak znaky budeme sledovat?

  Paleogenetika- studuje historii modernho lovka na zklad rozdl na molekulrn rovni ist

  geneticky podmnny, evolun neutrln znaky

  - analza archaick DNA (aDNA) problmy a dostupnost- studium uvnit i mezi populacemi (ale jen omezen)

  Molekulrn antropologie- studuje historii modernho lovka na zklad rozdl na molekulrn rovni ist

  geneticky podmnny, evolun neutrln znaky

  - analza souasn DNA (genetick vykopvky)- studium uvnit i mezi populacemi poskytuje mnoho zajmavch vsledk

  Paleoantropologie- studuje historii modernho lovka na zklad variability fenotypovch znak nap.

  anatomick a morfologick rozdly lebky, krevnch skupin- velmi podrobn popis z antropologickho pohledu podv pednka:

  Paleoantropologie (Bi8610) prof. Svoboda Evoluce lovka (Bi8620) doc. Drozdov

  - tyto znaky sice jsou podmnny geneticky, ale je tu velk vliv prosted

 • m se budeme zabvat? Paleogenetika Paleogenetika lovlov kaka

  - antropologick (kosti) a archeologick nlezy (nstroje, ndoby apod.) nebo aDNA - jsou jen fotografickm snmkem v ase. Z jednoho snmku se vak minulost uruje jen velmi patn.

  paleoantropologiepvod a evoluce lovka, kosti

  paleogenetikastudium aDNA

  molekulrn antropologiebiologick rozmanitost a evoluce,podobnosti a rozdly v souasn DNA

  - v DNA souasnho lovka jsou zaznamenny vechny zmny, ke kterm v minulosti dolo - souasn DNA je filmovch psem, strojem asu- studium rozmanitosti DNA sou asnch populac umo uje zrekonstruovat cel p bh

  To, emu kme zatek, je asto konec. A kdykonme, tak vlastnzanme. A zanme od konce. (T.S.Eliot)