Paarl post 24 jul 2014

download Paarl post 24 jul 2014

of 28

 • date post

  01-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  354
 • download

  33

Embed Size (px)

description

Paarl post 24 jul 2014

Transcript of Paarl post 24 jul 2014

 • PaarlPost

  Voice of Drakenstein StemvanDrakenstein

  Donderdag, 24 Julie 2014 Prys: R6.00 | Volume 109 Voorheen die Afrikaanse Patriot | Tel 021 870 4600 | SMS 32363 | www.paarlpost.co.za | paarlpost.mobi

  NEWS

  The Waterfront saga will soon be heard in court

  to determine whether the development will be giv

  en the green light or not. PG 2

  Developershead to court

  NUUS

  Paarl Post se nuwe PlakvirjouSakkompetisie

  skop volgende week af waarin n leser n make

  over van R12 000 kan wen. BL. 4

  WenmetPlakvirjouSak

  SPORT

  Young Standards het Saterdag weer hul staal ge

  wys en die Rangers goed verslaan op Daljosafat

  stadion met 3321. BL. 28

  Standardswysweer staal

  TWEEMOORDESTEMOOREEN: LEKEPREDIKER TERUG IN BESKULDIGDEBANK

  Jongvrousemoordenaar in

  tronkopgespoor

  DEVIDEAN MOSES

  Agtmaande nadat die 28-jarige Bi-

  anca van Zyl se moordenaar, Jef-

  frey Meintjies (27), skuldig bevind

  is aan haar moord, verskyn hy

  Maandag 5 Augustus in die Paarl-

  streekhof as beskuldige vir die

  moord op Jolene Pietersen (19).

  Jolene, van Nkukulekostraat 102,

  Greenhills, is op 2 Oktober 2005 in die

  middernagtelike ure verkrag en haar

  keel is afgesny.

  Haar halfnaakte liggaam is die Son-

  dagoggend deur n stapper tussen die

  lang gras onder n bloekomboom

  skaars 200m van haar ouerhuis ont-

  dek.

  Jolene is dieSaterdagaandouderge-

  woonte saammet tweemeisievriende

  by haar huis weg om by vriende te

  gaan kuier.

  Volgens haar ouers is dit die laaste

  keerwathullehaar lewendgesienhet.

  Jolene,wat toenog nblink toekoms

  voorhaargehadhet,soudaardieselfde

  week haar ouers gehelp het om n in-

  komstevirdiehuishouding teverdien

  deur by n nuwe restaurant in Paarl

  te begin werk.

  Volgens lt. Diana Linee, Paarl-Oos-

  polisiewoordvoeder, is verskeie ver-

  dagtes sedert 2005 lank ondervra n

  die verkragting enmoord van Jolene.

  Hierdieverdagtehetdieselfdegetuie-

  nis agter gelaat soos by wyle Bianca

  van Zyl. Diemodus operandi van die

  tweemoordestemooreen,verduide-

  lik Linee.

  Die lekeprediker,Meintjies,wat in

  Februarie 2011 die 28-jarige Bianca

  van Zyl van Groenheuwel vermoor

  enverkraghet,isop18Desember2013

  in die Paarl-streekhof twee lewens-

  lange vonnisse en n bykomende 13

  jaar tronkstraf opgel.

  Van Zyl se naakte liggaam is deur

  n voetganger by die Groenheuwel-

  begraafplaas gevind. Haar keel was

  ook afgesny, sy het steekwonde aan

  haar liggaam gehad en sy is verkrag.

  Streeklanddros Patrick Ross het

  Meintjies in November 2013 op vier

  aanklagte teenhomeenvanmoord,

  tweevanverkragtingeneenvanregs-

  verydeling skuldig bevind.

  Ross het Meintjies vir moord (met

  voorbedagte rade) lewenslank, ver-

  kragting 1 (van voor) 10 jaar, ver-

  kragting 2 (van agter) lewenslank

  en regsverydeling drie jaar, gevon-

  nis. Die 13 jaar sal samelopend met

  die lewenslange vonnisse uitgedien

  word.

  PaarlPosthetvroervanjaarberig

  oor Ross wat in Meintjies se vonnis-

  oplegging geshet hyhet nooit berou

  getoon nie en het deurentyd die gru-

  misdaad ontken.

  * A man who was sentenced to life

  imprisonment lastyearfor themurder

  and rape of a youngwoman, will now

  again appear in court for a similar

  murder which took place almost nine

  years ago.

  J

  o

  le

  n

  e

  P

  ie

  te

  r

  s

  e

  n

  .

  B

  ia

  n

  c

  a

  v

  a

  n

  Z

  y

  l.

  Die lekeprediker Jeffrey Meintjies (27) wat in Februarie 2011 die 28ja

  rige Bianca van Zyl van Groenheuwel vermoor en verkrag het, verskyn

  Dinsdag 5 Augustus in die Paarlstreekhof vir die moord op Jolene Pie

  tersen (19), wat in 2005 tussen die lang gras in Greenhills vermoor is.

  FOTO: MARYKE SWART

  V

  E

  R

  M

  O

  O

  R

  G

  E

  V

  O

  N

  N

  I

  S

  ,

  W

  E

  E

  R

  A

  A

  N

  G

  E

  K

  L

  A

  2

  0

  0

  5

  2

  0

  1

  1

 • 2PaarlPost

  24 July, 2014

  Nuus

  News

  Moet julle dus nie oor mre be-

  kommernie,wantmrebring sy

  eie bekommernis. Matt 6 : 34

  ) Interskole isweer hier en alwat n kui-

  er- of eetplek in die Paarl maak gereed

  vir n behoorlike stormloop, nie net met

  die talle volwasse besoekers wat op die

  dorp gaanneerdaal nie,maar ookmet die

  jongmense wat soms so effe hand uitruk.

  Die polisie staan egter gereed om enige

  dronkenskap hok te slaan en gerugte het

  dit dat by die Paarl-polisiestasie word

  daar reeds n spesiale aanhouding sel in-

  gerigvir jongelingewatvolgendenaweek

  te diep in die bottel kyk.

  ) The Paarl Waterfront saga continues,

  but judging from the amount of empty of-

  fices,businessesandshops inandaround

  the Paarl CBD,one cannot help but won-

  derwhetheranothergiant shoppingcom-

  plex is necessary in Paarl.

  If this does go ahead, how many more

  businesseswill have to close their doors?

  Court todecideWaterfronts future

  LISE BEYERS

  ThefutureofthePaarlWaterfront

  may soon be determinedwhen the

  matter will be heard in the West-

  ernCapeHighCourton19August.

  A stormhas been brewing over the

  proposed Waterfront development

  on the banks of the Berg River in

  Paarl for many months now. The

  Drakenstein Heritage Foundation

  (DHF) and other concerned business

  owners served High Court papers on

  the Drakenstein Municipality, the

  Western Cape Government, the Wa-

  terfront developers and other in-

  volved parties, to stop this develop-

  ment.

  The Waterfront development was

  planned in 2007 when Paarl had

  hoped to be chosen as a 2010 World Cup base

  camp. Initial plans, which were approved

  very quickly by the DrakensteinMunicipali-

  ty,madeprovision fora sports centre, restau-

  rants and a retail/dcor centre aimed at the

  tourist market, a hotel, conference centre,

  gym and sports science institute.

  Paarl, however, was not chosen as a base

  campand it looked as if theWaterfront devel-

  opment had died togetherwith this prospect.

  It was, however, revived and according to

  information, plans have been redesigned to

  includeagiantshoppingmallandservicesta-

  tion.

  Anger erupted last year among Paarl busi-

  nessmen, when, at a council meeting, both

  DA andANC councillors unanimously voted

  to give the developers occupation of the sport

  fields,without anypublic participationproc-

  ess.

  This move then fuelled the court applica-

  tion against the development.

  The court application states, among other

  arguments, that a development of this size

  hastobeapprovedbyHeritageWesternCape,

  which was not done. There is also objection

  to the removal of the title-deed restrictions,

  as the land use was restricted to community

  use only, based upon a long historical associ-

  ation. In general, the opposing parties feel

  that the proposed development is

  thus unlawful.

  Drakenstein mayor, Gesie van

  Deventer, said that although the

  matter will soon be discussed in

  court, themunicipalityisstill indis-

  cussion with the applicants in the

  lawsuit in an attempt to achieve a

  settlement.

  A settlement may hasten the fu-

  ture development of the land, she

  said.

  I have already received two peti-

  tions from communities of Paarl

  East that the development should

  continue. Through this develop-

  ment, over 6 000 new employment

  opportunities could be created.

  If the business people succeed in

  preventing the development, this

  will also mean that R30 million will

  be lost for sports development at the Boy

  Louw sport fields, as well as new roads, in-

  cluding the widening of the Marlet Street

  bridge andmoney for the development of the

  Ou Kraal.

  She also added that the sport clubs reloca-

  tion and development as part of the proposed

  development depend on the outcome of the

  proceedings.

  Regardless ofwhether a settlement canbe

  negotiated successfully ornot, after thehear-

  ingof thecasebythecourton19August, there

  will then, hopefully, be final certainty as to

  the future of the Paarl Waterfront develop-

  ment.

  The future of Paarl Waterfront may soon be determined.

  PHOTO: JOHAN DEMPERS/AERIAL IMAGE/084 585 8445

  Man vas vir inbrake by spoggastehuis

  MARYKE SWART

  n Jong man wat vermoedelik verantwoorde-

  lik is vir inbrake by n gastehuis in die Paarl,

  is onlangs in hegtenis geneem toe hy met n

  platskerm-televisie op sy fiets gevang is.

  Die 24-jarige afleweringspersoon van n res-

  taurant op die dorp, het Woensdag 16 Julie in

  die Paarl-landdroshof op aanklagte van huis-

  braak en diefstal verskyn.

  Dieman isverledeSondagoggend00:30deur

  polisiebeamptes op sy fiets in De Zoete Inval

  voorgekeer terwyl hy met n reisigers-tas en

  n platskerm-televisie gery het.

  Hy het na bewering aan polisielede ges hy

  het by n vriend gaan videospeletjies speel en

  was op pad huis toe.

  Polisielede het hom na sy woonplek verge-

  sel.

  Hyisdaarinhegtenisgeneemnadatdie