P-B / QAL – Çevre Laboratuvarı Grubu · PDF fileİyon Kromatografi ile Anyon...

Click here to load reader

 • date post

  30-May-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of P-B / QAL – Çevre Laboratuvarı Grubu · PDF fileİyon Kromatografi ile Anyon...

P-B / QAL evre Laboratuvar Grubu

01.03.2012, Mercedes-Benz Trk Werk Istanbul

evre Laboratuvar

Folie 3MB_P-B/QAL-MT_Tantm.ppt

Atk Su Analizleri

1. pH lm

2. Mikrodalga ile Paralama

3. Askda Kat Madde Tayini

4. Serbest (Bakiye) Klor Tayini

5. ndktif Elemi Plazma Yntemi ile Katyon Tayini

6. Ya&Gres Tayini

7. Toplam Kjeldahl Azotu ve Amonyak Azotu Tayini

8. Toplam Slfr Tayini

9. yon Kromatografi ile Anyon lm

10. Adsorplanabilen Halojenli Organik Bileik Tayini (AOX)

11. Kimyasal Oksijen htiyac

indekiler

Folie 4

Atksu Analizleri

MB_P-B/QAL-MT_Tantm.ppt

1. pH lm

Elektrometrik Yntem ile lm yaplmaktadr.

Cihaz: WTW 330i PH METRE

Norm: SM 4500 H B

2. Mikrodalga ile Paralama

ICP cihaznda lm yaplacak numunelerin nitrik asit yardmyla elementel dzeyde paralanmas salanr.

Cihaz: Berghof Speedwave

Norm: EPA 3015 A:2007

Folie 5MB_P-B/QAL-MT_Tantm.ppt

3. Askda Kat Madde Tayini

Vakum filtre ve filtre kad yardmyla atksuszldkten sonra etvde kurutularak lm gravimetrik olarak gerekletirilir.

Cihaz: KNF NEUBERGER Vakum Pompas

Sartorious GP GEM 2000Hassas terazi

Norm: SM 2540 D

Folie 6MB_P-B/QAL-MT_Tantm.ppt

n ilem sonrasnda amonyum demir iki slfat hegzahidrat titrant yardmyla titrimetrik olarak analiz gerekletirilir.

Cihaz: Brand Dijital Bret

Norm: SM4500 Cl: F DPD DAS

4. Serbest (Bakiye) Klor Tayini

Folie 7

5. ndktif Elemi Plazma Yntemi ile Katyon Tayini

MB_P-B/QAL-MT_Tantm.ppt

Atksuyun mikrodalga ile n ilemi sonrasnda; yksek syla ilem grmesi neticesinde ortaya kan mann optik olarak llmesi esasna dayanr. Demir, Krom, Nikel, Bakr, Kadmiyum, inko, Demir, Kurun, Gm, Aluminyum, ve Kalay iyonlarnn lm iin kullanlr.

Cihaz: PERKN ELMER ICP OES 2100 DV Plazma&Optik Emisyon Spektrometre

Norm: EPA 200.7

Folie 8MB_P-B/QAL-MT_Tantm.ppt

6. Ya&Gres Tayini

Hegzan yardmyla atksuda bulunan yan ayrma hunisinde ayrlmas, buharlatrma ve kurutma ile gravimetrik olarak lm esasna dayanr.

Cihaz: HERAEUS ETV

Norm: SM 5520 B

Folie 9MB_P-B/QAL-MT_Tantm.ppt

7. Toplam Kjeldahl Azotu ve Amonyak Azotu Tayini

Kjeldahl Azotu tayini yaplacak numuneler n kaynatma ilemi ile amonyak azotu formuna evrilir. Amonyak azotu tayini yaplacak numuneler kimyasal ilavesi ile distilasyon hattndan geirilerek borik asit ierisinde toplanr ve slfirik asit ile titre edilir. Nitrit ve Nitrat azotlar ise yon Kromatografi ile tayin edilerek Toplam Azot hesaplanr

Cihaz: Gerhardt Distilasyon ve Yakma SistemiNorm: SM 4500 Norg. B + EPA 200.7

Folie 10MB_P-B/QAL-MT_Tantm.ppt

8. Toplam Slfr Tayini

inko asetat kullanlarak atksuda tutulan slfr, standart sodyum tiyo slfat zeltisi ile titre edilerek Iyodometrik yntemle tayin edilir.

Cihaz: BRAND DJTAL BRET

Norm: SM 4500 S -2

Folie 11MB_P-B/QAL-MT_Tantm.ppt

Anyon lm iin hazrlanm kolon ierisinden geirilen atksuyun meydana getirdii iletkenlik deiimi ile Klorr, Florr; Nitrit, Nitrat ve Slfat Tayini gerekletirilir.

Cihaz: Dionex ICS 3000 Iyon Kromotografisi

Norm: SM 4110 A,B

9. yon Kromatografi ile Anyon lm

Folie 12MB_P-B/QAL-MT_Tantm.ppt

Atksu numunesi; n ilem olarak hazrlk aparatnda azot gaz yardmyla aktif karbon yzeye tutturulduktan sonra, kulometrikyntemle AOX cihaznda lm gerekletirilir.

Cihaz: BEHR CL 10 YAKMA & ELEKTROLZ SET

Norm: EPA 1650

10. Adsorplanabilen Halojenli Organik Bileik Tayini (AOX)

Folie 13MB_P-B/QAL-MT_Tantm.ppt

11. Kimyasal Oksijen htiyac

Atksu ierisindeki organik maddelerin potasyum dikromat kullanlarak yksek asidik koullarda, younlatrc sistem ierisinde stlarak paralanmas ve sonrasnda Amonyum Demir II Slfat Hegza Hidrat ile ile titre edilerek hesaplanmas ile bulunur.

Cihaz: GERHARDT TZ KOI SET

Norm: DIN 38409 Bl. 41