ORIENTERINGSFIGUR SkVi VÄGPLAN€¦ · 26 bef e20 kinnekullebanan 25947 25947 gÖteborgsvÄgen v2...

of 1 /1
26 BEF E20 KINNEKULLEBANAN 25947 25947 GÖTEBORGSVÄGEN V2 V1 V1 V1 V2 T2 T1 T1 T1 T1 Sk3 Sk 3 Sk3 Sk3 Sk3 Sk 3 Sk3 Vi1 Vi1 T 1 T1 T1 SKALA RITNINGSNUMMER DATUM AVDELNING GODKÄND AV BET OBJEKT HANDLINGSTYP GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV RITNINGSTYP LEVERANS / ÄNDRINGS-PM BLAD FORMAT LEVERANTÖR NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN ANLÄGGNINGDEL BESTÄLLARE VÄGPLAN FÖR GRANSKNING GRANSKNINGSHANDLING 2020-09-10 E20 GÖTENE-MARIESTAD GÖTENE- MARIESTAD GEMENSAMT J. ASPGÅRD 5001-1804 K. SJÖHOLM MARK PLANKARTA T VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK VÄG 2755, ANSLUTNING TILL MARIESTAD A1 1 00 T 02 22 1:2000 150309 SkX V1 V2 TX ViX Vå Bx 1111 11111 ORIENTERINGSFIGUR

Embed Size (px)

Transcript of ORIENTERINGSFIGUR SkVi VÄGPLAN€¦ · 26 bef e20 kinnekullebanan 25947 25947 gÖteborgsvÄgen v2...

Page 1: ORIENTERINGSFIGUR SkVi VÄGPLAN€¦ · 26 bef e20 kinnekullebanan 25947 25947 gÖteborgsvÄgen v2 v1 v1 v1 v2 t2 t1 t1 t1 t1 sk3 sk3 sk3 sk3 sk3 sk3 sk3 vi1 vi1 t1 t1 t1 skala ritningsnummer

26

BEF E20

KINNEKULLEBANAN

2594

7

25947

GÖTEBORGSVÄGEN

V2

V1

V1

V1

V2

T2

T1

T1

T1

T1

Sk3

Sk3

Sk3Sk3

Sk3

Sk3

Sk3

Vi1

Vi1

T1

T1

T1

SKALA

RITNINGSNUMMER

DATUM

AVDELNINGGODKÄND AV

BET

OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMERSKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD

FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD

FÖRVALTNINGSNUMMER

TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING

OBJEKTNUMMER / KM

DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER

TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

VÄGPLAN

FÖR GRANSKNING

GRANSKNINGSHANDLING

2020-09-10

E20

GÖTENE-MARIESTAD

GÖTENE- MARIESTAD

GEMENSAMT

J. ASPGÅRD 5001-1804

K. SJÖHOLM MARK

PLANKARTA

T VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK

VÄG 2755, ANSLUTNING TILL MARIESTAD

A1

1 00 T 02 22

1:2000

150309

SkX

V1

V2

TX

ViX

Bx

111111111

ORIENTERINGSFIGUR