OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR DE EXECUŢIE PRIVIND REABILITAREA …

of 9 /9
OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR DE EXECUŢIE PRIVIND REABILITAREA CLĂDIRILOR DE PATRIMONIU AFECTATE DE UMIDITATE(OTERP) Bridge Grant - Transfer de cunoaştere la agentul economic Director proiect: conf. dr. ing. POPA DORIN VICTOR Universitatea “ 1 DECEMBRIE 1918” din ALBA IULIA

Embed Size (px)

Transcript of OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR DE EXECUŢIE PRIVIND REABILITAREA …

PowerPoint PresentationUniversitatea “ 1 DECEMBRIE 1918” din ALBA IULIA
Scop proiect:
patrimoniu
Rezultate proiect:
- 1 catalog care reflect tipologia major a problematicii abordate;
- 1 Ghid privind metodele de eradicare a umiditii fundaiilor i pereilor;
- 1 raport de cercetare experimental privind rezultatele testrii tipurilor de intervenii pe
cldiri, cu urmrirea etapelor de investigare, evaluare i diagnoz;
- 1 documentaie necesar transferului tehnologic (fise de interventie, fis tehnologic, 2
fluxuri tehnologice, buletine de analiz);
- 1 tehnologie optimizat de execuie privind reabilitarea cldirilor de patrimoniu afectate
de umiditate;
- 1 website actualizat permanent (http://oeconomica.uab.ro/sites/otercp/).
Font utilizat Segoe UI, 16
Planul cetii din Alba Iulia la 1723 (copiat la Alba Iulia în septembrie 1903)
- Stagii practica; capitole disertatii, teze doctorat;
- 1 workshop;
10/12/2018 3
10/12/2018 4
Palatul APOR
10/12/2018 5
H/W
(cm,%)
(cm,%)
(cm,%)
……….. Aspecte pozitive atât pentru echipa de implementare, cât i pentru masteranzi/doctoranzi,
ageni economici: Masteranzi, doctoranzi: - realizarea lucrarilor de disertatie, teze de doctorat, stagii de practica, dobandire
competente in domeniul abordat, integrarea intr-o echipa multidisciplinara, cunoasterea si
aprecierea valorii patrimoniului cultural.
conferinte, publicare lucrari.
economisirea resurselor prin gestionarea corecta deseuri.
Recomandri: Continuarea finantarii proiectelor de cercetare prin programul
Bridge;