Oppimisen ja koulunkäynnin tuen verkosto · Oppimaan oppiminen Arjen taidot Tunnetaidot Viittomat...

2

Transcript of Oppimisen ja koulunkäynnin tuen verkosto · Oppimaan oppiminen Arjen taidot Tunnetaidot Viittomat...

Page 1: Oppimisen ja koulunkäynnin tuen verkosto · Oppimaan oppiminen Arjen taidot Tunnetaidot Viittomat Näönkäyttö Apuvälineet Kommunikointi AAC Tarkkaavuus Motoriikka Liikkumistaito

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen verkosto

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen verkosto

Koulutusesite_Valteri_2016_A5.indd 1 2.3.2017 13:14:06

Page 2: Oppimisen ja koulunkäynnin tuen verkosto · Oppimaan oppiminen Arjen taidot Tunnetaidot Viittomat Näönkäyttö Apuvälineet Kommunikointi AAC Tarkkaavuus Motoriikka Liikkumistaito

MikkeliTerhi [email protected]

KuopioJukka [email protected]

HelsinkiMaj-Len [email protected]

OuluRaisa [email protected]

Tiimityö

Haastava käyttäytyminenY

hteisopettajuus

Kolm

iportainen tuki

Oppilashuolto

LähikouluperiaateOsallisuus

Konsultatiivisuus

Maahanm

uuttajaopetus

OP

S2016

Arviointi

Vaativa erityinen tuki

Monialainen oppimiskokonaisuusO

saamisen johtam

inen

Laaja-alainen osaaminen

DigitaidotTyörauha

MonitarpeisuusStrukturointi

VisualisointiEnnakointi

Havainnollistam

inen Pelillisyys

Toiminnallisuus

Toimintakyky

Hahm

ottaminen

Ajattelutaidot

Muisti

Oppimaan oppiminen

Arjen taidot

Tunnetaidot

Viittom

atN

äönkäyttö

Apuvälineet

Kommunikointi

AA

C

MotoriikkaTarkkaavuus

ToiminnanohjausLiikkumistaito

Hyvinvointi

Näkö

Kuulo

Kieli

Autism

ikirjo

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen verkosto

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen verkosto

JyväskyläSirpa [email protected]

HelsinkiLeea [email protected]

Suunnitellaan yhdessä sopivat kurssit ja koulutukset:Luennot TyöpajatKoulutuspäivät Prosessikoulutukset Vesot

Koulutusesite_Valteri_2016_A5.indd 2 2.3.2017 13:14:07