OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL . BERD deel 6_juni 2013.pdf¢  Zorg...

Click here to load reader

download OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL . BERD deel 6_juni 2013.pdf¢  Zorg dat je een

of 47

 • date post

  05-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL . BERD deel 6_juni 2013.pdf¢  Zorg...

 • OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE

  BEROEPSTAAK D, DEEL 6 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:………………….

 • Beroepstaak D, deel 6/ juni 2013 MBO-Verpleegkundige

  Albeda College branche Gezondheidszorg Opleiding tot Verpleegkundige

  2

 • Beroepstaak D, deel 6/ juni 2013 MBO-Verpleegkundige

  Albeda College branche Gezondheidszorg Opleiding tot Verpleegkundige

  3

  Inhoudsopgave

  Beroepsopdracht D Blz. 3 Activiteiten school Blz. 5 Activiteiten praktijk Blz. 33 Toets beroepsopdracht D/DEEL 6 Blz. 43 Onderstaande vaardigheden horen bij DEEL 6

  Intraveneus injecteren*

  Perifeer infuus inbrengen*

  Venapunctie uitvoeren*

  Bedienen van infuuspomp en een spuitpomp

  Toedienen geneesmiddelen in opgeloste vorm via een infuussysteem/toedieningssysteem (pomp, kolf of zakje)

  Toedienen vloeistoffen via centraal infuus (ZH-VVT)

  Controleren centraal infuus (ZH-VVT)

  Transfusie (ZH)

  Thoraxdrainage (ZH)

  Onderstaande vaardigheden die kunnen worden getoetst in DEEL 6 Deze vaardigheden zijn onder deze titels terug te vinden op Vilans Reanimeren staat nog niet op Vilans, maar is wel op practicumsite te vinden

  Intraveneus toedienen medicatie m.b.v. zijlijn perifeer infuus

  Intraveneus toedienen medicatie perifeer verblijfssysteem

  Bloed afnemen perifeer venapunctie

  Inbrengen perifere canule infuus

 • Beroepstaak D, deel 6/ juni 2013 MBO-Verpleegkundige

  Albeda College branche Gezondheidszorg Opleiding tot Verpleegkundige

  4

 • Beroepstaak D, deel 6/ juni 2013 MBO-Verpleegkundige

  Albeda College branche Gezondheidszorg Opleiding tot Verpleegkundige

  5

  Beroepsopdracht Beroepstaak D Startbekwaam

  Kun jij de verpleegtechnische handelingen zelfstandig uitvoeren? In de afgelopen periode heb je op school alle verpleegtechnische handelingen uitgevoerd. Je hebt deze verpleegtechnische handelingen getoetst op school en/of in de BPV en de verpleegtechnische handelingen zijn afgetekend op de aftekenlijst. Voor het behalen van je diploma moet je alle verplichte verpleegtechnische handelingen en de voor de setting bepaalde verpleegtechnische handelingen met keuze hebben afgetekend. Misschien heb je in de BPV niet alle verpleegtechnische handelingen kunnen aftoetsen en kunnen aftekenen, omdat het niet voorkwam. De verpleegtechnische handelingen die je niet hebt kunnen aftekenen in de praktijk kun je op school in een simulatie in het skillslab alsnog aftoetsen. De startbekwame beroepsopdracht luidt:

  Laat in de BPV zien dat je de verpleegtechnische handelingen zelfstandig kunt uitvoeren? Mocht dit niet mogelijk zijn dan luidt de startbekwame opdracht: Laat je SLB zien dat je verpleegtechnische handelingen in een simulatie in het skillslab kunt uitvoeren.

  Je SLB mag hierbij het volgende van je verwachten aan bewijslast:

   Alle verplichte verpleegtechnische vaardigheden zijn afgetekend door de docent op school op de overzichtslijst

   Alle verpleegtechnische vaardigheden naar keuze zijn afgetekend door de docent op school op de overzichtslijst.

   De getoetste vaardigheden in de praktijk zijn afgetekend op de overzichtslijst door je begeleider in de praktijk.

   Je hebt alle beoordelingsformulieren van de getoetste vaardigheden in de praktijk verzameld.

 • Beroepstaak D, deel 6/ juni 2013 MBO-Verpleegkundige

  Albeda College branche Gezondheidszorg Opleiding tot Verpleegkundige

  6

 • Beroepstaak D, deel 6/ juni 2013 MBO-Verpleegkundige

  Albeda College branche Gezondheidszorg Opleiding tot Verpleegkundige

  7

  ACTIVITEITEN SCHOOL

  Ondersteuningsmagazijn School

  Beroepstaak D

  Gevorderd 2

  Activiteiten Datum Paraaf

  Verpleegtechnische handelingen

  Toedienen geneesmiddelen in opgeloste vorm via een infuussysteem/toedieningssysteem (pomp, kolf of zakje)

  Bedienen van infuuspomp en een spuitpomp

  Voorbehouden handelingen

  Inbrengen van een perifeer infuus (vaardigheid)

  Venapunctie (vaardigheid)

  Intraveneus injecteren (vaardigheid)

  Overige verpleegtechnische handelingen

  Controleren centraal infuus (ZH-VVT)

  Transfusie (ZH)

  Thoraxdrainage (ZH)

  Rekentaken

  Rekentaak 1: Geneesmiddelen toedienen per infuus

  Rekentaak 2: Geneesmiddelen toedienen per infuus

  Zelftest

  Zelftest; toedienen van vloeistoffen en bloedtransfusie

 • Beroepstaak D, deel 6/ juni 2013 MBO-Verpleegkundige

  Albeda College branche Gezondheidszorg Opleiding tot Verpleegkundige

  8

  Geneesmiddelen toedienen via verschillende toedieningssystemen (pomp, kolf of zakje)

  Resultaat De student heeft zich verdiept in het toedienen van geneesmiddelen via verschillende toedieningssystemen.

  Praktische voorbereiding

  Zorg dat je een PC bij de hand hebt. Print de protocollen: Intraveneus toedienen van medicatie mbv zijlijn bij perifeer infuus Intraveneus toedienen medicatie via perifeer verblijfssysteem. Stem af met welke klasgenoten je de vaardigheid gaat oefenen in het praktijklokaal (maximaal 3 personen).

  Theorie Het farmaceutisch kompas. Internet Vilans site: Intraveneus toedienen van medicatie mbv zijlijn bij perifeer infuus Intraveneus toedienen medicatie via perifeer verblijfssysteem

  Locatie School/thuis

  Evaluatie Bespreek de activiteiten na met de docent in de klas.

  Werkproces competentie

  1.3 Verpleegtechnische handelingen uitvoeren (K, L, T)

  Verplicht/keuze verplicht

  Activiteit 1: Opdracht: Intraveneus injecteren, toedienen geneesmiddelen in opgeloste vorm via een infuussysteem/toedieningssysteem (pomp, kolf of zakje) Voordat je gaat beginnen in het skillslab met het oefenen van de vaardigheden moet je eerst de onderstaande vragen maken en bestuderen. Ga naar portaal en klik op vilans protocollen. Je kunt bij dit onderwerp zoeken op onderwerp en kiezen voor infuusbehandeling, vervolgens moet je door scrollen naar intraveneus toedienen van medicijnen. Voor intraveneus injecteren kun je zoeken op alfabet. Deze opdracht is deels herhaling en deels verdieping. 1. Op welke wijze wordt medicatie intraveneus toegediend?

  2. Wat is een voordeel van een intraveneuze injectie en wat zijn de een nadelen?

  3. Welke vene is geschikt voor het veneus injecteren?

  4. Wat is de essentie van medicatieveiligheid?

  5. Hoe zijn de taken medicijntoediening verdeeld, beschrijf in het kort wat deze taak inhoud.

  6. Wat zijn de verantwoordelijkheden t.a.v. medicijntoediening van de arts, de cliënt, de apotheker

  en de verpleegkundige/verzorgende.

  7. Hoe moet je handelen bij toedieningsfouten?

  8. Welke adviezen zijn er voor de veiligheid zorgverlener?

  9. Hoe kun je verstopping voorkomen bij een perifere canule, CVK of een veneus poortsysteem?

  10. Welke katheters mogelijk absoluut niet geflusht of doorgespoeld worden?

  11. Noem 3 redenen om te flushen?

  12. Hoe vaak moet je flushen?

  13. Welke zorgvragers krijgen Dobutamine intraveneus toegediend?

  14. Wat zijn de bijwerkingen en/of complicaties van dobutamine?

  15. Hoe moet je handelen bij een extravasatie?

  16. Welke zorgvragers krijgen Immunoglobuline toegediend?

 • Beroepstaak D, deel 6/ juni 2013 MBO-Verpleegkundige

  Albeda College branche Gezondheidszorg Opleiding tot Verpleegkundige

  9

  17. Hoe vaak dient de toediening van immunoglobulinen plaats?

  18. Geef aandachtspunten over de inloopsnelheid van immunoglobulinen.

  19. Wat zijn de bijwerkingen van immunoglobulinen?

  20. Wat is Methylprednisolon?

  21. Voor welke zorgvragers is methylprednisolon geïndiceerd?

  22. Wanneer is Methylprednisolon gecontra-indiceerd?

  23. Hoe is de toedieningswijze en de dosering van Methylprednisolon?

  24. Wat zijn de bijwerkingen en/of complicaties van Methylprednisolon?

  25. Wat is Teicoplanine?

  26. Wanneer is Teicoplanine geïndiceerd?

  27. Wat zijn de contra-indicaties van teicoplanine?

  28. Wat is de toedieningswijze van teicoplanine?

  29. Wat is de maximale houdbaarheid van teicoplanine in opgeloste vorm?

  30. Wat zijn de bijwerkingen en/of complicaties van teicoplanine?

  Activiteit 2 :

  Bereid een PowerPoint presentatie voor over het toedienen van medicatie per infuus. In de presentatie moet in ieder geval de volgende items aanbod komen:

   W