Open Source Software, Open Standaarden

Click here to load reader

 • date post

  09-May-2015
 • Category

  Technology

 • view

  373
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Deze presentatie is verzorgd op de Masterclass Open Source van Stichting Praktijkleren en ECABO en gaat in op de begrippen open source software, open standaarden en interoperabiliteit. Tevens geeft de presentatie enige (politiek) context van deze begrippen binnen de Nederlandse publieke sector.

Transcript of Open Source Software, Open Standaarden

 • 1.Masterclass Open Source Rotterdam, 4 maart 2010 Fabrice Mous [email protected] +31 648585162

2. [email protected]://www.linkedin.com/in/fabricemous http://twitter.com/fabricemous 3. 1.Free Redistribution 2.Source Code 3.Derived Works 4.Integrity of The Author's Source Code 5.No Discrimination Against Persons or Groups 6.No Discrimination Against Fields of Endeavor 7.Distribution of License 8.License Must Not Be Specific to a Product 9.License Must Not Restrict Other Software 10.License Must Be Technology-Neutralhttp://www.opensource.org/docs/definition.php 4. Nederland Open in Verbinding, Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-)publieke sector, 2007 5. Ruimte voor verbeelding 9 april 25 6. Wetgevende interoperabiliteitInteroperabiliteitInteroperabiliteitstelt eisen aanOrganisatorische interoperabiliteitfaciliteertSemantische interoperabiliteitTechnische interoperabiliteit 7. http://www.jpl.nasa.gov/missions/missiondetails.cfm?mission=MCO 8. MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S. Voorgesteld 20 november 2002 De Kamer, gehoord de beraadslaging,constaterende, dat software een cruciale rol speelt in dekennissamenleving; voorts constaterende, dat de aanbodzijde van desoftwaremarkt op dit moment sterk geconcentreerd is en het veranderen vanleverancier vaak hoge overstapkosten met zich brengt; van mening, dat dit demededinging beperkt en de samenleving niet optimaal profiteert van demogelijkheden die software biedt; verzoekt de regering zich maximaal in tezetten om hier verbetering in aan te brengen; verzoekt voorts de regering ervoor te zorgen dat in 2006 alle door de publiekesector gebruikte software aan open standaarden voldoet; verzoekt voorts deregering actief de verspreiding en ontwikkeling van software met een openbroncode (open source software) in de publieke sector te stimuleren en hiervoorconcrete en ambitieuze doelstellingen te formuleren, en gaat over tot de ordevan de dag, Vendrik Stuger, Netelenbos, Gerkens, Giskes, Jense, Van Dijke, Hessels Tweede Kamer, Vergaderjaar 2002/2003, 28600 XIII, nr 30. 9. MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S. Voorgesteld 20 november 2002 De Kamer, gehoord de beraadslaging,constaterende, dat software een cruciale rol speelt in dekennissamenleving; voorts constaterende, dat de aanbodzijde van desoftwaremarkt op dit moment sterk geconcentreerd is en het veranderen vanleverancier vaak hoge overstapkosten met zich brengt; van mening, dat dit demededinging beperkt en de samenleving niet optimaal profiteert van demogelijkheden die software biedt; verzoekt de regering zich maximaal in tezetten om hier verbetering in aan te brengen; verzoekt voorts de regering ervoor te zorgen dat in 2006 alle door de publiekesector gebruikte software aan open standaarden voldoet verzoekt voorts deregering actief de verspreiding en ontwikkeling van software met een openbroncode (open source software) in de publieke sector te stimuleren en hiervoorconcrete en ambitieuze doelstellingen te formuleren, en gaat over tot de ordevan de dag, Vendrik Stuger, Netelenbos, Gerkens, Giskes, Jense, Van Dijke, Hessels Tweede Kamer, Vergaderjaar 2002/2003, 28600 XIII, nr 30. 10. MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S. Voorgesteld 20 november 2002 De Kamer, gehoord de beraadslaging,constaterende, dat software een cruciale rol speelt in dekennissamenleving; voorts constaterende, dat de aanbodzijde van desoftwaremarkt op dit moment sterk geconcentreerd is en het veranderen vanleverancier vaak hoge overstapkosten met zich brengt; van mening, dat dit demededinging beperkt en de samenleving niet optimaal profiteert van demogelijkheden die software biedt; verzoekt de regering zich maximaal in tezetten om hier verbetering in aan te brengen;verzoekt voorts de regering ervoor te zorgen dat in 2006 alle door depublieke sector gebruikte software aan openstandaarden voldoet verzoekt voorts de regering actief deverspreiding en ontwikkeling van software met een open broncode (open sourcesoftware) in de publieke sector te stimuleren en hiervoor concrete en ambitieuzedoelstellingen te formuleren, en gaat over tot de orde van de dag, VendrikStuger, Netelenbos, Gerkens, Giskes, Jense, Van Dijke, HesselsTweede Kamer, Vergaderjaar 2002/2003, 28600 XIII, nr 30. 11. 17-09-2007 (1 dag voor Prinsjesdag) 12. http://www.noiv.nl 13. Re:trospect Open source software Open standaarden Interoperabiliteit Aanleiding beleidsontwikkeling Motie Vendrik Actieplan Nederland Open in Verbinding 14. Masterclass Open Source Rotterdam, 4 maart 2010 Fabrice Mous [email protected] +31 648585162