Ontmoeting met de buren (deel 1)

download Ontmoeting met de buren (deel 1)

of 57

 • date post

  14-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  168
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ontmoeting met de buren (deel 1)

 • WelkomNatuurpunt Velpe-Meneniet alleen dromen van een mooie toekomst neen, we werken eraan.Ontmoeting met de buren Deel 1

 • N2000 in Droog Haspengouw

 • Overgang Atlantisch-ContinentaalRapportering N2000 habitats en soorten volgens natuurlijke grenzen binnen lidstaat

 • Dwergblauwtje

 • N2000 en Droog Haspengouw

 • N2000 in Droog Haspengouw

 • N2000 in Droog Haspengouw

 • N2000 in Droog Haspengouw2330_dw, 3260, 6510_hu, 6510_hua, 6510_huk, 6210_hk, 6210_sk, 6230_hnk, 6410_mo, 6430_hf, 6430_bz,7140_base, 7220, 7230, 8310, 9120, 9130, 9150, 91E0

 • kerngebied akkerfauna incl N2000 soorten: kiekendieven, hamster,

 • Leemplateaus van HenegouwenLeemplateaus van Droog-Haspengouw

  kerngebieden voor akkerfauna in Belgi

 • 1999: > 20 hamsters

 • 2009: 0 hamsters

 • MORINELPLEVIERENBijlage 1 soort EU Vogelrichtlijn

  Jaarlijks enkele % Europese populatie op vaste pleisterplaatsen in Belgisch Haspengouw!Vogelrichtlijngebied waardig + kern kiekWindmolen aanvlieg gevoelige soort !..

 • Grauwe kiekendief 2012

 • Grauwe kiekendief

 • Blauwe kiekendiefBewijs populatie opbouw Droog Haspengouw

 • Blauwe kiekendievenen N2000habitats

 • Een toekomst voor blauwe kiekendieven in HaspengouwBijlage 1 EU-Vogelrichtlijn Link met natura 2000 habitats2012: meer territoria en ruimer potentieel dan grauwe kiek in Belge dankzij intensief speurwerk WGG/GTBLeemstreek Belgi te soigneren kerngebied Hypothese standvogel en populatie opbouw deels bewezen

 • NATUURPUNT Velpe Mene: Graan voor Gorzen

 • Akkerflora in Vlaanderen

 • Graan voor gorzen

 • 2008: 250-300 territoriaVan 7100 naar 710 territoria Grauwe gorzen in Belgi op 35 jaar tijd?2012: nog 200 territoria in Vlaanderen?...Verspreiding Grauwe Gors

 • - 90 %

 • Trend van de Grauwe Gors in Europa (www.ebcc.org).

 • broedsucces

 • Maatregelen op de juiste plaats werken!!!

 • Graan voor Gorzen: Katerspoel te Hoegaarden. akkerreservaat in wisselbraak onder tweeslagstelsel.

 • Graan voor Gorzen: gorzenbeheer

  biotoopversterking Geelgors en Grauwe gorsakkerreservaten jaarrond voedselbronjaarlijkse inzaai zomertarwe of tweejaarlijkse inzaai tarwe in wisselbraakopbrengst blijft staangeen gebruik van pesticidenonbehandeld zaaigraan als voedsel voor akkervogels

 • Graan voor Gorzen:succesverhaal Geelgors:Populatiegroei

 • prioritair kerngebied akkervogels (rood vlak)kerngebied akkervogels (rode en bruine lijn)zoekzone akkervogels (blauwe lijn) Afbakening beheerovereenkomsten akkervogels

 • Overzicht oppervlakten (ha)

  Kerngebied27.251 waarvan prioritair5.158Zoekzone59.561Totaal86.812

 • prioritair kerngebied akkervogels (rood vlak)kerngebied akkervogels (rode en bruine lijn)zoekzone akkervogels (blauwe lijn)

 • WWW.GRAUWEGORS.BE WWW.GRAANVOORGORZEN.BEWerkgroep Grauwe Gors

  DE GORS

  BRUANTBUNTING

 • Kalkakkers in natuurontwikkelingKalkrijkdom west oost gradint leemstreekGoede uitgangsituatie ontwikkeling schraalgraslandAfstand bronpopulaties belangrijk. Verschralingsbeheer noodzakelijk:kiemkansenBuffers bij uitstek, infiltratiegebieden grondwaterafh. NatuurSamen met akkerreservaten pionierwerk in regio surplus op lang beheerde gebieden (calthions, blauwgrasland,moerassen,..)

 • Die orchideen zijn niet slechts een charmant symbool, maar een graadmeter... Fondsenwerving orgidee 1991

 • Van Natuurreservaten naar natuurgebiedenPostzegelgrote natuurgebieden, konden het eroderen van het landschap niet tegen gaan... naar aanleiding van 20 jaar bestaan Paddepoel

  Natuurgebieden Velpe-MeneNatuurgebied1994199619982000200220042006200920112012

  Paddepoel1,81,81,859,315,315,362,870,270,2Aardgat3336,36,7777,27,27,2Spoorwegzate Hoegaarden-Tienen0,80,80,85,713,413,613,618,319,019,0Blauwschuurbroek33333,93,93,97,17,17,1Snoekengracht12,712,713,213,223,132,133,334,834,834,8Meldertbos1010101024,2313131,031,031,0Rosdel46,616,463,764,968,770,175,475,475,4Hazenberg1,91,91,91,91,91,955,05,05,0Mene-en Jordaanvallei3152,58086,890,39295,299,6102,0Weterbeek2,32,32,62,62,64,25,85,85,8De Zeyp114,74,78,88,811,014,214,2Molensteen1,51,522244,04,04,0Tiens broek7,87,88,58,58,58,519,019,0Velpevallei Zuurbemde1,83,13,13,13,13,13,1Koebos18,718,726,62830,032,432,4Roosdaalbeekvallei88828,528,528,5De Zijp en Hooibos1,61,61,63,03,53,5Zwartebos4,64,6814,816,422,0Bosdel1,31,31,31,3Totaal37,276,6116,2227,4289330,8349,4446,7477,5485,5

 • De snoekengracht barst van het werk.... Verslag bestuursvergadering 1976Natuurbeheer is de vervanger van deze natuurlijke processen

 • Bierbeekse valleien.

 • Natuur-ID :WeterbeekOprichting: 1995Ligging: Weterbeekvallei LovenjoelDeelgebieden: WeterbeekOppervlakte: 5,8 haBescherming: NatuurgebiedHabitat: dottergraslanden, rietland, broekbossenBeheerplan: Erkend beheerplanDoelsoorten: hazelworm, reuzepaardestaartBeheerteam verantwoordelijke :Esther

 • Weterbeek

 • Natuur-ID : KoebosOprichting: 2001Ligging: Molenbeekvallei Pellenberg en lovenjoelDeelgebieden: koebos, Langebos en Groot parkOppervlakte: 32,4 haBescherming: Europees Habitat gebied en natuurgebied.Habitat: Broekbossen, hooilanden en park relict.Beheerplan: Erkend beheerplanDoelsoorten: Goudveil, Ingekorven vleermuis, Blauwe zegge, PadderusBeheerteam verantwoordelijke : Marc en Frank

 • Koebos

 • Koebos deelgebied Groot park

 • Natuur-ID : Zwarte bosOprichting:2000Ligging: Molenbeekvallei BierbeekDeelgebieden: Zwarte bos en Rotte bosOppervlakte: 16,1 haBescherming: europees habitat gebied en natuurgebiedHabitat: Blauwgraslanden, broekbossen, Dottergraslanden en Riet moerasBeheerplan: Erkend beheerplanDoelsoorten: Brede orchis, Gele zegge, levendbarende Hagedis, EenbesBeheerteam verantwoordelijke: Margriet,Hugo en Frank

 • Zwarte bos

 • Hoegaardse valleiwaarde geven aan het landschap

 • Droog haspengouw:

  geen vog richtlijn gebied,

  amper habitatrichtlijngebied afgebakend.

  Herbergt nochtans her en der habitats waarvan enkele essentieel op gewestelijk niveau en/of belgisch atlantisch niveau

  6510, 6210, 6230, 6410, 7230, 7220 en hab waardig bos 9160, 9120, 9150, 9130, 91E0*

  De natuurlijke grens ipv administratieve gebruikt voor rapportering G-IHD*In 2012 werden dwergblauwtjes incl. waardplanten aangetroffen op de bermen van de HST lijn Leuven-Luik te Willebringen en HoxemPotentile topcorridor Maas-Demer diagonaal door Haspengouw dwars op de natuurlijke valleistructuren Wondklaver werd ingezaaidKolonisatie vanuit populaties MaasvalleiKlavertje 4 ook op de HST lijn?*Droog haspengouw:

  geen vog richtlijn gebied,

  amper habitatrichtlijngebied afgebakend.

  Herbergt nochtans her en der habitats waarvan enkele essentieel op gewestelijk niveau en/of belgisch atlantisch niveau

  6510, 6210, 6230, 6410, 7230, 7220 en hab waardig bos 9160, 9120, 9150, 9130, 91E0*Droog haspengouw:

  geen vog richtlijn gebied,

  amper habitatrichtlijngebied afgebakend.

  Herbergt nochtans her en der habitats waarvan enkele essentieel op gewestelijk niveau en/of belgisch atlantisch niveau

  6510, 6210, 6230, 6410, 7230, 7220 en hab waardig bos 9160, 9120, 9150, 9130, 91E0*Droog haspengouw:

  geen vog richtlijn gebied,

  amper habitatrichtlijngebied afgebakend.

  Herbergt nochtans her en der habitats waarvan enkele essentieel op gewestelijk niveau en/of belgisch atlantisch niveau

  6510, 6210, 6230, 6410, 7230, 7220 en hab waardig bos 9160, 9120, 9150, 9130, 91E0*Droog haspengouw:

  geen vog richtlijn gebied,

  amper habitatrichtlijngebied afgebakend.

  Herbergt nochtans her en der habitats waarvan enkele essentieel op gewestelijk niveau en/of belgisch atlantisch niveau

  6510, 6210, 6230, 6410, 7230, 7220 en hab waardig bos 9160, 9120, 9150, 9130, 91E0**Stefan, de eerste ge(kleur)ringde blauwe kiek van vlaanderen, broedpoging in 2012 NW rand Haspengouw

  Limburg: tot 10tal jaar geleden vermoedelijke broedgevallen Kevie (verhoogd voedselaanbod braaklegging bouw industrieterrein tongeren)Jaarlijks onopgemerkte broedsel tussen tongeren en luik. (kan zowel in akkers als bos als ruigte als struweel broeden)Uitbouw limburgse kernpopulatie is realistisch en kan onafh**Buffer bij uitstek

  Ene akker is de andere niet: Prima uitgangsituatie in vgl met intensief grasland

  Kalk in limburg is straffer dan in hoegaarden; west oost gradint vlaanderen mbt kansrijkdom herstel en grote diversiteit*