Ondernemers Wijzer Nieuwsbrief

of 21 /21
ONDERNEMERS WIJZER NIEUWSBRIEF EDITIE 24 JAARGANG 2 COLUMNS, NIEUWS, OPINIE INFORMATIE EN INSPIRATIE ONDERNEMER VAN DE MAAND: FRANCA VERSMISSEN - GALERIE VERSMISSEN THEMANUMMER OVER EENZAAMHEID VAN DE ONDERNEMER DESIGN BY NU OOK OP: NU OOK OP: JUBILEUM EDITIE 2 JAAR DE EENZAAMHEID VAN ONDERNEMEN

Embed Size (px)

description

Ondrnemers Wijzer nieuwsbrief van juni 2012 met als thema de eenzaamheid van ondernemen.

Transcript of Ondernemers Wijzer Nieuwsbrief

Page 1: Ondernemers Wijzer Nieuwsbrief

ONDERNEMERSWIJZERNIEUWSBRIEF

EDITIE 24 JAARGANG 2

COLUMNS, NIEUWS, OPINIEINFORMATIE EN INSPIRATIE

ONDERNEMER VAN DE MAAND:FRANCA VERSMISSEN - GALERIE VERSMISSEN

THEMANUMMER OVER EENZAAMHEID VAN DE ONDERNEMER

DESIGN BY

NU OOK OP:NU OOK OP:

JUBILEUMEDITIE2 JAAR

DE EENZAAMHEID VAN ONDERNEMEN

Page 2: Ondernemers Wijzer Nieuwsbrief

COLOFON

Cover & Logo:

Studio YDID

Hoofdredactie:

Esther Hoskens

Lay-out en opmaak:

Esther Hoskens

Voor informatie e/o corresponden-

tie:

E: [email protected]

T: 06-23609648

Opgeven uittips en exposities:

E: [email protected]

Aanleveren copij:

Uiterlijk de 25e van de maand per

e-mail naar de redactie

Wilt u de digitale nieuwsbrief ont-

vangen? Stuur uw e-mailadres en

naam naar:

[email protected]

met vermelding van ‘Nieuwsbrief’

COPYRIGHT

© Ondernemers Wijzer 2012

Voorwoord 3

De voldoening maakt veel goed 4

Eenzaamheid 5

Ondernemerschap een ‘prachtbaan’ 8

Een ondernemer eenzaam? 10

Ondernemen doe je niet alleen 12

Top 5 angst valkuilen 14

Ondernemer van de maand:

Franca Versmissen / Gallery Versmissen 15

7 Tips tegen het ‘remi’-gevoel 16

Recept: heerlijke tapas voor zomerse avonden 20

Adverteren 21

INHOUDSOPGAVE

Franca Versmissen, Silvia Bloemsma, Paul Mulder, Jan Kerkhofs, Ma-

riëtte van Drunen, Yvette Dijkhuizen.

MET DANK AAN:

Wilt u reageren op een column? Dat kan. Stuur uw reactie naar het

mailadres van de columnist of naar

[email protected].

Referenties zijn altijd welkom!

REFERENTIES

Volg ons via LinkedIn en Twitter

@OndernemersWijs

De nieuwsbrief bestaat 2 jaar. Steeds vaker mogen

wij de complimenten van onze lezers ontvangen voor

de pakkende onderwerpen en de inspirerende bij-

dragen van onze columnisten. En daar zijn we natuur-

lijk erg dankbaar voor. Op naar de volgende mijl-

paal.

EEN HOERAATJE !

Page 3: Ondernemers Wijzer Nieuwsbrief

Pagina 3 Ondernemers Wijzer

Nieuwsbrief juni Nr. 24 / 06-2012 2e jaargang

Per jaar komen er zo’n 100.000 ondernemers bij. De vrijheid en onafhankelijkheid

van het ondernemerschap trekt heel wat mensen aan. Maar aan die medaille zit ook

een keerzijde.

Degenen die gekozen hebben om een Zelfstandig Professional te worden, hebben

allemaal de drive, zijn gepassioneerd, zijn vol vertrouwen en hebben een sterk onder-

nemersplan. Ondernemersplannen gaan helaas niet over een mooi logo of een flitsen-

de website. Het is vele malen belangrijker om je af te vragen of je tegen de een-

zaamheid en de angst kunt.

Zeker voor mensen die eerst een verantwoordelijke functie hebben gehad in een

(grote) onderneming en daarna voor zichzelf beginnen is het een groot contrast.

Waar ze vroeger deel uitmaakten van een team, staan ze er plots alleen voor. Wan-

neer ze in een organisatie een moeilijke beslissing moesten nemen, dan konden ze

overleg plegen met hun collega’s. In het eigen bedrijf krijgt men die feedback niet.

Ook bij de partner, het gezin en de vrienden kan men niet altijd terecht. Objectief

gezien kan men zelfs zeggen dat de ondernemer en zijn omgeving tegengestelde

interesses hebben. Het gezin wil in de eerste plaats gemeenschappelijke problemen

kunnen bespreken en bezorgdheden delen met elkaar. De vrienden houden van het

sociale contact, maar hebben vaak geen bedrijf en tonen weinig interesse. De onder-

nemer is in eerste plaats bezig met het overleven en de groei van zijn bedrijf en ziet

in de sociale activiteiten een gemiste kans om nog beter zaken te doen.

Angst? Ja. Want een leven van een ondernemer is leven in onzekerheid. Bovendien

heeft elke ondernemer angst om te falen. Daar tegenover staat dat het hebben van

faalangst, de ondernemer zal leiden naar zijn doel. Mits de angst niet gaat domine-

ren en natuurlijke stappen en plannen gaat dwarsbomen. Schamen voor faalangst

hoeft niet. Kijk ernaar en laat het een raadgever zijn voor hoe het ook anders kan.

En eenzaamheid, want als ondernemer ben je nooit meer onderdeel van de groep.

Eenzaamheid is een gevaar voor een startende ondernemer. De ene dag zie je het

helemaal zitten, de volgende dag een en al vertwijfeling. Dit zijn de momenten waar-

op je ontdekt dat je als ondernemer het gevoel hebt dat je eenzaam bent. Vragen als

‘waar ben ik mee bezig’, ‘wat wil ik bereiken’ en ‘wat doe ik’. Nachten kun je wakker

liggen, eenzaam alles overdenken.

Het bijzondere is natuurlijk dat dit een fase is van groei. Je bent aan het groeien als

persoon, als ondernemer en als bedrijf. Het is een hele bijzondere fase. Iets wat het

ondernemerschap mooi maakt. Alleen op het moment zelf voelt het wat vervelend.

Ondernemers hebben ruggengraat

En toch is ondernemen geweldig. Een loopbaan voor de doorzetters onder ons. Aan-

houders die nooit de moed verliezen, altijd met een big smile weer kansen zien en

weten dat ze uiteindelijk alleen zijn. Maar ze weten ook dat ze zelf kiezen, sturen en

creëren. Ze voelen dat ze leven, elke dag. En ze weten zeker dat ze geen baas heb-

ben, daar hebben ze best wat onzekerheid en eenzaamheid voor over.

Ik wens jullie veel lees-/leerplezier.

Met collegiale groet,

Esther Hoskens

VOORWOORD

De onafhankelijkheid en de

gelegenheid tot ongehinder-

de creativiteit zijn de facto-

ren die eigenaars de groot-

ste voldoening geven.

Ondernemers nemen graag

zonder goedkeuring van

meerderen besluiten over

gewichtige zaken. Ze halen

hun neus op voor bureau-

cratie, gaan milieus waar

piramidevormige macht-

structuren en de politiek van

de bazen het succes bepalen

uit de weg en trachten hun

leven volledig in eigen hand

te houden.

Page 4: Ondernemers Wijzer Nieuwsbrief

Pagina 4 Ondernemers Wijzer

Nieuwsbrief juni Nr. 24 / 06-2012 2e jaargang

Synoniemen voor eenzaamheid zijn: afgezonderdheid, afzondering, isolement, stilte en

verlatenheid.

Voor mij passen de woorden ‘isolement’ en ‘verlatenheid’ absoluut niet in het rijtje. Stilte kan ik koesteren. De rust om me heen maakt dat ik zelf vanbinnen ook rustig word. Voor mijn werk trek ik me terug in mijn atelier. Afzondering helpt mij om de emoties kwijt te kunnen in het werk. Volledig opgaan in het werk, alles en iedereen om

je heen vergeten, inspiraties tot uiting brengen. Dat zijn heerlijke uren.

Maar eenzaamheid als ondernemer ken ik zeer zeker wel. In tegenstelling tot de meesten onder ons heb ik geen levenspartner. Wanneer er keuzes gemaakt moeten worden, het uitzetten van acties, bij onderhandelingen, e.d. dan zijn er momenten dat ik best last kan hebben van het zgn. ‘Remi’-gevoel. ’s Avonds in bed overloop ik de dag en er zijn absoluut tijden waarop ik mezelf afvraag ‘waarom doe ik dit’, ‘waarom heb ik überhaupt hiervoor gekozen’ en ‘gaat het mij lukken om een boterham te verdienen met wat ik doe’. Die schouder waar je eens tegen aan kan leunen, een

klankbord, de objectieve kijk van de ander, ja absoluut, die mis ik soms echt wel.

Het weerhoudt mij echter niet om de volgende dag vol goede moed en met gedre-venheid de uitdaging weer aan te gaan. Behaalde succesjes motiveren des te meer

om door te gaan, om vol te houden.

Als ik terugkijk naar de afgelopen jaren dan durf ik mezelf best een schouderklopje

te geven. Er zijn vele tegenslagen op mijn pad gekomen. Ik heb veel, heel veel onder-

nomen en ook het nodige lesgeld betaald. Maar desondanks zie ik ook een heel ster-

ke groei. Geen groei in het bedrijf, maar een persoonlijke groei. Bij de start van mijn

onderneming dacht ik heel goed te weten wat ik wilde. Ik had een toekomstvisie

waarvan ik overtuigd was dat die heel sterk was. Gaandeweg heb ik met enige re-

gelmaat mijn neus gestoten en vervolgens (noodgedwongen) mijn plannen bij moeten

stellen. Is dat een kwalijke zaak?

Lees verder op de volgende pagina.

DE VOLDOENING MAAKT VEEL GOED

Column: Esther Hoskens, [email protected]

Ondernemers Wijzer

Nieuwsbrief juni Nr. 24 / 06-2012 2e jaargang

Ondernemers Wijzer

Nieuwsbrief juni Nr. 24 / 06-2012 2e jaargang

Page 5: Ondernemers Wijzer Nieuwsbrief

Pagina 5 Ondernemers Wijzer

Nieuwsbrief juni Nr. 24 / 06-2012 2e jaargang

EENZAAMHEID

Column: Paul Mulder, [email protected]

Volgens Wikipedia is eenzaamheid: ‘het gevoel alleen te zijn, van geïsoleerd te zijn

van 'de anderen'. Onderzoekers omschrijven eenzaamheid als ‘het ervaren verschil tus-

sen gewenste en aanwezige contacten.’ Bij mij is dat verschil er nauwelijks. Ik ben graag

alleen en kan ook prima alleen zijn. Als ik bijvoorbeeld wil schrijven, isoleer ik me zéér

bewust van ‘de anderen’ om zo mijn gedachten vrij te kunnen laten zwerven en me te

kunnen concentreren op dat wat ze me te vertellen hebben.

En, om nog even terug te keren naar Wikipedia: ‘Het is goed te beseffen dat eenzaam-

heid iets anders is dan sociaal isolement. Eenzaamheid is een gevoel, sociaal isolement

een situatie. Anders gezegd: er is wezenlijk verschil tussen alleen zijn, en je alleen voelen.’

De mens is vanuit zijn wezenlijkheid bovenal een sociaal wezen die anderen in zijn

leven nodig heeft om zich veilig bij te voelen, aan te kunnen spiegelen, mee te kunnen

identificeren, of aan te kunnen optrekken. In de meest basale vorm hadden we vroe-

ger allemaal ‘anderen’ nodig om te kunnen overleven, maar daar lijkt in onze maat-

schappij verandering in te zijn gekomen. Die verandering is grotendeels schijn, maar

onze maatschappij biedt individuen wel de mogelijkheid zich ervan te distantiëren, en

slechts dan naar buiten te treden als daartoe de behoefte ontstaat.

Als ik diep in mijn hart kijk, en dat doe ik met enige regelmaat, zou ik zomaar zo’n

individu kunnen worden. Iemand die zich slechts dan onder de mensen begeeft als hij

niet anders kan. De rust die daarmee in mijn hoofd zou kunnen ontstaan zou ik als ui-

terst heilzaam ervaren. Niemand die mijn gedachten en planning komt verstoren of,

soms letterlijk, steeds door mijn beeld heen loopt. Maar als ik aan de andere kant

eerlijk ben, zou ik bepaald niet zonder een mensen om mij heen kunnen.

Lees verder op de volgende pagina.

Nee, in tegenstelling. Het maakt mij sterker. Ik ben niet bang om fouten te maken. On-dernemen houdt in dat je leert van je fouten, dat je ze onder ogen durft te zien. Kort-om; houdt de spiegel eens voor en durf eerlijk naar jezelf te kijken, durf toe te geven

dat het niet de beste of de slimste keuze was.

Het is een harde leerschool. Voedt dit mijn angst? Gelukkig niet. Steeds meer zie ik mogelijkheden, steeds beter lukt het mij om anders naar dingen te kijken, steeds vaker word ik creatiever m.b.t. het behalen van doelstellingen. Momenten van ongerustheid of onzekerheid ken ik net zo goed als elk andere ondernemer. Netwerkbijeenkomsten, evenementen, workshops, etc. zijn daarom voor mij erg belangrijk. Hier ontmoet ik mensen die soortgelijke problemen kennen (zowel zakelijk als privé) en die open staan om elkaar te helpen. Wat ik de afgelopen jaren aan ervaring en kennis heb opge-

daan is zo waardevol.

Onlangs deed ik de uitspraak: ‘De kunst om vol te houden is misschien wel de moeilijk-ste die er is’. Een collega-ondernemer reageerde hierop met de aanvulling: ‘maar

geeft wel de grootste voldoening!’

Eenzaam als ondernemer? Soms, maar de voldoening is groot.

Vervolg pag. 4

Het is goed te beseffen

dat eenzaamheid iets

anders is dan sociaal iso-

lement.

Eenzaamheid is een ge-

voel, sociaal isolement

een situatie.

Page 6: Ondernemers Wijzer Nieuwsbrief

Pagina 6 Ondernemers Wijzer

Nieuwsbrief juni Nr. 24 / 06-2012 2e jaargang

Zo zou ik er niet aan moeten denken dat mijn liefste er niet meer zou zijn om mee te

lachen, te vrijen, of met woorden mee te duelleren. Dat soort interactie houdt me ge-

zond en (nog enigszins) ‘bij de les’.

Als ik echter wel eens fantaseer over een ideale wereld, stel ik me die voor zoals ik

me het Institute for Advanced Study in Princeton voorstel. Het instituut waar Prof.dr.

Robbert Dijkraaf, een man die ik zeer bewonder, leiding aan gaat geven. Ik zie dan

voor me zo’n oud Engels landhuis, omgeven door een lommerrijk park, dat zodanig

gehuld is in gewichtige en serene rust, dat je bang bent die rust door het geluid van je

sterfelijke voetstappen te verstoren.

Het huis bestaat uit meerdere ruime kamers, elk met hoge ramen die de bewoner uit-

zicht bieden op het park. En elke kamer heeft natuurlijk een bediendenbelletje en

open haard voor die natte en koude winteravonden. In mijn fantasie bewoon ik dan

zo’n kamer, en wordt deze alleen geacht te verlaten voor de gezamenlijke lunch en

de ‘afternoon tea’. Verder hoef ik niets, en mag ik me volledig wijden en met niets

anders bezighouden dan met studeren en schrijven. En dat terwijl ik directe toegang

heb tot de meest up to date en vooraanstaande kennis op elk denkbeeldig vakge-

bied; een soort levende bibliotheek. Héérlijk lijkt me dat! En wat zou ik daar allemaal

kunnen leren? Zou ik de mens dan ooit leren begrijpen en doorgronden? En zijn brein?

Want vooral zijn brein zou ik bestuderen, dagen en zelfs jarenlang.

Maar ja, dat zijn maar dromen, en zullen wel altijd dromen blijven. Ik ben tenslotte op

geen enkel vakgebied een uitblinker, noch acht ik de kans erg groot dat er iemand is

die mij ooit als absolute autoriteit zal beschouwen en mij de carrière schenkt om me

zo’n leven ook maar enigszins te kunnen veroorloven. Ik ploeter dus maar gewoon

door zoals nu –als enigszins wereldvreemde eenling tussen mijn mede stervelingen-

onderwijl trachtend de wereld dagelijks een héél klein beetje mooier te maken. En dat

is, ook al zeg ik het zelf, best een mooi leven.

Vervolg pag. 5

Page 7: Ondernemers Wijzer Nieuwsbrief

Pagina 6 Ondernemers Wijzer

Nieuwsbrief juni Nr. 24 / 06-2012 2e jaargang

Page 8: Ondernemers Wijzer Nieuwsbrief

Pagina 8 Ondernemers Wijzer

Nieuwsbrief juni Nr. 24 / 06-2012 2e jaargang

Het ondernemer zijn kent veel uitdagingen. Over veel zaken moeten beslissingen wor-

den genomen en knopen worden doorgehakt. Als zzp'er werk je vaak alleen, welis-

waar voor of met opdrachtgevers maar je staat alleen aan het roer.

Dus ook alle verantwoordelijkheid rust op je schouders. De verantwoordelijkheid van

de richting en de koers die je uit wil. De verantwoordelijkheid van de financiële status

van je bedrijf etc.

Dat betekent dat je de ene dag bruist van de ideeën en vol overtuiging plannen be-

denkt om vervolgens een paar dagen later weer helemaal te gaan twijfelen. "Was

het wel zo'n goed plan?"

Ondernemen is continue keuzes maken, en aan het maken van die keuzes kleeft vaak

een bepaald risico. De ene keer wat groter en de andere keer wat minder groot.

Niet zelden wordt door ondernemers, vooral de zzp'er de keuze gemaakt geen pensi-

oen op te bouwen of een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Soms sim-

pelweg omdat er de financiële middelen niet echt voor zijn of omdat men er de nood-

zaak niet van inziet.

Met de crisis stijgt ook het aantal faillissementen en niet zelden blijft de ondernemer

dan na jaren hard werken met lege handen achter.

Lees verder op de volgende pagina.

ONDERNEMERSCHAP EEN

‘PRACHTBAAN’

Column: Silvia Bloemsma, [email protected]

Page 9: Ondernemers Wijzer Nieuwsbrief

Voor het maken van al die keuzes en het afwegen van risico's is het fijn een sparring-

partner te hebben. Iemand die eens met een frisse blik kijkt en luistert naar je ideeën

en vervolgens je kan wijzen op mogelijkheden of eventuele struikelblokken.

Die sparringpartner kan je levenspartner zijn een collega-ondernemer of een adviseur

die je inhuurt. Maar uiteindelijk zal je als ondernemer weer zelf de keuze moeten ma-

ken en kritisch naar de gegeven adviezen moeten kijken.

Maar het ondernemerschap biedt natuurlijk ook veel voordelen. Je bent onafhankelijk

en de baas over je eigen tijd. En je kunt je eigen plannen en ideeën uitvoeren zonder

te moeten overleggen met een leidinggevende. Je kunt je eigen koers varen en datge-

ne doen waarin je heilig gelooft.

Deze voordelen wegen voor velen dan ook ruimschoots op tegen de nadelen. Dus als

je niet opziet tegen het nemen van beslissingen, het maken van keuzes, het lopen van

risico en het met regelmaat alleen van huis uit werken dan is het ondernemerschap

een "prachtbaan".

Vervolg pag. 8

Pagina 9 Ondernemers Wijzer

Nieuwsbrief juni Nr. 24 / 06-2012 2e jaargang

Eenzaamheid is niet iets

dat mettertijd verdwijnt.

Ervaren ondernemers ge-

ven even vaak als begin-

nende ondernemers aan

dat ze eenzaam zijn.

Blijkbaar zijn kleine on-

dernemers bereid om een-

zaamheid te accepteren

als een alomtegenwoordi-

ge kwelgeest in een leven

dat voor het overige tot

tevredenheid stemt.

Toch moet de schade die

door het isolement wordt

toegebracht niet te licht

worden opgevat. Familie

en vrienden ondervinden

er de gevolgen van. Het

verhevigt stress en staat

de besluitvorming in de

weg. Het blijkt zelfs een

ongunstige invloed op de

financiële resultaten te

hebben. Sterker nog, uit

onderzoek valt af te lei-

den dat mensen die hele-

maal in hun zaak opgaan

financieel gezien niet de

toon aangeven. Integen-

deel. Op grond van de

inkomsten en het investe-

ringsrendement over een

periode van 5 jaar blijkt

dat bedrijven die worden

geleid door ‘eenzame’

managers slechter draai-

en dan bedrijven die wer-

den geleid door ‘niet-

eenzame’ managers.

Desondanks kunnen eige-

naren, als ze dat willen,

toch enige controle op

hun omgeving en hun

houding uitoefenen.

Lees de vele tips!

Page 10: Ondernemers Wijzer Nieuwsbrief

Pagina 10 Ondernemers Wijzer

Nieuwsbrief juni Nr. 24 / 06-2012 2e jaargang

Ik dacht het niet.

Ondernemer zijn betekent voor mij dat ik midden in de samenleving sta. Dat ik samen met mijn partner, vrienden en collega-ondernemers spreek over wat ik kan, wil en

doe.

Van eenzaamheid is bij mij dus geen sprake.

Ik kan me voorstellen dat er ondernemers zijn die wel het gevoel van eenzaamheid hebben, als ze thuis niet de ondersteuning krijgen die nodig is om je als ondernemer te

profileren.

Ik ervaar dat je, als zp'er (zelfstandig professional) of klein zelfstandig ondernemer, iemand nodig hebt waar gevraagd en ongevraagd advies van komt. Iemand die je

laat nadenken over je koers.

Je ambitie en drive kunnen nu eenmaal doorslaan en het is goed dat de realiteit niet

uit het oog wordt verloren.

Als je zo'n persoon als zp'er niet hebt, dan kan ik me voorstellen dat je soms het ge-

voel hebt alleen te staan.

Als je het gevoel hebt alleen te staan, zoek dan iemand die over je schouder kan

meekijken. Die je eens kan bellen als je vragen hebt.

Ik heb het nu wel over de klein zelfstandige ondernemers, maar voor de grote onder-

nemers geldt hetzelfde. Ik zeg dus grote ondernemers.

Lees verder op de volgende pagina

EEN ONDERNEMER EENZAAM?

Column: Jan Kerkhofs, [email protected]

Page 11: Ondernemers Wijzer Nieuwsbrief

Pagina 11 Ondernemers Wijzer

Nieuwsbrief juni Nr. 24 / 06-2012 2e jaargang

Daarmee bedoel ik personen die voor eigen risico en rekening bedrijven hebben op-gezet en succesvol zijn of zijn geweest. Deze ondernemers hebben ook die steun no-dig. Zij bouwen vaak een team van vertrouwelingen rond zich om optimaal te kunnen

presteren. Kijk in onze regio en je kan ze zo opnoemen.

Ik bedoel dus niet de top-managers/bestuurders van grote ondernemingen, die zich te

pas en onpas trachten te profileren en waarvan de eigen ego van afdruipt.

Die kennen geen eenzaamheid, maar zijn als persoon op een functie gezet en zijn in

loondienst.

Eenzaamheid is een gevoel. Onderzoekers omschrijven eenzaamheid als het ervaren

verschil tussen gewenste en aanwezige contacten.

Als je er als ondernemer last van hebt, ben je ook de persoon die er zelf iets aan kan

doen.

Zoek in je directe omgeving een vertrouwenspersoon of iemand die wellicht de erva-

ring al eens heeft gehad.

Om als ondernemer je ambitie waar te maken is eenzaam voelen een obstakel dat je

uit de weg zal moeten ruimen.

Billy Joel heeft eens gezegd:

Men kan beter een drank delen die eenzaamheid heet,

dan alleen drinken.

Vervolg pag. 10

Ervaren ondernemers heb-

ben evenveel last van de

eenzaamheid als starters.

Het lijkt erop dat onderne-

mers aanvaarden dat een-

zaamheid een vervelende

constante is, die nu eenmaal

bij het leven hoort.

Het verminderen van de

eenzaamheid van de onder-

nemer komt niet alleen de

gezondheid ten goede,

maar ook de financiële

prestaties van het bedrijf.

Neem deel aan service-

groepen. Het zijn zeker

niet allemaal concurren-

ten die toch met dezelf-

de problematiek te ma-

ken hebben. Dergelijke

para-professionele be-

zigheden kunnen zeker

helpen om de eenzaam-

heid te doorbreken.

Schenk aandacht aan

gezien en vrienden.

Wanneer de levenspart-

ners een minimum aan

interesse vertonen in de

zaak, kunnen ze altijd

een klankbord zijn. Het

gezonde verstand van

de leek is hoe dan ook

nuttig om belangrijke

beslissingen in een nieuw

daglicht te bekijken.

Page 12: Ondernemers Wijzer Nieuwsbrief

Pagina 12 Ondernemers Wijzer

Nieuwsbrief juni Nr. 24 / 06-2012 2e jaargang

Toen ik 7,5 jaar geleden als ondernemer begon, was mijn grootste misvatting dat ik

als ondernemer alles alleen moest kunnen. Ik moest het zelf ondernemen en alles zelf

doen. Dat maakte me erg eenzaam.

Ik durfde geen hulp te vragen, want ik was bang dat ik dan onprofessioneel zou over-

komen. Ik durfde ook niet te netwerken, want ik dacht dat ik met al mijn twijfels over

het ondernemerschap dan ‘door de mand zou vallen’ als ondernemer. Ik bleef in mijn

kantoor, achter mijn bureau zitten en wroette door websites en tips over belastingen,

financiële administratie, regelgeving en nog veel meer en voelde me erg alleen als

ondernemer.

Maar dat werkte niet. Ik kan natuurlijk niet alles zelf. En zelfs al kan ik het wel, met

heel veel pijn en moeite, waarom zou ik uren en uren verspillen aan dingen waaraan

ik een hekel heb, terwijl een ander ze veel sneller, beter en met plezier voor me kan

doen? En ik daarbij ook nog eens leuk contact met een andere ondernemer kan heb-

ben?

Ik weet niet meer wat precies de balans heeft doen doorslaan en waardoor ik einde-

lijk toch ben gaan netwerken. Ik zag in ieder geval dat alles altijd maar alleen doen,

echt niet voor me werkte. Nu ben ik heel blij dat ik heb begrepen dat ondernemen iets

is dat ik niet alleen kan doen. En ik zou het ook niet meer alleen wíllen doen.

Toen hek eenmaal van de dam was, werd ik eerst lid van een vakgenootschap, waar

ik een paar keer per jaar bij elkaar kom met andere vertalers uit de regio. Langzaam

maar zeker ben ik ook wat netwerk-, marketing- en verkooplezingen in de buurt gaan

volgen.

Lees verder op de volgende pagina

ONDERNEMEN DOE JE NIET ALLEEN

Column: Mariëtte van Drunen, [email protected]

Page 13: Ondernemers Wijzer Nieuwsbrief

Pagina 13 Ondernemers Wijzer

Nieuwsbrief juni Nr. 24 / 06-2012 2e jaargang

En elke keer viel me weer op dat ik echt niet de enige ben met zo veel twijfels. Ik er-

voer ook dat het heel leuk is om van collega's en andere ondernemers te horen hoe zij

dingen doen, en –eerlijk gezegd– ook dat zij het af en toe ook niet weten. Stukje bij

beetje werd dat netwerken niet ‘net werken’, maar inspirerend, leerzaam en leuk.

Dat was stap één: de wereld in en met andere ondernemers praten. Maar ik deed

nog steeds alles zelf. Ik begon in te zien dat het bepaald niet efficiënt is om mijn ei-

gen boekhouding te doen, terwijl dat me eigenlijk te veel energie kostte. Dat het wel

leuk was om een zelf ontworpen website te hebben, maar dat het toch beter zou zijn

als hij er strakker en professioneel uitzag. En dat het helemaal niet handig is om altijd

maar nee te moeten zeggen op de vraag of ik ook aanverwante diensten aanbied.

Nu ik dankzij het netwerken niet meer helemaal alleen stond als ondernemer, durfde

ik op zoek te gaan naar mensen die me konden helpen. Inmiddels heb ik ook de twee-

de stap gezet en mijn boekhouding uitbesteed en iemand gevonden voor grafisch

ontwerp. Ik werk samen met andere vertalers en als zich iets voordoet dat ik niet zelf

kan, weet ik nu dat er een leuke club mensen is die me ofwel zelf kunnen helpen, of-

wel iemand kunnen aanbevelen. En dat maakt me een stuk minder eenzaam als onder-

nemer.

Mijn conclusie? Ondernemen doe je niet alleen. Waarom zou je?

Vervolg pag. 12

Lange Putstraat 10 5211 KN

's-Hertogenbosch

U kunt contact opne-men met

Meggy van Houtum, Salon coördinator

06 22 59 38 17

info

@dutchartdesign

salon.com

www.dutchart

designsalon.com

Page 14: Ondernemers Wijzer Nieuwsbrief

WEL DOEN !

Maak een lijst van ondermij-

ners Visualiseer de gewenste

toekomst Zie het beeld van een succes

felicitatie van naasten Bouw in rust en ontspanning

aan de toekomst Vertrouw in eigen kracht Ga ervoor en stap over die

drempel

NIET DOEN!

Wachten bij de onderne-

mingsdrempel in angst Vervallen in controle en

stress Geld oppotten uit angst voor

investering Overdreven focus op de

concurrentie Te snel opgeven Blijven zitten met eigen

angst en onzekerheid

1. Angst voor kritiek van en afgaan voor de directe en indirecte omgeving

Elke startende ondernemer kan met argus ogen in de gaten gehouden worden

door zijn of haar omgeving. Het zetten van de eerste stap kan voor de omge-

ving een directe confrontatie met een gevoel van beperking in hun eigen leven

zijn, een stap die zij nooit zouden durven of kunnen maken. Dit heeft een direc-

te weerslag op de echte ondernemer, want deze “druk” is voelbaar.

2. Angst voor armoede en onregelmatige inkomsten

Wat is er makkelijker en veiliger dan een vast salaris elke maand? Dat is een

van de grootste valkuilen voor een startende ondernemer. Dit geldt zeker voor

diegenen die eerst in loondienst hebben gewerkt. De omschakeling is niet al-

leen fysiek, maar zeker ook mentaal en emotioneel. Zal het gaan lukken?

3. Angst voor het zwarte gat als men faalt

Een droom gaat vaak gepaard met een nachtmerrie, namelijk “Wat als het nu

niet lukt? Wat als ik faal, ik zou niet weten wat ik dan met mijn leven en talen-

ten aan moet.” Dit is een hele logische valkuil. Maar teveel focus op het niet

halen kan die realiteit dichter bij halen.

4. Angst om het gezin, kind & partner, niet te kunnen onderhouden

Voor de startende ondernemer met een gezin of alleen een partner om te on-

derhouden, is de drempel om te beginnen alleen maar groter. Er ligt een gro-

tere financiële druk en de consequenties van een mogelijk falen worden vaak

buitenproportioneel opgeblazen. Zo kan men heel lang voor de ondernemings-

drempel blijven zitten piekeren...

5. Angst voor succes

Vreemde eend in de bijt? Nee. De angst voor succes is vaak even groot als de

angst voor het falen. Waarom? De mens zit complex in elkaar. Wat als de

onderneming nu eens gigantisch succesvol wordt? Wat betekent dat voor de

ondernemer zelf? Moeten er dan mensen worden aangenomen en blijft er niets

meer over van die mooie onderneming waarmee men begon? De angst voor

succes is een even belangrijke ondermijner als de angst om te falen. Kan men

wel omgaan met het succes? Neemt de druk dan geen buitengewone propor-

ties aan? Het verwachtingsniveau van iedereen stijgt en wie hoog klimt kan veel

harder en dieper vallen.

Andere ondermijners houden vaak verband met zich niet slim genoeg vinden, niet han-

dig genoeg, een te klein netwerk, niet communicatief genoeg etc. Alle ondermijners

voor een gouden toekomst moeten worden opgezocht en worden opgeschreven. Suc-

ces en introspectie gaan hand in hand. Lef en ondernemen horen bij elkaar: het lef om

te kijken naar de eigen innerlijke wereld. Vaak liggen aan de ondermijners ervarin-

gen ten grondslag en aan deze ervaringen vaak weer opvoeders, vrienden of andere

informatiebronnen. Als de ondermijners en de doelstellingen bekend zijn, dan is het

een “eenvoudige” kwestie om de ondermijners te vervangen door de doelstellingen en

dromen. Dit heeft tot gevolg dat aan alles wat de startende ondernemer denkt, zegt

en doet hetzelfde succesmodel en het zelfde succesgevoel ten grondslag liggen. Dit

focust de aandacht en de energie van het ondernemen en creëert rust, zelfvertrouwen

en uiteindelijk succes.

Lees meer op www.ondernemeneninternet.nl

Pagina 14 Ondernemers Wijzer

Nieuwsbrief juni Nr. 24 / 06-2012 2e jaargang

TOP 5 ANGST VALKUILEN

Page 15: Ondernemers Wijzer Nieuwsbrief

Samen met mijn man Gust hebben we nog steeds een varkens/akkerbouw bedrijf en

sinds 2004 run ik in het kader van de verbreding de Galerie/streekprodukten Ver-

smissen

We zijn op het idee gekomen omdat we in de reconstructie een keuze moeten ma-

ken,gaan we verbreden of meer dieren houden. Dat laatste is voor ons geen optie we

zochten het op in de verbreding.

Zelf heb ik destijds met mijn ouders en zus Riek Poelier/delicatessen Verstappen ge-

rund dit was in Brabant een van de eerste streekproductenwinkels het woord bestond

toen zelfs nog niet.

We zijn nu bezig om van onze boerderij een Landgoed te maken Landgoed De Pan-

berg waarin we de natuur terug te brengen naar 1840 dus een Kempisch heideland-

schap met 3 waterpartijen daaraan komen 3 rietgedekte villa,s te staan. Deze gaan

in de verkoop. Zelf hebben we 1 h.a. wat ons bedrijf gaat worden daarin komt een

galerie, streekproductenwinkel, bistro en 5 B&B kamers.

Mijn man Gust en ik hebben de ouderlijke boerderij van Gust zijn moeder overgeno-

men in 1980 ik werkten destijds nog bij mijn ouders. Wij hebben toen nieuwe stallen

gebouwd en zijn toen ook met zeugen begonnen,toen ik mijn dochters kreeg ben ik

fulltime boerin geworden. De afwisseling van het boerenleven heb ik altijd als heel

prettig ervaren.

Op het moment ben ik al begonnen met de verbreding van ons toekomstig bedrijf in

Galerie Versmissen we hebben daarin zo’n 4 exposities per jaar die op afspraak te

bezoeken zijn. Ook kan men een workshop doen. Mensen kunnen een wandeling ma-

ken met gids en we zijn sinds kort begonnen met rustmanagement met Ilse Heester-

beek voor vergaderen op de hei.

Pagina 15 Ondernemers Wijzer

Nieuwsbrief juni Nr. 24 / 06-2012 2e jaargang

ONDERNEMER VAN DE MAAND

Naam:

Franca Versmissen

Functie:

Onderneemster

Bedrijfsactiviteiten:

Galerie, verkoop streekproducten, vergaderen

op de hei, Brabantse koffietafel, boerenthee,

barbecue, arrangementen,wandelen met gids.

Ontwikkeling Landgoed de Panberg.

Motto: “Doe iets wat je graag doet daar ben je vast het beste in”

Page 16: Ondernemers Wijzer Nieuwsbrief

1. Word lid van ondernemersverenigingen

Word lid van netwerkclubs. In iedere plaats zijn er ondernemersclubs te vinden.

Bekend zijn onder meer: Jong MKB en de Junior Kamer. Door het lidmaatschap

komt u razendsnel in contact met gelijkgestemden waarmee u wellicht overdag

kunt lunchen of waarmee u ondernemerservaringen kunt uitwisselen. Hoe u de

juiste contacten aanboort, vindt u hier.

2. Online netwerken

Ook online netwerken kunnen voorkomen dat u zich de hele dag alleen voelt.

Er zijn vele digitale netwerken waar u in contact kunt komen met collega-

ondernemers. U kunt daardoor snel antwoord krijgen op prangende onderne-

mersvragen, maar ook volop nieuwe mensen ‘ontmoeten’.

Meer hierover: Netwerken: op zoek naar de juiste contacten

3. Zoek een bedrijfsverzamelgebouw

Op steeds meer plekken vindt u ze: bedrijfsverzamelgebouwen voor kleinere

bedrijven. Ideaal voor starters. U leert daar veel ondernemers kennen en het

geeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld tussen de middag met elkaar te lun-

chen. Bijkomend voordeel is dat het u werk kan opleveren. Binnen zulke gebou-

wen spelen bedrijven elkaar natuurlijk graag de bal toe. Oriënteer u goed

voordat u zich vestigt in een dergelijk gebouw. Ga eerst kijken en probeer vast

wat contacten te leggen. Dan weet u of de ondernemers ook bij u passen.

Meer hierover: Op zoek naar een bedrijfspand

4. Deel kantoorruimte

Als u al beschikt over mooie kantoorruimte, dan kan het een optie zijn om een

deel te verhuren. Het genereert inkomsten, maar bovendien zorgt het voor le-

ven in de brouwerij! Het leidt ertoe dat u niet voortdurend alleen zit.

5. Neem een parttime baan

Mist u de sociale contacten, maar wilt u uw bedrijf toch een kans geven? Dan is

het wellicht slim om een parttime baan te nemen. Het geeft u bovendien de

zekerheid van een basisinkomen. Het is wel belangrijk om fiscale gevolgen

goed te bestuderen.

Meer hierover: Parttime ondernemen

6. Kies voor ‘sociale’ opdrachten

In de keuze van uw opdrachten kunt u vaak rekening houden met het feit dat u

graag ‘onder de mensen’ bent. Zo kunt u bijvoorbeeld interim-opdrachten aan-

nemen waarbij u in een bedrijf aan de slag gaat.

7. Ga voor snelle groei!

Snelle groei zorgt ervoor dat u snel mensen in dienst kunt nemen. En dat bete-

kent dat u niet de hele dag meer alleen zit. U kunt dan de kantoorsfeer cre-

ëren die u in loondienst zo gewend was.

7 TIPS TEGEN HET ‘REMI’-GEVOEL

Omdat in onze maatschappij

populariteit, vriendschap en

sociabiliteit hoog worden

aangeslagen, houdt het er-

kennen van eenzaamheid

vaak een tekortkoming of

zelfs mislukking in.

Bovendien veronderstellen

tal van mensen dat iemand

die eenzaam is verantwoor-

delijk is voor zijn of haar

situatie en dat alleen maar

wat goede wil nodig is om

het probleem op te lossen.

Eenzame mensen vinden het

vaak genant om over hun

situatie te praten totdat, of

tenzij, het water hen tot de

lippen komt.

Pagina 16 Ondernemers Wijzer

Nieuwsbrief juni Nr. 24 / 06-2012 2e jaargang

Page 17: Ondernemers Wijzer Nieuwsbrief

Pagina 16 Ondernemers Wijzer

Nieuwsbrief juni Nr. 24 / 06-2012 2e jaargang

Page 18: Ondernemers Wijzer Nieuwsbrief

Pagina 18 Ondernemers Wijzer

Nieuwsbrief juni Nr. 24 / 06-2012 2e jaargang

Page 19: Ondernemers Wijzer Nieuwsbrief

OPEN COFFEE GAAT NAAR DE BEURS III

EFFECECTIEF NETWERKEN OP HET GROOTSTENETWERKEVENT VAN ZUIDOOST NEDERLAND

REGIO BUSINESS DAGEN11 & 12 SEPTEMBER 2012BEURSGEBOUW EINDHOVEN

MEER INFORMATIE?W. http://bit.ly/OCgndBT. @OCgndB

INSCHRIJVEN?E. [email protected]

OCgndB WORDTGEORGANISEERD DOOR:

PAUL MULDERPM TEKST

BART JANSSENROOIE SOK

CHANTAL JEURGENSPROJECT TOTAL

Page 20: Ondernemers Wijzer Nieuwsbrief

Pagina 20 Ondernemers Wijzer

Nieuwsbrief juni Nr. 24 / 06-2012 2e jaargang

Page 21: Ondernemers Wijzer Nieuwsbrief

Waarom adverteren?

Door te adverteren komt u in contact met de doelgroep. En dat is wat u nodig heeft om uw

organisatie tot een succes te maken. Met een gevarieerd mediaplan en een consequente

uitstraling herkent de doelgroep u in alle media. En vervolgens wordt u onthouden.

Voordelen van adverteren in de Ondernemers Wijzer Nieuwsbrief

U adverteert op regionaal niveau. Dat betekent dat u nog gerichter kunt inspelen op de doel-

groep tegen zéér lage kosten. Adverteren in de Ondernemers Wijzer Nieuwsbrief kan ervoor

zorgen dat u sneller die gewenste vertrouwensband opbouwt met uw doelgroep.

Het verspreidingsgebied van Ondernemers Wijzer Nieuwsbrief

De nieuwsbrief wordt digitaal verstuurd aan ca. 800 regionale bedrijven, banken en instel-

lingen, Kamer van Koophandel, regionale dag– en weekbladen en op LinkedIn geplaatst.

Advertentiemogelijkheden

Zie hiervoor onderstaande tabel. Wilt u uw reclamecampagne op een andere manier vormge-

ven, wij helpen u graag met een campagne op maat.

Afmetingen:

Prijzen zijn excl. BTW excl. ontwerp/opmaak

Aanleveren:

In samenwerking met Studio YDID kan desgewenst een advertentie voor u ontworpen en op-

gemaakt worden voor € 85,00 excl. BTW. Vanzelfsprekend kunt u een bestaande advertentie

aanleveren (PDF of JP(E)G). Houdt u rekening met de afmetingen.

Recht voorbehouden:

Ondernemers Wijzer behoudt zich het recht om misleidende, aanstootgevende, of anderszins

ongepaste advertenties te weigeren voor plaatsing.

Druk– en zetfouten voorbehouden.

Informatie:

E-mail: [email protected]

Formaat/aantal 1/mnd 6/mnd 12/mnd

1/1 pagina: hxb 26x19 cm € 60,= € 342,00 € 648,00

2/3 pagina: hxb 18x19 cm € 45,= € 256,50 € 486,00

1/3 pagina: hxb 9x19 cm € 20,= € 114,00 € 216,00

ADVERTEREN IN A

DV

ER

TER

EN

IN

‘O

ND

ER

NEM

ER

S W

IJZ

ER