Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

27
Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena Samran Khezri Tampere 20.3.2014

description

Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena. Samran Khezri Tampere 20.3.2014. Poimintoja opetussuunnitelman perusteista. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

Page 1: Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

Omakielinen opetusMaahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

Samran KhezriTampere 20.3.2014

Page 2: Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

Poimintoja opetussuunnitelman

perusteista Yleistavoitteena on tukea oppilaan kasvamista sekä suomalaisen kieli- ja

kulttuuriyhteisön että oppilaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja

tasapainoiseksi jäseneksi

Oppilas oppii suomea suomenkielisessä ympäristössä, hänelle kehittyy

vähitellen monipuolinen suomen kielen taito oman äidinkielen rinnalle.

monikulttuurinen identiteetti, oppilas:

ymmärtää suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin olemusta

löytää oma kulttuuri-identiteettinsä

kehittää valmiuksiaan kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja

kansainvälisyyteen

Page 3: Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

Maahanmuuttajaoppilaan status?

Onko kyseessä:- pakolainen,- turvapaikanhakija,- vai maahanmuuttaja?

Mikä on:- perhe-, kulttuuri, ja uskontotausta- koulutustausta?

Page 4: Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

Maahanmuuttajalasten haasteet

- uusi maa, uusi kieli ja kulttuuri

- uudet arvot

- yhteiskunnalliset erot

- koulujärjestelmän erilaisuus

- yhteistyö kodin ja koulun välillä

- ammatinvalinta

- yhteishaku

- lasten ja vanhempien aseman muutokset

Page 5: Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen tukeminen

Omakielinen opetus OMO

Oman äidinkielen opetus MAI

Muut tukimuodot (esim. S2-opetus)

Page 6: Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

Tavoitteena:

akateeminen kielitaito

jatko-opinnot

työmarkkinoilla pärjääminen

Tulee mahdolliseksi esim:

kaksikielisyyden tukemisella- oppimateriaalin tekemisellä- eri oppiaineiden sanavaraston vahvistamisella

monipuolisemmalla opetuksella, esim. OMO

Page 7: Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

OMO-OPETTAJAN TOIMENKUVA

OPETUSTEHTÄVÄT

YHTEISTYÖTEHTÄVÄT

KASVATUSTEHTÄVÄT

Page 8: Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

• Opettaa oppilasta oppimaan• Antaa tukiopetusta oppilaalle eri aineissa

tämän omalla äidinkielellään• Vahvistaa oppilaassa ymmärtämisen ja

oppimisen taitoja• Auttaa oppilasta edistymään

opetussuunnitelman mukaisesti • Auttaa oppilasta pääsemään oman luokka-

asteensa tasoon • Opettaa oppilasta löytämään opetettavan

aiheen ja aineen ydinkohtia• Avaa käsitteet oppilaan omaa äidinkieltä apuna

käyttäen

OMO-OPETTAJAN OPETUSTEHTÄVÄT

Page 9: Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

• Ottaa oppilaan vahvuudet esille ja korostaa niitä • Konkretisoi vaikeiden käsitteiden merkityksen

yksinkertaistamalla niitä• Vahvistaa oppilaan oman äidinkielen sanavarastoa

opettamalla rinnasteisia käsitteitä• Opettaa oppilasta ottamaan selvä omista

vahvuuksista ja heikkouksista • Auttaa oppilasta realistiseen itsearviointiin• Auttaa oppilasta käyttämään kaikki kielen osa-

alueeseen kuuluvat osat apunaan

OPETUS ANNETAAN JOKO SAMANAIKAISOPETUKSESSA TAI ERI

LUOKASSA

Page 10: Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

OMO-OPETTAJAN KASVATUSTEHTÄVÄT

• Auttaa ja tukee oppilasta sopeutumaan ja integroitumaan uuteen oppimis- ja kasvatusympäristön

• Auttaa ja tukee oppilasta vahvistamaan omaa identiteettiään

• Auttaa ja tukee oppilaita kulttuurien välisissä konflikteissa

• Turvallinen, luotettava ja lämmin aikuinen • Tuki ristiriitatilanteissa• Auttaa vanhempia heidän kasvatustehtävissään

ja sen kautta vahvistaa heidän asemaansa perheessä

Page 11: Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

• Erilaisten kulttuuritapahtumien järjestäminen• Työllistyneen aikuisen malli kaikille oppilaille • Estää oppilaita kasvamasta ”puolikulttuurisiksi”,

auttaa heitä kasvamaan kaksi-/monikulttuurisiksi ihmisiksi

Page 12: Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

OMO-OPETTAJAN YHTEISTYÖTEHTÄVÄT

• OHR:n tärkeä jäsen• Luotettava yhdyshenkilö koulun ja kodin välissä • Yhteistyö koulun opettajien ja muu

henkilökunnan kanssa• Yhteistyö kodin kanssa kasvatustehtävissä• Käännös- ja tulkkaustehtävät• Erilaiset koulutustehtävät• Muut tahot

Page 13: Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

? Pedagogisessa neliössä on kolme kulmaa, opettaja ja

oppilas!

?

?!

Page 14: Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

تێگه ر

شوو شه

شوێنی گواستنه

وه و ده رمانی نه خۆش

چرا

ده رگا

ئـامبـــــوالنـس

!ڕێنوێنی

وشانه له و هه رکامبه هێڵێک به

خۆی شوێنی! بلکێنه

Page 15: Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

تێگه رrengas

شووشهtuulilasi

چراajovalo

ده رگاovi

ئـامبـــــوالنـسambulanssi

شوێنی گواستنه وه و

ده رمانی نه خۆش

potilaan kuljetus

Page 16: Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

MATEMATIIKAN SANALLISIA TEHTÄVIÄ

ڕسته ی ئه م پرسیاره بنووسه و پاشان حیسابی که !

سۆران دووبه رابه ری زانا پووڵی هه یه . ئه گه ر زانا و سۆران پووڵه کانیان له سه ر 1.€. سۆران و زانا هه رکامیان چه ندیان پووڵ هه یه ؟24یه ک دانێن، هه مووی ده بێته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Kirjoita lauseke ja laske!

1. Soranilla on kaksi kertaa enemmän rahaa kuin Zanalla. Heillä on yhteensä 24€. Kuinka paljon rahaa kummallakin on?ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Page 17: Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

Erityisen vaikeita ovat:

suomen kieli

historia

maantieto

matematiikan sanalliset tehtävät

Page 18: Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

AINEEN- JA OMO-OPETTAJANVÄLINEN YHTEISTYÖN

ESIMERKKEJÄ

Matematiikan sanalliset tehtävät

Historian

käsitteet Äidin- ja

suomen kielen rakenne ja

sanastoMuutaineet

Page 19: Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

Suomen kielen vaikeus

- Porissa käytetään timantteja, mutta ei Porissa eikä Turussa!

- Suo minulle anteeksi!

- Meiltä Teille, ja meiltä teille!

- Mikä vuosi, kun Titanic upposi?

- Vene oli kyljillään ja siitä kuului suorastaan ääni. (Mikä eläin?)

- Suorastas!

Page 20: Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

Suomen kielestä vielä

Laulaa, lauleskella

Oppia, opetella

Päivittää, päivitellä?

Objektin sijat

Partitiivi ja genetiivi

Ym.

Page 21: Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

Aikamuodot ja verbien rektiot

Mummoni syntyi 1930.

Mummoni on syntynyt 1930.

Kävin Kiinassa kaksi kertaa.

Olen käynyt Kiinassa kaksi kertaa.

Kävin koulua 15 vuotta.

Kävin koulussa 15 vuotta!

Page 22: Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

Sadgfdshgd

Page 23: Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

Esimerkkitehtävä 3

Esim. 1) Löydä x!

Tässä se on!

Mitä muuta oppilaan on osattava, jotta hän pystyisi ratkaisemaan yllä oleva tehtävä?

Page 24: Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

Mitä oppilaan on osattava?

- Suomea!

- Mikä on kolmio?

- Mikä on suorakulmainen kolmio ja sen ominaisuudet?

- Pythagoraan lause

- Hypotenuusa

- Kateetit

- Potenssin ja neliöjuuren laskeminen

- Muita?

JA OPETTAJAN ON VARMISTETTAVA, ETTÄ OPPILAALLA ON OLEMASSA POHJATIETO/-KÄSITYS ASIASTA.

Ja miten käy jos sitä ei ole?

Page 25: Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

1. Lipputanko, jonka korkeus on 12,0 m, muodostaa tasaiselle maalle 5,m pitkän varjon. Missä kulmassa Aurinko paistaa maahan nähden?

2. Kahden luvun summa on 20 ja niiden erotus 4. Mitkä nämä luvut ovat?

Matematiikan sanalliset tehtävät

Page 26: Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

Laskun merkitseminen

Aikuisten lippu 8€ Eläkeläislippu 5€

Lasten lippu 4€ Alle 3-vuotiaat 0€

Anssi ostaa kaksi aikuisten lippua, kolme lasten lippua ja kaksi eläkeläislippua. Hänellä on myös mukanaan 2-vuotias sisko. Kuinka paljon hän saa takaisin 50€?

- Onko vain yksi oikea tapa merkitä lauseke?

2 * 8€ + 3 * 4€ + 2 * 5€ - 50€ =

50€ - 2 * 8€ + 3 * 3€ + 2 * 5€ =

- Laskujärjestys! Eli lasku on merkittävä näin:

50€ - (2 * 8€ + 3 * 3€ + 2 * 5€) =

Page 27: Omakielinen opetus Maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tukena

KIITOS

Samran Khezri

[email protected]

samran.wikispaces.com

0440718096