Om fagskolen h t tp:

Click here to load reader

 • date post

  01-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  40
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Om fagskolen h t tp:// fagskole.wikispaces.com/tele. Lærersamling i Telemark 20. januar 2014. Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun. Kort om koordinator. Jomfruburet ved Rogaland fylkeskommune. Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Om fagskolen h t tp:

 • Om fagskolen

  http://fagskole.wikispaces.com/tele

  Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Brd Inge Thun.Lrersamling i Telemark

  20. januar 2014

 • Kort om koordinatorJomfruburet ved Rogaland fylkeskommunePresentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Brd Inge Thun.

 • Koordinators funksjon

  Koordinator for fylkeskommunale fagskoler fra 2005

  Sekretr for Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) og Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (NUFHO) fra 2010.

  Oppgaver knyttet til etablering og revidering av nasjonale planer og nasjonal standard.

  Bindeledd med departementer, direktorater, tilsyn, rd og utvalg og andre relevante instanser.

  Ansvar for nettsidene til fagskoleutdanningen (fagskolen.info)

  Ulike utviklingsoppgaver innenfor helsefagutdanningen

 • Fagskolen er en tertirutdanning, parallell til hyskole og universitet*

 • Hva er fagskoleutdanning?Yrkesrettede utdanninger som bygger p videregende opplring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studier og maksimum to studier.

  Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplringstiltak.(sitert fra loven)

 • http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Fagskoleutd/TilstandsrapportFagskolesektorenF4283.pdf *

 • Tilstandsrapport for fagskolen 2012115 fagskoler314 offentlige og674 private fagskolestudier83,6% stedbaserte tilbud.15.852 studenter (43% off. / 57%. priv.)5.155 ferdige vr 2012 (56% menn / 44% kvinner)

  *

 • Styring og rammer

 • KDKRD/HODFylkeneFagskoleneFagskolerdetNOKUTRFFNUTF ogNUFHOStyreneStyring og organisering av fagskolene*

 • Rammer Fagskoleloven av 2003 Arbeidsmiljloven Forvaltningsloven NOKUT-forskriften Fagskoletilsynsforskriften av 12. des. 2013 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) Ny fagskoleforskrift kom 1. august*

 • Andre loverNOKUTs bestemmelser fr forskriften| *FagskolelovenNOKUT-forskriftenNOKUTsveiledning

 • Rendyrking av bestemmelser og veiledning| *FagskolelovenNOKUT-forskriftenFagskole-forskriftenFagskoletilsyns-forskriftenVOXFFFNKRDBH-FForbruker- ombudetNKR/ LUBAndre lover

 • Forvaltning etter 01.01.2010Fylkeskommunene fikk ansvaret for drift og finansiering av fagskoleutdanninger (men KRD og HOD ansvarlige for finansiering).

  Skal srge for at det tilbys fagskoleutdanninger som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsomrder.

  Kunnskapsdepartementet beholder sektoransvaret for fagskolen. *

 • Godkjenning av tilbudLoven krever at fagskoletilbudene skal godkjennes.

  NOKUT har ftt denne godkjennerrollen.

  NOKUT brer ikke ansvar for noen form for nasjonal standardisering.*

 • NOKUTs 18 kriterier for utdanningstilbud5 kriterier for lringsml og kvalifikasjoner2 kriterier for faglig innhold5 kriterier for undervisning, tilrettelegging og arbeidsformer2 kriterier for eksamen og vitneml4 kriterier for infrastruktur

  http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Norsk_utdanning/Fagskoler/Retningslinjer%20for%20kvalitetssikring%20og%20godkjenning%20etter%20lov%20om%20fagskoleutdanning.pdf*

 • En av NOKUTs hovedutfordringer ved godkjenning av fylkeskommunale tilbud er styret og styrets ansvar.Styret har ansvar- for studentene- overfor NOKUT- for utdanningene| *

 • | *Ulike organiseringer av fagskolerAnsvar

 • NOKUT om eiers styring:Eier kan styre gjennom:

  Vedtekter (loven begrenser).Valg av medlemmer.Budsjett.

  - Dog ikke dag for dag.

 • Dimensjonering

 • konomiStatistikken gir forelpig ikke godt nok erfaringsgrunnlag for ny fordelingsmodell.

  Tidligst i 2016-budsjettet

  Inntil da: telletall 2 r fr.

 • I dag tre finansieringskanalerOver KDs budsjett (tidl. 6A-skoler)

  Til fylkeskommunene basert p studenttall.

  Tilskudd gjennom Helsedirektoratet.

 • Nasjonal standard og nasjonale utvalg.

 • Nasjonal standard

  Standarden innbefatter nasjonale planer som er nasjonale rammer for tilbydernes utdanningsplaner.

  Nasjonal standard for kodeverk forvaltes av Nasjonalt opptakskontor for fagskolen (NOF).*

 • Utdanningsplaner innenfor rammene

  Hver skole lager og vedlikeholder egne studieplaner (utdanningsplaner) som har detaljene og lokalt srpreg. Skal fortelle hvordan skolen vil legge til rette for at studenten skal kunne oppn nsket lringsutbytte.

  Utdanningsplanene utgjr en del av skolens godkjenningssknad.*

 • Hvorfor en nasjonal standard?Ny fagskolelov i 2003 flyttet ansvar fra departement og direktorat til tilbyder.

  Etablering av nasjonale utvalg for fagskoleutdanning.

  For teknisk fagfelt i 2004 (NUTF)For fagfelt helse i 2006 (NUFHS)

  *

 • NUTFs sammensetningOffentlige tilbydere (1)Private tilbydere (1)Arbeidstakerorganisasjoner (4)Arbeidsgiverorganisasjoner (3)Fylkesutdanningssjefene (1)Studentrepresentant (1)

  Nasjonal koordinator er sekretr for utvalget*

 • Typiske NUTF-sakerForvalte nasjonale planer (nye planer/revidering)Sette og forvalte nasjonal standard Gjennomg relevante rapporter og underskelserGi uttalelser Flge Fagskolerdets arbeidKvalifikasjonsrammeverk Utdanningsveier Maritim utdanning Strategiarbeid Hringer *

 • Nasjonalt planarbeid*

 • Kjapt tilbakeblikkFagskolen har ikke rammeplaner som annen tertirutdanningPartene i arbeidslivet og skoleeier nsket etablere en nasjonal standardEn rekke nasjonale planer utarbeidet og godkjent av NUTF i 2006.Altfor hyt detaljeringsniv p planene til vre rammer

 • Vedtak i NUTF 21. mai 2008Planene m revideresDetaljeringsnivet m nedRedskapsemner skal integreres i tekniske modulerFokus p tverrfaglighetModulstrrelse 10 30 fagskolepoeng

 • Revisjon starterFrst med LM-modulen vren 2010S med to kjemiplaner hsten 2011

 • Nye momenter (krav) kommer innNKR med lringsutbyttebeskrivelserNasjonale emner med emnenavn, emnekode og omfang i fagskolepoengStyrking av faglig ledelse

  Nasjonal plan, generell del revideres vren 2013

 • Flere reviderte planerGodkjente av NUTF etter hring:

  2 bygg/anleggsplaner 3 elektroplaner

  I tillegg 4 nasjonale planer og 30 nasjonale emneplaner for maritim fagretning. (Gruppegodkjenning NOKUT vren 2013)

 • GjenstrPlan for LM-emnetTilpasset MesterbrevTilpasset redusert omfang (14 til 10 fp)NKR lringsutbytte8 nasjonale planer TIP2 nasjonale planer datateknikk4 nasjonale planer petroleum

 • Nasjonale planer NUTFKjemi, 2 planerBygg/anlegg, 3 planerElektro, 3 planerPetroleum, 4 planerTIP, 8 planerDatateknikk, 2 planerMaritimt, 4 planer LM, en plan Generell del http://fagskolen.info/files/2013/05/nasjonal_plan_generell_del_tf_vedtatt_050313_v2.pdf

  *

 • Sentrale aktiviteter i sektoren*

 • 1. Etablering av Nasjonalt fagskolerdNasjonalt fagskolerd er et rdgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i 2010.

  Bestr av representanter fra fagskolesektoren, arbeidsgivere, arbeidstakere og studenter. Skal srge for at de ulike synspunktene i rdet blir kjent i departementet.

  Nettside under www.vox.no

  *

 • 2. Etablering av studentorganisasjon*

 • 3. Kandidatunderskelse (NIFU)blant alle som fullfrte en fagskoleutdanning frste halvr 2011. tte av ti fagskolekandidater er tilfredse med utdanningen sin.

  De nyutdannede er imidlertid generelt mer fornyde med utdanningenes faglige innhold enn med undervisningskvalitet og veiledning.

  Det ble kjrt ny kandidatunderskelse vren 2013.

  *

 • 4.Nasjonalt kvalifikasjons-rammeverkFastsatt av KD desember 2011Fremme mobilitetStyrke mulighetene for livslang lringBidra til kt kvalitet i norske utd.-systemerFagskolen er plassert p niv 5 (av 8 niver)Henvisningsprosess mot EQF (European Qualification Framework) pgr.http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Kompetanse/NKR2011mvedlegg.pdf*

 • De 7 NKR-nivene*

  Niv 2: GrunnskolekompetanseNiv 3: Grunnkompetanse VGONiv 4A: Fullfrt videregende opplring, fag- og yrkeskompetanseNiv 4B: Fullfrt videregende opplring, generell studiekompetanseNiv 5: Fagskole 1Niv 5: Fagskole 2Niv 6 (delniv av Bachelor): HyskolekandidatNiv 6: Bachelor (1. syklus)Niv 7: Master (2. syklus)Niv 8: Ph.d. (3. syklus)

 • Hva medfrer NKR i praksis?Fokusforflytning fra:Mlsettinger om hva som skal lres bort.

  Til:Det studenten skal kunne nr han/hun lykkes i fullfre et emne eller et fullt studium (lringsutbyttet).*

 • Ikke bare kunnskap og ferdigheter...men ogs generell kompetanse

  FormuleringsevneProblemlsningsevneEvne til behandle informasjonSamarbeidsevnerosv.

  *

 • 5. System for rapportering og statistikkEtablering av Statistikkforum.DBH Fagskolestatistikk er et oppdragsprosjekt som Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) utfrer p vegne av Kunnskapsdepartement.Rapporteringskrav fra Kunnskapsdepartementet, SSB, Lnekassen, NOKUT, Nasjonalt fagskolerd og fagskolene selv.Oversikt over alle Norges fagskolerInnfring av emne som minste resultatbrende enhet.Forskriftsfesting av fagskolepoeng i ny forskrift.

  http://fagskole.nsd.no*

 • Eksempel p bruk av fagskoledata:

  Oppslag 23/10-12

  Hver sjette uteksaminerte kandidat i hyere utdanning fra fagskoleDette opplyser DBH-F. Data om gjennomfring viser at det totalt var 38 436 studenter som fullfrte en universitets- eller hyskoleutdanning i lpet av 2011. Til sammenligning var det 7178 fagskolestudenter som fullfrte sin utdanning i lpet av fjorret. Det tilsvarer 16 prosent av det total