Om fagskolen

Click here to load reader

download Om fagskolen

of 35

 • date post

  01-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  28
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Om fagskolen http:// fagskole.wikispaces.com/of2013. Lærersamling Kråkerøy 27. august 2013. Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun. Kort om koordinator. Jomfruburet ved Rogaland fylkeskommune. Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Om fagskolen

 • Om fagskolen

  http://fagskole.wikispaces.com/of2013

  Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Brd Inge Thun.Lrersamling Krkery

  27. august 2013

 • Kort om koordinatorJomfruburet ved Rogaland fylkeskommunePresentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Brd Inge Thun.

 • Koordinators funksjon

  Koordinator for fylkeskommunale fagskoler fra 2005

  Sekretr for Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) og Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (NUFHO) fra 2010.

  Oppgaver knyttet til etablering og revidering av nasjonale planer og nasjonal standard.

  Bindeledd med departementer, direktorater, tilsyn, rd og utvalg og andre relevante instanser.

  Ansvar for nettsidene til fagskoleutdanningen (fagskolen.info)

  Ulike utviklingsoppgaver innenfor helsefagutdanningen

 • Fagskolen er en tertirutdanning, parallell til hyskole og universitet*

 • Tilstandsrapport

 • http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Fagskoleutd/TilstandsrapportFagskolesektorenF4283.pdf *

 • Tilstandsrapport for fagskolen 2012115 fagskoler314 offentlige og674 private fagskolestudier83,6% stedbaserte tilbud.15.852 studenter (43% off. / 57%. priv.)5.155 ferdige vr 2012 (56% menn / 44% kvinner)

  *

 • Styring og rammer

 • KDKRD/HODFylkeneFagskoleneFagskolerdetNOKUTRFFNUTF ogNUFHOStyreneStyring og organisering av fagskolene*

 • Rammer Fagskoleloven av 2003 Arbeidsmiljloven Forvaltningsloven NOKUT-forskriften NOKUTs retningslinjer Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) Ny fagskoleforskrift kom 1. august*

 • Nasjonal standard og nasjonale utvalg.

 • Nasjonal standard

  Standarden innbefatter nasjonale planer som er nasjonale rammer for tilbydernes utdanningsplaner.

  Nasjonal standard for kodeverk forvaltes av Nasjonalt opptakskontor for fagskolen (NOF).*

 • Utdanningsplaner innenfor rammene

  Hver skole lager og vedlikeholder egne utdanningsplaner som har detaljene og lokalt srpreg. Skal fortelle hvordan skolen vil legge til rette for at studenten skal kunne oppn nsket lringsutbytte.

  Utdanningsplanene utgjr en del av skolens godkjenningssknad.*

 • Hvorfor en nasjonal standard?Ny fagskolelov i 2003 flyttet ansvar fra departement og direktorat til tilbyder.

  Etablering av nasjonale utvalg for fagskoleutdanning.

  For teknisk fagfelt i 2004 (NUTF)For fagfelt helse i 2006 (NUFHS)

  *

 • NUTFs sammensetningOffentlige tilbydere (1)Private tilbydere (1)Arbeidstakerorganisasjoner (4)Arbeidsgiverorganisasjoner (3)Fylkesutdanningssjefene (1)Studentrepresentant (1)

  Nasjonal koordinator er sekretr for utvalget*

 • Typiske NUTF-sakerForvalte nasjonale planer (nye planer/revidering)Sette og forvalte nasjonal standard Gjennomg relevante rapporter og underskelserGi uttalelser Flge Fagskolerdets arbeidKvalifikasjonsrammeverk Utdanningsveier Maritim utdanning Strategiarbeid Hringer *

 • NUFHOs sammensetningOffentlige tilbydere (1)Private tilbydere (1)Arbeidstakerorganisasjoner (5)Arbeidsgiverorganisasjoner (4)Helsedirektoratet og fylkesutdanningssjefeneStudentrepresentanter fra off. og privat (2)HOD, KD og Udir som observatrer

  Nasjonal koordinator er sekretr for utvalget

  *

 • Typiske NUFHO-saker:Forvalte nasjonale planer (nye planer/revidering)Sette og forvalte nasjonal standardGjennomg relevante rapporter og underskelserGi uttalelserFlge Fagskolerdets arbeidFlge samfunnsutviklingenEgen konferanseStrategiarbeid.*

 • Nasjonalt planarbeid*

 • Nasjonale planer NUTFKjemi, 2 planerBygg/anlegg, 3 planerElektro, 3 planerPetroleum, 4 planerTIP, 8 planerDatateknikk, 2 planerMaritimt, 4 planer LM, en plan Generell del http://fagskolen.info/files/2013/05/nasjonal_plan_generell_del_tf_vedtatt_050313_v2.pdf

  *

 • Nasjonale planer NUFHOHelse, aldring og aktiv omsorg.Livsstils- og kroniske sykdommer.Psykisk helsearbeid og rusarbeid Oppvekst: Barn med srskilte behov

  Nasjonale planer for nye fordypninger kommer.

  Nasjonal plan generell del - helse: http://fagskolen.info/files/2013/05/nasjonal_plan_generell_del_godkjent_220413_v1.pdf

  *

 • NKR

  Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk*

 • Hva medfrer NKR i praksis?Fokusforflytning fra:Mlsettinger om hva som skal lres bort.

  Til:Det studenten skal kunne nr han/hun lykkes i fullfre et emne eller et fullt studium (lringsutbyttet).*

 • Ikke bare kunnskap og ferdigheter...men ogs generell kompetanse

  FormuleringsevneProblemlsningsevneEvne til behandle informasjonSamarbeidsevnerosv.

  *

 • Rapportering og statistikk*

 • System for rapportering og statistikkEtablering av Statistikkforum.DBH Fagskolestatistikk er et oppdragsprosjekt som Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) utfrer p vegne av Kunnskapsdepartement.Rapporteringskrav fra Kunnskapsdepartementet, SSB, Lnekassen, NOKUT, Nasjonalt fagskolerd og fagskolene selv.Oversikt over alle Norges fagskolerInnfring av emne som minste resultatbrende enhet.Forskriftsfesting av fagskolepoeng i ny forskrift.

  http://fagskole.nsd.no*

 • Eksempel p bruk av fagskoledata:

  Oppslag 23/10-12

  Hver sjette uteksaminerte kandidat i hyere utdanning fra fagskoleDette opplyser DBH-F. Data om gjennomfring viser at det totalt var 38 436 studenter som fullfrte en universitets- eller hyskoleutdanning i lpet av 2011. Til sammenligning var det 7178 fagskolestudenter som fullfrte sin utdanning i lpet av fjorret. Det tilsvarer 16 prosent av det totale antall uteksaminerte kandidater p tertirt niv. Det betyr at hver sjette uteksaminerte kandidat i hyere utdanning faktisk kommer fra en fagskole.

  *

 • Sluttdokumentasjon*

 • Felles dokumenttittel for fagskole-utdannede Fagskolerdet tilrr dokumenttittelen Vocational Diploma overfor Kunnskapsdepartementet.

  Vitneml fortsatt juridisk betegnelse p norsk.

  Fagskolerdet nsker forskriftsfesting.*

 • *

 • Vedtatt emnemodell for de tekniske utdanningene

 • NUTFs arbeidsutvalgs forslag til emnemodell for tekniske fagskoleutdanninger (240113)Det er en forutsetning at Emne 1 og Emne 2 (skisse neste bilde) fungerer som reelle redskaper anvendt p de vrige emnene i tilbudet.NUTFs tidligere vedtak om at et emne skal ha omfang 10 30 fagskolepoeng, ligger til grunn for modellen.LM-emnet er redusert fra 14 til 10 fagskolepoeng. LM-reduksjonen m utfres slik at emnet fortsatt er kompatibelt med Mesterbrevs krav. (Hndteres av RFF.)Dette er p ingen mte tenkt som en svekkelse av lederopplringen i fagskolen, snarere en forsterkning.Arbeidslivet stiller store krav til faglig ledelse, prosjektledelse og internkontroll. (Ref. NUTF-referat sak 34/12.)Disse elementene av profesjonsledelse m styrkes og integreres i fordypningsemnene.

 • Nasjonalt fagskolenettsted: www.fagskolen.info Nettportal: fagskoleportalen.no Denne presentasjonen: fagskole.wikispaces.com/of2013

  Koordinators e-post: bit@fagskole.org*

 • Fagskolerelaterte forkortelser*

  DBHDatatjeneste eid av KunnskapsdepartementetrapporteringECVETEuropean Credit System for Vocational Education and TrainingEQFEuropean Qualification FrameworkFFFForum for fagskolerforum for private aktrerFFUForum for fylkesutdanningssjeferFPFagskolepoengomfangsmlISTLeverandr av skoleadministrative systemerKDKunnskapsdepartementetKUFylkesutdanningssjefenes kontaktutvalgNKRNasjonalt kvalifikasjonsrammeverkNOFNasjonalt opptakskontor for fagskolen.NOKUTNasjonalt organ for kvalitet i utdanningenNRTNasjonalt rd for teknologiske utdanningerunder UHRNSDNorsk samfunnsvitenskapelig datatjenestedriver DBHNUFHONasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfagpartsammensattNUTFNajonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanningpartsammensattRFFRdet for offentlige fagskoler (tidl. fylkeskommunale)skoleledereSTCWStandards of Training, Certification & Watchkeepingmaritim konvensjonSRYSamarbeidsrdet for yrkesopplringnasjonaltUdirUtdanningsdirektoratetUHRUniversites- og hyskolerdetnasjonaltVIGOStyringsdatatjeneste eid av fylkeskommuneneopptak, emnekoder

  **Brd Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012***Brd Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012***Brd Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012*Brd Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012*Brd Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012*Brd Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012*Brd Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012*Brd Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012*Brd Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012*Brd Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012**Brd Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012*Brd Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012**Brd Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012*Brd Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012**Brd Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012***Brd Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012*Brd Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012****Brd Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012*Brd Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012*