Ohniv½ kruh

download Ohniv½ kruh

of 13

 • date post

  14-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  63
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Ohnivý kruh. The Pacific Ring of Fire. Vladimír Baláž. Čo a kde to vlastne je?. Zóna častého výskytu zemetrasení (až 75 – 90% všetkých) a sopečných erupcií , ktorá obkolesuje základňu Tichého oceánu Ohnivý kruh je dôsledkom pohybu a stretu tektonických platní resp. dosiek - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Ohniv½ kruh

 • Ohniv kruhThe Pacific Ring of FireVladimr Bal

 • o a kde to vlastne je?Zna astho vskytu zemetrasen (a 75 90% vetkch) a sopench erupci, ktor obkolesuje zkladu Tichho ocenu

  Ohniv kruh je dsledkom pohybu a stretu tektonickch platn resp. dosiek

  V skutonosti m tvar podkovy, prebieha z vej asti po okraji Pacifickej litosferickej dosky v celkovej dke zhruba 40 000 km

  Nachdza sa v om viac ako 400 aktvnych sopiek a na tomto zem ije viac ako pol miliardy ud

  Najznmejie vulkanick pohoria a ostrovy v Tichom Ocene tvoriace Ohniv kruh: Aleuty, Kamatka, Kurily, Japonsko, Filipny, Nov Zland, Andy (Jun Amerika), Sierra Nevada (Severn Amerika), Kaskdov vrchy (Severn Amerika)

 • Schma Ohnivho kruhu v Tichom ocene (iarkovane)Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ohniv%C3%BD_kruh#Kontaktn.C3.AD_desky

 • Kontinentlne platne boli zmapovan v druhej polovici 20. storoia. Na tomto obrzku je znzornen aj pohyb jednotlivch platn voi sebe.Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Plat%C5%88ov%C3%A1_tektonika

 • Jun Amerika Plata Nazca a Juhoamericka plata vytvorili pohorie Andy a sopky Cotopaxi (Ekvdor) a Azul (ile)

  Stredn Amerika Malik Kokosov plata nara do Severoamerickej platne a stoj za vznikom sopiek Popokatepetl a Paricutn (obe Mexiko)

  Medzi Severnom Kaliforniou a Britskou Kolumbiou, Pacifick plata, plata Juan de Fuca a plata Gorda stoja za vznikom Kaskdovho pohoria a znmej sopky Svt Helena, ktor vybuchla v roku 1980

  Aljask Aleutsk ostrovy vznikli nrazmi Pacifickej a Severoamerickej platne. Aleutsk priekopa, hlbok 7679 metrov bola vytvoren subdukciou

  Od Ruskho polostrova Kamatka a po Japonsko vytvorila subdukcia Pacifickej platne pod Eurzijsk Japonsk ostrovy a z najznmejch sopku Fujisan (ostrov Hon, najvy vrch Japonska)

  Posledn as Ohnivho kruhu sa nachdza v mieste kde Filipnska a Austrlska plata subdukuj pod Pacifick a vytvraj sopky na Novej Guinei a Mikronzi i znmu sopku Krakatoa v Indonzi

  Pri Novom Zlande Pacifick plata zasva pod Austrlsku

 • Typy platovch okrajovRozoznvame 3 typy platovch okrajov, rozdelen s na zklade pohybu jednotlivch platn voi sebe

  Transformn okraje pri pohybe 2 platn veda seba pozd tzv. transformnch zlomov Kvli treniu sa platne neposvaj kontinulne. Hromad sa naptie po urit hranicu, ktor ke je prekroen tak sa uvon akumulovan energia a platne sa posun. Toto zapriuje zemetrasenia s ohniskami do hbky 100km. Transfomn zlomy sa nachdzaj iba na ocenskej kre, kde od seba oddeuj rzne rchlo sa pohybujce stredoocenske chrbty. Prkladom me by zlom Eltanin. Na kontinentoch sa transformn zlomy nenachdzaj, jedn sa o smerne posuvn (strike-slip) zlomy. Takmto je zlom San Andreas, ktor sa nachdza na zpadnom pobre USA a je asou komplexu zlomov v tejto oblasti.

  Divergentn, alebo kontruktvne okraje sa vyskytuj pri rozchdzan sa dvoch platn V divergentnch okrajoch dochdza k posunu dvoch platn od seba a vzniku novej ocenskej kry z magmy tvoriacej sa v mieste rozchodu (napr. Stredoatlantick chrbt)

 • Typy platovch okrajovKonvergentn, alebo aktvne okraje sa vyskytuj pri zrke dvoch platn Konvergentn okraje sa vyznauj pribliovanm platn. Tieto procesy sprevdza asto proces oznaovan ako subdukcia, kedy sa aia plata (vinou ocenska kra) ponra pod ahiu platu (kontinentlna kra alebo mladia ocenska kra).Stret ocen kontinent, ocenska plata sa zvyajne ponra pod pevninsk, vytvrajc subdukn znu (Hlbokomorsk priekopa, vulkanick pohorie)Stret kontinent kontinent, dochdza k ich vzjomnej kompresii alebo k posunu jednej platne pod druh (Alpy, Karpaty, Himalje)Stret ocen ocen, Jedna plata poklesva pod druh, ale namiesto psmovch vulkanickch pohor na kontinente vznikaj v miestach vstupu magmy na povrch - ostrovn vulkanick oblky (Sostrovie Tonga, Aleuty alebo Japonsk ostrovy)

  Ako samostatn mu by chpan pasvne okraje, ktor oddeuj ocensku a kontinentlnu kru, neprebieha vak na nich iadny vznamn pohyb a nie s ani okrajmi platn, ale iba vntroplatov rozhranie

 • Tri typy interakci na okrajoch tektonickch platn.Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Okraje_tektonickych_platni.png

 • Zaujmavostiilsk sopka Navidat vznikola na tedr de v roku 1988 a za mesiac vyrstla o niekoko stoviek metrov

  Zlom San Andreas nazvan aj asovan bomba pod mesto San Francisco, mesto takmer cel zniene v roku 1906 pri zemetrasen alie vie zemetrasenie v roku 1989 (trvalo menej ako 15 seknd, zomrelo 62 ud, 4000 zranench, 20 000 pokodench budov, 1/30 sily zemetrasenia v roku 1906)

  Svt Helena najvia sopen erupcia americkej histrie (1980) Zniench 390 km2 lesa, 57 ud zahynulo, miliny zvierat

 • ZaujmavostiSopka Sakuradima (Japonsko), ktor vybuchuje niekokokrt rone a jej prach pokryje mesto Kagoima Najvia erupcia v rokuu 1914 (odvtedy kad rok evakuan cvienia mesta)

  Japonsko viac ako 50 aktvnych vulknov, viac ako 10 000 zemetrasen 1923 Tokyo pri zemetrasen zahynulo viac ako 140 000 ud

  Sopka Krakatoa -eruptuje pomerne asto, najpamtnejia je niiv erupcia z roku 1883, ktor zniila dve tretiny ostrova a ovplyvnila poasie na celej Zemi

  Marinska priekopa je najhlbie miesto zemskho povrchu s hbkou 11 034 metrov pod hladinou severnho Tichho ocenu

 • ZaujmavostiMauna Loa (Havaj) najvyia hora sveta (5000 metrov pod hladinou mora)

  Marec 2011 Zemetrasenie v Japonsku a nsledn Tsunami si vyiadalo viac ako 11 000 obet a spsobili najviu jadrovu katastrofu v elektrrni Fukuima od vbuchu v ernobyle (1986)

  Indonesia 2004 , Otrasy o sile 9,15 stupa Richterovej kly s epicentrom pri indonzskom ostrove Sumatra vyvolali mohutn vlny cunami, ktor spustoili pobreie ttov juhovchodnej zie. Jedna z najvch prrodnch katastrof v histrii udstva si vyiadala asi 228.000 obet.

  Dokument Pacifick ohniv kruh (The Pacific Ring of Fire) http://www.imdb.com/title/tt0102794/

 • Zdrojehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Ohniv%C3%BD_kruh#Kontaktn.C3.AD_deskyhttp://sk.wikipedia.org/wiki/Ohniv%C3%BD_kruhhttp://spravy.pravda.sk/v-indonezii-sa-po-400-rokoch-prebudila-sopka-ludi-evakuuju-pkb-/sk_svet.asp?c=A100829_082823_sk_svet_p23http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/zahranicne/pred-siestimi-rokmi-udreli-nicive-cunami-pripomente-si-tragediu.htmlhttp://geography.about.com/cs/earthquakes/a/ringoffire.htmBeutel, E.K., Okal, E.A., 2003: Strength asperities along oceanic transform faults: a model for the origin of extensional earthquakes on the Eltanin transform system. Earthand Planetary Science Letters, 216, s.27-41Mik, M., Chlup, I., Cicha, I., 1984: Historick a stratigrafick geolgia. SPN, Bratislava, 541 s.Kol. autor (1998): koln atlas svta. Kartografie, Praha. ISBN 80-7011-582-3

 • akujem za pozornos