Offline és online - TERC

Click here to load reader

 • date post

  11-Nov-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Offline és online - TERC

2013_TERC_tájékoztató_füzet.pdfOffline és online Építipari költségvetés-készít és kiíró programrendszerek
Már több mint 22 éve a TERC Kft. f tevékenysége az építipari norma- és egységárgyjtemények, valamint az
ezeken alapuló offline és online költségvetés-készít, -kiíró és árajánlat-készít programok fejlesztése, forgalmazása.
Az 1980-as évek elején a Commodore ÖN adattárral az egyetlen és leghatékonyabb
ÖSSZEVONT ÉpíTÓiPARI KÖLTSÉ GVETÉS·K ÉSZíTÓ PROGRAMRENDSZER
64/128 típusú számítógépekre kifejlesztett segítség a költségvetések kiírásánál, készíté-
Építipari Vállalkozói Programrendszerrel sénél, beárazásánál és ellenrzésénél. kezdtünk, mára már háromféle aszta­
li (TERC V I. P, GOLD, SILVER, BRONZ)
és kétféle i nte rn etes (TERC-ETALON,
ÖNKÖLTSÉG) programmal szolgáljuk ki
költségvetés területén ,
kulccsal védett számítógépes segédeszköz
gyorsan, hatékonyan és nem utolsósorban
pontosan - a szakmai elvárásoknak megfe­
lelen - képes építipari árajánlatokat adni,
költségvetéseket kiírni a rendszer adattára i­
nak felhasználásával.
Összevont Építipari Költségvetés-készít Programrendszert, amelynél összevontuk a
három rég i költségvetés-készít rendszerün­
ket (KING, KIVI, VIKING), így most már csak
Frissítések és karbantartások (Upgrade)
• Folyamatos programfrissítés, fejlesztés, a
tozásait (Windows 8) le követve ,
• Új munkanemek, fejezetek, tételek, tételvál­
tozatok kidolgozása, a meglévk karban-
tartásával.
Egységes megjelenési idpontok! A TERC V lP. programrendszer frissítései
egységesen január és július els munka­
napján jelennek meg, egy idpontban az
ÖNKÖLTSÉG és a TERC-ETALON nev
programmal, valamint a Mezgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) honlapján
egy szoftvert fejlesztünk, frissítünk, Mindenki A TERC VlP. programrendszer megismerése,
egyforma programot kap, ugyanazt a kezel­
felületet látja, de csak a vásárlásának meg­
felel funkciókat tudja használni , Hasonlóan
az eddigiekhez, három tudásszint változat
kerül forgalomba GOLD (KING), SILVER
(KIVI) és BRONZ (VIKING), amelyek neve
utal azok tudásszint jére,
sonlítás modullal és a szerves részét képez
elsajátftása és folyamatos ügyfélszolgálata min­
dig is kiemeit fontosságú szempont a TERC
Kft. életében, Személyes bemutatók irodahá­
zunkban, távoli eléréssel egynapos ingyenes
kipróbálás otthonról, eladások, egy-négy na­
pos (fizets) oktatások, ingyenes nyílt nap min­
den hónap els keddjén, napi nyolcórás telefo­
nos segítségnyújtás (egy évig ingyenes), súgó,
felhasználói kézikönyv (PDF), oktatóvideók se­
gítenek a programok megtanulásában,
~ROGRAMOK I
Az interneten jelenleg két programrendsze­
rünk üzemel. A 2008-ban kifejlesztett ÖN­
KÖLTSÉG programrendszer a TERC V lP.
BRONZ megközelít tudásával kezeli le az
egységárgyjtemény szint ÖN adattárat. A
fejlesztés során célunk volt egy olyan költ­
ségvetés-készít prog ram rendszer létrehozá­
sa, amely a lehetségekhez képest maximá­
lisan kihasználhatóvá teszi az internet adta
elnyöket a felhasználók számára. 2010,
január elején jelent meg a TERC-ETALON
program, amely egy speciálisan közbeszer­
zési költségvetések kiírására készített ingye­
nes alkalmazás, amely bárki részére egysze­
r, de mégis komplex megoldást kínál. A
program nem tartalmaz anyagárakat, ezért
költségvetések beárazására nem alkalmas,
Az Önköltség fizets költségvetés-készít
programrendszer, míg a TERC-ETALON
csak közbeszerzési költségvetés-kiírások ké­
sek, mennyiség meghatározás dokumen­
• Kivitelezknek: GOLD (erforrások
(DOC) RTF és EXCEL (XLS) export, al­
vállalkozók komplex kezelése, alvállalko­
zók kötegelt hozzárendelése munkane­
mekhez, alvállalkozók szerinti export,
költségvetés (alvállalkozók) árainak visz­
modul használata érdekében!
ségvetési munkához az ÖNKÖLTSÉG
réve I komplex megoldást kínál, amelyben a
tervez, a kiíró, a kivitelez, az alvállalkozó
és a beruházó (megrendel) is megtalál­
ja a saját igényeinek megfelel változatot
(GOLD, SILVER, BRONZ), A TERC-ETALON
A TERC Kft. két évtizede áll az építipar szolgálatában!
Molnár Miklós ügyvezet, mszaki igazgató telefon: (+36-1 ) 422-2502 e-maii: [email protected]
Béres Orsolya értékesítési ügyintéz telefon: (+36-1 ) 422-2504 mobil: (+36-20) 432-702 e-maii: [email protected]
zása, sokrét tételkiválasztási lehetség, program szerves része a TERC V lP. rend- Váradi Katalin
szöveges keresés az ÖN tételadattárban, szernek, amely hitelesíti és garantálja a köz-
anyaggyártói információ, fejezetes költ- beszerzési költségvetések összehasonlítha-
ségvetés) , tóságát és eredetét.
Paár Gyula ügyfélszolgálat, oktató telefon: (+36-1 ) 422-2505 mobil: (+36-20) 401-5434 e-maii: [email protected]
Petra Krisztián ügyfélszolgálati munkatárs telefon: (+36-1 ) 422-2540 mobil: (+36-20) 432-107 e-maii: [email protected]
I www.terc.hu I www.terc.eu I 13
I KÖLTSÉGVETÉS-KÉSz íT PROGRAMOK I
I www.terc.hu/bronz I
TERC V.I.P. BRONZ Összevont Építipari Költségvetés-készít Programrendszer 1997-tl több mint 12 OOO felhasználója részére a VIKING program volt a magyar építipar egyik legegysze­
rbben használható, legolcsóbb és legelterjedtebb programja.
Utódja, a TERC VJ.P. BRONZ Összevont Építipari Költségvetés-készít Prog­
ramrendszer nevet kapta. A TERC VJ.P. BRONZ költségvetések készítésére (kiírá­
sára), ajánlatkészítésre használható, egység­
egységárszi nt adatfeltöltése miatt tényleges
segítséget fleg a tervezknek és a kisebb
vállalkozásoknak nyújtana k,
Idkorlát nélküli a TERC V.I.P. BRONZ FREE A BRONZ TIME idkorlátos programnál kö­
telez a félévenkénti frissítés, a megjelenésé­
tl számított g, hónap végén letiltja a közpon­
ti tételadattár használatát. A BRONZ FREE
idkorlát nélküli, szabadon használható és
igény szerint frissíthet programrendszer, A
TIME és FREE változatok tudása, szolgálta­
tásai megegyeznek, a FREE alapárában kell
megfizetni az idkorlát feloldását.
A BRONZ változat alapszolgáltatásai • ÖN (és a régi ÉN-ÉNK) egységárgyjte­
mény szint tételei • 100 tételes saját adattár
14 I www.terc.hu I www.terc.eu I
• "K" és "M" tételek létrehozása · Szabadon szerkeszthet tételszöveg • Mszaki jellem­
zk (csak ÖN) • Munkanemek anyag- és
díj költségeinek %-os eltérítése • ÖN adattári
azonosság • Szöveges keresés • Gyártói
• Rezsióradíj megadása · Szabadon szer­
jezetes költségvetés • Tételek anyagárának
• Tételek szövegkinézetének szerkesztése
tömbökre) • Zseb használata • Munkafo­
nézhet, lapozható · PDF nyomtatómeghajtó
• Bels dokumentum · Közbeszerzési költ­
ségvetés export-import XML formátumban •
Költségvetés tételei nek ármentése,
TERC V.I.P. SILVER Összevont Építipari Költségvetés-készít Programrendszer A TERC VJ.P. SILVER program a BRONZ egységárgyjtemény szint adattárát ötvöz i a GOLD program komplex tudásával.
Jó egyvelege lett a két programnak, java­
soljuk mindazon felhasználóknak, akik nem
szeretik a tudáskorlátokat, valamint nincs
szükségük normagyjtemény szint adattár­
két alkalommal (január és július els munka­
napján a GOLD és a BRONZ programokkal
egyidben) jelenik meg ,
Ion ból • Tételek felhasználása korábbi költ­
ségvetésekbl (Input költségvetés használa­
lata • Könyvjelzk használata • Komplex
módosítása · Tételhez fzhet megjegyzé­
összehasonlítása • Tételek normahátteré­
(DOC) és RTF export · Költségvetés megte­
kintése és szerkesztése "fa" nézetben • Költ-
Összehasonliló modul
alapszolgáltatás) • Alvállalkozók komplex
K~"""""''' ElEJ D~~I~' II_,I ._' _--,I~ -t:II .. _~
I,-----c.= .... =-=-~----=-=-='-~-=-=-=-='---'--'--=::""='='_=___::'-.=c'_____, 't' .. !n.-. ...... n~"'.ft --- lZ .. . ao.. ... . ; +5 ep "F D A ..
~1.e1l~·tIht . ~~UI'I It' I .. W'kd:1*. r\~~t< i~~I4!A. fode!ll llleleulot'kdI i IlJjO'iIc' ~ ~n.l(1 11 tdll!lI'I'IIl...llI'lIl.
0 1\1 ..... 161111
. O" •• I.II ........ ( .. -.. .... -.,Io ü
I www.terc.hu I www.terc.eu I 15
TERC V.I.P. GOLD Összevont Építipari Költségvetés-készít Programrendszer A TERC VJ.P. GOLD költségvetés-készít program képes a tervezési szinttl az utókalkulációig minden egyes
munkafolyamatban hatékonyan részt venni és támogatni a felhasználók széles kör táborát.
A TERC VJ.P. GOLD Magyarországon díjak használata • XML export, import er-
az egyetlen költségvetés-készít program, forrás szintig (nem alapszolgáltatás) • Háló-
amely az ÖN adataira alapozva teljes terje- zati USB hardverkulcs 5, 10,25,50, 100 pél-
delmében tartalmazza a tételek erforrása- dányos licenc,
it, illetve normaértékeit, amelyek segítségé­
vel a kalkulációs munka terhét leveszi a fel­
használó válláról. A normák (anyag, szakma,
gép) segítségével a költségvetésbl egysze­
ren kigyjthet egyerforráslista, amely­
bl anyagrendelés (gyártónként), ellenrzés
A GOLD változat többletszolgáltatásai a SILVER változathoz képest • Erforrások használata (anyagok, gépek,
szakmák) • Anyagkarbantartás modul •
tése · Komplex (halmozott) erforrás-kigyj­
• Alkalmazott erforrások árainak szkíté­
TERC V. I. P, GOLD használatának 4 napos oktatása
Részletes árjegyzéket és megrendelést a honlapunkon találja meg: www.terc,hujgold
16 I www.terc.hu I www.terc.eu I
40 OOO Ft + áfa I f
TERC V.I.P. GOLD KLUB Klubtagsági szolgáltatások A TERC VJ.P. GOLD programrendszer folyamatos frissítésének legkedvezbb módja a klubtagság.
Az adott évben a klubtagok a GOLD prog­
ram mindennem frissítését, karbantartását
A klubtagok az internet és az ügyfélszolgálati
lékos kedvezményeket biztosító vásárlásuk
meg tudják spórolni ,
modul segítségével tudják az adattári frissíté- A klubtagságba történ belépés alapfelté-
seket és újdonságokat letölteni , tele a TERC V.IP GOLD program legfrissebb
változatának megléte, A tagság egy naptári
Éves klubtagsági díj egy licencre (hard- évre és egy licencre szól, szolgáltatásai csak
verkulcsra) 80 OOO Ft + áfa. a pénzügyi teljesítés után vehetk igénybe,
A megváltozott licencfeltételek következté­
a magasabb %-os kedvezményekkel próbáI­
juk csökkenteni az egységes licencfeltételek
miatt megemelkedett árakat. Már a második
hardverkulcs vásárlása esetén gazdaságo­
tagság nélkül. A klubtagok az eltér száza-
Kizárólag az irodánkban egyedi konzultáció, programtelepítés,
DVD, telepit floppy pótlása
I KÖLTSÉGVE~
TERC V.I.P. Összehasonlítás modul az Összevont Építipari Költségvetés-készít Programrendszerhez
Az ajánlatok összehasonlítása összetett Közbeszerzési költségvetésekre
feladat, mivel már kevés tételt tartalmazó specializálva költségvetések összevetése is bonyolult A közbeszerzési költségvetések kiérté-
és nehézkes, azok sok ponton (szöveg,
ár, mennyiség, többlet- vagy hiányzó té­
telek) eltérhetnek.
A programmodulban lehetség van az összehasonlítások aprólékos és egyszer el­
készítésére (egyszerre maximum 49 áraján­
latig), és az eredmények megjelenítésére,
illetve export jára. A hitelesített TERC/XML
kiírásoknál a TERC V. IP programrendszer
csak árazni tud, a tétel számához, szövegé­
hez, mennyiségéhez és egységéhez nem nyúlhat a kivitelez, új tétel nem tehet be,
meg lév nem törölhet.
TERC/XML fájl vagy a kiíró is készíthet egy
"slo8" fájlt az importált hitelesített kiírásból. Itt megadható az aktuális minimális rezsi­
óradíj és a tervezi beárazott költségvetés árai is betölthetk , Fösszesítk, munka­
nem-összesítk és a költségvetés tételei­
nek összehasonlítása a szövegre, mennyi­
ségi egységre, a mennyiségre, anyag és
díj egységárra, valamint a tétel anyag- és
díj költségre, többlettételeire és megjegy­ zéseire, A kiértékelés nyomtatható vagy ex­
portálható XLS (EXCEL) és DOC (WORD) formátumokba,
Költségvetés-készít programok oktatása, eladásai
amelyben már a SILVER és a BRONZ felhasználókra is gondoltunk.
Ez idáig több, mint 1600 hallgató végezte el eredményesen a GOLD (KING) Prog­
ramrendszer elsajátítását, mélyebb szint
kat. Az oktatás els napja eladásjelleggel
a 60 férhelyes eladótermünkben kerül megrendezésre, Az oktatáson a TERC V. IP
programrendszer alapjait, újdonságait, fej-
lesztéseit valamint az ÖN adattár használatát lehet elsajátítani , A második napon már a 10
férhelyes számítástechnikai oktatótermünk­
ben történik a képzés, ahol a SILVER válto­
zat többlettudásával ismerkednek meg az érdekldk, A harmadik nap a GOLD egyedi
tudását - a normahátteret, az erforrásokat,
a kigyjtéseket és a fuvarkalkulációt - tanul­
hatják meg a felhasználók, A negyedik nap
gyakorlással és délután egy önálló feladat
megoldásával, vizsgával zárul. A tanfolyam
sikeres befejezése után a hallgatók a TERC
Kft. oklevelét vehetik át.
RC V.LP. GOLD 4 napos oktatása 40 OOO Ft + áfa I f MMK - MÉK 6 - 6 pont (1 napos nagytermes eladás + 3 napos oktatótermes, számítógépes)
2 napos oktatása 20 OOO Ft + áfa I f MMK - MÉK 3 - 3 pont (1 napos nagytermes eladás + 1 napos oktatótermes, számítógépes)
TERC V.LP. BRONZ 1 napos nagytermes eladása 8000 Ft + áfa I f
www.terc.eu
ÖN tételek
Saját adattár
Ár (1 licencre!)
Kontroll adattár egyszeri díja
korlátlan korlátlan 100 tétel 100 tétel
375 OOO Ft + áfa 125 OOO Ft + áfa 87 500 Ft + áfa 50 OOO Ft + áfa
Alapárból 2~O% kedvezmény / darabonként savosan, a frissitésekre is!
25 OOO Ft + áfa 25 OOO Ft + áfa 25 OOO Ft + áfa kötelezen
25 OOO Ft + áfa
80 OOO Ft + áfa 50 OOO Ft + áfa
30 OOO Ft + áfa 25 OOO Ft + áfa 25 OOO Ft + áfa
100 OOO Ft + áfa 50 OOO Ft + áfa 35 OOO Ft + áfa 20 OOO Ft + áfa
30 OOO Ft + áfa 30 OOO Ft + áfa
20 OOO Ft + áfa 20 OOO Ft + áfa 20 OOO Ft + áfa 20 OOO Ft + áfa
Kivitelezk, beruházók Tervezk, tervezirodák, árszakértk Tervezk , kisvállalkozók
www.terc.hu www.terc.eu 19
Magyarország célba ér
képesség Operatív Programja (GVOP) keretében 2008-ban készült el. A fejlesztés
során célunk volt egy olyan költségvetés-készít programrendszer létrehozása,
amely a lehetségekhez képest maximálisan kihasználhatóvá teszi az internet adta
elnyöket a felhasználók számára, háttérbe szorítva a honlapon történ szerkesz­
tés technikai korlátait. Az ÖNKÖLTSÉG szemléletében, kinézetében, szolgáltatása­
iban is eltér az eddigi programjainktól, köszönheten erre a programra összeálIt új,
fiatalos fejleszti csapatnak.
nénk a következket
intemeteléréssel rendelkez számítógéprl
nálatos operációs rendszer alatt fut a prog­
ramrendszer (Windows, LINUX, MAC, stb.)!
• Költséghatékony megoldás azon fel­
csak néhány költségvetést készítenek.
• Internetes fizetési lehetség bankkár­
gos online felületén .
Összevont Építipari Normarendszer (ÖN)
10000 TERC kreditpont 10000Ft
adatait használja munkájához, és mindezt
külön térítési díj megfizetése nélkül !
• Környezet- és felhasználóbarát: nincs
közönként frissíteni a programot!
kreditpont-elszámolás alapján történik. Te­
vásárol és az egyenlegéhez jóváírt TERC
virtuális kreditpont jait költheti el a fizets
szolgáltatásokra. Ez két költség bl tevdik
össze, az adattárakhoz való hozzáférés, iliet­
ve az elkészült költségvetés PDF-ben történ
exportálása (nyomtatása) vagy rendszeren
belüli küldés díjainak megfizetésére.
Éves (365 nap) 20 OOO TERC kreditpont
Költségvetések PDF exportálása (nyomtatás) és rendszeren belül történ küldése
PDF exportálás: 10 TERC kreditpont/ költségvetési tétel
Költségvetés rendszeren belül történ küldése: 5 TERC kreditpont / költségvetési tétel
20 I www.terc.hu I www.terc.eu I
I KÖLTSÉGVETÉS-KÉSz íT PROGRAMOK I
I www.etalon.terc.hu I
ramrendszer kizárólag közbeszerzési költ­
szerzési költségvetések kiírására a Nemzeti
Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium felké­
résére készített ingyenes, intemeten keresztül
elérhet programrendszer, amely bárki részé­
re egy egyszer, de mégis komplex megol­
dást kínál. A kiíróprogram az ÖN normaadat­
tár tételeit tartalmazza (tételszám, tételszöveg,
mennyiségi egység, új és felújítási normaid
és gépköltség) az altételváltozatokkal együtt.
A program nem tartalmaz anyagárakat, ezért
költségvetések beárazására nem alkalmas
rendszereiben vagy más egyéb programok­
ban készülhet, amelyek képesek fogadni az
exportálás végeredményét (TERC/XML).
25-i hatállyal módosította az építési beru­
házások közbeszerzésekkel kapcsolatos
ten nem kötelez a minisztérium szerveré­
rl ingyenesen elérhet költségvetés-kiíró
kötelez költségvetést készíteni . Az ajánlat­
kérk számára a TERC Kft. továbbra is java­
solja a TERC-ETALON Programrendszerben
a késbbiekben jelentsen segítheti a mun­
kát a közbeszerzési pályázatokra beérkezett
anyagok részét képez költségvetések ösz­
szehasonlítása során .
Kötelez regisztráció · ÖN normaadattár f- és altételeinek használata · "K" tételek létrehozá­
sa • Fedlap készítése akiíráshoz • Kiírások hitelesítése • Hitelesít e-maii automatikus postá­
zása • Téteibeolvasás fastruktúrás (szkítéses) kiválasztással • Téteibeolvasás ÖN vagy MVH­
ÉNGY tételszámok alapján • Új munkanemek létrehozása • Tételek sorrendjének fejléc
szerinti rendezése és rögzítése • Tételek áthelyezése másik munkanembe a "fogd és vidd"
funkcióval • ÖN adattári azonosság garantálása · Munkafolyamatok részletezésének megte­
kintése • Munkanemek útmutatójának, elírási és felmérési szabályainak megtekintése • Költ­
ségvetés export PDF fájlba munkanemenkénti és folyamatos rendezésben • Költségvetés ex­
port-import TERC/XML formátumban · Megjegyzés a tételekhez.
Komplex megoldásként javasoljuk a TERC VJ.P. programrendszercsalád használatát,
amelyben - nem internetes körülmények között - el lehet készíteni az árazott vagy árazatlan
költségvetést. A közbeszerzési exportálás segítségével a TERC-ETALON számára értelmezhe­
t (XML) fájl készül, amelyet egy importálás segítségévellehet beolvasni a programba. Hitelesí­
tés után kiadható a kiírás akivitelezknek, amelynél szintén a TERC V I. P. programrendszerek
használatát javasoljuk, mert az így beárazott költségvetéseket a TERC V lP program Összeha­
sonlító moduljávallehet a legegyszerbben, a legapróbb részletesség ig összevetni .
.jI\ NEMZETI Fl J lHZTf~1 :ti [$ GAlI)A'iAGI MINI$rrI'RIUM
~ . • • ... 1
TERC-ETALON Építipari Költségvetés-készít és Kiíró Programrendszer Online költségvetés-készít és kiíró programrendszerek és adattárainak továbbfejlesztése valamint
összekapcsolása a TERC VJ.P. programrendszerrel a KMOP támogatásával!
Nemzeti Fejlesztési Ügynöksé!;
rendszerek és adattárainak továbbfejlesztése
ram rendszerrel a KMOP támogatásával!
Vállalkozásunkaz Új Széchenyi Terv Közép­
Magyarországi Operatív Program támogatási
giai innováció a TERC Kft-nél" cím, KMOP-
1,1.4-11/ A-2012-0055 jel pályázatot. Ennek
keretében 2013-2014 években az ÖN adat­
tár további munkanemeinek és a komplex té­
telek kidolgozása mellett a hozzájuk tartozó új
intemetes költségvetés-készít és kiíró szoft­
vercsalád fejlesztésére nyílik lehetségünk ,
és a magánszemélyek (nem szakmai fel-
nálatát, ugyanakkor olyan
többletfunkciókkal is elIát­
juk a programrendszert
technika fejldése, az igények
re meghatározóbbá (a mindennapjaink
az internet alapú programoké a jöv , Mint
használók) is egyszerre használhatnak. az asztali programrendszereinknél (TERC
Célunk a költségvetés-készítés teljes V I. P,), úgy az interneten is szeretnénk egy
munkafolyamatának egy online prog­
Az elnyert KMOP pályázat segítsé­
gével az alábbi fbb célokat kíván­
juk megvalósítani:
fejlesztésének elsdleges célja, hogy az
elmúlt évek alatt hozzánk eljutott több száz
észrevétel alapján új funkciókkal bvítsük a
programrendszert. Továbbra is biztosítani
egységes rendszert kialakítani ,
A fejlesztés fbb célkitzései: • ÖNKÖLTSÉG, a TERC-ETALON és a TERC
V I. P. programrendszerek funkcióinak ösz­
szevonása egy új kezelfelület, ugyanak­
kor komplex tudású prog ram rendszerbe,
• Tender és összehasonlítási modulok ki­
fejlesztése, bvítése az ajánlatok összeha­
sonlítását, elemzését végz funkciókkal.
szeren belül a gyártó és keresked cégek
segítségével.
választása.
zetési megoldások alkalmazása.
• Az anyaggyártó cégek egyedi felületeinek,
az egyedi árak megadásának biztosítása
(akciós ár), folyamatos adatkarbantartással.
teremtése (adatkarbantartás, új anyagok
nemek az utóbbi 20
nók, Akadálymentesítés, Környezetvédelmi
berendezések, Alpintechnika, Passzívház,
3. Komplex tételek kidolgozása A komplex tételekhez megalkotott új struk­
túra szemléletében hasonló a DIN 276
szabványban megtalálható költségcsopor­
mint komplex tétel vagy kibontva ÖN tétel­
ként kerülhetnek rögzítésre ,
aggregáltságú folyamatok szintjén is az ÖN
pontosságának, megbízhatóságának egy­
zások profiljának megfelelen kidolgozott
hetsége jelents segítséget nyújthat az ár­
ajánlatok gyors el készítéséhez,
korábbi KING költségvetés-készít prog-
I www.etalon.terc.hu I
"komplex tételek" képzését. Ezzel a lehet­
séggel élve, egy komplex technológiai fo­
lyamat (például : vasbeton gerenda készítési
tétel magába foglalhatja az elkészítéshez
szükséges tételeket, úgymint zsaluzás, vas­
szerelés, betonozás, kizsaluzás), vagy akár
építési részfolyamat szintjén is lehet költsé­
get tervezni (például : alapozás, a szükséges
földmunkával, a zsaluzással, betonozással,
4. Anyaggyártói egyedi programrendsze- rek kifejlesztése
Egy új felhasználási utat nyit meg az anyag­
gyártók egyedi programja, melynél az anyag­
gyártó cég térítésmentesen biztosíthatja
ramrendszer használatát. Természetesen
tételadattára csak az adott gyártó tételeire
szkített adatbázist tartalmazza.
gyártóktól, kereskedktl Az anyaggyártó, forgalmazó egyedi prog­
ramrendszereinél a gyártók, kereskedk rög­
zíthetik a saját eladási áraikat, olyan gyakori­
sággal, ahogy az élet diktálja. A felhasználó
a költségvetését rendszeren belül elküldheti
beárazásra, amely alapján a gyártó már a
mennyiségi, szállítási adatok figyelembevé­
Honlapunkon folyamatosan nyomon kö­
telhetik újdonságainkat. Örömmel vennénk,
javaslataikkal elsegítenék munkánkat.
ktsg_keszito_programok_2013-1.pdf
ktsg_keszito_programok_2013-2
ktsg_keszito_programok_2013-3
ktsg_keszito_programok_2013-4
ktsg_keszito_programok_2013-5
ktsg_keszito_programok_2013-6