–zel –retici Yaz±l±mlar - DotnetNuke

Click here to load reader

download –zel –retici Yaz±l±mlar - DotnetNuke

of 34

 • date post

  15-Apr-2017
 • Category

  Education

 • view

  321
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of –zel –retici Yaz±l±mlar - DotnetNuke

PowerPoint Sunusu

RETM YAZILIMLARI

1

Bilgisayar ve retim Teknolojileri retmenlii - 4ZEL RETC YAZILIMLARHazrlayanlar:

Grkan AVDARMustafa AKMAKYunus Emre SADIAydan AHN

2

NDEKLER

retici Yazlmlarzel retici YazlmlarGiri BilgiUygulamaDeerlendirmeGeri Bildirim Kapan

3

RETC YAZILIMLARretilecek konularn bilgisayar programlama dil ve sistemlerinden yararlanarak retim amacyla bilgisayara uygulanmas sonucu oluturulan ders programdr.

RETC YAZILIMLARAVANTAJLARI

Bireysel alma Hz

Takm almas

Tekrar ve Altrma

Bilgiyi Kaydetme ve Sunma

Grsel ve itsel eler

RETC YAZILIMLARZEL RETC YAZILIMLARPROBLEM ZME YAZILIMLARITEKRAR VE ALITIRMA YAZILIMLARIETSEL OYUN YAZILIMLARI

Bilgisayar destekli eitimde en ok kullanlan yazlm trdr.Bu yazlmlar, belirli bir konu ya da kavram retmeye ynelik programlardr. retmen gibi konu anlatm yapan, altrma frsat salayan, renciyi derse gdleyen ve rencinin baarsn deerlendiren trde yazlmlardr.

ZEL RETC YAZILIMLAR

Genel Yaps

zel ders yazlmlar, rencinin dikkatini eken, derse kar ilgi uyandran ve dersin ierii hakknda genel bilgi veren bir ekran ile balar.

1-Giri

LG EKMEHEDEFLERYNERGELERN BLGLERPROGRAMKONTROL

N TEST

1-Giri

LG EKMESes-Mzik

Resim-Animasyon

Video-Film

Sorular

1-Giri

HEDEFLERGenelde, ilk ekran, ders sonunda rencilerin kazanaca davranlar belirten hedefler takip eder

Hedeflerin amac, rencilerin retim sonunda kendilerinden ne beklendii hakknda bilgilendirilmesidir.

Eer hedef says oksa, her konunun hedef davranlar o konunun banda verilmelidir.

1-Giri

YNERGELERleri-Geri

Sonlandrma

Cevap

Yardm

zel Simgeler

1-Giri

YNERGELERYnergelerde ksa cmleler kullanlmal, teknik kelime ve ksaltmalar ile, ciddi uyarlar dnda olumsuz ifadeler kullanmaktan kanlmaldr.

Ekranlar arasnda ilerlemek ve yardm iin kullanlan simgeler ekrann altnda yer almal, bunlarn yerleimi her ekranda ayn yerde olmaldr.

N BLGLERN HATIRLATILMASInceki bilgiler ;

Ksa bir yazVideo vb. aralar ile verilebilir. Dersin banda retilecek konunun ana noktalarn gsteren grafiksel bir zet verilebilir.1-Giri

14

1-Giri

PROGRAMKONTROL

Tamamen bilgisayar kontrol

Tamamen renci kontrol

Ksmen renci ve ksmen de bilgisayar kontrol

15

N TEST1-Girirencinin konu ile ilgili nceki bilgilerini lmek iin tasarlanm ksa bir testtir.retim ncesi sorularn amac rencilerin retim materyali iin gerekli n art bilgilere sahip olup olmadklarn tespite yneliktir. Ders banda sorulan sorular, yaplacak retimin dzey ve miktarn tespit amacyla da kullanlr.n testle elde edilen bilgi ayn zamanda programda sunulan materyalin zorluk derecesini renci dzeyine gre ayarlamak iin de kullanlabilir.

16

Sunulan bilgiler yeterince ksa olmal,

Karmak bilgiler kk admlara ayrlmal ve

rencinin her bir adm ile ilgili etkinlikte bulunmas salanmaldr.

2-Bilgi

17

Uygulama aamasnda renciye rendiklerini uygulama imkan tannr.

Bu amala, konuya gre renciye farkl uygulamalar yaptrlr.

Uygulamann bir yolu olan sorularn

motivasyonu arttrmak, renciye pratik yaptrmak, verilen bilginin ne dzeyde anlaldn renmek, rencinin dikkatini dersin nemli noktalarna ekmek ve dersin ak sras iin karar vermeye yardmc kriterleri salamak

gibi birok ilevi vardr.

3-Uygulama

18

Ders srasnda sorulan sorular, rencilerin ilerlemeleri, renme eksiklikleri ve hatalarn gzlemlemek ve buna bal olarak dersin dzeyi, tr ve aknda deiiklik yapmak amacna hizmet eder.

Bu tr sorular, ayn zamanda, rencilerin dikkatlerini renme materyaline ekerek bilgi ilem srecine yardmc olur.

renci sorulan sorulara cevap vermek zorunda olduundan, sorular rencinin ders boyunca uyank ve dikkatli olmasn salar.3-Uygulama

19

4-DeerlendirmeBu blmde, yaplan uygulamalarn deerlendirmesi yaplr.

Uygulama srasnda sorular sorulmu ise, bu blmde cevaplar, geri bildirim salamak, dersin akn belirlemek ve baarya ynelik verileri kaydetmek iin deerlendirilir.

BDde istenen cevaplar ve bunlar deerlendirme glkleri kolaydan zora doru u ekilde sralanabilir;

20

4-DeerlendirmeTek bir cevap (oktan semeli soru)

Birden ok seenek (iaretleme sorular)

Saysal cevap (aritmetik problem)

Tek bir szel cevap, bir kelime gibi

ok sayda szel cevap, bir cmle gibi

Saysal art szel cevap

21

5-Geri BildirimGeri bildirim bir soruya cevap verildikten sonra renciye sunulan mesajdr.

Bilgisayar destekli retimde geri bildirimin amac rencileri cevaplarnn doru olup olmad hakknda bilgilendirmektir.

Geri bildirimle renciye, sadece verdii cevabn doru veya yanl olduu; verdii cevabn neden yanl olduu ve doru cevabn ne olduu ya da doru cevabn bulunmasna yardmc olacak ipular verilebilir.

22

6-KapanBir zel ders sonunda, ders zetlenmelidir.

zet, temel kavramlarn bir listesi ya da sunulan bilgileri zetleyen bir paragraf olabilir.

Eer programda, renci baars ile ilgili veri toplanmsa, renciye dersteki baars ile ilgili bir zet ve sonraki almalar iin neriler verilebilir.

23

zel retici Yazlmlarn stn Ynlerirenci kendi hzna gre alr.retmenin varl art deildir ve renci istedii zaman alabilir.renci istedii kadar tekrar yapma imkanna sahiptir.retim zamann ksaltr ve bu zaman iinde daha fazla uygulama yapmay mmkn klar.retmen- renci ilikisi olduu iin renciler iliki kurmakta zorlanmaz.Yaygn olduklar iin edinmek zor deildir.Canlandrma, seslendirme gibi eler ile rencinin ilgisi derse toplanabilir. renme hakknda dorudan dnt salamakta ve renenler zamandan kazanmaktadr.renciye annda dnt salayarak baars llebilir.

24

zel retici Yazlmlarn SnrllklarOluturmaclarn Eletirisi

Kaliteli rnlerin olmamas

Tek bir retim yaklamn yanstmas

25

DOTNETNUKE (DNN PLATFORM) CMS

26

Nedir?DotNetNuke, Microsoft.NET teknolojisi kullanlarak web siteleri oluturmaya yarayan ve ak kaynak kodlu olan bir platformdur. VB.NET ile gelitirilmi ve BSD lisans ile datlan bir uygulama altyapsdr.

erisinde bulunan CMS yani erik Ynetim Sistemi geniletilebilir, istekleriniz dorultusunda uyarlanabilir bir yapya sahip olmakla birlikte skin, modl, data provider, dil paketi ve tema destei gibi olmassa olmaz zellikleri baaryla bir araya getirmitir.

27

DotNetNuke'n bir ka versiyonu bulunmaktadr, Community Edition olarak adlandrlan versiyon ile teknik bilgisi olmayan kiiler ierik ekleme, deitirme ve eitli zellikler ekleyebilir ve sitenin grnmn de ynetebilirler.

Ayn zamanda DotNetNuke Professional ve Elite versiyonlar da mevcuttur.

Bu yapmclar daha ok i hedefli ticari olanlardr ve teknik destek gibi zellikler ierirler ayn zamanda rn dokmantasyonu, e-mail hatrlatclar ve gvenlik gncellemeleri destei gibi zellikler de eklenmi olmakla beraber, elite versiyonda da daha ileri gidilerek telefon destei de eklenmi bylelikle kullanc deneyimi daha st seviyeye karlmtr.

zellikleri

28

DotNetNuke ok katmanl mimari modelini kullanmaktadr, bu sayede ekirdek modler bir ekilde geniletilebilmektedir.

Eklenebilen modller, tema destei, grafik zelletirme imkanlar desteklenmitir. Gncel olan 7x jenerasyonu IIS 6 ve en az ASP.NET 2.0 gerektirmekte ve SQL 2005 ve yukarsn desteklemektedir.

Daha nceki versiyonlar ise SQL Server 2000 ve ASP.NET v1.1 ile almaktadr.zellikleri

29

Temelde bulunan zellikler olan gvenlik, kullanc ynetimi, ierik ynetimi vs. ye ek olarak e-ticaret, intranet, veya kamuya ak web siteleri uygulamalar gelitirebilirsiniz.

Daha baka modlleri de Dnn Store'dan indirebilirsiniz ki burada, 6,000 den fazla eklenti bulunmaktadr ve, bunlarn arasnda e-ticaretten tutun da, foto galeri, lokalizasyon, blog, forum, wiki, sosyal medya modllerine kadar zellikleri saymak mmkndr. Maazadaki bir ok rn cretlidir.

zellikleri

30

Ne Gerekli ?Dotnetnuke, Microsoft SQL Server veritabann kullanyor. - SQL Server- IIS (Internet Information Services)- .NET Framework 2.0

31

Neler Sunuyor ?Duyurularnz ekleyebilir, ziyaretilerinize download edebilecekleri dosyalar sunabilirsiniz. ,

Ak Oturum(Forum) blm de yer alan programda yazdnz makaleleri veya dosyalar Dosyalar(Documents) blmne ekleyebilirsiniz.

Ska sorulan sorular blmn ve anket sitede yer alan dier blmlerdendir. zellikle skin destei ile ne kan program site ii arama blmne de sahiptir.

32

Neler Sunuyor ?Arama Kutusu:Sitenizin arama motoruna sorgu yaplmasn salayacak bir ek ilevdir. Herhangi bir sayfaya yerletirilebilir.

Arama Sonular: site arama motorunun arama kutusu yardmyla ald metini veri tabannda arayp ilgili sonularn gsterildii bir ek ilevdir.

Metin/HTML:Site ieriinizi tasarlamanz iin size bir takm aralar ve ilevler sunar.

Kullanc Hesaplar:Kaytl kullanclarnza sunacanz kendi bilgilerini deitirip gncelleyebilecekleri bir modldr.

Kullanc Tanml Tablo:Kendi veri tablolarnz oluturmanz ve bu verileri dzenlemenizi salar.

33

TEEKKRLERTEEKKRLERTEEKKRLER !

34