——¤—â„¢—“...

download ——¤—â„¢—“ —â„¢—¢—•—¦—§—†—¨—•—â„¢—Œ Kenzo Tange( —â€‌—’—¯—©

of 13

 • date post

  21-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ——¤—â„¢—“...

 • 1

  :בחסות

  סיור מקצועי ליפן

  אדריכלות, הנדסה, גנים, נוף ותרבות

  ימים 12 –לילות 10 2018 פסח

  2-14.4.2018בין התאריכים

  : מר אמנון הדרבהדרכת

  בתום פריחות האביב. מסע 2018סיור מקצועי ייחודי ביפן במהלך חול המועד פסח

  מרתק לתרבות העתיקה והייחודית להנדסה ולאדריכלות העכשווית המפורסמת של

  .יפן

  : תקופת פריחת הדובדבן מצויה בסיומה בתקופה זו, אך במהלך הסיור לתשומת ליבכם

  , לצפות עדיין במידת האפשרהמקצועי נגיע לאזורים גיאוגרפיים בהם ניתן יהיה,

  .הפריחהבשלהי

 • 2

  :)המסלול באדיבותו של אדר' אריה קוץ( תכנים עיקריים בסיור המקצועי

  חשיפה לתרבות יפן העתיקה על פניה הרבות, ערים עתיקות ואתרי שימור, לרבות שימור

  . נסייר בפרויקטים ייחודיים של אדריכלות והנדסה יפנית עכשווית -ובנוסף מורשת,

  קורוקאווה קישוטאדאו אנאדו, קנזו טאנגה, –ולם בעמתכננים עכשוויים בין המפורסמים

  ורבים אחרים.

  :הפרויקטים אליהם נגיע במהלך הסיור המקצועימ חלק

  בתים לאוספים מיוחדים במוזיאונים בהם תכננוטובי האדריכלים והמהנדסים ביפן -מוזיאונים

  Kishoמוזיאון לצילום שללאמנות המזרח, M.I. Pei מוזיאון מיהו של –נערוך סיורים מקצועיים

  Kurokawa ,ומוזיאון פולה בהאקונה. הבהירושימ מוזיאון השלום, המוזיאון הפתוח לפיסול מודרני

  רפאל Kenzo Tange , ,Hiroshi Haraוביניהם: טובי היוצרים תכנון שבוצע על ידי -ריני ציבויבנ

  .ועוד רבים וחשובים מאדריכלי יפן ויניולי

  .יני מגורים בני זמננוישכונות מגורים ובנ, תכנון ערים -מגורים

  ינים היברידיים" של ייני משרדים, אזורי מע"ר, שימושים מעורבים ו"בניבנ -מסחר ותעסוקה

  .תכנון חדשני וטכנולוגיות עכשוויות ,גדולי היוצרים

  דיון ו ,אוסקה, קיוטו טוקיו, – בת זמננוסיורים מקצועיים בערים המרכזיות של יפן -תכנון אורבני

  בסוגיות מרכזיות בתכנון ערים עכשווי ביפן. יודגשו נושאים של מדיניות תכנון, שיקום והתחדשות

  שימור מבנים ומרקמים, ייבוש ים, מערכות הסעת המונים ככלי מרכזי בתכנון ערים ,עירונית

  ....ועוד

  ים באוסקה, הארוכים בעולם, איים מיובשים וקטעי יבוש מגשר הכבלים -מונומנטים הנדסיים

  קובה ובטוקיו, מגדלי משרדים מיוחדים במינם, מערכות הסעת המונים מהמתוחכמות בעולם

  .ועוד...

  ....ועוד פארק הצבאים בנארה UENO,פארק -אדריכלות גנים ונוף

  .נחווה את העבודות של טובי מעצבי הפנים של יפן -עיצוב פנים

 • 3

  טוקיו - מינכן -(: תל אביב 3.4-2) 2-1 יום

  -משוער מן המראהז .למינכן נזההלופט של חברת LH 681 בטיסתנפגש בנתב"ג ונצא

  משוער המראהזמן ,לטוקיונזה הלופטבטיסת משם נמשיך .09:55 משוער זמן נחיתה ,06:55

  העברה תתבצע בהגיענו לטוקיו, למחרת.שבבוקר 10:50 -בטוקיו משוער זמן נחיתהו 16:15

  והתרעננות. *מלאה צהריים, לארוחת Haneda Excel Tokyu למלון

  העיר טוקיו. –לסיור מקצועי מקיף ומודרך במטרופולין הענק נצא , לאחר התרעננות במלון

  ובעלת שילוב מרתק של מרכזים סואנים ותוססים, קידמה 1868 -שהפכה לבירת יפן ב

  בסיור פארקים. נתחיל ווטכנולוגיה עתידנית, עם עולם מסורתי וגינונים שמרניים, מקדשים

  אשר נבנה לכבוד הקיסר שהניח את התשתית לקידומה ( קישור) במקדש מייג'ימקצועי

  עיצוב אזור אופנה, אל שדרת המעצבים, בסיור מקצועינמשיך משם, .המואץ של יפן

  מעצב האופנה איסיי מיארה לבין האדריכל טאדאו אנאדוהמשדך עשייה בין ואדריכלות

  ופראדה הבינלאומית, עם הטובים והחשובים מהיוצרים של יפן בתחום התרבות החזותית

  –באזור מצויות העכשווית שתרמו לתדמית המיוחדת של האזור. בין האדריכלים שיצירותיהם

  נסייר באזור הראזוקו ונלמד להכיר את . קנגו קומהו סאאנה, פומיהיקו מאקי טויו איטו,

  מתחנת הרכבת שיבאשי על גבי מונורייל בנסיעה מרתק קצועילסיור מאופנת הצעירים. נצא

  שתוכנן ,"קשת בענן"על גבי הגשר

  Kawasaki Heavyונבנה ע"י

  Industries, החוצה את מפרץ טוקיו אל

  , שטח שנכבש מהים והיה אזור אודיאבה

  הפיתוח העירוני, לרעיון העתידי של

  בין אזורי מגורים ועבודה. בתום המשלב

  Haneda Excel למלון נחזורהסיור

  Tokyu גשר "קשת בענן" .לינהו ארוחת ערבל

  הירושימה –מיאג'ימה –הירושימה –טוקיו (: 4.4) 3ם יו

  שאר הציוד יועבר ישירות למלון בקיוטו וימתין –)אורזים תיקי צד לאחר ארוחת הבוקר

  נטוס Nipponשל חברת ובטיסת פנים Hanedaהאנדה העברה לשדה התעופה לנו שם(

  משדה התעופה .09:50 -בהירושימה משוער, זמן נחיתה 08:20משוער זמן המראה .להירושימה

  of Contemporary Art Hiroshima City Museumיאוןוזבמ לסיור מקצועיניסע באוטובוס

  האי צא מהמעגן המקומי באמצעות שייט אל ימשם נמשיך לסיור מקצועי נוסף שי .(קישור)

  , אחד האתרים האהובים ביפן. באי זה קיימת הרמוניה בין מקדשים נפלאים ומיוחדים, מיאג'ימה

  בתים עתיקים, שמורות טבע, תופעות של גאות ושפל ואווירה מיוחדת ומיסטית. נסייר באי, ונגיע

  כאתר שהוכרז "המקדש הצף" - ()קישור Itsukushimaבמקדש היפהפה לסיור מקצועי

  https://en.wikipedia.org/wiki/Meiji_Shrine https://en.wikipedia.org/wiki/Meiji_Shrine https://www.hiroshima-moca.jp/en/ http://whc.unesco.org/en/list/776

 • 4

  . עם סיום הסיור המקצועי נחזור בשייט אל המעגן המקומי וממנו מורשת עולמית ע"י אונסקו

  , )קישור( במוזיאון השלום ובמתחם פארק השלום לסיור מקצועיחזרה להירושימה

  . בהמשך העברה למלון 2-שהביא לסיום מלחמת העולם הבו היה הפיצוץ האטומי המקום

  Hotel Granvia Hiroshima.לארוחת ערב ולינה ,

  Itsukushima מקדש ה יממוזיאון השלום בהירוש

  קיוטו –האי אוואג'י –הירושימה(: 5.4) 4 יום

  ברכבת הבולט לאחר ארוחת הבוקר, העברה אל תחנת הרכבת של הירושימה ויציאה

  באי אוויג'י בסיורים מקצועייםהמהירה לעיר קובה ממנה נתחיל )קישור( שינקנסן

  2 -היפים בעולם. כמו כן נערוך סיור מקצועי באי ב מגשרי הכבלים, דרך אחד )קישור(

  מרכז כנסים ענק ובית מהם הוא אחד, האדר' טאדאו אנדוד של ומא פרויקטים שונים

  ותיר לנושיוככל וואג'י . בחזרה מהאי אפרויקט מרתק של מקדש בודהיסטי והשנימלון

  משם נערוך תצפית על )קישור( במגדל אומדהנערוך סיור מקצועי ניסע לאוסקה והזמן,

  שנים. 1000אוסקה לקיוטו, העיר החשובה שהייתה בירתה של יפן במשך . נמשיך מהעיר

  לארוחת ערב ולינה.בקיוטו Nikko Princess Kyotoהעברה למלון

  טאדאו אנדו מקדש המים של האדר' Satoshi Kashima גשר הכבלים של

  http://hpmmuseum.jp/?lang=eng http://hpmmuseum.jp/?lang=eng https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%A0%D7%A1%D7%9F https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%A0%D7%A1%D7%9F ht