:::O.a::1 - KBNM 2013/07/12  · BIZniSSlovensko zravnený 01 07 2013 -31 07.2013 1...

Click here to load reader

 • date post

  19-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of :::O.a::1 - KBNM 2013/07/12  · BIZniSSlovensko zravnený 01 07 2013 -31 07.2013 1...

 • (.1.. • • ;:::::.===:::.""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  Údaje potrebné na úhradu faktúry: SUMA NA ÚHRADU: 130,56 € DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2013 VARIABILNÝSYMBOL: 0751811737

  Faktúru hradíte inkasom z bankového účtu. Úhradu si prosím skontrolujte v bankovom výpise.

  Číslo účtu VÚB: Číslo účtu Tatra banka: Číslo účtu SLSP:

  2314093958/0200 2628740740/1100

  633738777/0900

  Užitočné informácie ti' Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozicii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

  V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle tr 12 129. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury Q Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

  Došlo dňa: 1/l-·;tIIJ Rokovacie číslo: /Jr

  1'093119273-~~~~~ 11111111111111111111111111 !IIIII IIIII IL Faktúra za služby pe~f ~ťé

  SlovakTelekom,a.s.,Bajkalská28, 817 62 Bratislava, Obchodný registervedený pri Okr. súde Bratislava1.,odd. Sa, vložka č. 2081jB, IČO:35 763 469 DIČ:2020273893,IČ DPH:SK 2020273893, Tatrabanka,a.s., čtsto účtu 2628740740jll00,IBAN: SK28 11000000002628740740, BIG:TATRSKBX.." .." , ", ,., ,,,.,, , ,, "." , , , .

  Fakturačné údaje: Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry: IČO:

  Vaše identifikačné údaje: Adresát: Knižnica Ba Nové mesto, Pionierska 3067/12

  831 02 Bratislava 3 30.06.2013 03.07.2013

  0751811737 00226866 Účastník:

  Knižnica Ba Nové mesto, Stromová 2682/18 83101 Bratislava S?

  Číslo adresáta: 1013435101

  Prehľad Vašich poplatkov 01 ,06,2013 - 30.06.2013: H·iašo\ié·siuŽby·:·teleiÓnn·e·čišio·02/44'2'53985······· ..··~~·7[;"=q!Z.···"······ Pravidelnépoplatky Obdobie Počet CenabezDPH SpolubezDPH BIZniSSlovensko zravnený 01.07.2013 - 31.07.2013 1 17,99 € 17,99 € Prenájom šnúrového telefónu 01.06.2013 - 30.06.2013 1 0,49 € 0,49 €

  Pravidelnépoplatkyspolu 18,48 €

  Poplatkyza volania Volania Počet Čas SpolubezDPH Volania na 0850 2 0:04:04 0,2600 € Volania na 0800 2 0:06: 19 0,0000 € Miestne volania 30 1:27:07 0,0000 € Poplatkyza volaniaspolu 0,26 €

  Hlasové služby : telefónne čisl~ O~/44253985 spol" . . . .. ); ~ J 4. q~/ . 18,74 € Hlasové služby - telefónne číslo 02/44254115 ~A~ --101- "'-7J~ Pravidelnépoplatky Biznis Uni Bizrus Uni 50 zlava Biznis Uni 50 Prenájom šnúrového telefónu

  Obdobie Počet Cena bez DPH SpolubezDPH 01.07.2013 - 31.07.2013 1 11,58 € 11,58 €

  01.07.2013 -31.07.2013 1 -2,91 € -2,91 €

  01.07.2013 - 31.07.2013 1 3,32 € 3,32 €

  01.06.2013 - 30.06.2013 1 0,49 € 0,49 €

  Pravidelnépoplatkyspolu 12,48 €

  Volania Počet Čas SpolubezDPH Volania na ms T 1 0:03:02 0,0000 € Volania na Orange 2 0:39:36 0,0000 €

  Poplatkyza volania 1f 13 30.6.1 V, r e "etny. OO 50:00, Z toho vyu. .orne m,nury. uu:42.38 U latnené na. -ruestno medzir mobilné

  hr cl 1 P n

  ~~~.~~ ..~.~~~~1.~~~1.~.~.~~ ~=1..jI.9..~f!..~ ~.~&€ Hlasové služby - telefónne číslo 02/44257697 d/..J;......~ -1.si il- Pravidelnépoplatky Obdobie Počet CenabezDPH SpolubezDPH Biznis Uni 01.07.2013 - 31.07.2013 1 11,58 € 11,58 € Biznis Uni 50 zlava 01.07.2013 - 31.07.2013 1 -2,91 € -2,91 € BlznisUni50 01.07.2013-31.07.2013 1 3,32€ 3,32€ Prenájom šnúrového telefónu 01.06.2013 - 30.06.2013 1 0,49 € 0,49 €

  Pravidelnépoplatkyspolu 12,48 €

  Poplatkyza volania Volania Počet Čas SpolubezDPH 1 1 306.1 V, r 11 y. 00:50 OO, aha Volania na ms T 2 0:02:00 0,1958 € 'yliLl,eVOrn~nunu y JO.5uOl Volania na Orange 1 0:01 :34 0,3068 € uplatnené na:miestne,rnedzt mobiln' Volania na 0800 1 0:01 :00 0,0000 € azahr O.a 1 pásmo Miestne volania 17 1:16:34 1,7374 €

  ::::::::;:::::I,:::~~::;::::~::::If:fp~:~ryj=(jľ{F: Pravidelnépoplatky Biznis Aktiv zravnený Pevné zablokovanie odch. volaní

  Obdobie 01.07.2013 -31.07.2013 01.06.2013 - 30.06.2013

  Počet CenabezDPH 1 12,99 € 1 0,33 €

  SpolubezDPH 12,99 € 0,33 €

 • \

  Pokračovanie faktúry Č. 0751811737

  Poplatky za volania 1.6.13 -30.6.13 Vo, e nnnuty; 01 40:00. z tono využité valné rmnuty: 01'40:00 uplatnené P3: miest!'e. medzim a zahr O.

  • ' oasrno );::::=:::~::::::::::::::;::::;;::;;;::;S~~J~~::3€ Pravidelné poplatky Obdobie Počet Cena bez DPH Spolu bez DPH Biznis Uni 01.07.2013 - 31.07.2013 1 11,58 € 11,58 € Biznis Uni 50 zlava 01.07.2013 - 31.07.2013 1 -2,91 € -2,91 € Biznis Uni 50 01,07,2013 - 31 ,07.2013 1 3,32 € 3,32 € Prenájom šnúrového telefónu 01,06,2013 - 30,06,2013 1 0,49 € 0,49 €

  Pravidelné poplatky spolu 12,48 €

  Pravidelné poplatky spolu

  Volania Miestne volania

  Počet 26

  Čas 3:40:35

  Strana: 2/2

  13,32 e

  Spolu bez DPH 7,6100 €

  Volania Počet Čas Spolu bez DPH Volania na ms T 8 0:39:27 4,5459 € Volania na Orange 2 0:03:54 0,7636 € Volania na 02 8 0:55: 19 9,3899 € Volania na 0800 2 0:17:35 0,0000 € Miestne volania 23 1:02:23 2,2706 € Poplatky za volania spolu 16,97 €

  Hlasové služby - telefónne číslo 02/54771051 spolu ~ rJJ tr. ti .~ 29,45 € ................... , , , , , , , , , ,.~ " ..,., ~ . Hlasovéslužby·telefónnečíslo02/54791007 ~ ~ -= { Pravidelné poplatky ObdobiJJ Počet Cena bez DPH Biznis Uni 01.07.2013 - 31.07.2013 1 11,58 € Biznis Uni 50zrava 01.07.2013-31,07.2013 1 -2,91 € Biznis Uni 50 01.07,2013 - 31 ,07.2013 1 3,32 € Prenájom šnúrového telefónu 01,06,2013-30.06.2013 1 0,49 €

  Pravidelné poplatky spolu

  Spolu bez DPH 11,58 € -2,91 € 3,32 € 0.49 €

  12,48 e

  Spolu bez DPH 0,0000 € 0,0000 €

  12,48 €

  DPH 21.76 €

  130,56 €

  Poplatky za volania 1.6.13 30.6.13 Vorne minuty: 00'50'00. z toho využité volnc minúty: 0050:00 uplatnené na: rniestne. modzim., mobilné a zahr. O,a 1 pasmo

  Poplatky za volania 1.6.13 -30,6, 13 Volné rrunuty: 00:50:00, z toho využité voľné rrunuty: 00:47:38 uplatnené na: miestne, medzrm, mobilne a zahr O. a l, pásmo

  Počet Čas 11 0:42:10 2 0:05:28

  Volania Miestne volania Medzimestské

  Hlasové služby - telefónne číslo 02/54791007 spolu

  DPH Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

  Sadzba DPH 20%

  Základ dane 108,80 €

  Celková suma na úhradu: Ďakujeme,