NWA Route Jeugd in Ontwikkeling, Opvoeding en Onderwijs Specifieke vragen over de NWA-ORC call:...

download NWA Route Jeugd in Ontwikkeling, Opvoeding en Onderwijs Specifieke vragen over de NWA-ORC call: nwa-orc@nwo.nl

of 39

 • date post

  05-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of NWA Route Jeugd in Ontwikkeling, Opvoeding en Onderwijs Specifieke vragen over de NWA-ORC call:...

 • NWA Route

  Jeugd in Ontwikkeling, Opvoeding en Onderwijs

 • Het kind centraal!

  https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-oYeuwPXXAhUMJ8AKHdT6AiMQjRwIBw&url=https://www.kidsmatter.edu.au/mental-health-matters/social-and-emotional-learning/social-development&psig=AOvVaw1DUAy4JQI37su0gLMGPeOH&ust=1512653712789760

 • Wat hebben kinderen en jongeren nodig aan

  opvoeding, onderwijs en begeleiding zodat zij

  nu en in de toekomst positief kunnen bijdragen

  aan de samenleving in de 21ste eeuw?

  Vraagstelling

 • 1. Leren en ontwikkelen in verschillende contexten

  2. Diversiteit en ongelijkheid

  3. Normativiteit van opvoeding en onderwijs

  Game changers

 • Kennisagenda

   Verdere toespitsing en uitwerking van de

  gamechangers van de NWA-route Jeugd

   Samenwerking tussen verschillende

  wetenschapsdisciplines met jeugd als centraal

  thema

   Verbinding met beleid en praktijk

 • Stakeholderanalyse

  Route ‘Jeugd in

  ontwikkeling, opvoeding

  en onderwijs’

  1. Onderwijs & werk

  2. Psychosociale ontwikkeling en opvoeding

  3. ICT/Media

  4. Sport en bewegen

  5. Cultuur

  6. Leefomgeving

  7. Medische zorg en

  (lichamelijke) gezondheid

  De volledige stakeholderanalyse kunt u hier downloaden.

  https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/nwajeugd/stakeholdersanalyse-route-jeugd/

 • Stakeholderanalyse

   Praktijk: uitvoeringsorganisaties, professionals

   Wetenschap: kennisinstellingen, onderzoekers

   Beleid: beleidsorganisaties, beleidsmakers

   Doelgroep: jeugd, ouders

  Doelgroep

  Ouders in kinderopva

  ng BOinK

  JOBMBO

  Nationale Jeugdraad

  NJR

  Ouders & onderwij

  s

  LAKS

  https://www.boink.info/home http://www.jobmbo.nl/ http://www.njr.nl/ https://www.oudersonderwijs.nl/ http://www.laks.nl/

 •  Onder leiding van Taskforce

   Input door:

   Online consultatie (professionals & ouders)

   Ouders (Stichting Opvoeden.nl)

   Jongeren (Stichting Alexander)

   Adviesnetwerk en taskforce

  Proces

 • Opbrengsten

  Verschillende thema’s en concrete

  onderzoeksvragen op het gebied van:

   Leren en ontwikkelen in verschillende contexten

   Diversiteit en (on)gelijkheid

   Normativiteit van opvoeding en onderwijs

  Een korte beschrijving van de voorlopige

  thema’s vindt u hier

  https://www.nro.nl/7-juni-informatie-en-netwerkbijeenkomst-nwa-route-jeugd/

 • Opbrengsten

  https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4_ce_oI_bAhUIrRQKHSwZA0wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.human-wholeness.nl/2018/01/28/work-in-progress/&psig=AOvVaw3kRSQbshyW9d9AlWzDqsMl&ust=1526732639919598

 • Digitale wereld / individualisering

  https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjghaiHvIrbAhXI26QKHW66DZUQjRx6BAgBEAU&url=https://larrycuban.wordpress.com/2016/01/25/cartoons-on-digital-life/&psig=AOvVaw1ftWSz9qwAlx51MCZ24-pg&ust=1526568231313245

 • Stress

 • Goede basis – eerste 1000 dagen

 • Betekenisvol en optimaal leren

  https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2iZXlwYrbAhVByKQKHWjLDoYQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/21stcskills/status/460670028183244800&psig=AOvVaw3vvxT5wVb9sK3GttGKkuZD&ust=1526569596593701

 • Gezond thuis en op school

 • Diversiteit en (on)gelijkheid

  https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTppDswIrbAhVR_KQKHYB2DCkQjRx6BAgBEAU&url=https://marquetteeducator.wordpress.com/2012/07/12/climbthattree/&psig=AOvVaw2IYb3G5mcvmR1X5mvmsooe&ust=1526569540558830

 • 21st century skills en bildung

  https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil-vj0wYrbAhWL2aQKHdcPD6gQjRx6BAgBEAU&url=https://usergeneratededucation.wordpress.com/2015/01/16/the-other-21st-century-skills-educator-self-assessment/&psig=AOvVaw3vvxT5wVb9sK3GttGKkuZD&ust=1526569596593701

 • De ideale maatschappij

 • Hoe verder?

   Afronding kennisagenda zomer 2018

 • Verbinding met andere routes

 • Video-estafette

  Reageer met uw eigen filmpje of deel uw onderzoek(idee) in de video- estafette

  https://www.nro.nl/nwa-video-estafette/

 •  Website: www.nro.nl/nwajeugd

   Twitter : #NWAjeugd

   Boegbeelden: Monique Volman & Judi Mesman

   Contactpersoon : Renée Middelburg

  info@nro.nl

  070-3440510

  Contactgegevens route Jeugd

 • 2018: 70 miljoen euro

  2019: 108 miljoen euro

  2020 en verder: 130 miljoen euro

  80% / 20% fundamenteel / toegepast/praktijkgericht onderzoek

  Nederlandse regering investeert in de NWA

 • 1. Jaarlijkse call voor financiering van brede consortia binnen alle NWA-routes

  2. Thematische calls in samenwerking met ministeries

  3. Ideeëngenerator: in stand houden netwerken en vernieuwing van de NWA

  4. Wetenschapscommunicatie en kennisdeling

  NWA-programma kent vier componenten

 • 1. Jaarlijkse call voor financiering van brede consortia binnen alle NWA-routes

  2. Thematische calls in samenwerking met ministeries

  3. Ideeëngenerator: in stand houden netwerken en vernieuwing van de NWA

  4. Wetenschapscommunicatie en kennisdeling

  NWA-programma kent vier componenten

 • Beschikbaar budget: 52,2 M€

  Onderzoeksvoorstellen die passen binnen een of meerdere routes van de NWA

  Aanvragen in drie bandbreedtes:

  • 500 k€ - 2 M€

  • 2 M€ - 5 M€

  • 5 M€ - 10 M€

  10% cofinanciering verplicht

  Looptijd projecten 6-8 jaar

  Hoofdlijnen eerste NWA-financieringsronde

 • Interdisciplinair

  Gericht op potentiële wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken

  Combinatie van fundamenteel en toegepast/praktijkgericht onderzoek (80/20)

  Verbinden van publieke kennisketen met maatschappelijke partners (publiek en privaat)

  Waar mogelijk: betrokkenheid van de samenleving/ het bredere publiek

  Karakteristieken van NWA-onderzoek

 • Hoofdaanvrager dient de aanvraag in (penvoerder) en ontvangt subsidie.

  Onderzoeker afkomstig van:

  • Kennisinstelling die standaard bij NWO kan indienen

  • Hogeschool

  • TO2-instelling (Deltares, ECN, Marin, NLR, TNO en WUR/DLO)

  Wie kan indienen: hoofdaanvrager

 • Medeaanvrager ontvangt subsidie.

  Onderzoeker afkomstig van organisatie die voldoet aan de volgende criteria:

  • is gevestigd in Nederland

  • heeft een publieke taak en is onafhankelijk in de uitvoering van onderzoek

  • heeft geen winstoogmerk

  Wie kan aanvragen: medeaanvrager

 • 10% cofinanciering verplicht

  Geleverd door private en/of publieke consortiumpartners die geen subsidie

  ontvangen

  In cash, in kind, of een combinatie

  Kan afkomstig zijn van meerdere consortiumpartners

  Cofinanciering

 • Personele kosten

  Materiële kosten

  Investeringen (max. 1M€)

  Kennisbenutting en ondernemerschap (verplicht min. 5% van gevraagde subsidie)

  Internationalisering

  Programmamanagement (verplicht voor aanvragen met budget ≥ 2M€)

  Wat kan aangevraagd worden

 • Inzetten van buitenlandse expertise voor het onderzoek

  Expertise in Nederland niet of niet op het juiste niveau beschikbaar

  Toegevoegde waarde dient aangetoond te worden

  Internationale partners: money follows collaboration

 • Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel (33%)

  Kwaliteit van het consortium (33%)

  Potentiële wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken (33%)

  Beoordelingscriteria

 • Publicatie call for proposals: 24 mei 2018

  Deadline vooraanmeldingen: 11 september 2018

  Deadline uitgewerkte aanvragen: 18 december 2018

  Bekendmaking toekenningen: medio april 2019

  Publicatie call for proposals ronde 2019: medio januari 2019

  Tijdschema eerste NWA-financieringsronde

 • Doel: Om (nieuwe) kennisketenbrede consortia binnen de NWA-routes te

  vormen en voorstellen voor vernieuwend onderzoek te ontwikkelen.

  Maximaal 10.000 euro per initiatief

  Doorlopend indienen 2018 en 2019

  Financiering voor matchmakingbijeenkomsten

 • Op www.nwo.nl/nwa/faq vind je de antwoorden op veelgestelde vragen

  Specifieke vragen over de NWA-ORC call: nwa-orc@nwo.nl of 070 – 349 43 12

  Algemene vragen over het NWA-programma: nwa@nwo.nl

  Op dinsdag 26 juni organiseren we van 15.30-16.30 uur een webinar over het