Norsk Standard Standarder som verktøy

Click here to load reader

 • date post

  30-Nov-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Norsk Standard Standarder som verktøy

Microsoft PowerPoint - 20090519_Estate_konferanse_rehab eiendom_LexowNorsk Standard Standarder som verktøy Rehabiliteringsomfang - helhetlig metode ISO 16813 Beskrivelser av rehabilitering etter NS 3420 Standarder for beregning av energibehov Dokumentasjon ved overlevering av rehabiliterte bygg
siv.ing. Thor E. Lexow prosjektleder Standard Norge
Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon
• Etablert i 2003, ca. 70 ansatte
• Drives etter prinsippet om non-profit
• Utvikler standarder på de fleste områder i samfunnet
• Fastsetter årlig ca. 1 200 nye Norsk Standard
• Norges medlem i CEN og ISO
• Standard Online AS er standardiseringens felles salgsselskap
www.standard.no
Hvor kommer alle standardene fra?
• Over 97 % av alle Norsk Standard fastsatt i 2007 var av europeisk (EN) eller internasjonal (ISO) opprinnelse
• Alle europeiske standarder (EN) blir fastsatt som Norsk Standard (NS-EN)
• Ca. 30 % av alle europeiske standardiseringsprosjekter er mandaterte, dvs. knyttet til et EU-direktiv
• Det er frivillig å fastsette internasjonale standarder (ISO/IEC) som Norsk Standard/Norsk Elektroteknisk Norm
Standarder – hva er det?
NS-EN ISO 10079-1NS 9403
forskningsinstitusjoner, forbrukere og arbeidstakere
EU-direktivet
Lov
CEN EN-standarder Mandat
DRIFT Standarder for ytelser og tjenester
REHABILITERING/ VEDLIKEHOLD Veileder som viser hvordan koder og krav hentes fra standarder for riving og nybygg.
RIVING NS 3420
ISO 16813 Prosjektering av bygningsmiljø – Innemiljø - Generelle prinsipper
Fase I — Definering av prosjekt rammer og overordnede krav
Fase II — Skjematisk prosjektering
ISO 16813
Fase I
Fase II
Fase III
Fase IV
4.0 utgave av standarden, oktober 2008, er en samling på 25 deler med ny hovedstruktur og utvidelse av tidligere utgaver:
NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg (utg. 3.6 mai 2007)
NS 3419 Rigging og drift av byggeplass NS 3421 Beskrivelsestekster for installasjoner
NS3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner
NS 3420 Rehabilitering
tiltak for å bringe en bygning eller et anlegg opp til dagens krav til funksjonell og teknisk tilstand
Utbedring
tiltak for å bringe en bygning eller et anlegg opp til opprinnelig funksjonell og teknisk tilstand etter skader, unormal slitasje eller mangelfullt vedlikehold
Restaurering
tiltak for å bringe en bygning eller et anlegg tilbake til en tidligere tilstand
Standarder for overtakelse
Byggblankett 8430 A:2009 Overtakelsesprotokoll – Næringsforhold
Byggblankett 8430 D:2009 Overtakelsesprotokoll - Forbrukerforhold
NS-EN 12599:2000
Kontraktsstandarder dekker anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og ombygging
NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt
NS 8406:2006 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt
NS 8415:2008 Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider NS 8416:2008 Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider
NS 3431:1994 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
NS 3406:1997 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser
Bygningsenergidirektivet
• Beregning av levert energibehov og egenprodusert energi
• Beregning av besparelse, CO2-utslipp og energieffektivitet
• Standarder for inspeksjon av varmeanlegg/kjeler og luftbehandlingssystemer
• Standard for kontroll og måling, (luftlekkasjer og termografi)
NS 3031:1987 Varmeisolering Beregning av bygningers energi- og effektbehov til oppvarming og ventilasjon
NS 3031:2007 Beregning av bygningers energiytelse Metode og data
Nasjonal metode TEK 1997
Nasjonal metode TEK 2007
inneklima
Standard for lavenergi- og passivhus i kaldt klima
• Krav til maksimalt energibehov for oppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann og energivarer beregnes etter metoden i NS 3031 med supplerende inndata fra passivhusstandarden
• Beregning utføres med lokalt klima
• Maksimalt varmetapstall (transmisjon, ventilasjon og infiltrasjon)
• Krav til U-verdier, kuldebroer, komponenter og utstyr
• Prøvningsmetoder ved ferdigstillelse som lekkasjeprøving (NS-EN 13829) og termografi (NS-EN 13187)
• Grunnlag for sertifisering og energimerke
NS-EN 15217 om energisertifikat
R s er gjennomsnittet for
eksisterende bygninger
prEN 16001 Energy Management Systems - Requirements with Guidance for Use
Var på høring i perioden mars – mai 2008
Blir fastsatt som Norsk Standard utgangen av 2009
NS-EN 16001:2009 Energiledelsessystemer
- Krav med brukerveiledning
NS-EN 16001 Energiledelsessystemer
• Standarden for energiledelse kan brukes uavhengig eller integrert med andre ledelsessystemer
• Standarden har samme struktur som ISO 14001
• Standarden egner seg for alle typer organisasjoner og størrelse
• Standarden gjelder for aktiviteter som er underlagt en organisasjons kontroll
www.standard.no