Norsk lærebokhistorie (2017) ... 1 Norsk lærebokhistorie (2017) Lærebøker,...

Click here to load reader

 • date post

  01-Apr-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Norsk lærebokhistorie (2017) ... 1 Norsk lærebokhistorie (2017) Lærebøker,...

 • 1

  Norsk lærebokhistorie (2017) Lærebøker, mm som er vurdert i forbindelse med utgivelsen av Norsk lærebokhistorie (2017). Lista er sortert på verkets tittel. Du kan søke i lista ved å trykke Ctrl + F Sønstegaard, H. (1908). 110 repetitionsopgaver i regning: nærmest for folkeskolens sidste aarsklasser.

  Kristiania: Olaf Norli's forlag. Pedersen, B. B., Andersson, K., & Johansson, E. (2010). Abakus : Abakus for første trinn: Grunnbok 1A

  (Bokmål[utg.], 2. utg. utg.). Oslo: Aschehoug. Pedersen, B. B., Johansson, E., Andersson, K., & Persson, L. (1996). Abakus : Matematikk for første

  klasse/førskolen: 1 (Bokmål[utg.]. utg.). Oslo: Aschehoug. Pedersen, B. B., Andersson, K., Johansson, E., Bengtsson, K., Grape, C., & Nilsson, A. (2010). Abakus:

  Abakus for første trinn: Oppgavebok 1A (Bokmål[utg.], 2. utg. utg.). Oslo: Aschehoug. Pedersen, B. B., Johansson, E., & Andersson, K. (1996). Abakus: Matematikk for andre klasse: Grunnbok 2a

  (Bokmål.). Oslo: Aschehoug. Pedersen, B. B., Bengtsson, K., Andersson, K., Grape, C., Johansson, E., & Nilsson, A. (2006). Abakus:

  matematikk for barnetrinnet: 1: Lærerens ressursbok. Oslo: Aschehoug. Pedersen, B. B., Bengtsson, K., Andersson, K., Grape, C., Johansson, E., & Nilsson, A. (2005). Abakus:

  matematikk for barnetrinnet: Grunnbok 1. Oslo: Aschehoug. Gjerdrum, A.-L., & Dahl, H. N. (1982). ABC. Oslo: Cappelen. Holst, E., & Rogstad, A. (1902). ABC for skole og hjem. Kristiania: Jacob Dybwad. Grønsdal, H. (1868). ABC med nogle bemærkninger om lydmethoden (andet oplag. utg.). Bergen: Beyer. Wigholm, P., & tegning, A. B.-s. f. ABC metoden for tegning. Oslo: ABC-skolen for tegning. Austlid, A. (1905). ABC-bok (Tridje upplaget. utg.). Bergen: Beyer. Kverndokken, K., & Solstad, T. (2002). ABC-boka (Bokmål[utg.]. utg.). Oslo: Gyldendal undervisning. Kverndokken, K. (2002). ABC-boka: med store bokstaver. Oslo: Gyldendal undervisning. Haugstad, O. (2002). ABC-en. Kristiansand: Pedagogisk forlag. Borge, T., Lundberg, B., & Aass, O. (2001). Agenda: Samfunnslære (Bokmål[utg.]. utg.). Oslo: Cappelen. Dahl, E., & Johansen, R. O. (2006). Akantus. Oslo: Samlaget. Dahl, E., Johansen, R. O., & Larsen, E. (1998). Akantus: KUnst og håndverk for 8. -10. klasse. Oslo:

  Samlaget. Naturfag i skolen. (1975). Aktiv biologi for grunnskolen: Ungdomstrinnet: Vårt livsmiljø: Teoridel: 3: Første

  del. Trondheim: Naturfag i skolen, Universitetet i Trondheim. Naturfag i skolen. (1974). Aktiv biologi for grunnskolen: Ungdomstrinnet: Vårt ytre naturmiljø:

  Observasjonsdel 1: Forsøkstekst. Trondheim: Naturfag i skolen, Universitetet i Trondheim. Naturfag i skolen. (1974). Aktiv biologi for grunnskolen: Ungdomstrinnet: Vårt ytre naturmiljø: Teoridel 1:

  Forsøkstekst. Trondheim: Naturfag i skolen. Naturfag i skolen. (1975). Aktiv biologi: For grunnskolen: Ungdomstrinnet: Det indre miljø i planter, dyr,

  mennesker: Observasjonsdel 2: Forsøkstekst. Trondheim: Naturfag i skolen, Universitetet i Trondheim.

  Øvrevik, G., & Rudebjer, L. (2012). Aktivitetshefte i kroppsøving: Barnetrinnet 1-4: 217 aktiviteter. Oslo: Cappelen Damm.

  Øvrevik, G., & Rudebjer, L. (2014). Aktivitetshefte i kroppsøving: Barnetrinnet 5-7: 217 aktiviteter. Oslo: Cappelen Damm.

  Gjerdrum, A.-L., & Traavik, H. (1988). Alfa: 2: Språkbok. Oslo: Skolebokforlaget.

 • 2

  Refvik, S. (1999). Alle tiders musikk: 8.-klasseboka: Lærerens bok. Oslo: Warner/Chappell Music Norway. Refvik, S. (1999). Alle tiders musikk: 10.-klasseboka. Oslo: Warner/Chappell Music Norway. Berg, T., & Guldal, R. (1993). Alle tiders norsk: litteraturbok : tekstsamling, litteraturhistorie etter 1940.

  [Oslo]: Aschehoug. Warendorph, T. W., Winblad, M., & Österberg, E. (2006). Allez hop!: 1: Arbeidsbok (Nynorsk. utg.). Warendorph, T. W., Winblad, M., & Österberg, E. (2006). Allez hop!: 1: Tekstbok (Nynorsk. utg.). Warendorph, T. W., Winblad, M., & Österberg, E. (2007). Allez hop!: 2: Arbeidsbok (Nynorsk. utg.). Warendorph, T. W., Winblad, M., & Österberg, E. (2007). Allez hop!: 2: Tekstbok (Nynorsk. utg.). Warendorph, T. W., Winblad, M., & Österberg, E. (2008). Allez hop!: 3: Arbeidsbok (Nynorsk. utg.). Warendorph, T. W., Winblad, M., & Österberg, E. (2008). Allez hop!: 3: Tekstbok (Nynorsk. utg.). Eggen, S., & Sivertsen, A. (1969). Anatomi. Fysiologi. Treningslære. Bevegelseslære. Oslo:

  Yrkesopplæringsrådet for håndverk og industri, Universitetsforlaget. Bech, K. (1993). Andreklasseboka : Bokstavboka: Løkkeskrift. Oslo: Gyldendal. Bech, K. (1993). Andreklasseboka : Bokstavboka: Trykkskrift. Oslo: Gyldendal. Bull-Hansen, R., & Esval, Å. (1924). Anvendt tegning i skolen. Kristiania: Cappelen. Nordhagen, R. (1965). Arbeidsbok i botanikk. Oslo: Aschehoug. Nilsskog, T. (1961). Arbeidsbok i helselære. [Oslo]: J. W. Cappelens forlag. Haarstad, K. (1969). Arbeidsbok i historie for folkeskolen - 7. skoleår. Oslo: H. Aschehoug & Co. Haarstad, K. (1969). Arbeidsbok i historie for folkeskolen - 8. skoleår. Oslo: H. Aschehoug & Co. Haarstad, K. (1969). Arbeidsbok i historie for folkeskolen - 9. skoleår. Oslo: H. Aschehoug & Co. Nilsskog, T. (1949). Arbeidsbok i plantelære. [Oslo]: J. W. Cappelens Forlag. Sohr, R., & Holskar, E. (1945). Arbeidsbok i regning: 1. skoleår. Oslo: Fabritius & Sønners Forlag. Båsland, H., & Hovland, B. (1981). Arbeidshefte til Norsk 5. Oslo: Aschehoug. Bjerke, R. (1968). Arbeidsinstruksjoner for trearbeidsfag : maskinarbeid. [Oslo]: Yrkesopplæringsrådet for

  håndverk og industri. Askeland, H., & Strøm-Olsen, A. (1934). Arbeidsmåten i folkeskolen - Håndbok for lærere - Legemsøvelser

  for gutter. Oslo: Gyldendal. Kvernvold, H. G. (1931). Arbeidsopgaver i regning og rumlære: for folkeskolens avgangsklasser: utarbeidet

  etter normalplanen for landsfolkeskolen. Oslo: J. W. Cappelens Forlag. Enersen, E., & Sletner, A. (1942). Arbeidsoppgaver i tresløyd for framhaldsskolen og arbeidsskolen. Oslo:

  Aschehoug. Ødegaard, O. K. (1939). Arbeidstegning for sløydundervisningen i barneskolen. Oslo: Aschehoug. Ryall, A., Schimanski, J., & Wærp, H. H. (Red.). (2010). Arctic discourses. Newcastle: Cambridge Scholars. Paulsen, A. B. (1970). Aschegougs regneverk - Matematikk 8. skoleår - Fasit. Solheim, B. E., & Hildrum, J. (1979). Aschehougs litteraturhefter for ungdom: Før og no: Nynorsk litteratur

  frå Sivle til Sagen. Oslo: Aschehoug. Solheim, B. E., & Hildrum, J. (Red.). (1979). Aschehougs litteraturhefter for ungdom: Tverrsnitt 1: Norsk

  litteratur fra Håvamål til Ibsen. Oslo: Aschehoug. Solheim, B. E., & Hildrum, J. (Red.). (1979). Aschehougs litteraturhefter for ungdom: Tverrsnitt 2: Norsk

  litteratur fra Garborg til Skjæraasen. Oslo: Aschehoug. Solheim, B. E., & Hildrum, J. (Red.). (1990). Aschehougs litteraturhefter for ungdom: Tverrsnitt 3: Nyere

  norsk litteratur. Oslo: Aschehoug. Solheim, B. E., & Hildrum, J. (Red.). (1979). Aschehougs litteraturhefter for ungdom: Ung. Oslo:

  Aschehoug. Alnæs, J. J., Goplen, A., & Nesset, K. (1971). Aschehougs litteraturutvalg for aldersgruppen 13-17: 1 Oslo:

  Aschehoug. Alnæs, J. J., Goplen, A., & Nesset, K. (1971). Aschehougs litteraturutvalg for aldersgruppen 13-17: 1:

  Studiehefte.

 • 3

  Paulsen, A. B. (1969). Aschehougs regneverk : Matematikk 8. skoleår: Fordelingen av emnene på de forskjellige kursplaner.

  Paulsen, A. B., & Slaatto, E. (1964). Aschehougs regneverk: 1. skoleår. Oslo: Aschehoug. Paulsen, A. B., & Slaatto, E. (1964). Aschehougs regneverk: 1. Skoleår: Fasit Oslo: Aschehoug. Paulsen, A. B., & Slaatto, E. (1964). Aschehougs regneverk: 2. skoleår. Oslo: Aschehoug. Paulsen, A. B., & Slaatto, E. (1964). Aschehougs regneverk: 2. Skoleår: Fasit Oslo: Aschehoug. Paulsen, A. B., & Slaatto, E. (1964). Aschehougs regneverk: 3. skoleår. Oslo: Aschehoug. Paulsen, A. B., & Slaatto, E. (1964). Aschehougs regneverk: 3. Skoleår: Fasit. Oslo: Aschehoug. Paulsen, A. B., & Slaatto, E. (1965). Aschehougs regneverk: 4. skoleår. Oslo: Aschehoug. Paulsen, A. B., & Slaatto, E. (1966). Aschehougs regneverk: 5. skoleår. Oslo: Aschehoug. Paulsen, A. B., & Slaatto, E. (1967). Aschehougs regneverk: 6. skoleår. Oslo: Aschehoug. Paulsen, A. B., Rudberg, B., & Slaatto, E. (1967). Aschehougs regneverk: 6. skoleår: Fasit Oslo: Aschehoug. Paulsen, A. B., Rudberg, B., & Slaatto, E. (1965). Aschehougs regneverk: Arbeidsbok til geometri: 4. skoleår.

  Oslo: Aschehoug. Paulsen, A. B., Rudberg, B., & Slaatto, E. (1968). Aschehougs regneverk: Arbeidsbok til geometri: 5. skoleår.

  Oslo: Aschehoug. Paulsen, A. B., & Slaatto, E. (1965). Aschehougs regneverk: Lærerens bok til 1. skoleår. Oslo: H. Aschehoug

  & Co. Paulsen, A. B., & Slaatto, E. (1965). Aschehougs regneverk: Lærerens bok til 2. skoleår: H. Aschehoug & Co. Paulsen, A. B., & Slaatto, E. (1965). Aschehougs regneverk: Lærerens bok til 3. skoleår. Paulsen, A. B., Rudberg, B., & Slaatto, E. (1967). Aschehougs regneverk: Lærerens bok til 4. skoleår. Oslo:

  H. Aschehoug & Co. Paulsen, A. B., Rudberg, B., & Slaatto, E. (1968). Aschehougs regneverk: Lærerens bok til 5. skoleår: H.

  Aschehougs & Co. Paulsen, A. B., Rudberg, B., & Slaatto, E. (1969). Aschehougs regneverk: Lærerens bok til 6. skoleår: H.

  Aschehougs & Co. Paulsen, A. B., Slaatto, E., & Rudberg, B. (1968). Aschehougs regneverk: Matematikk 7