NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...

of 51 /51
NOMATIV PENTRU ELABORREA STUDIILOR DE CICAlE DIN LOCALITAl SI TERITORIUL DE INFLUTA ICATIV C 242-93 12 NORMATIV PENRU ELABORAREA STUDI- ILOR DE CIRCULAlE DIN LOCALITAl $I TERITQRIUL DE INFLUENA 1. OBIECT lndicativ C. 242-93 Normativul stabilete elementele de ordin tematic, meto- dologic i de cadru-connuf care intervin la elaborarea cu- renta a studiilor de circula\ie care depind de caracteristicile sociale, economice i unctionale ale zonei analizate i de re- latiile cu domeniile Ublice din extravilan. 2. DOMENIUL DE UTILIZARE Studiile de cirGulaiie reprezinta documentai tehnico-eco- nomice i banistice cae stabilesc caracteristicile traficului actual �i v- iitor, structura retelei de strazi, amenajarile infra-· structlrilor rutiere, dotaile specifice transporturilor, precum i echiparea i organizarea sistemului de circulatie., Analiza GaraGteristicifor traicului este necesara, atat in etapa actuala, cat i 1n perspectiva, in vederea fundament�rii solutor privind : - organizarea generala a circula{iei ; - lam.1rle urbanistice generale i zonale ale locali a- tilor; - planurile de amenajare a teritoriului de influenta; - roiectele de investitii pentru infrastruoturile rutiere ; 113

Embed Size (px)

Transcript of NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...

Page 1: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...

NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA'flE DIN LOCALITA'fl SI TERITORIUL DE INFLUENTA

11''DICATIV C 242-93

12

NORMATIV PEN!J.'RU ELABORAREA STUDI­ILOR DE CIRCULA'flE DIN LOCALITA'fl $I

TERITQRIUL DE INFLUEN'fA

1. OBIECT

lndicativ

C. 242-93

Normativul stabilel?te elementele de ordin tematic, meto­dologic l?i de cadru-con1dnuf care intervin la elaborarea cu­renta a studiilor de circula\ie care depind de caracteristicile sociale, economice l?i :flunctionale ale zonei analizate l?i de re­latiile cu domeniile f:)Ublice din extravilan.

2. DOMENIUL DE UTILIZARE

Studiile de cir.Gulaiie reprezinta documenta\iii tehnico-eco­nomice l?i llltbanistice car,e stabilesc caracteristicile traficului actual �i v-iitor, structura retelei de strazi, amenajarile infra-· structl!lrilor rutiere, dotariile specifice transporturilor, precum l?i echiparea l?i organizarea sistemului de circulatie.,

Analiza GaraGteristicifor tra\ficului este necesara, atat in etapa actuala, cat l?i 1n perspectiva, in vederea fundament�rii solutiJ.lor priv.ind :

- organizarea generala a circula{iei ;- f:)lam.1riile urbanistice generale l?i zonale ale locali a-

tilor; - planurile de amenajare a teritoriului de influenta;- f:)roiectele de investitii pentru infrastruoturile rutiere ;

11..3

Page 2: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 3: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 4: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 5: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 6: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 7: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 8: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 9: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 10: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 11: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 12: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 13: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 14: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 15: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 16: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 17: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 18: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 19: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 20: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 21: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 22: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 23: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 24: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 25: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 26: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 27: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 28: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 29: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 30: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 31: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 32: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 33: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 34: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 35: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 36: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 37: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 38: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 39: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 40: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 41: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 42: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 43: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 44: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 45: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 46: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 47: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 48: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...

ANEXA Nr. 1

LISTA ANEXELOR

Caracteristici ale metodei Ministerului Transportu­rilor 1ii parametri folositi pentru prelucrarea recen­samAntului de -circulatie $i prognoza traficului pe reteaua de drumuri publice din �xtravilan.

ANEXA Nr. 2 - Norme globa1e analitice pentru generarea tra:fiicului la momentele semn.ificative ale circulatiei • Tabel sintetic

ANEXA Nr. 3 - Repartitia modala • momentul semnificativ al deplasariior de dimi­

neatac.> momentul semnificativ al deplasarilor de dupa­

amiaza • momentul semnificativ de week-end

ANEXA Nr. 4 - Elemente sintetice privind alte metode $i programe de calcul a fluxurilor de circulape

ANEXA Nr. 5 - Elemente privind utilizarea programelor de calcul automat pentru studiile de circula\Jie

ANEXA Nr. 6 - Structura studiului izocronalor ANEXA Nr. 7 - Date de terapie pentru amenajarile specifice- trans­

portului in comun ANEXA Nr. 8 - Factorii <fire intervin la elaborarea studiilor de cir­

culatie - parametri de calcul indicatori specifici ANEX,a Nr. � - Exemplificare privind efectuarea $i prelucrarea da­

telor $i anchetelor de circulatie ANEXA Nr. 10 - Exemplificare - piese principale ale studiului de

circulatie ' · ,

ANEXA Nr. 11 - Terna program de proiectare

106

Page 49: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 50: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...
Page 51: NORIMATIV PENTRU ELABORtAREA STUDIILOR DE CIR!CUlLA ...