No Slide Title - km.com.hr POZITIVNO ASIMETRI¤’NA DISTRIBUCIJA. DESKRIPTIVNI...

download No Slide Title - km.com.hr POZITIVNO ASIMETRI¤’NA DISTRIBUCIJA. DESKRIPTIVNI POKAZATELJI KM KIF SEMINAR

of 29

 • date post

  04-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of No Slide Title - km.com.hr POZITIVNO ASIMETRI¤’NA DISTRIBUCIJA. DESKRIPTIVNI...

 • DESKRIPTIVNI POKAZATELJI

  KM KIF

  SEMINAR 3

  Deskriptivni pokazatelji se koriste za opis varijabli, a dijele

  se na:

  mjere varijabilnosti ili disperzije i

  mjere centralne tendencije ili središnje mjere,

  mjere asimetrije i zakrivljenosti distribucije rezultata.

 • DESKRIPTIVNI POKAZATELJI

  KM KIF

  SEMINAR 3

  Svaki od centralnih parametara predstavlja jednu vrijednost

  koja bi trebala biti dobra zamjena za skup svih pojedinačnih

  vrijednosti, odnosno njihov najbolji reprezentant.

  Mjere centralne tendencije se razlikuju prema načinu

  utvrđivanja i mogućnostima primjene. U kineziologiji se

  najčešće koriste:

  mod

  medijan

  Mjere centralne tendencije ili središnje mjere

  aritmetička sredina

 • DESKRIPTIVNI POKAZATELJI

  KM KIF

  SEMINAR 3

  Mjere centralne tendencije ili središnje mjere

  Aritmetička sredina je najčešće korištena mjera centralne

  tendencije. Izračunava se kao omjer zbroja svih vrijednosti

  neke varijable i ukupnog broja entiteta. Označava se

  simbolom kada se izračunava na uzorku entiteta, odnosno

  simbolom μ kada se izračunava na populaciji entiteta.

  x

  n

  x

  x

  n

  i i

   1

  i = 1,...,n n - broj entiteta

  gdje je

 • DESKRIPTIVNI POKAZATELJI

  KM KIF

  SEMINAR 3

  Mjere centralne tendencije ili središnje mjere

  3 10

  30

  10

  5443333221 x 

   

  Primjer: 10 entiteta je postiglo sljedeće rezultate u nekom

  motoričkom testu: 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5.

  Aritmetička sredina je

 • DESKRIPTIVNI POKAZATELJI

  KM KIF

  SEMINAR 3

  Mjere centralne tendencije ili središnje mjere

    0 1

   

  n

  i

  i xx

    minxx n

  1i

  2

  i  

  maxmin xxx 

  Aritmetička sredina se računa samo za kvantitativne podatke

  i ima sljedeća svojstva:

 • Ocjena f

  1 1

  2 2

  3 4

  4 2

  5 1

  DESKRIPTIVNI POKAZATELJI

  KM KIF

  SEMINAR 3

  Mjere centralne tendencije ili središnje mjere

  Mod ili dominantna vrijednost (μo) je vrijednost kvalitativne

  ili kvantitativne varijable koja se najčešće pojavljuje, odnosno

  koja ima najveću frekvenciju.

  Primjer: 10 entiteta je postiglo sljedeće rezultate u nekom

  motoričkom testu: 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5.

  Iz prikazane tablice može se uočiti da

  je mod jednak 3.

 • DESKRIPTIVNI POKAZATELJI

  KM KIF

  SEMINAR 3

  Mjere centralne tendencije ili središnje mjere

  Medijan ili centralna vrijednost ( μe ) je vrijednost koja se

  nalazi na sredini uređenog niza podataka (uzlazno ili silazno

  sortiranog), odnosno vrijednost koja uređeni niz podataka

  dijeli na dva jednakobrojna dijela.

  Primjer: 15 entiteta (neparan niz) je izmjereno nekim

  motoričkim testom. Rezultati su uređeni po veličini:

  x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15

  1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5

  Iz prikazane tablice može se uočiti da je medijan jednak 3.

 • DESKRIPTIVNI POKAZATELJI

  KM KIF

  SEMINAR 3

  Mjere centralne tendencije ili središnje mjere

  Ako je broj entiteta paran onda je medijan jednak aritmetičkoj

  sredini rezultata dvaju središnjih članova uređenog niza.

  e= (x8+x9)/2 = (3+3)/2=3

  Primjer: 16 entiteta (paran niz) je izmjereno nekim

  motoričkim testom. Rezultati su uređeni po veličini:

  x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16

  1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5

  Medijan se izračuna na sljedeći način:

 • DESKRIPTIVNI POKAZATELJI

  KM KIF

  SEMINAR 3

  Mjere centralne tendencije ili središnje mjere

  Medijan i mod, za razliku od aritmetičke sredine, nisu pod

  utjecajem ekstremno visokih ili niskih rezultata te su zato

  bolja mjera centralne tendencije za asimetrično distribuirane

  varijable.

 • DESKRIPTIVNI POKAZATELJI

  KM KIF

  SEMINAR 3

  Mjere varijabilnosti ili disperzije

  Mjere varijabilnosti ili disperzije ukazuju na veličinu

  međusobnog razlikovanja rezultata entiteta u nekoj varijabli.

  U kineziologiji se najčešće koriste:

  totalni raspon

  varijanca

  standardna devijacija

  koeficijent varijabilnosti

 • DESKRIPTIVNI POKAZATELJI

  KM KIF

  SEMINAR 3

  Mjere varijabilnosti ili disperzije

  Totalni raspon (Rtot) je razlika između maksimalne (xmax) i

  minimalne (xmin) vrijednosti.

  minmaxtot xxR 

  Raspon je nesigurna mjera varijabilnosti jer i jedan ekstremni rezultat može znatno povećati njegovu vrijednost.

  Povećenjem broja entiteta u uzorku obično se povećava i totalni raspon jer se povećava vjerojatnost uključivanja entiteta s ekstremnim (maksimalnim i minimalnim) vrijednostima.

 • DESKRIPTIVNI POKAZATELJI

  KM KIF

  SEMINAR 3

  Mjere varijabilnosti ili disperzije

  Procjena stupnja disperzije nije moguća putem prosječnog

  odstupanja rezultata od aritmetičke sredine jer je

  Da bi se izbjegao isključiv utjecaj minimalne i maksimalne

  vrijednosti, različite mjere varijabilnosti izračunavaju se na

  temelju svih rezultata.

   

   n

  i

  i xxd 1

  0)(

  Primjer: 10 entiteta je postiglo sljedeće rezultate u nekom

  motoričkom testu: 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5.

  0 10

  0

  10

  )35()34()34()33()33()33()33()32()32()31( 

   d

 • DESKRIPTIVNI POKAZATELJI

  KM KIF

  SEMINAR 3

  Mjere varijabilnosti ili disperzije

  1

  )( 1

  2

  2

    

  n

  xx

  s

  n

  i

  i

  Varijanca (s2) je prosječno kvadratno odstupanje rezultata

  entiteta od aritmetičke sredine.

  Standardna devijacija (s) je drugi korijen iz varijance.

  1

  )( 1

  2

    

  n

  xx

  s

  n

  i

  i

 • DESKRIPTIVNI POKAZATELJI

  KM KIF

  SEMINAR 3

  Mjere varijabilnosti ili disperzije

  15,133,1

  9

  12

  1

  )(

  10

  30

  2

  1 

   

  n

  xx

  s

  x

  n

  i

  i

  1 -2 4

  2 -1 1

  2 -1 1

  3 0 0

  3 0 0

  3 0 0

  3 0 0

  4 1 1

  4 1 1

  5 2 4

  S 30 S0 S12

  ix xxi    2

  xxi 

  Primjer: 10 entiteta je postiglo sljedeće rezultate u nekom

  motoričkom testu: 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5.

 • DESKRIPTIVNI POKAZATELJI

  KM KIF

  SEMINAR 3

  Mjere varijabilnosti ili disperzije

  Koeficijent varijabilnosti (V) pokazuje koliki postotak

  vrijednosti aritmetičke sredine iznosi standardna devijacija, a

  koristi se za usporedbu varijabiliteta različitih varijabli.

  100 x

  s V

  s - standardna devijacija - aritmetička sredina

  gdje je

  x

 • KM KIF

  SEMINAR 3

  EMPIRIJSKE I TEORETSKE

  DISTRIBUCIJE

  Distribucija frekvencija je uređeni niz kvantitativnih

  vrijednosti s pripadajućim frekvencijama.

  Empirijske distribucije su raspodjele eksperimentalno

  prikupljenih podataka.

  Teoretske distribucije su matematičke funkcije koje

  omogućavaju utvrđivanje nekog slučajnog događaja u

  zadanim uvjetima.

 • KM KIF

  SEMINAR 3

  EMPIRIJSKE I TEORETSKE

  DISTRIBUCIJE

  BOP f

  1 2

  2 4

  3 7

  4 4

  5 1 0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1 2 3 4 5

  Primjer: Tablični i grafički prikaz distribucije broja osobnih

  pogrešaka (BOP) igrača neke košarkaške ekipe na jednoj

  utakmici (empirijska distribucija)

 • KM KIF

  SEMINAR 3

  EMPIRIJSKE I TEORETSKE

  DISTRIBUCIJE

  Distribucije velikog broja antropoloških karakteristika

  (empirijske distribucije) vrlo su slične teoretskoj distribuciji

  koja se prema matematičaru koji ju je definirao naziva

  Gaussova ili normalna distribucija.

 • KM KIF

  SEMINAR 3

  EMPIRIJSKE I TEORETSKE

  DISTRIBUCIJE

  2

  σ

  μx

  2

  1

  e 2Πσ

  1 f(x)

   

    

    

   - aritmetička sredina Carl Friedrich Gauss

  (1777. – 1855.)

  Normalna ili Gaussova distribucija

   - standardna devijacija

   =3,14159 e - baza prirodnog logaritma (e =2,71828)

  Za slučajnu kontinuiranu varijablu x kaže se da ima normalnu

  distribuciju s parametrima  i 2 ako je

 • KM KIF