NLdoet 11 en 12 maart - Basisschool Antonius€¦ · middag 11 en zaterdag 12 maart – de “NL...

of 6 /6
Maandag 11 april nr. 9 en 10 Schooljaar 2015-2016 NLdoet 11 en 12 maart Kinderen blij en veilig naar school, dat wil toch iedereen? Een flinke groep moeders, een enkele vader en een aardig stel kinderen kwamen vrijdag- middag 11 en zaterdag 12 maart – de “NL DOET-dagen”– de handen uit de mouwen steken voor onze school. Samen werkten ze aan het vergroten van de valdempende ondergrond rond de speeltoestellen en het verplaatsen van de fietsenrekken. Het mooie weer en de speciaal voor de vrijwilligers gebakken taarten en andere lekkernijen maakten het extra gezellig. De spierpijn waarover maandagochtend 14 maart nog gesproken werd, nam iedereen voor lief. We willen allen die, in welke vorm dan ook, een bijdrage leverden, heel hartelijk bedanken!

Embed Size (px)

Transcript of NLdoet 11 en 12 maart - Basisschool Antonius€¦ · middag 11 en zaterdag 12 maart – de “NL...

 • Maandag 11 april nr. 9 en 10 Schooljaar 2015-2016

  NLdoet 11 en 12 maart

  Kinderen blij en veilig naar school, dat wil toch iedereen?

  Een flinke groep moeders, een enkele vader en een aardig stel kinderen kwamen vrijdag-

  middag 11 en zaterdag 12 maart – de “NL DOET-dagen”– de handen uit de mouwen steken

  voor onze school. Samen werkten ze aan het vergroten van de valdempende ondergrond rond

  de speeltoestellen en het verplaatsen van de fietsenrekken. Het mooie weer en de speciaal

  voor de vrijwilligers gebakken taarten en andere lekkernijen maakten het extra gezellig. De

  spierpijn waarover maandagochtend 14 maart nog gesproken werd, nam iedereen voor lief.

  We willen allen die, in welke vorm dan ook, een bijdrage leverden, heel hartelijk bedanken!

 • De BeestenBende was op bezoek

  in groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8

  Een tijdje geleden is De BeestenBende bij ons op bezoek geweest om

  te vertellen hoe je lid kan worden. De foto’s van het bezoek laten zien

  dat Timo (mét knijper) en Sven de BeestenBende-outfit mochten

  showen in de klas.

  De BeestenBende is een club die zorgt voor

  een schone gemeente Wijchen. Één keer

  per maand gaat de Beestenbende samen met

  haar team van vriendjes en vriendinnetjes,

  zwerfafval opruimen in de eigen buurt.

  Ook jij kan een team vormen en lid worden

  van De BeestenBende. Je gaat dan op

  ontdekkingstocht in je eigen wijk en wordt zo

  de held van je buurt.

  Om je te bedanken nodigt de BeestenBende je

  regelmatig uit voor een evenement, krijg je

  een cadeautje op je verjaardag en één keer

  per jaar gaan we met alle BeestenBenders uit

  heel Nederland naar het Dolfinarium!

  Er zijn al een paar BeestenBende-teams van

  de Antoniusschool, maar natuurlijk is er ook

  nog plek voor jouw team! Je bent natuurlijk al

  heel druk met allerlei andere dingen, maar het

  kost je slechts een uurtje in de maand en je

  hoeft er niets voor te betalen.

  Kijk op www.mijnbeestenbende.nl als je meer wilt weten en om je aan te melden. Tot snel!

  Boerderijbezoek groep 1-2 Woensdag 7 april brachten onze kleuters een bezoek aan boerderij "De Eikenhorst". Edwin haalde ons

  op school op en bracht ons later ook weer terug met de tractor en wagen. In twee groepen liepen we

  met Sandra rond, en ze vertelde ons van alles over hun koeien en het bedrijf. We aaiden koeien,

  voerden ze aardappels, proefden zoutblokken, roken het kuilvoer, en leerden zelfs hoe je een koe moet

  melken! Wat hebben we genoten van deze leuke en leerzame ochtend! Bedankt Edwin en Sandra!

  http://www.mijnbeestenbende.nl/

 • Informatie vanuit school

  Antonieuws 9 én 10

  Omdat het door de griep niet lukte om Antonieuws 9 op tijd te laten verschijnen, is dit een ‘dubbele’

  uitgave. Het volgend Antonieuws verschijnt op 27 mei.

  Bijgesteld vakantierooster 2016-2017

  Half maart heeft de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Kans & Kleur ingestemd met een

  nieuwe versie van het regionaal vakantierooster voor 2016-2017. Net als scholen voor voortgezet

  onderwijs in de regio krijgt het Wijchens basisonderwijs volgend schooljaar een ‘mei’-vakantie van twee

  weken aaneengesloten. Een eerder vakantierooster bood naast de laatste week van april, de week rond

  Hemelvaart als mogelijkheid. In het nieuwe en definitieve vakantierooster omvat de ‘mei’-vakantie de

  laatste week van april én de eerste week van mei.

  Regionaal vakantierooster Schooljaar 2016- 2017

  Herfstvakantie 22 t/m 30 oktober 2016

  Kerstvakantie 24 december t/m 8 januari 2017

  Voorjaarsvakantie 25 april t/m 5 maart 2017

  Tweede Paasdag 17 april 2017

  April-/meivakantie 22 april t/m 7 mei 2016

  Hemelvaartsdag 25 mei 2017

  Tweede Pinksterdag 5 juni 2017

  Zomervakantie 15 juli t/m 27 augustus 2017

  Zie ook het pdf-bestand bij dit Antonieuws.

  LET OP: Naast de vrije dagen en weken uit het regionaal vakantierooster plant elke school nog enkele

  losse studie- en verlofdagen in. Het volledige verlofrooster van de Antoniusschool maken we vóór de

  zomervakantie bekend.

  Personeel

  Dinsdag 12 april is voor Madeleine Dinnissen de eerste werkdag na haar zwangerschaps- en

  bevallingsverlof. Heel fijn dat je er weer bent, Madeleine!

  Vanaf 18 april staat Madeleine elke maandag, dinsdag en woensdag voor groep 7-8A. Op donderdag en

  vrijdag heeft groep 7-8A les van Denise Kuppen.

  De terugkeer van Madeleine betekent dat we afscheid moeten nemen van Ans Cremers – de Bruijn,

  die de afgelopen maanden met veel energie, enthousiasme en positiviteit elke vrijdag groep 7-8B en

  groepsoverstijgende workshops begeleidde. Heel veel dank voor alles, Ans! We hopen je nog regelmatig

  terug te zien op de Antoniusschool.

  Vanaf 18 april heeft Jan van Lent weer zijn oude werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

  Op de maandagen krijgt groep 7-8B weer les van Denise Kuppen.

  Buitenschoolse opvang bij het vijf gelijke dagenmodel?

  Graag vragen wij uw aandacht voor de informatie op de volgende bladzijde van de werkgroep

  buitenschoolse opvang van de Antoniusschool en voor de flyer van De Eerste Stap in de bijlage.

  Volledigheidshalve voegen we ook de behoeftenpeiling nog eens toe.

 • Informatie Buitenschoolse Opvang

  Woensdag 16 maart is er een verkennend gesprek geweest met De Eerste Stap.

  De Eerste Stap is de samenwerkingspartner van Kans en Kleur op het gebied van

  naschoolse opvang en peuterspeelzalen in Wijchen. In de Antoniusschool is ook de

  peuterspeelzaal gevestigd voor peuters van Alverna.

  De Eerste Stap wil de ouders van de Antoniusschool graag informeren over de

  mogelijkheden van professionele buitenschoolse opvang.

  Indien er voldoende aanmeldingen zijn is er een mogelijkheid dat De Eerste Stap

  een buitenschoolse opvang organiseert in de Antoniusschool. Voordelen van opvang

  bij de school is de opvang in een vertrouwde omgeving tussen vriendjes en vriendin-

  netjes door professionele krachten. Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden om het

  verblijf na school leuk te maken door de mooie bosrijke omgeving. Uw kind kan

  gewoon op de fiets naar school en na de opvang op de fiets naar huis.

  Voor zover u dit nog niet gedaan heeft is het dus van belang om de behoeftepeiling

  in te vullen, zodat we weten hoeveel kinderen van een buitenschoolse opvang gebruik

  willen (gaan) maken.

  In de Flyer van De Eerste Stap bij dit Antonieuws staat informatie over de buiten-

  schoolse opvang en de kosten. Indien u behoefte heeft aan meer informatie kan er

  door De Eerste Stap een informatieavond worden georganiseerd.

  Uit de reeds terugontvangen formulieren van de behoeftepeiling blijkt dat ouders

  van 28 kinderen behoefte hebben aan (flexibele) buitenschoolse opvang (het liefst

  in Alverna).

  Wij hopen ook de overige formulieren zo snel mogelijk terug te ontvangen, zodat we

  verder kunnen met het organiseren van opvang. U kunt uw formulier in de blauwe

  brievenbus van de OR deponeren. Deze brievenbus hangt rechts voorin de hal van

  school.

  Vriendelijk dank,

  Werkgroep buitenschoolse opvang

  Elaine van Haren

  Annemieke van Beijnum

 • Agenda

  Vr 25 maart Goede Vrijdag. Studiedag gehele team. Alle groepen vrij

  Ma 28 maart Tweede Paasdag. Vrije dag

  Do 7 april Schoolreisje groepen 3 tot en met 8

  Di 12 april

  Verkeersexamen groep 7

  20 uur. Ouderraad

  Wo 13 april 8.30 – 9.30 uur. Spreekuur schoolverpleegkundige

  Vr 15 april Géén Antonieuws

  Di 19 - do 21 april Centrale Eindtoets groep 8

  Do 21 april Studiemiddag gehele team. Alle groepen ’s middags vrij

  Vr 22 april Koningsspelen

  Za 23 april t/m

  Zo 8 mei April- en meivakantie

  Ma 9 mei Start Alles-in-1-thema Energie

  Wo 11 mei Luizenkammen

  Wo 11 – vr 13 mei Schoolkamp groep 8

  Ma 16 mei Tweede Pinksterdag. Vrije dag

  Di 17 mei Studiedag gehele team. Alle groepen vrij

  Vr 27 mei Antonieuws 11

  Do 9 juni 19.30 uur MedezeggenschapsRaad

  Di 14 juni 20.00 uur OuderRaad

  Vr 17 juni Antonieuws 12

  Do 23 juni Schoolreisje groep 1-2

  Di 28 juni Rapport en CITO-rapportages mee

  Ma 4 en di 5 juni Rapportgesprekken

  Wo 6 juli Afsluiting Alles-in-1-thema Energie

  Do 7 juli Studiedag gehele team. Alle groepen vrij

  Ma 11 juli Antonieuws 13

  Wo 13 juli Afscheid groep 8

  Do 14 juli Laatste schooldag

  Vr 15 juli Studiedag gehele team. Alle groepen vrij

  18 juli t/m 28 aug. Zomervakantie

 • MysteryX: Bloed, zweet en tranen:

  wat doet sport met je? Woensdag 13 april van 15.00 tot 17.00 uur in het Junior Technovium

  Van sporten word je soms heel moe. Is sporten dan wel gezond of kun je

  beter op de bank blijven liggen? Wat gebeurt er tijdens het sporten met je

  hart en longen en voel je daar iets van?

  Op 13 april vertelt Maria Hopman bij Mystery X er alles over.

  Schrijf je in via www.mysteryx.nl en kom samen met je vrienden naar het

  Junior Technovium in Nijmegen.

  Technika 10 De Girlsday op 18 april is gratis toegankelijk voor alle meisjes van 10-12 jaar.

  De mooiste schattententoonstelling in Museum Kasteel Wijchen

  In de week van 16 tot en met 23 april is de nationale Museumweek. Het

  thema van deze week is: “Ons echte goud”. Musea willen iedereen

  kennis laten maken met de collectie die er te zien is.

  Museum Kasteel Wijchen wil ook nog op een andere manier mensen

  laten kennismaken. Het museum is van iedereen en iedereen heeft wel

  iets dat museumwaardig is, ook kinderen. Iets heel speciaals, zelf

  gemaakt, gekregen, gevonden, het maakt niet uit. Iets waar kinderen

  heel zuinig op zijn, maar ook graag aan iedereen willen laten zien. Die

  spullen worden tentoongesteld in het museum, van 16 april tot en met 8

  mei. Bij elk voorwerp komt een bordje te staan met naam van de

  inzender en waarom dit stuk voor hem of haar zo speciaal is.

  http://www.mysteryx.nl/http://www.museumwijchen.nl/